Katalog proizvoda i usluga
VB Leasinga
KOJE VRSTE FINANSIRANJA NUDI VB LEASING BH?
Leasing je pravni posao u kojem davatelj leasinga prenosi pravo posjedovanja i
korištenja predmeta leasinga na korisnika leasinga na određeni vremenski period, a
zauzvrat korisnik leasinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu leasing naknadu.
Razlikujemo dvije vrste leasinga, finansijski i operativni leasing.
Finansijski leasing je pravni posao iz prethodnog stava u kojem korisnik leasinga u
periodu posjedovanja i korištenja predmeta leasinga plaća ugovorenu leasing naknadu
sa opcijom kupovine i sticanja prava vlasništva nad predmetom leasinga.
Ugovorom o finansijskom leasingu se na Korisnika leasinga prenose svi suštinski
rizici i koristi svojstveni vlasništvu nad sredstvom, dok se vlasništvo može, ali ne mora
prenijeti.
O finansijskom leasingu govorimo kada je ispunjen bar jedan ili svi sljedeći uslovi:
►► kada davatelj leasinga prenese vlasništvo nad predmetom leasinga najkasnije po
isteku ugovora;
►► kada korisnik leasinga ima pravo otkupiti predmet leasinga po vrijednosti koja ja
znatno manja od tržišne vrijednosti;
►► trajanje leasinga pokriva najveći dio ekonomskog vijeka trajanja predmeta
leasinga;
►► ako je sadašnja vrijednost budućih plaćanja približno jednaka ili veća od fer
vrijednosti predmeta leasinga;
►► ako je predmet leasinga specijalne prirode i kao takvog ga može koristiti samo
korisnik leasinga;
►► ako davatelj leasinga prenosi na korisnika leasinga rizik prekida ugovora i sa tim
povezanog gubitka;
►► ako davatelj leasinga prenosi rizik buduće vrijednosti na korisnika leasinga;
►► ako korisnik leasinga nakon završetka ugovora može produžiti ugovor sa
najamninama koje su znatno niže od tržišnih.
Operativni leasing jje oblik najma kojim se na korisnika leasinga ne prenose svi
suštinski rizici i koristi svojstveni vlasništvu nad sredstvom, a samo vlasništvo se
nikada ne prenosi. O operativnom leasingu govorimo i ako nijedan od gore navedinih
uslova nije ispunjen.
KOJE PREDMETE FINANSIRA VB LEASING?
Korisnicima - fizičkim licima VB Leasing nudi mogućnost finansiranja putem
finansijskog leasinga putničke automobile koji služe isključivo ličnoj upotrebi.
Korisnicima - pravnim licima VB Leasing nudi mogućnost finasiranja putem
finansijskog i operativnog leasinga predmete leasinga koji se koriste u obavljanju
poslovne ili druge komercijalne djelatnosti.
Putem operativnog leasinga VB Leasing nudi mogućnost finansiranja putničkih
automobila i dostavnih vozila.
Putem finansijskog leasinga VB Leasing nudi mogućnost finansiranja sljedećih vrsta
objekata: putničkih vozila, dostavnih vozila, motora, kamiona i priključnih vozila,
autobusa, građevinskih mašina, viljuškara, mašina, poljoprivrednih mašina, IT i
medicinske opreme.
2
Predmet leasinga
Osobna vozila
Osobna vozila (sve marke i kategorije),
Specijalna putnička vozila,
Dostavna vozila
Dostavna vozila (sve marke i kategorije),
Specijalna dostavna vozila,
Motor
Motor,
Motocikl,
Moped,
Teretna vozila
Teretna vozila (sve marke i kategorije),
Tegljače,
Specijalna teretna vozila,
Priključna vozila,
Prikolice &
Poluprikolice
Poluprikolice,
Prikolice,
Priključna vozila,
Autobus
Mali autobusi,
Linijski autobusi,
Turistički autobusi,
Građevinske mašine
Građevinske mašine (sve marke i kategorije),
Mašine za asfaltiranje,
Mašine za iskope (bageri, rovokopači),
Uređaji za visoku i nisku gradnju,
Viljuškari &Dizalice
Viljuškari,
Dizalice,
Mašine & Uređaji
Mašine i uređaji svih vrsta (npr.: mašine za obradu drveta,
plastike, metala i drugih materijala)
Mašine za prozvodnju svih vrsta proizvoda
Poljoprivredna
mehanizacija i
mašine za šumarska
društva
Sve vrste poljoprivrednih i šumarskih mašina:
traktore i pripadajuće priključke,
kombajne,
mašine za žetvu, sijanje i đubrenje,
poljoprivredne prikolice,
IT &
telekomunikacijske
tehnologije
Hardware,
Mrežna oprema,
Medicinska oprema
Uređaji za sve vrste ljekarskih ordinacija,
Dijagnostički i terapeutski uređaji,
Laborantsko-tehnički uređaji
3
GDJE ODABRATI PREDMET FINANSIRANJA?
VB Leasing BH sarađuje sa svim ovlaštenim trgovcima putničkih i lakih dostavnih
vozila u Bosni i Hercegovoini i to:
Marka vozila
Ovlašteni trgovci
Web
AUDI CENTAR BANJA LUKA d.o.o.
http://www.audicentar.com/
JELIĆ AUTO d.o.o. MOSTAR
http://www.jelicauto.com/
ASA PVA SARAJEVO
http://asa-pva.ba/
INTER AUTO d.o.o. TUZLA
http://interauto.ba/
BRČKO GAS d.o.o. TUZLA
http://www.brckogas.net/
VERANO MOTORS d.o.o. BANJA LUKA
http://www.verano-bih.com/peugeot/
CROAUTO d.o.o. MOSTAR
http://www.croauto.ba/peugeot/
BLOK d.o.o. SARAJEVO
http://peugeot.ba/
UNION AUTO d.o.o. BANJA LUKA
http://www.unionauto.rs.ba/
GUMA M d.o.o. MOSTAR
http://www.gumam.com/
GUMA T d.o.o. TUZLA
http://www.renault.ba/koncesionari/
EUROMODUS d.o.o. LAKTAŠI
http://www.euromodus.ba/
LD AUTO d.o.o. BIJELJINA
http://www.ldbijeljina.com/index.
php
SLADABONI d.o.o. BANJA LUKA
http:// toyota.ba/dealers/
AUTO NUIĆ d.o.o. MOSTAR
http://autonuic.ba/
BUNJO d.o.o. SARAJEVO
http://www.bunjo.ba/
CROWN AUTOSERVIS d.o.o. BANJA
LUKA
http://www.kia.ba/representatives/
AUTO CENTAR KANTIĆ d.o.o. TEŠANJ
http://www.ackantic.ba/
KIA C.J.I. BH d.o.o. SARAJEVO
http://www.kia.ba/
AC SMAJLOVIĆ d.o.o. TUZLA
http://www.ak-smajlovic.ba/
4
Marka vozila
Ovlašteni trgovci
Web
AUTO PLUS d.o.o. BANJA LUKA
http://autoplusbh.com/
AUTO CENTAR GANJGO d.o.o. TEŠANJ
http://www.acganjgo.ba/
C-AUTO d.o.o. BANJA LUKA
http://www.c-auto.net/
ABC 1968 d.o.o. SARAJEVO
http://www.citroen.ba/
BERLIJETA d.o.o. SARAJEVO
http://www.berlijeta.com/
PAVIĆ-KOMERC d.o.o. TUZLA
http://www.pavic.ba/
LADA AUTO d.o.o. BANJA LUKA
http://www.lada.ba/
SERVIS VIDOVIĆ d.o.o. BANJA LUKA
http://www.servisvidovic.com/
M.R.M. EXPORT IMPORT d.o.o.
LJUBUŠKI
http://www.mrm.ba/
ACŠ AUTO CENTAR ŠKOLJIĆ TEŠANJ
d.o.o.
http://www.acs.ba/
AUTO KUĆA BUBA d.o.o. SARAJEVO
http://buba-auto.invent.ba/
ASA PVA SARAJEVO
http://asa-pva.ba/
AC QUATTRO d.o.o. SARAJEVO
http://acquattro.ba
BRČKO GAS d.o.o. TUZLA
http://www.brckogas.net/
NIPEX d.o.o. TUZLA
http://www.nipex.ba/nipex/
AUTOKUĆA JAJČEVIĆ d.o.o. BANJA
LUKA
http://www.jajcevic.com/
AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. MOSTAR
http://www.autolijanovici.com/
AC STAR d.o.o. TUZLA
http://www.acstar.ba/
5
Marka vozila
Ovlašteni trgovci
Web
AUTO-KOMERC V.S. d.o.o. BANJA LUKA
http://www.autokomercvs.com/
HERCEGOVINA AUTO d.o.o. MOSTAR
http://www.hercegovinaauto.ba/
HERCEGOVINAPROMET d.o.o.
MOSTAR
http://www.hercegovinapromet.
ba/citroen/
AC KRŽELJ d.o.o. LIVNO
http://www.ac-krzelj.ba/
AUTOAGENT d.o.o. SARAJEVO
http://www.skoda.ba/
ASA PSS SARAJEVO
http://asa-pss.ba/
ENOL d.o.o. SARAJEVO
http://www.enol.ba/
TRIAB d.o.o. SARAJEVO
http://www.triab.ba/
BRIJEST d.o.o. TUZLA
http://www.brijest.ba/
COSMOS COMMERCE d.o.o.TUZLA
http://www.cosmos-commerce.ba/
AUTO SINA d.o.o. BANJA LUKA
http://suzukicentar.com/
MOBI d.o.o. SARAJEVO
http://www.pscmobi.ba/
AUTO NUIĆ d.o.o. MOSTAR
http://autonuic.ba/
REMEX d.o.o. TUZLA
http://www.remex.ba/
AUTO NUIĆ d.o.o. MOSTAR
http://autonuic.ba/
AUTO CENTAR BORAS d.o.o. MOSTAR
http://www.acboras.ba/
BERLIJETA d.o.o. SARAJEVO
http://www.berlijeta.com/
GRAND AUTO d.o.o. TUZLA
http://www.grandauto.ba/
AUTOCENTAR NEŠKOVIĆ d.o.o.
TUZLA
http://www.acneskovic.com/
6
Marka vozila
Ovlašteni trgovci
Web
AUTO CENTAR BORAS d.o.o. MOSTAR
http://www.acboras.ba/
BERLIJETA d.o.o. SARAJEVO
http://www.berlijeta.com/
GRAND AUTO d.o.o. TUZLA
http://www.grandauto.ba/
ASA PSS SARAJEVO
http://asa-pss.ba/
AUTOHIT SARAJEVO d.o.o. SARAJEVO
http://www.autohit.ba/
AUTO CENTAR TOMIĆ d.o.o.
SARAJEVO
http://www.bmw.ba/
7
U oblasti teretnih vozila i građevinskih mašina VB Leasing d.o.o. Sarajevo sarađuje sa
sljedećim trgovcima u BiH:
Marka
Ovlašteni trgovci
Web
EUROMODUS d.o.o. LAKTAŠI
http://www.euromodus.ba/
SCHWARZMÜLLER BH d.o.o. BANJA LUKA
http://www.schwarzmueller.ba/
LAGER d.o.o. MOSTAR
http://lager-doo.com/
LAGER d.o.o. MOSTAR
http://lager-doo.com/
AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. MOSTAR
http://www.autolijanovici.com/
STARLINE d.o.o. SARAJEVO
http://www.starline.ba/
TERRA BIH d.o.o. SARAJEVO
http://www.terrabih.ba/
SEJARI d.o.o. SARAJEVO
http://www.sejari.ba/
SEJARI d.o.o. SARAJEVO
http://www.sejari.ba/
SEJARI d.o.o. SARAJEVO
http://www.sejari.ba/
AUTO TRUCK TRADE d.o.o. SARAJEVO
http://www.man.ba
8
Marka
građevinske mašine
Ovlašteni trgovci
Web
TECHNO-TRADE d.o.o. SARAJEVO
http://www.technotrade.ba/
TEIKOM BH d.o.o. SARAJEVO
http://www.teikom.com/
SCANIA BH d.o.o. SARAJEVO
http://www.scania.ba/
SCHMITZ CARGOBULL d.o.o. SARAJEVO
http://www.cargobull.com/
TEKNOXGROUP BH d.o.o. SARAJEVO
http://www.teknoxgroup.com/
ba/
VOLVO d.o.o. SARAJEVO
http://www.volvotrucks.com/
KAMER COMMERCE d.o.o. SARAJEVO
http://www.kamer.ba/
ABIAS d.o.o. TEŠANJ
http://www.abias.ba/
9
Download

Katalog proizvoda i usluga VB Leasinga