1. Prof.dr.sc.Nurka Pranjić, spec.med.rada, Dom zdravlja Tuzla
2. Mr.sc.Sanja Brekalo-Lazarević, spec.med.rada, Dom zdravlja Tuzla
3. Prim.dr.Biljana Nurkić, spec.med.rada, Dom zdravlja Tuzla
4. Prim.dr.Jesenka Kurtović, spec.med.rada, Dom zdravlja Tuzla
5. Prim.dr.Nevza Imamović, spec.med.rada, Dom zdravlja Tuzla
6. Prim.dr.Ismet Čanić, spec.med.rada, Dom zdravlja Tuzla
7. Prim.dr.Paula Franjkić-Misija, spec.med.rada,Dom zdravlja Tuzla
8. Dr.Nadija Mišanović, spec.med.rada, Dom zdravlja Tuzla
9. Dr.Sabina Bećirović, specijalizant med.rada, Dom zdravlja Tuzla
10. Dr.Senal Malkočević, Dom zdravlja Tuzla
11. Dr.Amna Kusturica Selimović, spec.med.rada, Dom zdravlja Tuzla
12. Branka Hadžiristić-psiholog, Dom zdravlja Tuzla
13. Razija Imamović, med.sestra, Dom zdravlja Tuzla
14. Tatjana aščerić, dipl.m.s., Dom zdravlja Tuzla
15. Selma Kurević, med.sestra, Dom zdravlja Tuzla
16. Alma Mujačić, dipl.m.s., Dom zdravlja Tuzla
17. Dr.Munir Huseinbašić, Dom zdravlja Gradačac
18. Dr.Zumreta Huskić, med.sestra, Dom zdravlja Gradačac
19. Dr.Jasmin Behrić, specijalizant med.rada, Dom zdravlja Banovići
20. Dr.Zumreta Planić, spec.med.rada,Dom zdravlja Živinice
21. Dr. Subhija Šehić, spec.med.rada,Dom zdravlja Živinice
22. Dr.Nehra Mosorović, specijalizant med.rada, Dom zdravlja Lukavac
23. Dr.Hajrija Nuhić, spec.med.rada,Dom zdravlja Lukavac
24. Dr.Muhidin Džibrić, spec.med.rada,Dom zdravlja Lukavac
25. Dr.Petar Tomić, Dom zdravlja Lukavac
26. Eldina Hanić, med.sestra, Dom zdravlja Lukavac
27. Dr.Habiba Avdić, spec.med.rada, Dom zdravlja Kalesija
28. Dr.Nusret Slanjankić, spec.med.rada, Dom zdravlja Srebrenik
29. Dr.Muzema Hodžić, spec.med.rada, Dom zdravlja Brčko
30. Dr.Andrijana Andrić, Dom zdravlja Brčko
31. Dr.Vera ðurak, spec.med.rada, Zdravstveni centar Brčko
32. Sabrija Subašić med.sestra, Zdravstveni centar Brčko
33. Slavka Maksimović med.sestra, Zdravstveni centar Brčko
nurkapranic@hotmail.com
061/730-000
s.brekalo@bih.net.ba
061/729-404
062/155-000
medicina.rada@yahoo.com
061/315-065
061/318-051
061/164-775
zmisija@bih.net.ba
061/282-042
061/272-498
sabina191418@yahoo.com
061/885-649
senalmalkocevic@yahoo.com
061/410-950
amnaks@gmail.com
061/885-450
061/334-265
061/288-507
tasceric@yahoo.co.uk
061/152-454
061/393-262
mujacic.alma@gmail.com
061/894-877
061/282-364
061/381-051
jasminbehric@hotmail.com
061/940-456
061/344-691
061/576-169
nehra.mosorovic@bih.net.ba
061/710-358
062/636-163
dzibra.dr@gmail.com
061/281-474
petar.to@hotmail.com
066/292-243
adninamama@yahoo.com
061/333-594
062/431-041
061/195-535
muzema57@gmail.con
061/195-692
andrijana.andric@hotmail.com
063/128-094
-------------------------
34. Slavica Savić med.sestra, Zdravstveni centar Brčko
35. Branka Delić med.sestra, Zdravstveni centar Brčko
36. Samira Avdičević med.sestra, Zdravstveni centar Brčko
37. Slavica Radušić med.sestra, Zdravstveni centar Brčko
38. Nusreta Hadžimahović, dipl.ing ZNR ,JP Željeznice FBiH Tuzla
39. Ilija Stojak, ing.sigurnosti pri radu-Solana
40. prim.dr.Džavid Habibović, INZMIO Tuzla
41. Jasmina Hodžić med.sestra, Dom zdravlja Tuzla
42. Anña Lukić med.sestra, Dom zdravlja Tuzla
43. Sabina Hadžimehmedović med.sestra, Dom zdravlja Tuzla
44. Azra Džambić med.sestra, Dom zdravlja Tuzla
45. Ljubinka Mazić med.sestra, Dom zdravlja Tuzla
46. Mladen Marošević med.tehničar, Dom zdravlja Tuzla
47. dr. Pavić Šarić, spec.med.rada, Dom zdravlja Donji Vakuf
48. prim.dr.Adnana Karalić, spec.med.rada, JU Dom zdravlja Gornji
vakuf-Uskoplje ordinacija opšte medicine
49. doc.dr.sc.Meliha Pozderac Memija, šef katedre Med.radaMed.fak.Sarajevo i Institut za med.vješt. FBiH
50. prim.dr.Ivo Šandrk, spec.med.rada, Institut za med.vješt. Sarajevo
51. dr.Selma Omanović-Karakaš, specijalizant med.rada, JU“Zavod za
med.rada“KSarajevo
52. dr.Malik Beširević, spec.med.rada, ZUZSZZ radnika
FDS.d.d.Sarajevo
53. dr.Nusreta Mulić Adilović, spec.med.rada, Zavod za zdravtsvenu
zaštitu radnika u saobraćaju
54. dr.Halima Ćutuk-Šehović, spec.med.rada, Zavod za zdravtsvenu zaštitu
radnika u saobraćaju
55. prim.dr.Olga Obradović, spec.med.rada, Zavod za zdravtsvenu zaštitu
radnika u saobraćaju, pomoćnik direktora za zdravstvene poslove
56. prim.dr. Fani Majkić, Zavod za javno zdravstvo FbiH stručni saradnik
57. dr.Malik Vodopić, spec.med.rada, JU Zavod za med.rada LKS
58. mr.med.sc.dr.Elma Ibrahimpašić, spec.med,rada, JU Zavod za
med.rada Kantona Sarajevo
59. dr.Mujo Čardaković, spec.med.rada, Zavod za med.rada.
60. dr.Ferid hadžiselimović, spec.med.rada, JU Zavod za med.rada.
Sarajevo
61. dr.Melisa Hadžiabdić, spec.med.rada, Zavod za med.radaamb
Elektroprivreda
62. dr.Emina Čustović-Lučić, spec.med.rada, Zavod za med.rada KS
63. dr.Kurtović Hatidža, Zavod za med.rada KS
64. dr.Hadžihasanović Nermina, spec.med.rada, Zavod za med.rada KS
65. dr.Bešlija Envera, spec.med.rada, Kantonalni zavod za med.rada
Sarajevo
66. dr.Nejra Ljubunčić, spec.med.rada, JU Zavod za med.rada
-------------------------------065/483-013
061/884-498
061/672-195
------------061/888-333
062/891-388
061/632-697
061/630-257
061/960-935
061/167-085
061/730-710
030/260-811 Dom zdravlja
061/486-496
melihapozderac@hotmail.com
Ivo.sandrk1.@g.mail.com
selmakarakas@yahoo.com
061/303-783
061/863-098
--------------o.obradovic@hotmail.com
Fani.majkic@gmail.com
061/377-264
033/215-770
drmalikv@hotmail.com
061/557-265
Elma.ibrahimpašić@gmail.com
061/206-046
061/191-985
061/402-652
Melisa73@hotmail.com
061/350-714
061/181-504
khatidza@gmail.com.
061/440-061
061/922-865
062/109-845
nejraljubuncic@hotmail.com
67. dr.Berka Seferović, spec,med.rada, Institut za med.vješt. Sarajevo
st.tim Bihać
68. dr.Uzejfa Mimić, spec.med.rada, Dom zdrvlja sa polikinikom Visoko
69. dr.Sead Šertović, spec.med.rada, Dom zdravlja Bos.krupa
70. prim.dr.Pero Lovrić, spec.med.rada, Dom zdravlja Kiseljak
71. prim.dr.Velida Hadžimejlić, spec.med.rada, Dom zdravlja Busovača
72. dr.Mirsad Peco, spec.med.rada, JU Dom zdravlja Travnik
73. dr.Sakib Meštrovac, spec.med.rada, JU Dom zdravlja Travnik
amb.“Borac“
74. prim.dr.Ahmed Šečić spec.med.rada, Dom zdravlja Travnik
75. Sanja ðepina, psiholog, Dom zdravlja Travnik
76. Mensur Pašalić, dipl. psiholog
063/451-397
061/600-374
061/196-881
061/105-381
063/369-950
061/798-081
061/799-790
sakibmestrovac@hotmail.com
061/452-432
Ahmosecic@yahoo.com
061/434-264
sanja-stanojcic@yahoo.com
061 254 886
061 535 311
Download

1. Prof.dr.sc.Nurka Pranjić, spec.med.rada, Dom