USLUŽNE DJELATNOSTI / SERVICE
Revizija Dervi d.o.o.................................................................................................................................. 2
Lašva Komerc d.o.o ................................................................................................................................. 3
Sarajevo osiguranje d.d. podružnica Travnik .......................................................................................... 4
Termal d.o.o. ........................................................................................................................................... 5
Rolvaga d.o.o........................................................................................................................................... 5
Makama d.o.o. ........................................................................................................................................ 6
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Revizija Dervi d.o.o.
Adresa / Adress
Hrvoja Vukčića Hrvatinića 17
70101 Jajce
Tel.: 00387 30/654-211
Fax: 00387 30/654-210
E-mail: [email protected]
Web: www.revizijadervi.com
Kontakt /Contact
Kontakt osoba / Contact person
Nijaz Dervišić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2001
Broj zaposlenih / Number of employed
8
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Računovodstvo, revizija i
poslovi.
bosanski
Activity:
konzalting Accounting, auditing and consulting jobs.
2
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Lašva Komerc d.o.o
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Donje Putićevo b.b.
72270 Travnik
Tel.: 00387 30/707-481
Fax: 00387 30/707-482
E-mail: [email protected]
Web: www.lasva-komerc.com
Kontakt osoba / Contact person
Dragan Gučanin
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1994
Broj zaposlenih / Number of employed
53
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Ovlaštena prodaja i servis za MercedesBenz vozila, ovlaštena prodaja rezervnih
dijelova marke Mercedes-Benz.
hrvatski
Activity:
Authorized sales and service for Mercedes-Benz
vehicles, sales of spare parts authorized MercedesBenz.
3
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Sarajevo osiguranje d.d. podružnica Travnik
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Fatimići br. 1
70230 Travnik
Tel.: 030/ 511-793
Fax: 030/ 511- 793
E-mail: [email protected]
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Ibrahim Salkica
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1945
Broj zaposlenih / Number of employed
14
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Životno i neživotno osiguranje.
bosanski
Activity:
4
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Termal d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Skela b.b.
70101 Jajce
Tel.: 00387 30/656-153,
Fax: 00387 30/656-153
E-mail: [email protected]
Web: www.termal.ba
Kontakt osoba / Contact person
Ivana Ladan
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2001
Broj zaposlenih / Number of employed
4
Jezik korespodencije /
hrvatski, njemački
language of correspondence
Djelatnost:
Activity:
Postavljanje instalacija za vodu, grijanje, Installation of water, heating, cooling.
hlađenje.
Rolvaga d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Fra Bone Ostojića b.b.
71250 Kiseljak
Tel.: 00387 30/870-149, 066 901 331
Fax: 00387 30/870-149
E-mail: [email protected]
Web: www.rolvaga.ba
Kontakt osoba / Contact person
Miroslav Kapetanović
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2007
Broj zaposlenih / Number of employed
8
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Proizvodnja, prodaja i servis mjerila mase,
proizvodnja i prodaja termo rola za kase.
hrvatski
Activity:
Manufacturing, sales and service benchmarks mass
production and sale of thermal rolls for cash registers.
5
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Makama d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Bosanska br. 9
70230 Bugojno
Tel.: 030/ 509-693
Fax: 030/ 509-693
E-mail: [email protected]
Web:
Kontakt osoba / Contact person
Robert Alibegović
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1996
Broj zaposlenih / Number of employed
30
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Računovodstvo, knjigovodstvo, revizorski
poslovi, poslovi međunarodne špedicije,
proizvodnja obuče.
bosanski
Activity:
Accounting, bookkeeping, auditing jobs, jobs,
international freight forwarding, footwear production.
6
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
Download

USLUŽNE DJELATNOSTI / SERVICE