ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИГУРАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Р/б
Лого
Назив друштва за осигурање
Адреса
Телефон/Факс
Интернет
1.
АСА осигурање д.д.
Булевар Меше Селимовића 16, Сарајево
033/774-730; 033/774-733
www.asa-osiguranje.ba
2.
Осигурање Аура а.д.
Вељка Млађеновића бб, Бања Лука
051/490-490; 051/456-681
www.auraosiguranje.com
3.
Бобар осигурање а.д.
Филипа Вишњића 211, Бијељина
055/233-100; 055/247-916
www.bobarosiguranje.net
4.
Босна-сунце осигурање д.д.
Трг међународног пријатељства 20, Сарајево
033/755-450; 033/755-490
www.bosna-sunce.ba
5.
Брчко-гас осигурање д.д.
Бањалучка бб, Брчко Дистрикт
049/220-000; 049/235-931
www.brckogas.net
6.
Camelija осигурање д.д.
5. Корпуса 3, Бихаћ
037/224-110; 037/228-436
www.camelija-osiguranje.com
7.
Croatia осигурање д.д.
Николе Кордића бб, Љубушки
039/839-100; 039/839-120
www.croatiaosiguranje.com
8.
Дрина осигурање а.д.
Трг рудара 1, Милићи
056/741-610; 056/741-610
www.drina-osiguranje.com
9.
Дунав осигурање а.д.
Веселина Маслеше 28, Бања Лука
051/246-106; 051/211-686
www.dunav.ba
10.
Еурохерц осигурање д.д.
Трг међународног пријатељства 20, Сарајево
033/755-515; 033/755-552
www.euroherc.ba
11.
Осигурање Гарант д.д.
Бањалучка 54, Брчко Дистрикт
049/204-111; 049/204-112
www.osiguranjegarant.com
12.
Grawe осигурање д.д.
Трг солидарности 2, Сарајево
033/772-530; 033/772-501
www.grawe.ba
13.
Grawe осигурање а.д.
I крајишког корпуса 39, Бања Лука
051/222-960; 051/222-951
www.grawe.rs.ba
14.
Wiener осигурање а.д.
Книнска 1a, Бања Лука
051/219-400; 051/219-400
www.wiener.ba
15.
Херцеговина осигурање д.д. (у ликвидацији)
Фра Д. Бунтића 144, Мостар
036/331-971; 036/331-974;
www.hercegovinaosiguranje.com
16.
Крајина осигурање а.д.
Браће Пантић 2, Бања Лука
051/228-820; 051/228-844
www.krajinaosiguranje.ba
17.
Лидо осигурање д.д. (одузето одобрење)
Хифзи Бјелавца 82, Сарајево
033/776-388; 033/776-399
www.lido-osiguranje.com
18.
ЛОК осигурање д.д. (одузето одобрење)
Бранилаца Сарајева 17, Сарајево
033/219-953; 033/219-953
www.lokosiguranje.ba
19.
Меркур БХ осигурање д.д.
Фра Анђела Звиздовића 1/А9, Сарајево
033/943-640; 033/296-520
www.merkur.ba
20.
Микрофин осигурање а.д.
Алеја Светог Саве 59, Бања Лука
051/225-840; 051/225-841
www.mikrofinosiguranje.com
21.
Нешковић осигурање а.д.
Сремска 3, Бијељина
055/294-310; 055/294-311
www.neskovicosiguranje.com
22.
Сарајево-осигурање д.д.
Чобанија 14, Сарајево
033/664-141; 033/664-142
www.sarajevoosiguranje.ba
23.
Триглав осигурање д.д.
Долина 8, Сарајево
033/252-110; 033/252-179
www.triglav.ba
24.
Триглав осигурање а.д.
Трг српских јунака 4, Бања Лука
051/221-050; 051/215-262
www.triglavrs.ba
25.
Uniqa осигурање д.д.
Обала Кулина Бана 19, Сарајево
033/289-000; 033/289-010
www.uniqa.ba
26.
ВГТ осигурање д.д.
Алаудин 1, Високо
032/730-800; 032/730-830
www.vgt.ba
27.
Зовко осигурање д.д.
Голијешница бб, Жепче
032/897-996; 032/897-998
www.zovko.com
Р/б
1.
Лого
Назив друштва за реосигурање
Босна реосигурање д.д.
Адреса
Змаја од Босне 74, Сарајево
Телефон/Факс
033/725-500; 033/725-522
Интернет
www.bosnare.ba
Download

Списак друштава за осигурање и реосигурање у БиХ (ПДФ)