ISPITNA TIJELA KOJA SU APLICIRALA KOD AMC‐a
Grad
Kontakt Osoba
71000 Sarajevo
Alma Adilović‐Crnomerović
Telefon
033/721‐470
e‐mail
[email protected]
71000 Sarajevo
Avdija Gondžo
061/501‐279; 033/808‐215
[email protected]
74000 Doboj Jug
74230 Usora
76250 Gradačac
71000 Sarajevo
75000 Tuzla
n/a
Stipo Jelić
Mirsad Peštalić
Džeko Murad
Adnan Mujezinović
063/286‐225
063/174‐345
061/733‐364; 035/817‐777
061/109‐476
061/318‐020; 035/384‐384
[email protected]
Nikole Tesle bb
75000 Tuzla
Suljkić Nijaz
035/290‐370; direktni 035/290‐365 062/928‐173 Raif
[email protected]
Ciglana 23
Džemala Bijedića 175a
Bulevar Meše Selimovića
Ravnogorska 291
76000 Brčko
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
71123 Istočno Sarajevo
Ilija Pajić
Edin Huseinagic
Muvedet Žutić
Vladimir Dursun
049/216‐360
049/216
360
033/770‐734
033/771‐255
065/718‐464
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
RB
Naziv Ispitnog tijela
1 Croauto doo
2 Agram Tomislavgrad
3 AC Krželj
Adresa
Kneza Domagoja 11
Mijata Tomića 159
Splitska bb
ISPITNA TIJELA KOJA SU APLICIRALA KOD AMC‐a
Grad
Kontakt Osoba
Goran Palameta
88000 Mostar
80240 Tomislavgrad
Mile Dodig
80101 Livno
Mario Čondrić
Telefon
036/313‐690
032/354‐090
032/204‐071
e‐mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
RB
Naziv Ispitnog tijela
1 Autotransport a.d.
2 Mašinski fakultet Banja Luka
Adresa
Rudi Čajevca 5
Vojvode Stjepe 75
ISPITNA TIJELA KOJA SU APLICIRALA KOD AMC‐a
Grad
Kontakt Osoba
Fikreta Vignjević
79000 Prijedor
Miroslav Pećanac
78000 Banja Luka
Telefon
065/724‐976
065/603‐314
e‐mail
[email protected]
[email protected]
3 Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo
Nebojša Radić
065/939‐510
[email protected]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Karađorđeva 88
Ul. Šabačkih đaka
Vojvode Stepe
Karakaj bb
Plužine bb
Braće Pišteljića 1
XVI Krajiške brigade 31
Stefana Dečanskog bb
Braće Pišteljića 6
76300 Bijeljina
76300 Bijeljina
73240 Višegrad
75400 Zvornik
89230 Bileća
78112 Banja Luka
78400 Gradiška
76300 Bijeljina
78000 Banja Luka
Milorad Petrović
Radomir Madžarević
Šimšić Srđan
Zoran Samardžić
Dragan Vukoje
Maglov Dalibor
Nenad Kotur
Željko Gajić
Petar Uletilović
065/563‐977
055/296200; 065/998‐478
058/621‐316
056/263‐611; 066/713‐479 059/371‐433; 065/602‐436
051/313‐580; 066/276‐899
065/514‐160
065/813‐668
051/301‐770
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
74000 Doboj Nataša Đalić
053/205‐900
[email protected]
89000 Trebinje
74400 Derventa
79224 Kostajnica
78000 Banja Luka
Blagota Grubac
Savo Dujaković
Marinko Radiša
Dejan Mijić
059/227‐227
053/331‐901
052/663‐352
051/319‐660
n/a
n/a
n/a
[email protected]
Naziv Ispitnog tijela
RB
1 AC Quattro
Adresa
Put života 1
Trg međunarodnog prijateljstva bb
Usorska 21
Žabljak bb
Sarajevska bb Vilsonovo šetalište 9
Ljepunice bb
8 SAMN doo
9
10
11
12
2 ASA PSS doo
3
4
5
6
7
Bosnaexpres doo
Ćosićpromex doo
GRAPS doo
Mašinski fakultet Sarajevo
NIPEX doo
TPV doo
F‐Autocentar d.o.o.
Asa PVA d.o.o.
V&B Inžinjering
Univerzal a.d.
Boksit AD Milići ‐ Bijeljina
j j
Boksit AD Milići ‐ Višegrad
Boksit AD Milići ‐ Zvornik
Boksit AD ‐ Milići ‐ Bileća
Boksit AD ‐ Milići ‐ Banja Luka
Koneks doo
Monaco doo
Rotas a.d.
13 Saobraćajni fakultet Doboj (Doboj)
14
Saobraćajni fakultet Doboj (Trebinje)
15 Minik d.o.o. 16 Dejanović produkt d.o.o. 17 Autoprevoz Banja Luka
Vojvode Mišića 52
Trebinjskih brigada bb
Kninska bb Petra Pečije bb
Bulevar Srpske Vojske 17
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
S
A
R
A
J
E
V
O
MOSTAR
B
a
n
j
a
L
u
k
a
Download

Spisak svih ispitnih mjesta 2.xlsx