СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Четвртак, 27. мај 2010. године
БАЊА ЛУКА
Број 47
Год. XIX
www.slglasnik.org
791
Језик
српског народа
Жиро-рачуни: НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
Нова бањалучка банка АД Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
УКАЗ
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Сладојевић (Здравко) Александар, са утврђеним чином
“инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке инспектор за полицијску групу
предмета - Управа за полицијско образовање у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - ванредно се
унапређује у чин “виши инспектор”.
Број: 01-010-510-1/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
792
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Новаковић (Момир) Желимир, са утврђеним чином
“инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке шеф Одсјека за спречавање експлозија, хаварија и пожара - Одјељење за спречавање
општег криминалитета, ЦЈБ Бања Лука у Министарству
унутрашњих послова Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “виши инспектор”.
Број: 01-010-510-2/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
793
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Стакић (Ранко) Раденко, са утврђеним чином
“инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке замјеник командира - ПС
Бања Лука - Центар, Сектор града Бања Лука, ЦЈБ Бања
Лука у Министарству унутрашњих послова Републике
Српске - ванредно се унапређује у чин “виши инспектор”.
Број: 01-010-510-3/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
794
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Лолић (Милорад) Горан, са утврђеним чином “инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на
послове и задатке замјеник командира - ПС Бања Лука Обилићево, Сектор града Бања Лука, ЦЈБ Бања Лука у
Министарству унутрашњих послова Републике Српске ванредно се унапређује у чин “виши инспектор”.
Број: 01-010-510-4/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
795
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Дукић (Вељко) Радомир, са утврђеним чином “инспектор”, који је Рјешњем директора полиције распоређен на
послове и задатке начелник СЈБ Приједор, ЦЈБ Бања Лука
2
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
у Министарству унутрашњих послова Републике Српске ванредно се унапређује у чин “виши инспектор”.
Број: 01-010-510-5/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
796
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Стевановић (Ратко) Југослав, са утврђеним чином
“инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке командир, ПС Добој 1, Сектор
полиције, ЦЈБ Добој у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “виши
инспектор”.
Број: 01-010-510-6/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
797
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Перановић (Раде) Миро, са утврђеним чином “инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на
послове и задатке замјеник командира, ПС Теслић, ЦЈБ
Добој у Министарству унутрашњих послова Републике
Српске - ванредно се унапређује у чин “виши инспектор”.
Број: 01-010-510-7/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
798
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Трифуновић (Милош) Дамјан, са утврђеним чином
“инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке замјеник командира, ПС
Теслић, ЦЈБ Добој у Министарству унутрашњих послова
Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “виши
инспектор”.
Број: 01-010-510-8/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
47
27.05.2010.
799
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Павловић (Танасија) Бранислав, са утврђеним чином
“инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке замјеник командира, ПС
Шамац, ЦЈБ Добој у Министарству унутрашњих послова
Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “виши
инспектор”.
Број: 01-010-510-9/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
800
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Петровић (Миливоје) Радо, са утврђеним чином
“инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке замјеник командира, ПС
Модирча, ЦЈБ Добој у Министарству унутрашњих послова
Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “виши
инспектор”.
Број: 01-010-510-10/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
801
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Вуковић (Петар) Данко, са утврђеним чином “инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на
послове и задатке командир, ПС Пелагићево, ЦЈБ Добој у
Министарству унутрашњих послова Републике Српске ванредно се унапређује у чин “виши инспектор”.
Број: 01-010-510-11/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
802
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Спасојевић (Мићо) Љубиша, са утврђеним чином
“инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке командир, ПС Пале, ЦЈБ
Источно Сарајево у Министарству унутрашњих послова
Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “виши
инспектор”.
Број: 01-010-510-12/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
803
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Чворо (Радомир) Милан, са утврђеним чином “инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на
послове и задатке замјеник командира, ПС Пале, ЦЈБ
Источно Сарајево у Министарству унутрашњих послова
Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “виши
инспектор”.
Број: 01-010-510-13/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
804
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Павловић (Душан) Срђан, са утврђеним чином “инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на
послове и задатке шеф Одсјека за спречавање крвних и сексуалних деликата - Одјељење за спречавање општег криминалитета, Сектор криминалистичке полиције, ЦЈБ Источно
Сарајево у Министарству унутрашњих послова Републике
Српске - ванредно се унапређује у чин “виши инспектор”.
Број: 01-010-510-14/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
805
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Вујадин (Милан) Бојан, са утврђеним чином “инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на
послове и задатке начелник Одјељења криминалистичке
технике и ПДЗ - Сектор криминалистичке полиције, ЦЈБ
47
3
Источно Сарајево у Министарству унутрашњих послова
Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “виши
инспектор”.
Број: 01-010-510-15/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
806
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Шаренац (Перо) Радован, са утврђеним чином
“инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке командир, ПС Соколац, ЦЈБ
Источно Сарајево у Министарству унутрашњих послова
Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “виши
инспектор”.
Број: 01-010-510-16/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
807
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Давидовић (Никола) Гога, са утврђеним чином “млађи
инспектор”, која је Рјешењем директора полиције распоређена на послове и задатке инспектор криминалистичке полиције (аналитичар) - Управа криминалистичке полиције у
Министарству унутрашњих послова Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “инспектор”.
Број: 01-010-510-17/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
808
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Љојић (Жарко) Бојан, са утврђеним чином “млађи
инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке инспектор координатор теоријске
и практичне наставе - Управа за полицијско образовање у
Министарству унутрашњих послова Републике Српске ванредно се унапређује у чин “инспектор”.
Број: 01-010-510-18/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
4
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
809
47
27.05.2010.
УКАЗ
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Ковачевић (Лука) Драган, са утврђеним чином “млађи
инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке инспектор криминалистичке
полиције (привредни и општи), ПС Дервента, ЦЈБ Добој у
Министарству унутрашњих послова Републике Српске ванредно се унапређује у чин “инспектор”.
Број: 01-010-510-19/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
810
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Бабић (Ђорђе) Звјездан, са утврђеним чином “млађи
инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке инспектор криминалистичке
полиције (општи), ПС Бијељина, ЦЈБ Бијељина у
Министарству унутрашњих послова Републике Српске ванредно се унапређује у чин “инспектор”.
Број: 01-010-510-20/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Перић (Недељко) Ненад, са утврђеним чином “млађи
инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке замјеник командира, ПС Осмаци,
СЈБ Зворник, ЦЈБ Бијељина у Министарству унутрашњих
послова Републике Српске - ванредно се унапређује у чин
“инспектор”.
Број: 01-010-510-22/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
813
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Лазић (Славко) Младен, са утврђеним чином “млађи
инспектор”, који је Рјешењем директора полиције распоређен на послове и задатке инспектор криминалистичке
полиције (наркоманија), СЈБ Зворник, ЦЈБ Бијељина у
Министарству унутрашњих послова Републике Српске ванредно се унапређује у чин “инспектор”.
Број: 01-010-510-23/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
814
На основу тачке 4. Амандмана L на Устав Републике
Српске, предсједник Републике д о н о с и
ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СЛУЖБЕ
ПРЕДСЈЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
811
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
УКАЗ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
Трифковић (Милорад) Перица, са утврђеним чином
“млађи инспектор”, који је Рјешењем директора полиције
распоређен на послове и задатке инспектор криминалистичке полиције (КОА), ЦЈБ Бијељина у Министарству
унутрашњих послова Републике Српске - ванредно се унапређује у чин “инспектор”.
Број: 01-010-510-21/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
812
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са чланом 19. Уредбе о чиновима и
ознакама у Министарству унутрашњих послова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 61/02), на
приједлог министра унутрашњих послова Републике
Српске, д о н о с и м
I
У Одлуци о образовању Службе предсједника Републике, број: 01-010-477/08, од 12. маја 2008. године
(“Службени гласник Републике Српске”, број 47/08), тачка
VI мијења се и гласи:
“Предсједник Републике, поред генералног секретара,
поставља и разрјешава дужности савјетнике предсједника
Републике и шефа Кабинета предсједника Републике, који
за свој рад одговарају предсједнику Републике.”.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-020-506/10
Предсједник
21. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
815
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 15. Уредбе о директном задуживању фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа
(“Службени гласник Рeпублике Српске”, број 20/09), Влада Републике Српске, на сједници од 14. маја 2010. године,
донијела је
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ
I
Влада Републике Српске даје сагласност за дугорочно
кредитно задужење Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Бања Лука, у износу од 30.000.000,00 КМ.
II
За реализацију кредитног задужења из тачке I ове одлуке задужује се Фонд здравственог осигурања Републике
Српске, Бања Лука.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-941/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
816
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 6. став 1. и члана 7. Закона о приватизацији
државног капитала у предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08 и 58/09) и
Одлуке Народне скупштине Републике Српске, број: 01502/10, од 12. априла 2010. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 35/10), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
ОД Л У КУ
О ДОНОШЕЊУ ПОСЕБНОГ ПРИВАТИЗАЦИОНОГ
ПРОГРАМА ЗА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
“ВЕТЕРИНАРСКО СТОЧАРСКИ ЦЕНТАР” БАЊА ЛУКА
I
Доноси се Посебан приватизациони програм за Акционарско друштво “Ветеринарско сточарски центар” Бања
Лука (у даљем тексту: Предузеће).
II
Државни капитал у Предузећу, који се налази у портфељу Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и
чији удио у основном капиталу износи 54,546507%, односно 1.074.468 акција, приватизује се методом тендера.
III
Квалификациони критеријум
Право учешћа на тендеру имају сва заинтересована лица која задовоље сљедећи квалификациони критеријум:
- искуство у претежној дјелатности Предузећа од најмање 20 година.
Услови тендера
Подношењем понуде понуђач прихвата и сљедеће
услове тендера:
- трајно задржавање претежне дјелатности Предузећа,
- задржавање постојећег броја радника у Предузећу 3
(словима: три) године након извршене приватизације (под
постојећим бројем радника подразумијева се број радника
запослених у Предузећу на дан расписивања јавног позива
за продају државног капитала),
- трајно обезбјеђење производње од најмање 100.000
доза годишње дубоко смрзнутог сјемена уз задржавање
традиционално заступљеног пасминског састава - контролу овог услова тендера вршиће ресорно министарство.
IV
Поступак приватизације државног капитала у Предузећу, према утврђеном методу, спровешће овлашћени продавац државног капитала.
47
5
V
Саставни дио ове одлуке је Посебан приватизациони
програм Акционарског друштва “Ветеринарско сточарски
центар” Бања Лука.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-943/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
817
На основу члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број 68/07), члана 44. Закона о туризму (“Службени гласник
Републике Српске”, број 112/07) и члана 43. став 3. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 19. Статута Туристичке организације Републике Српске, број: 01-325-4371/2009, од 12. новембра 2009. године (“Службени гласник
Републике Српске”, број 32/10), Влада Републике Српске, на
сједници од 5. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗА 2010. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације Републике Српске за 2010. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-842/10
5. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
818
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 59. Закона о пољопривредном земљишту
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 93/06, 86/07 и
14/10) и члана 13. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 27/10), Влада Републике Српске, на сједници од 5. маја 2010. године,
донијела је
ОД Л У КУ
О ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИРКУ РЕЉИЋУ ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица, путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда
Мирка Рељића из Козарске Дубице, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које се налази на територији општине Козарска Дубица.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Мирку Рељићу из Козарске Дубице (у даљем тексту: закупопримац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске означено као: к.ч. број 635, њива 2. класе, површи-
6
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
не 460 м², к.ч. број 636, њива 2. класе, површине 5.230 м²,
к.ч. број 641, шума 4. класе, површине 460 м², к.ч. број 840,
ливада 4. класе, површине 7.640 м², к.ч. број 846, ливада 4.
класе, површине 11.801 м², к.ч. број 942, шума 4. класе, површине 460 м²; шума 4. класе, површине 700 м²; шума 4.
класе, површине 840 м², к.ч. број 943, ливада 3. класе, површине 10.510 м²; ливада 3. класе, површине 2.860 м²; ливада 3. класе, површине 3.290 м², све уписане у ПЛ 187 КО
Млинарице, општина Козарска Дубица, укупне површине
44.251 м², ради обављања ратарске производње.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп на период од осам година, рачунајући од
дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II
ове одлуке закупопримац се обавезује на уредно плаћање
једногодишње закупнине у износу од 201,9 КМ.
Закупопримац је дужан, прије закључивања уговора о
закупу, за прву годину закупа уплатити, у корист буџета
Републике Српске, једногодишњу закупнину у износу од
169,70 КМ, а која је умањена за износ уплаћене кауције, а
за остале године закупа једногодишњу закупнину уплаћивати у пуном износу 30 дана унапријед за наредну годину.
IV
Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да, на основу ове одлуке, закључи
уговор о закупу пољопривредног земљишта са закупопримцем, којим ће се ближе утврдити права и обавезе
између закуподавца и закупопримца.
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-847/10
5. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
819
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 7. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на сједници од 14. маја 2010. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР
“ЗВОРНИК” СА ПО ЗВОРНИК
1. Разрјешавају се дужности чланова Управног одбора
Јавне установе Студентски центар “Зворник” са п.о. Зворник:
1) Сављевић Душко и
2) Јелисић Јелена.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-937/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
47
27.05.2010.
820
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 7. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на сједници од 14. маја 2010. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР
“ЗВОРНИК” СА ПО ЗВОРНИК
1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе
Студентски центар “Зворник” са п.о. Зворник, из реда студената:
1) Мијатовић Дајана и
2) Јањић Мирон.
2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог
рјешења траје једну годину.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-938/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
821
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 14. маја
2010. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС И
ПРИМОПРЕДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ПРЕДУЗЕЋА
АД “ВИШЕГРАДТРАНС” У СТЕЧАЈУ ВИШЕГРАД
1. Именује се Комисија за попис и примопредају непокретне имовине предузећа АД “Вишеградтранс” у стечају
Вишеград, у сљедећем саставу:
1) Светозар Вукелић - Министарство финансија, предсједник,
2) Бранкица Граховац - Министарство финансија, члан,
3) Јелена Праштало - Министарство финансија, члан,
4) Душанка Ступар - Министарство финансија, члан.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да записнички изврши попис и примопредају непокретне имовине предузећа АД “Вишеградтранс” у стечају Вишеград
која је била предмет лицитације 29. априла 2010. године, и
о истом обавијести Владу Републике Српске.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-926/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
1. Миле Баника, дипломирани економиста, поставља се
за вршиоца дужности директора Пореске управе, на период до 90 дана.
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-935/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР
БАЊА ЛУКА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
1. Миодраг Милошевић, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора за
Подручни центар Бања Лука у Пореској управи, на период
до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-934/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР
ИСТОЧНО САРАЈЕВО У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
1. Душко Куљанин, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Источно Сарајево у Пореској управи, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-933/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
1. Горан Дракулић, дипл. инж. електротехнике, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за информационе технологије у Пореској управи, на
период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-927/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
47
7
На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ
НАПЛАТОМ ПОРЕЗА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
1. Велимир Кукобат, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за управљање наплатом пореза у Пореској управи, на
период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-928/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ЗА УСЛУГЕ
ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
1. Перса Паић, дипломирани економиста, поставља се
за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за
услуге пореским обвезницима у Пореској управи, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-929/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ,
ИСТРАГЕ И ОБАВЈЕШТАЈНЕ ПОСЛОВЕ У
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
1. Зоран Ковачевић, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за контролу, истраге и обавјештајне послове у Пореској
управи, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-930/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
8
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ЗА
ЦЕНТРАЛНУ ОБРАДУ ПОРЕСКИХ ДОКУМЕНАТА
У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
1. Миодраг Ђурић, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за централну обраду пореских докумената у Пореској
управи, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-931/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
1. Драгана Радић, дипломирани економиста, поставља
се за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за
заједничке послове у Пореској управи, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-932/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
На основу члана 266. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
58/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у
вези са Одлуком о начину именовања представника
Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за
реституцију Републике Српске у скупштинама друштава
капитала из портфеља фондова и начин њиховог
поступања (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
69/07, 102/07 и 45/09), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. маја 2010. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА И ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ
ДРУШТВА КАПИТАЛА “ЗРАК” АД ТЕСЛИЋ
1. У Рјешењу о именовању представника Акцијског
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скуштини
друштва капитала “Зрак” а.д. Теслић, број: 04/1-012-2345/10, од 4. марта 2010. године (“Службени гласник
Републике Српске”, број 23/10), ријечи: “Акцијски фонд”
замјењују се ријечима: “Државни капитал” у одговарајућем падежу.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-936/10
14. маја 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
47
27.05.2010.
822
На основу члана 81. став 4. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 74/08 и 106/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), министар просвјете и културе д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О ЛИЦЕНЦИРАЊУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
Члан 1.
Овим правилником уређују се: начин добијања прве
лиценце за рад наставника и стручних сарадника, услови
на основу којих лиценца мирује, услови за обнављање лиценце, трајно одузимање лиценце, признавање лиценце
стечене у другим државама, облици стручног усавршавања
и изглед обрасца лиценце.
Члан 2.
(1) Наставник и стручни сарадник који је запослен у
средњој школи (у даљем тексту: школа) прву лиценцу за
самостални васпитно-образовни рад добија ако:
а) има одговарајућу стручну спрему потребну за радно
мјесто на које је распоређен,
б) има положен стручни испит у складу са чланом 77.
Закона о средњем образовању и васпитању (у даљем тексту: Закон) и
в) има љекарско увјерење о психофизичкој способности за обављање послова наставника или стручног сарадника, издато од стране надлежне здравствене установе, које није старије од шест мјесеци.
(2) Љекарско увјерење мора бити издато од надлежне
здравствене установе у складу са прописима којима се регулише област здравствене дјелатности.
Члан 3.
(1) Захтјев за издавање лиценце наставник и стручни
сарадник подноси Републичком педагошком заводу (у даљем тексту: Завод) непосредно или путем школе у којој је
запослен.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана наставник и стручни сарадник доставља:
а) диплому којом доказује да има одговарајућу стручну
спрему потребну за радно мјесто на које је распоређен,
б) увјерење о положеном стручном испиту и
в) увјерење надлежне здравствене установе o психoфизичкoj способности за обављање послова наставника
или стручног сарадника.
(3) Захтјев за издавање лиценце наставник или стручни
сарадник подноси након заснивања радног односа у школи, а ако је радни однос засновао као приправник, након
што положи стручни испит и испуни услове за добијање
лиценце, предвиђене законом и овим правилником.
(4) Завод приликом разматрања захтјева за издавање
лиценце:
а) утврђује испуњеност услова за додјелу лиценце,
б) попуњава образац лиценце и
в) просљеђује лиценцу министру просвјете и културе
(у даљем тексту: министар) на потпис и овјеру.
(5) Лице које је стекло лиценцу за рад у школи као наставник или стручни сарадник у другој држави дужно је
поднијети захтјев за издавање лиценце Заводу након нострификације дипломе, уз документацију из става 2. овог
члана.
(6) Лиценца важи четири године.
(7) Завод води регистар наставника и стручних сарадника којима је издата лиценца.
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Члан 4.
(1) Министар издаје лиценцу, чији је изглед утврђен и
налази се на обрасцима у прилозима бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и
8. и они чине саставни дио овог правилника.
(2) Лиценца за наставника и стручног сарадника води
се и штампа у беж боји на обрасцу величине 14,8 цм x 21
цм, на 200-грамском папиру са пластифицираном спољном
страном са укупно осам страница.
(3) Вањски листови су тврдо повезани и чине корични
омот лиценце.
(4) На насловној страни лиценце налазе се слика са ликом Петра Кочића и текст:
а) Босна и Херцеговина,
б) Република Српска,
в) Министарство просвјете и културе,
г) Лиценца за рад наставника и стручног сарадника и
д) серијски број.
(5) Изглед насловне странице лиценце налази се у Прилогу број 1. овог правилника, који чини његов саставни
дио.
(6) На страни број 1 лиценце налази се текст са условима за стицање прве лиценце, роком важења исте и њен изглед који је већ утврђен и налази се у Прилогу број 2. овог
правилника, који чини његов саставни дио.
(7) Страна број 2 лиценце садржи:
а) основне податке о наставнику или стручном сараднику:
1) име, очево име и презиме,
2) датум рођења и мјесто рођења,
3) стручни назив из дипломе,
4) ЈМБ;
б) простор за фотографију лица којем је издата лиценца;
в) простор за потписе министра и лица којем је издата
лиценца;
г) текст: “Лиценца се издаје за самосталан васпитнообразовни рад”;
д) регистарски број.
(8) Изглед стране број 2 лиценце налази се у Прилогу
број 3. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(9) Страна број 3 лиценце садржи податке:
а) о добијању прве лиценце,
б) датум издавања прве лиценце и период важења,
в) простор за потпис министра,
г) продужење лиценце,
д) датум издавања лиценце и период важења лиценце и
ђ) простор за потпис министра.
(10) Изглед стране број 3 лиценце налази се у Прилогу
број 4. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(11) На страни број 4 лиценце налази се датум трајног
одузимања лиценце са образложењем трајног одузимања и
потпис министра.
(12) Изглед стране број 4 лиценце налази се у Прилогу
број 5. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(13) Страна број 5 лиценце садржи услове за обнављање лиценце.
(14) Изглед стране број 5 лиценце налази се у Прилогу
број 6. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(15) На страни број 6 лиценце побројани су услови под
којима министар, на приједлог школског одбора, наставничког вијећа и стручног савјетника, може донијети рјешење о престанку важења лиценце.
(16) Изглед стране број 6 лиценце налази се у Прилогу
број 7. овог правилника, који чини његов саставни дио.
47
9
(17) Страна број 7 лиценце садржи датум издавања важеће лиценце, период мировања лиценце, простор за потписе министра и лица којем мирује лиценца и простор за
напомену.
(18) Изглед стране број 7 лиценце налази се у Прилогу
број 8. овог правилника, који чини његов саставни дио.
Члан 5.
(1) По истеку четири године од добијања прве лиценце,
наставник и стручни сарадник су обавезни да без прекида
обнове лиценцу.
(2) Наставнику и стручном сараднику се обнавља лиценца ако:
а) са успјехом заврши обавезне програме стручног усавршавања који су организовани у вријеме од добијања лиценце, што се доказује сертификатом и бројем бодова
остварених у свакој обуци,
б) за период од добијања лиценце добије позитивно
мишљење о свом раду од стране директора и стручног савјетника Завода, на основу најмање једног увида у његов
рад који су извршили директор и стручни савјетник Завода,
в) приликом оцјењивања, послије добијене лиценце није оцијењен оцјеном: “не задовољава” и
г) приложи увјерење надлежне здравствене установе,
које није старије од шест мјесеци, да је психички и физички здрав за обављање послова наставника или стручног сарадника.
(3) Оцјењивање наставника и стручног сарадника за
његово усавршавање врши се у складу са прописима којима се регулише стручно усавршавање, оцјењивање и напредовање васпитача, наставника, стручних сарадника и
директора у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима Републике Српске.
(4) Лиценца се обнавља на захтјев наставника и стручног сарадника.
(5) Захтјев за обнављање лиценце наставник и стручни
сарадник подносе Заводу најмање 90 дана прије истека важеће лиценце.
(6) О захтјеву наставника и стручног сарадника за продужење лиценце одлучује министар на приједлог Завода у
року од 60 дана од дана подношења захтјева.
Члан 6.
(1) Наставнику или стручном сараднику којем није обновљена лиценца због неиспуњавања услова из члана 5.
став 2. овог правилника оставља се рок од годину дана да
стекне услове за добијање лиценце, а ако их не испуни у
том року, престаје му радни однос.
(2) Наставник и стручни сарадник који је добио продужен рок од годину дана да стекне лиценцу, задржава сва
права из радног односа која је имао до почетка продуженог
рока.
Члан 7.
(1) Наставнику и стручном сараднику којем због психичке и физичке болести није продужена лиценца школа је
дужна обезбиједити друго радно мјесто, у складу са његовим стручним и радним способностима.
(2) Ако нема одговарајућег радног мјеста на које се може распоредити наставник или стручни сарадник из става
1. овог члана, школа поступа у складу са прописима којима се регулише област радних односа и Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 17/08 и 26/09).
Члан 8.
Наставнику и стручном сараднику мирује лиценца за
вријеме:
а) боловања дужег од шест мјесеци,
10
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
б) породиљског одсуства и одсуства са рада ради његе
дјетета,
в) именовања, односно избора на јавну функцију и
г) трајања судског поступка због отказивања уговора о
раду наставнику, односно стручном сараднику, а који је
окончан правоснажном пресудом у корист наставника, односно стручног сарадника.
Члан 9.
(1) Наставнику или стручном сараднику којем на основу правоснажног рјешења престане радни однос због теже
повреде радне обавезе, утврђене Законом и статутом школе, престаје важење издате лиценце.
(2) Министар доноси рјешење о престанку важења
издате лиценце наставнику и стручном сараднику, на приједлог школског одбора, наставничког вијећа и стручног
савјетника у случају из става 1. овог члана.
Члан 10.
Стручно усавршавање наставника и стручног сарадника за обнављање лиценце је стални процес којим се обезбјеђују:
а) стицање новог педагошког, психолошког, дидактичког и методичког знања и усавршавање тог знања до нивоа
њихове квалитетне примјене,
б) стално праћење нових достигнућа у струци,
в) увођење нових знања у образовни рад,
г) увођење иновација у наставу и
д) унапређење васпитно-образовног рада у сврху развоја личности ученика.
Члан 11.
(1) Школа је обавезна да омогући одсуствовање са наставе или посла због стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника у периоду који је прописан Посебним
колективним уговором за запослене у области образовања
и културе Републике Српске.
47
27.05.2010.
(2) На основу одобреног програма стручног усавршавања, школа својим годишњим програмом рада планира
облике и вријеме стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника.
(3) Наставници и стручни сарадници су обавезни да
присуствују семинарима, савјетовањима и другим облицима стручног усавршавања које организују Министарство
просвјете и културе, Завод, друге установе или невладине
организације које су добиле сагласност Министарства просвјете и културе за реализацију стручног усавршавања наставника и стручних сарадника.
(4) Наставник који ради у настави и има положен
стручни испит обавезан је да најмање једном у периоду који се оцјењује одржи огледни час пред стручним активом.
(5) Стручни сарадник који има положен стручни испит
обавезан је да најмање једном у двије године одржи предавање пред наставничким вијећем.
Члан 12.
(1) За праћење рада, оцјењивање, стицање звања и напредовање наставника и стручних сарадника школа води
појединачне досијее, у које се одлажу дипломе, сертификати, мишљења и друга документација која се додјељује наставницима и стручним сарадницима који прођу програм
стручног усавршавања.
(2) Директор школе дужан је обезбиједити уредно и
ажурно вођење појединачних досијеа из става 1. овог члана за сваког наставника и стручног сарадника.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.021/602-4598/09
26. априла 2010. године
Бања Лука
Министар,
Антон Касиповић, с.р.
1.
A :______________________
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
27.05.2010.
11
2.
! "#$"!
- -
:
¾ ;
¾ ;
¾ , .
- (, ) !
.
- , , , " .
- #
.
- $ ! , (, ).
- $ .
~ 1~
3.
________________________________________________________________
, ____________________
______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
-
_____________________
______________________
a
______________________
__________________
~2~
12
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
27.05.2010.
4.
_______________________
_____________________
_____________________
------------------------------------------------------------------------------------- _______________________
_____________________
..
_____________________
------------------------------------------------------------------------------------- _______________________
_____________________
..
_____________________
------------------------------------------------------------------------------------- _______________________
_____________________
..
_____________________
------------------------------------------------------------------------------------- _______________________
_____________________
..
..
_____________________
-------------------------------------------------------------------------------------~3~
5.
____________________
______________________
. .
____________________
. .
~4~
____________________
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
13
6.
$!%!&# "#$"#
- % , .
- :
¾ , ;
¾ , ;
¾ , , : '' '';
¾ " %
, , , , !
&
¾ , , .
- $ .
- 90 .
- * 60 .
~5~
7.
'%#&# "#$"#
- , , .
- , " , .
- " .
~6~
8.
_____________________
_____________________
! . .
_____________________
_____________________
!"!
~7~
14
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
823
На основу члана 36. став 3. Закона о архивској дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, број
119/08) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске’’, бр. 118/08 и
11/09), министар просвјете и културе, на приједлог Архива
Републике Српске, д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О ВОЂЕЊУ РЕГИСТРА ИМАЛАЦА И СТВАРАЛАЦА
ЈАВНЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се: садржај, начин вођења и рокови уноса података од значаја за вођење регистра
ималаца и стваралаца јавне архивске грађе (у даљем тексту: Регистар).
Члан 2.
У оквиру Регистра водe се:
a) евиденција ималаца и стваралаца јавне архивске грађе,
б) картотека ималаца и стваралаца јавне архивске грађе,
в) евиденција ималаца и стваралаца престалих са радом и
г) досијеи ималаца.
Члан 3.
(1) Евиденција ималаца и стваралаца јавне архивске
грађе води се на обрасцу водоравног формата А4.
(2) У евиденцију из става 1. овог члана уносе се сљедећи подаци:
a) редни број уписа,
б) категорија имаоца, односно ствараоца (I, II и III),
в) назив имаоца,
г) сједиште и адреса имаоца,
д) шифра дјелатности и матични број и
ђ) напомена.
(3) Евиденције из става 1. овог члана чувају се одвојено по категоријама, а у оквиру исте категорије по сједишту
имаоца и редном броју уписа.
Члан 4.
(1) Картотека ималаца и стваралаца јавне архивске грађе води се на двостраном обрасцу водоравног формата А4.
(2) На предњој страни обрасца уносе се сљедећи подаци:
a) редни број уписа у регистар,
б) назив имаоца,
в) шифра дјелатности и матични број,
г) сједиште и адреса,
д) телефон, факс, e-mail,
ђ) име и презиме одговорног лица,
e) датум оснивања,
ж) организационе и власничке промјене,
з) датум престанка са радом и
и) напомена.
(3) На полеђини обрасца уносе се сљедећи подаци:
a) датум извршеног стручног надзора,
б) датум и број рјешења којим је одобрено издвајање
безвриједног материјала и количина издвојеног безвриједног материјала,
в) датум и број архивске књиге,
г) датум и број записника о преузимању архивске грађе, количина и распон година преузете грађе,
47
27.05.2010.
д) количина документарног материјала преосталог код
имаоца и
ђ) напомена.
(4) Картотечки обрасци одлажу се одвојено по категоријама (I, II и III), а у оквиру исте категорије по сједишту
имаоца и редном броју уписа у регистар.
Члан 5.
(1) Евиденција ималаца и стваралаца престалих са радом води се на обрасцу водоравног формата А4.
(2) У евиденцију се уносе сљедећи подаци:
a) редни број уписа,
б) назив имаоца,
в) адреса,
г) регистарска ознака и
д) датум и основ престанка са радом.
(3) Обрасци из става 1. овог члана чувају се одвојено
по категоријама, а у оквиру исте категорије по сједишту
имаоца и редном броју уписа.
Члан 6.
(1) Досије имаоца садржи:
a) историјску биљешку (назив, датум оснивања, организационе и власничке промјене, престанак са радом),
б) општи акт о систему канцеларијског пословања,
в) листу категорија документарне грађе са роковима
чувања, као и план класификационих ознака,
г) записнике о извршеном стручном надзору,
д) записнике о издвајању безвриједног материјала,
ђ) пoпис архивске грађе,
e) записнике о преузимању архивске грађе и
ж) цјелокупну преписку са имаоцем.
(2) Досијеи носе ознаку категоризације (I, II и III), редни број уписа у Регистар и шифру дјелатности.
(3) Досијеи се одлажу према утврђеној категорији, а у
оквиру категорије по редном броју уписа.
Члан 7.
(1) Подаци се, у евиденцијe из чл. 3, 4. и 5. овог правилника, уносе мастилом или машински.
(2) Сваки упис потписује радник задужен за вођење Регистра.
(3) Исправка погрешног уписа врши се тако што се погрешно уписани текст прецрта црвеним мастилом, с тим да
остане читак, а изнад њега се уписује исправан текст.
(4) Исправку потписује директор архива уз навођење
датума исправке.
Члан 8.
(1) Допуна извршеног уписа врши се тако што се постојећем тексту дода нови текст, уз ознаку датума накнадног уписа.
(2) Допуну извршеног уписа потписује директор архива.
Члан 9.
(1) Унос података у регистар врши радник на пословима информисања у надлежном архиву, односно радник
aрхива којем је дозвољен приступ одговарајућим функцијама информационог система aрхива.
(2) Унос у Регистар врши се најкасније осмог дана по
пријему података.
Члан 10.
Евиденције из чл. 3, 4. и 5. овог правилника у Архиву
Републике Српске воде се у електронском облику, у оквиру јединственог информационог система (ЈИСАРС).
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Члан 11.
Архиви из члана 60. ст. 2, 3. и 4. Закона о архивској дјелатности, најмање једном годишње, достављају Архиву
Републике Српске евиденцијe o имаоцима и ствараоцима
јавне архивске грађе.
Члан 12.
(1) Имаоци јавне документарне и архивске грађе обавезни су да надлежном архиву достављају податке значајне
за вођење евиденција предвиђених овим правилником.
(2) Подаци из става 1. овог члана достављају се у року
од 30 дана од настанка промјене.
Члан 13.
Подаци за евиденције које на основу овог правилника
води Архив Републике Српске могу да се доставе у електронском облику, односно формату за размјену података
који утврди Архив Републике Српске или, уколико је дозвољен приступ одговарајућим функцијама информационог система Архива Републике Српске, да се непосредно
унесу у тај систем.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе
чл. 18, 19, 20, 21. и 22. Правилника о евиденцијама које води Архив Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 14/02 и 36/08).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.041/020-206/10
14. априлa 2010. године
Бања Лука
Министар,
Антон Касиповић, с.р.
824
На основу члана 15. став 3. Закон о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, броj 60/09) и члана 82. став
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ ХВАТАЊА И ДРЖАЊА
ДИВЉАЧИ У ОГРАЂЕНОМ ПРОСТОРУ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, начин хватања и држања дивљачи у ограђеном простору.
Члан 2.
(1) Захтјев за хватање и држање дивљачи у ограђеном
простору, када то захтијевају потребе науке, наставе, зоолошких вртова, музеја и извоза, подноси привредно друштво или друго правно лице регистровано за обављање те
дјелатности.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана достављају се и:
а) доказ о регистрацији за обављање дјелатности из
става 1. овог члана,
б) образложење оправданости разлога због којих подносе захтјев,
в) податак о врсти и броју јединки планираних за хватање,
г) податак о времену и локацији на којој ће се извршити хватање дивљачи,
д) податак о методи и начину хватања дивљачи,
ђ) доказ о оствареној сарадњи подносиоца захтјева и
корисника ловишта, (планирани обим дивљачи предвиђене
за хватање не може бити већи од планиране могућности
коришћења у годишњем плану коришћења за ту ловну годину) и
47
15
е) сагласност надлежне ветеринарске организације.
(3) Хватање дивљачи на основу захтјева из става 1.
овог члана дозвољава се само за ловостајем заштићене и
незаштићене врсте дивљачи.
Члан 3.
(1) Корисник ловишта, уз захтјев за хватање дивљачи
ради насељавања ловишта или узгајалишта дивљачи у
ограђеном простору, доставља:
а) планирани обим дивљачи предвиђене за хватање (не
може бити већи од планиране могућности коришћења у годишњем плану коришћења за ту ловну годину),
б) тачан назив локације на којој ће се вршити хватање
и начин хватања дивљачи,
в) записник о прољећном пребројавању дивљачи,
г) планиране мјере заштите које се предузимају током
хватања, приликом транспорта и преношења дивљачи на
нову локацију,
д) доказ о обезбијеђеној ветеринарској заштити током
ових активности,
ђ) сагласност надлежне ветеринарске организације и
е) доказ о испуњености услова правног лица које купује дивљач ради насељавања ловишта или за оснивање узгајалишта дивљачи.
(2) Хватање дивљачи по основу захтјева из става 1.
овог члана дозвољава се само за ловостајем заштићене и
незаштићене врсте дивљачи, и то у случају када је постигнут утврђени капацитет ловишта, односно када је матични
фонд поједине врсте дивљачи након прољећног пребројавања дивљачи једнак утврђеном капацитету ловишта за
врсту која се планира хватати, односно подношљивој бројности код незаштићених врста дивљачи.
Члан 4.
Корисник ловишта, у случају да дивљач на неловним
површинама причињава штету, може организовати хватање дивљачи ради преношења дивљачи на ловне површине,
унутар ловишта, и у том случају уз захтјев прилаже: сагласност власника, односно корисника неловне површине, сагласност надлежне ветеринарске организације, опис локације и тачно вријеме хватања и преношења дивљачи.
Члан 5.
(1) Одобрење за држање дивљих свиња у ограђеном
простору (гатери) за испитивање урођених особина ловачких паса издаје се кориснику ловишта на период од пет година.
(2) Минимална површина ограђеног простора (гатера)
је 1,5 ha.
(3) Уз захтјев из става 1. овог члана, корисник ловишта
прилаже документацију о испуњености сљедећих услова,
и то:
а) доказ о власништву земљишта на коме се оснива гатер (ако корисник ловишта има земљу у свом власништву)
или уговор о закупу земљишта, извод из посједовног листа
површине ограђеног простора, и опис катастарске честице
/ честица и
б) мишљење ветеринарске организације одређене рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) надлежне за одређено епизоотиолошко подручје о процјени испуњености
услова за оснивање гатера на основу налаза на терену (да
земљиште и биљни покривач одговарају природном станишту за дивљу свињу, да је ограда урађена квалитетно на
начин да спречава излазак дивље свиње из гатера у слободну природу или других врста из слободне природе у гатер,
да број хранилишта, каљужишта и заклона одговара планираном броју држања дивљих свиња и слично).
Члан 6.
(1) Корисник ловишта, тек по добијању сагласности,
стиче услове за уношење дивље свиње у гатер.
16
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
(2) Максималан број дивљих свиња за држање у гатеру
је три јединке, а минимална тежина дивље свиње за испитивање урођених особина ловачких паса је 80 килограма.
(3) Корисник ловишта је обавезан по уношењу дивљих
свиња у гатер:
а) да обезбиједи да се дивље свиње држе у ограђеном
простору искључиво у циљу обуке ловачких паса, а не репродукције,
б) да путем селекције елиминише генетски лоша грла,
односно мелезе,
в) да спријечи пуштање дивљих свиња из гатера у слободну природу и
г) да редовно спроводи одговарајуће превентивне
здравствене мјере и успостави хумани однос према дивљачи.
Члан 7.
(1) Захтјеви за добијање сагласности из чл. 2, 3, 4. и 5.
овог правилника подносе се Министарству.
(2) Све захтјеве из става 1. овог члана разматра комисија коју именује министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: министар) и која се састоји
од три члана из реда запослених у Министарству.
(3) Након именовања, чланови комисије су дужни потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.
(4) Комисија за свој рад одговара министру.
Члан 8.
(1) Комисија даје стручно мишљење по поднијетом
уредном и потпуном захтјеву из чл. 2, 3, 4. и 5. овог правилника.
(2) Ако је мишљење комисије позитивно, министар доноси рјешење о давању сагласности за хватање дивљачи.
(3) У случају када је мишљење комисије негативно, доноси се рјешење о одбијању захтјева за хватање дивљачи.
(4) Комисија о свом раду води записник.
Члан 9.
Хватање дивљачи на основу захтјева из члана 3. овог
правилника корисник ловишта планира годишњим планом
коришћења.
Члан 10.
(1) Корисници ловишта који са даном ступања на снагу овог правилника већ имају рјешење о одобрењу држања
дивљих свиња у ограђеном простору дужни су да Министарству доставе доказе о испуњености услова прописаних
чланом 5. овог правилника, најкасније у року од 90 дана од
дана његовог ступања на снагу.
(2) Корисници ловишта из става 1. овог члана достављају захтјев за одобрење држања дивљих свиња у ограђеном простору, са приложеним доказима о испуњености
услова прописаних чланом 5. овог правилника.
(3) Поступак достављања захтјева из става 2. овог члана и поступање по истом регулисани су чл. 7. и 8. овог правилника.
Члан 11.
Начин хватања дивљачи из чл. 2, 3, 4. и 5. овог правилника мора бити у складу са одредбама Закона о заштити и
добробити животиња и подзаконским актима донесеним
на основу овог закона.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04-332-6268/10
10. маја 2010. године
Бања Лука
Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.
47
27.05.2010.
825
На основу члана 31. став 3. Закона о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/09) и члана 82. став
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О ОПШТИМ УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ
ДАВАЊА ЛОВИШТА НА КОРИШЋЕЊЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се општи услови, поступак и начин давања привредно-спортских и спортско-рекреационих ловишта на територији Републике Српске, које Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) додјељује на коришћење кориснику у складу са Законом о ловству (у даљем тексту: Закон).
Члан 2.
Привредно-спортско и спортско-рекреационо ловиште
(у даљем тексту: ловиште) даје се на коришћење само једном кориснику, и то оном правном субјекту који понуди
најповољније услове за одрживо газдовање и побољшање
квалитета ловних ресурса.
Члан 3.
(1) Ловиште се додјељује на коришћење путем јавног
конкурса.
(2) Министарство расписује јавни конкурс о додјели
ловишта на коришћење који се објављује у “Службеном
гласнику Републике Српске”.
(3) Рок за пријаву на јавни конкурс о додјели ловишта
на коришћење је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Члан 4.
Право учешћа на јавном конкурсу имају ловачка удружења, предузећа шумарства и друга правна лица регистрована за бављење ловством.
Члан 5.
(1) Учесници на конкурсу о додјели ловишта на коришћење дужни су испунити сљедеће опште услове и доставити:
а) доказ да су регистровани у судском регистру за бављење овом дјелатношћу, што се доказује рјешењем о регистрацији,
б) извод из статистичког регистра (матични број),
в) вјеродостојне исправе о имовинском стању,
г) доказе о обезбјеђењу професионалне ловочуварске и
стручне службе, сразмјерно површини установљеног ловишта,
д) доказе о години регистрације за бављење овом дјелатношћу,
ђ) доказе о броју радника запослених на пословима
ловства, а за ловачка удружења и број чланова ловачког
удружења (минимално 50 чланова са положеним ловачким
испитом) и
е) кратак приказ циљева које подносилац пријаве жели
да оствари у ловишту.
(2) Сва документа из става 1. овог члана морају бити
оригинали или фотокопије овјерене код надлежне институције.
Члан 6.
Пријаве и потребну документацију из члана 5. овог
правилника учесници јавног конкурса достављају Министарству.
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Члан 7.
(1) За спровођење поступка давања ловишта на коришћење министар рјешењем именује комисију од пет чланова.
(2) Рјешењем о именовању комисије одређују се начин
и поступак рада комисије, као и њен састав.
Члан 8.
(1) Комисија из члана 7. овог правилника о свом раду
води записник.
(2) Записник потписују сви чланови комисије, од којих
је један записничар.
Члан 9.
Неблаговремене пријаве комисија неће разматрати, а
ако је приложена документација непотпуна, комисија позива учесника јавног конкурса да комплетира документацију у року од пет дана од дана пријема писмена, а ако учесник јавног конкурса у траженом року не комплетира потребну документацију, комисија такву пријаву одбацује
као непотпуну.
Члан 10.
Благовремене пријаве, са приложеном документацијом
из члана 5. овог правилника, комисија узима у поступак и
разматрање.
Члан 11.
Приликом давања приједлога најповољнијег учесника
на конкурсу за додјелу ловишта на коришћење комисија
треба да има у виду и сљедеће посебне услове за учеснике
који су већ били корисници ловишта, и то:
а) оцјену досадашњег газдовања ловиштем,
б) да ли је од стране Министарства усвојен ловни
основ,
в) да ли је донесен годишњи план коришћења ловишта,
г) да ли је установљен катастар ловишта,
д) извјештај о досадашњем раду корисника и
ђ) инспекцијски преглед корисника ловишта од стране
Републичке инспекције за шумарство и ловство.
Члан 12.
О сваком учеснику јавног конкурса, а у складу са општим и посебним условима из овог правилника, комисија
даје писмено образложење и министру доставља приједлог
најповољнијег учесника на конкурсу.
Члан 13.
Са најповољнијим учесником конкурса, а по приједлогу комисије, Министарство закључује уговор о додјели ловишта на коришћење за период од десет година, а у складу
са Законом.
Члан 14.
Привредно друштво или друго правно лице које је корисник земљишта, шуме или вода на којима је установљено ловиште има под једнаким условима право првенства у
добијању ловишта на коришћење.
Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о начину, условима и поступку давања ловишта
на газдовање (“Службени гласник Републике Српске”, број
11/02).
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04-332-6269/10
10. маја 2010. године
Бања Лука
Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.
47
17
826
На основу члана 18. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике
Српске”, број 14/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08 и 11/09), министар здравља и социјалне заштите
доноси
П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
РАДИ СПРЕЧАВАЊА И СУЗБИЈАЊА
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
Члан 1.
Овим правилником прописују се општи и посебни
услови у погледу кадра, простора и опреме које морају да
испуњавају здравствене установе или друга правна лица
која обављају послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
Члан 2.
(1) Послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације (у даљем тексту: ДДД послови) као опште мјере за спречавање и сузбијање заразних болести може обављати
здравствена установа или друго правно лице ако за обављање тих послова има рјешење о испуњености услова министра здравља и социјалне заштите (у даљем тексту: министар).
(2) ДДД послове као посебне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести може обављати јавна здравствена установа ако за обављање тих послова има рјешење о
испуњености услова министра.
Члан 3.
Подносилац захтјева за добијање рјешења из члана 2.
овог правилника обавезно доставља сљедећу документацију:
а) доказ о регистрaцији правног лица,
б) доказ о власништву, односно закупу пословног простора,
в) употребну дозволу за пословни простор,
г) потврду о атестираној опреми која подлијеже атестирању,
д) попис радника (име, презиме, стручна спрема),
ђ) радне књижице одговорног лица и радника који
спроводе ДДД мјере,
е) дипломе, свједочанства и обрасце ПД-3100 за кадрове,
ж) увјерење о положеном стручном испиту,
з) лиценцу за доктора специјалисту епидемиолога или
лиценцу за доктора специјалисту хигијене - здравствене
екологије,
и) љекарско увјерење о здравственој способности радника,
ј) административну таксу и
к) доказ о уплати трошкова поступка.
Члан 4.
Грађевински објекат у којем се налазе просторије за
обављање ДДД послова мора испуњавати сљедеће опште
услове:
а) мора бити изграђен од чврстог грађевинског материјала у складу са пројектом,
б) да је обезбијеђена звучна и термоизолација,
в) да су подови и зидови направљени од чврстог материјала, који се редовно чисте и одржавају,
г) да је грађевински објекат прикључен на електричну
и телефонску мрежу,
18
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
д) да су обезбијеђени водовод, канализација и гријање,
ђ) да висина просторија буде најмање 2,60 m и
е) да у санитарном чвору постоји текућа хладна и топла
вода.
Члан 5.
(1) Здравствена установа или друго правно лице које
обавља ДДД послове као општу и превентивну мјеру за
спречавање и сузбијање заразних болести мора испуњавати сљедеће услове:
а) у погледу кадра:
1) најмање један доктор специјалиста епидемиологије
или доктор специјалиста хигијене - здравствене екологије
у радном односу са пуним радним временом,
2) најмање један виши санитарни техничар у радном
односу са пуним радним временом,
3) најмање два радника са средњом стручном спремом
санитарног смјера у радном односу са пуним радним временом;
б) у погледу простора:
1) просторија за канцеларију, површине најмање 6 m2,
2) просторија за смјештај и чување средстава за ДДД,
површине најмање 15 m2,
3) просторија за припремање средстава за ДДД, површине најмање 15 m2,
4) просторија за обављање дезинфекције и дезинсекције донесеног материјала, површине најмање 10 m2,
5) гардероба са ормарима за сваког радника,
6) санитарни чвор са опремом за прање руку и туш кабином;
в) у погледу опреме:
1) за вршење дезинфекције:
- ручну, моторну и електричну прскалицу,
- апарате за аеросол,
- хлор компаратор,
2) за вршење дезинсекције:
- ручни, моторни и електрични запрашивач,
- апарат за фумигацију, ако користи фумиганте,
3) за вршење дератизације:
- фрижидер,
- опрема за припремање, ношење и постављање средстава за дератизацију,
- опрема за сакупљање и уклањање угинулих глодара.
(2) Здравствена установа и друго правно лице које обавља ДДД послове мора обезбиједити намјенско моторно
возило за превоз радника, опреме и средстава за обављање
ДДД послова.
Члан 6.
Осим услова из члана 5. тачка в) овог правилника,
здравствена установа и друго правно лице морају обезбиједити заштитну одјећу и обућу, и то:
а) гумене чизме,
б) гумене или кожне рукавице отпорне на хемикалије,
в) довољне количине рукавица за једнократну употребу,
г) заштитне комбинезоне, кецеље или огртаче,
д) штитнике за лице или заштитне наочаре,
ђ) капе и кациге,
е) заштитна средства за заштиту органа слуха,
ж) специјалне заштитне маске са одговарајућим филтерима,
з) апарат за давање кисеоника,
и) приручну апотеку са антидотима и
ј) другу опрему којом се обезбјеђује безбједан рад извођача и животне средине.
47
27.05.2010.
Члан 7.
(1) Институт за јавно здравство планира, контролише и
евалуира обављање ДДД послова као посебне мјере за
спречавање и сузбијање даљег ширења заразних болести.
(2) ДДД послове као посебне мјере за спречавање и сузбијање даљег ширења заразних болести може обављати
јавна здравствена установа у току и након завршетка заразне болести.
Члан 8.
(1) Подносилац захтјева за добијање рјешења из члана
2. став 2. овог правилника обавезно доставља документацију из члана 3. овог правилника.
(2) У погледу кадра, простора и опреме, јавна здравствена установа мора испуњавати услове из чл. 5. и 6. овог
правилника.
Члан 9.
Радници који обављају ДДД послове обавезни су обавити здравствене прегледе у складу са посебним прописима о заштити на раду једном годишње током спровођења
ДДД послова.
Члан 10.
Послодавац је обавезан обезбиједити континуирану
едукацију за раднике који обављају ДДД послове.
Члан 11.
(1) Радник који спроводи ДДД послове мора имати
пластифицирану идентификациону картицу, димензија 110
x 80 mm.
(2) Идентификациона картица из става 1. овога члана
садржи:
а) назив и сједиште правног лица,
б) име и презиме радника који обавља ДДД послове и
број његове личне карте,
в) датум издавања идентификационе картице и рок важења,
г) фотографију радника који обавља ДДД послове величине 25 x 35 mm и
д) потпис одговорног лица.
(3) Идентификациона картица из става 1. овог члана
издаје се на обрасцу наведеном у Прилогу број 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
(4) Радник који обавља ДДД послове обавезан је идентификациону картицу показати на захтјев трећег лица.
Члан 12.
Здравствена установа или друго правно лице које обавља ДДД послове обавезни су водити евиденцију о спроведеним ДДД пословима у складу са Законом о евиденцијама
и статистичким истраживањима у области здравствене заштите (“Службени гласник Републике Српске”, број 53/07).
Члан 13.
Здравствена установа или друго правно лице које обавља ДДД послове, у случају престанка обављања дјелатности, обавезна је о томе у року од 15 дана од дана престанка рада, у писаном облику, обавијестити Министарство
здравља и социјалне заштите.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања и сузбијања заразних
болести (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 3/96 и
53/05).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/04-020-14/10
5. маја 2010. године
Бања Лука
Министар,
Др Ранко Шкрбић, с.р.
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
47
19
1.
+ /// _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
+ /// : _________________________________________________________
1
/// : _______________________________________________________
/ : ______________________________________________________________
! : __________________________________________________________________
"
# $ %%% & 25x35 mm
2. %.
827
________________________________
(
)
2. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
11/09), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и
УПУТСТВО
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ УПУТСТВА О
УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КОЗМЕТИЧКИХ И
ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА
ГРАЂАНА КОЈА СЕ МОГУ
ПРОМЕТОВАТИ У АПОТЕЦИ
1. Овим упутством ставља се ван снаге Упутство о
утврђивању листе козметичких и других средстава за
заштиту здравља грађана која се могу прометовати у апотеци (“Службени гласник Републике Српске”, број 4/08).
2. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07-020-36/09
23. априла 2010. године
Бања Лука
Министар,
Др Ранко Шкрбић, с.р.
828
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
11/09), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и
УПУТСТВО
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ УПУТСТВА О
ДОДАТНИМ УСЛУГАМА КОЈЕ СЕ МОГУ
ПРУЖАТИ У АПОТЕЦИ
1. Овим упутством ставља се ван снаге Упутство о додатним услугама које се могу пружати у апотеци (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/08).
Број: 07-020-36-1/09
23. априла 2010. године
Бања Лука
Министар,
Др Ранко Шкрбић, с.р.
Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске
На основу члана 73. и члана 260. став 1. тачка в) Закона о тржишту хартија од вриједности, (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 92/06 и 34/09 - у даљем тексту: Закон), те члана 21. став 1. Правилника о обављању кастоди
послова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/07
и 21/08 - у даљем тексту: Правилник), Комисија за хартије
од вриједности Републике Српске, рјешавајући у управном
поступку покренутом по захтјеву НЛБ Тузланска банка д.д.
Тузла у предмету давања дозволе за обављање кастоди послова, на сједници одржаној 22. априла 2010. године, донијела је с љ е д е ћ е
РЈЕШЕЊЕ
1. Даје се дозвола за обављање кастоди послова банци
НЛБ Тузланска банка д.д. Тузла, са сједиштем на адреси
Маршала Тита 34, Тузла.
2. Дозвола из претходне тачке овог рјешења даје се на
период од три године од дана издавања.
3. Диспозитив Рјешења објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-УП-051-1161/10
22. априла 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мр Миодраг Јандрић, с.р.
На основу члана 77. ст. 4. до 7. и члана 260. тачка в) Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 34/09 - у даљем тексту: Закон), а у складу са чланом 3. и чланом 14. став 1.
20
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Правилника о условима и поступку издавања дозволе берзанском посреднику за обављање послова са хартијама од
вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
119/06 и 26/07), рјешавајући у поступку покренутом по
захтјеву берзанског посредника UniCredit Bank а.д. Бања
Лука UniCredit Брокер у предмету давања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности, Комисија за
хартије од вриједности Републике Српске, на сједници
одржаној 28. априла 2010. године, донијела је с љ е д е ћ е
РЈЕШЕЊЕ
1. Усваја се захтјев берзанског посредника UniCredit
Bank а.д. Бања Лука UniCredit Брокер и даје се дозвола за
обављање послова са хартијама од вриједности, и то:
- послови посредовања у куповини и продаји хартија
од вриједности по налогу клијента, у своје име, а за рачун
клијента (брокерски послови),
- трговина хартијама од вриједности у своје име и за
свој рачун ради остваривања разлике у цијени (дилерски
послови).
2. Дозвола за обављање послова са хартијама од
вриједности из претходне тачке издаје се на период од три
године од дана доношења овог рјешења.
3. Диспозитив Рјешења објављује се у “Службеном
гласнику Републике Српске”.
Број: 01-УП-051-1200/10
28. априла 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мр Миодраг Јандрић, с.р.
На основу члана 73. и члана 260. став 1. тачка в) Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник
Републике Српске” бр. 92/06 и 34/09 - у даљем тексту: Закон), те члана 21. став 1. Правилника о обављању кастоди
послова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/07
и 21/08 - у даљем тексту: Правилник), Комисија за хартије
од вриједности Републике Српске, рјешавајући у управном
поступку покренутом по захтјеву UniCredit Bank д.д. Мостар у предмету давања дозволе за обављање кастоди послова, на сједници одржаној 29. априла 2010. године,
донијела је с љ е д е ћ е
РЈЕШЕЊЕ
1. Даје се дозвола за обављање кастоди послова банци
UniCredit Bank д.д. Мостар, са сједиштем на адреси Кардинала Степинца бб, Мостар.
2. Дозвола из претходне тачке овог рјешења даје се на
период од три године од дана издавања.
3. Диспозитив Рјешења објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-УП-051-1225/10
29. априла 2010. године
Бања Лука
Предсједник
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мр Миодраг Јандрић, с.р.
Државна регулаторна комисија
за електричну енергију
На основу члана 4.8. Закона о преносу, регулатору и
оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02) и чл. 6. и 7.
Правилника о тарифном поступку (“Службени гласник
БиХ”, број 44/05), рјешавајући по захтјеву “Независног
оператора система у Босни и Херцеговини”, број: 50/09, од
30. октобра 2008. године, Државна регулаторна комисија
за електричну енергију, на сједници одржаној 27. aприла
2010. године, д о н и ј е л а ј е
ОД Л У КУ
1. “Независном оператору система у Босни и Херцеговини” одређује се потребни годишњи приход за 2010. годи-
47
27.05.2010.
ну у износу од 6.182.071 KM и утврђује тарифа за рад у
износу од 0,0435 пфенига/kWh.
2. Тарифа из тачке 1. ове одлуке примјењује се за купце у Босни и Херцеговини који преузимају електричну
енергију са мреже преноса, као и за власнике лиценце за
дјелатност међународне трговине који декларишу извоз
електричне енергије.
3. Регулаторна тијела за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској, те надлежно тијело Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, користе
тарифу одређену овом одлуком приликом одређивања тарифа за крајње купце, према структури тарифних елемената у оквиру појединих категорија потрошње.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује се од 1. мaja 2010. године и биће објављена у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Одлука са образложењем доставиће се подносиоцу
захтјева и умјешачима у тарифном поступку и објавити на
интернет страници ДЕРК-а у року од 30 дана од дана доношења.
Број: 04-28-5-348-78/09
27. aприла 2009. године
Тузла
Предсједавајући
Комисије,
Мр Владимир Докић, с.р.
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
На основу члана 42. тачка г) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а у вези сa чланом
4. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији и члана 193. став (2)
Закона о управном поступку (“Службени гласник БиХ”, бр.
29/02 и 12/04) у поступку покренутом на основу Захтјева привредног субјекта Pharma–Maac д.о.о., Бачићи бб, Сарајево, Босна
и Херцеговина, путем пуномоћника адвоката Аднана Бисера, Радићева 4а, 71000 Сарајево, против Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево, улица Ложионичка бр. 2, 71000 Сарајево,
Конкуренцијски савјет, на 104. сједници, одржаној дана 23. марта 2010. године, донио је с љ е д е ћ е
РЈЕШЕЊЕ
1. Одбија се Захтјев привредног субјекта Pharma–Maac д.о.о,
Бачићи бб, поднесен ради утврђивања постојања забрањеног
споразума од стране Завода здравственог осигурања Кантона
Сарајево, из члана 4. став (1) тачке ц) Закона о конкуренцији, као
неоснован.
2. Оцјењује се да је тендерска документација за уговор о јавној набавци робе - јавна набавка путем отвореног поступка
(“Службени гласник БиХ”, број 103/08) и Одлука о избору најповољније понуде број: 01-7568-01/08, од 19.02.2009. године, за набавке вакцине против вируса грипа за сезоне 2009/2010,
2010/2011 и 2011/2012, донесена од стране Завода здравственог
осигурања Кантона Сарајево, у складу са Законом о конкуренцији.
3. Обавезује се привредни субјект Pharma–Maac д.о.о. да Заводу здравственог осигурања Кантона Сарајево надокнади трошкове поступка, у износу од 421,00 КМ.
4. Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном
гласнику БиХ”, службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет је дана 21.10.2009. године, под бројем 01-02-26-036-II/09 запримио Захтјев за покретање поступка у
смислу члана 28. Закона о конкуренцији (“Службени гласник
БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), (у даљем тексту: Закон), од стране привредног субјекта Pharma–Maac д.о.о. Бачићи бб, 71000 Сарајево, путем пуномоћника адвоката Бисер Аднана (у даљем тексту: Подносилац захтјева) против Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево, улица Ложионичка бр. 2, 71000 Сарајево (у
даљем тексту: Завод) због сумње постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка ц) Закона.
Запримљени Захтјев није био комплетан у смислу уплате административне таксе, те је Подносиоцу захтјева дана 04.11.2009.
године упућен захтјев број: 01-02-26-036-1-II/09 за уплату административне таксе.
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Захтјев је допуњен 19.11.2009. године дописом број: 01-0226-036-2-II/09, након чега је Конкуренцијски савјет утврдио да је
исти комплетан и уредан у смислу члана 28. став (1) Закона, те
је Подносиоцу захтјева у смислу члана 28. став 3. Закона издао
Потврду о пријему комплетног и уредног захтјева дана
16.12.2009. године, под бројем: 01-02-26-036-3-II /09.
1. Правни оквир предметног поступка
Конкуренцијски савјет је током поступка примијенио одредбе Закона, Одлуку о утврђивању релевантног тржишта
(“Службени гласник БиХ”, број 18/06) и Закон о управном поступку (“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04 и 88/07).
2. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5.
Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (“Службени гласник
БиХ”, број 18/06) чини тржиште одређених производа / услуга
који су предмет обављања дјелатности на одређеном географском тржишту.
Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног
тржишта, релевантно тржиште производа обухвата све производе и / или услуге које потрошачи сматрају међусобно замјењивим с обзиром на њихове битне карактеристике, квалитет, намјену, цијену или начин употребе.
Релевантно географско тржиште обухвата цјелокупну или
значајан дио територије Босне и Херцеговине на којој привредни субјекти дјелују у продаји и / или куповини релевантног производа под једнаким или довољно уједначеним условима и који
то тржиште битно разликују од услова конкуренције на сусједним географским тржиштима.
Конкуренцијски савјет је утврдио да је релевантно тржиште
у овом предмету тржиште јавне набавке вакцина против грипа
путем отвореног поступка, тендера, Завода здравственог осигурања на подручју Кантона Сарајево.
3. Поступак пред Конкуренцијским савјетом
Подносилац захтјева у захтјеву износи да је од стране Завода у поступку јавне набавке вакцине против вируса грипа за сезону 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 дошло до нарушавања тржишне конкуренције на релевантном тржишту у смислу члана 4.
став (1) тачка ц) Закона.
Подносилац захтјева истиче да је Завод у августу 2008. године расписао тендер за набавку вакцине против грипа за три наступајуће сезоне, те да је након завршеног поступка као најповољнији понуђач изабран Подносилац захтјева. Међутим, Завод
је као услов за склапање уговора тражио достављање позитивног
налаза о контроли вакцине за сезону 2008/2009. Након достављања позитивног налаза закључен је уговор са Заводом. Послије
извјесног времена Завод је затражио да Подносилац захтјева
преузме Допуну издатог налаза и потпише Изјаву којом преузима обавезе из додатног налаза. Међутим и поред ових додатних
активности на које је пристао Подносилац захтјева, Завод раскида трогодишњи уговор и расписује нови тендер.
Наиме, Завод је дана 29.12.2008. године расписао нови тендер за јавну набавку вакцине против вируса грипа за сезоне
2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 и под тачком 5.7.ц.3 као саставни дио тендерске документације тражио “оригинал или овјерену копија позитивног налаза Завода за контролу лијекова Федерације Босне и Херцеговине да је извршена контрола лијекова
за сезону 2008/2009”. Надаље Завод је дана 19.02.2009. године
објавио Одлуку број 01-7568-01/08 о избору најповољнијег понуђача, гдје је као најповољнији понуђач означен привредни субјект Medimpex д.о.о Сарајево, а понуда Подносиоца захтјева
није ни вреднована, што је Завод образложио недостатком доказа о позитивној контроли вакцине за сезону 2008/2009. тј. да понуда не садржи потребну документацију утврђену тендерском
документацијом из тачке 5.7.ц.3.
Подносилац захтјева је дана 24.02.2009. године уложио приговор на наведену Одлуку о избору најповољнијег понуђача,
сматрајући да доказ о контроли вакцине који је доставио задовољава критеријуме тендерске документације. Надаље истиче да је
од стране Завода неправилно оцијењен приложени налаз као негативан, а то би значило хитну потребу повлачења вакцине из
промета, што овдје није случај, будући да је ријеч о вакцини реномираног произвођача Sanofi Pasteur из Француске.
Подносилац захтјева сматра ирелевантним налаз о контроли
вакцине за прошлу сезону, када се набавља вакцина за три сљедеће сезоне, из разлога што Свјетска здравствена организација
сваке године посебно обавјештава све произвођаче вакцина против грипа о три соја вируса који су релевантни за наступајућу сезону и да се никада није десило да су се та три соја вируса поновила, односно да свака сезона има своје актуелне вирусе, те да је
47
21
тиме било каква контрола претходне сезоне као квалитативни
критеријум или захтјев за вакцину ирелевентан. Подносилац такође наводи да је предметна допуна налаза о контроли вакцине
за сезону 2008/2009. урађена на изричито тражење привредног
субјекта као јединог конкурента на прошлогодишњем и овогодишњем тендеру. Овај приговор Завод је одбацио као неоснован.
Након одбацивања приговора Подносилац захтјева уложио
је жалбу Канцеларији за разматрање жалби, која је такође жалбу
одбацила као неуредну јер није истовремено упућена и
Канцеларији за разматрање жалби и Заводу.
Подносилац захтјева сматра да Завод оваквим дјеловањем
спречава и ограничава тржишну конкуренцију на релевантном
тржишту продаје лијекова јер врши подјелу тржишта, односно
извора снабдијевања, а што је забрањено у смислу члана 4. став
(1) тачка ц) Закона. Стога сматра да је оваквим поступањем од
стране Завода претрпио и материјалну штету и предлаже да се
Заводу изрекне новчана казна у смислу члана 48. Закона.
Анализирајући захтјев за покретање поступка и документацију коју је Подносилац захтјева доставио уз исти,
Конкуренцијски савјет је оцијенио да није могуће без спроведеног поступка утврдити постојање повреда Закона на које Подносилац захтјева указује, те је на сједници одржаној дана
16.12.2009. године, у складу са чланом 32. став (2) Закона, донио
Закључак о покретању поступка број: 01-02-26-036-4-/09.
У складу са чланом 33. Закона, Конкуренцијски савјет је
примјерак наведеног Закључка о покретању поступка дана,
22.12.2009. године под бројем: 01-02-26-036-II/09 и захтјев доставио на одговор Заводу.
Завод је дана 08.01.2010. године Конкуренцијском савјету
под бројем: 01-02-26-036-10-II/09 доставио одговор на Закључак
о покретању поступка, у коме истиче сљедеће.
Завод је, поштујући принципе једнаког третмана и недискриминације, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09) спровео поступак јавне набавке вакцина против вируса грипа за сезоне 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012, за
потребе осигураника Кантона Сарајево. Сагласно одредби члана
26. став 2. тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ, Завод је као
уговорни орган од свих потенцијалних понуђача у моделу стандардне тендерске документације захтијевао да исти доставе оригинал или овјерену копију позитивног налаза Завода за контролу лијекова Федерације Босне и Херцеговине да је извршена
контрола вакцине за сезону 2008/2009. У своме одговору Завод
надаље наводи је спровео процедуру јавне набавке поштујући и
позитивне законске прописе који уређују тржиште лијекова, а
прије свега:
- Закон о лијековима Федерације Босне и Херцеговине
(“Службене новине ФБиХ”, бр. 51/01 и 29/05),
- Наредбу о начину и условима вршења редовне контроле
сваке серије увезеног лијека и љековите супстанце у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ”, број 29/06),
- Закон о лијековима и медицинским средствима Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 58/08),
- Правилник о начину контроле квалитета лијека (“Службени гласник БиХ”, број 97/09).
Завод даље истиче да наведени прописи прецизно регулишу
процедуре стављања лијека у промет, тако што се свака серија
увезеног лијека подвргава контроли квалитета коју обавља Контролна лабораторија Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине, што је регулисано чланом 79. тачка ц)
Закона о лијековима и медицинским средствима, те чланом 7.
Правилника о начину контроле квалитета лијека. Чланом 7. т. 1)
и 2) Правилника о начину контроле квалитета лијека регулисано
је да велетрговац или увозник лијека доставља захтјев за контролу сваке серије увезеног лијека уз који доставља и цертификат
анализе произвођача за наведену серију са свим прописаним параметрима. Ово не значи аутоматски и издавање позитивног налаза, без обзира о каквом се реномираном произвођачу ради, јер
Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине спроводи контролу у складу са чл. 8, 9. и 10. Правилника о начину контроле квалитета лијека на бази које тек издаје налаз о
извршеној контроли. Ова контрола обухваћа и провјеру података на вањском и унутрашњем паковању. Када подаци на вањском
и унутрашњем паковању нису у складу са чланом 71. Закона о
лијековима и медицинским средствима Босне и Херцеговине,
Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине о том налазу извјештава све надлежне инспекторе и велетрговце, који ту серију не смију ставити у промет.
22
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
У свом одговору Завод даље наводи да је чињеница да је Sanofi Pasteur реномирани произвођач вакцина, али то не значи да
не морају бити испоштоване све законске одредбе у вези са стављањем лијека у промет, што значи провјеру квалитета увезене
серије од овлашћене институције, али и провјеру унутрашњег и
вањског паковања, с обзиром да Закон о лијековима и медицинским средствима Босне и Херцеговине у члану 71. прецизно дефинише означавање лијекова који се стављају у промет. Серија
лијека код које унутрашње и вањско паковање нису у складу са
поменутим чланом 71, односно у складу са чл. 47. и 49. Закона о
лијековима Федерације Босне и Херцеговине, не смије се ставити у промет.
Понуђач Pharma-Maac је знао за ове услове који су дефинисани у тендерској документацији и могао је већ у фази откупа
тендерске документације, а у складу са одредбама закона о јавним набавкама, тражити заштиту својих права.
Завод даље истиче да му је апсолутно познато да се вакцина
производи за сваку сезону у складу са сојевима вируса које даје
Свјетска здравствена организација за сваку сезону, али да је позитиван налаз контроле за претходну сезону тражен као потврда
бонитета понуђача, а у складу са овлашћењима из члана 26. Закона о јавним набавкама и да је у претходном периоду прометовао лијек у складу са важећим прописима, те да ће при испоруци сљедеће серије моћи испоштовати тендерском документацијом тражену изјаву да ће обезбиједити позитиван налаз о извршеној контроли вакцине за текућу сезону.
Даље се наводи да је неспорна чињеница да се вакцином vaxigrip произвођача Sanofi Pateur прометује већ више година, а да
истовремено произвођач није прилагодио производњу овог лијека наведеним одредбама важећих прописа који регулишу стављање лијека у промет на подручју Федерације Босне и Херцеговине, односно сада јединственог тржишта Босне и Херцеговине. Такође, понуђач, иако је имао налаз на којем је наведено да
нису испоштоване све одредбе Закона о лијековима, није предузео ништа на отклањању тих недостатака у сврху добијања позитивног налаза.
Завод на крају свога одговора истиче да је досљедно спроводио законске прописе и да није из тржишне конкуренције искључивао одређене дистрибутере нити фаворизирао друге, нити је
имао за циљ ограничавање и контролу тржишта. Такође сматра
да не постоји било какво неправедно оштећење Подносиоца захтјева као и кршење Закона о конкуренцији које проузрокује
новчано кажњавање у складу са чланом 48. Закона.
У даљем току поступка, с обзиром да се ради о предмету са
супротним интересима, Конкуренцијски савјет је одржао усмену расправу у складу са чланом 39. Закона. Усмена расправа је
одржана дана 26.01.2010. године у просторијама Конкуренцијског савјета, а и испред Pharma-Maac су присуствовали пуномоћник адвокат Аднан Бисер и директор Pharma-Maac Александар Крунић, а испред Завода присуствовали су пуномоћници адвокат Горан Варунек и запослени Сафета Боровац и Недим Твртковић.
Током усмене расправе Подносилац захтјева се изјаснио да у
цијелости остаје код захтјева за покретање поступка, с тим да се
прецизно изјаснио да је при поступку јавне набавке вакцине против вируса грипа дошло до недозвољеног конкуренцијског дјеловања од стране Завода у смислу члана 4. став (1) под ц) Закона, те да остаје код својих досадашњих исказа и доказа датих у
поступку.
Представници Завода су током усмене расправе поновили да
остају код својих навода датих у одговору на Закључак, те да је
Завод дјеловао у складу са важећим законима, те да није нарушио тржишну конкуренцију у смислу члана 4. став (1) под ц) Закона.
4. Оцјена доказа
У поступку утврђивања постојана забрањеног споразума из
члана 4. став (1) тачка ц) Закона Конкуренцијски савјет је у поступку који је претходио доношењу рјешења на неспоран начин
утврдило сљедеће чињенице:
- да је Завод је дана 29.12.2008. године расписао тендер за
јавну набавку вакцина против вируса грипа за сезоне 2009/2010,
2010/2011 и 2011/2012. Као саставни дио тендерске документације под тачком 5.7. ц. тачка 3) тражено је да понуђачи доставе
“оригинал или овјерену копију позитивног налаза Завода за контролу лијекова Федерације Босне и Херцеговине да је извршена
контрола вакцине за сезону 2008/2009”;
- да су се на тендер јавила два понуђача, и то Pharma-Maac и
Medimpex д.о.о. Сарајево;
47
27.05.2010.
- да је након спроведеног поступка као најповољнији понуђач изабран привредни субјект Medimpex д.о.о. Сарајево, а да је
привредни субјект Pharma-Maac са својом понудом одбијен као
неквалификован с обзиром да иста није садржавала потребну документацију утврђену тендерском документацијом;
- да је дана 19.02.2009. године Завод донио Одлуку о избору
најповољнијег понуђача, на коју је је Подносилац захтјева дана
24.02. 2009. године уложио Приговор, сматрајући да је његова
понуда садржавала сву потребну документацију, односно да је
садржавала позитиван налаз о контроли вакцине против грипа за
сезону 2008/2009;
- да је дана 03.03.2009. године Завод донио Одлуку којом се
приговор Подносиоца захтјева одбија као неоснован;
- да је Подносилац захтјева дана 09.03.2009. године поднио
жалбу против Одлуке Завода о избору најповољнијег понуђача
Канцеларији за разматрање жалби, која је наведену жалбу Закључком бр. У-228/09 од 24.03.2009. године одбацила као неуредну.
Цијенећи изведене доказе, а које странке у поступку нису ни
оспоравале, а првенствено Одлуку о избору најповољније понуде број: 01-7568-01/08 од 19.02. 2009. године, као и тендерску
документацију за уговоре о јавној набавци робе путем отвореног
поступка број 01-7568-ТД/08 од 29.12.2008. године, објављену у
“Службеном гласнику БиХ”, број 103/08, Конкуренцијски савјет
је утврдио да се наведеним актима не спречава, ограничава или
нарушава тржишна конкуренција која се односи на подјелу тржишта или изворе снабдијевања у смислу члана 4. став (1) тачка
ц) Закона. Наиме, наведеним актима који су донесени на основу
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине и позитивних
законских прописа који уређују тржиште лијекова у Босни и
Херцеговини, Завод ничим није спречавао, ограничавао или нарушавао тржишну конкуренцију, односно Подносиоца захтјева
довео у неповољан положај у односу на друге привредне субјекте који се баве набавком и дистрибуцијом лијекова, у конкретном
случају вакцине против грипа. У спроведеном поступку сви заинтересовани привредни субјекти који су се пријавили на расписани тендер имали су исте услове да се пријаве на конкурс и да
доставе одговарајућу документацију коју је тражио Завод. Након
спроведене процедуре Завод је донио одлуку о избору најповољније понуде.
Међутим, наводи Подносиоца захтјева да је Завод у тендерској документацији тражио да привредни субјекти доставе оригинал или овјерену копију позитивног налаза Завода за контролу лијекова Федерације БиХ за сезону 2008/2009 потпуно је ирелевантан доказ за набавку вакцине, и да тај документ није могао
бити одлучујући за избор најповољнијег добављача, нису могли
утицати на доношење другачије одлуке, јер је овај документ Завод тражио од свих привредних субјеката који се пријаве на тендер, а не само од Подносиоца захтјева и тиме није повриједио
одредбе члана 4. став (1) тачка ц) Закона. Да ли је такав доказ Завод тражио у складу са важећим прописима који уређују тржиште лијекова Подносилац захтјева могао је оспоравати у поступку пред Канцеларијом за разматрање жалби, а што се из података списа види да је и то учинио.
Дакле, како је неспорно утврђено да не постоји забрањени
споразум из члана 4. став (1) тачка ц) Закона, када је Завод донио
наведену одлуку о избору најповољнијег понуђача, јер Подносилац захтјева није ничим доведен у неповољан положај у поступку набавке вакцине у односу на друге привредне субјекте, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.
5. Трошкови поступка
Одлуку о трошковима Конкуренцијски савјет је донио на
основу одредби члана 105. ст. (2) и (3) Закона о управном поступку Босне и Херцеговине.
Пуномоћник Завода, адвокат Варунек Горан, поднио је захтјев за накнаду трошкова, у износу од 6.318,00 КМ.
Конкуренцијски савјет је одлучио да призна само трошкове заступања на рочишту, у износу од 421.00 КМ (120 бодова x 3 КМ
са ПДВ од 17%), у складу са Законом о адвокатури Федерације
БиХ (“Службене новине ФБиХ”, бр. 40/02 и 18/05) и Тарифом о
наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службене новине ФБиХ”, број 22/04). Наиме, поднесени трошковник се заснива на вриједности спора у износу од 750.000,00 КМ, тј. на
вриједности уговора који је Завод закључио са Medimpex д.о.о
Сарајево о испоруци вакцина. Међутим, предметни уговор није
био предмет спора, већ тендерска документација о јавној набавци и одлука о избору најповољнијег понуђача, па наведени трошкови нису признати.
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
6. Поука о правном лијеку
Против овог рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овога рјешења.
Број: 01-02-26-036-19-II/09
23. марта 2010. године
Сарајево
Предсједник
Др Стјепо Прањић, с.р.
На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка д), а у вези са чл. 12., 14., 16., 17. и 18. Закона о конкуренцији
(“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), у поступку
покренутом по Закључку о покретању поступка по службеној
дужности за оцјену концентрације између привредног субјекта
“ОПТИМА група” друштво са ограниченом одговорношћу за трговину нафтом и нафтним дериватима Бања Лука, Краља Алфонса XIII број 9, 78000 Бања Лука и привредних субјекaта
“ЗОВКО” д.о.о. Жепче производно, трговинско и транспортно
друштво, Љесковица бб, Жепче и Производно, транспортно и трговинско друштво “ЗОВКО ОИЛ” д.о.о. Жепче, Голијешница бб,
Жепче, број: 01-05-26-033-1-II/09 од дана 21. октобра 2009. године, Конкуренцијски савјет на 104. (сто четвртој) сједници одржаној дана 23. марта 2010. године, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту трговине на мало моторним горивима и мазивима у Босни и Херцеговини, која је настала стицањем контроле од стране привредног
субјекта “ОПТИМА група” друштво са ограниченом одговорношћу за трговину нафтом и нафтним дериватима Бања Лука, Краља Алфонса XIII број 9, 78000 Бања Лука, над дијелом привредног субјекта “ЗОВКО” д.о.о. Жепче производно, трговинско и
транспортно друштво, Љесковица бб, Жепче, куповином четири
бензинске пумпе, и то: “Каоник”, Каоник бб, Бусовача; “Бријесница”, Бријесница Велика бб, Добој Исток; “Орманица”, Орманица бб, Градачац и “Солина - Тузла”, Солина бб, Тузла, и дијелом привредног субјекта Производно, транспортно и трговинско
друштво “ЗОВКО ОИЛ” д.о.о. Жепче, куповином четири бензинске пумпе, и то: “Буквик”, Буквик Горњи бб, Брчко Дистрикт
Босне и Херцеговине; “Јабучик”, Дубраве бб, Брчко Дистрикт
Босне и Херцеговине; “Церовац - Тешањ”, Церовац бб, Тешањ и
“Тиња”, Тиња бб, Сребреник.
2. Због неподношења Пријаве концентрације, у смислу члана 16. Закона о конкуренцији, и спровођења концентрације без
доношења рјешења Конкуренцијског савјета, изриче се новчана
казна привредном субјекту “ОПТИМА група” друштво са ограниченом одговорношћу за трговину нафтом и нафтним дериватима Бања Лука, Краља Алфонса XIII број 9, 78000 Бања Лука, у
висини од 200.000,00 КМ (двије стотине хиљада), коју је дужан
платити у року од осам дана од дана пријема овог рјешења.
3. Ово рјешење о концентрацији уписује се у Регистар концентрација.
4. Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном
гласнику БиХ”, службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет на основу информација објављених
на интернет страници www.24sata.info од дана 14. маја 2009. године и www.ekapija.ba од дана 08. јуна 2009. године, је спровео
активности на прикупљању података у вези концентрације привредног субјекта “ОПТИМА група” друштво са ограниченом одговорношћу за трговину нафтом и нафтним дериватима, Краља
Алфонса XIII број 9, 78000 Бања Лука (у даљем тексту: “ОПТИМА група”) и привредног субјекта “ЗОВКО” д.о.о. Жепче производно, трговинско и транспортно друштво, Љесковица бб,
Жепче (у даљем тексту: “ЗОВКО”) и привредног субјекта Производно, транспортно и трговинско друштво “ЗОВКО ОИЛ”
д.о.о. Жепче, Голијешница бб, Жепче (у даљем тексту: “ЗОВКО
ОИЛ”).
На наведеним интернет страницама је наведено да је на тржишту велепродаје и малопродаје нафтних деривата спроведена
трансакција између привредног субјекта “ОПТИМА група” који
је купио десет бензинских пумпи од привредног субјекта “ЗОВКО” и привредног субјекта “ЗОВКО ОИЛ”, од тога осам бензинских пумпи на подручју Федерације Босне и Херцеговине и
двије на подручју Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
47
23
Конкуренцијски савјет у циљу прикупљања додатних података о предметној концентрацији добио је релевантне података о
привредном субјекту “ОПТИМА Група” од Основног суда у Бања Луци (поднесак број: 01-05-26-510-4-I/09 од дана 22. јуна
2009. године и број: 01-05-26-510-8-I/09 од дана 10. јула 2009. године), а податке за привредни субјект “ЗОВКО” и привредни субјект “ЗОВКО ОИЛ” од Одјељења регистра Општинског суда у
Зеници (поднесак број: 01-05-26-510-5-I/09 од дана 22. јуна 2009.
године и број: 01-05-26-510-6-I/09 од дана 22. јуна 2009. године).
Такође, Конкуренцијски савјет је добио податке од Агенције
за посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д. Бања
Лука (поднесак број: 01-01-26-510-3-I/09 од дана 12. јуна 2009.
године) о укупном приходу за 2008. годину за привредни субјект
“ОПТИМА група”, и од Агенције за финансијске, информатичке
и посредничке услуге д.д. Сарајево (поднесак број; 01-05-26510-15-I/09 од дана 18. августа 2009. године) податке о укупном
приходу за привредни субјект “ЗОВКО” и привредни субјект
“ЗОВКО ОИЛ”.
Надаље, Конкуренцијски савјет је добио податке од Средишњег уреда Пореске управе Федерације Босне и Херцеговине,
преко Кантоналног пореског уреда Тузла (поднесак број: 01-0526-510-13-I/09 од дана 12. августа 2009. године) о купопродаји
некретнина између привредног субјекта “ОПТИМА група”, привредног субјекта “ЗОВКО” и привредног субјекта “ЗОВКО
ОИЛ”.
Конкуренцијски савјет анализом прикупљених података је
оцијенио да постоји основана сумња да концентрације између
привредног субјекта “ОПТИМА група”, привредног субјекта
“ЗОВКО” и привредног субјекта “ЗОВКО ОИЛ” није пријављена, односно спроведена у складу са одредбама Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон), те је донио Закључак о покретању поступка по службеној дужности оцјене предметне концентрације (број: 01-05-26-033-1-II/09 од 21.10.2009. године) (у
даљем тексту: Закључак).
Конкуренцијски савјет је доставио (актом број: 01-05-26033-5-II/09 дана 26. октобра 2009. године), привредном субјекту
“ОПТИМА Група” Закључак на одговор, у складу са чланом 33.
Закона.
У остављеном року привредни субјект “ОПТИМА група” је
доставио свој одговор (поднесак број: 01-05-26-033-7-II/09 од дана 30. новембра 2009. године, број: 01-05-26-033-9-II/09 од дана
22. децембра 2009. године и број: 01-05-26-033-11-II/09 од дана
31. децембра 2009. године).
Привредни субјект “ОПТИМА Група” у одговору на Закључак је навео да пријаву концентрације није поднио јер сматра да
купопродаја некретнина не подлијеже одредбама Закона у смислу дефиниције концентрације и правног основа концентрације,
те да на основу тога није дошло до концентрације привредног
субјекта “ОПТИМА група” са привредним субјектом “ЗОВКО”
и привредним субјектом “ЗОВКО ОИЛ”, јер сви привредни субјекти и даље егзистирају као засебна правна лица и послују по
истим условима као и раније.
Конкуренцијски савјет увидом у документацију достављену од привредног субјекта “ОПТИМА Група” уз одговор на Закључак, је оцијенио да је за утврђивање потпуног чињеничног
стања и оцјену доказа потребно прибавити додатне податке и
извршити додатне анализе с обзиром да се ради о осјетљивом
тржишту и привредној грани, те донио Закључак о продужењу
рока (број: 01-05-26-033-14-II/09 дана 20. јануара 2010. године)
за доношење рјешења за додатна три мјесеца, у смислу члана
41. Закона.
У поступку Конкуренцијски савјет је прикупио додатне податке о релевантном тржишту и предмету концентрације од привредног субјекта “ОПТИМА Група” (поднесак број: 01-05-26033-16-II/09 од дана 03. фебруара 2010. године), привредног субјекта “ЗОВКО” (поднесак број: 01-05-26-033-18-II/09 од дана
08. фебруара 2010. године) и привредног субјекта “ЗОВКО
ОИЛ” (поднесак број: 01-05-26-033-17-II/09 од дана 8. фебруара
2010. године).
Конкуренцијски савјет је након анализе свих прикупљених
података у поступку оцјене концентрације утврдио сљедеће чињенице:
1. Учесници концентрације
Учесници концентрације су привредни субјект “ОПТИМА
Група” друштво са ограниченом одговорношћу за трговину нафтом и нафтним дериватима Бања Лука, Краља Алфонса XIII број
9, 78000 Бања Лука, привредни субјект”ЗОВКО” д.о.о. Жепче
производно, трговинско и транспортно друштво, Љесковица бб,
Жепче, привредни субјект “ЗОВКО ОИЛ” д.о.о. Жепче, Голијешница бб, Жепче.
24
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1.1. Привредни субјект “ОПТИМА Група”
Привредни субјект “ОПТИМА Група” друштво са ограниченом одговорношћу за трговину нафтом и нафтним дериватима
Бања Лука, Краља Алфонса XIII број 9, уписан је у судски регистар Основног суда у Бањој Луци, Рјешењем број: 071-0-Рег-08000180 од 11.02.2008. године, са бројем регистарског улошка: 116709-00.
Оснивач и власник 100,0% учешћа у основном капиталу
привредног субјекта “ОПТИМА група” је привредни субјект
ОАД (Отворено акционарско друштво) “НефтегазИнКор”, Каланчевскаја број 11, Корпус 2. Москва, Руска Федерација.
Основна регистрована дјелатност привредног субјекта “ОПТИМА група” је трговина на велико течним нафтним горивима.
Привредни субјект “ОПТИМА група” нема повезаних друштава у којима има 10% или више учешћа у основном капиталу
или 10% или више права гласа, на тржишту Босне и Херцеговине, нити на другим тржиштима.
1.1.1. Привредни субјект ОАД (Отворено акционарско друштво) “НефтегазИнКор”
Привредни субјект ОАД “НефтегазИнКор”. Москва, Руска
Федерација, као власник и оснивач “ОПТИМА групе” д.о.о. Бања Лука већински је власник дионица у сљедећим привредним
субјектима у Босни и Херцеговини:
- 80,000031% дионица у привредном субјекту “Петрол” а.д.
Бања Лука, предузеће за промет нафтом, нафтним дериватима и
природним гасом;
- 79,998602% дионица у привредном субјекту “Рафинерија
нафте” а.д. Босански Брод предузеће за производњу, прераду и
промет деривата нафте;
- 75,651467% дионица у привредном субјекту “Рафинерија
уља Модрича” а.д., предузеће за производњу, прераду и промет
деривата нафте.
1.2. Привредни субјект “ЗОВКО”
Привредни субјект “ЗОВКО” д.о.о. Жепче производно, трговинско и транспортно друштво, са сједиштем у Жепчу, Љесковица бб, уписан је у судски регистар Кантоналног суда у Зеници,
Рјешењем број: У/I-1580/00 од 28.04.2000. године, са регистарским бројем: 1-2911.
Оснивач и власник 100,0% учешћа у основном капиталу
привредног субјекта “ЗОВКО” је физичко лице Зовко (Грге) Даница (ЈМБГ (..)*1, л.к. (..)* ЗДК Жепче), Татарбуџак бб у Жепчу,
Босна и Херцеговина.
Основна регистрована дјелатност привредног субјекта
“ЗОВКО” је трговина на велико нафтом и нафтним дериватима.
Привредни субјект “ЗОВКО” је био власник четири бензинске пумпе које су предмет концентрације, а на којима је на основу уговора о закупу (закључених дана 01. јула 2006. године у
Жепчу) дјелатност обављао привредни субјект “ЗОВКО ОИЛ”, и
то:
- “Каоник”, Каоник бб, Бусовача;
- “Бријесница”, Бријесница Велика бб, Добој Исток;
- “Орманица”, Орманица бб, Градачац;
- “Солина - Тузла”, Солина бб, Тузла.
1.2.1. Повезана друштва привредног субјекта “ЗОВКО” у
Босни и Херцеговини
Привредни субјект “ЗОВКО” има 51,078% власничког учешћа у привредном субјекту “ГРАДИНА” д.о.о. Маглај, чија је
основна регистрована дјелатност грађевинарство.
1.3. Привредни субјект “ЗОВКО ОИЛ”
Привредни субјект Производно, транспортно и трговинско
друштво “ЗОВКО ОИЛ” д.о.о. Жепче, Голијешница бб, Жепче,
уписан је у судски регистар Кантоналног суда у Зеници Рјешењем број: У/I-206/03 од 13.02.2003. године, са матичним регистарским бројем: 1-8739 (нови број: 43-01-0264-08).
Оснивач и власник 100,0% учешћа у основном капиталу
привредног субјекта “ЗОВКО ОИЛ” је физичко лице Зовко Маринко (л.к. (..)*) Татарбуџак бб, Жепче, Босна и Херцеговина.
Основне регистрованe дјелатности привредног субјекта
“ЗОВКО ОИЛ” су: трговина на мало моторним горивима и мазивима, трговина на велико течним горивима, трговина на велико
и мало робом широке потрошње и угоститељство.
Привредни субјект “ЗОВКО ОИЛ” је био власник четири
бензинске пумпе које су предмет концентрације, и то:
47
27.05.2010.
- “Буквик”, Буквик Горњи бб, Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине;
- “Јабучик”, Дубраве бб, Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине;
- “Церовац - Тешањ”, Церовац бб, Тешањ;
- “Тиња”, Тиња бб, Сребреник.
Привредни субјект “ЗОВКО ОИЛ” је обављао дјелатност на
бензинским пумпама “Церовац - Тешањ” и “Тиња”, док је привредни субјект “Пламен Оил” д.о.о. Брчко Дистрикт Босне и
Херцеговине (повезано друштво у оквиру групе “ЗОВКО”) обављао дјелатност на бензинској пумпи “Буквик” и “Јабучик”, на
основу уговора о закупу са привредним субјектом “ЗОВКО
ОИЛ” закљученим у Брчком, дана 01. јуна 2006. године.
Привредни субјект “Пламен Оил” д.о.о. Брчко уписан је у
судски регистар Основног суда Брчко Дистрикта БиХ, Рјешењем
број: Д-1437/04 од 07.12.2004. године, са матичним регистарским бројем: 1-1337.
Оснивач и власник 100% учешћа у основном капиталу привредног субјекта “Пламен Оил” д.о.о. Брчко је физичко лице
Зовко Драган (ЈМБГ (..)*), Татарбуџак бб, Жепче, Босна и Херцеговина.
1.3.1. Повезана друштва привредног субјекта “ЗОВКО
ОИЛ” у Босни и Херцеговини
Привредни субјект “ЗОВКО ОИЛ” у привредном субјекту
“СПОРТИНГ” д.о.о. Жепче има 15,88% учешћа у основном капиталу.
1.4. Повезана друштва из групе “ЗОВКО” у Босни и Херцеговини
Поред привредног субјекта “ЗОВКО” и привредног субјекта
“ЗОВКО ОИЛ”, у оквиру групе “ЗОВКО”, послују сљедећи привредни субјекти:
- “Зовко осигурање” д.д. Жепче - обавља дјелатности осигурања имовине и лица;
- “Зовко транспорти” д.о.о. Жепче – обавља дјелатности у
превозу робе у међународном и домаћем промету, одржавања
мотора и моторних и прикључних возила;
- “Зовко Метали” д.д. Жепче – обавља дјелатности производње и сервисирања камионских приколица, производње и монтаже челичних конструкција и слично;
- “Зовко градња” д.д. Маглај – обавља дјелатности у грађевинарству, транспорта и сервисних услуга;
- “МЗ-Камион” д.о.о. Жепче - обавља продају и сервис возила;
- “Зовко ауто” д.о.о. Жепче - обавља дјелатност продаје возила, техничког прегледа возила, продају ауто дијелова и сервис
возила;
- “РМК Инжињеринг” д.д. Зеница - обавља дјелатност израде, реконструкције и модернизације инвестиционих објеката,
трансфер технологије, инжињеринг услуге итд;
- “Зеницатранс Зеница” д.д. Зеница - обавља дјелатност превоза роба у домаћем и међународном друмском промету;
- “Пламен” д.о.о. Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине обавља дјелатност малопродаје нафте и нафтних деривата, малопродаје робе широке потрошње и угоститељство;
- “Пламен Оил” д.о.о. Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине
- обавља дјелатност малопродаје нафте и нафтних деривата, малопродаје робе широке потрошње и угоститељство;
- “Зовко Криваја” д.д. Жепче - обавља дрвопрерађивачку дјелатност.
1.5. Остали учесници предметне концентрације
Физичко лице Драган (Ивица) Зовко, Петрине 29, 10000 Загреб, Република Хрватска, је прије спровођења предметне концентрације био власник бензинске пумпе “Бугојно”, Копчићи бб,
Бугојно, на којој је дјелатност обављао привредни субјект “ЗОВКО ОИЛ”, у складу са уговором о закупу закљученом у Жепчу,
дана 08. јуна 2005. године.
Физичко лице Ивица (Анто) Зовко, Татарбуџак бб, Жепче,
Босна и Херцеговина, прије спровођења предметне концентрације био је власник бензинске пумпе “Шуица”, Шуица бб, Томиславград на којој је дјелатност обављао привредни субјект “ЗОВКО ОИЛ”, у складу са уговором о закупу закљученом у Жепчу
дана 05. марта 2003. године.
2. Обавеза пријаве намјере концентрације
Обавеза пријаве намјере концентрације привредних субјеката, у смислу одредбе члана 14. став (1) тачка б) Закона, постоји
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
ако укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна
субјекта учесника концентрације остварен продајом роба и/или
услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање
8.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији.
Укупан годишњи приход привредних субјеката учесника
предметне концентрације, на дан 31. децембра 2008. године,
износио је:
Табела 1.
КМ
“ОПТИМА
“ЗОВКО
“ЗОВКО
“ЗОВКО”
група”
ОИЛ” ОИЛ” (8 БП)
БиХ
(..)*
(..)*
(..)*
(..)*
Свијет
(..)*
Извор: подаци привредног субјекта “Оптима група”, АПИФ
а.д. Бања Лука и АПИФ д.д. Сарајево.
Годишњи приход учесника концентрације представља укупан приход (без пореза на додану вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације на тржишту
Босне и Херцеговине), у смислу члана 8. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката (“Службени гласник БиХ”, бр. 95/06).
Чланом 14. став (3) Закона, прописано је да се у случају када се концентрација из члана 12. став (1) Закона односи на спајање или припајање дијела или дијелова једног или више привредних субјеката, без обзира да ли ти дијелови имају статус
правног лица, при израчунавању прихода из става (1) истог члана, обрачунаваће се само приход оних дијелова привредног субјекта који су предмет контроле концентрације.
Сходно томе Конкуренцијски савјет је приликом утврђивања
обавезе пријаве намјере концентрације, из укупног прихода привредног субјекта “ЗОВКО ОИЛ” издвојио приход који су у 2008.
години оствариле бензинске пумпе које су предмет концентрације, а које су прије концентрације пословале у саставу привредног субјекта “ЗОВКО ОИЛ”, и то:
Табела 2.
Р. бр.
Назив бензинске пумпе
Укупан приход
1. “Бусовача” Каоник
7.359.755,64 КМ
2. “Бријесница”, Добој Исток
7.616.684,82 КМ
3. “Орманица”, Градачац
7.231.905,29 КМ
4. “Солина - Тузла”, Тузла
4.336.805,61 КМ
5. “Церовац - Тешањ”, Тешањ
7.863.445,11 КМ
6. “Тиња”, Сребреник
7.514.361,30 КМ
7. “Бугојно”, Бугојно
8.183.019,05 КМ
8. “Шуица”, Томиславград
7.659.722,97 КМ
УКУПНО
57.765.699,79 КМ
Извор: подаци од учесника концентрације.
Конкуренцијски савјет је утврдио да су привредни субјекти
учесници концентрације у 2008. години остварили укупан приход који подлијеже обавези пријаве намјере концентрације, у
складу са чланом 14. став (1) тачка б) Закона.
3. Правни оквир оцјене концентрације
Конкуренцијски савјет је у спровођењу поступка оцјене
предметне концентрације примијенио одредбе Закона, Одлуке о
начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (“Службени гласник БиХ”, бр. 18/06) и Закона о
управном поступку (“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04 и
88/07).
4. Правни основ и облик концентрације
Правни основ концентрације су уговори о куповини бензинских пумпи, који су закључени између привредног субјекта
“ОПТИМА група”(купца) и привредног субјекта “ЗОВКО
ОИЛ”(продавца) за четири бензинске пумпе, привредног субјекта “ЗОВКО”(продавца) за четири бензинске пумпе, физичког лица Драгана Зовко (продавца) за једну бензинску пумпу и физичког лица Ивице Зовко (продавца) за једну бензинску пумпу.
1) Уговори о куповини бензинских пумпи, закључени између привредног субјекта “ОПТИМА група” и привредног субјекта “ЗОВКО ОИЛ”, су:
- ОПУ број 661/09, закључен у Бањој Луци дана 22. маја
2009. године за бензинску пумпу “Буквик”, Буквик Горњи бб,
Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине;
47
25
- ОПУ број 662/09, закључен у Бањој Луци дана 22. маја
2009. године за бензинску пумпу “Јабучик”, Дубраве бб, Брчко
Дистрикт Босне и Херцеговине;
- ОПУ број 500/09, закључен у Бањој Луци дана 15. априла
2009. године за бензинску пумпу “Церовац-Тешањ”, Церовац бб,
Тешањ;
- ОПУ број 500/09, закључен у Бањој Луци дана 15. априла
2009. године за бензинску пумпу “Тиња”, Тиња бб, Сребреник.
2) Уговори о куповини бензинских пумпи, закључени између привредног субјекта “ОПТИМА група” и привредног субјекта “ЗОВКО”, су:
- ОПУ број 659/09, закључен у Бањој Луци дана 22. маја
2009. године за бензинску пумпу “Каоник”, Каоник бб, Бусовача;
- ОПУ број 505/09, закључен у Бањој Луци дана 15. априла
2009. године за бензинску пумпу “Бријесница”, Бријесница Велика бб, Добој Исток;
- ОПУ број 504/09, закључен у Бањој Луци дана 15. априла
2009. године за бензинску пумпу “Орманица”, Орманица бб,
Градачац;
- ОПУ број 660/09, закључен у Бањој Луци дана 22. маја
2009. године за бензинску пумпу “Солина - Тузла”, Солина бб,
Тузла.
3) Уговор о купопродаји некретнина и опреме ОПУ број
503/09, закључен између привредног субјекта “ОПТИМА група”
и физичког лица Драган Зовко, у Бања Луци дана 15. априла
2009. године, за куповину бензинске пумпе “Бугојно”, Копчићи
бб, Бугојно
4) Уговор о купопродаји некретнина и опреме ОПУ број
502/09, закључен између привредног субјекта “ОПТИМА група”
и физичког лица Ивица Зовко, у Бањој Луци дана 15. априла
2009. године, за куповину бензинске пумпе “Шуица”, Шуица бб,
Томиславград.
Правни облик концентрације, у складу са чланом 12. став (1)
тачка б) под 3) Закона, представља стицање контроле једног привредног субјекта над више других привредних субјеката, односно дијелова другог привредног субјекта у складу са одредбама
закона који регулишу оснивање привредних субјекaта и њихово
управљање.
5. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5.
Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, чини тржиште
одређених производа и/или услуга који су предмет обављања
дјелатности на одређеном географском подручју.
Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног
тржишта, релевантно тржиште производа обухвата све производе и/или услуге које потрошачи сматрају међусобно замјењивим
с обзиром на њихове битне карактеристике, квалитет, намјену,
цијену или начин употребе.
Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта,
релевантно тржиште у географском смислу обухвата цијелу или
дио територије Босне и Херцеговине, на којој су тржишни конкуренти активни у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или довољно уједначеним условима који то
тржиште битно разликују од услова тржишне конкуренције на
сусједним географским тржиштима.
Релевантно тржиште према предмету пословања учесника у
концентрацији је тржиште трговине на мало моторним горивима
и мазивима, док је релевантно тржиште према територији на којој послују учесници концентрације територија Босне и Херцеговине.
На основу наведеног као релевантно тржиште предметне
концентрације утврђено је тржиште трговине на мало моторним
горивима и мазивима у Босни и Херцеговини.
6. Анализа релевантног тржишта
Тржишнa учешћа учесника концентрације (и сa њима повезаних друштава) и њихових конкурената на релевантном тржишту у 2008. години су:
Табела 3.
Р. бр. Назив привредног
Број бензинских
Тржишнo
субјекта
пумпи
учешће (%)
1. Петрол Бања Лука
80
7,22
2. Енергопетрол Сарајево
65
5,86
3. Холдина Сарајево и
Интерина Мостар
44
4,00
26
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
4.
Холдина Сарајево (користе
други субјекти)
4
0,36
5. Петрол БХ Оил Сарајево
38
3,42
6. Петрол Љубушки
22
2,00
7. ОМВ Сарајево
21
1,90
8. Зовко Жепче
16
1,44
9. Крајина Петрол Бања Лука
15
1,35
10. ХИФА Сарајево
8
0,72
11. Чавкуновић Бихаћ
7
0,63
12. Мандић Петрол Источно
Сарајево
5
0,45
13. Остали
783
70,65
Укупно
1108
100,0
Извор: подаци привредног субјекта “ОПТИМА група” и
Конкуренцијског савјета из Рјешења број: 01-01-26-005-09-II/09
од дана 12. маја 2009. године.
Након спровођења предметне концентрације, привредни субјект “ОПТИМА група” ће на релевантном тржишту (заједно са
повезаним привредним субјектом “Петрол” а.д. Бања Лука) имати укупно 90 бензинских пумпи (укључујући и бензинске пумпе
купљене од два физичка лица - Драган Зовко и Ивица Зовко), те
имати учешће од 8,12% на релевантном тржишту.
7. Оцјена предметне концентрације
Конкуренцијски савјет је на основу анализе структуре релевантног тржишта и тржишних учешћа учесника концентрације,
сходно члану 17. Закона, оцијенио допуштеном спровођење
предметне концентрације, те у смислу члана 18. став (2) тачка а)
Закона, донио одлуку наведену у диспозитиву овог рјешења.
При доношењу ове одлуке Конкуренцијски савјет посебно је
имао у виду да на тржишту трговине на мало моторним горивима и мазивима у Босни и Херцеговини постоји јака конкуренција, да су тржишна учешћа учесника концентрације релативно ниски, те да спровођење предметне концентрације неће довести до
значајнијих промјена на релевантном тржишту.
47
27.05.2010.
8. Новчана казна
Конкуренцијски савјет је оцијенио да предметна концентрација представља концентрацију, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 3) и става (2) Закона, те да је обавеза пријаве концентрације у смислу члана 14. става (1) тачка б) Закона постојала за
привредни субјект “ОПТИМА група”.
Привредни субјект “ОПТИМА Група” био је дужан поднијети пријаву концентрације, у смислу члана 16. Закона, у року од
петнaест дана од дана закључивања Уговора са привредним субјектом “ЗОВКО ОИЛ” и привредним субјектом “ЗОВКО”, узимајући у обзир да су први уговори закључени дана 15. априла
2009. године.
Конкуренцијски савјет, у складу са чланом 49. став (1) тачка
б) Закона може изрећи новчану казну до 1,0% од укупног прихода из претходне године пословања привредном субјекту који не
поднесе пријаву концентрације, у смислу члана 16. Закона.
Конкуренцијски савјет је изрекао новчану казну ради кршења члана 16. Закона привредном субјекту “ОПТИМА група” у
износу од 200.000,00 КМ, што представља око 0,796% укупног
оствареног прихода из 2008. године.
Конкуренцијски савјет је приликом утврђивања висине новчане казне узео у обзир намјеру и трајање повреде, у смислу члана 52. Закона, као и сарадњу привредног субјекта “ОПТИМА
Група” током цијелог поступка, те је сходно томе одредио висину новчане казне.
9. Поука о правном лијеку
Против овог рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна странка може покренути управни спор пред
Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења, односно од дана његовог објављивања.
(..)* Подаци се сматрају пословном тајном у смислу члана 38. Закона о
конкуренцији.
Број: 01-05-26-033-22-II/09
23. марта 2010. године
Сарајево
Предсједник
Др Стјепо Прањић, с.р.
#$"! (! #)# *#+"$,)! ,#+,/! ,$# #"#$#
122, 77. (“& 1 5
”, 58/08), > 1 5
E ? 1. 2010. 31. 2010. !
:
!.
.
1.
(
)
x Air Optix Aqua
( 3,6 , , , BC 8,6, +6 -10,
DIA 14.20)
x FreshLook Handling Tint
( 6 , , , BC 8,6, DIA 14.50)
x FreshLook Color Blands
( 2 6 , ,
, BC 8,6, DIA 14.50)
x FreshLook Color
( 2 6 , ,
, BC 8,6, DIA 14.50)
x FreshLook Radiance
( 2 , ,
, BC 8,6, DIA 14.50)
A
IIa
1
11/1.02500.5-686/09
/
2.3.
2010.
!
1.3.
2015.
2
%
"
“Ciba Vision Corporation”,
? 11460 Johns
Creek Park way, Du
luth, Geor
gia, 30097,
&>/
“Bel
Optic”
...,
%
60, 1
$
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
27
x FreshLook WildEyes 2 Go
( 2 , ,
, BC 8,6, DIA 14.50)
x FreshLook Dimension
( 2 6 , ,
, BC 8,6, DIA 14.50)
x Focus Monthly Visitint
( 6 , ,
, BC 8,6 ; 8,9; DIA 14.00)
x Focus Montly Softcolors
( 6 , ,
, BC 8,6 ;8,9; DIA 14.00)
x Focus Monthly Toric Visint
( 6 , ,
, BC 8,9; 9,2; DIA )
x Focus Progressive
( 6 , ,
, BC 8,6; 8,9; DIA 14.00)
x Dailies Aqua Comfort Plus
( 5, 30 90 ,
, , BC 8,7, DIA
14.00)
2.
3.
4.
5.
x AQuify
( 2 ml, 5 ml, 10
ml, )
x Air Optic Aqua Night & Day
( 3,6 , ,
, BC 8,60, +6
-10, DIA 14.20)
x Solo Care Aqua
( 360 ml , 60ml, 120 ml, 250 ml 360 ml )
x Aosept Plus
( 60 ml, 120ml,
250ml i 360 ml )
x Harvard cement quick setting,
powder ( )
x Harvard cement quick setting,
liquid ( )
x Harvard cement normal setting,
powder ( )
x Harvard cement normal setting,
liquid ( )
x Harvard polycarboxylat cement,
powder ( )
x Harvard polycarboxylat cement,
liquid ( )
x Harvard Temp ( )
“Ciba Vision Corporation”,
11460 Johns
Creek Parkway, Duluth, Georgia, 30097,
&>/
“Ciba Vision Corporation”,
11460 Johns
Creek Parkway, Duluth, Georgia, 30097,
&>/
“Bel
Optic”
...,
%
60, 1
$
“Bel
Optic”
...,
%
60, 1
$
IIa
11/1.02500.5-687/09
2.3.
2010.
1.3.
2015.
? II
11/1.02500.5-688/09
2.3.
2010.
1.3.
2015.
? 1.3.
2015.
“Ciba Vision Corpo? ration”,
- 11460 Johns
- Creek Park
way, Du
luth, Georgia, 30097,
&>/
“Bel
Optic”
...,
%
60, 1
$
22.3.
2015.
“Harvard
Dental International”
? GmbH,
Margareten str. 2-4,
15366
Hoppegarten,
Z
“Adriadent”
...,
&
!
34, %
II
IIa
11/1.02500.5-689/09
06-07.12874-2/09
2.3.
2010.
23.3.
2010.
28
6.
7.
8.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
x Video Printer Papers as rolls
black/white and as sheets with color
ribbons of Sony and Mitsubishi
- / – Sony Mitsubishi
x Clinical ECG Gels and Sprays
- EKG x Clinical Ultrasound Gels and
Sprays
- x ECG Electrodes Clinical
- ]A^ x ECG Cable Systems for
Monitoring, Diagnostic and Holter
ECG
- ]A^ ,
]A^
x Recording Chart Papers (woodfree
and coated papers for thermal
systems) for Recording and Printing
for Medicine and Laboratory
- (
) ABX Minoton LMG, : 0102020
- ABX Miniclean, : 0403010
- ABX Minoclair, : 0401005
- ABX Minolyse LMG, : 0202010
- ABX Lysebio, : 0906012,
0906013
- ABX Eosinofix, : 0206010
- ABX Diluent, : 0901020,
0901010
- , ABX Cleaner, : 0903010,
0903011
- ABX Basolyse II, : 0906003
- ABX Alphalyse, : 0906004,
0902010
- ABX Minipack LMG, :
0602050
- - 3 - , + ABX Minotrol 16, : 2042202,
2042208, 2042209
- 3/+jj ABX Difftrol, : 2062203,
2062207, 2062208
- 5/+jj ABX Minocal, : 2032002
- ABX Pentra XL 80
I
I
$
/
06-07.12406-3/09
06-07.12406-4/09
06-07.13971-2/09
23.3.
2010.
23.3.
2010.
23.3.
2010.
27.05.2010.
22.3.
2015.
“Diagramm
Halbach”
? GmbH &
Co.KG, Am
Winkelstuck
14, 58239
Schwerte,
Z
“Berg
promet”
...,
^
7,
&
22.3.
2015.
“Diagramm
Halbach”
? GmbH &
Co.KG, Am
Winkelstuck
14, 58239
Schwerte,
Z
“Berg
promet”
...,
^
7,
&
22.3.
2015.
“Horiba
ABX” SAS,
? Parc
- Euromédeci ne, rue du
Caducée, BP
72902,
34184 Montepellier,
j
“1
”
...,
/ 2, z
– $
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
29
- " Micros 60 (OT 18, OS 18, ES OT)
- " 9.
x AQUA MARIS PLUS sprej za nos
- - 10.
x Roll 210*30 FK – NK (1005003)
- ]A^ - A
x Roll 60*30 Cardioline Delta 1 Plus
(1006006)
- ]A^ - 1+
x Roll 108*23 Mortara ELI 100
(1010801)
- ]A^ – ]$+ 100
x Roll 110*30 Mortara Bioset 3500
(1011003)
- ]A^ - 1
x Roll 144*30 FK – NK (1014405)
- ]A^ - A
x Roll 215*25 Bionet ECG
Cardiocare 2000 (1021503)
- ]A^ - 1
x Ultrasound Gel 5L (9980021)
- x Electrode Foam 32*40 mm
(9983000)
- x Electrode Foam 50 mm (9983003)
- x Vent. Electrode Ag/AgCl 24
(9911112)
- ]A^ - x Set of 4 Adult Clamp Electrodes
(9910000)
- ]A^ - x Vent. Electrode Ag/AgCl 15
(9911110)
- ]A^ - x Set of 4 Ped. Clamp Electrodes
(9910010)
- ]A^ - 11.
x Spirometry Mouthpieces
60*28*30.3 (9983735)
- 12.
x Fanfold 90*90*400 Schiller AT1
(2909001)
- ]A^ – >z1
x Fanfold 108*140*200 Mortara
ELI – 150 (2910800)
- ]A^ – ]$+ 150
x Fanfold 110*100*200 Bioset 3700
(2911002)
- ]A^ - 1
x Fanfold 110*140*150 Nihon
Kohden FQW 110-2-140 (2911003)
- ]A^ - A
IIa
I
IIa
I
06-07.13591-2/09
06-07.11187-5/09
06-07.11187-6/09
06-07.11187-7/09
23.3.
2010.
23.3.
2010.
23.3.
2010.
23.3.
2010.
? ,
“JADRAN
Galenski laboratorij”
.., %
, !,
!
5
“Farmis”
...,
+
, }, &
22.3.
2015.
“Lessa - Papeles Registrales”
? S.A., Iloba - teras 14-18.
- T7. N4. Pol.
Ind. Santiga,
08210 Barbera del
Valles, Barcelona,

“Inel”
...,
% ,
2
22.3.
2015.
“Lessa – Papeles Registrales”
? S.A., Iloba - teras 14-18.
- T7. N4. Pol.
Ind. Santiga,
08210 Barbera del
Valles, Barcelona,

“Inel”
...,
% ,
2
22.3.
2015.
“Lessa – Papeles Registrales”
? S.A., Iloba - teras 14-18.
- T7. N4. Pol.
Ind. Santiga,
08210 Barbera del
Valles, Barcelona,

“Inel”
...,
% ,
2
22.3.
2015.
30
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
27.05.2010.
x Fanfold 120*100*300 Cardiette
AR1200 Cardiorapid (2912006)
- ]A^ – >!1200
x Fanfold 140*100*350 Schiller
AT6 (2914403)
- ]A^ – >z6
x Fanfold 150*100*150 HP
M1911A (2915000)
- €z^ 5%
x Fanfold 210*140*250 Schiller
AT10 (2921005)
- ]A^ – >z10
x Fanfold 210*280*215 Schillar
AT2 (2921015)
- ]A^ – >z2
x Fanfold 210*300*250 Mortara
ELI 250 (2921032)
- ]A^ – ]$+ 250
x Fanfold 210*280*140 Schiller
AT102 (2921034)
- ]A^ – >z102
x Fanfold 210*280*200 Welch
Allyn CP100/CP200 (2921035)
- ]A^ - WA
x Roll 210*30 OP69TE/OP353TE
(1021005)
- ]A^ - j
x Fanfold 90*90*360 Hellige
(2909003)
- ]A^ - Hellige
x Fanfold 112*90*160 Edan
(1911205)
- €z^ - ]
13.
x Original Perfusor® Tubing
(8723060, 8722935, 8272565,
8255067, 8255059)
- 14.
x Infusomat® Space Line
(8700125SP, 8700095SP, 8700087SP,
8700036SP)
- 1. 1
15.
16.
x Intrafix® Primeline I.S. (4062182)
- +.}. x Intrafix® SafeSet R.V. (4063001)
- +.}. x Intrafix® SafeSet (4063000)
- +.}. x Intrafix® Primeline Comfort
(4062981L, 4063287)
- +.}. x Intrafix® Primeline Classic
(4062957)
- +.}. x Contiplex® Tuohy (331695N,
331691N, 331693N, 331694N)
- IIa
IIa
06-07.13623-2/09
06-07.13623-3/09
23.3.
2010.
23.3.
2010.
22.3.
2015.
22.3.
2015.
IIa
06-07.13623-4/09
23.3.
2010.
22.3.
2015.
IIa
06-07.13024-2/09
23.3.
2010.
22.3.
2015.
? ? ? ? “B. Braun
Melsungen”
AG, CarlBraunStrae 1,
34212 Melsungen,
Z
“Medicallux”
...,
%
^
7, z
“B. Braun
Melsungen”
AG, CarlBraunStrae 1,
34212 Melsungen, Z
“Medicallux”
...,
%
^
7, z
“B. Braun
Melsungen”
AG, CarlBraunStrae 1,
34212 Melsungen, Z
“Medicallux”
...,
%
^
7, z
“B. Braun
Melsungen”
AG, CarlBraun-
“Medicallux”
...,
%
27.05.2010.
17.
18.
19.
20.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
x Contiplex® S (4898750, 4898752,
4898754)
- x Contiplex® D (4892402N,
4892410N, 4894235N, 4894243N,
4895819N, 4894391N, 4894219N,
4894227N, 4894296N, 4894294N)
- x TENA Slip Plus (small, medium,
large)
- x TENA Pants Plus (medium, large)
- - x TENA Lady (normal, extra, extra
plus)
- x TENA for Man (level 1 i level 2)
- x TENA Bed
- x Medi 3C®
(
)
x Medi 4C®
(
)
x Medi 4C® flex
(
)
x Spinomed® III
( )
x Medi ROM® Walker
(
)
x Protect HypEx
(
)
x EC004 – Bubble pad with flaps
and air pump with pressure control
- x AS16L – Air System 16L
- - x AS1 – Air System 2
- x AS1P – Air System 2 Plus
- x 001001P – Air System Pro I Plus
- - x PM14 – Polymat 14
- x BL3001 – Blu
- x SG3001 – Silver
- –
x Nasaleze™
– I
I
I
I
06-07.13779-2/09
06-07.13041-2/09
06-07.11720-3/09
06-07.13962-2/09
23.3.
2010.
23.3.
2010.
23.3.
2010.
23.3.
2010.
? ,
31
Strae 1,
34212 Melsungen, Z
^
7, z
“SCA
Hygiene
Products”,
Bäckstensgtan 5,
SE-405 03
Gothenburg,

“Mega
Trade”
...,
/
1, 1
$
22.3.
2015.
“Medi”
? GmbH &
Co.KG, Me dicusstrae
1, 95448
Bayreuth,
Z
“Ortopedija International”
...,
&
$‚ 12, &
22.3.
2015.
“Termoletto
? Italiana”
s.a.s., Via
Pierobon 59,
35010 Li
mena (PD),
+
“Pharmalijek”
...,
A
%
I
A
"
"
109, 1 $
“Nasaleze
International” Ltd,
Royal Trust
House, 60
Athol St,
Douglas,
Isle of Man
IM1 1JD,
}
1
“Pharmaswiss
BH”
...,
j
>" 11/7, &
22.3.
2015.
22.3.
2015.
? ,
32
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
21.
x VACUPETA pipette ESR
" x VACUPETA stand
" 22.
^
: &
x Albumin
(TR-1000, TR-1001)
x Bilirubin Total&Direct
(TR-1120, TR-1121)
x Cholesterol LSP
(TR-1032, TR-1033,TR-1033)
x Cholesterol LSP Liquid
(TR-4033)
x HDL Cholesterol
(TR-1034)
x HDL Cholesterol for Aut
(TR-1035,TR-1036)
x LDL Cholesterol for Aut
(TR-1037)
x Creatinine
(TR-0080)
x Creatinine DST-Liquid
(TR-4082)
x Creatinine Kinetic
(TR-0181)
x Creatinine Kinetic for Aut
(TR-0081, TR-0083)
x Triglycerides
(TR-1258, TR-1259)
x Triglycerides LSP Liquid
(TR-4252)
x Total Protein
(TR-1020)
x Glucose-PAP
(TR-2000, TR-2001,TR-2002)
x Glucose HK
(TR-1009)
x Urea
(TR-1055, TR-1054)
x Urat PAP
(TR-1094,TR-1096)
x Haemoglobin
(TR-1141,TR-1142)
$
/
06-07.12999-3/09
23.3.
2010.
22.3.
2015.
23.
^
: ]
x Amylase LSP
(TR-1135,TR-1136,TR-1137)
$
/
06-07.12999-4/09
23.3.
2010.
22.3.
2015.
$
/
06-07.12645-3/09
23.3.
2010.
22.3.
2015.
? ? ? 27.05.2010.
“Laboratorijska tehnika Burnik”
..., &
14
1217 }, ! &
“SedžanIngenering”
...,
+
, }
“Dijagnostika” ...,
*
17, 44 000
&, !
5
“Wellmedic”
...,
2
*
18, ^
“Dijagnostika” ...,
*
17, 44 000
“Wellmedic”
...,
2
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
x ALT
(TR-1078,TR-1079,TR-1071)
x AST
(TR-1068,TR-1069,TR-1061)
x Alkaline phosphatase
(TR-1104,TR-1105,TR-1106)
x GGT
(TR-1212,TR-1215,TR-1216)
x CK-MB
(TR-1231)
x Creatine Kinase IFCC
(TR-1232,TR-1233,TR-1234)
x LDH-P (DGKC)
(TR-1221,TR-1222)
x LDH-L
(TR-1225,TR-1226)
x LDH-L IFCC
(TR-1227)
24.
^
: ]
x Copper-5br-PSAA
(TR-0171)
x Iron-Ferrozine
(TR-1150,TR-1151)
x TIBC
(TR-1160)
x Iron-Nitro PAPS
(TR-1152)
x Phosphorus Inorganic
(TR-1180)
x Phosphorus Inorganic UV
(TR-1182,TR-1183)
x Cloride
(TR-1200,TR-1201)
x Calcium CPC
(TR-0193,TR-0194)
x Calcium Arsenazo
(TR-0195,TR-0196)
x Magnesium
(TR-0190)
x Magnesium Arsenazo
(TR-0194,TR-1195)
25.
^
: A
x Control Sera-N (KS-0010)
x Control Sera-N (KS-0015)
$
/
06-07.12999-6/09
23.3.
2010.
22.3.
2015.
26.
^
: &
x Albumin Standard (S-0140)
$
/
06-07.12999-7/09
23.3.
2010.
22.3.
2015.
$
/
06-07.12999-5/09
23.3.
2010.
22.3.
2015.
? ? ? -
33
&, !
5
“Dijagnostika” ...,
*
17, 44 000
&, !
5
“Dijagnostika” ...,
*
17, 44 000
&, !
5
“Dijagnostika” ...,
*
*
18, ^
“Wellmedic”
...,
2
*
18, ^
“Wellmedic”
...,
2
*
18, ^
“Wellmedic”
...,
34
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
x Glucose Standard (S-0021)
x Cholesterole Standard (S-0030)
x Creatinine Standard (S-0040)
x Calcium Standard (S-0050)
x Inorganic Phosphorous Standard
(S-0070) x Iron Standard (S-0080)
x Protein Standard (S-0139)
x Urea Standard (S-0160)
x Magnesium Standard (S-0060)
x Chloride Standard (S-0100)
x Trigycerides Standard (S-0150)
x Uric Acid Standard (S-0170)
27.05.2010.
17, 44 000
&, !
5
2
*
18, ^
? 1. 2010. 31.
2010. 162.
1
: 10-07.2-2626-1/10
23. 2010. e
/
,
1 $
!/!0! '0!, .
.
77. (“& 1 5
”,
58/08), > 1 5
( : ) :< => !..
1
2
1
2
3
4
5
6
7
BETAFERON
TETABULIN
S/D
BOSALGIN
CEPHABOS
CEPHABOS
CEPHABOS
HEPALIP
FORTE
%
" (
)
3
+
* /
4
5
6
&
!
1
/
! 7
8
9
10
11
ZU
04-07.2174-1/09
12.3.
2010.
19.11.
2013.
ZU
04-07.221561/09
11.3.
2010.
6.10.
2014.
15 15 2,25ml
-
1ml
BAYER
SCHERING
PHARMA AG
interferon
beta -1b
0,25 mg
(8000000
i.j.)/ml
BAXTER
AG
tetanus imunoglobulin
250 i.j./ml
metamizolnatrijum
2,5 g/5 ml
50 5ml
ZU
04-07.2287-5/09
28.1.
2010.
20.7.
2014.
cefaleksin
500 mg
16 Rp
04-07.2287-2/09
28.1.
2010.
19.11.
2013.
cefaleksin
250 mg
16 Rp
04-07.2287-1/09
28.1.
2010.
19.11.
2013.
cefaleksin
250 mg /
5ml
100 ml
Rp
04-07.2287-3/09
28.1.
2010.
19.11.
2013.
EPL supstanca, nikotinamid, piridoksin, riboflavin, tiamin, tokoferol
(300+30+
6+6+6+
6)mg
50 Rp
04-07.2287-7/09
28.1.
2010.
28.7.
2014.
BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
27.05.2010.
1
2
3
4
35
5
6
7
8
9
10
11
(300+30+
6+6+6+
6)mg
30 Rp
04-07.2287-6/09
28.1.
2010.
31.8.
2013.
-
400 mg
20 Rp
04-07.2164-1/09
29.1.
2010.
12.2.
2014.
indinavir
400 mg
180 SZU/Rp
04-07.2940-2/09
28.1.
2010.
21.12.
2013.
indinavir
200 mg
360 SZU/Rp
04-07.2940-1/09
28.1.
2010.
21.12.
2013.
dorzolamid
,
20 mg/ml
5 ml
Rp
04-07.2940-4/09
28.1.
2010.
24.3.
2014.
nafazolin
1 mg/ml
10 ml
BRp
04-07.220843/09
29.1.
2010.
5.2.
2014.
nafazolin
0,5 mg/ml
10 ml
BRp
04-07.220842/09
29.1.
2010.
5.2.
2014.
2,5 g/50 ml
50 ml
ZU
04-07.2816-7/09
12.3.
2010.
2.11.
2013.
5 g/100 ml
100 ml
ZU
04-07.2816-6/09
12.3.
2010.
2.11.
2013.
EPL supstanca, nikotinamid, piridoksin, riboflavin, tiamin, tokoferol
metronidazol
8
HEPALIP
FORTE
BOSNALIJEK
d.d.
9
ORVAGIL D
10
CRIXIVAN
11
CRIXIVAN
12
TRUSOPT
13
BENIL
14
BENIL
GALENIKA a.d.
MERCK
SHARP &
DOHME
IDEA Inc.
MERCK
SHARP &
DOHME
IDEA Inc.
MERCK
SHARP &
DOHME
IDEA Inc.
KRKA,
tovarna
zdravil,
d.d.
KRKA,
tovarna
zdravil,
d.d.
15
OCTAGAM
OCTAPHARMA AG
16
OCTAGAM
OCTAPHARMA AG
17
OIKAMID
PLIVA
HRVATSKA
d.o.o.
piracetam
400 mg
60 Rp
04-07.2462-5/09
11.3.
2010.
5.6.
2013.
18
MAXFLU
PLIVA
HRVATSKA
d.o.o.
paracetamol,
pseudoefedrin, askorbinska kiselina
(500+30+
60)mg
10
†BRp
04-07.2462-3/09
11.3.
2010.
2.10.
2013.
19
ANAFRANIL
klomipramin
25 mg
30
†Rp
04-07.2462-1/09
12.3.
2010.
5.6.
2013.
20
AROMASIN
eksemestan
25 mg
30
Rp
04-07.222881/09
29.1.
2010.
7.11.
2012.
21
TAXOTERE
SANOFI AVENTIS Groupe
docetaksel
80 mg/2 ml
SZU
04-07.227132/09
8.2.
2010.
24.3.
2014.
22
TAXOTERE
SANOFI AVENTIS Groupe
docetaksel
20 mg/0,5
ml
SZU
04-07.227131/09
8.2.
2010.
24.3.
2014.
STADA
Arzneimittel AG
bufeksamak,
bizmut-subgalat, titandioksid, lidokain-hidrohlorid
250mg+
100mg+
100mg+
10mg
Rp
04-07.224513/09
11.3.
2010.
25.7.
2014.
23
PROCTOSAN
PLIVA
HRVATSKA
d.o.o.
PFIZER
LUKSEMBURG
SARL
imunoglobulin, normalni
humani za
intravensku
primjenu
imunoglobulin, normalni
humani za
intravensku
primjenu
1 1 1 1 10 36
1
24
25
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
2
3
4
PROCTOSAN
STADA
Arzneimittel AG
FLUARIX
WELLCOME
LIMITED
bufeksamak,
bizmut-subgalat, titandioksid, lidokain-hidrohlorid
inaktivirana,
fragmentirana, trivalentna vakcina
protiv virusa
influence
27.05.2010.
5
6
7
8
9
10
11
(50+50+
50+5)mg/g
20 g
Rp
04-07.224512/09
11.3.
2010.
25.7.
2014.
(15+15+15)
mcg/0,5ml
1 1 (0,5ml)
ZU
04-07.2165-9/09
26.2.
2010.
10.9.
2014.
1. ? ,
> 1 5
.
1
: 10-07-2-2628-1/10
30. 2010. e
/
,
1 $
!/!0! '0!, .
.
77. (“& 1 5
”,
58/08), > 1 5
:< => !..
%
"
(
)
+
*
/
&
!
1
/
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
natalizumab
20 mg/ml
1 15 ml
SZU
04-07.12862-3/09
12.3.
2010.
11.3.
2015.
interferon
beta-1a
30 mcg
(6 000
000 i.j.)
4 ,
4 4 SZU
04-07.12862-1/09
12.3.
2010.
11.3.
2015.
4 4 SZU
04-07.12862-2/09
12.3.
2010.
11.3.
2015.
1
2
TYSABRI
AVONEX
BIOGEN
IDEC INTERNATIONAL
GmbH
BIOGEN
IDEC INTERNATIONAL
GmbH
BIOGEN
IDEC INTERNATIONAL
GmbH
interferon
beta-1a
30
mcg/0,5
ml
(6 000
000 i.j.)
3
AVONEX
4
MONOCLAR
BOSNALIJEK d.d.
klaritromicin
-
500 mg
14 -
Rp
04-07.11523-4/09
15.3.
2010.
14.3.
2015.
5
ASPIRIN
complex
BAYER
SCHERING
PHARMA
AG
acetilsalicilna kiselina, pseudoefedrin
500 mg +
30 mg
10 BRp
04-07.12236-1/09
10.3.
2010.
9.3.
2015.
ENKORTEN
FARMACIJA d.o.o.
metenkefalin, tridecactid
5,20 mg+
1,15 mg
6 6 SZU
04-07.11655-1/09
15.2.
2010.
14.2.
2015.
7
FEBRICET
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o.
Banja Luka
paracetamol
500 mg
500 BRp
04-07.1408-18/09
15.3.
2010.
14.3.
2015.
8
MACMIROR COMPLEX
POLICHEM
S.A.
nistatin, nifuratel
,
200000
i.j. +500
mg
12 Rp
04-07.1393-1/09
11.1.
2010.
10.1.
2015.
9
DIKLOFENAK
REPLEKFARM AD
diklofenak
10 mg/g
50g
BRp
04-07.12285-1/09
19.1.
2010.
18.1.
2015.
6
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 47
27.05.2010.
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
HEPALPAN
GALENIKA
a.d.
heparin,
dekspantenol
(300 i.j.+
2,5mg)/g
40 g
BRp
04-07.12321-1/09
29.1.
2010.
28.1.
2015.
11
HEPALPAN
GALENIKA
a.d.
heparin,
dekspantenol
(300 i.j.+
4mg)/g
40 g
BRp
04-07.12321-2/09
29.1.
2010.
28.1.
2015.
12
STOCRIN
efavirenz
600 mg
30 Rp
04-07.14566-1/09
11.3.
2010.
10.3.
2015.
13
STOCRIN
efavirenz
200 mg
90 Rp
04-07.1437-2/10
11.3.
2010.
10.3.
2015.
14
STOCRIN
efavirenz
50 mg
30 Rp
04-07.1437-1/10
11.3.
2010.
10.3.
2015.
15
KLAVOCIN
injekcije 1,2
g
PLIVA HRVATSKA
d.o.o.
1000 mg
+ 200 mg
5 ZU
04-07.11097-7/09
11.3.
2010.
10.3.
2015.
16
KLAVOCIN
injekcije 600
mg
PLIVA HRVATSKA
d.o.o.
500 mg +
100 mg
5 ZU
04-07.11097-6/09
11.3.
2010.
10.3.
2015.
MERCK
SHARP &
DOHME
IDEA Inc.
MERCK
SHARP &
DOHME
IDEA Inc.
MERCK
SHARP &
DOHME
IDEA Inc.
amoksicilin, klavulanska kiselina
amoksicilin, klavulanska kiselina
1. ? ,
> 1 5
.
1
: 10-07.2-2627-1/10
29. 2010. e
/
,
1 $
!/!0! '0!, .
.
77. (“& 1 5
”,
58/08), > 1 5
:< => !..
%
" (
)
1
2
3
1
REDUCTIL
2
REDUCTIL
3
ENAZIL
4
ENAZIL
5
ENAZIL
6
REBETOL
7
REBETOL
8
REBETOL
ABBOTT
Laboratories S.A.
ABBOTT
Laboratories S.A.
PLIVA HRVATSKA
d.o.o.
PLIVA HRVATSKA
d.o.o.
PLIVA HRVATSKA
d.o.o.
SCHERINGPLOUGH CENTRAL
EAST AG
SCHERINGPLOUGH CENTRAL
EAST AG
SCHERINGPLOUGH CENTRAL
EAST AG
1
: 10-07.2-2861-1/10
30. 2010. e
1 $
7
/
8
1
o
15
9
10 mg
28 16.3.2010.
10-07.2-1723-1/10
15 mg
28 16.3.2010.
10-07.2-1724-1/10
enalapril
5 mg
20 4.11.2009.
04-07.9-271-571/09
enalapril
20 mg
20 4.11.2009.
04-07.9-271-591/09
enalapril
10 mg
20 4.11.2009.
04-07.9-271-581/09
ribavirin
40mg/1ml
100 ml
19.1.2010.
10-07.2-146-2/10
ribavirin
200 mg
84 19.1.2010.
10-07.2-146/10
ribavirin
200 mg
140 19.1.2010.
10-07.2-146-1/10
+
*
/
&
4
5
6
sibutramin
sibutramin
/
,
!/!0! '0!, .
.
38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
47
27.05.2010.
СА Д Р Ж А Ј
ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
791
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-1/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
815
Одлука о давању сагласности на кредитно
задужење, број: 04/1-012-2-941/10 . . . . . . . . . . . . . .4
792
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-2/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
816
793
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-3/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Одлука о доношењу Посебног приватизационог
програма за Акционарско друштво “Ветеринарско
сточарски центар” Бања Лука . . . . . . . . . . . . . . . . .5
817
Одлука о давању сагласности на Програм рада
Туристичке организације Републике Српске за
2010. годину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
818
Одлука о додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске
Мирку Рељићу из Козарске Дубице . . . . . . . . . . . .5
819
Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора Јавне установе Студентски центар
“Зворник” са п.о. Зворник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
820
Рјешење о именовању чланова Управног
одбора Јавне установе Студентски центар
“Зворник” са п.о. Зворник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
821
Рјешење о именовању Комисије за попис и
примопредају непокретне имовине предузећа
АД “Вишеградтранс” у стечају Вишеград . . . . . . .6
794
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-4/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
795
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-5/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
796
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-6/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
797
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-7/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
798
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-8/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
799
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-9/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
800
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
801
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-11/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
802
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-12/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
803
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-13/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
804
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-14/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
805
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-15/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
806
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-16/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
807
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-17/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
808
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-18/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
809
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-19/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
810
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-20/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
811
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-21/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
812
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-22/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
813
Указ о ванредном унапређењу,
број: 01-010-510-23/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
814
Одлука о измјени Одлуке о образовању
Службе предсједника Републике . . . . . . . . . . . . . . .4
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
директора Пореске управе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Бања Лука у Пореској управи . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Подручни центар
Источно Сарајево у Пореској управи . . . . . . . . . . .7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за информационе технологије у Пореској управи . . . . . . . .7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за управљање
наплатом пореза у Пореској управи . . . . . . . . . . . .7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за услуге
пореским обвезницима у Пореској управи . . . . . . .7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за контролу,
истраге и обавјештајне послове у Пореској
управи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за централну
обраду пореских докумената у Пореској
управи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Рјешење о постављењу вршиоца дужности
помоћника директора за Сектор за заједничке
послове у Пореској управи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Рјешење о измјени Рјешења о именовању
представника Акцијског фонда Републике
Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију
Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини
друштва капитала “Зрак” а.д. Теслић . . . . . . . . . . .8
27.05.2010.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
822
Правилник о лиценцирању наставника и
стручних сарадника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
823
Правилник о вођењу Регистра ималаца и
стваралаца јавне архивске грађе . . . . . . . . . . . . . .14
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
824
Правилник о условима, начину хватања и
држања дивљачи у ограђеном простору . . . . . . . .15
825
Правилник о општим условима, поступку и
начину давања ловишта на коришћење . . . . . . . .16
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
826
827
828
Правилник о условима и поступку за
утврђивање испуњености услова за обављање
дезинфекције, дезинсекције и дератизације
ради спречавања и сузбијања заразних
болести . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Упутство о стављању ван снаге Упутства о
утврђивању листе козметичких и других
средстава за заштиту здравља грађана која
се могу прометовати у апотеци . . . . . . . . . . . . . . .19
Упутство о стављању ван снаге Упутства о
додатним услугама које се могу пружати
у апотеци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење број: 01-УП-051-1161/10 . . . . . . . . . . . . .19
Рјешење број: 01-УП-051-1200/10 . . . . . . . . . . . . .19
47
39
Рјешење број: 01-УП-051-1225/10 . . . . . . . . . . . . .20
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука број: 04-28-5-348-78/09 . . . . . . . . . . . . . . .20
КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ
Рјешење по Захтјеву за покретање поступка
поднесеном од стране привредног субјекта
Pharma-Maac д.о.о., Бачићи бб, Сарајево,
против Завода здравственог осигурања
Кантона Сарајево, ради ограничавања
тржишне конкуренције . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Рјешење о оцјени концентрације између
привредног субјекта “ОПТИМА група”
д.о.о. Бања Лука и привредних субјекaта
“ЗОВКО” д.о.о. Жепче и “ЗОВКО ОИЛ”
д.о.о. Жепче . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА
СРЕДСТВА БиХ
Списак медицинских средстава за која су
издате потврде за упис у Регистар медицинских
средстава, број: 10-07.2-2626-1/10 . . . . . . . . . . . . .26
Списак лијекова којима је издата дозвола
(у обновљеном поступку) за стављање у
промет на тржиште Босне и Херцеговине,
број: 10-07-2-2628-1/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Списак лијекова којима је издата дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне и
Херцеговине, број: 10-07.2-2627-1/10 . . . . . . . . . .36
Списак лијекова којима је укинута дозвола
за стављање у промет на тржиште Босне и
Херцеговине, број: 10-07.2-2861-1/10 . . . . . . . . . .37
ОГЛАСНИ ДИО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 страна
40
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
47
27.05.2010.
Obavje{tavamo pretplatnike da je u prodaji
CD “Slu`benog glasnika Republike Srpske” sa registrom propisa objavqenih u 2009. godini
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
.
.
.
2009. godina 2009. godina
2009. godina
Naru~ilac:
(naziv, adresa, telefon)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Mati~ni broj ________________________
PDV obveznik
DA
NE
IB (UIO) ___________________________
@iro-ra~un _________________________
Pretplatni~ki broj __________________
NARUXBENICA
Dobavqa~:
JU [email protected] GLASNIK
REPUBLIKE SRPSKE
Veqka Mla|enovi}a bb, Bawa Luka
Mati~ni broj 1854798
JIB 4400929270005
IB (UIO) 400929270005
`iro-ra~uni: 551-001-00029639-61
562-099-00004292-34
567-162-10000010-81
571-010-00001043-39
broj __________
Ovim neopozivo naru~ujem ukupno _____________________ primjeraka CD “Slu`benog
glasnika Republike Srpske” sa registrom propisa objavqenih u 2009. godini, po
cijeni od 18 KM sa PDV-om + tro{kovi po{tarine.
Naruxbenicu dostaviti na adresu dobavqa~a.
U prilogu naruxbenice dostaviti kopiju IB (UIO) za kupce koji ranije nisu dostavili IB
(UIO), a za one kupce koji nisu PDV obveznici u rubrici - PDV obveznik - obavezno zaokru`iti
NE.
U ___________________ 20___ godine
M.p. i potpis
..............................................
Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жирорачуни: 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-81 код Volksbank а.д. Бања Лука и 551-00100029639-61 код Нове бањалучке банке АД Бања Лука. Директор и главни и одговорни уредник Сребренка Голић. Уредник Вишња БајићПрерадовић. Технички уредник Весељко Кнежевић. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 456-349, редакција: (051)
456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.slglasnik.org, e-mail:
[email protected] Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је уписан у регистар јавних гласила под
бројем 37. Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука.
Download

службени гласник републике српске