JU OŠ "PAZAR"
TUZLA
KOMISIJA ZA BODOVANJE
RO
0%
19%
20%
21%
22%
DA
NE
23%
RANG LISTA KANDIDATA
15.01.2003
17.07.2003
26.05.2004
13.02.2004
16.03.2004
13.10.2003
03.07.2004
16.07.2004
30.06.2004
28.06.2004
28.09.1979
29.06.2004
19.10.2004
26.03.2004
06.01.2004
30.01.2004
29.06.2004
02.06.2004
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
22%
21%
21%
21%
20%
20%
20%
21%
19%
RO
RO
RO
30%
RO
0%
138
132
122
125
124
129
121
120
121
121
418
121
117
124
127
126
121
122
21,8
21,78
21,78
21,78
21,6
21,6
21,6
21,45
21,42
19
19,00
18,93
18,89
18,67
18
18
18
18
Rang
2,87
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,73
3,00
3,00
3,00
2,93
2,83
2,67
3,00
3,00
3,00
3,00
Ukupno bodova
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Mjeseci radnog staža i
čekanje na posao
Radna obaveza ili
borački status
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intervju
Sarajlić (Rasim) Remsada
Titova 2B, Tuzla
Omerović (Nurija) Nijaz Ul. Veljka Lukića do 47, Tuzla
Destanović (Fadil) Samka
Goste Lazarevića 166, Tuzla
Hujdurović (Berzad) Senad
Ul. Armije BiH 136, Tuzla
Hasanić (Faruk) Zuhra
Ul. Mejdan 31, Tuzla
Mujkić (Mehmed) Amra
Rudarska B6 1/2, Tuzla
Džuzdanović (Behlul) Munever
Centar bb, Teočak
Hadžić (Mustafa) Nedret
Rainci Gornji bb, Kalesija
Šehić (Bego) Esma
Đurđevik
Ibrišimović (Salim) Almedin Duboki Potok 101, Srebrenik
Suljić (Mehmed) Džemal
Omladinska 8, Mramor
Hodžić (Abdulah) Abdel
Banovići
Đozić (Hajrudin) AidaPatriotskog fronta br.18, Lukavac
Božić (Ibrahim) Sanela
A. Herljevića 25, Tuzla
Vikalo (Nuraga) Nedžiba
Vikali bb, Sladna, Srebrenik
Mujkanović (Salkan) Sanela
G.Vukovije, Kalesija
Fišeković (Mustafa) Amra
Đape 37, Tuzla
Džuzdanović (Sulejman) Maida
Centar bb, Teočak
Godina instruktivne
nastave
Adresa
Zlatni student
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Prezime (ime roditelja) ime
Datum zatvaranja
konkursa
Rb.
Broj časova: 10 časova na određeno vrijeme do
povratka zaposlenika sa funkcije
Pozicija: 71.4
Datum diplomiranja ili
stručni ispit (stručno
teorijska nastava)
Predmet: Religijska kultura
1
2
3
3
3
4
5
5
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Šabanović Ibišević (Enver) Mersa
Ul. J. Jakubovića 15, Tuzla
Maljišević (Hasan) Dževad
Ljubače 148, Tuzla
Arapović (Muzafer) JasminUl. Ismeta Mujezinovića 2, Tuzla
Ibrić (Muharem) Nermin 18. Hrvatske brigade 95, Tuzla
Mujić (Hamdija) Eldina Treštenica Donja bb, Banovići
Ikanović (Dževad) Selma
Vakufska br. 57, Tuzla
Hasanović (Rešad) Sanela
Trnovac do broja 12, Tuzla
Muhić (Huso) Selma
Rudarska 45, Tuzla
Abdulahović (Esad) Hajrija Ul. Oslobodilaca do 69, Tuzla
Omerčević (Mihad) Nihada
Slanac 71, Tuzla
Jazvić (Miodrag) Željka
Duboki Potok, Srebrenik
Hajdarbegović (Hajrudin) Sanela
Bosanska 46/C, Živinice
Salihović (Fikret) Alen
Fikreta Salihovića 109, Tuzla
Ibrahimagić (Bajro) Alma Ul. Kralja Tvrtka I bb, Lukavac
Ahmetović (Husejin) Mersida Alije Izetbegovića br.4, Živinice
Hadžić (Hamdija) Azra Hrvati 104, Sladna, Srebrenik
Trkulja (Miroslav) Vanja
Ul. ZAVNOBiH-a 7, Tuzla
Jahić (Safet) Fikret
Slavinovići do 101, Tuzla
Muratović (Edin)Sabina
S.Kovačevića 92,Tuzla
Omerbegović (Rasim) Haša
Goli brijeg br. 31, Tuzla
Omazić (Hasib) Jasmin
Armije RBiH 18, Tuzla
Čehić (Izudin) Mirela
Blagoja Parovića 6, Tuzla
Bačić (Bahrija) Sanela
Stupine B-7/3/6
Memišević (Muhamed) Vesna Bali-Begova mahala 25, G.Tuzla
Mujkić (Ismet) Minela
Prokosovići bb, Lukavac
Dedić (Ruvejda) Mirnes
Dedići bb, G. Dubrave
Kopić (Haso) Azra
Put Križani 24, Tuzla
10.02.2004
06.09.2001
28.01.2005
05.10.2005
05.10.2005
25.10.2005
25.02.2006
02.10.2004
04.07.2007
06.09.2006
26.05.2006
07.07.2005
01.06.2008
21.09.2005
30.04.2009.
05.07.2007
07.03.2009
17.07.2009
09.06.2009
25.06.2010
12.05.2009
23.05.2011
13.09.2012
04.12.2012
11.09.2012
12.06.2012
27.06.2013
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014.
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
09.08.2014
Kandidati koji ne ispunjavaju uslove konkursa:
1 Husić (Faik) Miralem
nije se odazvao intervjuu
Rang lista objavljena: ______________ 2014 godine u _________ sati.
Primjedbe komisiji za bodovanje ističu dana: ______________ 2014 godine u _________sati. (Čl.13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
23%
23%
20%
19%
20%
30%
19%
RO
0%
30%
0%
30%
0%
20%
24%
22%
24%
0%
20%
RO
20%
0%
30%
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,83
2,70
2,66
3,00
2,87
3,00
2,76
3,00
3,00
2,83
3,00
2,87
3,00
2,66
2,12
2,33
2,21
2,08
2,16
2,17
125
155
114
106
106
105
101
118
85
95
98
109
74
106
63
85
65
60
62
49
62
38
22
20
22
25
13
18
18
17,71
16,73
16,32
16,07
15,72
14,63
14,56
14,47
13,8
13,77
13,52
13,36
12,09
11,5
11,2
11,16
11,07
9,8
8,86
5,92
5,44
5,21
5,14
4,66
4,51
9
10
11
12
13
14
15
Rok za žalbu Školskom odboru ističe dana: ______________ 2014 godine u _________ sati. (Čl.21)
KOMISIJA: __________________________ predsjednik
__________________________ član
__________________________ član
Napomena
Download

RANG LISTA KANDIDATA