PETAK, 27.12.2013. GODINE
09:00 – 11:00
UNIVERZITET U SARAJEVU
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Mešić
Mirza
Fakultet političkih nauka
2 Tihić
Muamera
Fakultet političkih nauka
3 Koroman
Nataša
Filozofski fakultet
4 Begović
Badema
Stomatološki fakultet sa klinikama
5 Kalem
Sanid
Mašinski fakultet
6 Nalić
Azra
Ekonomski fakultet
7 Hamzić
Senad
Mašinski fakultet
8 Alečković
Ammar
Mašinski fakultet
9 Spahić
Sabina
Fakultet zdravstvenih studija
10 Mujić
Edin
Mašinski fakultet
11 Medić
Mirsad
Mašinski fakultet
12 Delić
Muamer
Mašinski fakultet
13 Šahbegović
Damir
Filozofski fakultet
14 Turšić
Almir
Mašinski fakultet
15 Telalović
Mevludin
Elektrotehnički fakultet
16 Kmetaš
Elmedin
Elektrotehnički fakultet
17 Arnaut
Amina
Prirodno-matematički fakultet
18 Čaušević
Irma
Ekonomski fakultet
19 Ćerimović
Mujo
Mašinski fakultet
20 Zukić
Aida
Filozofski fakultet
21 Witschi
Romana
Filozofski fakultet
22 Bektešević
Admir
Medicinski fakultet
23 Mujezinović
Muhamed
Medicinski fakultet
24 Fuško
Senaudin
Prirodno-matematički fakultet
25 Dervišić
Ismet
Prirodno-matematički fakultet
PETAK, 27.12.2013. GODINE
11:00 – 13:00
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Mandić
Stefan
Filozski fakultet
2 Rikanović
Jovan
Pravoslavni bogoslovski fakultet
3 Bencuz
Boris
Pravoslavni bogoslovski fakultet
4 Skejić
Naidin
Saobraćajni fakultet, Doboj
5 Mujkanović
Irnes
Saobraćajni fakultet, Doboj
6 Delić
Samira
Saobraćajni fakultet, Doboj
7 Hasić
Mirnes
Saobraćajni fakultet, Doboj
8 Granzov
Jovana
Filozofski fakultet
9 Majstorović
Snežana
Ekonomski fakultet u Brčkom
10 Hajrulahović
Senjin
Saobraćajni fakultet, Doboj
11 Kamarić
Ermina
Saobraćajni fakultet, Doboj
12 Rezić
Dženita
Mašinski fakultet
13 Đogić
Lejla
Saobraćajni fakultet, Doboj
14 Đurić
Nemanja
Pravoslavni bogoslovski fakultet
15 Čajević
Nikolina
Filozofski fakultet
16 Polimac
Nikolina
Filozofski fakultet
17 Tenić
Edita
Saobraćajni fakultet, Doboj
18 Simić
Nikola
Filozofski fakultet
19 Mejrić
Emir
Saobraćajni fakultet, Doboj
20 Bašić
Arijana
Saobraćajni fakultet, Doboj
21 Vukadin
Lav
Filozofski fakultet, Pale
22 Ristić
Nataša
Filzofski fakultet, Pale
23 Davidović
Mirka
Medicinski fakultet, Foča
24 Antunović
Vladan
Ekonomski fakultet
25 Vidačković
Mladen
Filozofski fakultet
PETAK, 27.12.2013. GODINE
13:00 – 15:00
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
PRIVATNI UNIVERZITETI U BANJOJ LUCI
EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Lukić
Sara
Pravni fakultet
2 Aladžić
Danijela
Pravni fakultet
3 Rodić
Milan
Arhitektonsko-građevinski fakultet
4 Rodić
Nina
Arhitektonsko-građevinski fakultet
5 Tica
Marko
Medicinski fakultet
6 Bašić
Aldina
Filološki fakultet
7 Arnautović
Jasmina
Filološki fakultet
8 Jović
Tatjana
Pravni fakultet
9 Regojević
Đoko
Arhitektonsko-građevinski fakultet
10 Minić
Miro
Pravni fakultet
11 Zec
Danijela
Fakultet političkih nauka
12 Ćuskić
Mihajla
Filološki fakultet
13 Janjić
Jovana
Arhitektonsko-građevinski fakultet
14 Čupeljić
Jelena
Arhitektonsko-građevinski fakultet
15 Đogatović
Veselko
Poljoprivredni fakultet
16 Marić
Aleksandar
Poljoprivredni fakultet
17 Hrnčić
Himzo
Elektrotehnički fakultet
18 Rakić
Darja
19 Stanojčić
Mihail
Filološki fakultet
Fakultet za poslovne studije, Univerzitet za
poslovne studije, Banja Luka
20 Tadić
Nemanja
21 Brkić
Elmedina
22 Karahasanović
Jasmina
23 Lišić
Amela
24 Salkić
Amela
Banja Luka College
Fakultet zdravstvenih nauka, Evropski
univerzitet, Brčko Distrikt
Fakultet zdravstvenih nauka, Evropski
univerzitet, Brčko Distrikt
Pedagoški fakultet, Evropski univerzitet, Brčko
Distrikt
Fakultet zdravstvenih nauka, Evropski
univerzitet, Brčko Distrikt
PETAK, 27.12.2013.GODINE
16:00 – 18:00
UNIVERZITET U ZENICI
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Delić-Hidić
Amila
Mašinski fakultet
2 Duraković
Kemal
Mašinski fakultet
3 Knežević
Nela
Filozofski fakultet
4 Hutinović
Halida
Zdravstveni fakultet
5 Mehmedović
Belma
Filozofski fakultet
6 Livnjak
Senad
Filozofski fakultet
7 Vuleta
Vedran
Filozofski fakultet
8 Jusufović
Alen
Filozofski fakultet
9 Ahmetspahić
Samir
Fakultet za metalurgiju i metale
10 Fazlić
Dženeta
Filozofski fakultet
11 Ahmetspahić
Haris
Mašinski fakultet
12 Isić
Ajla
Filozofski fakultet
13 Arapović
Ivan
Filozofski fakultet
14 Grbavac
Karolina
Filozofski fakultet
15 Laštro
Josip
Filozofski fakultet
16 Margeta
Andrea
Politehnički fakultet
17 Ohran
Melisa
Filozofski fakultet
18 Žepačkić
Kristijan
Politehnički fakultet
19 Halilović
Alen
Filozofski fakultet
20 Škiljan
Dženita
Filozofski fakultet
21 Susak
Arnela
Filozofski fakultet
22 Vardo
Emina
Fakultet za metalurgiju i metale
23 Buljeta
Marija
Filozofski fakultet
24 Bengir
Belmin
Ekonomski fakultet
25 Gačić
Amer
Fakultet za metalurgiju i metale
SUBOTA, 28.12.2013. GODINE
09:00 – 11:00
UNIVERZITET U SARAJEVU
Ime
Prezime
Naziv fakulteta
1 Merdan
Haris
Fakultet zdravstvenih studija
2 Radić
Tihomir
Fakultet političkih nauka
3 Jerković
Marin Kristian
Veterinarski fakultet
4 Grganović
Monika
Prirodno-matematički fakultet
5 Šuvalija
Haris
Mašinski fakultet
6 Dedić
Saudin
Mašinski fakultet
7 Kešelj
Zorana
Fakultet političkih nauka
8 Haznadarević
Amir
Elektrotehnički fakultet
9 Taranin
Dino
Fakultet političkih nauka
10 Hošo
Alma
Fakultet političkih nauka
11 Okić
Edi
Fakultet političkih nauka
12 Jugović
Aleksandar
Fakultet političkih nauka
13 Kaniža
Nermin
Građevinski fakultet
14 Hadžić
Edvin
Filozofski fakultet
15 Džinić
Ismar
Fakultet političkih nauka
16 Ribić
Esma
Elektrotehnički fakultet
17 Pašić
Armin
Građevinski fakultet
18 Begić
Amra
Elektrotehnički fakultet
19 Dedić
Adela
Medicinski fakultet
20 Medar
Kerima
Mašinski fakultet
21 Vlatković
Tanja
Mašinski fakultet
22 Nikolić
Nikola
Katolički bogoslovni fakultet
23 Gotovac
Tony
Elektrotehnički fakultet
24 Karup
Arnela
Filozofski fakultet
25 Ljuca
Sabrina
Filozofski fakultet
SUBOTA, 28.12.2013. GODINE
11:00 – 13:00
UNIVERZITET U ZENICI
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Čičak
Haris
Fakultet za metalurgiju i metale
2 Hekić
Elvedin
Fakultet za metalurgiju i metale
3 Kasumović
Aida
Zdravstveni fakultet
4 Bilčević
Suada
Zdravstveni fakultet
5 Šahman
Zana
Filozofski fakultet, Njemački jezik i književnost
6 Brkić
Rašida
Zdravstveni fakultet
7 Delić
Reuf
Filozofski fakultet, Njemački jezik i književnost
8 Agačević
Damir
Fakultet za metalurgiju i metale
9 Isaković
Husein
Politehnički fakultet
10 Muminović
Adis
Politehnički fakultet
11 Tutmić
Abedin
Islamski pedagoški fakultet
12 Valentić
Džemaludin
Fakultet za metalurgiju i metale
13 Lozić
Merima
Pravni fakultet
14 Šljivo
Armin
Mašinski fakultet
15 Bilić
Vedrana
Filozofski fakultet
16 Kamerić
Aida
Filozofski fakultet
17 Selimović
Lejla
Zdravstveni fakultet
18 Fetić
Mensur
Filozofski fakultet
19 Deljkić
Benjamin
Filozofski fakultet
20 Popović
Goran
Politehnički fakultet
21 Stojaković
Vladimir
Politehnički fakultet
22 Kunalić
Azra
Zdravstveni fakultet
23 Talić
Ermina
Zdravstveni fakultet
24 Ibrašimović
Kanita
Zdravstveni fakultet
SUBOTA, 28.12.2013. GODINE
14:00 – 16:00
UNIVERZITET U ZENICI
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Klisura
Semra
Zdravstveni fakultet
2 Stupar
Mehemed
Fakultet za metalurgiju i metale
3 Fetić
Albin
Filozofski fakultet
4 Durkalić
Ismail
Zdravstveni fakultet
5 Ahmetspahić
Aldin
Zdravstveni fakultet
6 Mehić
Selmin
Mašinski fakultet
7 Purić
Mevludin
Mašinski fakultet
8 Pašalić
Dalila
Zdravstveni fakultet
9 Isaković
Ajdin
Filozofski fakultet
10 Brakmić
Belma
Zdravstveni fakultet
11 Talić
Dženana
Zdravstveni fakultet
12 Mujanović
Jasmina
Zdravstveni fakultet
13 Zahirović
Nahida
Zdravstveni fakultet
14 Husaković
Irma
Zdravstveni fakultet
15 Bradarić
Lejla
Zdravstveni fakultet
16 Karabegović
Naida
Zdravstveni fakultet
17 Bešić
Lejla
Zdravstveni fakultet
18 Žepačkić
Dajana
Filozofski fakultet
19 Okić
Mujo
Filozofski fakultet
20 Karić
Anel
Filozofski fakultet
21 Čolić
Andrea
Filozofski fakultet
22 Pašanbegović
Džemila
Filozofski fakultet
23 Rešić
Hasna
Filozofski fakultet
24 Mahmutović
Ilma
Filozofski fakultet
25 Čeliković
Armin
Filozofski fakultet
SUBOTA, 28.12.2013. GODINE
16:00 – 18:00
UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ MOSTAR, SVEUČILIŠTE U MOSTARU,
UNIVERZITET U BIHAĆU, PRIVATNI UNIVERZITETI U FEDERACIJI BIH
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Hrinić
Edina
Fakultet humanističkih nauka
2 Batlak
Arnela
Fakultet humanističkih nauka
Univerzitet i sjedište
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Mostar
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Mostar
3 Manov
Irma
Filozofski fakultet
Sveučilište u Mostaru
4 Lijović
Ana Marija
Filozofski fakultet
Sveučilište u Mostaru
5 Marić
Valentina
Filozofski fakultet
6 Hero
Merisa
Fakultet humanističkih nauka
7 Šuta
Sabina
Fakultet humanističkih nauka
8 Pokvić
Tarik
Fakultet humanističkih nauka
Sveučilište u Mostaru
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Mostar
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Mostar
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Mostar
9 Oreč
Martina
Filozofski fakultet
Sveučilište u Mostaru
10 Blažević
Boris
Filozofski fakultet
11 Subašić
Selmir
Fakultet humanističkih nauka
Sveučilište u Mostaru
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Mostar
12 Vračević
Isabella
Fakultet strojarstva i računarstva
13 Bektić
Asmira
14 Vladić
Andrija
Fakultet humanističkih nauka
Fakultet prirodnoslovnomatematičkih i odgojnih znanosti
15 Mašić
Anel
Sveučilište u Mostaru
Univerzitet “Džemal Bijedić”,
Mostar
Sveučilište u Mostaru
16 Pjanić
Maida
Pravni fakultet
Visoka zdravstvena
sestrinstvo
17 Delić
Zlatan
Pedagoški fakultet
18 Zjakić
Dino
19 Mujagić
Fatima
20 Šabanović
Admir
21 Vuković
Nesib
22 Makić
Harun
Pravni fakultet
Političke nauke i međunarodni
odnosi
Fakultet
za
inženjering
i
informacijske studije
Eudkacijski fakultet, Odsjek za
orijentalnu filologiju
Fakultet priorodnih i tehničkih
nauka - Arhitektura
Fakultet
za
inženjering
i
informacijske tehnologije
23 Mušinbegović Alem
24 Ćuprija
Elma
15 Peskić
Eniz
26 Taslaman
Arnel
Univerzitet u Bihaću
škola
Univerzitet u Bihaću
Univerzitet u Bihaću
Univerzitet u Bihaću
Sarajevo School of Science
and Technology
International
Burch
University, Sarajevo
International
Burch
University, Sarajevo
Internacionalni univerzitet u
Sarajevu
International
Burch
University, Sarajevo
Internacionalni fakultet u
Fakultet za industrijski inženjering Sarajevu
Fakultet
za
inženjering
i International
Burch
informacijske studije
University, Sarajevo
Sveučilište/Univerzitet
Fakultet poslovne informatike
"Vitez", Travnik
NEDJELJA, 29.12.2013. GODINE
09:00 – 11:00
UNIVERZITET U SARAJEVU
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Mešić
Benjamin
Građevinski fakultet
2 Pašić
Amar
Filozofski fakultet
3 Dolovac
Seniha
Medicinski fakultet
4 Tabučić
Lejla
Fakultet zdravstvenih studija
5 Mehmedović
Senita
Ekonomski fakultet
6 Rebronja
Aldina
Ekonomski fakultet
7 Redžepagić
Kanita
Ekonomski fakultet
8 Mešić
Anesa
Arhitektonski fakultet
9 Unkić
Hilma
Fakultet političkih nauka
10 Čamdžić
Azra
Fakultet za saobraćaj i komunikacije
11 Malbašić
Maja
Prirodno-matematički fakultet
12 Karačić
Kemal
Filozofski fakultet
13 Hodžić
Haris
Medicinski fakultet
14 Zoranović
Dinko
Medicinski fakultet
15 Šabanović
Jasmin
Medicinski fakultet
16 Šut
Mirnes
Medicinski fakultet
17 Spahić
Adnan
Medicinski fakultet
18 Šabanija
Šejla
Mašinski fakultet
19 Grudić
Melisa
Filozofski fakultet
20 Mujakić
Hana
Filozofski fakultet
21 Dervišević
Zerina
Fakultet zdravstvenih studija
22 Rustempašić
Sebila
Stomatološki fakultet sa klinikama
23 Delić
Edin
Fakultet političkih nauka
24 Mustafica
Sejdin
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
25 Turudija
Eldar
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
NEDJELJA, 29.12.2013. GODINE
11:00 – 13:00
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU, UNIVERZITET U TUZLI
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Marković
Marija
Filozofski fakultet
2 Stevanović
Jelena
Filozofski fakultet
3 Bećirović
Sead
Saobraćajni fakultet, Doboj
4 Pajić
Stefan
Filozofski fakultet
5 Mandić
Ana
Filozofski fakultet
6 Lukić
Predrag
Filozofski fakultet
7 Batinić
Miloš
Filozofski fakultet
8 Simić
Jelana
Filološki fakultet
9 Šljivić
Jovan
Pravni fakultet
10 Tijanić
Ana
Pravni fakultet
11 Đurić
Sandra
Filozofski fakultet
12 Mojević
Milica
Poljoprivredni fakultet
13 Janković
Maja
Poljoprivredni fakultet
14 Kusmuk
Milan
Mašinski fakultet
15 Lukavačkić
Amar
Pravni fakultet
Univerzitet i sjedište
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Istočnom
Sarajevu
Univerzitet u Tuzli
16 Marić
Anna Maria
Filozofski fakultet
Univerzitet u Tuzli
17 Mujčinović
Admira
Univerzitet u Tuzli
18 Smajlović
Merima
Pravni fakultet
Rudarsko-geološko-građevinski
fakultet
19 Kunić
Demir
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
Univerzitet u Tuzli
20 Kuduzović
Enes
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
Univerzitet u Tuzli
21 Bektić
Amra
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Tuzli
22 Mujić
Mirela
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Tuzli
23 Karabegović
Eldar
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Tuzli
24 Čeliković
Edis
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Tuzli
25 Ibrakić
Almedin
Fakultet elektrotehnike
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli
NEDJELJA, 29.12.2013. GODINE
14:00 – 16:00
UNIVERZITET U SARAJEVU, UNIVERZITET U TUZLI
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Šeho
Sanin
Mašinski fakultet
2 Dahalić
Edita
3 Đozo
Amina
Fakultet političkih nauka
Prirodno-matematički
fakultet
4 Kapetanović
Amisa
Fakultet političkih nauka
5 Borovac
Adi
Fakultet političkih nauka
6 Kusturica
Sabina
Ekonomski fakultet
7 Alagić
Selma
Šumarski fakultet
8 Bajrić
Edin
Filozofski fakultet
9 Brkić
Almira
Farmaceutski fakultet
10 Hairlahović
Melika
11 Islamović
Mersad
12 Lukić
Zorana
13 Silajdžić
Admir
Farmaceutski fakultet
Prirodno-matematički
fakultet
Prirodno-matematički
fakultet
Rudarsko-geološkograđevinski fakultet
14 Hrustanbegović
Aldin
Mašinski fakultet
15 Sinanović
Mujo
16 Ajanović
Medina
17 Kuduzović
Sefer
18 Čeliković
Lejla
19 Hasić
Muharem
20 Hakić
Benjamin
21 Rakovac
Hana
22 Hadžialić
Haris
23 Smajlović
Adela
24 Hrnjičić
Dijana
25 Škiljo
Muamer
Univerzitet i sjedište
Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli
Pravni fakultet
Medicinski
fakultet Univerzitet u Tuzli
zdravstvenih studija
Prirodno-matematički
Univerzitet u Tuzli
fakultet
EdukacijskoUniverzitet u Tuzli
rehabilitacijski fakultet
Univerzitet u Tuzli
Filozofski fakultet
Univerzitet u Tuzli
Filozofski fakultet
Univerzitet u Tuzli
Filozofski fakultet
Univerzitet u Tuzli
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Tuzli
Filozofski fakultet
Univerzitet u Tuzli
Medicinski fakultet
Univerzitet u Tuzli
Medicinski fakultet
NEDJELJA, 29.12.2013. GODINE
16:00 – 17:00
UNIVERZITET U TUZLI
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 H. Abdić
Amila
Prirodno-matematički fakultet
2 Bosankić
Enisa
Ekonomski fakultet
3 Krpić
Amir
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
4 Ganibegović
Maida
Medicinski fakultet
5 Suljević
Dino
Mašinski fakultet
6 Krpić
Admir
Mašinski fakultet
7 Mrkaljević
Nedim
Mašinski fakultet
8 Halimović
Ajna
Ekonomski fakultet
9 Turić
Tarik
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
10 Dedić
Eldar
Prirodno-matematički fakultet
11 Ibeljić
Ćazim
Pravni fakultet
12 Alajbegović
Adina
Filozofski fakultet
Download

PETAK, 27.12.2013. GODINE 09:00 – 11:00 UNIVERZITET U