RASPORED POLAGNJA STRUČNOG - ZAVRŠNOG
ISPITA
PREDMET PO IZBORU
NAUTIČKI TEHNIČAR
Utorak, 04.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
ISPIT
10:00
Terestrička
navigacija
11:30
Terestrička
navigacija
KANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Novak Bakić
Branko Bosiočić
Marko Branković
Damjan Vodovar
Ivan Drašković
Aleksandar Đurić
Ivan Juretić
Ivan Komnenić
Igor Matijević
Marko Mrgud
Momir Nikolić
Petar Nikčević
Srijeda, 05.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
ISPIT
09:00
Terestrička
navigacija
10:30
Terestrička
navigacija
KANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stefan Alavanja
Ilija Baldić
Vasilije Baletić
Srđan Balić
Dražen Batina
Rajko Bigović
Miloš Bukilica
Miloš Vujović
Vlado Vukadinović
Šime Vukasović
Predrag Vulović
Savo Gobović
Četvrtak, 06.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
ISPIT
09:00
Terestrička
navigacija
10:30
Terestrička
navigacija
KANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Nikola Pavlović
Bogoljub Petrović
Miloš Proročić
Dražen Radoničić
Nikola Ristelić
Jovan Risteljić
Gavrilo Samardžić
Nemanja Sarkić
Miloš Seferović
Dušan Spasić
Nenad Stijović
Petak, 07.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
ISPIT
08:00
Terestrička
navigacija
9:30
Terestrička
navigacija
KANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Blagoje Grujičić
Danijel Lučić
Steafan Ljutić
Stefan Marković
Vladimir Matković
Filip Mirović
Ilija Mršulja
Luka Perišić
Kristijan Petrović
Dobrica Radonjić
Sreten Ristić
Utorak, 11.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
10:00
ISPIT
Terestrička
navigacija
KANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Petar Tomanović
Savo Tomašević
Mirko Šparović
Ivan Klemenc
Komnen Murišić
Mihailo Obradović
Martin Vukadinović
Srijeda, 12.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
ISPIT
09:00
Terestrička
navigacija
10:30
Astronomska
navigacija
KANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
Krsto Samardžić
Filip Samardžić
Nikola Ćosović
Dinko Homarac
Nebojša Šerović
Rajko Bojanić
Boris Buvač
Dalibor Mršulja
RASPORED POLAGNJA STRUČNOG - ZAVRŠNOG
ISPITA
ODBRANA STRUČNOG RADA
NAUTIČKI TEHNIČAR
Ponedeljak, 10.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
ISPIT
13:00
Pomorska
meteorologija i
okeanografija
14:30
Pomorska
meteorologija i
okeanografija
KANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stefan Alavanja
Danijel Lučić
Stefan Marković
Luka Perišić
Nikola Ćosović
Komnen Murišić
Novak Bakić
Branko Bosiočić
Aleksandar Đurić
Petar Nikčević
Nikola Ristelić
Gavrilo Samardžić
Nemanja Sarkić
Utorak, 11.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
11:45
13:00
ISPIT
1.
2.
Sigurnost na moru 3.
4.
5.
1.
2.
Sigurnost na moru 3.
4.
5.
KANDIDATI
Marko Branković
Ivan Drašković
Marko Mrgud
Nikola Pavlović
Bogoljub Petrović
Miloš Proročić
Dražen Radoničić
Jovan Risteljić
Petar Tomanović
Mirko Šparović
Srijeda, 12.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
14:00
3
15:45
ISPIT
KANDIDATI
1.
2.
3.
Sigurnost na moru 4.
5.
6.
7.
Stabilnost broda
Ivan Klemenc
Mihailo Obradović
Ilija Baldić
Miloš Vujović
Vlado Vukadinović
Filip Mirović
Dinko Homarac
1. Blagoje Gruičić
16:00
1.
Krcanje i slaganje 2.
3.
tereta
4.
5.
Vasilije Baletić
Srđan Balić
Stefan Ljutić
Dobrica Radonjić
Filip Samardžić
17:15
Krcanje i slaganje
1. Dalibor Mršulja
tereta
Četvrtak, 13.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
ISPIT
08:30
Elektronska
navigacija
10:45
Elektronska
navigacija
*
KANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rajko Bojanić
Boris Buvač
Damjan vodovar
Ivan Komnenić
Momir Nikolić
Miloš Seferović
Dušan Spasić
Nenad Stijović
Savo Tomašević
Dražen Batina
Šime Vukasović
Vladimir Matković
Ilija Mršulja
Sreten Ristić
Krsto Samardžić
Petak, 14.06.2013. god.
VRIJEME
ODRŽAVANJA
08:00
n
13:00
13:45
ISPIT
Teorija broda
KANDIDATI
1. Nikola Bigović
2. Miloš Bukilica
3. Predrag Vulović
1. Savo Gobović
Manevrisanje
2. Kristijan Petrović
brodom i MPISM 3. Nebojša Šerović
Pomorsko pravo 1. Martin Vukadinović
Download

BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR