SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED TEHNIČKOG
SERVISA
KONTAKT TELEFON
KONTAKT EMAIL
1
Konzorcijum: „GIPS“ d.d. i „SAMN“ d.o.o., 75000
Tuzla, Nikole Tesle 03;
Konzorcijum: „GIPS“ d.o.o. i „SAMN“ d.o.o.,
75000 Tuzla, Nikole Tesle 03;
035-290-365
035-290-370
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
032-663-188
032-666-730
[email protected]
3
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka Popovića
312;
051-371-423
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka Popovića 051-371-424
312;
063-790 403 Boris Adamović
063-790 433 Milan Šutilović
4
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
053-241-594
053-241-967
053-241-865
[email protected]
5
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
Banjaluka, Ulica Knjaza Miloša 29 b;
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
Banjaluka, Ulica Knjaza Miloša bb;
051-301-464
051-319-163
[email protected]
[email protected]
[email protected]
6
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka 54;
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka
54;
049-217-081
066-712-802 Zoran Milobratović
049-216-742
Željko Vrkačević
(065-681-501)
[email protected]
[email protected]
7
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
055-226-130
049-216-981
[email protected]
8
„Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina, Filipa „Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina,
Višnjića 211;
Filipa Višnjića 211;
055-232-135
055-232-109
055-232-125
[email protected]
[email protected]
9
Konzorcijum: „Mašinski Fakultet Banjaluka“ i „Servis
„Servis Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka, Prote
Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka, Prote Nikole
Nikole Kostića 1
Kostića 178000 Banjaluka, Stepe Stepanovića 75;
051-464-361
[email protected]
[email protected]
10
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb;
050-211-411
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb; Vidović Željko
065-562-903
11
"Auto centar Alfa" d.o.o. Gradiška, 78400 Gradiška,
Dejtonska bb
"Auto centar Alfa" d.o.o. Gradiška, 78400
Gradiška, Dejtonska bb
12
„Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog Save „Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog
bb;
Save bb;
056-210-023
056-210-808
[email protected]
13
Konzorcijum: „Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
Muslimanske brigade 82 i „Tehnounion“ d.o.o.
Sarajevo;
„Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
Muslimanske brigade 82
037-778-259
061-197-585 Salko Veljačić
[email protected]
14
Konzorcijum: „AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put
srpskih dobrovoljaca 8 i „Energo sistem; d.o.o.
Brčko;
„AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put srpskih
dobrovoljaca 8
15
Konzorcijum: „Dejanović produkt“ d.o.o., 79224
„Dejanović produkt“ d.o.o., 79224 Kostajnica,
Kostajnica, Petra Pecije 47; i „Biže“ d.o.o. Banjaluka,
Ranka Šipke bb.
Mileševska bb
16
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza Miloša
bb;
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza Miloša tel: 051-348-193
bb;
fax: 051-348-191
17
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57 i
„Autocentar“ Ključ;
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57
18
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
19
„Ćosićpromex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak bb;
„Ćosić promex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak 032-891-303
bb;
fax: 032-891-303
051-825-998
051-829-999
054-612-435
054-611-024
052-665-099
052-663-440
037-388-222,
037-319-203
033-729 800
033-729 894
033-777-102
033-777-100
033-777-112
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
20
„Tehprov“ doo, 71210 Ilidža, Blažujski drum 78;
„Tehprov“ doo, 71210 Ilidža, Blažujski drum 78;
21
Konzorcijum: „Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“
73220 Rogatica, Pionirska 13 R;
„Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“ 73220 Rogatica, 058-415-309,
Pionirska 13 R;
065-562-012
[email protected]
22
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar, 88000
Mostar, Vukovarska 1;
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar,
88000 Mostar, Vukovarska 1;
[email protected]
Strana 1 of 2
036-394-513
036-394-516
Zadnja izmjena dokumenta: 29.01.2013
SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED TEHNIČKOG
SERVISA
KONTAKT TELEFON
KONTAKT EMAIL
23
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000
Zenica, Goraždanska 28;
032-423-165
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000
032-423-165
Zenica, Goraždanska 28;
062-337-378
[email protected]
24
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000
Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000
Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
035-210-803
035-210-803
[email protected]
25
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88000
Mostar;
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88000
Mostar;
Tel: 036 514 470,
036 514 473,
Fax: 036 514 471.
[email protected]
[email protected]
26
„Crotehna" d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
„Crotehna d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
039-839-531
039-839-523
[email protected]
27
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br. 20A;
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br. 20A;
039-852-042
fax. 039/852-041
[email protected]
[email protected]
28
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
030-707 481 (lokal 219)
[email protected]
29
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
032-699-600
[email protected]
30
Konzorcijum: „Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac i
„TMD" d.d. Sarajevska bb, 76250 Gradačac;
„Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac
Tel: 035-818-106
Fax: 035-818-289
[email protected]
31
Konzorcijum: „Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla, Kulina
Bana 8, „Grad lux“ d.o.o. Gradačac 76250, VI
Bataljona bb, i „Jamboss“ d.o.o. Lukavac 75300,
Partizanski put bb;
„Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla,
Kulina Bana 8
035-258-171
[email protected]
32
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
052/242-411
066-703-283
065-646-501
[email protected]
33
"Remis" Regija Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića
18, 71000 Sarajevo;
"Remis" Regija Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića Tel.: 033-467-450
Fax: 033-467-450
18, 71000 Sarajevo;
34
"Nešković" d.o.o.,
"Nešković" d.o.o.,
Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale, Magistralni Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale,
put bb, 71420 Pale;
Magistralni put bb, 71420 Pale
057-202-122
065-372-378 Miroslav Mađarević
[email protected]
[email protected]
[email protected]
35
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad;
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad
063-334-378
034-352-090
[email protected]
36
"Visoka" d.o.o. Sovići bb, 88345 Sovići - Grude;
"Visoka" d.o.o. Sovići bb, 88345 Sovići - Grude
063-288-288
039-670-883
[email protected]
[email protected]
37
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43;
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43
065-617-390 Milena
057-340-163
065-720-729
fax: 057-340-109
[email protected]
[email protected]
38
Konzorcijum: „Jahorina Auto” d.o.o. Brčko i „AE
System “ s.t.z.r. Trebinje, Trebinjskih Brigada 15,
Trebinje, 89101
„Jahorina Auto” d.o.o. Brčko, Trebinjskih Brigada 065-350-935
15, Trebinje
059-220-600
39
Konzorcijum: "Autoinđilović" d.o.o. 88240 Posušje
Rastovačko Polje bb i "Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb
Mostar
"Autoinđilović" d.o.o. 88240 Posušje Rastovačko 039-682-900
Polje bb
40
"Remis" d.o.o. Regija Tuzla, Tuzla, lokacija: XVIII
Hrvatske Brigade 2
"Remis" d.o.o. Regija Tuzla, Tuzla, lokacija: XVIII
Hrvatske Brigade 3
035-311-451
035-311-451
[email protected]
41
"OSING" d.o.o. Sarajevo 71000, Ul. Čobanija 14
"OSING" d.o.o. Sarajevo 71000, Ul. Čobanija 15
Tel: 033-426-576
Fax: 033-259-471
[email protected]
42
"Agram dd", Podružnica Sarajevo, Put prijateljstva 20, "Agram dd", Podružnica Sarajevo, Put prijateljstva Tel: 033-755-514
Sarajevo
20, Sarajevo
Fax: 033-755-514
43
"Dekra-Centar" doo, Mostar, Bišće polje bb
"Dekra-Centar" doo, Mostar, Bišće polje bb
Tel: 036-445-703
Fax: 036-445-705
[email protected]
44
"AC Quattro" doo, 71000 Sarajevo, Put Života 1
"AC Quattro" doo, 71000 Sarajevo, Put Života 2
Tel: 033 721 470 lok 116
Fax: 033 721 497
[email protected]
45
"Auto kuća BUBA" d.o.o., PC 96-2, 72250 Vitez
Tel: 030 70 90 22
Fax: 030 71 28 18
[email protected]
[email protected]
46
"Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb Mostar
Tel: 036-449-690
Fax: 036-449-696
[email protected]
47
"Remis" d.o.o. Regija Zenica, Zenica, Vatrogasni put "Remis" d.o.o. Regija Zenica, Zenica, Vatrogasni
broj 3
put broj 4
Tel: 032-407-279
Fax: 032-407-279
[email protected]
48
"Promet Mid" d.o.o. Kiseljak, Zenički put bb
"Promet Mid" d.o.o. Kiseljak, Zenički put bb
Tel: 030-879-606
Fax: 030-879-606
[email protected]
49
"Nipex" doo, Tuzla, Ljepunce bb
"Nipex" doo, Tuzla, Ljepunce bb
Tel: 035-384-384
Fax: 035-384-384
[email protected]
50
"Nešković" d.o.o., Sremska broj 3, 76300 Bijeljina;
"Nešković" d.o.o., Sremska broj 3, 76300 Bijeljina;
Tel: 055-227-126
Fax: 055-227-128
[email protected]
"Auto kuća BUBA" d.o.o., PC 96-2, 72250 Vitez
"Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb Mostar
Strana 2 of 2
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zadnja izmjena dokumenta: 29.01.2013
Download

Spisak tehnickih servisa - 29.01.2013