SPISAK TEHNIČKIH SERVISA- HOMOLOGACIJA ~ 27.05.2011
R.B.
Nazivi i adrese sjedišta tehničkih servisa
Kontakt telefon
Kontakt email
g.p.saobracaj@bih.net.ba
gips@inet.ba
adrijana83@gmail.com
samn.doo@bih.net.ba
1
„GIPS“ d.o.o. i „SAMN“ d.o.o., 75000 Tuzla, Nikole
035-290-365
Tesle 03;
2
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
032/663-188
032/663-391
psc@bih.net.ba
3
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka
Popovića 312;
051/371-423
051/371-424
063 790 403 Boris Adamović
063 790 433 Milan Šutilović
psc-tam@blic.net
homologacija-tam@blic.net
053-241-594
053-241-967
053-241-865
autokomercdoboj@teol.net
4
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
5
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
BANJALUKA, Ulica Knjaza Miloša 29 b;
051-301-464
051-319-163
amsrs@teol.net
preventiva@ams-rs.com
zoran.nikoletic@ams-rs.com
6
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka
54;
049-213-682
066-712-802 Zoran
Milobratović
049-216-742
Željko Vrkačević
(065-681-501)
drazenv@teol.net
homologacija.brcko@gmail.com
7
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
055-226-130
049-216-981
stp123rs@teol.net
8
„Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina,
Filipa Višnjića 211;
055-232-135,
055-232-125
nikola.jambrek@bobar.com
9
„Mašinski Fakultet Banjaluka“ 78000 Banjaluka,
Stepe Stepanovića 75;
051-464-361
lmvtehpre@gmail.com
pecanacmiroslav@yahoo.com
10
050-211-411
Vidović Željko
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb;
065-562-903
051-825-998
051-829-999
info@agroauto.ba
agroauto@teol.net
11
"Auto centar Alfa" d.o.o. Gradiška, 78400
Gradiška, Dejtonska bb
12
„Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog
Save bb;
056-210-023
056-210-808
asbane@teol.net
13
„Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
Muslimanske brigade 82 i „Tehnounion“ d.o.o.
Sarajevo;
037-775-236
037-775-237
061-197-585 Salko Veljačić
elvisdoo@bih.net.ba
14
„AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put srpskih
dobrovoljaca 8 i „Energo sistem; d.o.o. Brčko;
15
„Dejanović produkt“ d.o.o., 79224 Kostajnica,
Petra Pecije 47; i „Biže“ d.o.o. Banjaluka,
Mileševska bb
054-612-435
054-611-024
052-665-099
052-663-440
Page 1 of 3
ac.alfa.homologis@gmail.com
autoservissamac@hotmail.com
dejapro@teol.net
SPISAK TEHNIČKIH SERVISA- HOMOLOGACIJA ~ 27.05.2011
R.B.
Nazivi i adrese sjedišta tehničkih servisa
Kontakt telefon
Kontakt email
16
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza
Miloša bb;
051/348-180
055-227-126
055-227-128
homologacija_gm@acneskovic.com
sremska2@neskovicosiguranje.com
17
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57 i
„Autocentar“ Ključ;
037-388-222,
037-319-203
anel.hadzic@berlina.ba
18
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
033 729 800
033 653 055
trobradovic@mef.unsa.ba
19
„Ćosić promex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak 032/891-303
bb;
032/891-303
033/777-100
033/777-112
nenad.ceki@tel.net.ba
s.goletic@bihamk.ba
tci@bihamk.ba
e.hasanovic@bihamk.ba
sport@bihamk.ba
homologacija@bihamk.ba
20
„BIHAMK“, 71210 Ilidža, Plandište bb;
21
058-415-309,
„Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“ 73220 Rogatica,
065-562-012
Pionirska 13 R;
22
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar,
88000 Mostar, Vukovarska 1;
23
032/405-018
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000 032/405-018
Zenica, Goraždanska 28;
062/337-378
24
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000
Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
035-210-803
035-210-803
stpagram.tuzla@agram.ba
25
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88200
Široki Brijeg;
039-384-199
039-384-161
063-368-641
drazen.barbaric@autolijanovici.com
miroslav.galic@autolijanovici.com
26
„Crotehna" d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
039-839-531
039-839-523
crotehna@crotehna.com
27
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br.
20A;
28
036/394-513
036-394-516
automoto@teol.net
stpagram.mostar@agram.ba
stpagram.zenica@agram.ba
039-706-741,
039-852-042
info@parts.ba
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
030 707 481 (lokal 219)
homologacija@lasva-komerc.com
29
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
032-699-600
ganjgo.line@yahoo.com
30
„Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac i
„TMD" d.d. Sarajevska bb, 76250 Gradačac;
035-818-289
graps.gradacac@bih.net.ba
Page 2 of 3
SPISAK TEHNIČKIH SERVISA- HOMOLOGACIJA ~ 27.05.2011
R.B.
Nazivi i adrese sjedišta tehničkih servisa
Kontakt telefon
Kontakt email
31
Konzorcijum: „Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla,
Kulina Bana 8, „Grad lux“ d.o.o. Gradačac 76250,
035-258-171
VI Bataljona bb, i „Jamboss“ d.o.o. Lukavac
75300, Partizanski put bb;
32
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
052/242-411
066-703-283
065-646-501
33
"Remis" Regija Sarajevo lokacija: Bulevar Meše
Selimovića 18;
061-130-297 Rijad Jašarević
062-519-492 Samir Kobiljar
032-730-300
061-745-066 Bakir Limo
032-730-300 -Bakir Limo
34
"Nešković" d.o.o.,
Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale,
Magistralni put bb, 71420 Pale;
057/202-122
065/372-378 Miroslav
Mađarević
jelena@neskovicosiguranje.com
neskovicdoo@yahoo.com
35
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad;
063-334-378
stpagram.tomislavgrad@agram.ba
36
"Visoka" d.o.o.Sovići bb, 88345 Sovići - Grude;
063-329-347
039-670-883
ante.spajic@visoka-grude.com
37
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43;
065-617-390 Milena
fax: 057-340-109
networkposta@hotmail.com
dookolor@gmail.com
Page 3 of 3
soni.lux@bih.net.ba
homologacija@puzavac.com
homologacija@remis.ba
Download

spisak tehničkih servisa- homologacija ~ 27.05.2011