Tuzla, 23.06. 2014.
Broj:555/14
Odlukom Nastavničkog vijeća, odlučeno je da se istakne spisak učenika koji su
položili prijemni ispit odličnim i vrlodobrim uspjehom, a prema Pravilima naše
škole.
Učenici koji su položili prijemni ispit
Pripremni razred:
1. Parić Faris
2. Kozlić Esma
3. Kitovnica Muhamed
4. Miraščić Adi
5. Đorđević Andrej
6. Trle Larisa
7. Rizvanović Adna
8. Pobrić Tarik
9. Jahić Muamer
10. Pirić Tarik
11.Ikinić Kenan
12.Amina Salkić
13.Rešidbegović Aida
14.Miščević Sara
15.Brkić Benjamin
16.Kuljanin Naida
17.Gegić Dijana
18.Karabegović Zara
19.Suljić Emela
20.Mujačić Mak
21.Altumbabić Ilma
22.Smajlović Iman
23.Arslanagić Uma
24.Berbić Taira
25.Kahrimanović Amna
26.Okanović Iris
27.Hasanbegović Emina
28.Kravić Lejla
29.Narančić Ana
30.Salakić Lamija
31.Vasilije Topić
32.Ademović Adnan
33.Juničić Ismar
34.Hercegovac Alan
35.Mehanović Faris
36.Kravić Omar
37.Hrvanović Tarik
38.Hercegovac Alan
39.Pejić Lorena
40.Bulić Zara
Prvi razred:
1. Kadrić Kanita
2. Karić Vedad
3. Isabegović Elvir
4. Pajević Merjem
5. Suljić Benjamin
6. Mujkanović Harun
7. Andrić Sandro
8. Uščuplić Muhamed
9. Uščuplić Mirza
10.Spahić Emir
11.Novačinović Alen
12.Pirić Naida
13.Šarić Tea
14.Lukavica Henna
15.Ahmetović Emela
16.Imamović Arijana
17.Murić Nejra
18.Bratovčić Asja
19.Križić Sara
20.Hasanović Ena
21.Mašić Farah
22.Ahmetović Lamija
23.Milanović Lana
24.Babić Laura
25.Zeljković Lamija
26.Zubčević Zehra
27.Vilušić Anđela
28.Stević Ena
29.Aljić Mirsad
30.Huskanović Fatima
31.Dželepović Adna
32.Dželepović Arna
33.Smajlović Sabina
34.Mehmedbegović Melika
35.Lugonić Noemi
36.Omeragić Faris
37.Umihanić Faruk
38.Klopić Sara
39.Ćilimković Mirza Mak
40.Jukić Irma
41.Mehmedćehajić Jusuf
42.Ćorhodžić Bakir
43.Hodžić Ajla
44.Čičkušić Afan
45.Agić Jasmin
46.Jahić Miralem
47.Gazibegović Tarik
48.Beha Tarik
49.Grabovac Denis
50.Mešić Elmir
51.Ibrahimović Melina
52.Husarić Emina
53.Kahrić Mia
54.Muharemović Mahir
55.Robi Herljević
56.Mujezinović Adna
57.Fočić Amela
Napomena: S obzirom na veliko interesovanje za upis JU Osnovnu muzičku
školu Tuzla, spisak učenika koji će se moći upisati u našu školu biće naknadno
objavljen, a ovisno od Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke kullture i
sporta Tuzlanskog kantona.
Direktor škole,
Dedić Slađana, prof.
Download

više