1166
Udruženje
BOSANSKI DUBOČAC I NJEGOVI LJUDI
Bosanski Dubočac bb, 74400 Derventa
Telefoni.: 00387-61-537-863 i 00387-61-184-323
JIB: 4403128200004 Web: bosanskidubocacinjegoviljudi.org.ba
TRN broj: 161-045-00561300-57 Raiffeisen Bank
Devizni: 06450010884
SWIFT: RZBABA2S IBAN: BA391611450000345307
Broj: 41/12
Bosanski Dubočac-Sarajevo, 28.07.2012.
UDRUŽENJE
BOSANSKI DUBOČAC I NJEGOVI LJUDI
i SAVJET MJESNE ZAJEDNICE
organizirali su
DRUGO DRUŽENJE DUBOČANA
u subotu, 14.07.2012. godine od 12 sati
na Bajeru pored rijeke Save
IZVJEŠTAJ SA DRUŽENJA
1
Pozivi za Drugo druženje Dubočana upućeni su 28.06.2012. godine na 78 adresa u zemlji i svijetu
(Udruženje ima samo toliko adresa). Na Druženju su bile prisutne 84 osobe iz Dubočca, okoline,
drugih mjesta BiH i iz svijeta. Nisu svi bili Dubočani. Bilo je prijatelja, poznanika i rodbine
Dubočana, što nam je posebno drago. Isto tako, posebno nam je drago da su nas posjetili MILORAD
SIMIĆ, načelnik opštine Derventa i NOVAK NOVIĆ, načelnik Odjeljenja za opštu upravu.
Vrijeme je bilo dosta vrelo, ali su ugodna hladovina na Bajeru, savski povjetarac i radosti susretanja
ljudi, činili atmosferu izuzetno prijatnom. Druženje je počelo oko 12 sati i trajalo do kasno u večer.
Troškove Druženja snosili su učesnici dobrovoljnim prilozima i plaćanjem članarine.
Program Druženja:
1. Sastanak sudionika sa slijedećim temama:
- Kako ostvariti povezivanje ljudi ovog kraja sa svojim zavičajem?
- Hoćemo li konačno napisati tekstove za knjigu “Bosanski Dubočac i njegovi ljudi”?
- Izgradnja Društvenog doma – mjesta budućeg okupljanja i druženja ljudi, obnova rada
Biblioteke i čitaonice, način prikupljanja sredstava, rokovi i dr.
- Osvrt na ostali dio programa rada Udruženja, razgovor o temama bitnim za sadašnji i
budući život u Bosanskom Dubočcu.
- Predstavljanje povoljne kreditne linije Vlade Republike Turske za finansiranje
investicija u poljoprivredi, stročarstvu, kupovini zemljišta, proizvodnim i uslužnim
djelatnostima i u turizmu;
- Upoznavanje sa sadržajem Javnog poziva za odabir korisnika po programu “Izgradnja
i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i
staklenika povratnicima na prostoru Republike Srpske” koji je 05.07.2012. godine
objavilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica;
- Obraćanje učesnika Druženja;
- Zaključci i odluke;
2. Čitanje odabranih stihova iz najnovije knjige Alije H. Dubočanina “Ljetnikovac pod
planinom”;
3. Zakuska – jelo, piće, kafa i, najvažnije, razgovori uz druženje i muziku.
Sastanak su vodili: Ekrem Hasagić predsjednik Udruženja, Senka Latifović predsjednica Zbora
građana M.Z. Bos. Dubočac i predsjednica žena, Rasim Eminović, član Savjeta M.Z Bos. Dubočac i
Neda Pozderac, predsjednica Upravnog odbora Udruženja.
Ekrem Hasagić je otvorio Druženje, pozdravio prisutne, zahvlio na dolasku i predložio da sastanak
održimo prema predloženim temama, što je i prihvaćeno.
Zamolio je predsjednicu Upravnog odbora, Nedu Pozderac, da šire objasni naznačene teme.
Ad. 1.
Neda Pozderac je također pozdravila sve prisutne i iskazala radost zbog zajedničkog druženja.
Naglasila je da voli svoj zavičaj i da će, sve dok bude mogla, raditi na ostvarivanju programskih
ciljeva i zadatka Udruženja, na korist našeg zavičaja i njegovih ljudi. Žao joj je što neki, zbog bolesti
ili drugih razloga, nisu mogli doći. Rekla je da joj se telefonom javio Nermin Merdžanović,
predsjednik Savjeta M.Z. i objasnio da je na poslu i da zbog toga ne može biti na Druženju. Sve je
pozdravio i želi uspjeh u radu i Druženju. Nakon toga, kratko je pojasnila tačke predviđene u
programu.
Baza podataka o Dubočanima u zemlji i svijetu je 1. tačka programa rada Udruženja za
2012. godinu. Zato je zamolila sve prisutne da pomognu Udruženju da uspostavi bazu podataka o
Dubočanima, ma gdje da su, te da se bar na taj način uspostavi veza i komunikacija onih koji su
negdje u svijetu sa svojim zavičajem. Podaci se mogu slati meilom na: [email protected]
Pisanje knjige “Bosanski Dubočac i njegovi ljudi” je ideja prihvaćena na sastanku
Dubočana još 03.05.2008. godine, koji su organizovali Mirhat Fejzić i ona (na ovom istom mjestu,
kada je sve i počelo). Ukazala se potreba da se zapiše ono što se još pamti, kako bi se spasile od
zaborava mnoge vrijednosti našeg zavičaja i njegovih ljudi. Kažu “što nije zapisano, nije ni postojalo”.
Još jedanput je pozvala sve koji mogu i žele da napišu svoja sjećanja i da ih dostave sa fotografijama i
2
drugim dokumentima koje imaju, najdalje do kraja septembra ove godine. Samo u tom slučaju knjiga
bi se i mogla objaviti do kraja godine.
Izgradnja Društvenog doma je najveći prioritet Udruženja, a vjeruje i Dubočana. Skaca i
izgled, te tlocrti Doma vide se uvećani na plakatama istaknutim ovdje na zidu ambulante. Kada se
Upravni odbor odlučivao za projektovanje budućeg Društvenog doma, želio je da to bude zgrada koja
će odražavati kulturu stanovanja, tradiciju i graditeljsku baštinu bosanske kuće i ovog kraja. Vjeruje da
niko neće biti protiv ovakve arhitekture. Takvih zgrada u Dubočcu je bilo mnogo. Objasnila je šta je
predviđeno u prizemlju i posebno naglasila da će na spratu biti apartmani za goste, kao nukleus
budućeg seoskog turizma. Upravni odbor ponovo predlaže da se objekat gradi na lokaciji pored Save
(k.č 203), a ne među ruševinama pošte i zadružnog doma, te pored mezarja, na lokalitetu bivšeg ureda,
kako je predlagao Savjet MZ. O tome se danas trebamo konačno izjasniti, kako bi i Savjet mogao dati
novu saglasnost. Mi, Dubočani, trebamo prikupiti dio sredstava ličnim donacijama za početne
radove. To bi bio osnov da se obraćamo i institucijama vlasti i međunarodnim organizacijama da nam
i oni pomognu. Objasnila je da se odustalo od ideje da se zgrada ambulante proširi, jer je i Savjet M.Z.
promijenio svoju raniju odluku i želi obnovu te zgrade za ambulantu, a ne Društveni dom. Upravni
odbor je to prihvatio i poštuje odluku Savjeta. Kada se završi obnova ambulante, za što je u Budžetu
za 2012. godinu opština Derventa planirala 16.000,00 KM, zgrada će biti vlasništvo Opštine i izdavat
će se u zakup onome ko je bude koristio (takvo objašnjenje dao nam je načelnik Simić). To je bio
razlog da se Udruženje opredijeli za izgradnju novog objekta, koji ovdje i predlažemo. Za Biblioteku i
čitaonicu je nabavljena kompjuterska oprema i namješta od odnacije Ministarstva kulture Republike
Hrvatske u iznosu od 30.000,00 kuna i sakupljeno oko 4.000 knjiga.
Ostali dio programa rada Udruženje u ovoj godini odnosi se na: povratak prognanih i
raseljenih, podršku i pomoć povratnicima i onim koji žele povratak, susrete Dubočana, saradnju sa
drugim organizacijama i institucijama, te istraživanje povjesnih činjenica o Bosanskom Dubočcu.
Rekla je da je sve što je do sada Udruženje uradilo, napisano u izvještaju za januar-juni 2012. i
štampano u Biltenu 3 koji svako može uzeti.
Kreditna linija Vlade Republike Turske od 100 miliona Eura, prezentirana je 12.06.2012.
godine u Sarajevu u Hotelu “Bristol” i mogu je kristiti fizička i pravna lica u cijeloj BiH, posebno
povratnici (manjinske grupe). Kamate se kreću od 0% za rok na godinu dana, do 3,99% za duži rok
vraćanja. Greajs perid je 12 mjeseci, a maksimalan rok kreditiranja do 10 godina. Krediti se daju za
poljoprivredu, stočarstvo, kupovinu zemljišta, proizvodne i uslužne djelatnosti, te turizam. Kredite
implementiraju Bosna Bank International i Turkish Ziraat Bank Bosnia, čije su najbliže filijale u
Jelahu i Tešnju, gdje se mogu dobiti detaljnije informacije. Ovo je prilika svima koji imaju namjeru
baviti se navedenim poslovima i biznisom općenito, te preporučuje da se ta povoljna prilika i iskoristi.
Javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, raspisan je 05.07.2012.
godine u ime 3 federalna ministarstva, sa ukupnim iznosom od 6,000.000,00 KM, za odabir korisnika
po programu “Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela, poljoprivredne mehanizacije
i staklenika povratnicima na prostoru RS-a”. Od ukupne cijene projekta, 70% su bespovratna sredstva,
a 30% učešće korisnika (bilo kreditom ili ličnim učešćem). I ovo je prilika da se povratnici i oni koji
se namjeravaju vratiti, prijave na ovaj poziv s konkretnim programima. Javni poziv se može naći na
Web stranici Ministarstva: www.fmroi.gov.ba
Zamolila je prisutne da o ovim i drugim pitanjima, bitnim za sadašnji i budući život u
Bosanskom Dubočcu, daju svoja viđenja, komentare ili prijedloge.
Mićo Bajrić smatra da nije bilo dovoljno informacija o ovom druženju. Predložio je da se Udruženje
koristi društvenim elektronskim mrežama (facebook, youtube) kao najbržom komunikacijom. Rekao
je kako je za kratko vrijeme dobio 860 slika preko facebook-a. Zamolio je da se danas utvrdi tačan
datum slijedećeg druženja.
Mirhat Fejzić smatra da se izgradnja Društvenog doma treba maksimalno podržati jer će imati značaj,
ne samo za Dubočac, nego i za širu društvenu zajednicu. Osim što će u Domu biti sala za satanke, te
Biblioteka i čitaonica, ovo zaista može biti pravi početak seoskog turizma u Bosanskom Dubočcu. To
je značajna privredna grane koja se i u svijetu preferita, a mi za to imamo izuzetne prirodne
preduvjete. Siguran je da će u Dubočac dolaziti i mnogi stranci. Kada neki brod prođe Savom i vidi
ovakvu zgradu, ljudi će zastat da je bolje pogledaju. I zato je ova lokacija bolja od one gdje je bio ured
M.Z. Predložio je da mi, Dubočani, svojim donacijama osiguramo početna sredstva i da se zgrada
počne graditi što prije, a kada se počne - gradnja će se sigurno i završiti.
3
Jedan od mještana je rekao da “Sve što se uradi u Dubočcu – vrijedi” i podržao je ovu ideju.
Mićo Bajrić je rakao da bi rado doveo i po 20 svojih prijatelja u Dubočac, ali ih nema gdje smjestiti
da borave više dana. Ova zgrada će to omogućiti i raduje se tome.
Ekrem Hasagić je predložio da se, kao stalni datum, odnosno dan Druženja Dubočana, odredi: zadnja
subota u julu ili prva u avgustu. Nakon kraće rasprave, usaglašen je slijedeći stalni termin:
Druženje Dubočana bit će zadnje subote u julu mjesecu svake godine.
Pošto nije bilo više komentara i prijedloga, zatražio izjašnjenje i upitao:
Ko je za gradnju ovakvog Društvenog doma na predloženoj lokaciji na k.č. 203?
Svi su bili ZA i pokazali to dizanjem ruke, niko nije bio protiv.
Na osnovu iznesernog, mogu se konstatirati sljedeći zaključci i odluke:
Dostaviti osnovne informacije o Dubočanima (ime i prezime, imena roditelja, datum i
mjesto rođenja, adresa, telefon i e-mail ako ga ima) kako bi Udruženje moglo uspostaviti
što potpuniju bazu podataka.
Tekstove za knjigu “Bosanski Dubočac i njegovi ljudi”, dostaviti sa fotografijama i
drugim eventualnim dokumentima, do kraja septembra 2012. godine. Ako bude dovoljno
tekstova, knjigu objaviti do kraja godine.
Odmah početi prikupljati donacije za izgradnju Društvenog doma. Donacije se mogu
uplatiti kod Raiffeisen Bank u domaćoj valuti (KM) na
žiro račun broj: 161-045-00561300-57
ili u deviznim sredstvima kod iste Banke na devizni račun broj:
06450010884, SWIFT: RZBABA2S, IBAN: BA391611450000345307
Svrha uplate: Donacija za izgradnju Društvenog doma u Bos. Dubočcu.
-
Društveni dom izgraditi na katastarskoj čestici br. 203 (preko puta zgrade ambulante).
Zadnja subota u julu svake godine bit će stalni termin druženja Dubočana.
Napominjemo da će imena svih donatora za izgradnju Društvenog doma biti ispisana na
posebnoj tabli i istaknuta u prostoriji za sastanke, a redoslijed imena bit će prema veličini
doniranog iznosa ili prema datumu uplaćene donacije; Očekuju se uplate što prije.
Ad. 2.
Neda Pozderac je, kao znak pozdrava Alije H. Dubočanina svome zavičaju i voljenoj Savi, pročitala
četiri pjesme iz njegove najnovije knjige “Ljetnikovac pod planinom”. Naslovi pjesama su: “Šta bi
htio danas vidjeti”, “Volim rijeke”, “Tišina” te “Dani i sjenke”. Nakon svake pročitane pjesme
velikim aplauzom Dubočani su uputili svoju zahvalnost i pozdrav “Esminom i njihovom Aliji”. Ovo
je bilo ponovno kratko približavanje zavičaja piscu i pisca svome zavičaju.
Sastanak je završen u 12:55 sati, nakon čega je počelo druženje uz jelo, piće, muziku i
prijateljske razgovore. U tom periodu su nam se pridružili Milorad Simić i Novak Nović. Nisu se duže
zadržali zbog drugih obaveza. Hvala im.
U toku druženja potpisivane su pristupnice za članstvo u Udruženju, prikupljani dobrovoljni prilozi,
članarina, te kupovane majice sa znakom Udruženja i knjiga “Ljetnikovac pod planinom”. Druženje je
trajalo do kasnih večernjih sati.
Pristupnice za članstvo u Udruženje potpisali su:
Alibegović /Arifa/ Zumra, Bajrić /Sadmira/ Ammar, Bajrić /Kadre/ Islam, Bajrić /Jusufa/ Mile-Mićo, Eminvić
/Paše/ Mirsad, Fejzić /Fejzudina/ Dejan, Fejzić /Muhe/ Hamdija, Fejzić /Uzeira/ Mirhat, Feketija /Zvonimira/
Gordana, Isaković /Mustafe/ Dinka, Jašarević /Mustafe/ Nijaz, Kalenderović /Galiba/ Asim, Kovaljev /Pavla/
Dušan, Latifović /Mirzeta/ Dino, Latifović /Mirsada/ Eldin, Latifović /Ruvejda/ Izeta, Latifović /Mirzeta/
Mirnes, Mehičić /Denisa/ Adrian (najmlađi član), Mehičić /Džemala/ Denis, Mehičić /Hakije/ Fatima, Mehičić
/Fahrudina/ Rasim, Mehičić /Fahrudina/ Sanela, Merdžanović /Nermina/ Amar, Merdžanović /Nermina/ Eldar,
Merdžanoić /Ćamila/ Fahir, Merdžanović /Omera/ Nisveta, Merdžanovića /.../ Senad, Merdžanović /Age/ Taib,
Merdžanović /Ćamila/ Zahir, Maksimović /Gorana/ Igor, Pašagić /Muhe/ Hađa, Sinanović /Asima/ Emina i
Šahdić /Džemala/ Minira.
Hodžić Jasminka i Omer iz Maglaja, Hasagić Hadža iz Dubočca, Sirovina Miro iz Pjevalovca i Eminović Mirnes
iz Dubočca, su uplatili članarinu, ali nisu potpisali pristupnicu.
Udruženje ima 94 člana sa pristupnicom i 5 sa uplaćenom članarinom, ali bez pristupnice, što je ukupno 99.
Udruženje nastoji da bude masovnije jer se zajedničkim snagama lakše izvršavaju sve planirane aktivnosti.
4
Na Druženju su prikupljena slijedeća sredstva:
Przna
nica:
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
Prezime i ime:
Mehičić Irfan, Sarajevo (10.07.2012.)
Latifović Izeta, Bosanski Dubočac
Pozderac Neda, Sarajevo
Eminović Hilmo, Bosanski Dubočac
Sirovina Miro, Pjevalovac-Sl.Brod
Smailović Kermal, Dubočac-Haderslev Danska
Fejzić Mirhat, Bosanski Dubočac – Zagreb
Bajrić Junus, Fojnica
Bajrić Islam, Zenica
Dizdarević Maid, D. Stubica – Hravstka
Fejzić-Buic Hanumica i Erika, Euclid, OH-SAD
Merdžanović Zahir, Randers – Danska
Merdžanović Nisveta, Vosendorf, Austria
Kušmić Hilmo, Bosanski Brod
Vugdalić Selvina, Sijekovac – Bos. Brod
Đuherić Ćamila, Bosanski Dubočac
Jašarević Dževad, Bosanski Dubočac
Pašagić Hadža, Bosanski Dubočac
Fejzić-Buic Hanumica i Erika, Euclid, OH-SAD
Članarina:
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
100,00 USD
53,00 KM
10,00 KM
23,00 KM
23,00 KM
10,00 KM
11,00 KM
50,00 KM
22,00 KM
36,00 KM
37/12
38/12
39/12
40/12
41/12
42/12
43/12
44/12
45/12
46/12
Mehičić Fatima, Bosanski Dubočac
Sinanović Emina, Bosanski Dubočac
Hasagić Hadža, Bosanski Dubočac
Alibegović Zumra, Bosanski Dubočac
Šahdić Minira, Beč – Austria
Ferizović Amira, Maglaj
Merdžanović Nisveta, Vosendorf-Austria
Eminović Mirnes, Bosanski Dubočac
Kušmić Hilmo, Bosanski Brod
Hodžić Jasminka i
Hodžić Omer, Maglaj
Mehičić Vahid, Medvode – Slovenija i
Mehičić Štefanija, Medvode – Slovenija
Mehičić Džemal, Zenica
Mehičić Denis, Blaustfin – Njemačka i
Mehičić Adrian (sin)-najmlađi član
Kovaljev Dušan, Zenica
Isaković Sead, Zenica
Dizdarević Maid, D. Stubica-Hravatska
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
53/12
54/12
55/12
56/12
57/12
58/12
59/12
60/12
50,00 KM
42,00 KM
50,00 KM
50,00 KM
10,00 KM
10,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
50/12
51/12
52/12
Knjiga:
50,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
Kovaljev Dušan, Zenica
Isaković Dinka, Hamburg – Njemačka
Bajrić Mile, Dassel – Njemačka
Smailović Melisa, Bosanski Dubočac
Kalenderović Asim, Sandviken-Švedska
Merdžanović Taib, Midvale-Utah, SAD
Kalenderović Asim, Sandviken-Švedska
Jašarević Zemira, Bosanski Dubočac
Fejzić Hamdija, Bosanski Dubočac
Latifović Emir, Bosanski Dubočac
48/12
49/12
Majica:
12,00 KM
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12
32/12
33/12
34/12
35/12
36/12
47/12
Prilog:
50,00 KM
27,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
32,00 KM
23,00 KM
23,00 KM
22,00 KM
46,00 KM
12,00 KM
33,00 KM
12,00 KM
10,00 KM
10,00 KM
10,00 KM
10,00 KM
10,00 Eur
12,00 KM
12,00 KM
23,00 KM
10,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
24,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
10,00 KM
10,00 KM
16,00 KM
100,00 Eu
10,00 KM
11,00 KM
11,00 KM
200,00 kuna
10,00 KM
Sinanović-Feketija Gordana i Mirza, Zagreb
20,00 Eur
Jašarević Šahza, Bosanski Dubočac
23,00 KM
Mehičić Ruzmir, Novi Travnik
12,00 KM
23,00 KM
Jašarević Nisko, Bosanski Dubočac
12,00 KM
Eminović Mirsad, Bosasnki Dubočac
12,00 KM
8,00 KM
Udruženje Bosanski Dubočac i njegovi ljudi
Sedlovski Milica, Pjevalovac
12,00 KM
Sedlovski Ivica, Pjevalovac
12,00 KM
UKUPNO uplaćeno u KM, USD, Eur i Kunama i preračunato u KM
60,00 KM
10,00 KM
100,00 USD
Ukupno:
50,00 KM
12,00 KM
50,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
72,00 KM
54,00 KM
50,00 KM
62,00 KM
12,00 KM
100,00 USD
50,00 Eur
23,00 KM
10,00 KM
10,00 KM
11,00 KM
50,00 KM
32,00 KM
7,00KM
20,00 Eur
12,00 KM
12,00 KM
50,00 KM
23,00 KM
34,00 KM
100,00 KM
12,00 KM
33,00 KM
22,00 KM
10,00 Eur
12,00 KM
24,00 KM
45,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
12,00 KM
22,00 KM
10,00 KM
12,00 KM
10,00 Eur
20,00 KM
36,00 KM
100,00 Eur
12,00 KM
34,00 KM
11,00 KM
11,00 KM
10,00 KM
200,00 kuna
20,00 Eur
23,00 KM
35,00 KM
12,00 KM
20,00 KM
60,00 KM
12,00 KM
22,00 KM
1.327,00 KM
= 155,50 KM
210,00 Eur = 410,72 KM
200,00 kuna = 50,50 KM
1.903,72 KM
- provizija za konverziju
3,60 KM
SVEGA
1.900,12 KM
5
Troškovi Druženja bili su slijedeći:
R.br:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
18.
19.
20
21.
22
23.
24.
Opis:
Uvećavanje i kopiranje skce i tloc.Društvenog doma
Kopiranje poziva za Druženje i drugih dokumenata
Katastarski pl. k.č.203 uz Zahtjev za izdavanje lokacijskih
uslova za Društveni dom, s provizijom
Opštinska taksa na izdavanje Katastarskog plana
Poziv za donacije – fotokopiranje i uvećavanje
Pakpapir i špaga
Hamer, selotejp, blok naloga za isplatu, korektur
Bijela samoljepljiva tapeta
Lajsne samoljepljive bijele
PVC posuđe, salveta i kese za smeće
Prijevoz raznog materijala za druženje Dubočana
Povrat. karta SA-Derv.autobus za N.Pozderac i prtljag
18 kg ribe za zakusku na druženju Dubočana
Piće i začini za riblju čorbu
Pivo za druženje Dubočana
Usluge za pečenje ribe i riblju čorbu za druženje
Janje – klanje, pečenje, tranžiranje i dovoz za druženje
Posjed. list br. 53/0 M.Z.Bos.Dubočac sa provizijom
Za prodate knjige “Ljetnikovac pod planinom”
Priprema i štampanje Biltena 3 u 80 prim. s provizijom
Poštarina za slanje dokaza o vlasništvu opštini Derventa
Fotokopiranje dokumenata (dokaz o vals.) za opšt.Derv.
Prijava A.H.Dubočanina na konkurs za nagradu “Skendar
Kulenović”-poštar. i 4 knjige “Ljetnikovac pod planinom”
Fotokop.dokumenata uz Izvještaj o utrošku 400 KM donac.
Poštar.za Izvješt.o utrošku 400 KM donacije BH Telekoma
Račun:
9147 od 20.06.2012. “Mak Invest” Sarajevo
362 od 29.06.2012. “Biroservis” Sarajevo
219 od 2.7.2012. Republička uprava za
geoderske i imovinsko pravne poslove RS
25/12 od 2.7.2012. Opšinska taksa Derventa
9638 od 12.7.2012. “Mak Invest” Sarajevo
26672 od 12.7.2012. “Svjetlostkomerc” Saraj.
26634 od 12.7.2012. “Svjetlostkomerc” Saraj.
19218 od 12.7.2012. “Primus Balkan” Saraj.
19191 od 12.7.2012. “Primus Balkan” Saraj.
65042 od 12.7.2012. “Robot CO” Sarajevo
001419 od 13.7.2012. Autotaxi Subašić, Sar.
80493 od 13.7.2012. “Centrotrans” Sarajevo
1/12 isplatnica od 14.7.2012. Fejzić Mirhat
2/12 isplat. od 14.7.2012. STR “Dubočanka”
3/12 isplat. od 14.7.2012. STR “Čajo”
4/12 isplat. od 14.7.2012. Eminović Mirsad
5/12 isplat. od 14.7.2012. Jakovlič Štefo
219 od 16.7.2012. RGU BL
6/12 isplat. od 16.7.2012. A.H.Dubočanin
05-070/12 od 17.7.2012. TDP, d.o.o Sarajevo
Prepor. 261732075 od 18.7.2012.opšt.Derven.
00278192 od 18.7.2012.“Ekocopy” Sarajevo
Preporuka 023702072 od 20.7.2012. JU
Spomen biblioteka “S.Kulenović” B. Petrovac
Pošta Sarajevo
Preporuka 006522075 BA, BH Telekom Sar.
UKUPNO
Iznos:
21,70 KM
14,10 KM
14,00 KM
2,00 KM
7,65 KM
14,10 KM
7,30 KM
16,00 KM
7,20 KM
38,65 KM
5,00 KM
33,00 KM
54,00 KM
154,40 KM
93,50 KM
40,00 KM
238,00 KM
31,00 KM
200,00 KM
141,90 KM
2,40 KM
1,80 KM
44,40 KM
0,60 KM
2,40 KM
1.185,10 KM
Specifikacija:
Prikupljena sredstava na Druženju.....................................................................................................................................................1.900,12 KM
Utrošna sredstava za Druženje i druge potrebe . ...............................................................................................................................1.185,10 KM
Ostalo je................................................................................................................................................................................................715,02 KM
Iz ovog ostatka namirit će se dio duga Nedi Pozderac i to:
1. Povrat preostalog dijela duga, uplaćenog po predračunu, TDP, d.o.o. Sarajevo, br. br. 05-18/12
od 24.04.2012. godine sa računa N. Pozderac za kopir aparat Canon IR 2520, u ukupnom iznosu
od 2.731,95 KM, od čega je 3.5.2012.vraćeno Nedi 2.200,00 KM sa računa Udruženja, na račun
Nede Pozderac, te se ovim vraća preostali dio duga u iznosu od............................................................................531,95 KM
Od prihoda sa druženja Dubočana u blagajni ostaje.............................................................................................................................183,07 KM
Nedi Pozderac još treba vratiti slijedeći dug:
1. Uplaćeni iznos po predračunu JYSK d.o.o Sarajevo br. 6X701102250412103417 od 25.04.2012. sa računa
Nede Pozderac za po 2 kancelarijska stola, stolice i plakara za Biblioteku u Bos.Dubočcu.....................................660,00 KM
2. Uplaćena taksa za upis promjena u Registru udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde BiH
sa računa Nede Pozderac na račun Budžeta BiH 10.05.2012. godine.........................................................................200,00 KM
3. Pozajmica po Ugovoru za 2010. godinu (vraćanje do 01.02.2013. godine)...........................................................1.550,00 KM
4. Pozajmica po Ugovoru za 2011. godinu (vraćanje do 01.02.2013. godine)..............................................................450,00 KM
5. Pozajmica po Ugovoru za 2012. godinu (vraćanje do 01.02.2013. godine)..............................................................400,00 KM
Ukupno za vraćanje.........................3.260,00 KM
HVALA SVIMA KOJI SU DOŠLI I POMOGLI ODRŽAVANJE DRUŽENJA DUBOČANA!
VIDIMO SE PONOVO IDUĆE GODINE ZADNJE SUBOTE U JULU!
Ekrem Hasagić, predsjednik Udruženja i
Neda Pozderac, predsjednica Upravnog odbora
Sarajevo, 23.07.2012. godine
6
Download

više - bosanskidubocacinjegoviljudi.org.ba