FAKULTET ZA POMORSTVO
NAUTIKA
Utorak, 26.06.2012.
SPISAK KANDIDATA
prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija
rok JUN, 2012. godine
koji nijesu polagali eksternu maturu
Broj prijave
2.
3.
4.
7.
8.
9.
11.
12.
17.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
29.
36.
39.
40.
41.
42.
43.
48.
50.
53.
55.
56.
57.
58.
Prezime i ime
Pleskonjić Goran
Bjelobrković Miloš
Ristić Nebojša
Zorić Vladimir
Ilić Aleksandar
Bezjak Ognjen
Matijević Josip
Vukanović Nikola
Simić Goran
Jablan Filip
Nikolić Miloš
Donković Ljubo
Murišić Nikola
Marić Ivan
Ćalasan Miloš
Milošević Marjan
Bojanić Sandra
Ćorsović Marko
Kašćelan Goran
Petranović Nemanja
Dragović Pavle
Cenerić Tomislav
Konatar Marko
Murišić Aleksa
Radonjić Ivan
ðumić Vladimir
Damer Hamza
Nemet Boris
Risteski Jelena
Novaković Nemanja
S Škola
15.60
18.73
16.86
16.00
14.57
21.48
19.06
30.63
15.42
16.82
26.40
14.84
12.84
21.37
13.58
19.70
20.10
17.57
14.78
26.83
16.95
14.31
21.86
14.46
21.43
24.53
23.81
17.59
17.68
23.75
Strani jezik
Srednja škola / Mjesto boravka
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Pomorska škola - / Tivat
Pomorska škola - / Bar
Pomorska škola - / Kotor
Pomorska škola - / Herceg Novi
Pomorska škola - / Herceg Novi
Pomorska škola - / Herceg Novi
Pomorska škola - / Tivat
Gimnazija / Podgorica
Pomorska škola - / Herceg Novi
Pomorska škola - / Herceg Novi
Pomorska škola - / Bar
Pomorska škola - / Kotor
Pomorska škola - / Kotor
Pomorska škola - / Tivat
Pomorska škola - / Herceg Novi
Pomorska škola - / Kotor
Pomorska škola - / Herceg Novi
Pomorska škola - / Herceg Novi
Pomorska škola - / Kotor
Pomorska škola - / Bar
Pomorska škola - / Podgorica
Pomorska škola - / Kotor
Mašinska / Bijelo Polje
Pomorska škola - / Kotor
Gimnazija / Kotor
Pomorska škola - / Tivat
Pomorska škola - / Bar
Pomorska škola - / Sombor
Pomorska škola - / Novi Sad
Pomorska škola - / Novi Sad
FAKULTET ZA POMORSTVO
NAUTIKA
Utorak, 26.06.2012.
SPISAK KANDIDATA
prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija
rok JUN, 2012. godine
koji nijesu polagali eksternu maturu
Broj prijave
59.
60.
62.
63.
Prezime i ime
Ćulibrk Slavko
Piperski David
Dabanović Jakša
Nikolić Anastasja
S Škola
21.49
22.94
16.81
18.65
Strani jezik
Srednja škola / Mjesto boravka
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Pomorska škola - / Vrbas
Gimnazija / Novi Sad
Gimnazija / Kragujevac
Pomorska škola - / Novi Sad
Download

FAKULTET ZA POMORSTVO NAUTIKA Utorak, 26.06.2012. SPISAK