Broj
Ime i prezime
studenta
Naziv fakulteta
Najbolji studenti Univerziteta u Zenici
1
Erna Tutić
Fak. za metalurgiju i materijale
2
Emir Đulić*
Mašinski fakultet
3
Sedina Aličković
Ekonomski fakultet
4
Jelena Šljivić
Filozofski fakultet
5
Igor Rimac
Pravni fakultet
6
Elma Kadrić*
Zdravstveni fakultet
7
Nermin Redžić*
Politehnički fakultet
8
Berina Mehić
Islamski pedagoški fakultet
Nabolji studenti Sveučilišta u Mostaru
1
Ivana Granić
Filozofski fakultet
2
Luka Posavac
Fakultet prirodoslovno
matematičkih i odgojnih znanosti
3
Stanko Čolak
Građevinski fakultet
4
Ivan Tomić
Pravni fakultet
5
Tea Martinović
Ekonomski fakultet
6
Antea Pervan
Medicinski fakultet
7
Ivona Tomić
Farmaceutski fakultet
8
Denis Vučić*
Akademija likovnih umjetnosti
9
Martina Berić
Fakultet zdavstvenih studija
Doris Šimunović
Agronomski i prehrambeno
tehnološki fakultet
10
11
Igor Šimić
Fakultet strojarstva i računarstva
Najbolji studenti Univerziteta u Sarajevu
1
Almedina Hamzić
Arhitektonski fakultet
2
Dalila Mujarić
Ekonomski fakultet
3
Marina Duletić
Akademija scenskih umjetnosti
4
Almir Djedović
Elektrotehnički fakultet
5
Nataša Heleta
Fakultet političkih nauka
6
Azra Tabaković
Fak. sporta i tjelesnog odgoja
7
Muhamed Begović *
Fak. za saobraćaj i komunikacije
8
Lejla Čano
Fakultet zdavstvenih studija
9
Naida Omerović
Farmaceutski fakultet
Amina Smailhodžić
Fakultet za kriminalistiku,
kriminologiju i sigurnosne
studije
10
11
Hasan
Kamenjaković*
Filozofski fakultet
12
Smaila Mulić *
Medicinski Fakultet
13
Amela Bogilović
Pedagoški fakultet
14
Samir Suljević
Građevinski fakultet
15
Alija Bevrnja *
Mašinski fakultet
16
Selma Droce
Muzička akademija
17
Dalila Marušić
Poljoprivrednoprehramb.fakultet
18
Harun Išerić
Pravni fakultet
19
Franjo Šarčević
Prirodno-matematički fakultet
20
Ilma Pačariz*
Stomatološki fakultet
21
Mevlida Sušić
Šumarski fakultet
22
Neira Fazlović *
Veterinarski fakultet
23
Berin Spahić
Akademija likovnih umjetnosti
24
Kenan Ovčina *
Fakultet islamskih nauka
25
Dražen Kustura
Katolički bogoslovni fakultet
26
Emina Kruško *
Fakultet za javnu upravu
Najbolji studenti Univerziteta Džemal Bijedić Mostar
1
Denis Ljuma
Mašinski fakultet
2
Faris Trešnjo
Građevinski fakultet
3
Selma Čusto
Fakultet humanističkih nauka
4
Bešir Isaković *
Pravni fakultet
5
Adisa Salčin
Agromediteranski fakultet
6
Dalila Ivanković *
Nastavnički fakultet
7
Faruk Redžić
Fak. informacijakih tehnologija
8
Anida Kebo *
Ekonomski fakultet
Najbolji studenti Univerziteta u Bihaću
1
Mersuda Mujakić
Visoka zdravstvena škola
2
Nejra Mesić
Pedagoški fakultet
3
Ines Kozlica *
Pravni fakultet
4
Vildana Fazlić
Biotehnički fakultet
5
Neira Abdagić
Ekonomski fakultet
6
Smaila Balić *
Islamski pedagoški fakultet
7
Fikret Bašić
Tehnički fakultet
Najbolji studenti Univerziteta u Tuzli
1
Andrea Tešanović *
Akademija dramskih umjetnosti
2
Amela Duraković
Ekonomski fakultet
3
Sabir Muminović
Filozofski fakultet
4
Armin Nurkanović
Fakultet elektrotehnike
5
Kristina Duspara *
Farmaceutski fakultet
6
Nermin Redžić
Mašinski fakultet
7
Anis Terzić *
Medicinski fakultet
8
Mirna Alibegović
Pravni fakultet
9
Semina Jašarević
Tehnološki fakultet
10
Vahida
Muratbegović
Rudarsko-geološki fakultet
11
Lejla Softić
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
12
Šejla Hadžić *
Prirodno matematički fakultet
13
Matea Lončar *
Edukacijsko-rehabilitacijski
Download

Broj Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Najbolji