VITEZ
POPISIVAČI
PRELIMINARNA LISTA / ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА
Napomena: Preliminarna lista će služiti za izradu konačne liste u skladu / sukladno sa Procedurama i
potrebama općina / gradova.
Напомена: Прелиминарна листа ће служити за израду коначне листе у складу са Процедурама и
потребама општинa / градова.
Prezime
Презиме
1
Ime
Име
Škola
Школа
Status u
aktivnosti
Статус у
активности
Opći dojam
Општи дојам
Rukopis
Рукопис
Ukupan broj
bodova
Укупан број
бодова
KANDIDATI KOJI ZADOVOLJAVAJU USLOVE/КАНДИДАТИ КОЈИ ЗАДОВОЉАВАЈУ УСЛОВЕ
1 BRKIĆ
EDIN
4
2
2.000
2.000
10.000
2 JUSIĆ
LEJLA
4
2
2.000
2.000
10.000
3 MUJEZINOVIĆ
HABIBA
4
2
2.000
2.000
10.000
4 ĐIDIĆ
MUAMER
4
2
2.000
2.000
10.000
5 ŠARIĆ
AMAR
4
2
2.000
2.000
10.000
6 PLIVČIĆ
DENIS
4
2
2.000
2.000
10.000
7 GERINA
JASENKA
4
2
2.000
2.000
10.000
8 ODOBAŠIĆ-REDŽIĆ
AMRA
4
2
2.000
2.000
10.000
9 ĐELILOVIĆ
EMINA
4
2
2.000
2.000
10.000
10 HORO
ELVIS
4
2
2.000
2.000
10.000
11 ALIHODŽA
MUAMER
4
2
2.000
2.000
10.000
12 ŠIPČIĆ
HUSEIN
4
2
2.000
2.000
10.000
13 TIRIĆ
LEJLA
4
2
2.000
2.000
10.000
14 SARAJLIĆ
HARUN
4
2
2.000
2.000
10.000
15 AHMIĆ
KENAN
4
2
2.000
2.000
10.000
16 BILIĆ
ASIM
4
2
2.000
2.000
10.000
17 ČERIM
LEJLA
4
2
2.000
2.000
10.000
18 PATKOVIĆ
ALMEN
4
2
2.000
2.000
10.000
19 HASKIĆ
AMELA
4
2
2.000
2.000
10.000
20 OMANOVIĆ
NEJR
4
2
2.000
2.000
10.000
21 RIBO
IMRA
4
2
2.000
2.000
10.000
22 SALKIĆ
AJLA
4
2
2.000
2.000
10.000
23 SARAJLIĆ
ELVEDINA
4
2
2.000
2.000
10.000
24 KAJMAK
ERDIN
4
2
2.000
2.000
10.000
25 TRAKO
ANIDA
4
2
2.000
2.000
10.000
26 ADILOVIĆ
MERIMA
4
2
2.000
2.000
10.000
27 BARUČIJA
AMRA
4
2
2.000
2.000
10.000
28 MIŠKOVIĆ
TEA
4
2
2.000
2.000
10.000
29 KRIŽANOVIĆ
ZORAN
4
2
2.000
2.000
10.000
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 1
30 TOPALOVIĆ-TOMIĆ
ŽANA
4
2
2.000
2.000
10.000
31 JURIĆ
ANA
4
2
2.000
2.000
10.000
32 BUZUK
MATEA
4
2
2.000
2.000
10.000
33 MIHALJEVIĆ
MARINA
4
2
2.000
2.000
10.000
34 VIDOVIĆ
TATJANA
4
2
2.000
2.000
10.000
35 MATOŠEVIĆ
SANJA
4
2
2.000
2.000
10.000
36 STRUKAR
ANTO
4
2
2.000
2.000
10.000
37 RADIĆ
MARIJANA
4
2
2.000
2.000
10.000
38 LIVANČIĆ
ANA
4
2
2.000
2.000
10.000
39 SKOPLJAK
ANTO
4
2
2.000
2.000
10.000
40 FRLJIĆ
RENATA
4
2
2.000
2.000
10.000
41 VIDOVIĆ
BOJANA
4
2
2.000
2.000
10.000
42 ŽEPAČKIĆ
SANJA
4
2
2.000
2.000
10.000
43 IVIŠIĆ
VEDRAN
4
2
2.000
2.000
10.000
44 LOVRINOVIĆ
SANDRA
4
2
2.000
2.000
10.000
45 RAMLJAK
IVANA
4
2
2.000
2.000
10.000
46 GUDALO
NATAŠA
4
2
2.000
2.000
10.000
47 OMAZIĆ
LIDIJA
4
2
2.000
2.000
10.000
48 MAROŠ
NENAD
4
2
2.000
2.000
10.000
49 JAKIĆ
MIROSLAV
4
2
2.000
2.000
10.000
50 BABIĆ
JELENA
4
2
2.000
2.000
10.000
51 GRABOVAC
IVONA
4
2
2.000
2.000
10.000
52 RAJIĆ
DEJAN
4
2
2.000
2.000
10.000
53 RIBO
SENIDA
3
2
2.000
2.000
9.000
54 SALKIĆ
JASMINA
3
2
2.000
2.000
9.000
55 DAJIĆ
EMINA
3
2
2.000
2.000
9.000
56 SUBAŠIĆ
MURISA
4
1
2.000
2.000
9.000
57 SPAHIĆ
ARMIN
4
1
2.000
2.000
9.000
58 GRAHIĆ
SELMA
4
1
2.000
2.000
9.000
59 BOBAŠ-PUPIĆ
VALERIJA
3
2
2.000
2.000
9.000
60 BOBAŠ
ANA
3
2
2.000
2.000
9.000
61 LIVANČIĆ
IVANA
3
2
2.000
2.000
9.000
62 JAKIĆ
ANITA
3
2
2.000
2.000
9.000
63 ŠANTIĆ
ZORICA
3
2
2.000
2.000
9.000
64 PUŠELJA
ZORICA
4
1
2.000
2.000
9.000
65 PETROVIĆ
ANITA
4
1
2.000
2.000
9.000
66 GREBENAR
LUCIJA
4
1
2.000
2.000
9.000
67 GRABOVAC
MILENA
4
1
2.000
2.000
9.000
68 GRBAVAC
MARIJANA
4
1
2.000
2.000
9.000
69 GUGIĆ
JELENA
4
1
2.000
2.000
9.000
70 ČERKEZ
MAGDALENA
4
1
2.000
2.000
9.000
71 VUJINOVIĆ
SLAĐANA
3
2
2.000
2.000
9.000
72 SEMREN
SPOMENKA
3
2
1.500
2.000
8.500
73 FAFULOVIĆ
ALDIN
2
2
2.000
2.000
8.000
74 LJUBOJA
BOJAN
2
2
2.000
2.000
8.000
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 2
75 SMAJIĆ
JASNA
2
2
2.000
2.000
8.000
76 MUJANOVIĆ
MUJO
2
2
2.000
2.000
8.000
77 VARUPA
ENES
2
2
2.000
2.000
8.000
78 HOĐIĆ
EMINA
2
2
2.000
2.000
8.000
79 BEKTAŠ
EHREM
2
2
2.000
2.000
8.000
80 BERBIĆ
ČERIMA
2
2
2.000
2.000
8.000
81 AHMIĆ
TAIBA
2
2
2.000
2.000
8.000
82 RIBO
AMELA
2
2
2.000
2.000
8.000
83 PEDLJAK
KERIM
2
2
2.000
2.000
8.000
84 HRUSTIĆ
HEDIJA
2
2
2.000
2.000
8.000
85 MUJČIĆ
BELMA
2
2
2.000
2.000
8.000
86 SUBAŠIĆ
ADNAN
2
2
2.000
2.000
8.000
87 PATKOVIĆ
ZIJAD
2
2
2.000
2.000
8.000
88 HRUSTIĆ
ALMA
2
2
2.000
2.000
8.000
89 ĐELILOVIĆ
ILMIHANA
2
2
2.000
2.000
8.000
90 HANDANAGIĆ
KENAN
2
2
2.000
2.000
8.000
91 PURIĆ
SELVINA
2
2
2.000
2.000
8.000
92 MARJANOVIĆ
ALMIRA
2
2
2.000
2.000
8.000
93 LIVNJAK
ADMIRA
2
2
2.000
2.000
8.000
94 HOĐIĆ
ENISA
2
2
2.000
2.000
8.000
95 ISLAMOVIĆ
IRMA
2
2
2.000
2.000
8.000
96 AHMIĆ
ALEM
2
2
2.000
2.000
8.000
97 MUJIČIĆ
AMNA
2
2
2.000
2.000
8.000
98 ZUKAN
MELIHA
2
2
2.000
2.000
8.000
99 BEKTAŠ
AMEL
2
2
2.000
2.000
8.000
100 HASKIĆ
ALMINA
2
2
2.000
2.000
8.000
101 HUREM
NIJAZA
2
2
2.000
2.000
8.000
102 SARAJLIĆ
MUHAMED
2
2
2.000
2.000
8.000
103 AHMIĆ
MIRNES
2
2
2.000
2.000
8.000
104 SKENDER
ALEM
2
2
2.000
2.000
8.000
105 MUJČIĆ
AMRA
2
2
2.000
2.000
8.000
106 HASKIĆ
MIDHAT
2
2
2.000
2.000
8.000
107 BEGANOVIĆ
AMINA
2
2
2.000
2.000
8.000
108 HRUSTIĆ
JASNA
2
2
2.000
2.000
8.000
109 JAŠAREVIĆ
LEJLA
2
2
2.000
2.000
8.000
110 TOPOLJAK
HATIĐA
2
2
2.000
2.000
8.000
111 KAVAZOVIĆ
JASMIN
2
2
2.000
2.000
8.000
112 MAHMUTOVIĆ
ADNANA
2
2
2.000
2.000
8.000
113 PATKOVIĆ
AMRA
2
2
2.000
2.000
8.000
114 PALIĆ
JASMIN
2
2
2.000
2.000
8.000
115 ĐANANOVIĆ
AGAN
2
2
2.000
2.000
8.000
116 ŽIGONJA
JASMINKA
2
2
2.000
2.000
8.000
117 AHMIĆ
EDIN
2
2
2.000
2.000
8.000
118 VITEŠKIĆ
AMRA
2
2
2.000
2.000
8.000
119 KAJMAK
SELMA
2
2
2.000
2.000
8.000
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 3
120 ĆOROVIĆ
ALIS
2
2
2.000
2.000
8.000
121 ISLAMOVIĆ
AJDIN
2
2
2.000
2.000
8.000
122 ADILOVIĆ
SUMEA
2
2
2.000
2.000
8.000
123 BEKTAŠ
AHMED
2
2
2.000
2.000
8.000
124 ZUKAN
SEJADA
2
2
2.000
2.000
8.000
125 ZUKAN
ZLATANA
2
2
2.000
2.000
8.000
126 HORIĆ
DINKA
2
2
2.000
2.000
8.000
127 MUŠINOVIĆ
ABDULAH
2
2
2.000
2.000
8.000
128 OMANOVIĆ
AMAR
2
2
2.000
2.000
8.000
129 MUJKIĆ
AMAR
2
2
2.000
2.000
8.000
130 GRABUS
HATA
2
2
2.000
2.000
8.000
131 MULAMUHIĆ
ADNANA
2
2
2.000
2.000
8.000
132 AHMETSPAHIĆ
AMEL
2
2
2.000
2.000
8.000
133 JAŠAREVIĆ
EMIN
2
2
2.000
2.000
8.000
134 KALČO
NASIHA
2
2
2.000
2.000
8.000
135 KRIŽANAC
SENADA
2
2
2.000
2.000
8.000
136 KOVAČ
MIRJANA
2
2
2.000
2.000
8.000
137 GUDELJ
JADRANKA
2
2
2.000
2.000
8.000
138 STRUKAR
MARKO
2
2
2.000
2.000
8.000
139 ALILOVIĆ
JOSIPA
2
2
2.000
2.000
8.000
140 ŠERO
RENATA
2
2
2.000
2.000
8.000
141 PRANJKOVIĆ
MARINKA
3
1
2.000
2.000
8.000
142 ŠANTIĆ
VLATKA
2
2
2.000
2.000
8.000
143 RAMLJAK
LUCA
2
2
2.000
2.000
8.000
144 GRGIĆ
IVANA
2
2
2.000
2.000
8.000
145 GARIĆ
SNJEŽANA
2
2
2.000
2.000
8.000
146 SUNARIĆ-JUKIĆ
ANĐELA
2
2
2.000
2.000
8.000
147 PERKOVIĆ
VEDRANA
2
2
2.000
2.000
8.000
148 MATKOVIĆ
NIKOLA
2
2
2.000
2.000
8.000
149 PAŠALIĆ
KATARINA
2
2
2.000
2.000
8.000
150 PAVLOVIĆ
SLAVICA
2
2
2.000
2.000
8.000
151 PUŠELJA
DEJAN
2
2
2.000
2.000
8.000
152 GELIĆ
DRAGANA
2
2
2.000
2.000
8.000
153 KRIŠTO
IVONA
2
2
2.000
2.000
8.000
154 BABIĆ
ANITA
2
2
2.000
2.000
8.000
155 ŠAPINA
TANJA
2
2
2.000
2.000
8.000
156 ŠAPINA
IRENA
2
2
2.000
2.000
8.000
157 STOJAK
FRANCISKA
2
2
2.000
2.000
8.000
158 PRANJKOVIĆ
MARINA
2
2
2.000
2.000
8.000
159 KOVAČ
MARINA
2
2
2.000
2.000
8.000
160 BARIŠIĆ
MARIO
2
2
2.000
2.000
8.000
161 IVANKOVIĆ
JASNA
2
2
2.000
2.000
8.000
162 FRLJIĆ
MATEJ
2
2
2.000
2.000
8.000
163 GREBENAR
MATEA
2
2
2.000
2.000
8.000
164 LUJIĆ
ANTONIJA
2
2
2.000
2.000
8.000
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 4
165 MARJANOVIĆ
KARLA
2
2
2.000
2.000
8.000
166 GRABOVAC
ANA
2
2
2.000
2.000
8.000
167 DRMIĆ
LIDIJA
2
2
2.000
2.000
8.000
168 IVANKOVIĆ
SANJA
2
2
2.000
2.000
8.000
169 PRANJKOVIĆ
NIKOLINA
2
2
2.000
2.000
8.000
170 MATKOVIĆ
MARIJANA
2
2
2.000
2.000
8.000
171 DAMJANOVIĆ
MIRO
2
2
2.000
2.000
8.000
172 PETROVIĆ
SNJEŽANA
2
2
2.000
2.000
8.000
173 PAVLOVIĆ
TIJANA
2
2
2.000
2.000
8.000
174 MATIĆ
DRAGANA
2
2
2.000
2.000
8.000
175 MALEŠ
FANIKA
2
2
2.000
2.000
8.000
176 VULETA
IVONA
2
2
2.000
2.000
8.000
177 IVIĆ
DAJANA
2
2
2.000
2.000
8.000
178 VIDOVIĆ
DRAGANA
2
2
2.000
2.000
8.000
179 ŠANTIĆ
ANDREA
2
2
2.000
2.000
8.000
180 MIŠKOVIĆ
MIROSLAV
2
2
2.000
2.000
8.000
181 NEDIĆ
SANDA
2
2
2.000
2.000
8.000
182 IVANKOVIĆ
DENIS
2
2
2.000
2.000
8.000
183 BILETIĆ
MARINA
2
2
2.000
2.000
8.000
184 LOVRENOVIĆ
BOJAN
2
2
2.000
2.000
8.000
185 ŠTRBAC
KLAUDIJA
2
2
2.000
2.000
8.000
186 MIŠKOVIĆ
DANIJELA
2
2
2.000
2.000
8.000
187 BAŠKARAD
JELENA
2
2
2.000
2.000
8.000
188 BOTIĆ
MARTINA
2
2
2.000
2.000
8.000
189 ŠANTIĆ
IVONA
2
2
2.000
2.000
8.000
190 STOJIČIĆ
RANKA
2
2
2.000
2.000
8.000
191 TODOROVIĆ
SREĆKO
2
2
2.000
2.000
8.000
192 MIRKOVIĆ
MARKO
2
2
2.000
2.000
8.000
193 TODOROVIĆ
NATAŠA
2
2
2.000
2.000
8.000
194 ZUKAN
ANĐA
2
2
2.000
2.000
8.000
195 CICVARA
ALMEDINA
2
2
1.750
2.000
7.750
196 BEŠO
ADMIR
2
2
1.750
2.000
7.750
197 JURČEVIĆ
ANTONELA
2
2
1.750
2.000
7.750
198 SALKIĆ
AJLA
2
2
1.500
2.000
7.500
199 NESLANOVIĆ
MAHIR
2
2
2.000
1.500
7.500
200 RAMIĆ
SABAHUDIN
4
0
2.000
1.500
7.500
201 PEZER
ZIJAD
2
2
1.250
2.000
7.250
202 FAZLIĆ
JASMIN
2
2
1.250
2.000
7.250
203 ĐELILOVIĆ
ENES
2
2
1.250
2.000
7.250
204 PATKOVIĆ
DINO
2
2
1.250
2.000
7.250
205 SALKIĆ
BELMA
2
2
1.500
1.750
7.250
206 VIDOVIĆ
FINKA
2
2
1.250
2.000
7.250
207 ŠKARICA
SAŠA
2
2
1.250
2.000
7.250
208 VINAC
FILIP
2
2
1.250
2.000
7.250
209 PAVLOVIĆ
IVA
2
2
1.250
2.000
7.250
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 5
210 VULETA
IVAN
2
2
2.000
1.250
7.250
211 ŽULJEVIĆ
SLAVICA
2
2
1.250
2.000
7.250
212 BAJRIĆ
AZEMA
1
2
2.000
2.000
7.000
213 TAHIROVIĆ
SABAHUDIN
1
2
2.000
2.000
7.000
214 MUSIĆ
MERLINA
1
2
2.000
2.000
7.000
215 TAHIROVIĆ
LEJLA
1
2
2.000
2.000
7.000
216 TODOROVIĆ
SAŠA
2
1
2.000
2.000
7.000
217 HASKIĆ
HIBIJA
1
2
2.000
2.000
7.000
218 KARGIĆ
HARIS
2
1
2.000
2.000
7.000
219 ČEJVAN
BELMIN
2
1
2.000
2.000
7.000
220 KALČO
SENIJA
2
1
2.000
2.000
7.000
221 HORIĆ
VELIDA
2
1
2.000
2.000
7.000
222 PATKOVIĆ
EDIN
2
1
2.000
2.000
7.000
223 SIVRO
AZRA
2
1
2.000
2.000
7.000
224 SARAJLIĆ
SANEDIN
2
1
2.000
2.000
7.000
225 HASKIĆ
MINETA
2
1
2.000
2.000
7.000
226 AKELJIĆ
AZRA
2
1
2.000
2.000
7.000
227 LUKOVIĆ
HATIDŽA
2
1
2.000
2.000
7.000
228 BEKTAŠ
ASIM
3
0
2.000
2.000
7.000
229 HIDIĆ
FUAD
2
2
1.000
2.000
7.000
230 MUŠINOVIĆ
ASMER
2
2
1.000
2.000
7.000
231 VEJO
DELILA
1
2
2.000
2.000
7.000
232 MUŠINOVIĆ
AIDA
1
2
2.000
2.000
7.000
233 MUSLIMOVIĆ
MAHIR
1
2
2.000
2.000
7.000
234 ŠUT
NERMINA
1
2
2.000
2.000
7.000
235 ŠABIĆ
ESMIR
1
2
2.000
2.000
7.000
236 ŠEHIĆ
HIDAJETA
1
2
2.000
2.000
7.000
237 KAJMAK
SAMIRA
1
2
2.000
2.000
7.000
238 MUJKIĆ
ADEM
1
2
2.000
2.000
7.000
239 BEŠO
MAHIR
1
2
2.000
2.000
7.000
240 SIVRO
SENAID
1
2
2.000
2.000
7.000
241 TOPČIĆ
MUHAMED
1
2
2.000
2.000
7.000
242 DELIĆ
SELVEDINA
1
2
2.000
2.000
7.000
243 HRUSTIĆ
AMNA
1
2
2.000
2.000
7.000
244 BEŠO
ZIKRET
1
2
2.000
2.000
7.000
245 MUJEZINOVIĆ
AMIR
1
2
2.000
2.000
7.000
246 SIVRO
AMELA
2
1
2.000
2.000
7.000
247 ČERIM
MERIMA
2
1
2.000
2.000
7.000
248 PATKOVIĆ
ESAD
2
1
2.000
2.000
7.000
249 SARAJLIĆ
NURA
2
1
2.000
2.000
7.000
250 HOĐIĆ
MERIMA
2
1
2.000
2.000
7.000
251 KARGIĆ
HAZIM
2
1
2.000
2.000
7.000
252 SMAJIĆ
ENESA
2
1
2.000
2.000
7.000
253 ŠEHANAGOVIĆ
SENAD
2
1
2.000
2.000
7.000
254 BEKTAŠ
AMINA
2
1
2.000
2.000
7.000
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 6
255 ŠIBČIĆ
IRMA
2
1
2.000
2.000
7.000
256 HRUSTIĆ
MIRSAD
2
1
2.000
2.000
7.000
257 VARUPA
AMELA
2
1
2.000
2.000
7.000
258 SPAHIĆ
AMINA
2
1
2.000
2.000
7.000
259 ZUKAN
VELIDA
2
1
2.000
2.000
7.000
260 HUREM
NIJAZ
2
1
2.000
2.000
7.000
261 ŽIGONJA
ADELA
2
1
2.000
2.000
7.000
262 HRUSTIĆ
SELMA
2
1
2.000
2.000
7.000
263 MUJEZINOVIĆ
NERMINA
2
1
2.000
2.000
7.000
264 MUSLIMOVIĆ
ILHANA
2
1
2.000
2.000
7.000
265 VARUPA
BELMA
2
1
2.000
2.000
7.000
266 AKELJIĆ
MEHRIJA
2
1
2.000
2.000
7.000
267 ĐIDIĆ
MEDINA
2
1
2.000
2.000
7.000
268 PEZER
AMINA
2
1
2.000
2.000
7.000
269 VARUPA
ADNAN
2
1
2.000
2.000
7.000
270 MUJKIĆ
HAŠIMA
2
1
2.000
2.000
7.000
271 TATAREVIĆ
LEJLA
2
1
2.000
2.000
7.000
272 BENGIR
BELMIN
2
1
2.000
2.000
7.000
273 SARAJLIĆ
AIDA
2
1
2.000
2.000
7.000
274 BERBIĆ
EMINA
2
1
2.000
2.000
7.000
275 RIBO
ZEDINA
2
1
2.000
2.000
7.000
276 AKELJIĆ
ILDA
2
1
2.000
2.000
7.000
277 JAŠAREVIĆ
JASMINA
2
1
2.000
2.000
7.000
278 SPAHIĆ
AIDA
2
1
2.000
2.000
7.000
279 PETAK
SENAHID
2
1
2.000
2.000
7.000
280 SUBAŠIĆ
MUAMERA
2
1
2.000
2.000
7.000
281 ZEČEVIĆ
LEJLA
2
1
2.000
2.000
7.000
282 AHMIĆ
HARUN
2
1
2.000
2.000
7.000
283 PATKOVIĆ
HARIS
2
1
2.000
2.000
7.000
284 TATAREVIĆ
EMINA
2
1
2.000
2.000
7.000
285 ĐANANOVIĆ
ERHAD
2
1
2.000
2.000
7.000
286 SALKIĆ
MUZAFERA
2
1
2.000
2.000
7.000
287 ĐELILOVIĆ
SANELA
2
1
2.000
2.000
7.000
288 MUJIČIĆ
NAIDA
2
1
2.000
2.000
7.000
289 ĐANANOVIĆ
MIRSADA
2
1
2.000
2.000
7.000
290 JAŠAREVIĆ
ĐEVAD
2
1
2.000
2.000
7.000
291 MAHMUTOVIĆ
HAMID
2
1
2.000
2.000
7.000
292 HUREM
AJDIN
2
1
2.000
2.000
7.000
293 HUREM
AMEL
2
1
2.000
2.000
7.000
294 VARUPA
AMELA
2
1
2.000
2.000
7.000
295 MUJANOVIĆ
MELISA
2
1
2.000
2.000
7.000
296 VARUPA
ARNEL
2
1
2.000
2.000
7.000
297 ZUKAN
ADIN
2
1
2.000
2.000
7.000
298 TRAKO
ADISA
2
1
2.000
2.000
7.000
299 TRAKO
HAMID
2
2
2.000
1.000
7.000
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 7
300 PATKOVIĆ
MURISA
2
2
2.000
1.000
7.000
301 BAREŠIĆ
ANTO
1
2
2.000
2.000
7.000
302 DRIKIĆ
VIOLETA
1
2
2.000
2.000
7.000
303 GARIĆ
ZDENKA
1
2
2.000
2.000
7.000
304 BOŠNJAK-MATIĆ
VLATKO
1
2
2.000
2.000
7.000
305 MARKOVIĆ
VEDRAN
2
1
2.000
2.000
7.000
306 ŠANTIĆ
MARIJA
2
1
2.000
2.000
7.000
307 PETRAŠ
MARIJANA
2
1
2.000
2.000
7.000
308 PUŠELJA
JELENA
2
1
2.000
2.000
7.000
309 FRLJIĆ
IVAN
2
1
2.000
2.000
7.000
310 IVKOVIĆ
NEMANJA
2
1
2.000
2.000
7.000
311 ŠARIĆ
DUŠKO
2
1
2.000
2.000
7.000
312 BIKIĆ
MARIN
2
2
1.000
2.000
7.000
313 BLAŽ
ANTO
2
2
1.000
2.000
7.000
314 MOLNAR
MARINA
2
2
1.000
2.000
7.000
315 ČEKO
LUCIJA
1
2
2.000
2.000
7.000
316 NOVAKOVIĆ
SLAVICA
1
2
2.000
2.000
7.000
317 JUREŠIĆ
GORDANA
1
2
2.000
2.000
7.000
318 JANDRIĆ
ANTONIJA
1
2
2.000
2.000
7.000
319 JUKIĆ
MARIJO
1
2
2.000
2.000
7.000
320 BAJO
IVAN
1
2
2.000
2.000
7.000
321 ALILOVIĆ
MARIJANA
1
2
2.000
2.000
7.000
322 PAPIĆ
MARIJANA
1
2
2.000
2.000
7.000
323 MARTINOVIĆ
ANDREA
1
2
2.000
2.000
7.000
324 ŠAMIJA
MARTINA
1
2
2.000
2.000
7.000
325 BOBAŠ
IVAN
2
1
2.000
2.000
7.000
326 FRLJIĆ
KRISTIJAN
2
1
2.000
2.000
7.000
327 GARIĆ
FRANCIKA
2
1
2.000
2.000
7.000
328 ALILOVIĆ
MARINA
2
1
2.000
2.000
7.000
329 KRIŽANOVIĆ
ANA
2
1
2.000
2.000
7.000
330 GREBENAR
TOMISLAV
2
1
2.000
2.000
7.000
331 HRGIĆ
TIJANA
2
1
2.000
2.000
7.000
332 LIVANČIĆ
MILAN
2
1
2.000
2.000
7.000
333 ŠARIĆ
NIKOLA
2
1
2.000
2.000
7.000
334 PAVLOVIĆ
PAVLE
2
1
2.000
2.000
7.000
335 PETROVIĆ
DRAGANA
2
1
2.000
2.000
7.000
336 RADELJIĆ
NATAŠA
2
1
2.000
2.000
7.000
337 FRLJIĆ
BORIS
2
1
2.000
2.000
7.000
338 KRIŽANOVIĆ
IVANA
2
1
2.000
2.000
7.000
339 PETROVIĆ
MARIJANA
2
1
2.000
2.000
7.000
340 MEDVIDOVIĆ
DAVOR
2
1
2.000
2.000
7.000
341 ŠANTIĆ
BORIS
2
1
2.000
2.000
7.000
342 MATOŠEVIĆ
TANJA
2
1
2.000
2.000
7.000
343 MILIČEVIĆ
MONIKA
2
1
2.000
2.000
7.000
344 ŠANTIĆ
SLAVKO
2
1
2.000
2.000
7.000
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 8
345 JURIĆ
BORIS
2
1
2.000
2.000
7.000
346 KRIŠTO
MONIKA
2
1
2.000
2.000
7.000
347 MATIĆ
DARIA
2
1
2.000
2.000
7.000
348 MATOŠEVIĆ
RENATO
2
1
2.000
2.000
7.000
349 ŽULJEVIĆ
STJEPAN
2
1
2.000
2.000
7.000
350 KUPREŠKIĆ
ANTO
2
1
2.000
2.000
7.000
351 OMAZIĆ
TANJA
2
1
2.000
2.000
7.000
352 PALAVRA
SANELA
2
2
1.500
1.500
7.000
353 NUK
RAJKA
3
2
1.000
1.000
7.000
354 BOŠNJAK
FRANJO
2
2
2.000
1.000
7.000
355 MILOŠEVIĆ
SLAĐANA
2
1
2.000
2.000
7.000
356 MILOŠEVIĆ
ALEKSANDRA
2
1
2.000
2.000
7.000
357 MARJANOVIĆ
DENIS
2
1
2.000
2.000
7.000
358 VARUPA
RAMIZ
2
2
1.000
1.750
6.750
359 ZUKAN
ADIS
1
2
2.000
1.750
6.750
360 BEŠO
ARMIN
2
2
1.000
1.750
6.750
361 IVANKOVIĆ
DANIJEL
1
2
1.750
2.000
6.750
362 SALKIĆ
AMELA
2
1
1.500
2.000
6.500
363 VITEŠKIĆ
NIHADA
2
2
1.000
1.500
6.500
364 ZUKAN
FATIMA
2
2
1.000
1.500
6.500
365 AHMIĆ
NAIDA
2
1
2.000
1.500
6.500
366 HRUSTANOVIĆ
MUHAMED
2
1
2.000
1.500
6.500
367 MARJANOVIĆ
GORAN
1
2
1.500
2.000
6.500
368 ČALIĆ
JOSIP
1
2
1.500
2.000
6.500
369 KRIŽANAC
MARIN
1
2
2.000
1.500
6.500
370 ALILOVIĆ
VERICA
2
2
1.500
1.000
6.500
371 OSMANOVIC
KASIM
1
2
1.750
1.500
6.250
372 BABANOVIĆ
ALIBIN
1
2
1.250
2.000
6.250
373 DURMIĆ
EMINA
2
1
1.250
2.000
6.250
374 TRAKO
LEJLA
2
1
1.750
1.500
6.250
375 MLAKIĆ
NINA
2
1
1.250
2.000
6.250
376 GRGIĆ
VESNA
1
2
1.500
1.750
6.250
377 SKENDER
MOAMER
1
2
1.000
2.000
6.000
378 HLIVNJAK
KASIM
2
1
1.000
2.000
6.000
379 HASKIĆ
NAMIRA
2
1
1.000
2.000
6.000
380 REBIHIĆ
VEHID
2
1
1.000
2.000
6.000
381 AHMETSPAHIĆ
ANEL
2
1
1.000
2.000
6.000
382 TOPOLJAK
VAHIDIN
2
0
2.000
2.000
6.000
383 ŠIBČIĆ
SEDAD
2
0
2.000
2.000
6.000
384 BABANOVIĆ
ELVIR
1
2
1.500
1.500
6.000
385 VEHBIJA
ADVIJA
2
2
1.000
1.000
6.000
386 SIVRO
KEMAL
2
1
2.000
1.000
6.000
387 ŠANTIĆ
IVICA
2
0
2.000
2.000
6.000
388 ĐOTLO
VALENTIN
1
2
1.000
2.000
6.000
389 ŽULJEVIĆ
JOSIPA
2
1
2.000
1.000
6.000
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 9
390 KRIŽANOVIĆ
MARKO
2
1
2.000
1.000
6.000
391 ZEKIĆ
NIKOLA
2
1
2.000
1.000
6.000
392 ŠILJAK
ĐEVAD
1
2
1.000
1.750
5.750
393 VARUPA
ALEMA
1
2
1.750
1.000
5.750
394 SERDAREVIĆ
AMRA
2
1
2.000
0.750
5.750
395 KARGIĆ
EMIR
2
1
1.000
1.500
5.500
396 BENGIR
ADNAN
1
2
1.500
1.000
5.500
397 ŠTRBAC
MIROSLAV
1
2
1.500
1.000
5.500
398 PERKOVIĆ
VALENTINA
1
2
1.500
1.000
5.500
399 SEJDIĆ
ALMEN
1
2
1.250
1.000
5.250
400 SALCHER
KRISTINA
1
2
1.000
1.250
5.250
401 STOJANOVIĆ
MILORAD
2
0
1.250
2.000
5.250
402 TAHIROVIĆ
ĆAMIL
2
0
1.000
2.000
5.000
403 MUJEZINOVIĆ
EDIN
1
2
1.000
1.000
5.000
404 TUCO
AMIRA
1
2
1.000
1.000
5.000
405 TUCO
MIRSADA
1
2
1.000
1.000
5.000
406 KNEŽEVIĆ
IVICA
1
2
1.000
1.000
5.000
407 LAZIĆ
TOMISLAV
1
2
1.000
1.000
5.000
408 HASKIĆ
MIRZAD
1
2
0.750
1.000
4.750
409 ČERKEZ
NIKO
1
0
1.750
1.000
3.750
Ukupno / Укупно
409
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 10
2
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI/КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ЗАДОВОЉИЛИ
1 KRIŠTO
IVANA
2
2
0.000
1.000
5.000
Ukupno / Укупно
1
Nisu zadovoljili kandidati koji imaju prosječnu ocjenu za opšti dojam 0, prosječnu ocjenu za rukopis manju od 0.5
(samo za popisivače) i kandidati protiv kojih se vodi krivični postupak.
Svi nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor općinskoj popisnoj komisiji / općinskom popisnom
povjerenstvu u roku od 5 dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
Нису задовољили кандидати који имају просјечну оцјену за општи дојам 0 или просјечну оцјену за рукопис мању
од 0.5 (само за пописиваче) или се против њих води кривични поступак.
Сви незадовољни кандидати могу поднијети приговор општинској пописној комисији у року од 5 дана
од дана објављивања прелиминарне листе.
Datum objave preliminarne liste
Датум објаве прелиминарне листе
Predsjednik općinske popisne komisije
Predsjedatelj općinskog popisnog povjerenstva
Предсједник општинске пописне комисије
Vitez, 14.08.2013.god.
______________________________________
Ivana Rajić-Mišković
______________________________________
8/13/2013 11:43:45 AM
Stranica / Страница 11
Download

VITEZ POPISIVAČI