RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA
REDOVNI ROK
I GODINA
PODGORICA
ISTORIJA PRAVA
30. decembar u 8 časova
OSNOVI EKONOMIJE
22. decembar u 8 časova
UVOD U PRAVO
26. decembar u 9 časova (studenti koji su položila oba kolokvijuma)
27. decembar u 9 časova (ostali studenti)
UVOD U GRAĐANSKO PRAVO
24. decembar u 8.30 časova
SOCIOLOGIJA
25. decembar u 10.30 časova
RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA
REDOVNI ROK
II GODINA
Kompanijsko pravo
29. decembar u 14 časova
Obligaciono pravo
30. decembar u 9 časova
Krivično pravo
23. decembar u 15.15 časova
Strani jezik 2
25. decembra u 13 časova
Upravno pravo
22. decembra u 9 časova
RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA
REDOVNI ROK
III GODINA
Krivično procesno pravo
24. decembar u 15.15 časova
Pravo EU
29. decembar u 17 časova
Radno pravo
22. decembar u 9 časova
Kriminalistika
23. decembar u 15 časova
Pravo osiguranja
25. decembar u 9 časova
Strani jezik 3
26. decembar u 10 časova
Download

Podgorica