Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za romanistiku
Katedra za francuski jezik i književnost
Januarski ispitni rok
31.01.2011.
FRANCUSKI JEZIK – PREDMET PO IZBORU 2010/11. g.
A.1.1.
Br.
indeksa
Studijska
grupa
CC
(20)
Vežbe
(20)
1 AGNANTOPOULOS Sotirios
is 77/09
istorija
15,5
2 AMIDŽIĆ Marina
ej 59/08
anglistika
3 BELOŠ Jelena
sf 20/09
SJIK
4 BRANKOVIĆ Milja
Rb
Prezime i ime
Ispit Ukupno
Ocena
(60)
(100)
6
0
21,5
5 (pet)
19
7
48
74
7 (sedam)
14
3
42
59
6 (šest)
kk 20/10 komp. knjiž. 11,5
12
0
33,5
5 (pet)
5 BULJ Ivana
kk 7/10
komp. knjiž.
20
18
57
95
10 (deset)
6 ČOLIĆ Dušan
nj 45/08 germanistika
19
5
47
71
7 (sedam)
7 DEKIĆ Ivana
is 70/10
istorija
15
20
40
75
8 (osam)
8 DŽANKIĆ Tara
sj 20/09
SJIK
17
16
47
80
8 (osam)
9 ĐAKOVIĆ Tamara
sf 48/09
SJIK
13
8
44
65
7 (sedam)
10 ĐOKIĆ Danijela
fl 17/09
filozofija
16,5
4,5
42
63
6 (šest)
11 ĐORĐEVIĆ Aleksandra
sf 40/09
SJIK
18,5
8
44,5
71
7 (sedam)
12 ĐURIĆ Mirjana
sf 41/10
SJIK
18
13
34
65
7 (sedam)
13 ĐURIŠIĆ Marko
ej 41/09
anglistika
18
8
50
76
8 (osam)
14 ĐUROVIĆ Anđelka
pg 63/10
pedagogija
16,5
18
50,5
85
9 (devet)
15 GATARIĆ Mirjana
kk 1/08
komp. knjiž. 17,5
20
55
92,5
9 (devet)
16 GRUIČIĆ Ljubica
rk 3/08
rumunski j.
16,5
12
48
76,5
8 (osam)
17 HORVAT Ivet
mk 6/09 hungarologija 15,5
20
35,5
71
7 (sedam)
18 ILIĆ Anastasija
fl 4/10
filozofija
18
18
56
92
9 (devet)
19 JOVANOVIĆ Slobodan
sf 12/10
SJIK
18,5
8
48,5
75
8 (osam)
20 JULHER Ana Marija
kk 6/08
komp. knjiž. 19,5
20
57
96,5
10 (deset)
21 KANJUH Ivan
is 28/10
istorija
12
18
33,5
63,5
6 (šest)
22 KOVAČEVIĆ Ana
sf 19/09
SJIK
18,5
20
56,5
95
10 (deset)
23 KOVAČEVIĆ Jovana
žu 01/09
žurnalistika
18
20
53,5
91,5
9 (devet)
24 KOŽLOVIĆ Jovana
is 49/10
istorija
16
18
41
75
8 (osam)
25 KRSMANOVIĆ Katarina
kk 15/10 komp. knjiž. 18,5
20
45
83,5
8 (osam)
26 KURDULIJA Tanja
ps 41/10
psihologija
20
20
50
90
9 (devet)
27 LUKAČ Karolina
ej 46/09
anglistika
20
20
59
99
10 (deset)
28 MALJKOVIĆ Ana
žu 35/10
žurnalistika
19
17
43
79
8 (osam)
29 MARKOVIĆ Aleksandra
ps 61/10
psihologija
13
17
40
70
7 (sedam)
30 MARKOVIĆ Ana
žu 64/10
žurnalistika
20
20
52,5
92,5
9 (devet)
31 MARKOVIĆ Nikola
žu 15/08
žurnalistika
15,5
20
53,5
89
9 (devet)
32 MILOŠEVIĆ Tamara
pg 17/10
pedagogija
19
20
46,5
85,5
9 (devet)
33 NAĐBALI Tamara
mk 24/09 hungarologija
14
20
51,5
85,5
9 (devet)
34 NEŠKOVIĆ Milica
rj 7/10
ruski jezik
17
8
47,5
72,5
7 (sedam)
35 PASTOR Adrien
is 45/10
istorija
16
15
0
31
5 (pet)
36 PAUNOVIĆ Milan
ej 38/08
anglistika
18
18
43
79
8 (osam)
37 PAVLOVIĆ Nada
rj 18/10
ruski jezik
17
18
51
86
9 (devet)
38 PEJKOVIĆ Kristina
sc 21/10
sociologija
19
20
56,5
95,5
10 (deset)
39 PERIĆ Dragana
ej 80/08
anglistika
19
17
55
91
9 (devet)
40 PETERKE Katarina
ej 73/09
anglistika
18,5
20
56,5
95
10 (deset)
41 POPOVIĆ Sofija
ej 18/08
anglistika
19,5
20
45,5
85
9 (devet)
42 PULJIZ Sanela
is 11/09
istorija
19
20
51
90
9 (devet)
43 PUŠKAŠ Dejan
is 41/10
istorija
18,5
19
38,5
76
8 (osam)
18
20
49
87
9 (devet)
44 RAJNAI Anita
mk 19/09 hungarologija
45 RAJNJAK Igor
kk 23/09 komp. knjiž. 19,5
20
58,5
98
10 (deset)
46 RISTANOVIĆ Nataša
pg 40/10
19,5
20
45,5
85
9 (devet)
47 SAVIĆ Olivera
nj 47/09 germanistika
19
17
54
90
9 (devet)
48 SEČENJI Kristina
mk 9/09 hungarologija
15
20
0
35
5 (pet)
49 SIMURDIĆ Iva
nj 31/09 germanistika
20
20
55
95
10 (deset)
50 SOLAR Ana
mk 3/09 hungarologija
20
20
59,5
99,5
10 (deset)
51 SPASOJEVIĆ Anđela
fl 17/10
13,5
3
0
16,5
5 (pet)
52 STANČIĆ Danijela
nj 51/08 germanistika
19
5
51
75
8 (osam)
53 STANKOVIĆ Marijana
kk 18/08 komp. knjiž. 19,5
7
55,5
82
8 (osam)
54 ŠKORIĆ Biljana
kk 4/10
komp. knjiž.
20
17
55
92
9 (devet)
55 TERLJUK Ivanka
kk 17/10 komp. knjiž.
20
18,5
56,5
95
10 (deset)
56 UBAVIN Jovan
sc 13/10
sociologija
17
7
39,5
63,5
6 (šest)
57 VASILJEVIĆ Katarina
žu 69/09
žurnalistika
16
18
39
73
7 (sedam)
58 VUKELIĆ Katarina
fl 29/10
filozofija
12,5
20
36
68,5
7 (sedam)
59 ZELENKAPIĆ Jovana
pg 41/10
pedagogija
17,5
18
43,5
79
8 (osam)
60 ZINAJIĆ Ivana
kk 973/07
komp knj.
17,5
13
48,5
79
8 (osam)
61 ŽUGIĆ Marko
fl 16/10
filozofija
16,5
9
43,5
69
7 (sedam)
pedagogija
filozofija
A.2.1.
Vežbe Ispit Ukupno
(20)
(60) (100)
Br. ind.
Studijska
grupa
CC
(20)
1 ALEKSIĆ Aleksandra
ej 61/08
anglistika
17
0
51,5
68,5
7 (sedam)
2 ANĐELIĆ Vanja
sk 72/09
SKIJ
12
14
46,5
72,5
7 (sedam)
3 APRO Antal
nj 35/09
germanistika
12
9
38
59
6 (šest)
4 BENEDEK Mikloš
mk 12/09 hungarologija 16,5
18,5
55,5
90,5
9 (devet)
5 BRADAŠ Fedora
ej 35/08
anglistika
18,5
19
58,5
96
10 (deset)
6 COLIĆ Aleksandra
sf 8/09
SJIK
19
20
58,5
97,5
10 (deset)
sk 15/09
SKIJ
15,5
14
52,5
82
8 (osam)
Rb
Prezime i ime
7 DESPOTOVIĆ Marina
Ocena
8 DRAGAŠ Nataša
9 FORO Rita
pg 6/09
pedagogija
kk 969/07 komp. knjiž.
18
20
57,5
95,5
10 (deset)
17
19
56
92
9 (devet)
10 GELER Dajana
sf 32/09
SJIK
19
20
56
95
10 (deset)
11 GEORGIEV Marija
rj 24/10
ruski jezik
18,5
13
50
81,5
8 (osam)
12 GILIĆ Olivera
žu 70/10
žurnalistika
18,5
17
55
90,5
9 (devet)
13 JANKOVIĆ Stevan
sk 74/09
SKIJ
10
12
0
22
5 (pet)
14 JESTROVIĆ Jovana
ps 15/ 09
psihologija
18,5
19
55
92,5
9 (devet)
15 JOVANOVIĆ David
nj 27/09 germanistika 18,5
18
55,5
92
9 (devet)
16 JOVIĆ Aleksandar
is 74/09
istorija
18
16
56
90
9 (devet)
17 JOVIĆ Anđela
nj 8/09
germanistika
17
18
47,5
82,5
8 (osam)
18 KAKUSI Ines
ej 11/08
anglistika
16,5
14
54,5
85
9 (devet)
19 KOSTIĆ Dragana
sk 44/10
SKIJ
17,5
17
48
82,5
8 (osam)
20 KOŠUTIĆ Goran
fl 33/09
filozofija
17,5
19
54,5
91
9 (devet)
21 KOZLOVAČKI Ana
ej 6/08
anglistika
18
19
58
95
10 (deset)
22 LAĐINOVIĆ Sandra
nj 28/09 germanistika 14,5
16
47
77,5
8 (osam)
23 MARINOVIĆ Milica
sf 42/09
SJIK
16
14
45
75
8 (osam)
24 MARKOVIĆ Petar
is 30/09
istorija
14
10
38
62
6 (šest)
25 MATEJAŠEV Svetozar
is 30/10
istorija
19
18
59
96
10 (deset)
26 MERŽA Ildiko
mk 11/09 hungarologija
15
19
57,5
91,5
9 (devet)
27 MIRKAILO Ivana
sf 53/09
SJIK
14
15
37,5
66,5
7 (sedam)
28 MUDROH Marjena
ps 73/09
psihologija
18
16
53
87
9 (devet)
29 NAĐ Reka
ej 9/08
anglistika
19
20
57,5
96,5
10 (deset)
30 NAĐ Senka
zu 20/08
žurnalistika
16
13
46
75
8 (osam)
31 NAJIĆ Anđelka
ej 744/07
anglistika
19
19,5
56,5
95
10 (deset)
32 NOVAK Sonja
ej 31/08
anglistika
18,5
14,5
57,5
90,5
9 (devet)
33 NOVAKOVIĆ Violeta
pg 34/09
pedagogija
17
14
44
75
8 (osam)
34 OBRADOVIĆ Nada
1065/06
žurnalistika
11
9
45,5
65,5
7 (sedam)
35 PAVLOVIĆ Dejan
pg 29/09
pedagogija
12,5
4
30
46,5
5 (pet)
36 PRICA Dragana
žu 53/08
žurnalistika
17,5
16
47,5
81
8 (osam)
37 PRODANOVIĆ Tamara
žu 2/09
žurnalistika
18
19
51,5
88,5
9 (devet)
38 PURIĆ Milan
nj 59/08
germanistika 14,5
10,5
44
69
7 (sedam)
39 SMRZLIĆ Slađana
sc 9/08
sociologija
14,5
16
44,5
75
8 (osam)
40 ŠEVO Dragan
is 39/09
istorija
13
15
39
67
7 (sedam)
41 ŠIŠLJAGIĆ Mara
nj 11/09 germanistika
19
20
58
97
10 (deset)
42 TEŠEVIĆ Dragana
sj 23/09
SJIK
18
20
47
85
9 (devet)
43 TOŠIĆ Sara
pg 38/10
pedagogija
17
18
43,5
78,5
8 (osam)
44 TURINSKI Marijana
sf 55/09
SJIK
15,5
15
0
30,5
5 (pet)
45 VESIĆ Zorana
ps 75/09
psihologija
13,5
15
43,5
72
7 (sedam)
46 VUJADINOVIĆ Jovan
is 20/09
istorija
11,5
13
0
24,5
5 (pet)
47 ZDRAVKOVIĆ Marija
rj 23/09
ruski jezik
11,5
13
43
67,5
7 (sedam)
48 ŽIVANIĆ Snežana
sf 49/09
SJIK
17,5
17
50,5
85
9 (devet)
49 ŽIVANOVIĆ Ivana
sk 6/09
SKIJ
16,5
17
48,5
82
8 (osam)
A.2.2.
Rb
Prezime i ime
1 OBRADOVIĆ Nada
Br. ind.
1065/06
CC (20)
14
Vežb Pism.
e (20) (50)
0
Usm. Ukupno
(10) (100)
31
Rezultati KOLOKVIJUMA po starom programu:
1. OBRADOVIĆ Ana
2. MADŽAREVIĆ Marko
61/03
588/04
položila
nije položio
Rezultati ISPITA po starom programu - posle 2 semestra:
1. SAVIĆ Sonja
2. KRAGULJ Svjetlana
432/05
263/05
8 (osam)
5 (pet)
Rezultati pismenog dela ISPITA po starom programu - posle 4 semestra:
1. MIĆANOVIĆ Irma
2. VARGA Valerija
550/03
114/99
5 (pet)
5 (pet)
U Novom Sadu,
mr Ivana Vilić
31.01.2011
mr Nataša Popović
Ocena
.
.
Download

Januar 2011