Raspored ispita u FEBRUARSKOM ispitnom roku školske 2014/2015
POSLOVNI FAKULTET
I GODINA POSLOVNI FAKULTET(Kumodraška 261)
(na stranici predmeta obavezno proveriti raspored grupa za polaganje)
PREDMET
PROFESOR
TERMIN POLAGANJA
EKONOMIJA
Prof. Dr Slobodan Barać
03.02.2015.
OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE
Prof. Dr Miloš Stojmenović
12.02.2015.
KVANTITATIVNE METODE
doc dr Miloljub Albijanić
10.02.2015.
Katarina Držajić
ENGLESKI JEZIK 1
04.02.2015.
Ivana Đerić
VREME
15h
17h
17h
SALA
047
118
047
15h
046
117
005
117
118
047
MENADŽMENT
Prof. Dr Jelena Boljanović
02.02.2015.
PRAVO
PSIHOLOGIJA
RAČUNOVODSTVO
MIKROEKONOMIJA
Stari plan i program
SOCIOLOGIJA
Stari plan i program
PRAVO SA OSNOVAMA PRAVA EU
Stari plan i program
STATISTIČKE METODE
Stari plan i program
MAKROEKONOMIJA
Stari plan i program
OSNOVI EKONOMIJE
Stari plan i program
OSNOVI PRAVA
Stari plan i program
Prof. dr Marija Kostić
Prof. Dr Lepa Babić
Prof. Dr Goranka Knežević
09.02.2015.
06.02.2015.
05.02.2015.
10h
12h
16h
18h
15h
Prof. Dr Slobodan Barać
03.02.2015.
15h
047
doc dr Vladimir Džamić
13.02.2015.
15h
118
Prof. Dr Marija Kostić
09.02.2015.
16h
117
Prof. Dr Mirjana Šekarić
06.02.2015.
15h
046
Prof. Dr Dragiša Veličković
11.02.2015.
15h
Danijelova 32
A21
Prof. Dr Slobodan Barać
03.02.2015.
15h
047
Prof. Dr Marija Kostić
09.02.2015.
16h
117
VREME
SALA
II GODINA POSLOVNI FAKULTET (Kumodraška 261)
(na stranici predmeta obavezno proveriti raspored grupa za polaganje)
PREDMET
PROFESOR
TERMIN POLAGANJA
POSLOVNE FINANSIJE
RAČUNOVODSTVO
MARKETING PE
TRGOVINSKI MENADŽMENT MT stari plan i program
PREDUZETNIŠTVO PE stari plan i program
OSNOVI OSIGURANJA stari plan i program
MONETARNO KREDITNI I DEVIZNI SISTEM stari plan i
program
RAZVOJ KARIJERE I POSLOVNIH VEŠTINA stari plan i
program
Prof. Dr Lidija Barjaktarović
doc dr Vule Mizdraković
Prof. Dr Milorad Miljković
Prof. Dr Danilo Golijanin
Prof. Dr Radoslav Avlijaš
Prof. Dr Ljiljana Jeremić
03.02.2015.
11.02.2015.
12.02.2015.
02.02.2015.
09.02.2015.
13.02.2015.
16h
18h
11h
17h
18h
17h
118,046
005
118
117
117
112
Prof. Dr Miroljub Hadžić
13.02.2015.
18h
118
doc. dr Lazar Dražeta
13.02.2015.
18h
118
FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE
Prof. Dr Zoran Petrović
11.02.2015.
POSLOVNA INFORMATIKA PE
POSLOVNA INFORMATIKA MT
Prof. Dr Miloš Stojmenović
Prof. Dr Miloš Stojmenović
Nataša Stanišić,
Ivana Tomić
Marina Radić Branisavljević
Aleksandra Gagić
Vesna Čelik Babić
Neda Maenza
dr Biljana Simić Veličković
Nikola Livada
12.02.2015.
12.02.2015.
15h
17h
17h
17h
109
118
118
118
04.02.2015.
15h
046
07.02.2015.
07.02.2015.
07.02.2015.
07.02.2015.
07.02.2015.
07.02.2015.
10h
10h
10h
10h
10h
10h
10h
12h
110
015
018
001
004
112
117
005
17h
112
VREME
14h
15h
15h
17h
SALA
117
046
046
118
ENGLESKI JEZIK 2
ITALIJANSKI JEZIK 1
ŠPANSKI JEZIK 1
NEMAČKI JEZIK 1
FRANCUSKI JEZIK 1
KINESKI JEZIK 1
RUSKI JEZIK 1
MENADŽMENT
Stari plan i program
OSNOVI FINANSIJA
Stari plan i program
Prof. Dr Jelena Boljanović
02.02.2015.
Prof. Dr Ljiljana Jeremić
13.02.2015.
III GODINA - POSLOVNA EKONOMIJA (Kumodraška 261)
(na stranici predmeta obavezno proveriti raspored grupa za polaganje)
PREDMET
PROFESOR
TERMIN POLAGANJA
FINANSIJSKA MATEMATIKA I AKTUARSTVO
Prof. Dr Mirjana Šekarić
06.02.2015.
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
doc dr Marko Milojević
10.02.2015.
TRGOVINA
MENADŽERSKA EKONOMIJA
Doc. Dr Vladimir Matović
Prof. Dr Danijel Cvjetićanin
05.02.2015.
02.02.2015.
SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA
Prof. Dr Zoran Petrović
11.02.2015.
KORPORATIVNE FINANSIJE
PRAVO OSIGURANJA
Prof. Dr Nemanja Stanišić
prof dr Marija Kostić
11.02.2015.
09.02.2015.
INVESTICIJE
Doc. Dr Predrag Vukadinović
09.02.2015.
UPRAVLJANJE RIZIKOM
Prof. Dr Lidija Barjaktarović
13.02.2015.
Nataša Stanišić
ENGLESKI JEZIK 3
Valentina Bošković
04.02.2015.
Ivana Tomić
ITALIJANSKI JEZIK 2
Marina Radić Branisavljević
07.02.2015.
ŠPANSKI JEZIK 2
Marina Milovanović
07.02.2015.
NEMAČKI JEZIK 2
Vesna Čelik Babić
07.02.2015.
FRANCUSKI JEZIK 2
Neda Maenza
07.02.2015.
KINESKI JEZIK 2
dr Biljana Simić Veličković
07.02.2015.
RUSKI JEZIK 2
Nikola Livada
07.02.2015.
III GODINA - MARKETING I TRGOVINA (Kumodraška 261)
(na stranici predmeta obavezno proveriti raspored grupa za polaganje)
PREDMET
PROFESOR
TERMIN POLAGANJA
ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U MARKETING I
Doc. Dr Predrag Vukadinović
09.02.2015.
TRGOVINI
KANALI MARKETINGA
prof. Dr Jelena Stanković
03.02.2015.
MARKETING U TRGOVINI
Prof. Dr Danilo Golijanin
02.02.2015.
KOMUNICIRANJE I PREGOVARANJE U TRGOVINI
prof. Dr Gordana Dobrijević
05.02.2015.
MENADŽMENT PRODAJE
Doc. Dr Vladimir Matović
11.02.2015.
SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA
Prof. Dr Zoran Petrović
11.02.2015.
MEĐUNARODNA EKONOMIJA
ENGLESKI JEZIK 3
ITALIJANSKI JEZIK 2
ŠPANSKI JEZIK 2
Doc. Dr Ninela Kordić
Ivana Tomić
Marina Radić Branisavljević
Marina Milovanović
12.02.2015.
04.02.2015.
07.02.2015.
07.02.2015.
17h
15h
15h
17h
18h
16h
16h
17h
15h
118
047, 118
109
118
118
117
005
118
109
15h
046
10h
10h
10h
10h
10h
10h
110
015
018
001
004
112
VREME
16h
17h
14h
17h
18:30
17h
15h
17h
16h
15h
10h
10h
SALA
005
118
117, 004
117
103
117
109
118
109
046
110
015
NEMAČKI JEZIK 2
FRANCUSKI JEZIK 2
KINESKI JEZIK 2
RUSKI JEZIK 2
UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU
Stari plan i program
APLIKATIVNI SOFTVER
Stari plan i program
UPRAVLJANJE FINANSIJAMA
Stari plan i program
BAZE PODATAKA
Stari plan i program
METODOLOGIJA REVIZIJE
Stari plan i program
MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE GAAS Stari plan i
program
RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA
Stari plan i program
PRIVREDNO PRAVO
Stari plan i program
EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA
Stari plan i program
MENADŽMENT U TRGOVINI
Stari plan i program
MARKETING - MENADŽMENT
Stari plan i program
Vesna Čelik Babić
Neda Maenza
dr Biljana Simić Veličković
Nikola Livada
07.02.2015.
07.02.2015.
07.02.2015.
07.02.2015.
10h
10h
10h
10h
Prof. Dr Ljiljana Jeremić
04.02.2015.
17h
Prof. Dr Violeta Tomašević
04.02.2015.
12h
Prof. Dr Ljiljana Jeremić
13.02.2015.
17h
112
Prof. Dr Mladen Veinović
05.02.2015.
16h
E02
Prof. Dr Kosana Vićentijević
11.02.2015.
16h
Prof. Dr Zoran Petrović
11.02.2015.
Prof. Dr Zoran Petrović
11.02.2015.
Doc. Dr Ivan Nikčević
12.02.2015.
16h
Prof. Dr Goranka Knežević
04.02.2015.
16h
Prof. Dr Danilo Golijanin
02.02.2015.
Prof. Dr Danilo Golijanin
02.02.2015.
IV GODINA (Danijelova 32)
(na stranici predmeta obavezno proveriti raspored grupa za polaganje)
PREDMET
PROFESOR
TERMIN POLAGANJA
POSLOVNO PRAVO
Doc. Dr Ivan Nikčević
12.02.2015.
I4 FINANSIJSKA TRŽIŠTA
Prof. Dr Zoran Jeremić
02.02.2015.
I4 EKONOMIKA OSIGURANJA
Prof. Dr Ljiljana Jeremić
02.02.2015.
I4 MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE
Doc. dr Tijana Radojević
10.02.2015.
018
001
004
112
Danijelova 32
S15
Danijelova 32
E02
17h
18h
17h
18h
Danijelova 32
A01
109
118
109
118
Danijelova 32
A01, E02
Danijelova 32
A01
117
016
117
016
VREME
16h
17h
17h
15h
SALA
A01, E02
E02
S13
A23
15h
17h
15h
17h
I5 JAVNE FINANSIJE
I5 TEHNOLOGIJA OSIGURANJA
I5 REVIZIJA
I5 FINANSIJSKI POSREDNICI
BANKARSTVO
Prof. Dr Dragiša Veličković
Prof. Dr Ljiljana Jeremić
Prof. Dr Kosana Vićentijević
Prof. Dr Zoran Jeremić
Prof. Dr Miroljub Hadžić
11.02.2015.
11.02.2015.
11.02.2015.
11.02.2015.
05.02.2015.
16h
17h
16h
16h
17h
A21
S13
A01, E02
E01
E01
I6 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U BANKARSTVU
Prof. Dr Nemanja Stanišić
04.02.2015.
16h
E02
Prof. Dr Goranka Knežević
04.02.2015.
16h
A01
17h
17h
15h
14h
14h
14h
14h
13h
14h
A01
S15
A23
S13
A01
A22
S16
S17
S15
VREME
16h
17h
11h
16h
17h
16h
16h
16h
15h
14h
14h
14h
SALA
A01, E02
E02
A21
A01, E02
A11
A12
E02
E02
A23
S13
A01
A22
I6 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U
RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
I6 INTERNA REVIZIJA
I6 UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU
ENGLESKI JEZIK 4
ITALIJANSKI JEZIK 3
ŠPANSKI JEZIK 3
NEMAČKI JEZIK 3
FRANCUSKI JEZIK 3
KINESKI JEZIK 3
RUSKI JEZIK 3
Doc. Dr Mile Stanišić
03.02.2015.
Prof. Dr Ljiljana Jeremić
04.02.2015.
Valentina Bošković
06.02.2015.
Marina Radić Branisavljević
07.02.2015.
Marina Milovanović
07.02.2015.
Vesna Čelik Babić
07.02.2015.
Neda Maenza
07.02.2015.
dr Biljana Simić Veličković
07.02.2015.
Nikola Livada
07.02.2015.
IV GODINA - MARKETING I TRGOVINA (Danijelova 32)
(na stranici predmeta obavezno proveriti raspored grupa za polaganje)
PREDMET
PROFESOR
TERMIN POLAGANJA
POSLOVNO PRAVO
Doc. Dr Ivan Nikčević
12.02.2015.
I1 FINANSIJSKA TRŽIŠTA
Prof. Dr Zoran Jeremić
02.02.2015.
I1 PONAŠANJE POTROŠAČA
Prof. Dr Radmila Živković
02.02.2015.
I2 REVIZIJA
Prof. Dr Kosana Vićentijević
11.02.2015.
I2 LOGISTIKA
Doc. Dr Miloljub Albijanić
11.02.2015.
SPOLJNOTRGOVINSKO i DEVIZNO POSLOVANJE
Doc. Dr Ninela Kordić
10.02.2015.
I3 ELEKTRONSKA TRGOVINA
Doc. Dr Marko Šarac
05.02.2015.
I3 KORPORATIVNE FINANSIJE
Prof. Dr Nemanja Stanišić
04.02.2015.
ENGLESKI JEZIK 4
Valentina Bošković
06.02.2015.
ITALIJANSKI JEZIK 3
Marina Radić Branisavljević
07.02.2015.
ŠPANSKI JEZIK 3
Marina Milovanović
07.02.2015.
NEMAČKI JEZIK 3
Vesna Čelik Babić
07.02.2015.
FRANCUSKI JEZIK 3
KINESKI JEZIK 3
RUSKI JEZIK 3
UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA ZA OSIGURANJE I
REOSIGURANJE - Stari plan i program
EVALUACIJA I RIZIK
Stari plan i program
REVIZIJSKI ZAKLJUČNI IZVEŠTAJ
Stari plan i program
Neda Maenza
dr Biljana Simić Veličković
Nikola Livada
07.02.2015.
07.02.2015.
07.02.2015.
14h
13h
14h
S16
S17
S15
Prof. Dr Ljiljana Jeremić
11.02.2015.
17h
S13
Prof. Dr Nemanja Stanišić
04.02.2015.
16h
E02
Prof. Dr Kosana Vićentijević
11.02.2015.
16h
A01, E02
I4 REVIZIJA I PRIMENA KOMPJUTERA - KONTROLING
doc dr Mile Stanišić
03.02.2015.
17h
A01
Doc. Dr Tijana Radojević
10.02.2015.
15h
A23
Prof. Dr Miroljub Hadžić
05.02.2015.
17h
E01
doc dr Vladimir Džamić
13.02.2015.
15h
MEĐUNARODNE FINANSIJE
Stari plan i program
ORGANIZACIJA BANKARSTVA
Stari plan i program
POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE
Stari plan i program
PROFESIONALNI RAZVOJ I POSLOVNE VEŠTINE
Stari plan i program
PRAVO EVROPSKE UNIJE
Stari plan i program
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I PRODAJA OSIGURANJA
Stari plan i program
PREVENTIVA U OSIGURANJU
Stari plan i program
MARKETING USLUGA
Stari plan i program
ITALIJANSKI JEZIK 4
Stari plan i program
ŠPANSKI JEZIK 4
Stari plan i program
NEMAČKI JEZIK 4
Stari plan i program
doc. dr Lazar Dražeta
13.02.2015.
18h
Kumodraška 261
118
Kumodraška 261
118
Kumodraška 261
117
Prof. Dr Marija Kostić
09.02.2015.
16h
Prof. Dr Ljiljana Jeremić
11.02.2015.
17h
S13
Prof. Dr Ljiljana Jeremić
11.02.2015.
17h
S13
prof dr Milorad Miljković
12.02.2015.
11h
Kumodraška 261
118
Marina Radić Branisavljević
07.02.2015.
14h
S13
Marina Milovanović
07.02.2015.
14h
A01
Vesna Čelik Babić
07.02.2015.
14h
A22
Download

PREDMET PROFESOR TERMIN POLAGANJA VREME SALA