13.10.2014
15:08:22
GRADAČAC
SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BIH
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska
19.600
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
19.582
Nevažeći neoznačeni glasački listići
781
Nevažeći ostali glasački listići
892
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
1.674
Ukupan broj važećih glasova
17.222
Ukupan broj svih glasačkih listića
19.467
Politički subjekti
4
BPS-SEFER HALILOVIĆ
648
16
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
3
18
HASIĆ DERVIŠ - NEZAVISNI KANDIDAT
20
UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS
53
21
POSAVSKA STRANKA
11
26
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
31
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
34
STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
10
42
KOMUNISTIČKA PARTIJA
39
46
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
48
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
49
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
3.765
50
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
2.173
51
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1.972
59
RDS-REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA
725
62
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE
200
76
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
18
79
NAŠA STRANKA
39
81
NOVI POKRET BIH
49
82
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
83
SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE (HSP BIH-DSI-SNAGA BOSNE-BNS)
86
PRVA STRANKA
92
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
371
93
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-SUND-LDS)
716
0
2.496
0
3.697
190
5
10
3
13.10.2014
Nacionalne manjine
15:08:22
13.10.2014
15:08:22
BPS-SEFER HALILOVIĆ
106
1
SELIMOVIĆ MIRSAD
2
IMAMOVIĆ MAIDA
53
3
SAKIĆ MIRZA
54
4
ALIĆ ŠEJLA
38
5
HODŽIĆ NERMIN
39
6
ZAHIROVIĆ AZRA
37
7
BEKTIĆ ELVIS
41
8
BEĆIROVIĆ MIRZAD
41
9
SOKOLOVIĆ DENISA
31
10
HODŽIĆ ZIJAD
37
11
AVDAGIĆ RABIJA
32
12
DŽUZDANOVIĆ MUNEVER
29
13
KRUPINAC BELMA
34
14
AGANOVIĆ JASENKO
31
15
AGIĆ IBRAHIM
16
MEHMEDOVIĆ SABINA
31
17
HALILOVIĆ ALIJA
31
18
MUŠIĆ SAMIRA
33
19
GRBEŠIĆ HALIM
33
20
DUBINOVIĆ VAHID
31
21
DŽUZDANOVIĆ NIHADA
31
22
MUHAREMOVIĆ MUHAMED
29
23
HADŽIAGANOVIĆ SINANOVIĆ MEDIHA
31
24
SULJIĆ KEMAL
33
25
ALJIĆ ADEM
33
26
RAMIĆ NERMINA
36
27
DERVIŠAGIĆ MIRSAD
30
28
DŽAFERAGIĆ MELIHA
35
29
MUJAGIĆ JASMIN
28
30
BRKIĆ ELVIS
76
31
KARIĆ ALMIRA
33
32
GUBER NUSRET
30
33
SELIMOVIĆ EMINA
37
34
SULJIĆ SADIK
33
35
MEHMEDOVIĆ MOAMER
28
36
MILADINOVIĆ PAJA
27
37
AVDAGIĆ MURADIF
28
252
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
1
RADIĆ JOVO
1
2
TANIĆ MILA
0
3
SARKIČEVIĆ GORAN
0
13.10.2014
15:08:22
4
IVANOVIĆ MATO
0
5
DUJKOVIĆ GORDANA
0
HASIĆ DERVIŠ - NEZAVISNI KANDIDAT
1
HASIĆ DERVIŠ
0
UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS
1
JOVANOVIĆ ZORAN
11
2
REGOJE SNEŽANA
27
3
KARIĆ MIRZA
1
4
ČOLO LEJLA
1
5
AVDIĆ REFIK
0
6
MUSIĆ FAZILA
0
7
HUJDUROVIĆ DŽEMIL
0
8
PEHLIVANOVIĆ SENAD
0
9
HADŽIĆ ADVIJA
1
10
TOKIĆ HASAN
0
11
BIJEDIĆ NADA
1
12
ARNAUTOVIĆ NEDIM
1
13
AHMIČEVIĆ SELMA
0
14
VALJEVAC JASENKO
3
15
SPAHIĆ ADEMIR
0
16
ZAHIROVIĆ ALMA
0
17
KARIĆ HUSEJN
3
18
DOBRNJIĆ IRMINA
0
19
KAMENJAŠEVIĆ ADNAN
0
20
AVDIĆ MIRNES
0
21
KATKIĆ SNEŽANA
0
22
KARIĆ ADNAN
0
23
KAFEDŽIĆ JASNA
0
24
ALTUMBABIĆ ABDURAHMAN
0
25
BIJEDIĆ DANIJEL
1
26
SMAJLOVIĆ SALIHA
1
27
STANKOVIĆ ŽELJKO
0
28
GUDELJEVIĆ ANITA
0
29
SALIHOVIĆ SAMIR
0
30
MULIĆ SULEJMAN
0
31
SKOKOVIĆ-TOMIĆ BILJANA
0
32
HODŽIĆ FERIDA
0
33
ANTIĆ IVANA
0
34
BIJEDIĆ TARIK
2
35
MUSTAČEVIĆ ZLATAN
0
36
KADROVIĆ INDIRA
0
37
BOŽIĆ IVO
0
13.10.2014
38
SPAHIĆ AMELA
15:08:22
0
POSAVSKA STRANKA
1
MUJIĆ RAZIM
10
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
1
HADŽIMEHMEDOVIĆ FUAD
486
2
ALJUKIĆ NERMINKA
176
3
RAHIMIĆ JASMIN
192
4
KANTIĆ EŠEFA
217
5
MURATOVIĆ ZLATAN
190
6
VUKOVIĆ LEJLA
7
HAMZIĆ NEDŽAD
8
PEKARIĆ MIRSAD
1.122
9
JAGODIĆ BESIMA
76
10
SOFTIĆ NIJAZ
56
11
MUJANOVIĆ ASMIRA
541
12
MEŠANOVIĆ ASMIR
102
13
MUJČINOVIĆ MONETA
65
14
BAĆIĆ BAJRO
49
15
ĆORIĆ RASIM
514
16
SULJKANOVIĆ MIRSADA
69
17
KADRIĆ ARMIN
94
18
ALIĆ RIJADA
53
19
KURTIĆ EDIN
90
20
AVDIĆ MUNIB
47
21
KREMIĆ EDINA
67
22
ĆEHAJIĆ ZLATKO
44
23
GLUMČEVIĆ HAMIDA
50
24
SUŠIĆ DAMIR
25
HADŽIKIĆ ZIAD
48
26
ZLATANOVIĆ AMRA
42
27
BEĆIROVIĆ JASMIN
56
28
KASUMOVIĆ ADELISA
52
29
ĐONLIĆ MERSED
30
MULAHUSEJNOVIĆ RAMO
43
31
HADŽIĆ AMRA
73
32
MUJKANOVIĆ MIREL
66
33
MARKOVIĆ SNEŽANA
53
34
DJEDOVIĆ ISAD
533
35
JUSIĆ NEDŽAD
73
36
ISIĆ ZEHRA
51
37
SALKIĆ HAMDIJA
56
38
NOVALIĆ AIDA
90
1.015
155
157
470
13.10.2014
15:08:22
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
1
BAJIĆ SAFA
0
STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
1
OSMIĆ MUNEVERA
3
2
TARČUKOVIĆ DENIS
1
3
HODŽIĆ AZRA
1
4
MOSTARLIĆ AMIR
1
5
BAJRIĆ ANELA
1
6
SMAJIĆ MEHAN
1
7
OSMIĆ AMELA
1
8
SULJIĆ AMARELA
1
9
HUREMOVIĆ BEKIR
1
10
ALIĆ ALMA
2
11
MEHMEDOVIĆ MENSUD
1
12
HODŽIĆ AMRA
1
13
REDŽIĆ OMER
1
14
ĆENANOVIĆ SELMA
1
15
MULALIĆ ZIHADA
1
16
HASIĆ HARIS
1
17
HUREMOVIĆ ŠEFIKA
1
18
ĆENANOVIĆ DINO
1
19
OSMIĆ AMRA
1
20
TERZIĆ ZEKIJA
1
KOMUNISTIČKA PARTIJA
15
1
BEGIĆ ZLATAN
2
BUSULADŽIĆ EMINA
7
3
MEHMEDOVIĆ JASMINA
8
4
VOVNA MARIO
5
RADOMIROVIĆ MIROLJUB
8
6
POZDEROVIĆ EDIB
5
7
KUDUZOVIĆ JASMINA
7
8
KASUMOVIĆ SUAD
5
9
MORANJKIĆ VARISA
5
10
OSMANDŽIKOVIĆ HASAN
6
11
ŠEĆIĆ AMELA
7
12
BARTULOVIĆ DENIS
6
13
SRABOVIĆ JASNA
6
14
FOČAKOVIĆ ALMIR
5
15
MUHIĆ SELMA
7
14
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
HADŽIĆ DŽEVAD
647
2
OKIĆ AZRA
109
13.10.2014
15:08:22
3
ILIĆ SLAĐAN
72
4
KARAHMETOVIĆ SAMIRA
68
5
DIVKOVIĆ IVO
66
6
SOKOLOVIĆ DŽANA
7
ŠEĆIĆ NEDŽAD
8
KUPUSOVIĆ OMER
9
BAŠIĆ VILMA
50
10
VUJADINOVIĆ ALEKSANDAR
62
11
SALKOVIĆ FEHRIJA
55
12
MURATOVIĆ MUSTAFA
67
13
HODŽIĆ AMILA
137
14
MEŠIĆ KADRIJA
140
15
BARAKOVIĆ ELVIS
130
16
HRUSTIĆ SNEŽANA
46
17
ALIBEGOVIĆ ERVIN
319
18
HASANBAŠIĆ ESMA
1.835
19
KARIĆ ALEN
510
20
ČAČKOVIĆ AZIZ
106
21
HADŽIĆ ZARFIJA
46
22
BURGIĆ DŽEVAD
52
23
MUSLIMOVIĆ ERNA
48
24
JASAK ZORAN
43
25
JAŠAREVIĆ SUAD
26
TUFEKČIĆ JASMINKA
27
OSMANOVIĆ VEHID
28
AVDIĆ ALMA
29
BAJRIĆ ABDURAHMAN
140
30
TODOROVIĆ DRAGAN
48
31
MUJEZINOVIĆ MELISA
41
32
HODŽIĆ HAJRUDIN
50
33
MUHAREMAGIĆ ALISA
45
34
KRAJINOVIĆ NIHAD
50
35
MEŠANOVIĆ DŽEVAD
67
36
HAMIDOVIĆ AJIDA
52
37
ŠALDIĆ MERSED
38
HADŽIAVDIĆ LJILJANA
104
2.860
609
126
50
226
80
1.731
133
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
128
1
AJANOVIĆ MIRNES
2
BARAKOVIĆ MIRSADA
14
3
KADIĆ EDIM
23
4
KOVAČEVIĆ ANES
9
5
ALAJBEGOVIĆ ŠEMSA
8
6
AHMETAŠEVIĆ ARIF
8
13.10.2014
15:08:22
7
MEŠIĆ FADIL
10
8
DŽAFEROVIĆ SABRINA
12
9
SALIHOVIĆ TAHIRA
8
10
10
HIRKIĆ HASIB
11
ŠLJIVIĆ ŠEVALA
6
12
MEHANOVIĆ ENES
5
13
FEJZIĆ ARNELA
5
14
DAUTOVIĆ IBRAHIM
7
15
MEĐEDOVIĆ FAHRUDIN
5
16
JUSUFOVIĆ AIDA
6
17
H. IBRIŠEVIĆ ALEM
5
18
HUSIĆ AZRA
5
19
KORMAN DŽENAD
8
20
HADŽIĆ MIRSAD
7
21
SALKIĆ AMELA
5
22
HUSEJINOVIĆ NEDIM
6
23
IHTIJAREVIĆ ALMA
5
24
ĆIVIĆ ŠEFIK
5
25
LIVADIĆ SENAD
5
26
MIJAČEVIĆ HAZIMA
8
27
KRAJNOVIĆ SUAD
28
ŠEHIĆ EMINA
29
KADRIĆ REDŽEP
30
ZUKIĆ ALEN
5
31
IMŠIROVIĆ MAJDA
5
32
DERVIŠEVIĆ ARMIN
5
33
HASIĆ AMELA
5
34
DELIĆ ESAD
6
35
MUJEZINOVIĆ REUF
5
36
BEĆIROVIĆ AZRA
5
37
HALILOVIĆ EŠEF
5
38
KASUMOVIĆ ELVISA
5
29
6
12
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
ALIĆ SENAD
267
2
SPAHIĆ MINELA
210
3
BAJREKTAREVIĆ MEHMED
141
4
ŠILJEGOVIĆ NARCISA
84
5
HUJDUR FETAH
85
6
KONJIĆ FERID
312
7
DŽUZDANOVIĆ SUVADA
117
8
SALIBAŠIĆ SUAD
684
9
KOVAČEVIĆ HABZIJA
10
MEHANOVIĆ AMEL
99
105
13.10.2014
15:08:22
11
MUSTAFIĆ EDITA
140
12
ABDULAHOVIĆ MUSTAFA
160
13
FAJIĆ SEUDINA
632
14
ANDELIJA MURIS
180
15
ČAUŠEVIĆ MIDHAT
466
16
ZAHIROVIĆ DEKIDA
91
17
DOSTOVIĆ RASIM
123
18
LUGAVIĆ JASMINA
170
19
OMERDIĆ MIRZA
647
20
ZUKIĆ MUAMER
692
21
OMEROVIĆ-SINANOVIĆ ENESA
123
22
MEŠIĆ MIRSAD
23
HALILOVIĆ NERMINA
24
BAJRIĆ MUGDIM
161
25
JUSUFOVIĆ ERMIN
613
26
AHMETAŠEVIĆ ITA
27
KITIĆ ESAD
603
28
KAHRIMANOVIĆ AZRA
167
29
AVDAGIĆ HARUN
123
30
IBRIŠIMOVIĆ ALMEDIN
281
31
SMAJIĆ BELMA
102
32
BEĆIĆ MIRSAD
149
33
SALKIĆ ASIJA
89
34
PJANIĆ SAFET
623
35
JUSIĆ NAIL
555
36
DERVIŠEVIĆ JASMINA
117
37
MEŠANOVIĆ ENSAR
2.359
38
IBRAHIMOVIĆ MIRSADA
1.651
2.044
95
1.575
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
1
ZEKAN SABID
330
2
AVDIĆ NEDŽADA
233
3
BEGANOVIĆ DEMIR
162
4
TUNJIĆ DRAGAN
122
5
DIDIK SARAJLIĆ LEJLA
680
6
DURIĆ FARUK
7
BEGOVIĆ ARMIN
8
HASANOVIĆ ZDENKA
88
9
AHMETSPAHIĆ EDITA
137
10
OKIĆ EDIN
121
11
IMŠIROVIĆ SANDRA
106
12
MEMIĆ FIKRET
83
13
BAJRAMI VANJA
85
14
JAJČEVIĆ JASMIN
82
92
113
13.10.2014
15:08:22
15
MAHMUTBEGOVIĆ MEVLUDIN
81
16
ĐAKOVIĆ MIRELA
85
17
BOJIĆ ERNIS
79
18
HADŽIAGANOVIĆ MERIMA
84
19
SARAČEVIĆ ZLATKO
88
20
NIKOLIĆ ZDRAVKO
82
21
ADROVIĆ MINA
93
22
DELIĆ SAŠA
79
23
TANKIĆ ALBINA
24
SULJENDIĆ ADIL
89
25
KOVAČEVIĆ MAHIR
87
26
MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA
83
27
ŠKAHIĆ JASMIN
87
28
MUHAREMOVIĆ ADISA
93
29
RIZVIĆ SAFET
82
30
HASANOVIĆ MUSTAFA
96
31
HODŽIĆ DŽEMKA
86
32
HASIĆ SENAHID
654
33
MULAHMETOVIĆ MIRJANA
34
DELIĆ MIRZA
138
35
IMAMOVIĆ EDINA
118
36
MUJOVIĆ-MUJKIĆ DŽEVDETA
37
SIOČIĆ DAMIR
135
38
KASUMOVIĆ ALMA
141
480
86
85
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
36
1
HASIĆ ASMIR
2
PRAŠO MIRSADA
3
JUKAN DŽEMAL
31
4
AVDIĆ AZRA
15
5
ŠADIĆ MUHAMED
9
6
HUSKIĆ VOBBERG ZARFA
7
7
ARNAUTALIĆ AMIR
571
8
NEZIĆ ALMA
646
9
DURMIĆ NEDŽAD
22
10
IMAMOVIĆ FUAD
529
11
ŠARIĆ DRAGANA
2
12
HUSIĆ KASIM
16
13
ĐULIĆ HURIJA
8
14
HADŽIĆ SENAID
15
DAMADŽIĆ MEHMED
3
16
BORIĆ SELMA
7
17
TOKIĆ ADIL
12
18
SALETOVIĆ SENADA
10
401
78
13.10.2014
15:08:22
5
19
SAKIĆ ALMIR
20
KUPUSOVIĆ NEDŽAD
53
21
OSMANČEVIĆ SAMIRA
3
22
DŽIHANOVIĆ MEHMED
6
23
ČITAKOVIĆ AMELA
3
24
SELIMOVIĆ ANEL
25
SMAJILBAŠIĆ SAFET
5
26
ŠKREBO AIDA
8
27
PEŠTALIĆ ELVIR
28
PIRIĆ AMELA
10
29
JAGODIĆ IZET
38
30
HALILOVIĆ HERMIN
721
31
MEŠKOVIĆ ADMIRA
13
32
ALJIĆ HAJRUDIN
33
PAŠIĆ ALDINA
34
GAZIBEGOVIĆ ADMIR
35
MEHMEDOVIĆ ASIM
65
36
NUHANOVIĆ ELVIRA
9
37
KURBAŠIĆ SAFER
630
38
HASANOVIĆ AIDA
10
35
925
3
10
3
RDS-REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA
384
1
ŠABOVIĆ SALIH
2
HUREMOVIĆ VESNA
3
SULJKANOVIĆ IBRAHIM
4
FERHATBEGOVIĆ DIZDAREVIĆ LEJLA
5
5
TRAKIĆ MEVLUDIN
4
6
ISOVIĆ OMER
5
7
HUSEINBAŠIĆ SELMA
8
FAZLIĆ MIRSAD
9
RAHMANOVIĆ SENADA
9
10
SMAJLOVIĆ SUAD
4
11
OMERČAUŠEVIĆ SANELA
5
12
MUMINOVIĆ SEJFUDIN
6
13
TRLE LEJLA
7
14
HADŽIĆ AMIR
4
15
ŠAHOVIĆ FARUK
5
16
BRKOVIĆ JAVRA
4
17
REDŽIĆ NUSRET
4
18
SULJIĆ SANDRA
5
19
EMINOVIĆ EDIN
470
20
BRIČIĆ MAHIR
151
21
KAVGIĆ ELVISA
4
22
OMEROVIĆ ADIN
5
9
500
210
40
13.10.2014
15:08:22
23
MALIKIĆ MELIHA
6
24
JAHIĆ SEAD
4
25
MUJEZINOVIĆ ENVER
3
26
DŽINIĆ AIDA
9
27
NUMANOVIĆ ADNAN
4
28
DŽUZDANOVIĆ ALMASA
4
29
MURANOVIĆ EDIN
6
30
RAMIĆ EDIN
3
31
HUSARIĆ AZRA
4
32
POPOVIĆ NENAD
4
33
HALILOVIĆ ADELA
4
34
KABASHI RAMADAN
7
35
MEHANOVIĆ OMAR
3
36
NURKANOVIĆ ANESA
4
37
PAVLOVIĆ BORIS
4
38
HADŽIĆ EMINA
6
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE
165
1
KREŠIĆ MIJO
2
POĐANIN MAJA
3
ANTUNOVIĆ BOŽO
39
4
MARKOVIĆ GORAN
3
5
MARKOVIĆ SLAVICA
4
6
BOŽIĆ ILIJA
3
7
PAVLOVIĆ VINKO
3
8
JOKANOVIĆ MARINKA
6
9
POZDEREC JADRANKA
3
8
22
10
JOSIPOVIĆ JOSIP
11
MIŠKOVIĆ LJUBICA
1
12
VIDOVIĆ DALIBOR
4
13
JURIĆ ZDENKA
4
14
MIŠIĆ MLADEN
2
15
TOMIĆ TOMISLAV
0
16
VESELČIĆ FILKA
0
17
VIDOVIĆ NIKICA
1
18
PAVLOVIĆ JANJKA
0
19
LUČIĆ ANTO
2
20
TOMIĆ MARKO
1
21
HODŽIĆ LJILJANA
1
22
ŠPOLJAREVIĆ ZLATKO
1
23
PETROVIĆ MARIJANA
0
24
TUNJIĆ JOZO
1
25
ANTUNOVIĆ GORDANA
0
26
JOKIĆ KATA
0
13.10.2014
15:08:22
27
TOMIĆ ŽELJKO
1
28
ČANIĆ ANKICA
0
29
BANOVIĆ VIKTOR
0
30
MIJATOVIĆ SLOBODAN
0
31
MIJATOVIĆ MAJDA
0
32
STOJAK GORAN
0
33
ĐUKIĆ DANIJELA
7
34
KOVAČEVIĆ IVICA
1
35
CIRGER SAŠA
1
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
1
PRANJIĆ SAŠA
2
2
KEROŠKIĆ ANTONIJA
1
3
ĐURIĆ ANTO
3
4
LOVRIĆ MATO
4
5
PRANJIĆ MILENA
0
6
PEĆNIK FRANJO
2
7
ANDRIĆ MIJO
1
8
PRANJIĆ LJUBA
1
9
ZEHIĆ AZRA
0
10
ILIČIĆ BORIS
1
11
KOVAČEVIĆ MAJA
0
NAŠA STRANKA
12
1
IBRAHIMOVIĆ NEDŽAD
2
JOGUNČIĆ MERSIHA
9
3
BAŠANOVIĆ JASMINA
8
4
ISABEGOVIĆ JASMIN
5
5
SEJDINOVIĆ MIRALEM
4
6
TOBUDIĆ SELMA
5
7
SULEJMANOVIĆ BAKIR
5
8
SELIMOVIĆ EDIS
6
9
IBRAHIMAGIĆ NATAŠA
4
10
SADIKOVIĆ OLIVERA
4
11
MAZALOVIĆ AMIR
4
12
SELIMOVIĆ MIRALEM
5
13
GEC-EMKIĆ MARIJA
4
14
SALIHOVIĆ MUHAMED
4
15
MEHMEDOVIĆ MEHMED
4
16
JUNUZOVIĆ ALBINA
7
17
BAJRAMOVIĆ AMIR
4
18
OŠTRAKOVIĆ ANELA
4
19
VUKOSAVLJEVIĆ PREDRAG
5
20
PETROVIĆ DAMIR
4
13.10.2014
15:08:22
21
ISABEGOVIĆ MEŠANOVIĆ ESMERALDA
4
22
HASANAMIDŽIĆ ESAD
4
23
IZEROSKI ALBINA
5
24
MINOV DARJAN
4
25
KARAMURATOVIĆ AID
4
26
ĆEBIĆ BABAJIĆ SELMA
5
27
HADŽIHASANOVIĆ MUAMER
4
28
MIŠIĆ SNEŽANA
4
29
PANDUR SANEL
4
30
MUSIĆ ADNAN
4
31
ĆEBIĆ ALMA
6
32
MEŠKOVIĆ MIRALEM
4
33
KOZARIĆ EMIRA
5
34
KARAMURATOVIĆ MIRZA
4
35
ALIĆ JASMIN
4
1
LALIĆ ALEN
19
2
SPREČIĆ DINKA
1
3
DEURIĆ IGOR
1
4
KRASNIĆ SAŠA
1
5
JURIŠIĆ OLIVER
1
6
PARGAN AMINA
0
7
TURČINOVIĆ AMIR
1
8
HUREMOVIĆ AMELA
1
9
MEMIĆ MEHMEDALIJA
0
10
MEŠIĆ SAMRA
0
11
MUJIĆ EDIN
1
12
MUJČIĆ SAMIRA
13
HADŽIMEHMEDOVIĆ HARIS
1
14
BRČANOVIĆ INDIRA
0
15
HASANOVIĆ EDIN
0
16
UGLJANIN MAGDALENA
0
17
TERZIĆ SAŠA
0
18
OMEROVIĆ ELVIRA
0
19
HADŽIMEHMEDOVIĆ ELDAR
0
20
SALIHOVIĆ MIRSADA
0
21
DUGALIĆ ADIS
0
22
JUSIĆ AZRA
0
NOVI POKRET BIH
30
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
FILIPOVIĆ DRAGAN
3
SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE (HSP BIH-DSI-SNAGA BOSNE-BNS)
1
HALILOVIĆ IBRAHIM
1
13.10.2014
15:08:22
2
FERIZOVIĆ MAJDA
0
3
MUSTAČEVIĆ AMER
0
4
SIMIĆ BORIS
0
5
PAVLOVIĆ ALMA
0
6
TUNJIĆ MATIJA
0
7
KARABEGOVIĆ NIHAD
0
8
IVANOVIĆ MARTINA
0
9
PAVLJAŠEVIĆ SANDRA
0
10
LUKIĆ TADO
0
11
ĆORHODŽIĆ NEDŽADA
0
12
PANTIĆ NENAD
0
13
FAJIĆ AZEMA
0
14
OSMIĆ SULJO
0
15
ČAJIĆ EDIN
0
16
SALČINOVIĆ AMIRA
1
17
ĆORHODŽIĆ ELVIR
0
18
SMAJIĆ ZINETA
0
19
MULAHALILOVIĆ ZIKRET
0
1
BEŠLAGIĆ MAIDA
2
2
VEJZOVIĆ ZEHRUDIN
0
PRVA STRANKA
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
203
1
ŠERIFOVIĆ MERSED
2
ILIČKOVIĆ MARICA
3
KAMENJAKOVIĆ SAMIR
72
4
MIĆIĆ SPOMENKA
12
5
JAJIČEVIĆ IZET
35
6
KAMBEROVIĆ SELMA
11
7
STOJAK ILIJA
34
8
ALIĆ EDIN
9
KULIĆ IVANA
8
161
18
10
MIŠKOVIĆ MIREL
7
11
PILAVDŽIĆ ADISA
16
12
OKIĆ IZUDIN
2
13
SALIHBAŠIĆ NADIRA
1
14
TERZIĆ TAIB
0
15
KALESIĆ ASIM
8
16
BIBERKIĆ MINADA
17
RIBIĆ DŽEMAL
18
SINANOVIĆ NAIDA
19
SULJKIĆ EDIS
20
SULJKANOVIĆ ZIJAD
189
0
85
8
39
13.10.2014
15:08:22
21
NUHANOVIĆ ERNA
0
22
KADIRIĆ HASAN
0
23
HUSIĆ AMILA
7
24
BUKVIĆ NIHAD
0
25
BEĆIĆ IBRAHIM
0
26
PINJIĆ AMILA
1
27
HUSKIĆ SUAD
2
28
HODŽIĆ SABINA
4
29
OKIĆ ALBIN
5
30
OMERĆEHAJIĆ ISMET
1
31
JAHIĆ DINKA
9
32
NOKTO MIRSAD
6
33
JAHIĆ MAJDA
0
34
GOPO IBRAHIM
14
35
HALILOVIĆ ASIM
1
36
JUSUFAGIĆ AMRA
3
37
IBELJIĆ MIRZETA
6
38
ČAMDŽIĆ EJUB
13
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-SUND-LDS)
21
1
HUSARIĆ AMIR
2
ALIČIĆ JASMINA
3
BIKIĆ ZORAN
4
ŠIRBEGOVIĆ ALMA
5
OMERDIĆ KENAN
6
ALJKANOVIĆ ALMA
2
7
HUSKIĆ HASAN
3
8
ŠLJIVIĆ MIRSAD
14
9
BJELIĆ FAZILA
2
10
DEDIĆ DINO
1
11
ALTUMBABIĆ LJILJANA
2
12
ZULIĆ ZAIM
1
13
ĐUZIĆ AMRA
2
14
JOSIĆ VEDRAN
55
15
MUJAČIĆ ISMET
1
16
MORANJKIĆ NISVETA
1
17
ĆIRIĆ RASIM
1
18
SALKIĆ SABINA
1
19
HAMZIĆ ESMIR
1
20
KOZAREVIĆ HAJRUDIN
21
MEŠANOVIĆ NEDŽIJA
1
22
JAŠAREVIĆ MUSTAFA
1
23
BOSANKIĆ SEDINA
2
24
KAJIĆ MILE
2
2
416
3
15
16
13.10.2014
15:08:22
25
MAŠIĆ ZIJAD
1
26
ČIRIĆ HAJRIJA
2
27
ALIĆ ADNAN
3
28
MULAHUSEJNOVIĆ JASMINA
1
29
LUKIĆ ZORAN
1
30
PEPIĆ FIKRET
1
31
BEGANOVIĆ ALMIRA
1
32
NUMANOVIĆ HAMDIJA
33
HODŽIĆ TAHIRA
2
34
DŽANANOVIĆ NADIR
5
35
NAZIBEGOVIĆ ESAD
1
36
BAŠIĆ DILISTA
1
37
ŠEHIĆ EDIN
2
38
HALILOVIĆ ELDINA
1
10
Download

gradačac_skupština_tk