UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
predmet: MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Linija: L2; grupe: IV,V, VI
ak.2013/14
predmetni nastavnik: Dr. Sc. Vedad Pašić, docent
predmetni asistenti: Mr. sc. Jasmina Muminović Huremović, viši asistent
Nermina Džanić, asistent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
IME I PREZIME
TEST 1
Kiverić Zijad
Klopić Dženana
Korić Amra
Kostjerevac Sena
Kovačević Adis
Kovačević Anadina
Kovačević Emina
Kruškić Belmina
Kulaglić Sultan
Kunić Adnan
Likić Ninela
Mahmutović Adna
Mahovkić Adela
Martinović Josipa
Mašić Memo
Mehikić Dajana
Mehinbašić Mersida
Mejrić Admin
Memić Elmedina
Memišević Mirsad
Mešić Alem
Mešić Azra
Mešić Munever
Mešković Faruk
Milić Anđelka
Moranjačkić Dženita
Moranjačkić Senada
Morankić Amir
Morankić Nadira
Muča Halil
Muderizović Zerina
Muharemagić Mirha
Muharemović Adla
Mujačević Aldina
Mujanović Elvedin
Mujanović Mirza
Mujkić Adnan
Mujkić Azra
Mujkić Dženana
Mujkić Dženita
Mujkić Edin
Mujkić Eldin
0,0
6,0
4,0
1,5
10,0
17,0
4,5
8,5
0,0
0,0
7,0
5,0
6,0
7,0
4,0
2,0
23,5
4,0
4,0
10,0
16,0
3,0
11,0
12,0
7,0
3,0
3,0
24,0
13,0
2,5
17,0
3,0
1,0
11,0
1,5
25,0
11,0
23,0
5,0
8,5
0,0
0,0
TEST 2
TESTOVI Finalni
Popr.
Ak.
Ukupno
Ocjena
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Mujkić Lejla
Mujkić Merisa
Mujkić Samir
Muminović Dženana
Muratović Zineta
Mušanović Ramiz
Musić Ajdin
Musić Hamdija
Musić Minela
Musić Semir
Mustafić Edina
Mustafić Ema
Nuhanović Husein
Nuhić Amra
Nukić Amela
Nukić Amira
Omahić Amar
Omerović Raša
Omić Amila
Pašalić Advija
Pepić Amra
Pepić Azra
Pepić Sabiha
Peštalić Dženita
Pirić Zijada
Plavšić Azra
Poljić Almasa
Pranjić Ivan
Prelić Haris
Ramić Emina
Ramić Enisa
Ramić Meliha
Sadiković Erna
Sakić Arnela
Salčinović Hajrudin
Salibašić Dino
Salkanović Maida
Salkić Erina
Salkić Zlata
Salković Dino
Samardžić Maida
Sarajlić Ommar
Šehić Erna
Selimović Admira
Selimović Mehmed
Šerifović Melisa
Šerifović Merima
Sinanović Edina
Smajić Arnesa
Smajić Razija
Smajić Safet
SmajićEnver
6,0
24,0
3,5
18,0
1,0
0,0
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
8,0
4,0
1,5
0,0
4,0
11,0
1,0
7,0
8,0
0,0
5,0
0,0
0,0
2,0
7,0
7,0
13,0
0,0
7,0
0,0
2,0
7,0
2,0
3,5
0,0
1,0
8,5
18,0
6,5
22,0
8,5
12,0
0,0
9,0
23,0
25,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,5
95
96
97
98
99
100
101
99
100
101
102
100
101
102
103
101
102
103
104
102
103
104
105
103
104
105
106
Smajlović Aldin
Softić Almir
Softić Sabina
Srkalović Ajla
Stjepić-Ćosić Doris
Sulejmanović Emina
Suljkanović Amir
Taletović Elma
Tanjić Emina
Tenić Kenan
Topalović Ana
Trogrlić Dario
Tuholjak Berisa
Tupković Husneta
Turalić Mirza
Turić Arnel
Turkić Katalin
Tursunović Selma
Udovičić Arnela
Vehabović Zlatan
Vujadinović Ema
Vuksanović Vanja
Zahirović Majda
Zahirović Medina
Žigić Aiša
Zovko Dejan
Zukić Nejira
Zadovoljilo uslov:
9,5
3,5
13,0
21,0
16,5
18,0
18,0
7,0
16,5
0,0
19,5
2,5
10,5
16,5
2,0
1,0
6,0
19,5
10,5
0,0
12,0
3,0
6,0
4,0
0,0
2,5
10,5
36
UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
predmet: MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Linija: L2; grupe: IV,V, VI
ak.2013/14
predmetni nastavnik: Dr. Sc. Vedad Pašić, docent
predmetni asistenti: Mr. sc. Amra Rekić-Vuković, viši asistent
Mr. sc. Sanela Halilović, viši asistent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
IME I PREZIME
TEST 1
Alić Amer
Burgić Azra
Hadžić Alma
Halilović Irma
Hotović Mirzana
Ibrahim Softić
Kaletović Omer
Karić Sanela
Kavgić Eldar
Kovač Aida
Kovačević Azra
Krajinović Edisa
Mahmutović Emina
Makalić Hadžira
Medić Sabina
Mehić Senad
Mehinović Benjamin
Memić Amela
Mešanović Kemal
Mešić Ammar
Muharemović Sanela
Mujabašić Mirza
Mujanović Adisa
Mujčić Edin
Mujčinović Nedret
Mujezinović Majda
Mujić Meliha
Mujkić Haris
Mulavdić Selima
Muminović Asmir
Muminović Azra
Muratović Emina
Muratović Muhiba?
Nedžibović Senada
Nurković Jusuf
Omerbegović Edin
Omerčić Edin
Omić Vildana
Osmanović Eldin
Oštraković Ajla
Pašanović Maida
Pirić Zehrudina
9
10,5
2,5
10
12
1,0
2,0
10,0
14,0
17,5
1,5
14,0
1,0
0
6
6
11
0
12
15
3
17
19
7,0
4
4
4,5
0
9,0
0,0
9,0
5,0
0
5,0
4
3,5
10,5
8
1
12
6,0
10
TEST 2
TESTOVI
Finalni
Popr.
Ak.
Ukupno
Ocjena
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Ravnjak Stjepan
Ribić Ajdin
Ribić Amela
Ribić Nerma
Šabanović Anida
Salihbašić Emir
Salihović Fadil
Šarić Sabina
Sejdinović Amra
Sejdinović Merima
Sinanović Šahbaz
Sinanović Samrina
Školjić Selma
Skula Nadina
Sokolović Zerina
Spahić Aldin
Stočević Mujo
Suljić Sabina
Suljkić Indira
Taletović Sead
Tufekčić Halima
Tursunović Azra
Žabić Arnes
Zahirović Nerma
Zonić Amra
Zukić Maida
Zadovoljilo uslov:
2,5
17,5
2,5
13
9
5
11
5
5,0
12,5
6
0
16,5
13,7
12,5
9
0,0
11,0
5,5
8,5
13,5
10,0
6,5
13,5
5
4,5
26
Download

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET predmet