SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED TEHNIČKOG
SERVISA
KONTAKT TELEFON
KONTAKT EMAIL
1
Konzorcijum: „GIPS“ d.d. i „SAMN“ d.o.o., 75000
Tuzla, Nikole Tesle 03;
Konzorcijum: „GIPS“ d.o.o. i „SAMN“ d.o.o.,
75000 Tuzla, Nikole Tesle 03;
035-290-365
035-290-370
g.p.saobracaj@bih.net.ba
gips@inet.ba
adrijana83@gmail.com
samn.doo@bih.net.ba
samn@bih.net.ba
samn.doo@gmail.com
2
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
032-663-188
032-666-730
psc@bih.net.ba
3
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka Popovića
312;
051-371-423
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka Popovića 051-371-424
312;
063-790 403 Boris Adamović
063-790 433 Milan Šutilović
4
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
053-241-594
053-241-967
053-241-865
autokomercdoboj@teol.net
5
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
Banjaluka, Ulica Knjaza Miloša 29 b;
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
Banjaluka, Ulica Knjaza Miloša bb;
051-301-464
051-319-163
amsrs@teol.net
preventiva@ams-rs.com
zoran.nikoletic@ams-rs.com
6
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka 54;
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka
54;
049-217-081
066-712-802 Zoran Milobratović
049-216-742
Željko Vrkačević
(065-681-501)
drazenv@teol.net
homologacija.brcko@gmail.com
7
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
055-226-130
049-216-981
stp123rs@teol.net
8
„Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina, Filipa „Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina,
Višnjića 211;
Filipa Višnjića 211;
055-232-135
055-232-109
055-232-125
nikola.jambrek@bobar.com
slobodan.mirkovic77@gmail.com
9
Konzorcijum: „Mašinski Fakultet Banjaluka“ i „Servis
„Servis Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka, Prote
Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka, Prote Nikole
Nikole Kostića 1
Kostića 178000 Banjaluka, Stepe Stepanovića 75;
051-464-361
lmvtehpre@gmail.com
pecanacmiroslav@yahoo.com
10
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb;
050-211-411
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb; Vidović Željko
065-562-903
11
"Auto centar Alfa" d.o.o. Gradiška, 78400 Gradiška,
Dejtonska bb
"Auto centar Alfa" d.o.o. Gradiška, 78400
Gradiška, Dejtonska bb
12
„Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog Save „Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog
bb;
Save bb;
056-210-023
056-210-808
asbane@teol.net
13
Konzorcijum: „Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
Muslimanske brigade 82 i „Tehnounion“ d.o.o.
Sarajevo;
„Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
Muslimanske brigade 82
037-778-259
061-197-585 Salko Veljačić
elvisdoo@bih.net.ba
14
Konzorcijum: „AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put
srpskih dobrovoljaca 8 i „Energo sistem; d.o.o.
Brčko;
„AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put srpskih
dobrovoljaca 8
15
Konzorcijum: „Dejanović produkt“ d.o.o., 79224
„Dejanović produkt“ d.o.o., 79224 Kostajnica,
Kostajnica, Petra Pecije 47; i „Biže“ d.o.o. Banjaluka,
Ranka Šipke bb.
Mileševska bb
16
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza Miloša
bb;
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza Miloša tel: 051-348-193
bb;
fax: 051-348-191
17
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57 i
„Autocentar“ Ključ;
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57
18
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
19
„Ćosićpromex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak bb;
„Ćosić promex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak 032-891-303
bb;
fax: 032-891-303
051-825-998
051-829-999
054-612-435
054-611-024
052-665-099
052-663-440
037-388-222,
037-319-203
033-729 800
033-729 894
033-777-102
033-777-100
033-777-112
homologacija-tam@blic.net
info@agroauto.ba
agroauto@teol.net
ac.alfa.homologis@gmail.com
autoservissamac@hotmail.com
autohomolo@teol.net
dejapro@teol.net
homologacija_gm@acneskovic.com
anel.hadzic@berlina.ba
trobradovic@mef.unsa.ba
stp.cosicpromex@gmail.com
s.goletic@bihamk.ba
tci@bihamk.ba
e.hasanovic@bihamk.ba
sport@bihamk.ba
homologacija@bihamk.ba
20
„Tehprov“ doo, 71210 Ilidža, Blažujski drum 78;
„Tehprov“ doo, 71210 Ilidža, Blažujski drum 78;
21
Konzorcijum: „Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“
73220 Rogatica, Pionirska 13 R;
„Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“ 73220 Rogatica, 058-415-309,
Pionirska 13 R;
065-562-012
automoto@teol.net
22
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar, 88000
Mostar, Vukovarska 1;
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar,
88000 Mostar, Vukovarska 1;
stpagram.mostar@agram.ba
Strana 1 of 2
036-394-513
036-394-516
Zadnja izmjena dokumenta: 29.01.2013
SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED TEHNIČKOG
SERVISA
KONTAKT TELEFON
KONTAKT EMAIL
23
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000
Zenica, Goraždanska 28;
032-423-165
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000
032-423-165
Zenica, Goraždanska 28;
062-337-378
stpagram.zenica@agram.ba
24
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000
Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000
Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
035-210-803
035-210-803
stpagram.tuzla@agram.ba
25
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88000
Mostar;
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88000
Mostar;
Tel: 036 514 470,
036 514 473,
Fax: 036 514 471.
slaven.marinovic@autolijanovici.com
miroslav.galic@autolijanovici.com
26
„Crotehna" d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
„Crotehna d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
039-839-531
039-839-523
crotehna@crotehna.com
27
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br. 20A;
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br. 20A;
039-852-042
fax. 039/852-041
homologacija@parts.ba
info@parts.ba
28
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
030-707 481 (lokal 219)
homologacija@lasva-komerc.com
29
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
032-699-600
midhat@ganjgoline.com
30
Konzorcijum: „Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac i
„TMD" d.d. Sarajevska bb, 76250 Gradačac;
„Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac
Tel: 035-818-106
Fax: 035-818-289
graps.gradacac@bih.net.ba
31
Konzorcijum: „Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla, Kulina
Bana 8, „Grad lux“ d.o.o. Gradačac 76250, VI
Bataljona bb, i „Jamboss“ d.o.o. Lukavac 75300,
Partizanski put bb;
„Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla,
Kulina Bana 8
035-258-171
soni.lux@bih.net.ba
32
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
052/242-411
066-703-283
065-646-501
homologacija@puzavac.com
33
"Remis" Regija Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića
18, 71000 Sarajevo;
"Remis" Regija Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića Tel.: 033-467-450
Fax: 033-467-450
18, 71000 Sarajevo;
34
"Nešković" d.o.o.,
"Nešković" d.o.o.,
Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale, Magistralni Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale,
put bb, 71420 Pale;
Magistralni put bb, 71420 Pale
057-202-122
065-372-378 Miroslav Mađarević
jelena@neskovicosiguranje.com
neskovicdoo@yahoo.com
pale@neskovicosiguranje.com
35
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad;
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad
063-334-378
034-352-090
stpagram.tomislavgrad@agram.ba
36
"Visoka" d.o.o. Sovići bb, 88345 Sovići - Grude;
"Visoka" d.o.o. Sovići bb, 88345 Sovići - Grude
063-288-288
039-670-883
zeljko.dedic@visoka-grude.com
homologacija@visoka-grude.com
37
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43;
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43
065-617-390 Milena
057-340-163
065-720-729
fax: 057-340-109
networkposta@hotmail.com
servis.kolor@gmail.com
38
Konzorcijum: „Jahorina Auto” d.o.o. Brčko i „AE
System “ s.t.z.r. Trebinje, Trebinjskih Brigada 15,
Trebinje, 89101
„Jahorina Auto” d.o.o. Brčko, Trebinjskih Brigada 065-350-935
15, Trebinje
059-220-600
39
Konzorcijum: "Autoinđilović" d.o.o. 88240 Posušje
Rastovačko Polje bb i "Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb
Mostar
"Autoinđilović" d.o.o. 88240 Posušje Rastovačko 039-682-900
Polje bb
40
"Remis" d.o.o. Regija Tuzla, Tuzla, lokacija: XVIII
Hrvatske Brigade 2
"Remis" d.o.o. Regija Tuzla, Tuzla, lokacija: XVIII
Hrvatske Brigade 3
035-311-451
035-311-451
hpv.tuzla@remis.ba
41
"OSING" d.o.o. Sarajevo 71000, Ul. Čobanija 14
"OSING" d.o.o. Sarajevo 71000, Ul. Čobanija 15
Tel: 033-426-576
Fax: 033-259-471
osing@bih.net.ba
42
"Agram dd", Podružnica Sarajevo, Put prijateljstva 20, "Agram dd", Podružnica Sarajevo, Put prijateljstva Tel: 033-755-514
Sarajevo
20, Sarajevo
Fax: 033-755-514
43
"Dekra-Centar" doo, Mostar, Bišće polje bb
"Dekra-Centar" doo, Mostar, Bišće polje bb
Tel: 036-445-703
Fax: 036-445-705
info@dekra-centar.com
44
"AC Quattro" doo, 71000 Sarajevo, Put Života 1
"AC Quattro" doo, 71000 Sarajevo, Put Života 2
Tel: 033 721 470 lok 116
Fax: 033 721 497
alma.adilovic@acquattro.ba
45
"Auto kuća BUBA" d.o.o., PC 96-2, 72250 Vitez
Tel: 030 70 90 22
Fax: 030 71 28 18
homologacija@buba-auto.ba
josip.vidovic@buba-auto.ba
46
"Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb Mostar
Tel: 036-449-690
Fax: 036-449-696
miroslav.grubisic@jelicauto.com
47
"Remis" d.o.o. Regija Zenica, Zenica, Vatrogasni put "Remis" d.o.o. Regija Zenica, Zenica, Vatrogasni
broj 3
put broj 4
Tel: 032-407-279
Fax: 032-407-279
certifikacija@remis.ba
48
"Promet Mid" d.o.o. Kiseljak, Zenički put bb
"Promet Mid" d.o.o. Kiseljak, Zenički put bb
Tel: 030-879-606
Fax: 030-879-606
prometmid@hotmail.com
49
"Nipex" doo, Tuzla, Ljepunce bb
"Nipex" doo, Tuzla, Ljepunce bb
Tel: 035-384-384
Fax: 035-384-384
adnan.mujezinovic@nipex.ba
50
"Nešković" d.o.o., Sremska broj 3, 76300 Bijeljina;
"Nešković" d.o.o., Sremska broj 3, 76300 Bijeljina;
Tel: 055-227-126
Fax: 055-227-128
jelena@neskovicosiguranje.com
"Auto kuća BUBA" d.o.o., PC 96-2, 72250 Vitez
"Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb Mostar
Strana 2 of 2
homologacija@remis.ba
autojahorina@teol.net
aesystem@teol.net
ante.landeka1@tel.net.ba
indjilovic@tel.net.ba
homologacija.sarajevo@agram.ba
Zadnja izmjena dokumenta: 29.01.2013
Download

Spisak tehnickih servisa - 29.01.2013