četvrtak, 15. maj 2014.g.
četvrtak, 15. maj 2014.g.
08.30 - 09.30
Registracija učesnika
09.30 - 10.00
Otvaranje Skupa
10.00 - 10.10
PREDRAG BILBIJA,MILENKO PRŽULJ, VUKAŠIN
AČANSKI, DOBROSLAV ČABRILO,MARKO ŽIVEC
Rehabilitacija i ojačanje Giuliana mosta u Benghaziju
10.10 - 10.20
VUKAŠIN AČANSKI, DOBROSLAV ČABRILO,
MARKO ŽIVEC, MARKO ZAVRŠKI, MILENKO PRŽULJ
Projektovanje i izvođenje mosta preko rijeke
Bosne na autoputu Banja Luka – Doboj
10.20 - 10.30
ĐORĐE LAĐINOVIĆ, IGOR DŽOLEV, MIRKO AĆIĆ
Nelinearna statička i dinamička analiza grednog mosta
projektovanog prema EN 1998-2
10.30 - 10.40
MIRJANA LUKIĆ
12.45 - 12.55
DRAGO TRKULJA, DUŠKO SUNARIĆ, SLOBODAN
NEDELJKOVIĆ
12.55 - 13.05
MIODRAG I. MANIĆ, BORKO Đ. BULAJIĆ
MIHAILO D. TRIFUNAC
Mikrorejonizacija Banja Luke bazirana na metodi
spektra uniformnog hazarda
11.00 - 11.20
MILADIN GAĆANOVIĆ
Nova metodologija za izračunavanje naknade troškova
uređenja gradskog građevinskog zemljišta
11.20 - 11.30
11.30 - 11.40
13.05 - 13.15
13.15 - 13.25
Diskusija
Kafe pauza
14.10 - 14.20
DRAGAN LUKIĆ, ALEKSANDAR PROKIĆ, MARTINA
VOJNIĆ, ELEFTERIJA ZLATANOVIĆ
Uticaj zemljotresa na potporne zidove
DRAGICA JEVTIĆ, MIRKO AĆIĆ, DIMITRIJE ZAKIĆ
Mogućnosti korišćenja elektrofilterskog pepela kao
dodatka malterima i betonima
Toplifikacija Pala: trenutno stanje i održivi razvoj
14.30 - 14.40
IBRAHIM BAŠIĆ, MILJAN OBRADOVIĆ
RAŠID HADŽIĆ
Smjernice za odabir optimalne metode poboljšanja
osobina tla
Neophodnost makroseizmičkog izučavanja zemljotresa
na primeru Kraljeva i Banja Luke
12.00 - 12.15
Kafe pauza
SRĐAN RAJAK, DEJAN DEVIĆ
14.40 - 14.50
14.50 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 - 15.20
12.35 - 12.45
RATKO SALATIĆ, RASTISLAV MANDIĆ, MARKO
MARINKOVIĆ, VEDRAN CAREVIĆ
Modeliranje zidane ispune primjenom komercijalnog
računarskog programa
09.10 - 09.20
15.20 - 15.30
09.20 - 09.30
ŽELJKA RADOVANOVIĆ
09.30 - 09.40
SNEŽANA M. PETROVIĆ, MILA PUCAR,
SANJA SIMONOVIĆ ALFIREVIĆ
Ispitivanje zidanih zidova od kamena
Analiza međusobnog uticaja objekta i okoline –
optimizacija stepena održivosti
09.40 - 09.50
15.30 - 15.40
Diskusija
20.00
Svečana večera-Veče graditelja
SAŠA KOVAČEVIĆ
Proračun nosača metodom konačnih razlika
09.50 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.25
Diskusija
Kafe pauza
GORAN ĆIROVIĆ, SLOBODAN JOVOVIĆ,
SNEŽANA MITROVIĆ, DRAGAN NIKOLIĆ
Procena vrednosti građevinskih lokacija u uslovima
slobodnih tržišnih odnosa
10.25 - 10.35
ŽARKO LAZIĆ, SAŠA KOVAČEVIĆ, EMIR ADEMOVIĆ
10.35 - 10.45
MARKO GREBOVIĆ, RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ
Montažni čelični sklop kao ukrućenje za glavni krovni
nosač
Optimizacija koštanja minimalnih energetskih
performansi zgrada primjenom GenOpt algoritma
10.45 - 10.55
ALEKSANDAR PROKIĆ, MARTINA VOJNIĆ, DRAGAN
LUKIĆ, MIROSLAV BEŠEVIĆ
10.55 - 11.05
VELJKO ĐUKIĆ
Dinamičke karakteristike karbonskih nanocevi
Unapređenje ekološke efektivnosti građevinskih
objekata
11.05 - 11.15
BILJANA ANTUNOVIĆ, LJUBIŠA PRERADOVIĆ,
UNA UMIĆEVIĆ
11.15 - 11.25
RADOVAN ĐUROVIĆ, ZAGORKA GOSPAVIĆ, SANJA
TUCIKEŠIĆ
MILAN TRIFKOVIĆ, ŽARKO NESTOROVIĆ, DRAGO
SAVIĆ, SAŠA ĐEKIĆ
Geodetske mreže za hidroenergetski sistem „Cijevna 3“
MILAN PUPČEVIĆ, PERO PETROVIĆ,
PETAR GVERO, DANICA KOJIĆ
Obezbjeđenje energetskih potreba porodičnih kuća u
ruralnoj sredini solarnom energijom
SRĐA ALEKSIĆ, MILIVOJE ROGAČ
Model za proračun nosivosti lokalno opterećenih
čeličnih nosača
Izgradnja energetskih objekata u kontekstu održivosti,
životne sredine i metodološke podrške
ŽANESA LJEVO, RAŠID HADŽIĆ
Neki pokazatelji uvođenja sistema kvaliteta na
moguće upravljanje projektima
JELENA PEJOVIĆ, NINA SERDAR, RADENKO PEJOVIĆ
Uticaj prethodnog naprezanja na plastično ponašanje
armiranobetonskog rama
Osiguranje temeljne jame tehnologijom Jet Grouting
SVETLANA STEVOVIĆ, HRANISLAV MILOŠEVIĆ
09.00 - 09.10
BOŽIDAR LJUMOVIĆ, VESNA PETROVIĆ
Karakteristike i ocena sigurnosti sanirane deonice
dunavskog nasipa Dubovac - Kovin
VLADETA VUJANIĆ, SLOBODAN NEDELJKOVIĆ,
MILOVAN JOTIĆ
Uvažavanje pojava seizmo deformacija terena na
urbanom prostoru Banja Luke
Praćenje inženjerskog objekta primjenom GPS
tehnologije
DUŠKO SUNARIĆ, SLOBODAN NEDELJKOVIĆ,
DRAGO TRKULJA
Diskusija
12.25 - 12.35
BRANKO MILOVANOVIĆ, SANJA TUCIKEŠIĆ,
BOJANA GRUJIĆ
DANICA KOJIĆ, MATO ULJAREVIĆ, MILAN PUPČEVIĆ
11.50 - 12.00
12.15 - 12.25
13.45 - 13.55
13.55 - 14.10
14.20 - 14.30
08.50 - 09.00
ZLATKO MARKOVIĆ, ALEKSANDAR BOJOVIĆ,
MARKO PAVLOVIĆ, MILAN SPREMIĆ, DIMITRIJE
ALEKSIĆ, ANTONIO MORA
Projekat konstrukcije gornjeg stroja novog železničkodrumskog mosta u Novom Sadu
MILAN GLIŠIĆ
Konstruktivno rešenje za formiranje novog korisnog
prostora u bedemu Kule Nebojša u beogradskoj
tvrđavi
SIMO TOŠOVIĆ, VLADETA VUJANIĆ
Novi pristupi u kontroli zbijanja materijala pri
izgradnji puteva
13.35 - 13.45
08.40 - 08.50
SRĐAN RAJAK, PETAR BEGOVIĆ, BRANKO
IVANKOVIĆ
Geotehnički aspekti legalizacije izgrađenih objekata
13.25 - 13.35
ANĐELKO CUMBO
Formiranje slojevitih konačnih elemenata za analizu
uticaja reoloških svojstava kod složenih spregnutih
konstrukcija
MILENKO STANKOVIĆ, UNA UMIĆEVIĆ
(Re)generacija škole graditelja u Banjoj Luci – nova
promišljanja u vijeku znanja
LJUBIŠA TANIĆ, BRANISLAV ŽIVKOVIĆ, DRAGOLJUB
ANTONIĆ
Reprezentativni epohalni mostovi preko rijeke
Miljacke – Sarajevo
11.40 - 11.50
VLADETA VUJANIĆ, MILOVAN JOTIĆ
Razvoj geotehnike u putarstvu Srbije (od 1955 do
danas)
Uticaj sastava i svojstava tla na izmjene stepena
seizmičkog intenziteta
10.50 - 11.00
08.30 - 08.40
Geotehnički aspekti projektovanja autoputa E-763,
Beograd – Obrenovac, desnom obalom Save
Energetski efikasna arhitektura - arhitekta lord
Norman Foster i ekološki pristup projektovanju
10.40 - 10.50
BRANKO JELISAVAC, VLADETA VUJANIĆ
PETAR MITROVIĆ
petak, 16. maj 2014.g.
Svjetlosni komfor – studija slučaja
Projekat geodetskog obilježavanja saobraćajnice “88”
u Podgorici
petak, 16. maj 2014.g.
11.25 - 11.35
MIODRAG SIMOVIĆ, NADA STANOJEVIĆ, SILVANA
RADULOVIĆ, RADE ĐURIČIĆ
Uloga sertifikacionog tijela JU IMK RS u postupku
ocjenjivanja usaglašenosti
11.35 - 11.45
11.45 - 12.00
12.00 - 12.10
Diskusija
Kafe pauza
MILADIN POPOVIĆ, DEJANA JOKIĆ, MARINA
LATINOVIĆ
Ispitivanje krovne konstrukcije sportske dvorane u
Gradišci probnim opterećenjem
12.10 - 12.20
SVJETLANA VLAŠKI
Šipovi u funkciji osiguranja temeljne jame
12.30 - 12.40
DRAGICA JEVTIĆ, GORDANA BROĆETA
Uticaj prelazne zone u betonu na trajnost betonskih
konstrukcija
12.40 - 12.50
Kotizacija po učesniku iznosi 150,00 KM (uračunat PDV), a uplata se
obavlja do 15.05.2014. godine.
Kotizacija podrazumijeva:
učešće na Skupu,
zbornik radova saopštenih na Skupu,
svečanu večeru – veče graditelja.
ŽIVKO CUCKIĆ, SLAVKO ZDRAVKOVIĆ, VESNA
CUCKIĆ
ORGANIZATORI
Ministarstvo za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju Vlade
Republike Srpske
Arhitektonsko- građevinski fakultet
Banja Luka
MILAN TRIFKOVIĆ, TIHOMIR MILUTINOVIĆ,
ŽARKO NESTOROVIĆ, GORAN PEJIČIĆ
PERO PETROVIĆ, MILOVAN KOTUR, INDIR MUJANIĆ
BRANKO IVANKOVIĆ, PETAR BEGOVIĆ
Korišćenje geotermalne energije niske entalpije kroz
sistem geosondi za potrebe klimatizacije objekta
13.20- 13.30
MILIVOJE ROGAČ, SRĐA ALEKSIĆ
Proračun lameliranog staklenog panela
13.30 - 13.40
DEJAN LJUBISAVLJEVIĆ, MILAN JAKŠIĆ
Filtracija kroz riječno korito - prirodni tretman vode
za piće
13.40 - 13.50
AIDA MORANJKIĆ, AIDA JUSUFHODŽIĆ, DUNJA
DELIĆ
Decentralizirano upravljanje otpadnim vodama i
biljni prečistači otpadnih voda
13.50 - 14.10
Diskusija i zaključci
14.10 - 14.20
Zatvaranje Skupa
14.20
Koktel
- Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i
ekologiju Vlade Republike Srpske,
- Arhitektonsko- građevinski fakultet Banja Luka,
- Privredna komora Republike Srpske i
- Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka
organizuju
Privredna komora Republike Srpske
Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka
Određivanje optimalne debljine izolacije podova
velikih djelimično ukopanih objekata
13.10 - 13.20
2o12
2o14
10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE
Geodetski radovi u predprojektnoj fazi za
hidroenergetski sistem "Dabar”
13.00 - 13.10
10 th
8 INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
SCIENTIFIC
TECHNICAL
TECHNICAL
CONFERENCE
CONFERENCE
X MEĐUNARODNI NAUČNO - STRUČNI SKUP
Prednosti armiranobetonskihmontažnih sistema sa
polukrutim vezama
12.50 - 13.00
th
X
VIIIMEĐUNARODNI
МЕЂУНАРОДНИ
НАУЧНО
NAUČNO
СТРУЧНИ
STRUČNI
СКУП
SKUP
Kotizaciju uplatiti na žiro - račun 555-007-00031862-22 Nova banka a.d.
Banja Luka ili na blagajni Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ulica
Marije Bursać, 4, kao i prvog dana skupa, na pomoćnoj blagajni u Banskom
BOŽANA BAĆIĆ
Primjena RITZ-ovog metoda u rješavanju problema
statike konstrukcija
12.20 - 12.30
KOTIZACIJA
Za sve infomacije o X međunarodnom naučno-stručnom skupu
„Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, obratite se Zavodu za
izgradnju a.d. Banja Luka.
SAVREMENA
TEORIJA I PRAKSA
U GRADITELJSTVU
CONTEMPORARY
THEORY AND PRACTICE
IN BUILDING DEVELOPMENT
tel.:
+387 51 225-162; 225-171; 225-900;
faks: +387 51 216-667; 216-651;
e-mail: [email protected]
website: www.zibl.org
Kontakt: Gorana Stanarević Kenjalo, dipl. novinar
POKROVITELJI
Vlada Republike Srpske
Grad Banja Luka
MEDIJSKI POKROVITELJ
Radio - televizija Republike Srpske
BANJA LUKA, 15. I 16. MAJ 2014.
BANSKI DVOR, velika sala
Download

NS LAT X