ORGANIZACIONI ODBOR
MANIFESTACIJE “DANI HARMONIKE”
SMEDEREVO 2014
MUZIČKA ŠKOLA
“KOSTA MANOJLOVIĆ” SMEDEREVO
UDRUŽENJE PEDAGOGA
AKORDEONA SRBIJE “UPAS”
XIX
“DANI HARMONIKE”
SMEDEREVO 2014
Sve informacije na
+381(64)191 65 32
www.danihars.com
dhars©ptt.rs
Smederevo
14. 15. 16. 17. maj 2014. godine
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
1
Po odluci organizatora manifestacija obuhvata:
•
•
•
•
•
•
takmičenje solista, kamernih sastava i orkestara iz Srbije i
inostranstva,
izborno takmičenje za predstavnika Srbijem(SRB) na:
“SVETSKOM TROFEJU 2014”,
takmičenje kompozitora
svečane koncertne nastupe solista, kamernih sastava i orkestara,
razgovore o problemima harmonike i problemima muzike pisane
za harmoniku,
izložbe instrumenata i muzikalija
Osnovni ciljevi manifestacije su:
•
•
•
•
Javno prikazivanje i afirmisanje najvrednijih solističkih, kamernih
i orkestarskih dostignuća na harmonici
omogućavanje stručnog i objektivnog ocenjivanja nivoa
muziciranja na harmonici
okupljanje domaćih i stranih izvoñača i pedagoga i prenošenje
najboljih naših i internacionalnih iskustava,
podstrek kompozitorima da stvaraju dela za harmoniku i podstrek
proizvoñačima da usavršavaju instrumente
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
2
UVODNA REČ
Poštovane kolege harmonikaši i dragi ljubitelji harmonike od 14.
do 17. maja 2014. godine održaće se XIX Internacionalna manifestacija
“DANI HARMONIKE” – Smederevo 2014. S velikim zadovoljstvom
ističem da će XIX DHS okupiti veliki broj učesnika. To posebno raduje
kada uzmemo u obzir situaciju u kojoj se nalazimo, počev od
ekonomske do situacije u kojoj ima ogroman broj novih takmičenja čiji
se termini prepliću i podudaraju. DHS su prvo takmičenje harmonikaša
u našoj zemlji nakon raspada bivše Jugoslavije, traje punih 19 godina i
to kao najmasovnije, najkvalitetnije i najomiljenije takmičenje. Takoñe
DHS su uvek u istom terminu ( II polovina maja ).
Sledeće godine slavimo veliki jubilej a to je 20 godina Dana
harmonike i nadamo se da ćemo to proslaviti na pravi način uz vašu
pomoć i naš trud. Tada ćemo se podsetiti svih prethodnih DHS kao i
najznačajnijih uspeha učesnika i njihovih pedagoga. Zato vas pozivamo
da se sledeće godine vidimo na XX DHS u još većem broju i da svi
zajedno proslavimo dvadesetogodišnjicu naših Dana harmonike.
Što se tiče ove godine, želimo vam dobrodošlicu i puno uspeha u
Smederevu. Takoñe čestitamo svim učenicima, studentima i učesnicima
uopšte kao i njihovim pedagozima na svim dosadašnjim uspesima.
Direktor DHS
Slobodan ðurić, prof.
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
3
RADNA TELA MANIFESTACIJE
ORGANIZACIONI ODBOR
1.SLOBODAN ðURIĆ
2.MARKO STOJANOVIĆ
3.MILAN LAZIĆ
4.IVAN STANIMIROVIĆ
5.MILOŠ ðURIĆ
6.MILIJANA KOSTIĆ
7.VANJA MILIĆEVIĆ
8.IVICA TODOROVIĆ
STRUČNI ODBOR
1.SLOBODAN ðURIĆ – predsednik
2.RADOMIR TOMIĆ – član
3.DEJAN ŽIVKOVIĆ – član
4.VOJIN VASOVIĆ – član
5.VOJISLAVA VUKOVIĆ-TERZIĆ – član
6.MILAN LAZIĆ – član
7.BOBAN BIJELIĆ – član
8.JOZEF KVINTUS – član
9.ZORAN BOŽANIĆ – član
10.MILJAN BJELETIĆ – član
STRUČNI ŽIRIJI ZA SOLISTE
Kategorije: “BABY”, “A”, “B” i “C”
1.IVAN CVETKOVIĆ – Aranñelovac
2.DRAGANA MARINOVIĆ – SIMONOVIĆ - Negotin
3.ALEKSANDAR POPOVIĆ – Beograd
VESNA MIHAILOVIĆ – sekretar
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
4
Kategorije: “D”, “E” i “F”
1.RADOMIR TOMIĆ – Kragujevac
2.MILJAN BJELETIĆ – Niš
3.MILKA OBRIĆ – Novi Sad
MILAN LAZIĆ – sekretar
Kategorije: “JUNIOR” i “SENIOR”
1.RADOMIR TOMIĆ – Kragujevac
2.MILJAN BJELETIĆ – Niš
3.MILKA OBRIĆ – Novi Sad
MILAN LAZIĆ – sekretar
STRUČNI ŽIRIJI ZA KAMERNE SASTAVE I ORKESTRE
Kategorije: “G”, “H” i “I”
1.SLOBODAN ðURIĆ – Smederevo
2.DUŠAN NOVČIĆ – Kladovo
3.GORAN ŠEVALJEVIĆ – Kotor (MNE)
VESNA MIHAILOVIĆ – sekretar
Kategorije: “J” i “K”
1.SLOBODAN ðURIĆ – Smederevo
2.DUŠAN NOVČIĆ – Kladovo
3.GORAN ŠEVALJEVIĆ – Kotor (MNE)
VESNA MIHAILOVIĆ – sekretar
N a p o m e n a:
Odluke žirija su konačne i neopozive.
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
5
PROGRAM I RASPORED
TAKMIČENJA XIX DHS
SREDA 14.05.2014
Regionalni centar Smederevo
9:00h – Proba
9:30h – TAKMIČENJE SOLISTA
Kategorije “D” i “E”
15:00h – Proba
16:00h – NASTAVAK TAKMIČENJA
Kategorije “F”,“JUNIOR” i “SENIOR”
ČETVRTAK 15.05.2014
Regionalni centar Smederevo
9:00h – Proba
9:30h – TAKMIČENJE SOLISTA
Kategorije “BABY” i “A”
13:00h – Kategorija “B”
15:00h – Proba
16:00h – NASTAVAK TAKMIČENJA
Kategorija “C”
18:00h – Proba
18:15h – TAKMIČENJE KAMERNIH SASTAVA
I ORKESTARA
Kategorije “G”,”H” i “I”
18:30h – Proba
18;45h – Kategorije “J” i “K”
20:30h - ZAVRŠNI KONCERT
Koncert najuspešnijih solista,
kamernih sastava i orkestara
Regionalni centar Smederevo
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
6
PETAK 16.05.2014
Centar za kulturu Smederevo
12:00h – Sastanak žirija
Koncertna dvorana
SUBOTA 17.05.2014
Centar za kulturu Smederevo
10:00h – slobodne aktivnost
N a p o m e n a:
Organizator zadržava pravo izmene navedenog programa.
Za vreme manifestacije mogu se organizovati i nastupi izvan
naznačenih u programu.
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
7
TAKMIČENJE SOLISTA
KATEGORIJA „BABY“
Četvrtak 15.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
09:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Konatar Nikola - Arandjelovac
Krištofik Andrej - Pančevo
Milosavljević Sara - Smederevska Palanka
Pejić Mihajlo - Leskovac
Tašković Isidora - Bujanovac
Tomović Mateja – Prokuplje
Angeleski Aleksandar - Kraljevo
Vujić Luka - Mladenovac
1. Konatar Nikola
26.10.2005.
Arandjelovac
04.05.2005.
Pančevo
L.Kniper- „Poljuško polje“
D.Šostakovič – „Ples“
N.Čajkin- „Snežanina igra“
Nastavnik:Nikolić Branko
2. Krištofik Andrej
G.F.Teleman- „Komad“
J.Salavjov- „Kiša“
A.Tihončuk- „Polka“
Nastavnik: Ramona Dimitrijević Balać
3. Milosavljević Sara
30.11.2005.
Smed. Palanka
A.Krjučkov- „Karakterna igra“
F.Andrejev- „Picikato“
Nastavnik: Isailović Ivan
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
8
4. Pejić Mihajlo
04.07.2005.
Leskovac
W.Bernau- „Sonatina“
W.Newy- „Bezobrazni jazavičar (III stav iz male svite za hramoniku)
Nastavnik: Dimitrijević Vladica
5. Tašković Isidora
30.08.2005.
Bujanovac
J.Salavjov –„Ruska narodna pesma“
N.Čajkin- „Snežanina igra“
Nastavnik: Boban Perić
6. Tomović Mateja
15.11.2005.
Prokuplje
08.03.2005.
Kraljevo
A.Žilinskij – Dečija polka
J.S. Bah – Menuet c-moll
Berno - Marš
Nastavnik: Ljubomir Vukićević
7. Angeleski Aleksandar
N.Čajkin- „Valcer „
J.Salavjov –„Ruska narodna pesma“
Nastavnik: Radulović Milan
8. Vujić Luka
05.09.2005.
Mladenovac
V.Luben- „Karnevalske svečanosti“
L.Mozart- „Menuet d-mol“
N.Čajkin- „Polka“
Nastavnik: Ivanović Sanja
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
9
KATEGORIJA „A“
Četvrtak 15.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
10:30h
I grupa (10:30h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kantar Aleksa - Lazarevac
Kostadinović Tatjana - Arandjelovac
Lazarević Stefan - Grocka
Lukić Andrija - Ruma
Marković Luka - Valjevo
Milenković Nemanja - Leskovac
Mladenović Luka - Leskovac
Novaković Tanja - Smederevo
Milić Paunković Glorija - Zaječar
Pejović Aleksandar – Beograd
Peruničić Luka - Beograd
Petković Emilija – Prokuplje
II grupa (11:30h)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Simović Luka – Valjevo
Stevanović Luka - Ćuprija
Stojiljković Luka – Leskovac
Tomić Jovan – Kladovo
Tomić Lazar - Ćuprija
Topić Slaviša - Prnjavor (BiH)
Tršek Mina – Pančevo
Crnobrnja Uroš - Vršac
Babin Anja - Pančevo
Bajramović Damnjan - Bujanovac
Biševac Nikola - Kragujevac
Blagojević Lena – Beograd
III grupa (12:30h)
25.
26.
27.
28.
Brkić Aleksandra - Ruma
Dimitrijević Nikola - Smederevska Palanka
Dunjić Petar - Kraljevo
Djokić Veljko - Aleksinac
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
10
1. Kantar Aleksa
28.01.2004.
Lazarevac
J.S.Bah- „Dvoglasna invencija d-mol“
Oto Weilburg-„Ruska igra“
Nastavnik: Milošević Vladimir
2. Kostadinović Tatjana
08.11.2003.
Arandjelovac
09.01.2003.
Grocka
V.Mejer- „Bečke radosti“
E.Derbenko – „Limuzina“
Nastavnik: Stevanović Miloš
3. Lazarević Stefan
J.S.Bah – „Preludijum i fuga F-dur“,BWV 556
V.Zolotarjov- „ Dečja svita“ IV i V stav
Nastavnik Stanojević Dragan
4. Lukić Andrija
08.10.2003.
Ruma
D. Skarlati- „Sonata“
Derbenko- Kadriln
A.Nikolajev-„Tema sa varijacijama“
Nastavnik: Damir Vasiljević Toskić
5. Marković Luka
05.04.2003.
Valjevo
09.03.2003.
Leskovac
J.S.Bah –„Arija“
M.Rakov- „4 laka komada“
Nastavnik: Nedić Sreten
6. Milenković Nemanja
D.Skarlati-„Sonata d-moll K.34“
A.Onjegin –„Put kozaka“
Nastavnik: Stamenković Vasilije
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
11
7. Mladenović Luka
27.11.2004.
Leskovac
27.06.2004.
Smederevo
15.08.2003.
Zaječar
„Hajde kato“
„Pred Senkinom kućom“
„U Milice duge trepavice“
„Razgranala grana jorgovana“
Nastavnik: Kostić Boban
8. Novaković Tanja
M.Glinka-„Fuga“
S.Kovajev- „Dečja svita“
Nastavnik: Milutinović Vinka
9. Milić Paunković Glorija
J.S.Bah-„Menuet d-moll“
P.Londonov –„Donska Kozačka igra“
Nastavnik: Radenković Željko
10. Pejović Aleksandar
06.02.2004.
Beograd
J.S.Bah- „Preludijum c-moll“
Madjarska narodna igra –„Dva čardaša“
Ukrajinska narodna pesma –„Put kozaka“
Nastavnik: mr Aleksandar Popović
11. Peruničić Luka
13.04.2004
Beograd
N.Čajkin-Snežanina igra
G.Kečer-4 narodne igre (I II III stav)
Nastavnik: Stefan Ušljebrka
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
12
12. Petković Emilija
05.11.2003.
Prokuplje
Lj.Cvetković- „Kreće se jadja francuska“
N.Čajkin- „Snežanina igra“
Nastavnik: Marković Dušan
13. Simović Luka
11.02.2003.
Valjevo
20.10.2003.
Ćuprija
G.F.Hendl- Menuet (F-dur)
V.Semjonov- Dečija svita br. 2
Nastavnik: Dušica Timotić
14. Stevanović Luka
Čajkin-Snežanina igra
Hendl-Sarabanda
Buhvostov-Dva komada (Pepeljugin san, Mali nestaško)
Nastavnik: Sonja Stojadinović
15. Stojiljković Luka
25.04.2003.
Leskovac
05.10.2003
Kladovo
08.02.2004.
Ćuprija
A.Vanhal-„Etida“
N.Čajkin- „Snežanina igra“
Nastavnik: Djordjević Boban
16. Tomić Jovan
O.Vajburg-Vragolan
V.Bernau-Ciganska svita (I stav)
Nastavnik: Dušan Novčić
17. Tomić Lazar
J.S.Bah-Arija
N.Čajkin-Snežanina igra
Nastavnik: Stevan Krstić
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
13
18. Topić Slaviša
15.02.2004.
Prnjavor (BiH)
22.04.2003.
Pančevo
D.Cipoli
T.Šlunk –„Olovni vojnici“
Nastavnik: Topolović Jovica
19. Tršek Mina
J.Kriger-„Menuet“
E.Derbenilo-„Limuzina“
Nastavnik: Dimitrijević Balać Ramona
20. Crnobrnja Uroš
12.06.2004.
Vršac
19.08.2003.
Pančevo
E.Derbenko: Estradni valcer
J.S.Bah: Menuet d-moll
E.Nivel: Španski ples
Nastavnik: Damir Odobašić
21. Babin Anja
G.F.Handl - „Menuet“
V.Buchvostov – „Mali triptih“
Nastavnik: Ramona Dimitrijević Balać
22. Bajramović Damnjan
09.08.2003.
Bujanovac
P.I.Čajkovski – „Napolitanska pesma“
W.Beznav- „Sonatina“
Nastavnik: Perić Boban
23. Biševac Nikola
18.08.2003.
Kragujevac
Bio Boccosi- „Gavottina“
J.Matanović- „Dečija svita“
Nastavnik: Stanić Slobodan
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
14
24. Blagojević Lena
29.07.2003.
Beograd
J.Salavjov –„Ruska narodna pesma“
Dirand- „Čakona“
Ukrajinska narodna pesma- „Put kozaka (obrada I.Onjegin)
Nastavnik: Todorović Ljiljana
25. Brkić Aleksandra
14.03.2004.
Ruma
05.03.2003.
Smed. Palanka
30.08.2003.
Kraljevo
24.03.2004.
Aleksinac
A.Koreli- „Sarabanda“
Grote- Polka intermeco
L.Holm- „La folia“
Nastavnik: Vasiljević Damir
26. Dimitrijević Nikola
J.S.Bah-„Mali preludijum C-dur“
R.Šuman- „Divlji jahač“
Nastavnik: Lazić Milan
27. Dunjić Petar
D.Šteljbeljt-„Sonatina“
M.Zavadskij-„Šumka“
Nastavnik: Radulović Milan
28. Djokić Veljko
Po L.Mocartu- „Menuet“
V.V.Terzić- „Na konjiću“
Nastavnik: Ivković Sanja
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
15
KATEGORIJA „B“
Četvrtak 15.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
13:00h
I grupa (13:00h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gligić David - Lazarevac
Dunjić Dušan – Kruševac
ðokić Milan – Ćuprija
ðoković Mladen – Kragujevac
ðukić Veljko – Gradiška (BIH)
Kovačević Aleksa – Gradiška (BiH)
Lazarević Miloš – Valjevo
Mišković Dušan - Kruševac
Nikolić Vanja – Ćuprija
II grupa (14:00h)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nikolić Miljana – Ćuprija
Pavlović Marija – Aleksinac
Rakektić Aleksandar – Mladenovac
Stojković Nikola - Kragujevac
Tujković Boško – Tivat (MNE)
Šiljković Tina – Čačak
Babin Ognjen – Pančevo
Balanović Nikola – Kladovo
1. Gligić David
08.03.2001.
Lazarevac
J.S.Bah-„Dvoglasna invencija u d-mollu“
E.Derbenko- „Vreme leti“
Nastavnik: Marko Dražić
2. Dunjić Dušan
27.12.2001.
Kruševac
Verkuren- mizet
Onjegin-„Kozak jaše kraj Dunava“
Nastavnik: Arsić Goran
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
16
3. ðokić Milan
21.03.2002.
Ćuprija
J.S.Bah- „Kuranta“ iz franc. Svite br.II
J.Derbenko-„Ruska miniatura“
Nastavnik: Milošević Irina
4. ðoković Mladen
22.03.2001.
Kragujevac
13.04.2002
Gradiška (BIH)
14.04.2001.
Gradiška (BIH)
D.Skarlati- „Sonata a-moll“
N.Čajkin- „Lirski valcer“
Nastavnik: Lazarević Milica
5. ðukić Veljko
J.Dreger-Varijacije (izbor)
A.Onjegin-Put kozaka
Nastavnik: Jovica Topolović
6. Kovačević Aleksa
G.Ketzsher-„Četiri narodne igre“-„Pajduška“, „Kavkaska pjesma za igru“
V.Monti- „Čardaš“
Nastavnik:Selak Vera
7. Lazarević Miloš
05.11.2001.
Valjevo
J.Derbeno-Svita „Sećanje na Švajcarsku“
M.Hačaturov-„Španski ples“
Nastavnik: Nedić Sreten
8. Mišković Dušan
25.05.2001.
Kruševac
N.Rakov- 4 laka komada za harmoniku (izbor stavova)
Onjegin- Put kozaka
Nastavnik: Gara Jovanović
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
17
9. Nikolić Vanja
16.11.2002
Ćuprija
29.05.2001.
Ćuprija
G.F.Hendl-Rigodon
Cilher-Vešti akrobata
Nastavnik: Nenad Stojanović
10. Nikolić Miljana
J.L.Krebs-Paspije
Buhvostov-Sportska svita (izbor stavova)
Šestakovič-Lirski valcer
Nastavnik: Stevan Krstić
11. Pavlović Marija
30.07.2002.
Aleksinac
A.Dorenski-„Dečija svita br.1“ II,IV,VI stav(Tvrdoglavo magare, Strašna
bajka, Marš)
A.Dorenski: „Spora i brza igra“
Nastavnik: Petkanić Tatjana
12. Raketić Aleksandar
21.10.2002.
Mladenovac
14.12.2001.
Kragujevac
A.Denisov-Etida C-dur
A.Grote-Polka intermeco
N.Čajkin-Igra
Nastavnik: Saša Ivanovic
13. Stojković Nikola
B.peč-„Svita br.5“
Pribilov-„Sonata br.1(III stav)
Nastavnik: Nešić Sonja
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
18
14. Tujković Boško
29.11.2001.
Tivat (MNE)
T.Lak-„Etida a-moll“
J.S.Bah-„Orgulski preludijum c-dur
G.Šenderjev –„Ruska igra“
Nastavnik: Ševaljević Goran
15. Šiljković Tina
22.10.2002.
Čačak
10.11.2001.
Pančevo
J.S.Bah-„Menuet g-dur“
S.Stračina- „Kokoška, Sunce,Igra“
Nastavnik: Popović Aleksandar
16. Babin Ognjen
M.Dojčinović-„Dečja svita br.1“
V.Zildier-„Vešti akrobata“
Nastavnik: Dimitrijević Balać Ramona
17. Balanović Nikola
23.07.2002.
Kladovo
07.02.2003.
Kruševac
A.Denisov-Etida
R.Šuman-Divlji jahač
P.Londonov-Donska kozačka igra
Nastavnik: Dušan Novčić
18. Njegovanović Bogdan
V.Luben-Karnevalske svečanosti
V.Bernau-Andante
E.Derbenko-Rok-tokata
Nastavnik: Boban Nikolić
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
19
KATEGORIJA „C“
Četvrtak 15.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
16:00h
I grupa (16:00h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Janković Nikola – Jagodina
Keljać Jelena – Smed. Palanka
Krstić Mihajlo – Pančevo
Kozić Saša – Kruševac
Lazarević Nikola – Grocka
Mijatov Bojana – Pančevo
II grupa (17:00h)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Milenković Mihajlo – Prokuplje
Milojković Veljko – Aleksinac
Milošević Anñela – Aleksinac
Miljković Igor – Šabac
Nikolić Luka – Negotin
Parezanović Uroš – Kragujevac
III grupa (18:00h)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Petrović Ana – Smederevska Palanka
Radivojević Ivan- Ćuprija
Rakić Milan- Ćuprija
Suvajac Živojin – Gradiška (BiH)
Stojanović Bojan –Gradiška (BiH)
Učur Hristina – Foča (BiH)
IV grupa (19:00h)
19.
20.
21.
22.
Džaferović Fajko – Bujanovac
Šarkočević Nikola – Kragujevac
Božić Branislav-Ruma
ðokić Lazar – Bujanovac
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
20
1. Janković Nikola
03.11.1999.
Jagodina
Nikolaj Rimski Korsakov – „Bumbarov let“
Vladislav Zolotarev - „Šest dečojih svita“
Nastavnik: Marjan Spasić
2. Keljać Jelena
14.09.1999.
Smed. Palanka
31.03.1999.
Pančevo
J.S.Bah- Preludium i Fuga e-moll
S.Konjajev- Skerco
Nastavnik: Vesna Mihailović
3. Krstić Mihajlo
S.Konjajev –„Ruska svita“
M.Hačaturov – „Španska igra“
Nastavnik: Dimitrijević Barać Ramona
4. Kozić Saša
19.07.2000.
Kruševac
M.Dojčinović –„Dečja svita br.1 –I,II,III,IV,V stav
E.Derbenko -„Vreme leti“
Nastavnik: Vukojičić Predrag
5. Lazarević Nikola
15.11.2000.
Grocka
A.Belošicki- „Španska svita V,VI i VII stav“
G.Šenderjov- „Ruska igra“
Nastavnik: Stanojević Dragan
6. Mijatov Bojana
16.11.1999.
Pančevo
G.Kečer –„Preludijum“
M.Dojčinović-„ Dečja svita br.1“
A.Verstovskij- „Ciganska pesma“
Nastavnik: Dimitrijević Balać Ramona
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
21
7. Milenković Mihajlo
02.06.2000.
Prokuplje
05.10.1999.
Aleksinac
M.Hačaturov –„Španska igra“
M.Dojčinović – „Dečja svita“
Nastavnik: Marković Dušan
8. Milojković Veljko
E.T.Rozencki-„Fantazija br.1“
D.Skarlati –„Sonata f-moll“
B.Preč -„Dečija svita(izbor stavova)
Nastavnik: Stanković Aleksandar
9. Milošević Anñela
24.04.2000.
Aleksinac
24.02.2000.
Šabac
V.Šebalin- „Serenada“
J.S.Bah- „Sarabanda“
Nastavnik: Petkanić Tatjana
10. Miljković Igor
J.S.Bah –„Dvoglasna invencija F-dur“
J.Scekotov –„Sibirska polka“
K.Mjaskov- Svita „Prodavnica igračaka“-3. Stav „Balerina“
A.Pupovac –Obrada starogradske pesme „Moja mala nema mane“
Nastavnik: Pupovac Aleksandar
11. Nikolić Luka
14.01.2001.
Negotin
J.Šekotov-„Sibirska polka“
A.Dorenski- „Džez svita“
Nastavnik: Dragana Marinović-Simonović
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
22
12. Parezanović Uroš
06.04.1999.
Kragujevac
J.S.Bah – „Sarabanda“(iz francuske svite br.1 u g-mollu)BWV 812
E.Derbenko –Svita „Kontrasti“ (I,II,IV i V stav)
Nastavnik: Petrović Igor
13. Petrović Ana
29.07.1999.
Smed.Palanka
06.03.2000.
Ćuprija
J.S.Bah- „Mala dvoglasna fuga“
Šenderijov – „III stav ruske svite“
Nastavnik: Mihailović Vesna
14. Radivojević Ivan
J.Šćekatov-„Sibirska polka“
J.K.Ficher-„Preludijum i fuga g-moll“
Przibilski „Rondo“
Nastavnik: Stojadinović Sonja
15. Rakić Milan
19.08.1999.
Ćuprija
Novacki-„Preludijum“
Rozenecki- „Tema sa varijacijama“ (izbor stavova)
Kačaturov-„Španska igra“
Nastavnik: Stojanović Nenad
16. Suvajac Živojin
24.03.2000.
Gradiška (BIH)
V.Buhvostov- „Sportska svita“
V.Nevi- „Vesele scene“
Nastavnik: Topolović Jovica
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
23
17. Stojanović Bojan
05.07.1999.
Gradiška (BIH)
25.09.2000.
Foča (BiH)
I.Bogar –„Sonatina I i II st.“
O.Zvonarev-„Fuga“
N.Rakov- „Marš“
Nastavnik: Šarić Stojanka
18. Učur Hristina
J.Derbenko –„Horalni preludijum“
V.Zolotarjev – „Dječija svita br.1(izbor stavova)“
Nastavnik: Nikić Igor
19. Džaferović Fajko
26.11.2000.
Bujanovac
22.05.1999.
Kragujevac
J.S.Bah-„Preludijum br.10“
W.Bernov-„Sonatina u C“
Nastavnik: Mladenović Nenad
20. Šarkočević Nikola
G.F.Hendl-„Sarabanda sa varijacijama“
A.Belošicki- „Španska svita (V,VI i VII stav)“
Nastavnik:Petrović Igor
21. Božić Branislav
15.02.2001.
Ruma
D.Skarlati – „Sonata“(in B)
V.Vlasov- „Disko“
B.Preč – „Tokata“
Nastavnik: Damir Vasiljević Toskić
22. ðokić Lazar
18.10.2000.
Bujanovac
J.S.Bah –„Mali preludijum d-moll“
Yevgeny Dezbenko –„Divertissement I,II,III stav“
A.Onegin -„Put kozaka“
Nastavnik: Perić Boban
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
24
KATEGORIJA „D“
Sreda 14.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
09:30h
I grupa (09:30h)
1.
2.
3.
4.
Bajramović Ibrahim-Kragujevac
Bašić Palković Zvezdan - Zemun
Belušević Nemanja-Valjevo
Dragutinović Dušan-Čačak
II grupa (10:30h)
5.
6.
7.
8.
9.
Milojčević Branko-Kraljevo
Radenković Jelena-Kragujevac
Turšijan Marija-Novi Sad
Čeganjac Dušan-Čačak
Alić Edis-Novi Pazar
1. Bajramović Ibrahim
13.02.1999.
Kragujevac
J.S.Bah-„Preludijum“ i „Fuga“(F-dur)
V.Semenov- „Svita“
Nastavnik: Grebović Jelena
2. Bašić Palković Zvezdan
14.03.1997.
Zemun
18.10.1997.
Valjevo
V.Zolotarjov- Svita br 5
J.Fabričnih- Voronježka igra
Nastavnik: Stefan Ušljebrka
3. Belušević Nemanja
D.Skarlatti- „Sonata d-moll“
J.S.Bah-„Preludijum c-moll, br.2“
Repnjikov Skerco
Nastavnik: Obradović Vladimir
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
25
4. Dragutinović Dušan
04.05.1997.
Čačak
12.09.1997.
Kraljevo
05.08.1997.
Kragujevac
Eddy Flecijn- „Suze“
A.Pribilov –„Sonata br.2“
Nastavnik: Miljan Bjeletić
5. Milojčević Branko
D.Skarlati-„Sonata d-moll“
A.Pribilov –„Sonata br.1“
Nastavnik: Poparečanin Stefan
6. Radenković Jelena
J.S.Bah-„Preludijum“ i „Fuga“(F-moll)BWV881
Matis-„Preludijum“ i „Varijacije“
Nastavnik: Marković Milena
7. Turšijan Marija
31.08.1998
Novi Sad
J.S.Bah-„Preludijum“ i „Fuga“(fis-dur)WTC I
A.Pribilov –„Sonata br.2 I,II,III stav“
Nastavnik: Obrić Milka
8. Čeganjac Dušan
10.03.1997.
Čačak
S.Gebajdulina- „Muzičke igračke-izbor stavova“
Skarlati-„Sonata D-dur“
Per Norgard- „Introdukcija“ i „Toccata“
Nastavnik: Miljan Bjeletić
9. Alić Edis
05.01.1998.
Novi Pazar
D.Skarlati-„Sonata c-moll“
E.Derbenko-„Tarantela br.2“
F.Andjelis-„Svita (II,III)“
Nastavnik: Miljan Bjeletić
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
26
KATEGORIJA „E“
Sreda 14.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
11:30h
I grupa (11:30h)
1.
2.
3.
Vincek Antonio- Slavonski Brod (HR)
Drinić Aleksandar-I.Sarajevo (BIH)
Jovanović Perica-Niš
II grupa (12:30h)
4.
5.
6.
Medarević Stefan-Bijeljina (BiH)
Milošević Mladen-Kragujevac
Novaković Filip – Kragujevac
III grupa (13:30h)
7.
8.
9.
Popović Stefan-Kragujevac
Radnović Dejana-Kraljevo
Radosavljević Nikola-Kruševac
1. Vincek Antonio
15.06.1996.
Slavonski Brod (HR)
20.11.1995.
I.Sarajevo (BIH)
A.Repnikov- Tokata
E.Derbenko- Svita kontrasti
Nastavnik: Marijan Belović
2. Drinić Aleksandar
D.Skarlati-„Sonata d-moll“
M.Musorgski-„Stari zamak“
V.Bonakov-„Prva simfonija“
Nastavnik: Rakić Zoran
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
27
3. Jovanović Perica
20.03.1995.
Niš
12.09.1996.
Bijeljina (BiH)
V.Vlasov-Gulag (I,II,III stav)
D.Skarlati-Sonata f-moll
Nastavnik: Miljan Bjeletić
4. Medarević Stefan
J.S.Bah-„Preludijum“ i „Fuga“(B-dur)DTK
Z.Božanić –„Tokata“
F.Anñelis-„Svita“
Nastavnik: Stevanović Nenad
5. Milošević Mladen
19.07.1996.
Kragujevac
J.S.Bah-„Preludijum“ i „Fuga“(g-moll)BWV 535
A.Kusjakov-„Jesenji pejzaži“(IV,V i VI stav)
P.I.Čajkovski- „Oktobar“
V.Vlasov-„Iskušenje“
Nastavnik: Petrović Igor
6. Novaković Filip
29.07.1995.
Kragujevac
D.Skarlati –„Sonata h-moll“
A.Kusjakov- „Likovi odlazećeg vremena“(I,II i XII stav)
I Ješkević-Bratas- „ Mañarska igra br.5“
Nastavnik: Dušan Vučković
7. Popović Stefan
08.07.1996.
Kragujevac
J.S.Bah-„Orguljska Fuga“(g-moll)BWV 578
V.Bonakov-„Simfonija br.1(I,II i IV stav)
E.Grig-„Balada“
Nastavnik:Petrović Igor
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
28
8. Radanović Dejana
18.09.1996.
Kraljevo
J.S.Bah-„Preludijum“ i „Fuga“(d-moll)DTK1
A.Kusjakov-„Jesenji pejzaži“(izbor stavova)
V:Zubicki-„Omaz Astoku Piacoli“
Nastavnik: Stojanović Milena
9. Radosavljević Nikola
15.02.1997.
Kruševac
V.Semionov-„Prophetic dream“
Zolotaryov-„Sonata br.2 II i III stav“
Nastavnik: Milić Aleksandar
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
29
KATEGORIJA „F“
Sreda 14.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
16:00h
1.
2.
3.
4.
Pavlović ðorñe – Kragujevac
Beloica Stefan- Niš
Knežević Aleksandar-Niš
Nikolić Stefan – Niš
1. Pavlović ðorñe
10.11.1993.
Kragujevac
J.S.Bah –„Preludijum i Fuga gis-moll“
D.Skarlati- „Sonata E-moll“
A.Kusjakov-„Jesnji pejzaži“ (izbor stavova)
M.Moškovski- „Iskre“
Nastavnik: Vučković Dušan
2. Beloica Stefan
03.05.1992.
Niš
V.Semjonov-„U zemlji snova“
A.Kusjakov-„Divertimendo“ (izbor stavova)
J.Feld-„Koncertni komad“
Nastavnik: Miljan Bjeletić
3. Knežević Aleksandar
03.09.1993.
Niš
28.12.1992.
Niš
F.Ramo-„Egipćanka“
A.Kusjakov-„Partita“
K.Bjom-„Perpeto mobile“
Nastavnik: Miljan Bjeletić
4. Nikolić Stefan
V.Bonakov-„Simfonija br.1“
F.Mendelson-„Rondo kapriciozo“
Nastavnik: Miljan Bjeletić
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
30
KATEGORIJA SVETSKI TROFEJ „JUNIOR“
Sreda 14.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
17:30h
1.
2.
3.
Dragutinović Dusan-Čačak
Čeganjac Dušan-Čačak
Mladenović Miloš-Kragujevac
1. Dragutinović Dušan
04.05.1997.
Čačak
10.03.1997.
Čačak
D.Skarlati-„Sonata D-dur“
E.Flecijn-„Suze“
A.Pribilov-„Sonata br.2“
Nastavnik: Miljan Bjeletić
2. Čeganjac Dušan
D.Skarlati-„Sonata D-dur“
S.Gubajdulina-„Muzičke igračke“ (izbor stavova)
P.Norgard- „Introdukcija“ i „Tokata“
Nastavnik: Miljan Bjeletić
3. Mladenović Miloš
17.04.1996.
Kragujevac
A.Kusjakov-„Jesenji pejzaži“(izbor stavova)
L.Belman –„Molitva“ II stav, „Gotske svite“
F.Anñelis-„„Impasse“ IV stav svite“
Nastavnik: Vladimir Mandić
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
31
KATEGORIJA SVETSKI TROFEJ „SENIOR“
Sreda 14.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
18:30h
1.
2.
Marinković Igor- Kragujevac
Knežević Aleksandar- Niš
1. Marinković Igor
31.08.1990.
Kragujevac
D.Skarlati-„Sonata D-dur“
J.S.Bah-„Partita br.2 c-moll“
A.Nordhajm-„Flesing“
V.Runcak-„Svita br.1, II stav-Portret Šostakoviča“
Nastavnik: Radomir Tomić
2. Knežević Aleksandar
03.09.1993.
Niš
F.Ramo-„Egipćanka“
A.Kusjakov-„Partita“
K.Bjom-„Perpeto mobile“
Nastavnik: Miljan Bjeletić
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
32
TAKMIČENJE KAMERNIH SASTAVA
KATEGORIJA „G“
Četvrtak 15.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
18:00h
1.
2.
Nonet „Oraščići“-Kragujevac
Kamerni duo-Požarevac
1. Nonet „Oraščići“
Kragujevac
P.I.Čajkovski- Svita „Krcko Oraščić“
Nastavnik: Petrović Igor
2. Kamerni duo
Požarevac
V.Smislov-Pesma
Ukrajinska igra-Janka
Ukrajinska narodna igra-Mećava
Nastavnik:Dragana Mladenović
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
33
TAKMIČENJE ORKESTARA
KATEGORIJA „ J“
Četvrtak 15.05.2014.
Regionalni centar Smederevo
18:30
1.
2.
Orkestar harmonika O.M.Š.“Petar Konjović“ Beograd
Orkestar harmonika O.M.Š.“Božidar Trudić“ S. Palanka
1. Orkestar harmonika O.M.Š
„P. Konjović“
Beograd
Karlos Gardel-„Tango“
Woicijek Kilar-„Poloneza“
Aram Hačaturian –„Maskarada“
Dirigent: Svetlana Krstić
2. Orkestar harmonika O.M.Š
„B. Trudić“
Smed.Palanka
J.Brams-„Mañarska igra br. 5
Dirigent: Milan Lazić
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
34
Napomena:
Svi solisti, kamerni sastavi i orkestri nastupaju po odštampanom
redosledu i dužni su da žiriju predaju po jedan primerak nota svake
kompozicije koju izvode.
Neuvažavanje pravilnika takmičenja dovodi do diskvalifikacije
takmičara.
Neuvažavanje ograničenog vremena izvoñenja povlači za sobom
kaznene poene.
Izdavač:
Organizacioni odbor
Internacionalne manifestacije “DANI HARMONIKE”
Smederevo 2014
Idejno rešenje za plakat, diplomu i naslovnu stranu kataloga:
Slobodan ðurić
Likovna obrada:
Ivan Stanimirović
Urednik kataloga:
Slobodan ðurić
Štampa:
ILLUSION studio Smederevo
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
35
GRAD SMEDEREVO
CENTAR ZA KULTURU SMEDEREVO
Sve informacije na +381 64 191 65 32
REGIONALNI CENTAR SMEDEREVO
HOTEL CAR SMEDEREVO
DANI HARMONIKE – Smederevo 2014
36
Download

Preuzmi takmičarsku knjižicu