SPISAK TEHNIČKIH SERVISA- HOMOLOGACIJA ~ 28.03.2011
R.B.
Nazivi i adrese sjedišta tehničkih servisa
Adrese lokacije za pregled tehničkih
servisa
Kontakt telefon
Kontakt email
1
„GIPS“ d.o.o. i „SAMN“ d.o.o., 75000 Tuzla,
Nikole Tesle 03;
„GIPS“ d.o.o. i „SAMN“ d.o.o., 75000 Tuzla,
035-290-365
Nikole Tesle 03;
[email protected];
[email protected];
[email protected]
[email protected]
2
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah
Polje bb;
032/663-188
032/663-391
[email protected]
3
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka
Popovića 312;
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka
Popovića 312;
051/371-423
051/371-424
063 790 403 Boris Adamović
063 790 433 Milan Šutilović
[email protected]
[email protected]
4
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica
Nikole Pašića 5;
053-241-594
053-241-967
053-241-865
5
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
BANJALUKA, Ulica Knjaza Miloša 29 b;
„Auto-moto savez Republike Srpske“,
051-301-464
78000 BANJALUKA, Ulica Knjaza Miloša bb; 051-319-163
[email protected]
[email protected];
[email protected]
[email protected]
6
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka
54;
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko,
Banjalučka 54;
049-213-682
066-712-802 Zoran
Milobratović
049-216-742
Željko Vrkačević
(065-681-501)
7
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina,
Meše Selimovića 39;
055-226-130
049-216-981
[email protected]
8
„Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina,
Filipa Višnjića 211;
„Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300
Bijeljina, Filipa Višnjića 211;
055-232-135,
055-232-125
[email protected]
9
„Mašinski Fakultet Banjaluka“ 78000 Banjaluka,
Stepe Stepanovića 75;
„Servis Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka,
Prote Nikole Kostića 1
051-464-361
[email protected];
[email protected]
10
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb;
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad,
Brdo bb;
11
„Kartonaža kompani“ d.o.o. 78400 Gradiška,
Dejtonska bb
„Kartonaža kompani“ d.o.o. 78400
Gradiška, Dejtonska bb
12
„Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog
Save bb;
„Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik,
Svetog Save bb;
056-210-023
056-210-808
[email protected]
13
„Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
Muslimanske brigade 82 i „Tehnounion“ d.o.o.
Sarajevo;
„Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
Muslimanske brigade 82
037-775-236
037-775-237
061-197-585 Salko Veljačić
[email protected]
14
„AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put srpskih
dobrovoljaca 8 i „Energo sistem; d.o.o. Brčko;
054-612-435
„AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put srpskih
054-611-024
dobrovoljaca 8
15
„Dejanović produkt“ d.o.o., 79224 Kostajnica,
Petra Pecije 47; i „Biže“ d.o.o. Banjaluka,
Mileševska bb
„Dejanović produkt“ d.o.o., 79224
Kostajnica, Ranka Šipke bb.
16
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza
Miloša bb;
051/348-180
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza
055-227-126
Miloša bb;
055-227-128
17
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57 i
„Autocentar“ Ključ;
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka
57
037-388-222,
037-319-203
[email protected]
18
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000
Sarajevo, Vilsonovo Šetalište 9;
033 729 800
033 653 055
[email protected]
19
„Ćosić promex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak „Ćosić promex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora 032/891-303
bb;
Žabljak bb;
032/891-303
20
„BIHAMK“, 71210 Ilidža, Plandište bb;
„BIHAMK“, 71210 Ilidža, Plandište bb;
Page 1 of 2
050-211-411
Vidović Željko
065-562-903
051-825-999
065-863-296
052-665-099
052-663-440
033/777-100
033/777-112
[email protected]
[email protected]
[email protected];
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected];
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SPISAK TEHNIČKIH SERVISA- HOMOLOGACIJA ~ 28.03.2011
R.B.
Nazivi i adrese sjedišta tehničkih servisa
Adrese lokacije za pregled tehničkih
servisa
Kontakt telefon
058-415-309,
065-562-012
Kontakt email
21
„Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“ 73220 Rogatica, „Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“ 73220
Pionirska 13 R;
Rogatica, Pionirska 13 R;
22
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar,
88000 Mostar, Vukovarska 1;
036/394-513
036-394-516
[email protected]
23
032/405-018
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000 „Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 032/405-018
Zenica, Goraždanska 28;
72000 Zenica, Goraždanska 28;
062/337-378
[email protected]
24
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000
Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla,
75000 Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
035-210-803
035-210-803
[email protected]
25
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88200
Široki Brijeg;
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb,
88200 Široki Brijeg;
039-384-199
039-384-161
063-368-641
[email protected]
[email protected]
26
„Crotehna" d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
„Crotehna d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320 039-839-531
Ljubuški;
039-839-523
[email protected]
27
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br.
20A;
039-706-741,
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta
039-852-042
br. 20A;
[email protected]
28
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276,
opština Travnik, Donje Putićevo bb
030 707 481 (lokal 219)
[email protected]
29
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
032-699-600
[email protected]
30
„Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac i
„TMD" d.d. Sarajevska bb, 76250 Gradačac;
035-818-289
[email protected]
31
Konzorcijum: „Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla,
Kulina Bana 8, „Grad lux“ d.o.o. Gradačac 76250, „Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla,
VI Bataljona bb, i „Jamboss“ d.o.o. Lukavac
Kulina Bana 8
75300, Partizanski put bb;
035-258-171
[email protected]
32
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
052-233-575
066-703-283
065-646-501
[email protected]
[email protected]
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP
Mostar, 88000 Mostar, Vukovarska 1;
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
„Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac
[email protected]
33
"Remis" Regija Sarajevo lokacija: Bulevar Meše
Selimovića 18;
"Remis" Regija Sarajevo lokacija: Bulevar
Meše Selimovića 18
061-130-297 Rijad Jašarević
062-519-492 Samir Kobiljar
032-730-300
061-745-066 Bakir Limo
032-730-300 -Bakir Limo
34
"Nešković" d.o.o.,
Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale,
Magistralni put bb, 71420 Pale;
"Nešković" d.o.o.,
Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale,
Magistralni put bb, 71420 Pale
057/202-122
065/372-378 Miroslav
Mađarević
[email protected]
[email protected]
35
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata "Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad,
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad;
Mijata Tomića 159, 80240 Tomislavgrad
063-334-378
[email protected]
36
"Visoka" d.o.o.Sovići bb, 88345 Sovići - Grude;
"Visoka" d.o.o.Sovići bb, 88345 Sovići Grude
063-329-347
039-670-883
[email protected]
37
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43;
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska
43
065-617-390 Milena
fax: 057-340-109
[email protected]
[email protected]
Page 2 of 2
Download

spisak tehničkih servisa