A D R E S A R BROJ 1 INSTITUCIJA INTERNATIONAL UNION OF NOTARIES‐ UINL IME I PREZIME, FUNKCIJA Međunarodna unija notara 2 JEAN PAUL DECORPS Predsjednik UINL 3 4 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA NOTARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Lucija Popov Marjana Tičar Bešter 5 Präsident Ludwig Bittner 6 7 ÖSTERREICHISCHE NOTARIATSKAMMER NOTARSKA KOMORA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA NOTARSKA KOMORA FEDERACIJE BiH Zorica Pulejkova Merdžana Škaljić 8 9 NOTARSKA KOMORA CRNE GORE NOTARSKA KOMORA ALBANIJE Branislav Vukičević Mimoza Sadushaj 10 Ministar Miraš Radović Ministar Nikola Selaković Nemanjina22‐26, 11000 Beograd, R.Srbija 19 MINISTARSTVO PRAVDE CRNE GORE MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKA SRPSKA PREDSJEDNIK REPUBLIKE POTPREDSJEDNIK REPUBLIKE POTPREDSJEDNIK REPUBLIKE član Predsjedništva BiH iz RS NARODNA SKUPŠTINA RS PREDSJEDNIK VLADE GRAD BANJA LUKA, KABINET GRADONAČELNIKA PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA BANJA LUKA Adresa Via Flaminia 158 ‐ PAL.A‐I 00196 Rome, Italie 33 rue Francis Davso 13001 Marseille France Radnička cesta 34/II, 10000 Zagreb, R.Hrvatska Tavčarjeva 2 1000 Ljubljana, R.Slovenija Landesgerichtsstraße 20, 1010 Wien, Austria Dame Gruev 28/V, 1000 Skopje, R.Makedonija Maršala Tita 5/II, 71 000 Sarajevo Bulevar Mihaila lalića 42, 78 000 Podgorica, Crna Gora Vaso Pasha P 13, 1001 Tirana Albanija Vuka Karadžića 3, 81 000 Podgorica, Crna Gora 20 MINISTARSTVO PRAVDE RS 21 MINISTARSTVO PRAVDE RS Bana Milosavljevića 4, 78 000 Banja Luka Bana Milosavljevića 4, 78 000 Banja Luka Bana Milosavljevića 4, 78 000 Banja Luka Bana Milosavljevića 4, 78 000 Banja Luka Vuka Karadžića 2, Banja Luka Trg Republike Srpske 1,78 000 Banja Luka Trg srpskih vladara 1, Slobodan Gavranović 78000 Banja Luka Trg srpskih vladara 1,
Budimir Balaban 78000 Banja Luka Trg Republike Srpske 1, Ministar Gorana Zlatković 78 000 Banja Luka Trg Republike Srpske 1, Nikola Kovačević, savjetnik 78 000 Banja Luka 22 MINISTARSTVO PRAVDE RS Dragan Spasojević, pomoćnik ministra 11 12 13 14 15 16 17 18 Milorad Dodik Emil Vlajki Enes Suljkanović Nebojša Radmanović Igor Radojičić Željka Cvijanović Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka BROJ TELEFONA E‐MAIL 0039/06/320‐8384 [email protected] mailto:[email protected] 00385/1/4556‐566 003861/439‐2570 0043/1/40245‐
09160 [email protected] [email protected] [email protected] 00389/23/239‐150 033/222‐115 [email protected] [email protected] +382 20 664 929 [email protected] [email protected] 00382/20/407‐501 00381/11/1361‐
6548 [email protected] 051/248‐100 051/248‐109 051/338‐102 051/339‐102 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 051/244‐400 [email protected] 051/244‐418 [email protected] 051/339‐535 [email protected] 051/339‐327 [email protected] [email protected] 051/248‐113 051/248‐112 065/445‐081 BROJ 23. MINISTARSTVO PRAVDE RS 24 MINISTARSTVO PRAVDE RS IME I PREZIME, FUNKCIJA Slobodan Zec, pomoćnik ministra Sonja Zec, viši stručni saradnik 25 MINISTARSTVO PRAVDE RS MINISTARSTVO PRAVDE RS CENTAR ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI Brankica Arežina, sekretar Direktor Snežana Marjanac VRHOVNI SUD RS 26 27 28 29 30 INSTITUCIJA Adresa Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka BROJ TELEFONA E‐MAIL Slobodan.zecpr.vladars.net 051/339‐343 [email protected] [email protected] Slavka Rodića 4, 78 000 Banja Luka 051/233‐570 [email protected] Predsjednik Želimir Barić Aleja Svetog Save bb, 78 000 Banja Luka 051/211‐902 [email protected] VRHOVNI SUD RS Sudija Obren Bužanin Aleja Svetog Save bb, 78 000 Banja Luka VIŠI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA Predsjednik Bogdan Gajić Gundulićeva 108, 78 000 Banja Luka 051/340‐470 [email protected] VIŠI PRIVREDNI SUD Gundulićeva 108, 78 000 Banja Luka 065/512‐004 [email protected] Kralja Alfonsa XII, 78 000 Banja Luka 051/301‐238 mailto:[email protected] Kralja Alfonsa XII, 78 000 Banja Luka 065/513‐618 Kralja Alfonsa XII, 78 000 Banja Luka 051/301‐238 [email protected] 31 USTAVNI SUD RS 32 USTAVNI SUD RS 33 34 35 36 USTAVNI SUD RS Sudija Branka Skoko predsjednik Džerard Selman Sudija Prof. Dr Marko Rajčević Sudija Prof.dr Duško Medić OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA Predsjednica Lejla Kosić Gundulićeva bb, 108 000 Banja Luka 051/340‐450 [email protected] OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA Sudija Mr Siniša Bosnić Gundulićeva bb, 108 000 Banja Luka 051/303‐250 [email protected] OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA Sudija Sanja Ilić Predsjednica Krstić Slobodana Predsjednica Nada
Majinović Gundulićeva bb, 108 000 Banja Luka Majora Dragutina Gavrilovića 10, 76 300 Bijeljina 051/303‐250 055/207‐601 [email protected] Svetog Save 22, 74 000 Doboj 053/241‐833 Predsjednica Aida Šajn 057/316 040 [email protected] okpsud‐
[email protected] 059/245‐330 [email protected] 051/303‐250 37 OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BIJELJINA 38 39 OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ISTOČNO SARAJEVO 40 OKRUŽNI PRIVREDNI SUD TREBINJE Predsjednik Smajil Begović Dobrobosanska 22, 71 123 I.Sarajevo Kralja Petra I Oslobodioca 48, 89 000 Trebinje 41 OSNOVNI SUD BANJA LUKA Predsjednik Milan Tegeltija Vladike Platona 2, 78 000 Banja Luka BROJ 42 AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI RS 43 UDRUŽENJE PRAVNIKA RS IME I PREZIME, FUNKCIJA Predsjednik, Akademik Rajko Kuzmanović Predsjednik, Akademik Rajko Kuzmanović 44 PRAVNI FAKULTET BANJA LUKA 45 46 47 48 BROJ TELEFONA E‐MAIL 051/333‐700 [email protected] 051/212‐320 [email protected] Dekan Vitomir Popović Veselina Maleše 28, 78 000 Banja Luka Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića, 78 000 Banja Luka 051/339‐002 CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA RS Direktor Drago Ševa Vojvode Stepe Stepanovića 60, 78 000 Banja Luka 051/430‐420 [email protected] [email protected]
PRIVREDNA KOMORA RS Predsjednik Borko Đurić Đure Daničića1/2, 78000 Banja Luka 051/215‐744 [email protected] PRIVREDNA KOMORA RS Dragica Ristić Predsjednik Jovan Čizmović Đure Daničića1/2, 78000 Banja Luka Federika Garsije Lorke 3, 78 000 Banja Luka 051/215‐565 [email protected] 051/226‐010 [email protected] Direktor Tihomir Gligorić Trg Republike Srpske 8, 78 000 Banja Luka Direktor Jasminka Đukuć Predsjednik Mr Miodrag Jandrić Predsjednik Milorad Novković ili VD Marija Aničić Zgonjanin Predsjednik Milorad Novković Sime Šolaje 1, 78 000 Banja Luka 051/348‐710 [email protected] Vuka Karadžića 6, 78 000 Banja Luka 051/218‐362 [email protected] Kralja Petra I Karađorđevića 12, 78000 Banja Luka 051/211‐594 [email protected] Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo 033/707‐500 [email protected] 033/957 500 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 50 51 KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI RS 52 53 OKRUŽNI SUD U BANJOJ LUCI 54 Adresa Bana Lazarevića 1, 78 000 Banja Luka ADVOKATSKA KOMORA RS REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKO IMOVINSKO‐PRAVNE POSLOVE RS CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI RS 49 INSTITUCIJA VSTV BIH GIZ‐ORF Rechtsberatung Zmaja od Bosne 7‐7a, Importanne Centar O3/IV, Sarajevo 
Download

KORISNI ADRESAR - Notarska komora Republike Srpske-HOME