U okviru izvlačenja dobitnika nagradne igre pod nazivom „OSVOJITE SA
NAMA“, koju su za vijerne korisnike organizovali ENERGOPETROL i INA,
dana 15.02.2013. godine, u prisustvu tročlane komisije izvučeno je 105
slijedećih sretnih dobitnika:
Glavna nagrada hotel „Pahuljica“ Vlašić, četiri dana za četiri osobe all
inclusive:
1. Hafiza Sendić
Samsung Galaxy Tablet 27.0:
1.
2.
3.
4.
Dženan Džinić
Iris Bašić
Nermin Kalember
Mersad Mujanović
Dobitnici EP/MOL GREEN pre-paid kartice u iznosu od 100 KM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Samir Helać
Anel Jusić
Pajić Mehrudin
Sanela Sarajčić
Edin Šendedović
Uzejr Čerkez
Elvedin Brzina
Edin Salihagić
Kemal Ćurevac
Zemka Seferagić
Kartal Emir
Almir Ramić
Redžo Šundo
Opardija Armin
Nedžad Mešić
Amna Letić
Kazić Jasmin
Amir Mujkić
Hatidža Begić
Izudin Čengić
Elvir Brekalo
Sijerćić Džana
Bašić Edin
Delić Nejra
Hodžić Ekib
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Muris Žigonja
Ernad Delić
Ragib Bajrić
Fišeković Abdulah
Emina Hasanović
Elma Habul-Botić
Dragica Ibralić
Ibrahim Vajzović
Petar Tirić
Milan Knežević
Kolaković Mihovil
Guta Muhamed
Hasan Šabanović
Alićehajić Amela
Hidić Seldin
Emir Derviškadić
Mirsad Husanović
Elzudin Trakić
Idrizović Vernes
Durić Senad
Almir Husić
Dženan Rizjanović
Elvedina Đerahović
Ivica Erceg
Hakalović Šećo
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Korić Emir
Dervo Džiho
Mirza Humačkić
Osman Tukić
Senad Šarić
Midhat Alihodžić
Adnan Alijagić
Adnan Kušeš
Sulejman Memić
Munib Čalija
Džafer Kevro
Emir Gazija
Nijaz Krčalo
Kasalo Ljupko
Armin Kamić
Sejfudin Ademović
Mehdin Mešić
Jerko Medvidović
Alisa Smajlović
Darko Šego
Muharem Mulabdić
Ivo Lućič
Tea Miličković
Jasmin Hrnjić
Edina Hrnčić
76. Semir Sulejmanović
77. Elvis Granić
78. Andrej Buntić
79. Sanel Nuspahić
80. Lucija Vukoja
81. Nermin Klisura
82. Jasmina Ramulj
83. Ivan Sulič
84. Ankica Bošnjak
85. Mira Šaravanja
86. Vesna Jolić
87. Adnan Bajrić
88. Faruk Softić
89. Slavica Plavčić
90. Sifet Vereget
91. Nijaz Kurtomić
92. Hamdija Korić
93. Edina Bahić
94. Josip Kvesić
95. Adnan Đuliman
96. Rafo Kordić
97. Enesa Manjušak
98. Kenan Gadžun
99. Nazif Bašić
100. Anto Tomić
Svi dobitnici će biti kontaktirani o načinu preuzimanja nagrade telefonskim putem na brojeve koje su naveli
na kuponima.
Vaš ENERGOPETROL i INA
Download

U okviru izvlačenja dobitnika nagradne igre pod