15.10.2014
BREZA
11:26:49
117A014
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska
491
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
491
Test tačnosti red 1 = red 2
0
Nevažeći neoznačeni glasački listići
34
Nevažeći ostali glasački listići
22
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
56
Ukupan broj važećih glasova
435
Ukupan broj svih glasačkih listića
491
Test tačnosti: red E = red 2
0
Politički subjekti
1 ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ)
5
2 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
8
4 BPS-SEFER HALILOVIĆ
28
14 SNAGA BIH - HSP BIH-DSI
0
20 UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS
0
26 SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
159
34 STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
1
37 HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST
0
46 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
48 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
49 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
50 DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
20
2
108
85
51 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
2
69 HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
0
76 HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
0
81 NOVI POKRET BIH
1
92 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
2
15.10.2014
Nacionalne manjine
11:26:49
15.10.2014
11:26:49
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ)
1
RAGIB HADŽIĆ
2
SANDRA RADELJAK
3
MELISA LAGUMDŽIJA
4
ADMIRA ALIĆ
5
HAZIM PORČA
6
HIMZO MUSTABAŠIĆ
7
FEHIM KARAHASANOVIĆ
8
ZORAN MARKOVIĆ
2
1
1
0
0
2
0
0
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
ESAD KURGAŠ
2
JASMINA ĆATIĆ
5
2
BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
ERDIN HRUSTIĆ
2
SELMA ČIVIĆ
3
ARIF SIROTANOVIĆ
4
ALMIRA HASIĆ
5
SAID HRNJIĆ
6
SANELA ŠIŠIĆ
7
DŽEVAD ŽDRALOVIĆ
5
4
7
5
3
5
4
SNAGA BIH - HSP BIH-DSI
1
MIJO PERIĆ
2
MARIJA DUJMOVIĆ
3
VILIM STOJAK
4
MELIHA FERHATBEGOVIĆ
5
GORAN TOKIĆ
4
0
0
0
0
UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS
1
ENES VLAHOVLJAK
2
AMRA SALKIĆ
3
EMIR HUSAK
0
0
0
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
1
MIRSAD ISAKOVIĆ
2
NEJRA LATIĆ KERMO
3
MUSTAFA DAGOJA
4
JASMIN MUŠANOVIĆ
5
SELMA RUSTEMPAŠIĆ
6
ŠEMSO SALETOVIĆ
7
HANA FEJZIĆ
8
MUHAMED MUJEZINOVIĆ
9
ARNESA DŽEVAHIRIĆ
10
MUJO ZULUM
11
DANIJELA PULJIĆ
30
13
6
15
8
6
14
11
7
10
8
STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
1
ADNAN HUSEINSPAHIĆ
0
HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST
1
PETAR GALIĆ
2
MONIKA JUGOVIĆ
3
BORO VUJICA
0
0
0
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
MIRSAD MEŠIĆ
2
ANA MATIĆ
3
ISMAR BRATIĆ
4
NERMINA ZAIMOVIĆ-UZUNOVIĆ
4
0
0
1
15.10.2014
5
6
7
8
9
10
11
11:26:49
TADIJA TOLIĆ
SENKA BALORDA
AMEL MUJIĆ
ERMINA SALKIČEVIĆ-DIZDAREVIĆ
IVAN SABELJA
MEHMED BRADARIĆ
JASMINKA BEGIĆ
0
2
0
0
0
0
2
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
RASIM KLIČIĆ
2
ADNANA KAPETAN
0
0
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
ŠEFIK DŽAFEROVIĆ
2
NERMINA KAPETANOVIĆ
3
HALID GENJAC
4
ŠEMSUDIN MEHMEDOVIĆ
5
FATIMA MASLIĆ
6
MIRSAD MUJIĆ
7
ZIJAD KRNJIĆ
8
NISVETA MUDROV
9
AZRA REDŽIĆ
10
AMIR ZUKIĆ
25
9
12
18
5
16
1
2
4
4
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
1
MENSURA BEGANOVIĆ
2
SENAD KAJIMOVIĆ
3
VLATKO GLAVAŠ
4
EMIRA GASAL-GVOZDENOVIĆ
5
EDIN BERBEROVIĆ
6
EDINA KOKIĆ ČEHAJA
7
JOSIP ŠPORER
8
ELIS SUJOLDŽIĆ
9
AIDA BAJRAKTAREVIĆ
10
NUSMIR MUHAREMOVIĆ
11
VILDANA DEDIĆ
14
6
7
3
4
4
1
4
4
2
11
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
IBRAHIM CERO
2
ENISA PAŠALIĆ
3
DŽEMIL DURIĆ
4
TATJANA BAJRAKTAREVIĆ
5
NEBOJŠA NIKOLIĆ
6
AMIRA RIZVIĆ
7
EKREM AJANOVIĆ
8
TAIB BJELOPOLJAK
9
AMNA GORALIJA-IMAMOVIĆ
10
ASMIR HODŽIĆ
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1
NIKOLA LOVRINOVIĆ
2
MARINA PENDEŠ
3
NIKO LOZANČIĆ
4
IVICA UDOVIČIĆ
5
MIRJANA PLAVČIĆ
6
MARIO KVASINA
7
IVANKA MAĐAR-ŠIMIĆ
8
MIROSLAV STAPIĆ
9
BILJANA ŠIŠIĆ
10
TADIJA ŠUGIĆ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.10.2014
11:26:49
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
1
DRAGO DŽAMBAS
2
IVONA GREBENAR
3
VINKO MARIĆ
4
VEDRAN MILJAK
5
DANIJELA LOVRIĆ
6
ZDRAVKO BATINIĆ
7
IVAN ZEC
8
STJEPANA KOLENDA
9
DANIJELA VUKOVIĆ
10
ANTON BULAJIĆ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOVI POKRET BIH
1
AZRA EMIĆ
2
MUSTAFA ČEČO
3
ISMET ŠAĆIROVIĆ
0
1
0
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
ERMIN ČEHIĆ
2
JASMINA MARUŠIĆ
3
RATKO ORLANDIĆ
4
SANJA VULETA
5
FRANJO TIBOLD
1
1
0
0
0
Download

014 - Breza