Broj: 07-05-1958-1/2014
Bihać, 24.02.2014.godine
Na osnovu člana 59.a Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br.: 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06,
27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), ministar Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona,
u saradnji sa Kantonalnim zavodom za pružanje besplatne pravne pomoći i Regionalnom
advokatskom komorom Bihać, d o n o s i,
RJEŠENJE
I
Utvrđuje se Lista branitelja koji će vršiti odbrane po službenoj dužnosti, u krivičnim
postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima na području Unsko-sanskog kantona, kako
slijedi:
1. KANTONALNI SUD U BIHAĆU
1a) Pravni zastupnici Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
R br.
PREZIME I IME
1.
Berberović Sabina
2.
Jusić Azra
ADRESA
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
TELEFON
224-192
066 809-356
224-192
066 915-409
3.
1b) Advokati sa spiska Regionalne advokatske komore Bihać
R br.
PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Abdagić Omer
27. jula bb, Cazin
061 155-405
2.
Abdagić Jasmin
Cazinskih brigada bb, Cazin
060 331-3976
3.
Alagić Amela
N. Begića S-29/1, Cazin
061 794-920
4.
Alagić Elvedin
Dž.Bijedića 1a, Bihać
062 209-311
5.
Alijagić Safeta
Harmanski sokak 1, Bihać
061 797-453
6.
Alijanović Šefik
Željeznička 11, Bosanska Otoka
062 438-600
7.
Bajramović Alaga
Maka Dizdara 3, Bihać
061 149-328
8.
Bišćević Senad
10.oktobra 25a, Sanski Most
061 181-862
9.
Botonjić Feho
Banilaca BiH, Ključ
061 780-818
10.
Cerić Emina
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 142-662
11.
Cerić Nazif
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 105-204
12.
Čavkić Ermina
502.Viteške brigade 16, Bihać
062 106-888
13.
Draganović Adil
M.Ć.Ćatića 4, Sanski Most
063 799-111
14.
Džaferbegović Dajana
Bedem 20, Bihać
061 149-778
15.
Džafić Agan
M.Ć.Ćatića 5, Sanski Most
061 784-151
16.
Hadžić Osman
Harmanski sokak 28, Bihać
061 158-690
17.
Hasić Sanil
Maršala Tita 21, Bos. Krupa
061 782-278
18.
Hodžić Salih
Bosanska 13, Bihać
061 144-247
19.
Ibrahimpašić Predrag
Kralja Tvrtka 7, Bihać
222-143
20.
Kabiljagić Hamdija
Dž.Čauševića bb, Bos. Krupa
061 420-971
21.
Kadić Ibrahim
Izeta Nanića7, Velika Kladuša
061 174-324
22.
Kadić Mirsad
Bosanska 19/1, Bihać
061 790-026
23.
Karabeg Mirzet
M.Ć.Ćatića bb, Sanski Most
061 105-190
24.
Koričić Jasmina
Bihaćkih branilaca bb, Bihać
061 181-603
25.
Koruga Gorana
5. Korpusa bb, Bihać
061 797-472
26.
Matić Marko
Harmanski sokak 8, Bihać
061 105-225
27.
Mamontov Danko
Dana državnosti 2, Bihać
223-730;
061 442-532
28.
Mešić Mirsad
Kralja Tvrtka bb, Bihać
061 149-338
29.
Midžić Ilijas
Kralja Tvrtka 4, Bihać
061 165-462
30.
Mujagić Ferid
Bosanska 10, Bihać
061 158-575
31.
Mušić Husein
Maršala Tita bb, Vel. Kladuša
061 197-505
32.
Osmanagić Mirsad
Maršala Tita 9, Bos. Krupa
061 774-155
33.
Pozderac Zlatko
503. Slavne brigade bb, Cazin
061 479-979
34.
Sarajlija Nedžad
Zuhdije Žalića bb, Vel. Kladuša
061 736-966
35.
Seferagić Mirsad
H. Mujezinovića 48, Cazin
061 167-560
36.
Seferagić Silva
Bedem 10, Bihać
061 167-550
37.
Silić Selvira
502. Viteške brigade 16, Bihać
061 786-999
38.
Šabić Suad
Trg ljiljana bb, Sanski Most
061 154-833
39.
Veladžić Hamdija
Kralja Tvrtka 4, Bihać
061 174-464
40.
Veladžić Hasan
5. Korpusa 7, Bihać
061 144-140
41.
Velić Suad
Maršala Tita bb, Vel.Kladuša
062 338-026
2. OPĆINSKI SUD U BIHAĆU
2a) Pravni zastupnici Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
R br.
PREZIME I IME
1.
Berberović Sabina
2.
Jusić Azra
ADRESA
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
TELEFON
224-192
066 809-356
224-192
066 915-409
3.
2b) Advokati sa spiska Regionalne advokatske komore Bihać
R br
PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Abdagić Omer
27. jula bb, Cazin
061 155-405
2.
Abdagić Jasmin
Cazinskih brigada bb, Cazin
060 331-3976
3.
Ađemović Mirsada
E.Kovačevića bb, Bihać
061 970-255
4.
Alagić Amela
N. Begića S-29/1, Cazin
061 794-920
5.
Alagić Elvedin
Dž. Bijedića 1a, Bihać
062 209-311
6.
Alijagić Safeta
Harmanski sokak 1, Bihać
061 797-453
7.
Alijanović Šefik
Željeznička 11, Otoka
062 438-600
8.
Bajramović Alaga
M. Dizdara 3, Bihać
061 149-328
9.
Bajrić Ajlen
Bosanska 11/1, Bihać
061 479-455
10.
Bišćević Senad
10.Oktobra 25a, Sanski Most
061 181-862
11.
Botonjić Feho
Branilaca BiH, Ključ
061 780-818
12.
Cerić Emina
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 142-662
13.
Cerić Nazif
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 105-204
14.
Čavkić Ermina
502. Viteške brigade 16, Bihać
062 106-888
15.
Draganović Adil
M.Ć.Ćatića 4, Sanski Most
063 799-111
16.
Džaferbegović Dajana
Bedem 20, Bihać
061 149-778
17.
Hadžić Osman
Harmanski sokak 28, Bihać
061 158-690
18.
Hasić Sanil
Maršala Tita 21, Bos. Krupa
061 782-278
19.
Hasanbegović Šerif
501.Slavne brigade 13, Bihać
061 787-031
20.
Hodžić Salih
Bosanska 13, Bihać
061 144-247
21.
Ibrahimpašić Predrag
Kralja Tvrtka 7, Bihać
222-143
22.
Kabiljagić Hamdija
Dž. Čauševića bb, Bos. Krupa
061 420-971
23.
Kadić Ibrahim
I. Nanića 7, Vel. Kladuša
061 174-324
24.
Kadić Mirsad
Bosanska 19/1, Bihać
061 790-026
25.
Koričić Jasmina
Bihaćkih branilaca bb, Bihać
061 181-603
26.
Koruga Gorana
5. Korpusa bb, Bihać
061 797-472
27.
Matić Marko
Harmanski sokak 8, Bihać
061 105-225
28.
Mamontov Danko
Dana državnosti 2, Bihać
223-730;
061 442-532
29.
Mešić Mirsad
Kralja Tvrtka bb, Bihać
061 149-338
30.
Midžić Ilijas
Kralja Tvrtka 4, Bihać
061 165-462
31.
Mujagić Ferid
Bosanska 10, Bihać
061 158-575
32.
Mušić Husein
Maršala Tita bb, Vel.Kladuša
061 197-505
33.
Pozderac Zlatko
503. Slavne brigade bb, Cazin
061 479-979
34.
Sarajlija Nedžad
Z. Žalića bb, Vel. Kladuša
061 736-966
35.
Seferagić Mirsad
H. Mujezinovića 48, Cazin
061 167-560
36.
Seferagić Silva
Bedem 20, Bihać
061 167-550
37.
Silić Selvira
502. Viteške brigade 16, Bihać
061 786-999
38.
Suljić Remzija
Gazi Husrev-begova 7, Bihać
061 192-492
39.
Veladžić Hamdija
Kralja Tvrtka 4, Bihać
061 174-464
40.
Veladžić Hasan
5. Korpusa 7, Bihać
061 144-140
41.
Velić Suad
Maršala Tita bb, Vel.Kladuša
062 338-026
3. OPĆINSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI
3a) Pravni zastupnici Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
R br.
PREZIME I IME
1.
Berberović Sabina
2.
Jusić Azra
ADRESA
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
TELEFON
224-192
066 809-356
224-192
066 915-409
3.
3b) Advokati sa spiska Regionalne advokatske komore Bihać
R. Br.
PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Abdagić Omer
27. jula bb, Cazin
061 155-405
2.
Abdagić Jasmin
Cazinskih brigada bb, Cazin
060 331-3976
3.
Alagić Amela
N. Begića S-29/1, Cazin
061 794-920
4.
Alagić Elvedin
Dž. Bijedića 1a, Bihać
062 209-311
5.
Alijanović Šefik
Željeznička 11, Otoka
062 438-600
6.
Bajramović Alaga
M. Dizdara, Bihać
061 149-328
7.
Bišćević Senad
10. oktobra 25a, Sanski Most
061 181-862
8.
Cerić Emina
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 142-662
9.
Cerić Nazif
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 105-204
10.
Draganović Adil
M.Ć.Ćatića 4, Sanski Most
063 799-111
11.
Džaferbegović Dajana
Bedem 20, Bihać
061 149-778
12.
Džajić Zaim
Maršala Tita bb, Bos. Krupa
061 165-402
13.
Hasić Sanil
Maršala Tita 21, Bos. Krupa
061 782-278
14.
Kabiljagić Hamdija
Dž. Čauševića bb, Bos. Krupa
061 420-971
15.
Kadić Ibrahim
I. Nanića 7, Vel. Kladuša
061 174-324
16.
Kadić Mirsad
Bosanska 19/1, Bihać
061 790-026
17.
Koruga Gorana
5. Korpusa bb, Bihać
061 797-472
18.
Lojić Jadranka
Dr. I.Ljubijankića bb, Cazin
061 105-697
19.
Mamontov Danko
Dana državnosti 2, Bihać
223-730;
061 442-532
20.
Mešić Mirsad
Kralja Tvrtka bb, Bihać
061 149-338
21.
Midžić Ilijas
Kralja Tvrtka 4, Bihać
061 165-462
22.
Mujagić Ferid
Bosanska 10, Bihać
061 158-575
23.
Mušić Husein
Maršala Tita bb, Vel. Kladuša
061 197-505
24.
Osmanagić Mirsad
Maršala Tita 9, Bos. Krupa
061 774-155
25.
Pozderac Zlatko
503.Slavne brigade bb, Cazin
061 479-979
26.
Sarajlija Nedžad
Z. Žalića bb, Vel. Kladuša
061 736-966
27.
Skenderović Asim
28.
Tatarević Mirsad
29.
Topčagić Aida
30.
Veladžić Hamdija
Kralja Tvrtka 4, Bihać
061 174-464
31.
Veladžić Hasan
5. Korpusa 7, Bihać
061 144-140
32.
Velić Suad
Maršala Tita bb, Vel.Kladuša
062 338-026
505. Viteške brigade bb, Bužim 061 784-927
Sokak 12, Bos. Krupa
061 144-068
Trg oslobođenja bb, Bos. Krupa 061 602-002
4. OPĆINSKI SUD U CAZINU
4a) Pravni zastupnici Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
R br.
PREZIME I IME
1.
Berberović Sabina
2.
3.
Jusić Azra
ADRESA
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
TELEFON
224-192
066 809-356
224-192
066 915-409
4b) Advokati sa spiska Regionalne advokatske komore Bihać
R br.
PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Abdagić Omer
27. jula bb, Cazin
061 155-405
2.
Abdagić Jasmin
Cazinskih brigada bb, Cazin
060 331-3976
3.
Alagić Amela
N. Begića S-29/1, Cazin
061 794-920
4.
Alagić Elvedin
Dž. Bijedića 1a, Bihać
062 209-311
5.
Alijanović Šefik
Željeznička 11, Otoka
062 438-600
6.
Bajramović Alaga
Maka Dizdara 3, Bihać
061 149-328
7.
Bišćević Senad
10.Oktobra 25a, Sanski Most
061 181-862
8.
Cerić Emina
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 142-662
9.
Cerić Nazif
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 105-204
10.
Draganović Adil
M.Ć.Ćatića 4, Sanski Most
063 799-111
11.
Džaferbegović Dajana
Bedem 20, Bihać
061 149-778
12.
Hasić Sanil
Maršala Tita 21, Bos. Krupa
061 782-278
13.
Kabiljagić Hamdija
Dž. Čauševića bb, Bos. Krupa
061 420-971
14.
Kadić Ibrahim
I. Nanića 7, Vel. Kladuša
061 174-324
15.
Kadić Mirsad
Bosanska 19/1, Bihać
061 790-026
16.
Koričić Jasmina
Bihaćkih branilaca bb, Bihać
061 181-603
17.
Koruga Gorana
5. Korpusa bb, Bihać
061 797-472
18.
Lojić Jadranka
Dr. I. Ljubijankića bb, Cazin
061 105-697
19.
Mamontov Danko
Dana državnosti 2, Bihać
223-730
061 442-532
20.
Mešić Mirsad
Kralja Tvrtka bb, Bihać
061 149-338
21.
Midžić Ilijas
Kralja Tvrtka 4, Bihać
061 165-462
22.
Mujakić Muhamed
Nurije Pozderca 15, Cazin
061 180-461
23.
Mušić Husein
Maršala Tita bb, Vel. Kladuša
061 197-505
24.
Pozderac Zlatko
503.Slavne brigade bb, Cazin
061 479-979
25.
Sarajlija Nedžad
Z. Žalića bb, Vel. Kladuša
061 736-966
26.
Seferagić Mirsad
H. Mujezinovića 48, Cazin
061 167-560
27.
Seferagić Silva
Bedem 20, Bihać
061 167-550
28.
Skenderović Asim
505.Viteške brigade bb, Bužim
061 784-927
29.
Veladžić Hasan
5. Korpusa 7, Bihać
061 144-140
30.
Velić Suad
Maršala Tita bb, Vel.Kladuša
062 338-026
5. OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI
5a) Pravni zastupnici Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
R br.
PREZIME I IME
1.
Berberović Sabina
2.
Jusić Azra
ADRESA
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
TELEFON
224-192
066 809-356
224-192
066 915-409
3.
5b) Advokati sa spiska Regionalne advokatske komore Bihać
R br.
PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Abdagić Omer
27. jula bb, Cazin
061 155-405
2.
Abdagić Jasmin
Cazinskih brigada bb, Cazin
060 331-3976
3.
Alagić Amela
N. Begića S-29/1, Cazin
061 794-920
4.
Alagić Elvedin
Dž. Bijedića 1a, Bihać
062 209-311
5.
Alijanović Šefik
Željeznička 11, Otoka
062 438-600
6.
Bajramović Alaga
Maka Dizdara 3, Bihać
061 149-328
7.
Bišćević Senad
10.Oktobra 25a, Sanski Most
061 181-862
8.
Cerić Emina
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 142-662
9.
Cerić Nazif
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 105-204
10.
Draganović Adil
M.Ć.Ćatića 4, Sanski Most
063 799-111
11.
Hasić Sanil
Maršala Tita 21, Bos. Krupa
061 782-278
12.
Kadić Ibrahim
I. Nanića 7, Vel. Kladuša
061 174-324
13.
Kadić Mirsad
Bosanska 19/1, Bihać
061 790-026
14.
Koruga Gorana
5. Korpusa bb, Bihać
061 797-472
15.
Mamontov Danko
Dana državnosti 2, Bihać
223-730
061 442-532
16.
Mešić Mirsad
Kralja Tvrtka bb, Bihać
061 149-338
17.
Midžić Ilijas
Kralja Tvrtka 4, Bihać
061 165-462
18.
Mušić Husein
Maršala Tita bb, Vel. Kladuša
061 197-505
19.
Pozderac Zlatko
503. Slavne brigade bb, Cazin
061 479-979
20.
Sarajlija Nedžad
Z. Žalića bb, Vel.Kladuša
061 736-966
21.
Skenderović Asim
505. Viteške brigade bb, Bužim
061 784-927
22.
Stokrp Milan
I. Nanića 7, Vel. Kladuša
061 479-819
23.
Veladžić Hasan
5. Korpusa 7, Bihać
061 144-140
24.
Velić Suad
Maršala Tita bb, Vel. Kladuša
062 338-026
6. OPĆINSKI SUD U SANSKOM MOSTU
6a) Pravni zastupnici Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
R br.
PREZIME I IME
1.
Berberović Sabina
2.
Jusić Azra
ADRESA
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
Ul. 502. Viteške brigade
10, Bihać
TELEFON
224-192
066 809-356
224-192
066 915-409
3.
6b) Advokati sa spiska Regionalne advokatske komore Bihać
R br.
PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Alagić Elvedin
Dž. Bijedića 1a, Bihać
062 209-311
2.
Alijanović Šefik
Željeznička 11, Otoka
062 438-600
3.
Bajramović Alaga
Maka Dizdara 3, Bihać
061 149-328
4.
Bešar Teufik
Branilaca BiH, Ključ
061 798-307
5.
Bišćević Senad
10.oktobra 25a, Sanski Most
061 181-862
6.
Botonjić Feho
Branilaca BiH, Ključ
061 780-818
7.
Cerić Emina
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 142-662
8.
Cerić Nazif
Gazi Husrev-begova 3, Bihać
061 105-204
9.
Draganović Adil
M.Ć.Ćatića 4, Sanski Most
063 799-111
10.
Džafić Agan
M.Ć.Ćatića 5, Sanski Most
061 784-151
11.
Hasić Sanil
Maršala Tita 21, Bos. Krupa
061 782-278
12.
Kadić Mirsad
Bosanska 19/1, Bihać
061 790-026
13.
Karabeg Mirzet
M.Ć.Ćatića bb, Sanski Most
061 105-190
14.
Karagić Edina
M.Ć.Ćatića 13, Sanski Most
061 736-871
15.
Koruga Gorana
5. Korpusa bb, Bihać
061 797-472
16.
Midžić Ilijas
Kralja Tvrtka 4, Bihać
061 165-462
17.
Mušić Husein
Maršala Tita bb, Vel. Kladuša
061 197-505
18.
Šabić Suad
Trg ljiljana bb, Sanski Most
061 154-833
19.
Tufek Zikret
M.Ć.Ćatića 5, Sanski Most
061 476-640
20.
Veladžić Hasan
5. Korpusa 7, Bihać
061 144-140
21.
Velić Suad
Maršala Tita bb, Vel.Kladuša
062 338-026
II
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavljaju se van snage rješenja Ministarstva pravosuđa i
uprave Unsko-sanskog kantona, br.: 07-34-18058-UP-1/09, od 15.04.2010.godine i 07-34-18058UP-1/09, od 04.06.2010.godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Dostaviti:
- Kantonalni sud u Bihaću
- Općinski sud u Bihaću
- Općinski sud u Bosanskoj Krupi
- Općinski sud u Velikoj Kladuši
- Općinski sud u Cazinu
- Općinski sud u Sanskom Mostu
- Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
- Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona
- Regionalna advokatska komora Bihać
Nurije Pozderca 2/II
Bihać
- Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona
- a/a
MINISTAR
Andrej Mamontov, dipl.pravnik
Download

Broj: 07-05-1958-1/2014 Bihać, 24.02.2014.godine Na osnovu