SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED
TEHNIČKOG SERVISA
KONTAKT TELEFON
KONTAKT EMAIL
1
Konzorcijum: „GIPS“ d.d. i „SAMN“ d.o.o., 75000
Tuzla, Nikole Tesle 03;
Konzorcijum: „GIPS“ d.o.o. i „SAMN“ d.o.o.,
75000 Tuzla, Nikole Tesle 03;
Tel: 035-290-365
Fax: 035-290-370
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
„PSC-Jelah“ d.o.o. 74260 Tešanj, Jelah Polje bb;
Tel: 032-663-188
Fax: 032-666-730
[email protected]
3
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka Popovića
312;
„PSC TAM“ a.d. 78000 Banjaluka, Branka
Popovića 312;
Tel: 051-371-423
Tel: 051-371-424
[email protected]
4
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
„Autokomerc“ d.o.o., 74000 Doboj, Ulica Nikole
Pašića 5;
Tel: 053-241-594
Tel: 053-241-967
Fax: 053-241-865
[email protected]
5
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
Banjaluka, Ulica Knjaza Miloša 29 b;
„Auto-moto savez Republike Srpske“, 78000
Banjaluka, Ulica Knjaza Miloša bb;
Tel: 051-301-464
Fax: 051-319-163
[email protected]
[email protected]
[email protected]
6
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka 54;
„Braco i sinovi“ d.o.o., 76100 Brčko, Banjalučka
54;
Tel: 049-217-081
Fax: 049-216-742
[email protected]
Mob: 066-712-802 Zoran
[email protected]
Milobratović
Mob: 065-681-501 Željko Vrkačević
7
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
„Jahorina auto“ d.o.o., 76300 Bijeljina, Meše
Selimovića 39;
Tel: 055-226-130
Fax: 049-216-981
[email protected]
8
„Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina, Filipa „Bobar autosemberija“ d.o.o. 76300 Bijeljina,
Višnjića 211;
Filipa Višnjića 211;
Tel: 055-232-135
Tel/Fax: 055-232-109
Fax: 055-232-125
[email protected]
9
Konzorcijum: „Mašinski Fakultet Banjaluka“ i „Servis
„Servis Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka, Prote
Vidović“ d.o.o. 78000 Banjaluka, Prote Nikole
Nikole Kostića 1
Kostića 178000 Banjaluka, Stepe Stepanovića 75;
Tel/Fax: 051-464-361
[email protected]
[email protected]
10
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb;
11
"Auto centar Alfa" d.o.o. Gradiška, 78400 Gradiška, "Auto centar Alfa" d.o.o. Gradiška, 78400
Dejtonska bb
Gradiška, Dejtonska bb
Tel/Fax: 051-825-997
[email protected]
12
„Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog Save „Auto servis Bane d.o.o. 75400 Zvornik, Svetog
bb;
Save bb;
Tel: 056-210-023
Fax: 056-210-808
[email protected]
13
Konzorcijum: „Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
„Elvis" d.o.o.“ 77230 Velika Kladuša, I
Muslimanske brigade 82 i „Tehnounion“ d.o.o.
Muslimanske brigade 82
Sarajevo;
Tel: 037-778-259
Mob: 061-197-585 Salko Veljačić
[email protected]
14
„AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put srpskih
dobrovoljaca 8
Tel: 054-612-435
Fax: 054-611-024
[email protected]
15
Konzorcijum: „Dejanović produkt“ d.o.o., 79224
„Dejanović produkt“ d.o.o., 79224 Kostajnica,
Kostajnica, Petra Pecije 47; i „Biže“ d.o.o. Banjaluka,
Ranka Šipke bb.
Mileševska bb
Tel: 052-665-099
Fax: 052-663-440
[email protected]
16
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza Miloša
bb;
„Nešković d.o.o.“, 78000 Banjaluka, Knjaza Miloša Tel: 051-348-193
bb;
Fax: 051-348-191
17
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57 i
„Autocentar“ Ključ;
„Berlina“ d.o.o., 77000 Bihać, Zagrebačka 57
Tel: 037-388-222,
Fax: 037-319-203
[email protected]
[email protected]
18
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
„Mašinski fakultet Sarajevo“, 71000 Sarajevo,
Vilsonovo Šetalište 9;
Tel: 033-729 800
033-729 894
[email protected]
19
„Ćosićpromex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak
bb;
„Ćosić promex“ d.o.o. 74230 Usora, Usora Žabljak Tel: 032-891-303
bb;
Fax: 032-891-303
20
„Tehprov“ doo, 71210 Ilidža, Blažujski drum 78;
„Tehprov“ doo, 71210 Ilidža, Blažujski drum 78;
21
Konzorcijum: „Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“
73220 Rogatica, Pionirska 13 R;
„Conte-co i ‚‚Auto moto društvo“ 73220 Rogatica, Tel: 058-415-309,
Pionirska 13 R;
Mob: 065-562-012
[email protected]
22
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar, 88000
Mostar, Vukovarska 1;
„Agram d.d“ Podružnica Mostar STP Mostar,
88000 Mostar, Vukovarska 1;
[email protected]
„Agro auto d.o.o.“ 70260 Mrkonjić Grad, Brdo bb; Tel/Fax: 050-211-411
„AD Autoservis“, 76230 Šamac, Put srpskih
dobrovoljaca 8
Strana 1 of 3
Tel: 033-777-102
Tel/Fax: 033-777-100
Fax: 033-777-112
Tel: 036-394-513
Fax: 036-394-516
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zadnja izmjena dokumenta: 17.09.2014
SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED
TEHNIČKOG SERVISA
KONTAKT TELEFON
KONTAKT EMAIL
23
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000
Zenica, Goraždanska 28;
Tel: 032-203-440
„Agram d.d“ Podružnica Zenica STP Zenica, 72000
Tel/Fax: 032-203-441
Zenica, Goraždanska 28;
Mob: 062-337-378
[email protected]
24
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000
Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
„Agram d.d“ Podružnica Tuzla STP Tuzla, 75000
Tuzla, Mije Kerošević Guje bb;
Tel: 035-320-418
Fax: 035-210-803
[email protected]
25
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88000
Mostar;
„Auto Lijanovići“ d.o.o., Bišće Polje bb, 88000
Mostar;
Tel: 036 514 470
Tel: 036 514 473
Fax: 036 514 471
[email protected]
[email protected]
26
„Crotehna" d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
„Crotehna d.o.o.“ Nikole Kordića bb, 88320
Ljubuški;
Tel: 039-839-531
Fax: 039-839-523
[email protected]
27
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br. 20A;
"Parts" d.o.o. Široki Brijeg, Obilazna cesta br.
20A;
Tel: 039-852-042
Fax: 039-852-041
[email protected]
[email protected]
28
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
„Lašva komerc“ d.o.o., Nova Bila 72276, opština
Travnik, Donje Putićevo bb
Tel/Fax: 030-707 481 (lokal 219)
[email protected]
29
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
„Ganjgo line“ d.o.o., 74203 Matuzići,
opština Doboj jug, 203. Brigade broj 88;
Tel/Fax: 032-699-600
[email protected]
[email protected]
30
Konzorcijum: „Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac i
„TMD" d.d. Sarajevska bb, 76250 Gradačac;
„Graps“ d.o.o. Sarajevska bb,
76250 Gradačac
Tel: 035-817-777
Fax: 035-817-777
[email protected]
31
Konzorcijum: „Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla, Kulina
Bana 8, „Grad lux“ d.o.o. Gradačac 76250, VI
Bataljona bb, i „Jamboss“ d.o.o. Lukavac 75300,
Partizanski put bb;
„Soni lux“ d.o.o., 75000 Tuzla,
Kulina Bana 8
Tel/Fax: 035-258-171
[email protected]
32
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
„Servis komerc P-4“ d.o.o.
79000 Prijedor, Svale bb;
Tel: 052-242-411
Mob: 066-703-283, 065-646-501
[email protected]
33
"Remis" d.o.o., PJ Sarajevo, Bulevar Meše
Selimovića 18, 71000 Sarajevo;
"Remis" d.o.o., PJ Sarajevo, Bulevar Meše
Selimovića 18, 71000 Sarajevo;
Tel.: 033-467-450
Fax: 033-467-450
[email protected]
34
"Nešković" d.o.o.,
"Nešković" d.o.o.,
Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale, Magistralni Tehnički pregled Istočno Sarajevo - Pale,
put bb, 71420 Pale;
Magistralni put bb, 71420 Pale
Tel: 057-202-122
Mob: 065-372-378 Miroslav
Mađarević
[email protected]
[email protected]
[email protected]
35
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad;
"Agram" d.o.o. podružnica Tomislavgrad, Mijata
Tomića 159, 80240 Tomislavgrad
Tel/Fax: 034-352-090
Mob: 063-334-378
[email protected]
36
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43;
"Kolor" d.o.o., Istočno Sarajevo Ohridska 43
Mob: 065-617-390 Milena
Tel: 057-340-163
Fax: 057-340-109
[email protected]
[email protected]
37
Konzorcijum: „Jahorina Auto” d.o.o. Brčko i „AE
System “ s.t.z.r. Trebinje, Trebinjskih Brigada 15,
Trebinje, 89101
„Jahorina Auto” d.o.o. Brčko, Trebinjskih Brigada Mob: 065-350-935
15, Trebinje
Tel/Fax: 059-220-600
[email protected]
[email protected]
38
"Remis" d.o.o., PJ Tuzla, Tuzla, XVIII Hrvatske
Brigade 2
"Remis" d.o.o., PJ Tuzla, Tuzla, XVIII Hrvatske
Brigade 3
Tel: 035-311-451
Fax: 035-311-451
[email protected]
39
"OSING" d.o.o. Sarajevo 71000, Ul. Čobanija 14
"OSING" d.o.o. Sarajevo 71000, Ul. Čobanija 15
Tel: 033-426-576
Fax: 033-259-471
[email protected]
40
"Agram dd", Podružnica Sarajevo, Put prijateljstva
20, Sarajevo
"Agram dd", Podružnica Sarajevo, Put
prijateljstva 20, Sarajevo
Tel: 033-755-403
Fax: 033-755-409
[email protected]
41
"Testing Centar" doo, Mostar, Bišće polje bb
"Testing Centar" doo, Mostar, Bišće polje bb
Tel: 036-445-703
Fax: 036-445-705
[email protected]
[email protected]
42
"AC Quattro" doo, 71000 Sarajevo, Put Života 1
"AC Quattro" doo, 71000 Sarajevo, Put Života 2
Tel: 033-721-470, lok. 116
Fax: 033-721-497
[email protected]
43
"Auto kuća BUBA" d.o.o., PC 96-2, 72250 Vitez
Tel: 030-709-022
Fax: 030-712-818
[email protected]
[email protected]
44
"Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb Mostar
"Jelić Auto" d.o.o. Radoč bb Mostar
Tel: 036-449-685
Fax: 036-449-696
[email protected]
45
"Remis" d.o.o., PJ Zenica, Zenica, Vatrogasni put
broj 3
"Remis" d.o.o., PJ Zenica, Zenica, Vatrogasni put
broj 4
Tel: 032-407-279
Fax: 032-407-279
[email protected]
[email protected]
46
"Promet Mid" d.o.o. Kiseljak, Zenički put bb
"Promet Mid" d.o.o. Kiseljak, Zenički put bb
Tel: 030-879-606
Fax: 030-879-606
[email protected]
47
"Nipex" doo, Tuzla, Ljepunce bb
"Nipex" doo, Tuzla, Ljepunce bb
Tel: 035-384-384
Fax: 035-384-384
[email protected]
48
"Nešković" d.o.o., Sremska broj 3, 76300 Bijeljina;
"Nešković" d.o.o., Sremska broj 3, 76300 Bijeljina;
Tel: 055-294-326
Fax: 055-294-328
[email protected]
"Auto kuća BUBA" d.o.o., PC 96-2, 72250 Vitez
Strana 2 of 3
Zadnja izmjena dokumenta: 17.09.2014
SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU
R.B.
NAZIV I ADRESA TEHNIČKOG SERVISA
ADRESA LOKACIJE ZA PREGLED
TEHNIČKOG SERVISA
KONTAKT TELEFON
KONTAKT EMAIL
Tel: 051-922-479; 051-825-385
Fax: 051-825-381
[email protected]
"Koneks" d.o.o., XVI Krajiške brigade broj 31, 78400 "Koneks" d.o.o., XVI Krajiške brigade broj 31,
Gradiška;
78400 Gradiška;
Tel: 051-814-418
Fax: 051-815-237
Mob: 066-860-600
[email protected]
51
"Jakov Mikulić" d.o.o., Ružići bb, 88340 Grude;
"Jakov Mikulić" d.o.o., Ružići bb, 88340 Grude;
Tel: 039-674-041
Fax: 039-674-041
[email protected]
52
"Sistemi TOI d.o.o, Krajiških brigada b.b, 78000
Banjaluka
"Sistemi TOI d.o.o, Krajiških brigada b.b, 78000
Banjaluka
Tel: 051-320 555
Fax: 051-320 555
[email protected]
53
„Bambus Petrol" d.o.o. Veliko Blaško, Laktaši, Veliko „Bambus Petrol" d.o.o. Veliko Blaško, Laktaši,
Blaško bb;
Veliko Blaško bb;
Tel: 051-501-171
Fax: 051-501-171
[email protected]
54
„Marketauto“ d.o.o. Laktaši, Svetosavska ulica broj „Marketauto“ doo Laktaši, Svetosavska ulica broj Tel: 051- 585-011
221;
221;
Fax: 051-585-011
55
„Bosnaexpres“ d.d. Doboj Jug, Usorska broj 21;
56
49
"Uliks" d.o.o., Lijevčanska bb, 78400 Gradiška;
50
"Uliks" d.o.o., Lijevčanska bb, 78400 Gradiška;
[email protected]
Tel: 032-691-368
Fax: 032-691-368
[email protected]
„Automerkur“ d.o.o. Banjaluka, Prote Nikole Kostića „Automerkur“ d.o.o. Banjaluka, Prote Nikole
broj 21;
Kostića broj 21;
Tel: 051-218-575
Fax: 051-218-575
[email protected]
57
„AMD“ Teodor Bardak, Brod, ulica Petra Petrovića
Njegoša broj 123;
„AMD“ Teodor Bardak, Brod, ulica Petra
Petrovića Njegoša broj 123;
Tel: 053-621-400
Fax: 053-621-401
[email protected]
58
„Nešković“ d.o.o. PJ Gradiška, Svetozara Markovića „Nešković“ d.o.o. PJ Gradiška, Svetozara
broj b.b.
Markovića broj b.b.
Tel: 051-826-710
Fax: 051-826-710
[email protected]
„Bosnaexpres“ d.d. Doboj Jug, Usorska broj 21;
Strana 3 of 3
Zadnja izmjena dokumenta: 17.09.2014
Download

Spisak tehnickih servisa 17.09.2014