Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Organizira
IV Međunarodni
eđunarodni, Naučno-stručni
SIMPOZIJ
„OKOLIŠNI POTENCIJALI, ODRŽIVI RAZVOJ I PROIZVODNJA HRANE “
OPORPH – 2015
12 i 13.
1 Novembar, 2015. godine
Tuzla, Bosna i Hercegovina
I OBAVIJEST i POZIV ZA SUDJELOVANJE
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da sudjelujete na IV Naučno-stručnom Simpoziju „Okolišni potencijali, održivi
razvoj i proizvodnja hrane“ koji će se održati u Tuzli 12 i 13. novembra 2015. godine u organizaciji
Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.
Simpozij je već četvrtu godinu fokusiran na interakciju između bioloških i hidroloških sistema, uticaja hemijske,
prehrambene i farmaceutske industrije na okolinu, i mogućnosti uspostavljanja ekološki održivih tehnologija.
Cilj nam je promovirati i popularizirati izvrsnost u naučnim i stručnim istraživanjima naučnika i stručnjaka iz
područja hemije, hemijskog inženjerstva, prehrambene i biotehnologije, zaštite okoline. Ove godine Simpozij
se održava pod motom: „Nauka današnjice je tehnologija budućnosti“
Dr.sc. Amra Odobašić,vanr.prof.
Predsjednica naučno–organizacionog odbora
Rad Simpozija će se odvijati kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja, poster prezentacije kao i sponzorska
predstavljanja privrednih subjekata.
Sekcije:
· Hemijska analiza, kontrola i monitoring
· Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo
· Prehrambena tehnologija i biotehnologija
· Upravljanje otpadom, recikliranje
· Ekološki održive tehnologije
· Okoliš i turizam
Istraživači u području hemijskog, biohemijskog i prehrambenog inženjerstva, zaštite okoline, primjenjene
hemije, će imati priliku da razmjene iskustva i saznanja iz ovih oblasti.
Značajni termini
· Prijave za sudjelovanje i dostava apstrakata do 30.05.2015.godine
· Obavijest o prihvatanju rada do 15.07.2015.godine
· Dostava kompletnih radova do 30.09.2015.godine
Službeni jezici
· Bosanski
· Hrvatski
· Srpski
· Engleski
Oblici učešća
· Plenarna izlaganja (po pozivu organizatora)
· Usmena izlaganja
· Poster prezentacije
· Učešće bez izlaganja
Naučno-organizacioni odbor zadržava pravo odluke o prihvatanju i načinu prezentiranja prijavljenog rada
(usmeno izlaganje ili poster)
Načini prijavljivanja učešća
Dostavljanje popunjenog Prijavnog obrasca, na email: [email protected]
Kotizacija
DO 01.10.2015.GODINE
Nastavnici
200 KM (100 €)
Saradnici/asistenti
100 KM (50€)
POSLIJE 01.10.2015.GODINE
Nastavnici
250 KM (125€)
Saradnici/asistenti
150KM(75€)
Skeniranu potvrdu o uplaćenoj kotizaciji i popunjen prijavni obrazac slati na: [email protected]
Kotizacija uključuje:
· Pristup Simpoziju,
· Radni materijal
· Certifikat o učešću
· Svečanu večeru
UPLATA KOTIZACIJA IZ INOSTRANSTVA SE VRŠI NA RAČUN:
Tehnološki fakultet Tuzla
ID 4209444710099
NLB Tuzlanska banka dd Tuzla
BIC: TBTUBA22
IBAN: BA391321010086724943
UPLATA KOTIZACIJA IZ BiH SE VRŠI NA RAČUN:
Tehnološki fakultet
NLB Tuzlanska banka dd Tuzla
Budžet TK
DEPOZITNI RAČUN
1321000256000080
BUDžETSKA ORGANIZACIJA
2404008
VRSTA PRIHODA
722631
OPĆINA 094
Kontakt:
Zoran Iličković
Tehnološki fakulet Tuzla
Univerzitetska 8,75 000 Tuzla, BiH
Tel: 00387 35 320 787
Fax: 00387 35 320 741; e- pošta: [email protected];
internetska stranica: www.tf.untz.ba
Naučno-organizacioni odbor Simpozija:
Amra Odobašić – predsjednik; Zoran Iličković – podpredsjednik; Midhat Suljkanović, Ranka Kubiček; Jasminka
Sadadinović; Vahida Selimbašić; Hatidža Pašalić; Milica Vilušić; Gordan Avdić; Franc Andrejaš, Sabina Begić;
Edisa Avdihodžić; Tijana Pešić; Amra Selimović; Vedran Stuhli; Nidret Ibrić, Indira Šestan
MOLIMO VAS DA OVAJ DOPIS PROSLIJEDITE SVIM ZAINTERESOVANIM
ZA SUDJELOVANJE NA IV SIMPOZIJU
“OKOLIŠNI POTENCIJALI ODRŽIVI RAZVOJ I PROIZVODNJA HRANE“ OPORP-2015
Download

Prva obavijest - Tehnološki fakultet