28. maj
NOVA akademija umetnosti Beograd
NOVA akademija umetnosti
Carigradska 62/2
11000 Beograd
www.nova.edu.rs
Zapisi iz podzemlja:
Logika + Kiseonik
I, II, III godina glume i režije
Klasa: Ljubiša RISTIĆ, asistent: Filip GAJIĆ
F. M. Dostojevski
Zapisi iz podzemlja
Reditelj: Periša ARMUŠ
Autor originalne muzike: Marko MATOVIĆ
Nina Čakić / Vanja Vodeničarević
Logika
Režija: Nina ČAKIĆ / Vanja VODENIČAREVIĆ
Kostimograf, scenograf: Nina ČAKIĆ
Ivan Viripajev
Kiseonik
Reditelj: Jovan STAMATOVIĆ-KARIĆ
Autori originalne muzike: Veljko KARIĆ, Jovan STAMATOVIĆ-KARIĆ
Dizajner zvuka i muzike: Veljko KARIĆ
144
Igraju
JELENA ŠTETIĆ
MAŠA RADOVIĆ
MIHAILO PLANKOŠ
DAMJAN POPOVIĆ
VOJISLAV TOMIĆ
MARKO BATAKOVIĆ
IVAN PANTELIĆ
28. maj
Akademija umetnosti Novi Sad
Klasa glume na srpskom jeziku
Anton Pavlovič Čehov
Akademija umetnosti Novi Sad
Đure Jakšića 7, 21000 Novi Sad
www.akademija.uns.ac.rs
Galeb
III godina glume na srpskom jeziku
Klasa: Ljuboslav MAJERA, red. prof., saradnik: Predrag MOMČILOVIĆ
Adaptacija, režija, scenografija, izbor kostima i muzike: Ljuboslav MAJERA
Asistent režije: Predrag MOMČILOVIĆ
Majstor svetla: Nikola MARINKOV
Igraju
Irina Nikolajevna Arkadina
Konstantin Gavrilovič Trepljev
Petar Nikolajevič Sorin
Nina Mihailovna Zarečna
Ilja Afanasijevič Šamrajev
Polina Andrejevna
Maša
Boris Aleksejevič Trigorin
Jevgenij Sergejevič Dorn
Semjon Semjonovič Medvedenko
Violončelo
ALEKSANDRA BELOŠEVIĆ / ALEKSANDRA PEJIĆ
UROŠ MLADENOVIĆ
NIKOLA ŠURBANOVIĆ
UNA ĐELOŠEVIĆ / NIKOLINA SPASIĆ
VLADIMIR MAKSIMOVIĆ
ALEKSANDRA BELOŠEVIĆ / KRISTINA JEVTOVIĆ
TATJANA MATEŠA
UGLJEŠA SPASOJEVIĆ
PREDRAG MOMČILOVIĆ, k. g.
VESNA GARABANTIN
Posvećeno onima koji su bili, koji jesu i koji će biti posvećenici umetnosti.
Glavni motiv predstave Galeb je profesija umetnika, glumca, pisca ili
stvaraoca uopšte, njegova htenja, težnje, čežnje, potrebe i vizije profesionalnog života u budućnosti. Šta hoćemo, šta očekujemo? Šta nas čeka u budućnosti? Traženje vlastite sreće i prihvatanje realne situacije.
Scenografija je napravljena od ostataka starih enterijera Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, dasaka koje su dotrajale i koje su zamenjene novima, što upućuje na sve one koji su posvetili svoj život ovoj vrsti
umetnosti, a slična sudbina čeka i nas.
145
28. maj
Akademija umetnosti Novi Sad
Klasa glume na mađarskom jeziku
Peter Bornemisa / Bornemisza Péter
Tragedija na mad-arskom jeziku,
iz Sofoklove „Elektre”
Tragoedia magyar nyelven,
az Sophocles „Electrájából”
III godina glume na mađarskom jeziku
Profesor: Šandor LASLO / László Sándor
Asistent: Aron BALAŽ / Balázs Áron
Igraju
Egist
Parasit
Klitemnestra
Elektra
Krisotemis
Hor
Orest
Učitelj
BORIS KUCOV / Kucsov Borisz
ĐERĐ VIRAG / Virág György
TIMEA LERINC / Lőrinc Timea
EMESE NAĐABONJI / Nagyabonyi Emese
JUDIT LASLO / László Judit
MATE NEŠIĆ, ROBERT RUTONIĆ / Nésity Máté, Rutonity Róbert
ARNOLD PAP / Papp Arnold
ZOLTAN DEVAI / Dévai Zoltán
Na sceni gledamo savremeno čitanje teksta iz 16. veka i problematiku Elektre. Uz sitne dramaturške dorade zadržan je
„ukus” jezika toga vremena. Mađarski pisac Peter Bornemisa sačuvao je motive Sofoklove tragedije. Elektra predstavlja problematiku porodičnih odnosa u kojima se prepliću
iskušenje, osveta, želja za moći. U ovoj tragediji ipak ima
mesta i za humor.
146
Akademija umetnosti Novi Sad
Đure Jakšića 7, 21000 Novi Sad
www.akademija.uns.ac.rs
29. maj
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Odsek za glumu
Semir Gicić
Prokletstvo
IV godina glume
Klasa: Enver PETROVCI, asistent Aida KOZAR
Režija: Enver PETROVCI
Scenski pokret: Miodrag KRČMARIK
Muzika: Sanjin KOČAN
Plakat: Amir COROVIĆ
Igraju
Svetislav Jakovljević
Dubravka Jakovljević
Dušan Jakovljević
Sandra Jakovljević
Maler Belajbeg
SEMIR GICIĆ
DEANA KOSTIĆ
EMIR PLOJOVIĆ
ZEHRA AYBAR
MITAR BELOICA
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Dimitrija Tucovića bb
36300 Novi Pazar
www.uninp.edu.rs
Slatko-gorki tekst govori o srednjostaleškoj porodici Jakovljević koju je
Svetislav, glava porodice, odvukao u propast, tako što se zarad ličnih interesa ogrešio o bratanicu. Svetislava Jakovljevića igra mladi i perspektivni
glumac Semir Gicić, koji na jedinstven način oslikava čoveka sigurnog u
sebe i svoje postupke, iako mu savest nije najčistija. Naizgled naivan i ugledan gospodin, a u suštini otelotvorenje zla, Gicić odišući sigurnošću nosi
lik Svetislava. Dubravku igra iskusna glumica šabačkog Narodnog pozorišta Deana Kostić. Uloga Dušana, sina bračnog para Jakovljević, poverena je
Emiru Plojoviću. On svojim šarmom unosi veselost u duhovno zapušteni
dom Jakovljevića. Sandru Jakovljević, Svetislavljevu bratanicu koja nosi epitet osvetnika, igra doarovita glumica Zehra Aybar. Advokata Malera Belajbega, bliskog saradnika Svetislava Jakovljevića, u prljavim poslovima neodoljivom pojavom tumači Mitar Beloica.
Unutar ovako zadatih koordinata, glumci/studenti ulaze, izlaze, prolaze kroz kuću u kojoj obitavaju optužbe, osude, prevare, kletve i u kojoj jedino pravda postaje način iskazivanja istine, snažni krik unutrašnje drame.
147
29. maj
Fakultet dramskih umetnosti Beograd
Fakultet dramskih umetnosti Beograd
Bulevar umetnosti 20
11070 Beograd
www:fdu.edu.rs
Stvaranje lika
F. M. Dostojevski, Milan Kundera, Aleksandar Dima, Dragoslav Mihailović
II godina glume
Šef klase: Dr Vladimir JEVTOVIĆ, red. prof.
Saradnik: Srđan J. KARANOVIĆ, docent
Igraju
JOVANA GAVRILOVIĆ
IVANA DUDIĆ
JELISAVETA KARADŽIĆ
IVA KEVRA
BRANKICA SEBASTIJANOVIĆ
ANITA STOJADINOVIĆ
BOGDAN BOGDANOVIĆ
MILOŠ ĐUROVIĆ
DUŠAN MATEJIĆ
STEFAN RADONJIĆ
148
Stvaranje lika čine monolozi iz književnih dela Dostojevskog, Kundere,
A. Dime i D. Mihailovića, ispovesti izabrane iz novina, intervjui i imitacije (podeljeni su po kategorijama: profesori, stari i likovi iz okoline). Program je prvi put izveden 27. decembra 2011. kao ispit iz predmeta Gluma 3 (nakon trećeg semestra studija glume). Odabrane vežbe od kojih je sačinjen u skladu su s nastavnim planom i programom Katedre za
glumu FDU u kome stoji da „predavanja i razgovori treba da upute studenta u znanja o liku kao elementu glume i da mu predlože metode
stvaranja LIKA”.
29. maj
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
(Republika Srpska, BiH)
Rejmon Keno
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
78000 Banja Luka (Republika Srpska, BiH)
http://au.unibl.org
Stilske vježbe
Ispit II godine glume
Klasa: Elena KOSTIĆ, docent, Velimir BLANIĆ, viši asistent
Igraju
Prevod: Danilo KIŠ
Režija: Elena KOSTIĆ i Velimir BLANIĆ
Scenski pokret: Renata AGOSTINI
Scenski govor: Radovan KNEŽEVIĆ
Delo Stilske vežbe Rejmona Kenoa, u sjajnom prevodu Danila Kiša,
omogućava da isti siže jednog stvarnog i banalnog događaja dočaramo na više načina. Od stotinak Kenoovih „stilskih vežbi” odabrali
smo 29 i organizovali ih na zajedničkoj dramaturškoj ravni, što i sam
Keno preporučuje kao najplodotvorniji način interpretacije. Brzom
transformacijom glumaca-izvođača, smatramo da smo uspeli da potvrdimo osnovne kvalitete Stilskih vežbi: one su, pre svega, igra duha,
ali i delo koje dokazuje da trivijalnost teme nema istinski značaj,
nego da postupak (prosede) i instrument ( jezik) najčešće određenu
temu čine banalnom.
Recenzija izdavača
Otmeno
Italijanizmi
Animizam
Probabilist
Olfaktivno
Seljački
SINIŠA SUŠIĆ
IVAN PERKOVIĆ
NATAŠA RAČIĆ
DANILO KERKEZ
MARINA PIJETLOVIĆ
SMILJANA MARINKOVIĆ
MARIJA ĐAJIĆ
Precizno
Drugi subjektivni stav
Logička analiza
Prosto prošlo vreme
San
Aleksandrinac
Medicinski
IVAN PERKOVIĆ
NATAŠA RAČIĆ
DANILO KERKEZ
MARINA PIJETLOVIĆ
SMILJANA MARINKOVIĆ
MARIJA ĐAJIĆ
SINIŠA SUŠIĆ
Ja pa Ja
Građenje reči
Šizički
Apokope
Moderan stil
Imperfekt
Ženski
Neznanje
Reli-riječi
Onda
Priča
Priprosto
Usklici
Gustativno
Upitnik
IVAN PERKOVIĆ
NATAŠA RAČIĆ
MARINA PIJETLOVIĆ
SINIŠA SUŠIĆ
MARIJA ĐAJIĆ
IVAN PERKOVIĆ
NATAŠA RAČIĆ
DANILO KERKEZ
MARIJA ĐAJIĆ
SMILJANA MARINKOVIĆ
MARINA PIJETLOVIĆ
IVAN PERKOVIĆ
NATAŠA RAČIĆ
MARIJA ĐAJIĆ
DANILO KERKEZ i SMILJANA MARINKOVIĆ
149
30. maj
Fakultet dramskih umetnosti
Akademija umetnosti u Banskoj Bistrici (Slovačka)
Vojislav Savić
Cˇuješ li, mama, moj vapaj?
Pocˇuješ, mama, môj nárek
Akadémie umení v Banskej Bystrici
Horná 95
97401 Banská Bystrica
Slovačka
www.aku.sk
III godina glume
Klasa: prof. Ljuboslav MAJERA
Režija: Ljuboslav MAJERA
Asistent režije: Monika TATARKOVÁ
Scenograf: Vladimír ČÁP, Jaroslav VALEK
Kostimograf: Zuzana FORMÁNKOVÁ
Igraju
JÁN BAVALA
TERÉZIA BRODÑANSKÁ
MICHAELA DOMANCOVÁ
LUCIA HRAŠKOVÁ
ŁUDOVÍT KOŠÍK
PETRA KRIVÁČKOVÁ
MICHAL KUCER
LUKA KUZMANOVIĆ
JÁN MARCINEK
BARBORA MARCINOVÁ
JAKUB MURANSKÝ
ROMANA PACKOVÁ
PETRA SABOVÁ
MATEJ STRUHÁR
PETRA ŠEVČIKOVÁ
MÁRIO ZEUMER
150
Akadémie umení v Banskej Bystrici
Akademija umetnosti osnovana je 1997. u Banskoj Bistrici kao visoka pozorišna škola sa dva fakulteta – Fakultet muzičkih umetnosti i Fakultet lepih umetnosti. Odlukom Ministarstva za obrazovanje 1998. formirani su odseci glume i režije, koji rade
u sklopu Fakulteta muzičkih umetnosti. Formiranje akademije u Banskoj Bistrici bilo
je uslovljeno potrebom društva da se zaokruži i decentralizuje akademsko obrazovanje u Slovačkoj.
Period od osnivanja do 2002. obeležavaju nastojanja Akademije da se uključi u mrežu akademskih institucija u zemlji. Ulaskom Slovačke u Evropsku uniju (2002) na snagu stupa novi zakon o ubniverzitetima koji uključuje reformu školskog programa, način finansiranja, podršku akademskoj mobilnosti, monitoring kvaliteta nastave u
skladu s Bolonjskom deklaracijom. Godine 2006. Akademija umetnosti je ispunila sve
uslove i stekla pravo na program doktorskih studija, čime je sertifikovala univerzitetski karakter u ravni evropskog akademskog i istraživačkog prostora. Ova visoka
škola svoj studijski program temelji na razvijanju talenata i kreativnosti u predstavama, umetničkom i naučnom radu i sledi estetička i humana načela.
31. maj
Akademija lepih umetnosti Beograd
Akademija lepih umetnosti
Takovska 49A, 11000 Beograd
www.alu.edu.rs
Sofokle i Euripid
Dobrodošli u Tebu
antičke tragedije
Deo završnog ispita III godine glume
Klasa: Nebojša BRADIĆ, saradnik Andrej ŠEPETKOVSKI
Režija: Nebojša BRADIĆ / Andrej ŠEPETKOVSKI
Scenski govor: Andrijana VIDENOVIĆ
Tehnika glasa: Marija SIMONOVIĆ
Druga klasa Nebojše Bradića i Andreja Šepetkovskog polako dospeva u rast prethodne klase, u kojoj je stasalo nekoliko već afirmisanih i vrlo angažovanih filmskih i pozorišnih glumaca. I sadašnja generacija, učeći zanat na akademiji, paralelno je počela da radi i u pozorištu, pred kamerama, te da recituje na festivalima
i promocijama... Od prve godine, kada su se, došavši iz Vršca, Ivanjice, Vranja, Novog Sada, Sarajeva, Kraljeva, Kruševca i Beograda, studenti okupili na Akademiji,
do danas su stvorili složni tim koji je željan znanja i delanja. Žele da postanu, po
rečima Stanislavskog, ,,borci za lepotu i ljubav, sposobni da prenesu u srca gledalaca smisao reči, zvuka i pokreta”.
Igraju
PROLOG
Megara
Milet
Skad
ANTIGONA
1.
Antigona
Ismena
2.
Antigona
Kreont
3.
Antigona
Ismena
Kreont
TARA TOŠEVSKI
SAŠA ĐURAŠEVIĆ
BOJAN PAVLOVIĆ
ANĐELA POPOVIĆ
MAJA ŠIPOVAC
MILENA JOVAŠEVIĆ
SAŠA ĐURAŠEVIĆ
MARINA DIMITRIJEVIĆ
ALEKSANDRA MANASIJEVIĆ
SAŠA ĐURAŠEVIĆ
MEDEJA
Medeja
Jason
JOVANA PETROVIĆ
DUŠAN STOJANOVIĆ
HIPOLIT
Fedra
Dadilja
BARBARA PETROVIĆ
MARINA DIMITRIJEVIĆ
ANDROMAHA
Andromaha
Hermiona
MARINA DIMITRIJEVIĆ
JOVANA PETROVIĆ
EPILOG
Megara
Milet
TARA TOŠEVSKI
SAŠA ĐURAŠEVIĆ
151
31. maj
Fakultet umetnosti Priština – Zvečan
Fakultet umetnosti Priština – Zvečan
Kralja Petra I, 117, 38227 Zvečan
www.fakultetumetnosti-zvecan.edu.rs
Vilijam Šekspir
San letnje noc´i
III godine glume
Šef klase: Dejan CICMILOVIĆ, asistent: Nemanja SAVKOVIĆ
Režija: kolektivna
Lektor: Andrijana VIDENOVIĆ
Scenski pokret: Vera OBRADOVIĆ, Miodrag KRČMARIK
Maska: Dragoljub JEREMIĆ
Kostim: Narodno pozorište Beograd
Igraju
Tezej/Oberon
Hipolita/Titanija
Lisander/Petar Dunja
Demetar/Frula
Hermija/Graškov cvet
Helena/Slačica/Paučina
Egej/Vratilo
Puk
ZDRAVKO SAVIĆ
NATAŠA MILOSAVLJEVIĆ
VLADIMIR JOCOVIĆ
MARKO PAVLOVIĆ
NATAŠA STANKOVIĆ
PETRA DIMITRIJEVIĆ
MLADEN MILJKOVIĆ
MILENA ANTANASKOVIĆ
Godine 2009. prvak niškog Narodnog pozorišta Dejan Cicmilović došao je
na Fakultet umetnosti umesto dotadašnjeg profesora Svetozara Rapajića i primio svoju prvu klasu glume. Klasa broji četiri devojke i četiri muškarca iz gradova širom Srbije, od Beograda do Leskovca. Tokom tri godine studija, studenti
ove klase postigli su izuzetne rezultate u radu, što dokazuju i nagrade na raznim festivalima. Zatim su usledili i profesionalni angažmani i saradnja s rediteljima Nebojšom Bradićem, Dejanom Zečevićem, Goranom Šušljikom, Igorom
Damnjanovićem...
Predstava San letnje noći po tekstu Vilijama Šekspira rađena je za potrebe kolokvijuma III godine iz predmeta Gluma.
152
1. jun
Maja Pelević
Ja ili neko drugi
Univerzitet u Tuzli
Akademija dramskih umjetnosti
(Bosna i Hercegovina)
Teatar kabare Tuzla
Studentska scena ADU Tuzla
www.adu.untz.ba
teatar-reallity-show
Kolektivna diplomska predstava studenata IV godine u klasi red. prof. Vlade KEROŠEVIĆA i samostalna diplomska
predstava Sabine TUFEKČIĆ, apsolventkinje ADU Tuzla u
klasi vanr. prof. Selme ALISPAHIĆ
Mentorstvo i režija: Vlado KEROŠEVIĆ
Igraju
Ona
On
Majka
Otac
Organ vlasti
ALISA BRKIĆ
ELMIR KRIVALIĆ
SELMA ČOSIĆ
DRAŽEN PAVLOVIĆ
DAMIR MAHMUTOVIĆ, viši asistent
Mediji
MIRZA SALIHOVIĆ, ZLATAN ŠKOLJIĆ,
RUSMIR KRDŽALIĆ
Hor komšija i
savjesnih građana IRFAN KASUMOVIĆ, viši asistent,
SABINA TUFEKČIĆ, MIRZA BAJRAMOVIĆ,
NERMIN HODŽIĆ
(...) Našli smo se pred velikim izazovom. Kako inscenirati ovu
neobičnu i provokativnu sadržinu, a da je publika doživi impresivno i uvjerljivo kako smo je mi, čitajući i analizirajući, doživjeli? Bilo
je nužno definirati ideju buduće predstave kako bismo mogli imaginirati i maštati na zadatu temu. Ideja predstave je dvoboj glumaca i publike u ringu teatar-reallity-show programa u kojem se
igra surova igra karnevaliziranja ljudske intime, u želji da se pronađe izgubljeno ljudsko biće u čovjeku. Ovo je oblik uprizorenja,
koji publika nije navikla doživljavati u teatru, neposredno u dodiru, u komornim uvjetima, nego distancirano, otuđeno, na televiziji u izolaciji „građanske” sigurnosti, bez obaveze učestvovanja.
To je poslužilo kod definiranja žanrovske osnove za realizaciju složenih glumačkih, rediteljskih i mentorskih zadataka u okviru projekta. Oteta djevoka pravi rekonstrukciju svog života u okviru reallity-show-programa, koji se snima i direktno emituje preko
interneta. No i ona, s vremena na vrijeme, prihvata da bude „glumica” u vlastitom životu. Glumci „glume” glumce, koji su dio publike i igraju likove bez identiteta u rekonstrukciji istinitog događaja.
Na ovaj način zadata je vrlo maštovita osnova za kompilaciju
žanrovskih citata sastavljenu od elemenata: groteske, farse, burleske, pastorale, dokumentarne drame, teatra apsurda, kabarea, u
praznom prostoru, kojima se ostvaruje duhovito-jeziva, groteskna istina o paradoksu nemoći ljudskog bića da odoli smrtnim grijesima, pred sudnji dan. / Vlado KEROŠEVIĆ
Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) osnovana je
Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona 28. 12. 1998. Na Akademiji su aktivna dva odseka, Gluma i Produkcija. Od akademske 2007/2008. godine upis na
oba odseka je bijenalno, svake školske godine naizmenično se prima po jedna klasa glume odnosno produkcije. U akademskoj 2011/2012. na Odseku za
glumu studiraju dve klase: II godina – šef klase Selma Alispahić, docent; IV godina – šef klase Vlado Kerošević, redovni profesor.
Na Odseku za produkciju studiraju klase I i III godine. Za akademsku
2012/2013. planiran je upis studenata na Odsek glume.
153
1. jun
Akademija umetnosti Beograd
Akademija umetnosti Beograd
Nemanjina 28, 11000 Beograd
www.akademijaumetnosti.edu.rs
Udes Kadmovic´a svijeh
Car Edip Sofokla, Sedmorica protiv Tebe Eshila, Antigona Sofokla
III godina glume
Klasa: prof. Nebojša DUGALIĆ, asistent: Hana SELIMOVIĆ
I
Udes Kadmovića svijeh je dramatizacija po motivima tri antičke tragedije koje govore o propasti loze Lajeve. Ovo je priča o sudaru pojedinačne herojske sudbine sa tragičnom nužnošću i o nasleđivanju te nepomirljivosti kroz potomstvo.
Igraju
NEVEN BUJIĆ
JOVAN JELISAVČIĆ
OLJA LEVIĆ
LORA ĐUROVIĆ
SARA CVIJOVIĆ
LANA KARAKLAJIĆ
MLADEN DEDIĆ
MILJANA POPOVIĆ
TANJA MARKOV
MAJA ŠUŠA
MILICA GOJKOVIĆ
PETAR DAMJANOVIĆ
154
II
San letnje noći, po motivima drame Vilijama Šekspira
Žanrovske varijacije na temu poznate Šekspirove priče i poigravanje sa
stvarnošću i nestvarnošću njegovog sveta duhova i ljudi.
Igraju
Graškov cvet
Slačica
Paučina
Moljac
Puk
Titanija
Oberon
Demetar
Helena
Hermija
Lisander
Vratilo
MAJA ŠUŠA
LORA ĐUROVIĆ
SARA CVIJOVIĆ
LANA KARAKLAJIĆ
MILICA GOJKOVIĆ
OLJA LEVIĆ
NEVEN BUJIĆ
PETAR DAMJANOVIĆ
TANJA MARKOV
MILJANA POPOVIĆ
MLADEN DEDIĆ
JOVAN JELISAVČIĆ
Pozorje mladih
(SFRJ) 1973 – 1990.
Srbija, 2000 – 2012.
155
Download

Sofokle, Elektra