RASPORED PREDAVANJA NA STUDIJU II CIKLUSA
AKADEMSKE 2014/15.GODINE
Krivično-pravni smjer
Datum
24.10.2014.
Termin
16-20 h
Nastavni predmet
Krivično procesno pravo
25.10.2014.
09-15 h
Krivično procesno pravo
31.10.2014.
17-20 h
Krivično procesno pravo
01.11.2014.
09-15 h
Krivično procesno pravo
07.11.2014.
16-20 h
Krivično pravo
08.11.2014.
15-19 h
Krivično procesno pravo
13.11.2014.
15-19 h
14.11.2014.
16-20 h
Metodologija društvenih i
pravnih nauka
Krivično pravo
15.11.2014.
15-19 h
Krivično procesno pravo
21.11.2014.
16-20 h
Krivično pravo
22.11.2014.
15-19 h
Krivično procesno pravo
27.11.2014.
16-20 h
29.11.2014.
15-19 h
Metodologija društvenih i
pravnih nauka
Krivično procesno pravo
05.12.2014.
16-19 h
Kriminologija s penologijom
06.12.2014.
11-16 h
Kriminologija s penologijom
06.12.2014.
16-20 h
11.12.2014.
16-20 h
12.12.2014.
16-20 h
Međunarodno krivično
pravo
Metodologija društvenih i
pravnih nauka
Krivično pravo
13.12.2014.
16-19 h
20.12.2014.
16-19 h
26.12.2014.
16-20 h
Međunarodno krivično
pravo
Međunarodno krivično
pravo
Kriminalistika
27.12.2014.
9-15 h
Kriminalistika
Predavač
Prof.dr.Miodrag
Simović
Prof.dr.Miodrag
Simović
Prof.dr. Miodrag
Simović
Prof.dr. Miodrag
Simović
Doc.dr.Nikola
Findrik
Prof.dr. Miodrag
Simović
Prof.dr.Nevzet
Veladžić
Doc.dr.Nikola
Findrik
Prof.dr. Miodrag
Simović
Doc.dr.Nikola
Findrik
Prof.dr. Miodrag
Simović
Prof.dr.Nevzet
Veladžić
Prof.dr. Miodrag
Simović
Doc.dr. Armin
Kržalić
Doc.dr. Armin
Kržalić
Prof.dr. Miodrag
Simović
Prof.dr.Nevzet
Veladžić
Doc.dr.Nikola
Findrik
Prof.dr. Miodrag
Simović
Prof.dr. Miodrag
Simović
Prof.dr.Nedžad
Korajlić
Prof.dr.Nedžad
Korajlić
Smjer
Krivično-pravni
smjer (odgođeno)
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer (odgođeno)
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Krivično-pravni
smjer
Download

RASPORED PREDAVANJA NA STUDIJU II CIKLUSA AKADEMSKE