Studenti univerziteta u Republici Srpskoj
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Prezime i ime studenta
Mandić Stefan
Bašić Aldina
Hajrulahović Senjin
Vidačković Mladen
Granzov Jovana
Davidović Mirka
Arnautović Jasmina
Hrnčić Himzo
Lukić Predrag
Rodić Milan
Batinić Miloš
Majstorović Snežana
Janjić Jovana
Tenić Edita
Tijanić Ana
Ćuskić Mihajla
Kusmuk Milan
Ristić Nataša
Bašić Arijana
Stanojčić Mihail
Janković Maja
Šljivić Jovan
Mojević Milica
Čupeljić Jelena
Stevanović Jelena
Zec Danijela
Simić Nikola
Čajević Nikolina
Pajić Stefan
Minić Miro
Skejić Naidin
Đogatović Veselko
Đogić Lejla
Mandić Ana
Rodić Nina
Marić Aleksandar
Bećirević Sead
Tica Marko
Antunović Vladan
Jović Tatjana
Polimac Nikolina
Hasić Mirnes
Regojević Đoko
Mujkanović Irnes
Osvojeni bodovi na
pismenom testu*
15,5
15
15
15
14,5
14,5
14,5
14
14
14
13,5
13,5
13
13
13
13
12,5
12,5
11,5
11,5
11
11
11
11,5
10,5
10,5
11
10
10
10
10,5
10
9,5
9,5
9
9
9
7,5
7,5
7
7
6,5
4
3
Ocjena usmenog
dijela ispita**
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
5
4
3
3
3
4
4
46.
47.
48.
Delić Samira
Vukadin Lav
Kamarić Ermina
3
2
2
* Maksimalni broj bodova na pismenom testu je 16.
** Kod vrednovanja usmenog dijela ispita ocjena 5 predstavlja najveću ocjenu.
3
4
4
Download

Studenti univerziteta u Republici Srpskoj