Adresar institucija u BiH
DRŽAVNE INSTITUCIJE U BIH ČLANICE SPDS-a
Red.
broj
NAZIV INSTITUCIJE
TELEFON INSTITUCIJE
ADRESA INSTITUCIJE
E- MAIL ADRESA
Predsjednik Sindikalne organizacije
Član UO Reprezent. Sindikata Član Nadzornog odbora,Član Statutarne komisije
1 / 29
Adresar institucija u BiH
1.
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH
Sarajevo- Banja Luka
IDDEA
tel: 033 561 550
fax: 033 561 554
2 / 29
Adresar institucija u BiH
Trg Bosne i Hercegovine 1/V
71000 Sarajevo
[email protected]
Senad Kapo
3 / 29
Adresar institucija u BiH
2.
Agencija za nadzor nad tržištem BiH
tel: 057 340 718
fax: 057 343 502
Karađorđeva 8
71 123 Istočno Sarajevo
[email protected]
Mano Vrhovec
3.
4 / 29
Adresar institucija u BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH(FIPA)
tel: 033 278 080
fax: 033 278 081
Radnička 8
71000 Sarajevo
[email protected]
[email protected]
Vesko Drljača
Jasmina Dževlan
Vesko Drljača
4.
Agencija za rad i zapošljavanje B i H
tel: 033 208 252
fax: 033 209 475
5 / 29
Adresar institucija u BiH
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
[email protected]
Sanja Mašić
5.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Tel: 033 279 350
Ul, Titova 9
Ramo RUSTEMOVIĆ
6 / 29
Adresar institucija u BiH
6.
Centar za uklanjanje mina u BiH
tel: 033 253 800
fax: 033 464 565
Tvornička 3
71 000 Sarajevo
Nedim Ibrahimović
Nedim Ibrahimović
7.
Centralna izborna komisija BiH -(CIK)
tel: 033 251 300
fax: 033 251 329
7 / 29
Adresar institucija u BiH
Danijela Ozme 71000 Sarajevo
Smail Pašalić
8.
Direkcija za ekonomsko planiranje - DEP
tel: 033 650 842
fax: 033 650 842
Saliha Udžbarlića br 1
71 000 Sarajevo
Mirza Muratović
Mirza Muratović
8 / 29
Adresar institucija u BiH
9.
Direkcija za evropske integracije BiH
tel: 033 255 040
Radnička 8
Sabina Konjhodžić
10.
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA
tel: 033 251 350
fax: 033 251 351
Fehima ef. Čurčića 6
9 / 29
Adresar institucija u BiH
71000 Sarajevo
[email protected]
11.
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Džemala Bijedića 39
71 000 Sarajevo
[email protected]
10 / 29
Adresar institucija u BiH
12.
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
tel: 057 310 560
fax: 057 310 575
Vojvode R. Putnika 34 I. Sarajevo
[email protected]
13.
Konkurencijsko vijeće BiH
tel: 033 251 406
fax: 033 251 408
Radićeva 8
71 000 Sarajevo
11 / 29
Adresar institucija u BiH
[email protected]
14.
Ministarstvo civilnih poslova BiH
tel: 033 492 513
fax: 033 492 63
Trg Bosne i Hercegovine 3
71000 Sarajevo
[email protected]
Ermin Terko
Ermin Terko
12 / 29
Adresar institucija u BiH
15.
Ministarstvo finansija i trezora BiH
tel: 033 703 065
fax: 033 703 144
Trg Bosne i Hercegovine 3
71000 Sarajevo
[email protected]
Mirna Mihalić Nikolić
Gordana Šarović
Mirna Mihalić Nikolić
16.
M.P. sudska policija
033 728 854
13 / 29
Adresar institucija u BiH
Ul.Kraljice Jelene 8 Sarajevo
Frano Dujo
Franjo Dujo
17.
Ministarstvo odbrane BiH
tel: 033 286 500
fax: 033 206 094
14 / 29
Adresar institucija u BiH
Bistrik 5
71000 Sarajevo
Uzeir Šandal
Dragan Marušić
Zvjezdan Jamaković
Zorana Nedić
Boro Todorović
Adrijana Platiša
18.
Ministarstvo pravde BiH
tel: 033 281 515
15 / 29
Adresar institucija u BiH
Trg Bosne i Hercegovine 3
71000 Sarajevo
Dragan Granzov
Jasna Ramić
Željka Blagojević
19.
Ministarstvo sigurnosti BiH
tel: 033 213 623
fax: 033 213 628
Trg Bosne i Hercegovine 3
71000 Sarajevo
16 / 29
Adresar institucija u BiH
Lejla Čopelj
Lejla Čopelj
20.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
tel: 033 220 093
fax: 033 445 911
Musala 9
71000 Sarajevo
21.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH
17 / 29
Adresar institucija u BiH
tel: 033 281 100
fax: 033 472 188
Musala 2
71000 Sarajevo
[email protected]
Nermin Mešinović
Nermin Mešinović
22.
M.P. zavodska policija BiH
tel: 033 707 281
UL.Kraljice Jelene 8 Sarajevo
Samir Čengić
18 / 29
Adresar institucija u BiH
23.
Obavještajno sigurnosna agencija BiH (OSA)
Anto Brtan
Anto Brtan
Fehmija Sadiković
Miroslav Kovdžan
Slobodan Kecman
Bruna Jurić
19 / 29
Adresar institucija u BiH
24.
Parlamentarna skupština BiH
tel: 033 284 401
fax: 033 233 480
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
[email protected]
[email protected]
Dalibor Bodven
25.
Pravobranilaštvo BiH
tel: 033 803 001
fax: 033 803 002
Đžemala Bijedića 39 Sarajevo
20 / 29
Adresar institucija u BiH
[email protected]
Delić Fahreta
26.
Predsjedništvo BiH
tel: 033 473 036
fax: 033 555 620
Musala 9
71000 Sarajevo
[email protected]
21 / 29
Adresar institucija u BiH
27.
Služba za zajedničke poslove institucija BiH
tel: 033 284 520
fax: 033 217 966
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
[email protected]
Samira Deljkić
Bulbul Asim
Luca Zećirović
Elvis Karišik
28.
Sud BiH
22 / 29
Adresar institucija u BiH
tel: 033 707 100
fax: 033 707 320
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Ivan Hrgić
29.
Tužilaštvo BiH
tel: 033 707 400
fax: 033 707 463
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
[email protected]
Lidija Grčar
23 / 29
Adresar institucija u BiH
30.
Ured za veterinarstvo BiH
tel: 033 258 840
fax: 033 565 725
Radićeva 8/II
71000 Sarajevo
[email protected]
Inga Dujmić
Željko Kovač
24 / 29
Adresar institucija u BiH
31.
Ured za zakonodavstvo BiH
fax: 033 220 944
Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
32.
Vijeće Ministara BiH
tel: 033 663 519
fax: 033 211 464
25 / 29
Adresar institucija u BiH
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
33.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
tel: 033 707 500
fax: 033 707 550
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nedim Džuliman
26 / 29
Adresar institucija u BiH
34.
JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine
tel: 033 707 500
fax: 033 707 550
DžEMALA Bijedića 39 Sarajevo
Namira Abdihodzić
19
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
27 / 29
Adresar institucija u BiH
5
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
4
ČLANOVI STATUTARNE KOMISIJE
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA SINDIKATA
- Željka Blagojević, predsjednik;
- Boro Todorović, član;
- Slobodan Kecman, član;
- Mirna Mihalić Nikolić, član;
- Adrijana Platiša, član.
ČLANOVI STATUTARNE KOMISIJE
- Vesko Drljača, predsjednik
28 / 29
Adresar institucija u BiH
- Bruna Jurić,član
- Dragan Granzov, član
- Elvis Karišik, član
- Nermina Bajraktarević, član
29 / 29
Download

Adresar institucija u BiH - Reprezentativni