UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
predmet: MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Linija: L2; grupe: IV,V, VI
ak.2011/12
predmetni nastavnik: Dr. Sc. Vedad Pašić, docent
predmetni asistenti: Mr. sc. Amra Rekić, viši asistent
Mr. sc. Sabina Jašarević, viši asistent
Mr. sc. Jasmina Muminović Huremović, viši asistent
IME I PREZIME
TEST 1 TEST 2 TESTOVI Finalni Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Bošnjak Nela
Halilović Ramiza
Kalesić Selma
Karić Almira
Karić Sanela
Kasumović Tarik
Kitić Merima
Kostjerevac Sena
Kovačević Edin
Krajšnik Mirsad
Kurtić Sabina
Lekić Vesna
Ljevaković Vildana
Lovrić Igor
Mašić Eldina
Mehanović Fatima
Mehinović Benjamin
Mehmedović Amra
Memišević Amela
Memišević Azur
Memišević Emina
Mešanović Adnan
Mešanović Amra
Mešković Fatima
Muharemović Amira
Mujagić Zlata
Mujčinović Mensura
Mujkić Kemal
Mujkić Maida
Muratović Selma
Mustafić Samra
Nurić Hermina
Omeragić Nadina
Omerbegović Amina
Omerović Maida
Omerović Merima
Omerović Mirzet
Omić Meliha
22
21,5
12
25,5
5,5
0
10
6
2
10
1,5
10
31
22,5
7,5
7
10,5
26
0
0
35
30
26,5
22
18
7,5
17,5
8
25,5
22,5
3
27
25
10
2
11
26
10
Ocjena
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Orić Sajma
Osmanović Esma
Oštraković Ajla
Pašić Elma
Pejić Martina
Prnjavorac Alma
Radić Dino
Ramić Meris
Rašidkadić Belma
Ribić Nerma
Rizvanović Sabrina
Ruvić Asima
Šabanović Anida
Šabanović Azra
Salihbašić Amela
Salihović Mirela
Sarajlić Advan
Sarajlić Almedina
Šehović Alisa
Selamović Mirnes
Selimović Amra
Selimović Ismar
Serhatlić Azra
Skoždopolj Elvisa
Smajić Azra
Smajilović Dženan
Smreka Amra
Softić Armin
Softić Zerina
Stjepić Marija
Sulejmanović Anela
Suljić Sabina
Tadić Tea
Tokić Adnan
Trokić Azra
Trumić Aldina
Trumić Edin
Turalić Meliha
Tutundžić Mirnesa
Varešević Alma
Varešević Irnela
Vilušić Ena
Vovna Miroslav
Žabić Arnes
Zenunović Mediha
Zonić Amra
Zonić Lejla
29
25
2
25
4
21
15
15,5
20
17
6
20
12
19
21,5
20
10,5
4
14,5
14,5
22
24
4,5
35
20,5
32
10
17,5
24
16
2
10,5
33
12
17
31
35
17
22,5
11,5
10
2
13
8
22
16,5
5
86 Žugić Armin
87
88
89
90
91
92
Zadovoljava uslov:
Prosjek:
8,5
63
15,75
UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
predmet: MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Linija: L2; grupe: obnova
ak.2012/13
predmetni nastavnik: Dr. Sc. Vedad Pašić, docent
predmetni asistenti: Mr. sc. Amra Rekić, viši asistent
Mr. sc. Sabina Jašarević, viši asistent
Mr. sc. Jasmina Muminović Huremović, viši asistent
IME I PREZIME
TEST 1 TEST 2 TESTOVI Finalni Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Bekić Adnan
Bričić Alisa
Delić Jasmin
Fočić Meliha
Hodžić Damir
Hotović Mirzana
Ibrahimović Lejla
Imamović Sadžid
Kurević Nedim
Lasetović Maid
Lolić Merima
Lugavić Medina
M. Halilović Faruk
Mahmutović Emina
Malkić Maid
Mašić Armina
Mehić Seid
Mehinović Arnes
Memišević Elvira
Moranjkić Enis
Moranjkić Lejla
Muharemović Sanela
Mujagić Amra
Mujagić Maida
Mujčinović Abid
Mujić Samra
Mujkić Emir
Mujkić Haris
Mujkić Jasmina
Mujkić Samir
Mujkić Sandra
Mujkić Semir
Mumbašić Admir
Muratović Azur
Muratović Muhiba
Muratović Senid
Nedžibović Senada
Nišić Belma
11
19
17,5
8
24,5
11
0
4
24
14
12
10
15,5
8
12
6
11
8
16,5
17,5
6
10
22
5
20
6
12
4
17
15
24
23
0
23,5
10
2,5
10
21
Ocjena
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Nišić Mirza
Noćić Rahman
Novalić Belma
Nurkić Jasmin
Okanović Dženana
Omazić Ademir
Omerašević Jasmin
Omerović Edin
Oručević Adan
Osmić Amra
Osmić Merima
Pandurević Sanela
Paočić Amir
Pašić Vedran
Pezerović Elma
Plavić Maja
Poljić Almasa
Pozderović Naida
Puzić Almira
Rakovac Azur
Rizvić Mukadesa
Sagdati Aida
Salihović Minela
Sarajlić Šemsa
Savić Miran
Šehić Arnela
Sejdinović Merima
Sejmenović Sadija
Selimbašić Amra
Selimović Alipaša
Selimović Sanela
Selimović Taiba
Sinanović Armin
Sinanović Majda
Siočić Damir
Smajić Narja
Smajlović Dijana
Spahić Aldin
Spahić Almir
Spahić Amer
Srabović Armin
Subašić Amra
Sulejmanović Mustafa
Terzić Tijana
Tokić Nehra
Topalović Nataša
Vildić Edina
8,5
10
11,5
16
8
10
13
0
10
4,5
3
16
8,5
2
10
1,5
5
0
21
7,5
14,5
10
0
15,5
11
14,5
16
20
12
0
17,5
13
5
3
8
20
2
7,5
17
16
18
16
13
21
20
8
28
86
87
88
89
90
91
92
Zahirović Edis
Zrnić Neira
Zvekić Elmedin
28,5
15,5
20,5
Zadovoljava uslov:
Prosjek:
57
12,07
Download

1 Bošnjak Nela 2 Halilović Ramiza 3 Kalesić Selma