ATAŞEHİR LİFE SİTESİ;
Toplam 13.000 m2 ala a i şa edil ektedir.
Her blok;
odru
kat + ze i kat +
or al kat so katlar du leks ol ak üzere =
2. Bodrum kat; 5 araçlık kapalı otopark + Bay aya spor salo ları +
kattır.
+ duş + sauna + soyunma odaları
1. Bodrum kat; er daire e kapı ı dairesi ile yö eti i odası
Normal katlar; her katta 4 er daire en üst katlar dublekstir.
Toplam; her binada 43 daireden 3 blok = 129 dairedir.
Dış alanda; Misafir otoparkı + ço uk oyu ala ı + asketbol/voleybol sahası + yürüyüş/koşu/ isiklet yolu + yeşil
ala + ka elyalar ulu aktadır.
İNŞAATIMI) BAŞLAMIŞTIR. KASIM
5 de DAİRELER TESLİM EDİLECEKTİR.
İNŞAAT;
Ataşehir life projesi i tasarı hesapları da ülkemizde yürürlükte olan Türk Standartları a ve 2007 deprem
yö et eliği e uyul ası ı ya ı sıra, arazi i ze i şartları a göre karıştırıl ış jet groud siste i ile ze i
güçle diril esi yapıl aktadır.
Bi a ı te eli radye te el, taşıyı ı kolo ları ise perdeli eto arme siste i olarak kulla ıl ıştır.
Kat tabliyeleri as ole döşe e siste i kulla ılarak yapıla ak olup, katlar arası yüksek ses e ısı izolasyonu
sağla a aktır.
ELEKTRİK;
Merkezi jeneratör üniteleri ile tüm ortak alanlarda ve dairelerde %100 enerjiyi sağlaya ak kapasitede jeneratör
siste i tesis edile ektir. Siste elektrik kesi tisi olduğu da oto atik olarak de reye gire ektir. Ayrı a ortak
alanlar hareket detektör kontrollü armatürler ile aydı latıla aktır.
Merkezi uydu sistemi ile normal yayı yapa ka allar ve digitürk, d-s art yayı ları re ei er e a o elik desteği
ile izlenebilecektir.
Site içi de gezi ti ala ları da, oyu parkı da otoparkta ulu a gü e lik ka era siste leri i e de
izle e il e i ka ı.
ASANSÖR;
Bloklarda trafik hesa ı a uygu sayıda e hızda TSE e CE standartları da a il kurtar a terti atı ola yük
taşı aya da el erişli ge iş ha i li, yüksek hızlı, deprem sensörlü ha ala dır a e i terko siste li gü e likle
irti atlı adet asa sör yapıla aktır.
ISITMA;
Bloklarda doğalgazlı
sağla a aktır.
erkezi ısıt a siste i kulla ıla ak ısı pay ölçer ile kulla ıldığı kadar öde e i ka ı
Bi aları dış epheleri de özel ir yalıtı
tek iği ola taşyü ü ile izolasyo sağla a aktır.
SOĞUTMA;
Her daire i salo e e e ey yatak odası a ila ete , ter ihe
utfak eya otur a odası ol ak üzere topla üç odaya
erkezi soğut a siste i yapıla aktır. VRV ku a da siste i ile tou h a ager kulla ıldığı kadar öde e i ka ı
sağla a aktır.
YANGIN;
Projesi e e ya gı yö et e liği e uygu olarak ya gı algıla a e ih ar siste i kurula aktır.
Projesine uygun olarak katlarda, ortak ala larda e otoparkta ya gı dolapları tesis edile ektir.
MEKANİK;
Projesine uygun olarak, her lokta kro
su ta kı, hidrofor e su arıt a siste i kurula aktır.
GÜNEVLİK;
Site girişi de özel gü e lik iri i e
erkezi gü e lik görüntülü gü e lik siste i oluşturula aktır.
OTOPARK;
5 araçlık kapalı
araçlık açık otopark yapıla aktır.
SOSYAL ALANLAR;
Topla tı odası
Çocuk oyu parkı
Fitnees Center ve Sauna
Basketbol ve voley ol sahası
Kamelyalar
Koşu e yürüyüş yolu isiklet yolu
Download

Proje Genel Özellikleri İçin Tıklayınız