SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED TEHNIČKOG
SERVISA
KONTAKT TELEFON
KONTAKT EMAIL
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1
Konzorcijum: „GIPS“ d.d. i „SAMN“ d.o.o., 75000
Tuzla, Nikole Tesle 03;
Konzorcijum: „GIPS“ d.o.o. i „SAMN“ d.o.o., 75000 035-290-365
Tuzla, Nikole Tesle 03;
035-290-370
2
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
3
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka Popovića
312;
051-371-423
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka Popovića 051-371-424
312;
063-790 403 Boris Adamović
063-790 433 Milan Šutilović
4
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
053-241-594
053-241-967
053-241-865
[email protected]
5
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
Banjaluka, Ulica Knjaza Miloša 29 b;
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
Banjaluka, Ulica Knjaza Miloša bb;
051-301-464
051-319-163
[email protected]
[email protected]
[email protected]
6
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka 54;
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka
54;
049-217-081
066-712-802 Zoran Milobratović
049-216-742
Željko Vrkačević (065-681-501)
[email protected]
[email protected]
7
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
055-226-130
049-216-981
[email protected]
8
„Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina, Filipa
Višnjića 211;
„Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina,
Filipa Višnjića 211;
055-232-135
055-232-109
055-232-125
[email protected]
[email protected]
9
Konzorcijum: „Mašinski Fakultet Banjaluka“ i „Servis
„Servis Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka, Prote
Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka, Prote Nikole Kostića
Nikole Kostića 1
178000 Banjaluka, Stepe Stepanovića 75;
051-464-361
[email protected]
[email protected]
10
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb;
050-211-411
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb; Vidović Željko
065-562-903
[email protected]
[email protected]
11
"Auto centar Alfa" d.o.o. Gradiška, 78400 Gradiška,
Dejtonska bb
"Auto centar Alfa" d.o.o. Gradiška, 78400
Gradiška, Dejtonska bb
051-825-997
[email protected]
12
„Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog Save
bb;
„Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog
Save bb;
056-210-023
056-210-808
[email protected]
13
Konzorcijum: „Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
Muslimanske brigade 82 i „Tehnounion“ d.o.o.
Sarajevo;
„Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
Muslimanske brigade 82
037-778-259
061-197-585 Salko Veljačić
[email protected]
14
„AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put srpskih
Konzorcijum: „AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put
srpskih dobrovoljaca 8 i „Energo sistem; d.o.o. Brčko; dobrovoljaca 8
15
Konzorcijum: „Dejanović produkt“ d.o.o., 79224
„Dejanović produkt“ d.o.o., 79224 Kostajnica,
Kostajnica, Petra Pecije 47; i „Biže“ d.o.o. Banjaluka,
Ranka Šipke bb.
Mileševska bb
16
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza Miloša
bb;
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza Miloša tel: 051-348-193
bb;
fax: 051-348-191
17
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57 i
„Autocentar“ Ključ;
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57
037-388-222,
037-319-203
[email protected]
[email protected]
18
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
033-729 800
033-729 894
[email protected]
19
„Ćosićpromex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak bb;
„Ćosić promex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak 032-891-303
bb;
fax: 032-891-303
032-663-188
032-666-730
054-612-435
054-611-024
052-665-099
052-663-440
033-777-102
033-777-100
033-777-112
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
20
„Tehprov“ doo, 71210 Ilidža, Blažujski drum 78;
„Tehprov“ doo, 71210 Ilidža, Blažujski drum 78;
21
Konzorcijum: „Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“
73220 Rogatica, Pionirska 13 R;
„Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“ 73220 Rogatica, 058-415-309,
Pionirska 13 R;
065-562-012
[email protected]
22
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar, 88000
Mostar, Vukovarska 1;
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar,
88000 Mostar, Vukovarska 1;
[email protected]
23
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000
Zenica, Goraždanska 28;
032-203-440
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000
032-203-441
Zenica, Goraždanska 28;
062-337-378
Strana 1 of 2
036-394-513
036-394-516
[email protected]
Zadnja izmjena dokumenta: 11.07.2013
SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED TEHNIČKOG
SERVISA
KONTAKT TELEFON
KONTAKT EMAIL
24
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000 Tuzla, „Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000
Mije Kerošević Guje bb;
Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
035-210-803
035-210-803
[email protected]
25
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88000
Mostar;
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88000
Mostar;
Tel: 036 514 470,
036 514 473,
Fax: 036 514 471.
[email protected]
[email protected]
26
„Crotehna" d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
„Crotehna d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
039-839-531
039-839-523
[email protected]
27
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br. 20A;
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br. 20A;
039-852-042
fax. 039/852-041
[email protected]
[email protected]
28
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
030-707 481 (lokal 219)
[email protected]
29
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
032-699-600
[email protected]
30
Konzorcijum: „Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac i
„TMD" d.d. Sarajevska bb, 76250 Gradačac;
„Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac
Tel: 035-818-106
Fax: 035-818-289
[email protected]
31
Konzorcijum: „Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla, Kulina
Bana 8, „Grad lux“ d.o.o. Gradačac 76250, VI
Bataljona bb, i „Jamboss“ d.o.o. Lukavac 75300,
Partizanski put bb;
„Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla,
Kulina Bana 8
035-258-171
[email protected]
32
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
052/242-411
066-703-283
065-646-501
[email protected]
33
"Remis" Regija Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića
18, 71000 Sarajevo;
"Remis" Regija Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića Tel.: 033-467-450
18, 71000 Sarajevo;
Fax: 033-467-450
34
"Nešković" d.o.o.,
"Nešković" d.o.o.,
Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale, Magistralni Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale,
put bb, 71420 Pale;
Magistralni put bb, 71420 Pale
057-202-122
065-372-378 Miroslav Mađarević
[email protected]
[email protected]
[email protected]
35
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad;
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad
063-334-378
034-352-090
[email protected]
36
"Visoka" d.o.o. Sovići bb, 88345 Sovići - Grude;
"Visoka" d.o.o. Sovići bb, 88345 Sovići - Grude
063-288-288
039-670-883
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
37
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43;
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43
065-617-390 Milena
057-340-163
065-720-729
fax: 057-340-109
38
Konzorcijum: „Jahorina Auto” d.o.o. Brčko i „AE
System “ s.t.z.r. Trebinje, Trebinjskih Brigada 15,
Trebinje, 89101
„Jahorina Auto” d.o.o. Brčko, Trebinjskih Brigada
15, Trebinje
065-350-935
059-220-600
39
Konzorcijum: "Autoinđilović" d.o.o. 88240 Posušje
Rastovačko Polje bb i "Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb
Mostar
"Autoinđilović" d.o.o. 88240 Posušje Rastovačko
Polje bb
039-682-900
40
"Remis" d.o.o. Regija Tuzla, Tuzla, lokacija: XVIII
Hrvatske Brigade 2
"Remis" d.o.o. Regija Tuzla, Tuzla, lokacija: XVIII
Hrvatske Brigade 3
035-311-451
035-311-451
[email protected]
41
"OSING" d.o.o. Sarajevo 71000, Ul. Čobanija 14
"OSING" d.o.o. Sarajevo 71000, Ul. Čobanija 15
Tel: 033-426-576
Fax: 033-259-471
[email protected]
42
"Agram dd", Podružnica Sarajevo, Put prijateljstva
20, Sarajevo
"Agram dd", Podružnica Sarajevo, Put prijateljstva Tel: 033-755-403
20, Sarajevo
Fax: 033-755-409
43
"Testing Centar" doo, Mostar, Bišće polje bb
"Testing Centar" doo, Mostar, Bišće polje bb
Tel: 036-445-703
Fax: 036-445-705
[email protected]
44
"AC Quattro" doo, 71000 Sarajevo, Put Života 1
"AC Quattro" doo, 71000 Sarajevo, Put Života 2
Tel: 033 721 470 lok 116
Fax: 033 721 497
[email protected]
45
"Auto kuća BUBA" d.o.o., PC 96-2, 72250 Vitez
Tel: 030 70 90 22
Fax: 030 71 28 18
[email protected]
[email protected]
46
"Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb Mostar
"Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb Mostar
Tel: 036-449-690
Fax: 036-449-696
[email protected]
47
"Remis" d.o.o. Regija Zenica, Zenica, Vatrogasni put
broj 3
"Remis" d.o.o. Regija Zenica, Zenica, Vatrogasni
put broj 4
Tel: 032-407-279
Fax: 032-407-279
[email protected]
48
"Promet Mid" d.o.o. Kiseljak, Zenički put bb
"Promet Mid" d.o.o. Kiseljak, Zenički put bb
Tel: 030-879-606
Fax: 030-879-606
[email protected]
49
"Nipex" doo, Tuzla, Ljepunce bb
"Nipex" doo, Tuzla, Ljepunce bb
Tel: 035-384-384
Fax: 035-384-384
[email protected]
50
"Nešković" d.o.o., Sremska broj 3, 76300 Bijeljina;
"Nešković" d.o.o., Sremska broj 3, 76300 Bijeljina;
Tel: 055-294-326
Fax: 055-294-328
[email protected]
51
"Uliks" d.o.o., Lijevčanska bb, 78400 Gradiška;
"Uliks" d.o.o., Lijevčanska bb, 78400 Gradiška;
Tel: 051-825-385, 051-825-381
Fax: 051-825-381
[email protected]
52
"Koneks" d.o.o., XVI Krajiške brigade broj 31, 78400
Gradiška;
"Koneks" d.o.o., XVI Krajiške brigade broj 31,
78400 Gradiška;
Tel: 051-814-418
Fax: 051-815-237
[email protected]
53
"Jakov Mikulić" d.o.o., Ružići bb, 88340 Grude;
"Jakov Mikulić" d.o.o., Ružići bb, 88340 Grude;
Tel: 039-674-041
039-674-041
"Auto kuća BUBA" d.o.o., PC 96-2, 72250 Vitez
Strana 2 of 2
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fax:
[email protected]
Zadnja izmjena dokumenta: 11.07.2013
Download

Spisak tehnickih servisa 11.07.2013