Raspored predavanja (akad. 2014/15. godina) IV GODINA
Datum
1.12.2014.
Pon
Predmet
Nastavnik/saradnik
MeĎunarodni odnosi i sigurnosne studije
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
14-18h
18-20h
Pravni i politički sistem EU
Evropske integracije i standardizacija
10-12h
16-19h
14-16h
12-13h(I) 13-14h(II)
19-20h(III)
Prof. dr. sc. Nevzet Veladžić
Mr. sc. Elvedin Sedić
9-12h
12-13h( I) 8-9h (II)
17-18h(III)
GraĎansko procesno pravo I
14-17h
Demokracija i ljudska prava
Prof. dr. sc. Suad Hamzabegović
GraĎansko procesno pravo I
4.12.2014.
Čet
8-9.30h(I) 9.30-11h(II)
11-12.30h(III)
8-10h
Doc. dr. sc. Albin Muslić
Mr. sc. Jasmina Bešlagić
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
3.12.2014.
Sri
Vježbe/Grupe
(I/II/III)
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
Notarsko pravo
2.12.2014.
Uto
Predavanja
9-12h(I) 12-15h(II)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
11-12h(II) 12-13h(I)
Ass. Ajna Bakrač
GraĎansko procesno pravo I
5.12.2014.
Pet
8-11h(III)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
8-9h(I) 9-10h(II)
11-12h(III)
Evropske integracije i standardizacija
Ass. Ajna Bakrač
8.12.2014.
Pon
MeĎunarodni odnosi i sigurnosne studije
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
Notarsko pravo
Pravni i politički sistem EU
Evropske integracije i standardizacija
8-10h
16-19h
14-16h
12-13h(I) 13-14h(II)
19-20h(III)
Prof. dr. sc. Nevzet Veladžić
Mr. sc. Elvedin Sedić
9-12h
12-13h( I) 8-9h (II)
17-18h(III)
GraĎansko procesno pravo I
14-17h
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
Demokracija i ljudska prava
10.12.2014.
Sri
8-9.30h(I) 9.30-11h(II)
11-12.30h(III)
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
Doc. dr. sc. Albin Muslić
9.12.2014.
Uto
14-18h
18-20h
Prof. dr. sc. Suad Hamzabegović
GraĎansko procesno pravo I
11.12.2014.
Čet
9-12h(I) 12-15h(II)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
11-12h(II) 12-13h(I)
Ass. Ajna Bakrač
GraĎansko procesno pravo I
12.12.2014.
Pet
8-11h(III)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
8-9h(I) 9-10h(II)
11-12h(III)
Evropske integracije i standardizacija
Ass. Ajna Bakrač
15.12.2014.
Pon
MeĎunarodni odnosi i sigurnosne studije
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
14-18h
18-20h
8-9.30h(I) 9.30-11h(II)
11-12.30h(III)
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
Notarsko pravo
16.12.2014.
Uto
Doc. dr. sc. Albin Muslić
Mr. sc. Jasmina Bešlagić
Pravni i politički sistem EU
Evropske integracije i standardizacija
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
8-10h
10-12h
16-19h
14-16h
12-13h(I) 13-14h(II)
19-20h(III)
9-12h
12-13h( I) 8-9h (II)
17-18h(III)
Demokracija i ljudska prava
17.12.2014.
Sri
Prof. dr. sc. Nevzet Veladžić
Mr. sc. Elvedin Sedić
GraĎansko procesno pravo I
Prof. dr. sc. Suad Hamzabegović
14-17h
GraĎansko procesno pravo I
18.12.2014.
Čet
9-12h(I) 12-15h(II)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
11-12h(II) 12-13h(I)
Ass. Ajna Bakrač
GraĎansko procesno pravo I
19.12.2014.
Pet
8-11h(III)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
8-9h(I) 9-10h(II)
11-12h(III)
Evropske integracije i standardizacija
Ass. Ajna Bakrač
22.12.2014.
Pon
MeĎunarodni odnosi i sigurnosne studije
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
Notarsko pravo
Doc. dr. sc. Albin Muslić
23.12.2014.
Uto
Pravni i politički sistem EU
Evropske integracije i standardizacija
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
14-18h
18-20h
8-9.30h(I) 9.30-11h(II)
11-12.30h(III)
8-10h
16-19h
14-16h
12-13h(I) 13-14h(II)
19-20h(III)
Demokracija i ljudska prava
24.12.2014.
Sri
Prof. dr. sc. Nevzet Veladžić
Mr. sc. Elvedin Sedić
GraĎansko procesno pravo I
Prof. dr. sc. Suad Hamzabegović
9-12h
14-17h
GraĎansko procesno pravo I
25.12.2014.
Čet
12-14h( I) 18.30-20h(II)
17-18.30h(III)
9-12h(I) 12-15h(II)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
11-12h(II) 12-13h(I)
Ass. Ajna Bakrač
GraĎansko procesno pravo I
26.12.2014.
Pet
8-11h(III)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
8-9h(I) 9-10h(II)
11-12h(III)
Evropske integracije i standardizacija
Ass. Ajna Bakrač
29.12.2014.
Pon
MeĎunarodni odnosi i sigurnosne studije
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
Notarsko pravo
Pravni i politički sistem EU
Evropske integracije i standardizacija
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
8-10h
16-19h
14-16h
10-11h(I) 11-12h(II)
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
Pravni i politički sistem EU
12-13h(I) 13-14h(II)
19-20h(III)
Ass. Ajna Bakrač
Demokracija i ljudska prava
31.12.2014.
Sri
Prof. dr. sc. Nevzet Veladžić
GraĎansko procesno pravo I
Prof. dr. sc. Suad Hamzabegović
5.1.2015.
Pon
8-9.30h(I) 9.30-11h(II)
11-12.30h(III)
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
Doc. dr. sc. Albin Muslić
30.12.2014.
Uto
14-18h
18-20h
MeĎunarodni odnosi i sigurnosne studije
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
9-11.30h
12-14.30h
14-18h
18-20h
8-9.30h(I) 9.30-11h(II)
11-12.30h(III)
Notarsko pravo
Doc. dr. sc. Albin Muslić
Mr. sc. Jasmina Bešlagić
6.1.2015.
Uto
Pravni i politički sistem EU
Evropske integracije i standardizacija
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
8-10h
10-13h
16-19h
14-16h
13-14h(I)
19-20h(III)
Demokracija i ljudska prava
7.1.2015.
Sri
9-12h
Prof. dr. sc. Nevzet Veladžić
Mr. sc. Elvedin Sedić
GraĎansko procesno pravo I
Prof. dr. sc. Suad Hamzabegović
14-17h
GraĎansko procesno pravo I
8.1.2015.
Čet
12-13h( I) 8-9h (II)
17-18h(III)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
9-12h(I) 12-15h(II)
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
Pravni i politički sistem EU
11-12h(II) 12-13h(I)
13-14h(II)
Ass. Ajna Bakrač
GraĎansko procesno pravo I
9.1.2015.
Pet
8-11h(III)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
8-9h(I) 9-10h(II)
11-12h(III)
Evropske integracije i standardizacija
Ass. Ajna Bakrač
12.1.2015.
Pon
MeĎunarodni odnosi i sigurnosne studije
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
14-18h
18-20h
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
Notarsko pravo
8-10h
Doc. dr. sc. Albin Muslić
13.1.2015.
Uto
Pravni i politički sistem EU
Evropske integracije i standardizacija
Prof. dr. sc. Nedžad Bašić
Ass. Ajna Bakrač
16-19h
14-16h
Demokracija i ljudska prava
14.1.2015.
Sri
9-12h
Prof. dr. sc. Nevzet Veladžić
Mr. sc. Elvedin Sedić
GraĎansko procesno pravo I
Prof. dr. sc. Suad Hamzabegović
12-13h(I) 13-14h(II)
19-20h(III)
12-13h( I) 8-9h (II)
17-18h(III)
14-17h
GraĎansko procesno pravo I
15.1.2015.
Čet
8-9.30h(I) 9.30-11h(II)
11-12.30h(III)
9-12h(I) 12-15h(II)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
Filozofsko-sociološka konceptualizacija
evropskih integracija
11-12h(II) 12-13h(I)
Ass. Ajna Bakrač
GraĎansko procesno pravo I
16.1.2015.
Pet
8-11h(III)
Mr. sc. Asmira Bećiraj
Evropske integracije i standardizacija
Ass. Ajna Bakrač
PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Prof. dr. sc. Suad Hamzabegović
8-10(I) 10-12h(II)
12-14h(III)
Download

I/II/III - Pravni fakultet