Raspored grupa i spisak polaznika
oktobar 2011. godine
Raspored grupa i spisak polaznika
Program i stepen: face2face Elementary /A1-A2
Grupa I
Marina Novković , prof.
Raspored časova: utorak / četvrtak 18.45
Učionica br. 105
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Darko Bajalica
Pero Borković
Milana Vučković
Dragana Savić
Tanja Radonjić
Vedran Salatić
Milica ðurñević
Milijan Vasić
9. Nadžma Mašić
10. Dijana Vučković
11. Darija Milunović
12. Ružica ðurić
13. Dajana Ljubanić
14. Marija Macanović
15. Danijel Borojević
16.
Grupa II
Marina Novković , prof.
Raspored časova: utorak / četvrtak 20.30
Učionica br. 105
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gojko Milanović
Duška Tešnović
Ivan Pristaš
Miloš Tomaš
Božana Pavlović
Branka Trninić
Biljana Blagojević
Vladimir Subašić
9. Vladimir Ilić
10. Šejla Kojić
11. Nada Ćulibrk
12. Željana Čevriz
13. Ostojić Milka
14. Anita Topić
15. Dajana Borojević
16.
Oktobar 2011
1
Raspored grupa i spisak polaznika
Program i stepen: face2face Pre-Intermediate / B1
Grupa I
Nataša Ninić , prof.
Raspored časova: utorak / četvrtak 18.45
Učionica br. 106
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dijana Srdić
Srñan Maletić
Gorjana Dmitrović
Andrijana Nosović
Bojana Stojnić
Dragana Protić
Tamara Nosović
Bojana Ivić
9. Milijana Dragojlović
10. Aleksandar Matić
11. Marina Radiša
12. Tijana Bojanić
13.
14.
15.
16.
Grupa II
Nataša Ninić , prof.
Raspored časova: utorak / četvrtak 20.30
Učionica br. 106
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Borivoj Obradović
Jovana Bursać
Milica Ritan
Milanko Pucar
Snježana Irić
Tanja Šobot
Tanja Radonjić
Tijana Jovičić
9. Mirna Vlatković
10. Milana Janković
11. Mladen Stojčić
12. Matea Čavlović
13. Tamara Zorić
14. Tanja Šavija
15. Maja Damjanović
16. Vedrana Mijanović
Program i stepen: face2face Intermediate / B1-B2
Grupa I
Gordana Macanović , prof.
Raspored časova: ponedeljak / srijeda 18.45
Učionica br. 106
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Brankica Volaš
Nevena Stojčić
Sanja Vlačina
Bojana Marjanović
Tanja Radulović
Dejan Trninić
Aleksandar Smiljanić
Biljana Matijević
9. Jelena Račić
10. Bojan Škorić
11. Nikolina Grbić
12. Jelena Kekić
13.
14.
15.
16.
Oktobar 2011
2
Raspored grupa i spisak polaznika
Grupa III
Duško Popović , prof.
Raspored časova: ponedeljak / srijeda 18.45
Učionica br. 104
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jelena Kekić
Srñan Mijatović
Draško Bošnjak
Marijana Vajkanović
Dragana ðukić
Marija Savović
Una Lučić
Aleksandra Kecman
9. Marina Jović
10. Dijana ðeorñić
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Duško Popović , prof.
Grupa II
Raspored časova: utorak / četvrtak 20.30
Učionica br. 104
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Maja Isović
Bojana Milašinović
Dejan Miljević
Nataša Šukić
Nataša Meñedović
Vladimir Mijatović
Olivera Karanović
Jelena Milinović
9. Marina Miljković
10. Dejan Paspalj
11. Branko Jokić
12. Nikola Sladojević
13. Krsto Radanović
14. Anja Volak
15. Gabrijela Milojčić
16. Biljana ðajić
Program i stepen: face2face Upper-Intermediate / B2
Maja Pastuović , prof.
Grupa I
Raspored časova: ponedeljak / srijeda 18.45
Učionica br. 105
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tina Maričić
Marija Garača
Milorad Božić
Jelena Radmilović
Igor Kuzmanović
Dragan Jotić
Sanja Latinović
Ana Pristaš
9. Vesna Milekić
10. Maja Starčević
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Oktobar 2011
3
Raspored grupa i spisak polaznika
Grupa II
Maja Pastuović , prof.
Raspored časova: ponedeljak / srijeda 20.30
Učionica br. 105
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nataša Radaković
Tamara Radaković
Tamara Džebo
Nataša Desić
Boris Čupeljić
Duško ðurić
Marina ðermanović
Jasmina ðermanović
9. Jasmina Hodžić
10. Marija Petraković
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Slobodan Kelečević , prof.
Grupa III
Raspored časova: utorak / četvrtak 18.45
Učionica br. 103
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bojan Arsenić
Marija Bodroža
Jelena Ćulibrk
Maja Šukara
Mirko Radanović
Milica ðajić
Aida Dubica
Bobana Čegar
9. Andrea Lizdek
10. Sanja Lukač
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Program i stepen: FCE Objective / B2
Grupa I
Slobodan Kelečević, prof.
Raspored časova: utorak / četvrtak (petak) 20.30
Učionica br. 103
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vladimir Mojsić
Tina Mlañenović
Stefan Gavrić
Boris Sunarić
Jelena Kovačević
Nenad Perić
Snježana Stanivuković
Srñan Šakota
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
Oktobar 2011
4
Raspored grupa i spisak polaznika
Grupa II
Slobodan Kelečević , prof.
Raspored časova: ponedeljak / srijeda (petak) 20.30 Učionica br. 103
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ognjenka Bilbija
Biljana Gatarić
Mirjana Lazarević
Indir Mujanić
Goran Luburić
Vesna Milekić
Snežana Vujanović
Dajana Malbašić
9. Boris Pauković
10. Sara Radanović
11. Adrijana Vujadin
12. Ljiljana Šipragić
13. Snježana Stančić
14. Maša Reljić
15. Gabrijela Maličić
16. Milijana Vukajlović
Program i stepen: Objective CAE / C1
Slobodan Kelečević , prof.
Grupa I
Raspored časova: ponedeljak / srijeda (petak) 18.45 Učionica br. 103
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ognjen Vujinović
Jovana Lonić
Nataša Vučanović
Bogdanka Banović
Sanja Vučić
Svjetlana Čubrilović
Snježana Stanivuković
Vladimir Mojsić
9. Ana Kovačević Gašić
10. Srñan Šakota
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Program i stepen:Business Benchmark Upper Intermediate/B2
Grupa I
Gordana Macanović, prof.
Raspored časova: ponedeljak / srijeda 20.30
Učionica br. 106
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dragana Kelečević
Aleksandra Krčmar
Goran Gutić
Goran Stanivuković
Danijel Marković
Nataša Milošević
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Oktobar 2011
5
Download

Raspored grupa i spisak polaznika