EMA IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUĆA „EMA“
IDEJNI PROJEKAT
IDEJNI PROJEKAT INDIVIDUALNOG STAMBNOG OBJEKTA
YTONG TIPSKA KUĆA ”EMA”
TEHNIČKA SLUŽBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant: Huremović Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant saradnik: Ćatovic Ademir dipl.ing.građ.; Kovačević Nevzet arh.teh.
1
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUĆA „EMA“
SADRŽAJ
TEKSTUALNI DIO
- NASLOVNA STRANICA
- SADRŽAJ
- TEHNIČKI OPIS
- SPECIFIKACIJA POVRŠINA
GRAFIČKI DIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OSNOVA PRIZEMLJA ................................R 1:100
OSNOVA SPRATA......................................R 1:100
PRESJECI ................................................ R 1:100
FASADE ....................................................R 1:100
FASADE ....................................................R 1:100
PETA FASADA ...........................................R 1:100
3D PRIKAZ OBJEKTA
TEHNIČKA SLUŽBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant: Huremović Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant saradnik: Ćatovic Ademir dipl.ing.građ.; Kovačević Nevzet arh.teh.
2
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUĆA „EMA“
TEHNIČKI OPIS
- LOKACIJA
Objekat projektovan na zamišljenoj lokaciji te je prilagođen svakoj lokaciji čiji
teren nije u nagibu ili je u blagom nagibu.
Za izvođenje objekta kod terena s većim nagibom potrebno je prilagođavanje
temelja objekta.
Nakon određivanja tačne parcele-lokacije objekta u sklopu glavnog projekta će
biti urađeno i situaciono rješenje, odnosno izvršit će se postavljanje objekta na
lokaciju.
- SAOBRAĆAJ
Stacionarni saobraćaj na parceli, odnosno okolini objekta, kao i pristup istom
nisu rješeni iz ranije navedenih razloga.
Po određivanju predmetne parcele i pozicioniranja objekta izvrsiće se i rješenje
stacionarnog saobraćaja kao i pristupa parceli i objektu.
- SPRATNOST
Objekat je projektovan kao induvidualni stambeni objekat P+1.
Kote terena na objektu je 0,00.
Kota prizemlja objekta je + 0,35
Kota sprata objekta je + 2,80
Kota sljemena objekta je +8,93
- GABARIT
Objekat je projektovan kao individualni stambeni objekat P+1 .
Objekat ima razuđenu osnovu i smješten je u pravougaonik dimenzija
12,80 x 13,60 m.
Arhitektonska kompozicija objekta koncipirana je prema potrebama
savremenog stanovanja, te je prilagođena namjeni i funkciji objekta, kao i što
boljem i modernijem estetskom izgledu istog.
- DISPOZICIJA
Dipozicija objekta proizašla je iz funkcije i što boljeg vizuelnog doživljaja objekta,
te same proporcionalnosti objekta.
TEHNIČKA SLUŽBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
3
Projektant: Huremović Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant saradnik: Ćatovic Ademir dipl.ing.građ.; Kovačević Nevzet arh.teh.
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUĆA „EMA“
Objekat je svojom dužom stranom orijentisan u pravcu sjever - jug.
Ulaz u objekat je predviđen sa zapadne strane.
Objekat je koncipiran tako da se sve dnevne aktivnosti obavljaju u prizemlju
objekta.
Dnevni boravak kuhinja i trpezarija su orijentisani prema jugu te su međusobno
povezani. Pristup navedenim prostorijama se vrši preko centralnog hodnika i
predprostora s WC-om smještenog u centralnom dijelu objekta.
Kuhinja je direktno povezana s ostavom koja je smještena u jugo-istočnom dijelu
objekta.
Preko centralnog hodnika pristupa se i vešeraju smještenom također u jugoistočnom dijelu objekta.
Iz centralnog hodnika omogučen je i direktni prilaz garaži objekta koja se nalazi
na sjevero – zapadnoj strani objekta. Ulaz vozila u garažu planiran je sa zapadne
strane.
U sjevero-istočnoj strani objekta smještena je kotlovnica koja je projektovana sa
zasebnim ulazom s istočne strane objekta.
Iz centralnog hodnika preko vertikalnih komunikacija-stepeništa smještenim na
istočnoj strani objekta pristupa se gornjoj etaži.
Centralni dio sprata zauzima prostor galerije za odmor i sjedenje, s direktnim
pogledom ka jugu i trpezariji objekta.
Iz centralne galerije se direktno pristupa kupaonici kao i gostinjskoj sobi, koje
se nalaze na zapadu i jugo–zapadu objekta, te dječijim sobama koje su
smjestene u južnom i jugo–istočnom dijelu.
Sjevernu stranu zatvaraju prostorije glavne spavaće sobe zajedno sa
kupaonicom i garderoberom, kojima je iz centralne galerije također omogućen
pristup preko predprostora.
Treba napomenuti da sve prostorije u objektu imaju isprojektovano direktno
osvjetljene i direktnu ventilaciju.
TEHNIČKA SLUŽBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant: Huremović Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant saradnik: Ćatovic Ademir dipl.ing.građ.; Kovačević Nevzet arh.teh.
4
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUĆA „EMA“
- KONSTRUKCIJA
Objekat je projektovan tako da je oslonjen na temeljne A.B. trake dimenzija
60 x 50 cm, koje su dnom temelja utemeljene na kotu – 1.25.
Projektovani nivo terena u odnosu na nivo prizemlja je – 0,35.
Iznad temeljnih traka postavljene su A.B. temeljne grede - cokla dimenzija
50 x 25 cm.
Podna ploča izvedena je kao A.B. ploča debljine 15 cm, koja je oslonjena na sloj
šljunka debljine 15 cm.
Objekat je projektovan s nosivim zidovima od Ytong-a debljine 30 cm ojačanim s
horizontalnim I vertikalnim A.B. serklažima dim Ø 20 cm izvedenim u Ytong
protivpotresnim blokovima.
Međuspratna konstrukcija kao i krovna konstrukcija objekta izvedene su po
principu Ytong bijele tavanice - polumontazna konstrukcija - koja se sastoji od
kombinacije A.B. nosača različitog raspona i ispune od Ytong stropnih blokova.
Na ovaj način objekat je potpuno statički zadovoljen a ujedno je postignuta brza
gradnja istog kao i njegova seizmička otpornost.
Preko završne krovne ploče postavlja se paropropusna vodonepropusna folija,
kontra letva 5 /8 – između kojih se nalazi dodatna izolacija d= 5 cm. Preko
kontra letve postavlja se letva 5/3 kao podkonstukcija za postavljanje završnog
krovnog pokrivača-crijepa.
- MATERIJALIZACIJA
Kako je već ranije u tekstu navedeno, zidanje se vrši Ytong termoblokovima i
dorađenim elementima. Upotrebom pomenutog materijala postignuta je
optimalna termička izolacija objekta, njegova seizmička, požarna otpornost kao i
njegova stabilnost.
Upotrebom dorađenih elemenata riješen je problem termomostova na objektu,
koji na ovaj način ne zahtjeva dodatnu termoizolaciju odnosno zastitu.
Obrada zidova se vrši malterisanjem vanjskih dijelova zidova malterom
(mašinski ili ručno) u debljini sloja 6 mm dvoslojno uz obavezno umetanje PVC
TEHNIČKA SLUŽBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant: Huremović Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant saradnik: Ćatovic Ademir dipl.ing.građ.; Kovačević Nevzet arh.teh.
5
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUĆA „EMA“
armirane mrežice kao i nanošenje temeljnog premaza. Završna obrada fasade
vrši se mineralnim ili silikatnim bojama po izbori investitora uz obavezno
nanošenje toniranog temeljnog premaza.
Unutrašnji zidovi se malterišu (mašinski ili ručno) gotovim malterima u debljini
5 mm dvoslojno, uz umetanje PVC mrežica i obavezan nanos temeljnog
premaza. Završno bojenje zidova izvodi se akril bojama u dva sloja bez
predhodnog gletovanja.
Cokla objekta su zaštićena hidroizlocaijom i STYRODUR izolacijom u debljini
3 cm, te zasticena cepastom membranom.
Završni sloj cokla izvodi se „kulirplastom“ u debljini 1,5 mm u boji po izboru
investitora.
Završna obrada podova izvodi se hrastovim parketom debljine 12 mm, dok se
podovi u sanitarnim prostorijama, kuhinji i ostavi izvode protukliznom
keramikom I klase.
Pod u garaži i kotlovnici izvodi se s završnim slojem od ferobetona.
Zidovi u sanitarnim prostorijama i kuhinji izvode se zidnom keramikom I klase.
U kotlovnici je projektovan dimnjak tipa „SCHIEDEL“.
Otvori na objektu izvode se od šestokomorne ALU bravarije ostakljene
troslojnim staklom s ispunom od gasa Argona.
Ispuna kod ALU vrata su ALU termo paneli.
Unutrašnja stolarija izvodi se od camove građe I kategorije. Dvostruko
šperovano i furnirano kvalitetnim furnirom s ispunom od papirnog „saća“.
Vrata ulaska u dnevni boravak su ostakljena pjeskarenim staklom.
Ograda stepeništa i galerije izvodi se od inoxa u boji ograde urađene na fasadi,
ograde kod francuskih prozora.
Garažna vrata su projektovana kao sekciona podizeća vrata na električni pogon.
Boja vrata je usaglašena sa bojom fasadne stolarije.
TEHNIČKA SLUŽBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant: Huremović Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant saradnik: Ćatovic Ademir dipl.ing.građ.; Kovačević Nevzet arh.teh.
6
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUĆA „EMA“
- HIDROINSTALACIJE
Ugrađene najsavremenije instalacije vodovoda i kanalizacije, koje će se odabrati
naknadno prema željama Investitora.
- ELEKTROINSTALACIJE
Ugrađene najsavremenije instalacije slabe i jake struje, koje će se odabrati
naknadno prema željama Investitora.
- MAŠINSKE INSTALACIJE
Svi zatvoreni prostori su ventilirani i pojedini klimatizirani, koje će se odabrati
naknadno prema željama Investitora. Sve prostorije u objektu kako je ranije
navedeno imaju direktno ventilisanje.
- FASADE
Idejnim rješenjem predviđeno je da se fadasa izvede kao mineralna ili silikatna
fasada u boji po izboru investitora.
TEHNIČKA SLUŽBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant: Huremović Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant saradnik: Ćatovic Ademir dipl.ing.građ.; Kovačević Nevzet arh.teh.
7
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUĆA „EMA“
SPECIFIKACIJA POVRSINA
Prizemlje :
1. Ulazni hol – Hodnik………………………………………………….…………….9,80 m²
2. Garaza………………………………….…………………………..….................21,10 m²
3. Veseraj…………………………….……………………………..….…………………8,60 m²
4. Kotlovnica…………………………..…………………………….………..............8,60 m²
5. Predprostor…………………………..…………………………....…..…............3,30 m²
6. WC………………………………..…………………………....…........…...............2,40 m²
7. Ostava........................................................……………..…….……….....7,80 m²
8. Kuhija...........................................................................................12,10 m²
9. Trpezarija.....................................................................................13,40 m²
10. Dnevni boravak.............................................................................20,70 m²
Sprat :
11. Galerija – Hodnik……………………………...........................................22,50 m²
12. Kupatilo...........................................................................................7,70 m²
13. Gostinjska soba.............................................................................11,60 m²
14. Soba 1..............................................................................................9,70 m²
15. Soba 2..............................................................................................9,70 m²
16. Predprostor.....................................................................................3,80 m²
17. Garderober......................................................................................6,50 m²
18. Kupatilo...........................................................................................9,60 m²
19. Spavaca soba.................................................................................17,80 m²
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA .......................................206,60 m²
TEHNIČKA SLUŽBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant: Huremović Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant saradnik: Ćatovic Ademir dipl.ing.građ.; Kovačević Nevzet arh.teh.
8
1280
270
30
1010
240
30
503
25
423
30
450
201
30
530
30
270
450
15
210
204
230
450
3
30
25
2
+1,40
25
185
5
6
7
500
500
470
530
15
10
2
1360
230
200
1
30
1360
2
200
-0,35
-0,175
1210
420
480
4
8
9
1
150
30
120
150
30
150
120
30
150
30
270
1
450
30
350
420
30
450
450
320
30
420
380
30
450
1280
LEGENDA PROSTORIJA
Prostorija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ulazni hol-Hodnik
Garaza
Veseraj
Kotlovnica
Predprostor
WC
Ostava
Kuhinja
Trpezarija
Dnevni boravak
Vrsta poda
Keramicke plocice
Fero beton
Keramicke plocice
Fero beton
Keramicke plocice
Keramicke plocice
Keramicke plocice
Keramicke plocice
Hrastov parket
Hrastov parket
Kota
poda
Povrsina
9,80
21,10
8,60
8,60
3,30
2,40
7,80
12,10
13,40
20,70
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
EMA
OSNOVA PRIZEMLJA
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
004/2010
001
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
1280
270
30
1010
240
30
230
15
25
423
30
450
30
530
30
270
258
450
420
230
210
15
18
500
450
420
480
17
+2,80
+2,80
19
+2,80
30
25
16
+1,40
1210
2
25
1360
230
11
30
1360
2
200
200
+2,80
+2,80
14
12
228
+2,80
500
470
530
+2,80
13
1
1
15
150
30
120
150
30
150
120
30
150
30
228
+2,80
+2,80
450
30
350
420
30
450
320
450
30
420
380
30
450
1280
LEGENDA PROSTORIJA
Prostorija
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Galerija-Hodnik
Kupatilo
Gostinjska soba
Soba 1
Soba 2
Predprostor
Garderober
Kupatilo
Spavaca soba
Vrsta poda
Hrastov parket
Keramicke plocice
Hrastov parket
Hrastov parket
Hrastov parket
Hrastov parket
Hrastov parket
Keramicke plocice
Hrastov parket
Kota
poda
Povrsina
+2.80
22,50
+2.80
7,70
+2.80
11,60
9,70
+2.80
+2.80
9,70
+2.80
3,80
+2.80
6,50
+2.80
9,60
+2.80
17,80
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
EMA
OSNOVA SPRATA
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
004/2010
002
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+8,93
+7,55
+5,90
+5,90
+5,60
+5,60
+5,35
+5,35
+2,80
+2,80
+2,55
+2,55
+2,55
-0,35
-0,35
-0,60
-0,60
-1,10
-1,10
60
393
60
285
60
393
60
PRESJEK 1-1
+8,93
+6,94
+5,90
+5,90
+5,60
+5,60
+5,30+5,35
+5,60
+5,35
+5,35
+5,05
+2,80
+2,80
+2,55
+2,55
+1,40
-0,35
-0,35
-0,60
-1,10
30
130
60
288
60
393
60
PRESJEK 2-2
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
EMA
PRESJECI
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
004/2010
003
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
JUZNA FASADA
SJEVERNA FASADA
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
EMA
FASADE
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
004/2010
004
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
ISTOCNA FASADA
ZAPADNA FASADA
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
EMA
FASADE
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
004/2010
005
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
1480
1210
1560
150
150
730
1560
1410
680
270
450
580
450
1480
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
EMA
PETA FASADA
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
004/2010
006
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Download

Untitled