SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU POJEDINAČNOG VOZILA
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED TEHNIČKOG
SERVISA
KONTAKT TELEFON
KONTAKT EMAIL
1
Konzorcijum: „GIPS“ d.d. i „SAMN“ d.o.o., 75000
Tuzla, Nikole Tesle 03;
Konzorcijum: „GIPS“ d.o.o. i „SAMN“ d.o.o., 75000
Tuzla, Nikole Tesle 03;
035-290-365
035-290-370
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
032-663-188
032-666-730
[email protected]
3
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka Popovića „PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka Popovića
312;
312;
051-371-423
051-371-424
063-790 403 Boris Adamović
063-790 433 Milan Šutilović
[email protected]
[email protected]
4
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
053-241-594
053-241-967
053-241-865
[email protected]
5
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
Banjaluka, Ulica Knjaza Miloša 29 b;
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
Banjaluka, Ulica Knjaza Miloša bb;
051-301-464
051-319-163
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
6
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka 54; „Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka 54;
049-217-081
066-712-802 Zoran Milobratović
049-216-742
Željko Vrkačević
(065-681-501)
7
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
055-226-130
049-216-981
[email protected]
8
„Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina, Filipa „Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina, Filipa
Višnjića 211;
Višnjića 211;
055-232-135
055-232-109
055-232-125
[email protected]
[email protected]
9
Konzorcijum: „Mašinski Fakultet Banjaluka“ i
„Servis Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka, Prote
Nikole Kostića 178000 Banjaluka, Stepe
Stepanovića 75;
„Servis Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka, Prote Nikole
051-464-361
Kostića 1
10
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb;
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb;
11
"Auto centar Alfa" d.o.o. Gradiška, 78400 Gradiška, „Kartonaža kompani“ d.o.o. 78400 Gradiška,
Dejtonska bb
Dejtonska bb
12
„Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog
Save bb;
13
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
050-211-411
Vidović Željko
065-562-903
[email protected]
[email protected]
051-825-998
051-829-999
[email protected]
056-210-023
056-210-808
[email protected]
Konzorcijum: „Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
„Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I Muslimanske
Muslimanske brigade 82 i „Tehnounion“ d.o.o.
brigade 82
Sarajevo;
037-775-236
037-775-237
061-197-585 Salko Veljačić
[email protected]
14
Konzorcijum: „AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put
srpskih dobrovoljaca 8 i „Energo sistem; d.o.o.
Brčko;
„AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put srpskih
dobrovoljaca 8
054-612-435
054-611-024
15
Konzorcijum: „Dejanović produkt“ d.o.o., 79224
Kostajnica, Petra Pecije 47; i „Biže“ d.o.o.
Banjaluka, Mileševska bb
„Dejanović produkt“ d.o.o., 79224 Kostajnica, Ranka 052-665-099
Šipke bb.
052-663-440
16
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza Miloša
tel: 051-348-193
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza Miloša bb;
bb;
fax: 015-348-191
[email protected]
17
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57 i
„Autocentar“ Ključ;
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57
[email protected]
18
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
19
„Ćosićpromex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak
bb;
„Ćosić promex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak bb;
032-891-303
fax: 032-891-303
„BIHAMK“, 71210 Ilidža, Plandište bb;
033-777-102
033-777-100
033-777-112
20
„BIHAMK“, 71210 Ilidža, Plandište bb;
„Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog Save
bb;
[email protected]
[email protected]
Page 1 of 2
037-388-222,
037-319-203
033-729 800
033-729 894
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU POJEDINAČNOG VOZILA
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED TEHNIČKOG
SERVISA
„Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“ 73220 Rogatica,
Pionirska 13 R;
KONTAKT TELEFON
058-415-309,
065-562-012
KONTAKT EMAIL
21
Konzorcijum: „Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“
73220 Rogatica, Pionirska 13 R;
22
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar, 88000 „Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar, 88000
Mostar, Vukovarska 1;
Mostar, Vukovarska 1;
036-394-513
036-394-516
23
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000
Zenica, Goraždanska 28;
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000
Zenica, Goraždanska 28;
032-405-018
032-405-018
062-337-378
24
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000
Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000 Tuzla, 035-210-803
Mije Kerošević Guje bb;
035-210-803
[email protected]
25
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88000
Mostar;
039-384-199
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88000 Mostar; 039-384-161
063-368-641
[email protected]
[email protected]
26
„Crotehna" d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
„Crotehna d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320 Ljubuški;
27
[email protected]
[email protected]
[email protected]
039-839-531
039-839-523
[email protected]
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br. 20A; "Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br. 20A;
039-706-741
fax. 039/852-041
[email protected]
[email protected]
28
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
030-707 481 (lokal 219)
[email protected]
29
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
032-699-600
[email protected]
30
Konzorcijum: „Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac i
„TMD" d.d. Sarajevska bb, 76250 Gradačac;
„Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac
035-818-289
[email protected]
31
Konzorcijum: „Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla, Kulina
„Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla,
Bana 8, „Grad lux“ d.o.o. Gradačac 76250, VI
Bataljona bb, i „Jamboss“ d.o.o. Lukavac 75300,
Kulina Bana 8
Partizanski put bb;
035-258-171
[email protected]
32
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
052/242-411
066-703-283
065-646-501
[email protected]
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
061-130-297 Rijad Jašarević
062-519-492 Samir Kobiljar
032-730-300
061-745-066 Bakir Limo
032-730-300 -Bakir Limo
33
"Remis" Regija Sarajevo lokacija: Bulevar Meše
Selimovića 18;
"Remis" Regija Sarajevo lokacija: Bulevar Meše
Selimovića 18
34
"Nešković" d.o.o.,
Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale,
Magistralni put bb, 71420 Pale;
"Nešković" d.o.o.,
Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale, Magistralni
put bb, 71420 Pale
057-202-122
065-372-378 Miroslav Mađarević
[email protected]
[email protected]
35
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad;
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad
063-334-378
034-352-090
[email protected]
36
"Visoka" d.o.o.Sovići bb, 88345 Sovići - Grude;
"Visoka" d.o.o.Sovići bb, 88345 Sovići - Grude
063-288-288
039-670-883
[email protected]
37
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43;
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43
065-617-390 Milena
057-340-163
065-720-729
fax: 057-340-109
[email protected]
[email protected]
38
Konzorcijum: „Jahorina Auto” d.o.o. Brčko i „AE
System “ d.o.o. Trebinje, Trebinjskih Brigada 15,
Trebinje, 89101
059-220 655
„Jahorina Auto” d.o.o. Brčko, Trebinjskih Brigada 15,
059-260 103
Trebinje
39
Konzorcijum: "Autoinđilović" d.o.o. 88240 Posušje
"Autoinđilović" d.o.o. 88240 Posušje Rastovačko
Rastovačko Polje bb i "Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb
Polje bb
Mostar
Page 2 of 2
039-682-900
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

spisak tehničkih servisa za homologaciju pojedinačnog vozila