Bodovi u odnosu na procenat dijela ispita iz predmeta Primijenjena Forenzika koji je održan kod prof. dr
Damira Marjanovića
R.b.
Prezime i ime
Procentualno (%)
vrednovanje testa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
Šćuk Edna
Kolić Jasmina
Erić Nevena
Musić Ajlana
Gojak Adnan
Halilović Ajla
Salkanović Anel
Fejzić Admir
100
100
100
100
93
93
88
80
Vrijednosti
testa
preračunati u
bodove
20
20
20
20
19,5
19,5
17,5
16
Senada Gugić
Sakib Hero
Alija Mahovkić
Elvedina Ahmetović
Eldin Smailagić
Zuhra Osmanović
Fata Muratović
80%
90
80
100
80
70
80
16
18
16
20
16
15
16
Pretvaranje procenata u bodove:
100 = 20
95 = 19
90 = 18
85 = 17
80 = 16
75 = 15
70 = 14
65 = 13
60 = 12
55 = 11
50 = 10
40 = 8
30 = 6
20 = 4
10 = 2
0= 0
Nosilac modula
Prof. dr Nebojša Bojanić
Download

read more