Obavijest za studente koji su polagali test iz njemačkog jezika u okviru
apliciranja za Program ferijalnog rada u SR Njemačkoj u 2013. godini
Ukupna kvota za Program ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u
SR Njemačkoj za 2013. godinu je 200, od čega se 1/3 odnosi na studente upisane na
univerzitete u Republici Srpskoj (67 studenata) i 2/3 na studente upisane na
univerzitete u Federaciji BiH (133 studenta).
Ukupan broj studenata upisanih na univerzitete u Republici Srpskoj koji su
pristupili testiranju iz njemačkog jezika je 41 (uključujući studente koji su prethodnih
godina položili test). Obzirom na kvote dodijeljene entitetima, svi slijedeći studenti
su se kvalificirali za podnošenje aplikacija za ferijalni rad u 2013. godini:
Studenti upisani na univerzitete u
Republici Srpskoj koji su pristupili
testiranju iz njemačkog jezika
R.br. Prezime
Ime
1
Andrić
Milijana*
2
Čamdžić
Kenan
3
Ćuskić
Mihajla
4
Ćuskić
Milica*
5
Danojević
Nataša*
6
Delić
Samira
7
Domuz
Andreas
8
Dugić
Adis
9
Dujaković
Sanja
10 Đogić
Lejla
11 Đumišić
Almir
12 Gobović
Gorica*
13 Golijanin
Milan
14 Golijanin
Ana*
15 Hafizović
Amer
16 Hirjanova
Rebekka
17 Jakovljević
Aleksandar
18 Jugović
Aleksandra
19 Karalić
Benjamin
20 Lazarević
Sava
21 Lukenda
Antonio
22 Majstorović
Snežana
23 Mandić
Stefan
24 Mejrić
Emir
25 Mešinović
Mirnesa
26 Mičić
Vladimir
27 Mujkanović
Anis
28 Pandurević
Milica
29 Radonić Lazarević
Milan
30 Rodić
Milan
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Rodić
Savić
Simić
Stanojčić
Stojičić
Sučić
Tica
Topić
Vidačak
Vukadin
Zukić
Nina
Dajana
Nikola
Nikolina
Petra
Damir
Marko
Dejana
Nebojša
Lav
Aida
*Studenti koji su prethodnih godina položili
test i nisu bili u obavezi da ponovo polažu
Dodijeljena kvota za Federaciju BiH je 133 studenta. Obzirom da je iz kvote
za Republiku Srpsku ostalo 26 neupražnjenih mjesta, studenti upisani na univerzitete
u Federaciji BiH popunjavaju preostalu kvotu. Ispod je spisak studenata upisanih na
univerzitete u Federaciji BiH sa najboljim ostvarenim rezultatima na testiranju +
studenti koji su prethodnih godina položili test i nisu bili u obavezi da pristupe
testiranju. Svi slijedeći studenti su se kvalificirali za apliciranje za ferijalni rad u SR
Njemačkoj u 2013. godini:
Studenti upisani na univerzitete u Federaciji BiH
koji su ostvarili najbolje rezultate na testiranju
R.br.
Prezime
Ime
1
Ademović
Melisa
2
Ademović
Demir
3
Aganović
Faruk
4
Alagić
Selma*
5
Alić
Jasmin*
6
Aljić
Enes
7
Arapović
Ivan
8
Arifović
Arnela
9
Arnaut
Azerina
10
Banda
Mirza
11
Barčić
Hidajet*
12
Bašić
Dalila
13
Bašić
Adel
14
Bektešević
Admir
15
Bilić
Vedrana
16
Bilić
Azerina*
17
Bjelošević
Sadmir
18
Bojanović
Marija*
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Bosno
Brčaninović
Buljeta
Cviko
Čamdžić
Čaušević
Čolan
Čolić
Čuljak
Čuturić
Ćatić
Delić
Delić
Deljkić
Dolovac
Džinić
Džinić
Džinić
Đulić
Fatić
Fetić
Ganibegović
Gelić
Glamoč
Glavina
Grbavac
Hadžić
Hadžipašić
Halilović
Hamzić
Harambašić
Hasanović
Hašimbegović
Hodžić
Hrinić
Huseni
Ibrahimović
Ibrakić
Ikanović
Isaković
Isaković
Isaković
Jašarević
Junuzović
Junuzović
Junuzović
Elvis
Anel
Marija
Dajana
Amel*
Arnela
Adnan
Andrea
Petra
Kristina
Osman
Edin
Belmira*
Benjamin
Seniha*
Almir
Semil
Aldin*
Bakir
Mirza
Albin
Maida
Marko*
Dijana
Nikolina
Karolina
Edvin*
Amira
Almedina*
Semir
Belma*
Adis
Haris
Amel*
Edina
Elvin*
Alisa*
Elmedin
Semir*
Ajdin
Husein
Armin*
Arnel*
Jasmin*
Admir*
Amir*
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Jusufović
Jusufović
Kablinović
Kalem
Karahasanović
Karić
Kmetaš
Kolobarić
Kovačević
Krpić
Krstić
Kučuk
Kunić
Kvakić
Laković
Lazić
Livnjak
Lozić
Ljigić
Mehmedović
Mesihović
Mešić
Milak
Mlivić
Mujanović
Muratbegović
Muratović
Nakičević
Nazdraić
Odobašić
Okanović
Omerbašić
Omerbašić
Omerović
Omerović
Oruč
Oruč
Osmanbašić
Osmančević
Paradžik
Pašanbegović
Pavić
Pažin
Peranović
Petrušić
Pezerović
Alen
Haris*
Deni
Sanid
Emina
Amel
Elmedin
Nikola
Arnela
Admir
Sanja
Emina
Demir
Amra*
Majda
Bojan
Senad
Aida
Emir*
Belma
Una
Lejla*
Meho
Aida*
Emela*
Merisa
Asmir*
Nermina
Lejla
Asmir*
Nadira
Arnel
Armin
Arnela
Senad
Saudin*
Saldin*
Jasmin
Amela
Lada
Džemila
Daniel*
Filip*
Alen
Dajana
Elma
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Pirija
Planić
Popović
Pranjga
Purić
Radić
Ramović
Razić
Rezić
Rožajac
Salihović
Salković
Sedić
Sedić
Selimović
Serhatlić
Sivac
Sivro
Spahić
Spahić
Subašić
Subašić
Susak
Šehić
Šeho
Šetkić
Šetkić
Šijan
Šimunić
Šišić
Šupić
Taranin
Telalović
Terzić
Tihak
Tihić
Tokalić
Tokić
Tokić
Toković
Tufekčić
Tupković
Turić
Tutmić
Vejzagić
Velagić
Dženan
Nadja*
Goran
Alija
Mevludin
Željka
Džemal*
Adnan
Mario
Kerim
Mirela
Ammar
Damir
Haris
Ernad
Semir
Armin
Adi*
Jasmin
Arnes*
Emina
Hakija
Arnela
Selma*
Sanjin*
Muris
Ilda
Marijana*
Karolina
Rebeka
Admir
Dino
Mevludin
Đenar
Alen
Muamera
Aida
Anita
Emir
Adnan
Amer*
Hasan
Ivan*
Abedin
Sabina
Danijela*
157
158
159
Zelkanović
Zukić
Žunić
Alaga
Dino
Armin
*Studenti koji su prethodnih godina položili test i nisu
bili u obavezi da ponovo polažu
Rezrevna lista
Napomena: Studenti koji su na rezervnoj listi takođe trebaju dostaviti aplikacije
obzirom da postoji mogućnost da neki od studenata sa prethodne dvije liste
odustanu.
Rezervna lista kandidata upisanih na univerzitete u
Federaciji BiH
R.br.
Prezime
Ime
1 Rezić
Mario
2 Redžić
Emina
3 Đulović
Midhet
4 Hadžić
Moamer
5 Adilović
Kasim
6 Trebinčević
Sabine
7 Džinić
Edin
8 Hamzić
Edin
9 Šarac
Asmir
10 Čajo
Irhad
11 Redžić
Jasmin
12 Mujezinović
Muhamed
13 Sabah
Alaaeddin
14 Delić
Adnan
Download

ovdje - Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine