Finansira EU
Lista općina kojima je upućena Inicijativa za izmjene i dopune Statuta, oktobar 2012.
Federacija BiH:
1. Tuzla
Načelnik:Jasmin Imamović
Adresa
ZAVNOBiH-a 11
Br. Pošte: 75000
Telefon:
035 307 310
Fax:
035 307 311
Centrala:
035 307 307
E-Mail:
[email protected]
Web:
www.tuzla.ba
2. Mostar
Gradonačelnik:Ljubo Bešlić
Adresa
Adema Buće 19
Br. Pošte: 88000
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 500 613
036 580 031
036 500 600
[email protected]
www.mostar.ba
3. Centar Sarajevo
Načelnik:Dževad Bećirević
Adresa
Mis Irbina 1
Br. Pošte: 71000
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 562 310
033 226 470
033 562 300
[email protected]
www.centar.ba/
4. Bosanski Petrovac
Načelnik:Hujić Zlatko
Adresa
Bosanska 110
Br. Pošte: 77250
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
037 883 579
037 881 012
037 883 570
[email protected]
www.bosanskipetrovac.gov.ba
5. Vareš
Načelnik:Kovačević Avdija
Adresa
Zvijezda 34
Br. Pošte: 71330
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 848 100
032 848 150
032 843 035
[email protected]
www.vares.info
6. Jablanica
Načelnik:Salem Dedić
Adresa
Pere Bilića 25
Br. Pošte: 88420
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 752 651
036 753 215
036 751 300
[email protected]
www.jablanica.ba
7. Konjic
Načelnik:Emir Bubalo
Adresa
Maršala Tita bb
Br. Pošte: 88400
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 712 210
036 729 813
036 712 200
[email protected]
www.konjic.ba
8. Gradačac
Načelnik:Dervišagić Edis
Adresa
Huseina Kapetana G. 54
Br. Pošte: 76250
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 817 156
035 817 156
035 817 322
[email protected]
www.gradacac.ba
9. Novi Travnik
Načelnik:Lendo Refik
Adresa
Kralja Tvrtka bb
Br. Pošte: 72290
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 795 601
030 795 608
030 795 600
[email protected]
www.ont.gov.ba/
10.Ilidža
Načelnik:Memić Senaid
Adresa
Butmirska cesta 12
Br. Pošte: 71210
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 627 309
033 775 777
033 775 600
[email protected]
www.opcinailidza.ba
11.Zavidovići
Načelnik:Omerašević Suad
Adresa
Safvet bega Bašagića bb
Br. Pošte: 72220
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 878 327
032 868 230
032 878 314
[email protected]
www.zavidovici.ba
12.Travnik
Načelnik:Hadžiemrić Admir
Adresa
Konatur bb
Br. Pošte: 72 270
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 511 146
030 511 825
030 511 277
[email protected]
www.opcinatravnik.com.ba/
13.Zenica
Načelnik:Smajlović Husejin
Adresa
Trg BiH 6
Br. Pošte: 72000
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 401 215
032 241 614
032 403 999
[email protected]
www.zenica.ba
14.Bihać
Načelnik:Galijašević Emdžad
Adresa
Bosanska 4
Br. Pošte: 77000
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
037 229 605
037 222 220
037 224 222
[email protected]
www.bihac.org
15.Livno
Načelnik:Čelan Luka
Adresa
Trg Branitelja Livna 1
Br. Pošte: 80101
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
034 201 094
034 200 315
034 202 222
[email protected]
www.livno.ba
Republika Srpska:
1. Banjaluka
Gradonačelnik:Gavranović Slobodan
Adresa : Trg srpskih vladara 1, Banja Luka
Telefon : +387(0)51 244 400
Fax : +387(0)51 212 526
e-mail: [email protected]
web : www.banjaluka.rs.ba
2. Donji Žabar
Načelnik:Marjanović Željko
Adresa : Donji Žabar
Telefon : +387(0)54 875 102
+387(0)54 875 100
Fax : +387(0)54 875 776
web : www.opstinadonjizabar.com
3. Doboj
Načelnik:Petrović Obren
Adresa : Hilandarska 1
Telefon : +387(0)53 242 001
+387(0)53 242 001
Fax : +387(0)53 242 258
E-mail: [email protected]
web : www.opstina-doboj.ba
4. Bijeljina
Gradonačelnik:Mićić Mićo
Adresa : Trg Kralja Petra I Karađorđevića bb
Telefon : +387(0)55 233 100
+387(0)55 201 753
Fax : +387(0)55 211 922
e-mail: [email protected]
5. Srebrenica
Načelnik:Ćamil Duraković
Adresa : Srebreničkog odreda
Telefon : +387(0)56 440 490
+387(0)56 385 520
Fax : +387(0)56 440 320
E-mail: [email protected]
web : www.srebrenica-opstina.org
6. Trebinje
Načelnik:Vučurević Slavko
Adresa : Vuka Karadžića 2
Telefon : +387(0)59 260 366
+387(0)59 260 742
Fax : +387(0)59 260 742
web : www.trebinje.rs.ba
7. Prijedor
Gradonačelnik:Pavić Marko
Adresa : Trg Oslobođenja 1
Telefon : +387(0)52 211 019
+387(0)52 242 230
Fax : +387(0)52 231 177
e-mail: [email protected]
web : www.opstinaprijedor.org
8. Laktaši
Načelnik:Topolović Milovan
Adresa : Karađorđeva 56
Telefon : +387(0)51 334 228
+387(0)51 532 370
Fax : +387(0)51 334 258
web : www.laktasi.net
9. Modriča
Načelnik:Krekić Mladen
Adresa : Cara Lazara bb
Telefon : +387(0)53 810 511
+387(0)53 810 058
Fax : +387(0)53 810 185
web : www.modrica.ba
10.Nevesinje
Načelnik:Šiljegović Momčilo
Adresa : Cara Dušana 44
Telefon : +387(0)59 601 551
+387(0)59 601 551
Fax : +387(0)59 601 018
e-mail: [email protected]
web : www.opstinanevesinje.rs.ba
11.Čelinac
Načelnik:Zeljković Momčilo
Adresa : Prvog Krajiškog proleterskog bataljona bb
Telefon : +387(0)51 551 002
+387(0)51 551 131
Fax : +387(0)51 551 002
e-mail: [email protected]
12.Srbac
Načelnik:Ćirić Drago
Adresa : Mome Vidovića 7
Telefon : +387(0)51 740 001
+387(0)51 740 124
Fax : +387(0)51 740 886
web : www.srbac-rs.com
13.Foča
Načelnik:Mašić Radisav
Adresa : Kralja Petra I bb
Telefon : +387(0)58 210 134
+387(0)58 210 202
Fax : +387(0)58 210 097
web : www.opstinafoca.rs.ba
14.Kotor Varoš
Načelnik:Vučanović Dalibor
Adresa : Cara Dušana bb
Telefon : +387(0)51 783 204
+387(0)51 782 109
Fax : +387(0)51 782 110
E-mail: [email protected]
web : www.opstinakotorvaros.com
15.Kozarska Dubica
Načelnik:Zlojutro Mile
Adresa : Svetosavska 5
Telefon : +387(0)52 416 010
+387(0)52 416 016
Fax : +387(0)52 416 026
e-mail: [email protected]
web : www.kozarskadubica.or
Download

Federacija BiH: 1. Tuzla 2. Mostar 3. Centar Sarajevo