UPITNIK
kao neki gubitnik,
stoji na kraju
rečenice
a njegova je noćna
mora da će ostati
bez odgovora.
Izjava tvoja Ďačka,
uvek će biti tačna,
ako je na njenom
kraju zakačena
TAČKA
UZVIČNIK
večiti zavodnik.
Stalno prigovara šta
se uraditi mora bez
pogovora!
REČENICA
1. Poveži strelicom odgovarajuće vrste rečenica:
Rečenice kojima se nešto obaveštava ili izjavljuje
UPITNE REČENICE
Rečenice kojima se izražava jaka osećanja
ZAPOVEDNE REČENICE
Rečenice kojima se izražava naredba, zapovest
OBAVEŠTAJNE REČENICE
Rećenice kojima se nešto pita
UZVIČNE REČENICE
2. Stavi na kraju svake rečenice potreban znak, a na linijama napiši kakve su te rečenice po značenju:
a) Juče sam dobila zanimljivu knjigu ________________________________________________________
b) Jesi li ti kupio neku_____________________________________________________________________
c) Baš se radujem________________________________________________________________________
Ako je GLAGOL u rečenici u
potvrdnom obliku, rečenica je
POTVRDNA.
Ako je GLAGOL u rečenici u
odričnom obliku, rečenica je
ODRIČNA.
3. Na crti napiši kakvog su oblika rečenice.
Ana se plaši mraka.
_______________________________________________________________
Ne gazi cveće!
_________________________________________________________
Zašto ne radiš domaći zadatak?
Boli me stomak!
___________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Napiši sledeće rečenice u suprotnom obliku.
U drvetu žive veverice.
_____________________________________________________________
______________________________________________________
Ne seci drvo!
Ko nije došao?
___________________________________________________________
5. Napiši pravilno sledeće rečenice:
a) Dali si putovao vozom? _________________________________________________
Znašli kada ćeš ponovo putovati?_________________________________________________
Tačko, beži
stiže LI
L I
NEMOJ
NISAM
NEĆU
NEMAM
b) Danas ne mam matematiku.__________________________________________________________
Ni je ukras još na boru.______________________________________________________________
6. U datim rečenicama red reči je pogrešan. Napiši ih pravilno:
a) Kupio kiflu sam prodavnici u svežu.
________________________________________________________________________________
b) Bašti pomaže u ćerka tati.
________________________________________________________________________________
7. Stavi na kraju svake rečenice potrebne pravopisne znake i greške ispravi olovkom u boji:
Maja i Milena su sestre bliznakinje treći razred su završile sa vrlodobrim uspehom letovale su u podgorici
tamo su upoznale anu i marka druženje su nastavili dopisivanjem.
8. Slobodno vreme provodim sa bakom i dedom. Igramo se raznih igara. Zajedno idemo na fudbalske
utakmice. Ne ljutim se kada me pobede u nekoj igri. Baš se lepo družimo!
a) Prepiši iz teksta rečenicu koja je napisana u odričnom obliku.
_________________________________________________________________________________________
b) Prepiši iz teksta uzvičnu rečenicu.
__________________________________________________________________________________________
9. Popuni tabelu
REČENICA
Ko to peva?
Pazi, pašćeš!
Vozač to nije znao.
Izuj se!
ZNAČENJE
OBLIK
Download

REČENICA 1. Poveži strelicom odgovarajuće vrste