REZULTATI ISPITA održanih decembar 2012., januar, februar i mart 2013. Novi Sad
Psihološke i sociološke osnove sporta
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Tatjana Dimitrov
Tatjana Marković
Tijana Krajovan
Dragica Novaković
Ivana Uzelac
Đuro Kovačić
Jovan Kurjakov
Nikola Cvetković
Aleksandra Kuzman
Miroslav Farkaš
Ištvan Poljak
Slavko Sekulić
Boris Tomka
Petar Šilić
Darko Cvetković
Siniša Matejin
Salkanović Amir
Ernest Njari
Velimir Marjanović
Dragan Ćurčić
Dragan Dizdra
Jožef Juhas
Dijana Katić
Vera Kastor
Kovač Aleksandar
Dragan Pejak
Stevica Bačujkov
Nebojša Hampomer
Branko Redžovski
Željko Katarić
Darko Knežević
Slađana Krajina
Branislav Bandin
Martin Vržovski
Davor Bubalović
Ilija Pavlović
Pera Stojanović
Zorislav Ašćarić
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Tatjana Dimitrov
Aleksandar Kovač
Almir Salkanović
Velimir Marjanović
Ines Bem
Dragan Ćurčić
Petar Šilić
Stevica Bačujkov
Franjo Šarić
Davor Bubalović
Davor Bubalović
Nebojša Hampamer
Anatomija i fiziologija
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Medicina sporta
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Miroslav Farkaš
Tatjana Dimitrov
Nema Robi
Aleksandar Kovač
Almir Salkanović
Dragan Ćurčić
Velimir Marjanović
Vera Kastor
Ivana Uzelac
Stevica Bačujkov
Nisu položili
Biomehanička analiza pokreta za izabrani sport
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Velimir Marjanović
Franjo Šarić
Ana Turi
Vukoman Jelić
Dejan Vukajlović
Milan Misailović
Marko Kovačević
Miloš Milošević
Ivan Ajdačić
Darko Cvetković
Boglarka Božić
Dragan Pejak
Almir Salkanović
Aleksandar Kovač
Deneš Simon
Dragan Ćurčić
Stevica Bačujkon
Stantić Marija Terezija
Nebojša Hampamer
Milan Čović
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Teorija i metodika sportskog treninga
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Dijana Kostić
Branislav Bandin
Saša Vuković
Nikola Ilić
Miroslav Veličković
Tatjana Dimitrov
Ana Turi
Dragan Ćurčić
Tijana Krajovan
Veva Kastor
Dragica Novaković
Jovan Kurjakov
Petar Šilić
Martin Vržovski
Siniša Matejin
Vukoman Jelić
Velimir Marjanović
Đuro Kovačić
Ernest Njari
Milan Jović
Aleksandar Mišić
Aleksandar Kovač
Almir Salkanović
Željko Katarić
Boris Tomka
Aleksandar Kuzman
Darko Knežević
Slađana Krajina
Ištvan Poljak
Tatjana Marković
Slavko Sekulić
Strahinja Kokić
Bojana Dozet
Marko Gligić
Darko Cvetković
Davor Bubalović
Stevan Tubić
Nikola Cvjetković
Ilija Pavlović
Vlastimir Tišma
Stevica Bačujkov
Milan Vučičević
Milan Jović
Aleksandar Mišić
Darko Cvetković
Nebojša Hampomer
Dragan Dizdar
Srđan Draško
Zorislav Šćerić
Davor Bubalović
Darko Cvetković
Davor Bubalović
Milan Čović
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Download

decembar 2012., januar, februar i mart 2013. Novi Sad