6. „Podrška autorima, visokoškolskim i naučnim institucijama u
izdavanju novije naučne, stručne i univerzitetske literature“, uz
otkup dijela tiraža
PODRŽANI ZAHTJEVI
R.br.
Podnosilac prijave
Naziv projekta
Odobreno
(KM)
1.
Ubavka Prusina Prašo
60. godina glazbenih škola u Mostaru
1.000,00
2.
Katolički bogoslovni fakultet u
Sarajevu,
Niko Ikić
Pneumatologija eshatologija, mariologija
2.000,00
3.
Centar za krš i speleologiju,
Jasminko Mulaomerović
Speleoturizam
1.000,00
4.
Jure Beljo
Rječnik oplemenjivanja biljaka
1.000,00
5.
Almira Krupić
Žene ratni zločinci
1.000,00
6.
Dragana Agić
Upravno-administrativni i društveno
ekonomski razvoj Zenice od 1878. do1914.
godine
1.000,00
7.
Mehmed Pojskić
Globalna ekonomsko finansijska kriza-
1.000,00
8.
Institut za istraživanje zločina
protiv čovječnosti i
međunarodnog prava Sarajevo
Masovne grobnice u Bosni i HercegoviniSigurna zona UN Srebrenica
2.000,00
9.
Institut za istraživanje zločina
protiv čovječnosti i
međunarodnog prava Sarajevo
Zločin nad djecom Sarajeva u opsadi
1.000,00
10.
Azem Kožar
Bosna i Hercegovina u XIX i XX stoljeću
1.000,00
11.
Univerzitet u Zenici,
Sabahudin Jašarević
QMS u BiH/ Pregled stanja
12.
BZK "Preporod" Mostar,
Husein Čišić
Bošnjačke teme
13.
Nacionalna i Univerzitetska
biblioteka Bosne i Hercegovine,
Ismet Ovčina
14.
Javna naučna ustanova Institut za HOD PO TRNJU: Iz bosanskohercegovačke
historije 20. stoljeća
istoriju Sarajevo
Husnija Kamberović
PUTOVANJA I SAZNANJA
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
15.
Javna naučna ustanova Institut za Od branitelja i zaštitnika do tužioca i sudije –
Bosna i Hercegovina u britanskoj politici od
istoriju Sarajevo,
1857.-1887. godine
Edin Radušić
1.000,00
16.
Mustafa Imamović
Teorija pouzdanosti
1.000,00
17.
Armin Kržalić
Metodologija
1.000,00
18.
Asim Karić
Metalurške peći- udžbenik
1.000,00
19.
Hrvatski leksikografski institut
Bosne i Hercegovine
Hrvatska enciklopedija BiH - I svezak
4.000,00
20.
Rusmir Mahmutćehajić
Hval i Djeva
2.000,00
21.
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Sead Pašić
Materijali u mašinstvu,
1.000,00
22.
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Dragi Tiro
Hardver personalnih kompjutera,
1.000,00
23.
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Ibrahim Badžak i Remzo Dedić
Mehanizmi
1.000,00
24.
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Edin Rizvanović
Osnovi poslovnog prava,
1.000,00
25.
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Semina Hadžiabulić
Rasadničarstvo,
1.000,00
Signali i sistemi
1.000,00
Toplinske operacije u procesnom
inženjerstvu
1.000,00
26.
27.
Univerzitet u Tuzli,
Nermin Suljanović
Univerzitet u Tuzli,
Elvis Ahmetović
28.
Univerzitet u Zenici,
Pravni fakultet Zenica,
Halid Kurtović
Privatno pravni sistem i politika
2.000,00
29.
Ahmed Buljubašić
Vrednovanje i ocjenjivanje studenata na
visokoškolskim ustanovama-postojeća
praksa i zahtjevi reforme
1.000,00
30.
Univerzitet u Tuzli, Pravni fakultet,
Usora i Soli u srednjem vijeku
Edin Mutapčić
1.000,00
31.
Slavistički komitet,
Halid Bulić
1.000,00
Iz morfologije i sintakse savremenog
bosanskog jezika
32.
Univerzitet u Tuzli,
Fakultet elektrotehnike,
Lejla Banjanović-Mehmedović
Inteligentni sistemi
1.000,00
33.
Univerzitet u Sarajevu,
Veterinarski fakultet,
Ramiz Ćutuk
Bolesti probavnog sistema preživara
1.000,00
34.
Univerzitet u Sarajevu,
Prirodno matematički fakultet,
Tidža Muhić-Šarac
Uvod u Hemiju životne sredine
1.000,00
35.
Univerzitet u Tuzli,
Vesna Žunić-Pavlović,
Ranko Kovačević,
Penološka Rehabilitacija-Zakonski, teorijski i
praktični aspekti
1.000,00
36.
Univerzitet u Sarajevu,
Poljoprivredno prehrambeni
fakultet
Opšte vinogradarstvo,
37.
Univerzitet u Sarajevu,
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
JUDO
38.
Univerzitet u Sarajevu,
Elektrotehnički fakultet,
Jasmin Velagić
Neizraziti sistemi upravljanja
39.
Univerzitet u Bihaću,
Pašaga Muratović
Mašinski elementi 3
40.
Univerzitet u Bihaću,
Nijaz Skender
Osnove kretanja u sportu
41.
Sveučilište u Mostaru,
Fakultet strojarstva i računarstva, Proračun tankostjenih konstrukcija
Šimun Bogdan
42.
Zemaljski muzej Bosne i
Hercegovine,
Munib Maglajić
Bošnjačka usmena balada
UKUPNO
1.000, 00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
52.500,00
Download

Podrška autorima, visokoškolskim i naučnim