KONAČNA LISTA GRADSKIH INSTRUKTORA
Red. broj IME I PREZIME KANDIDATA
ADRESA STANOVANJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
GORAN JOVANOVIĆ
MARIJA MILJANOVIĆ
SVJETLANA MILETIĆ
JASMINA MUJKIĆ
SANJA ĆORIĆ
ALEKSANDAR PETKOVIĆ
ALEKSANDAR MILJANOVIĆ
ALMIR DŽANIĆ
DINO MEHMEDAGIĆ
GORAN DRAGOJLOVIĆ
TANJA ALEKSIĆ
TATJANA RADIĆ
NIHAD OSMANBEGOVIĆ
NIHADA HURTIĆ
SLAVICA NOVAK
IRENA ĐURIĆ
LJILJANA KOSTIĆ
ERNA MUJAKIĆ
MUAMER OMAHIĆ
NAZIF OSMANBEGOVIĆ
SLOBODANKA MILETIĆ
AMRA KAVAZOVIĆ
ANDREA STOJAKOVIĆ
BILJANA NINKOVIĆ
DRAGAN UDOVIČIĆ
MAJA ALEKSIĆ
MIRZA ALJIĆ
SELMIRA LUKAVICA
DEJAN KLOPIĆ
DŽENETA MEHINOVIĆ
MIŠO BOŽIČKOVIĆ
ALADIN MUJKANOVIĆ
DIJANA BAJIĆ-BILANOVIĆ
MILOŠ LUKA
ZORAN DRAGOJLOVIĆ
Dobojskih brigada- Usora
Ozrenskih srpskih brigada
Opsine
Ševarlije
Solunskih dobrovoljaca-Pijeskovi
Vojvode Mišića- Stari grad
Osječanske Čivčije
Pridjel gornji
Cara Dušana
Hilandarska
Solunskih dobrovoljaca-Pijeskovi
Velika Bukovica
Ševarlije
Grapska gornja
Kralja Tvrtka
Vojvode Mišića- Stari grad
Kneza Miloša
Starine Novaka- Čaršija
Raduša
Solunskih dobrovoljaca-Pijeskovi
Opsine
Pridjel gornji
Celjska
Ćuprijska
Kralja Aleksandra
Solunskih dobrovoljaca-Pijeskovi
Makljenovac
Pridjel gornji
Velika Bukovica
Ševarlije
Nemanjina
Miljkovac
Dragalovci
Celjska
Boljanić
36
37
38
39
SLAVEN JERINIĆ
DEJAN SUVAJAC
DALIBORKA BABIĆ
DŽEMIL SULJKANOVIĆ
Vojvode Sinđelića
Velika Bukovica
Ljeb
Pridjel
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
JASMIN HASANBAŠIĆ
JASMINA BUKEJLOVIĆ
BABIĆ TANJA
MILENA MIGIĆ
LIŠINOVIĆ ZENAIDA
MILAN DERAJIĆ
DARIO POPOVIĆ
DUNJA MARTIĆ
ZOVKO TANJA
NENAD MAKSIMOVIĆ
SLAVICA TOTA
DALIBORKA TEŠIĆ
ZAHID MUJIĆ
BRANISLAV GAVRIĆ
SAŠA ĐURIĆ
Ševarlije
Karađorđeva
Ljeb
Miloša Obilića
Kotorsko
Cara Dušana
Vučjačka
Vojvode Stepe
Vidovdanska
Cara Dušana
Nemanjina
Cerovica
Pridjel gornji
Podnovlje
Miloša Obilića
REZERVA
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
SNEŽANA PANIĆ
MILUTIN VOJISLAV
ZDRAVKO MIŠKOVIĆ
DESIMIR POPOVIĆ
TAMARA LAZIĆ
MIRUDIN BJELOBRKOVIĆ
NADA TRIVIĆ
MARINA VIDAKOVIĆ
SLAVIŠA MAKSIMOVIĆ
SAŠA PANIĆ
Dobojskih brigada- Usora
Trebavskih
Vidovdanska
Vojvode Stepe
Stanari
Potočani
Vojvode Stepe
Vojvode Stepe
Stanari
Vidovdanska
Predsjednik popisne komisije
____________________________
Slavica Živković,dipl.prav.
Download

Konačna lista - gradski instruktori