PRAVILNIK
O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU
UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ
("Sl. glasnik RS", br. 41/2010)
I UVODNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekata za
smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, kuća, apartman i i to:
standardi za pojedine vrste objekata, posebni standardi, kategorije kao i način sticanja i
promene kategorije ugostiteljskog objekta.
Član 2
Standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekata sadrže obavezne elemente
označene znakom "M" i izborne elemente utvrñene za odreñenu kategoriju na osnovu
kojih se odreñuje broj dodatnih bodova, u skladu sa ovim pravilnikom.
II STANDARDI ZA POJEDINE VRSTE UGOSTITELJSKIH
OBJEKATA
Hotel
Član 3
Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste hotel razvrstava se u kategoriju u skladu sa
standardima utvrñenim u Prilogu 1 Standardi za razvrstavanje hotela u kategorije koja je
odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Hotel iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 10
smeštajnih jedinica.
Ugostiteljski objekat podvrste garni hotel razvrstava se u kategoriju u skladu sa
standardima utvrñenim u Prilogu 2 Standardi za razvrstavanje garni hotela u kategorije
koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Garni hotel iz stava 3. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 7
smeštajnih jedinica.
Ugostiteljski objekat podvrste apart hotel razvrstava se u kategoriju u skladu sa
standardima utvrñenim u Prilogu 3 Standardi za razvrstavanje apart hotela u kategorije
koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Apart hotel iz stava 3. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 7
smeštajnih jedinica.
Motel
Član 4
Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste motel razvrstava se u kategorije u skladu sa
standardima utvrñenim u Prilogu 4 Standardi za razvrstavanje motela u kategorije koja je
odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Motel iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 7
smeštajnih jedinica.
Turističko naselje
Član 5
Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste turističko naselje razvrstava se u kategoriju u
skladu sa standardima utvrñenim u Prilogu 5 Standardi za razvrstavanje turističkog
naselja u kategorije koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Turističko naselje iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima
najmanje 25 smeštajnih jedinica.
Kamp
Član 6
Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste kamp razvrstava se u kategoriju u skladu sa
standardima utvrñenim u Prilogu 6 Standardi za razvrstavanje kampa u kategorije koja je
odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Kamp iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 15
kamp jedinica.
Pansion
Član 7
Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste pansion razvrstava se u kategoriju u skladu sa
standardima utvrñenim u Prilogu 7 Standardi za razvrstavanje pansiona u kategorije koja
je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Pansion iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 5
smeštajnih jedinica.
Kuća
Član 8
Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste kuća razvrstava se u kategoriju u skladu sa
standardima utvrñenim u Prilogu 8 Standardi za razvrstavanje kuće u kategorije koja je
odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Apartman
Član 9
Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste apartman razvrstava se u kategoriju u skladu sa
standardima utvrñenim u Prilogu 9 Standardi za razvrstavanje apartmana u kategorije
koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Soba
Član 10
Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste soba razvrstava se u kategoriju u skladu sa
standardima utvrñenim u Prilogu 10 Standardi za razvrstavanje soba u kategorije koja je
odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Depandans
Član 11
Depandans u sastavu ugostiteljskog objekta vrste hotel, motel i pansion razvrstava se u
istu ili u jednu kategoriju niže u odnosu na glavni objekat u skladu sa standardima koji
važe za glavni objekat.
Depandans može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 5 smeštajnih jedinica.
III POSEBNI STANDARDI ZA POJEDINE VRSTE
UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Član 12
Ugostiteljski objekat vrste hotel koji je kategorisan sa 3 i više zvezdica može da se
razvrsta i po posebnim standardima za specijalizaciju hotela u zavisnosti od usluga koje
pruža.
Ugostiteljski objekat iz stava 1. razvrstava se u hotele specijalizovane kao: poslovni
hotel, kongresni hotel, porodični hotel, sportski hotel i spa-wellness hotel u skladu sa
standardima utvrñenim u Prilogu 11 Standardi za specijalizaciju hotela koja je
odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
IV KATEGORIJA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
Član 13
Kategorija ugostiteljskog objekta označava se odgovarajućim brojem zvezdica na
sledeći način:
1) kategorija 5 zvezdica;
2) kategorija 4 zvezdice;
3) kategorija 3 zvezdice;
4) kategorija 2 zvezdice;
5) kategorija 1 zvezdica.
Član 14
Ugostiteljski objekat vrste hotel razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 5 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 110 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 90 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 70 bodova po osnovu izbornih elemenata;
4) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;
5) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata.
Član 15
Ugostiteljski objekat podvrste garni hotel razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 5 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 100 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 80 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 60 bodova po osnovu izbornih elemenata;
4) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 45 bodova po osnovu izbornih elemenata;
5) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 25 bodova po osnovu izbornih elemenata.
Član 16
Ugostiteljski objekat podvrste apart hotel razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 5 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 90 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 70 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 60 bodova po osnovu izbornih elemenata;
4) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 45 bodova po osnovu izbornih elemenata;
5) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 25 bodova po osnovu izbornih elemenata.
Član 17
Ugostiteljski objekat vrste motel razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 90 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 70 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;
4) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata.
Član 18
Ugostiteljski objekat vrste turističko naselje razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 5 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 110 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 90 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 70 bodova po osnovu izbornih elemenata;
4) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;
5) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata.
Član 19
Ugostiteljski objekat vrste kamp razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 40 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 35 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata;
4) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 25 bodova po osnovu izbornih elemenata.
Član 20
Ugostiteljski objekat vrste pansion razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 70 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata.
Član 21
Ugostiteljski objekat vrste kuća razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 40 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata;
4) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 20 bodova po osnovu izbornih elemenata.
Član 22
Ugostiteljski objekat vrste apartman razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 45 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 35 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 25 bodova po osnovu izbornih elemenata;
4) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 15 bodova po osnovu izbornih elemenata.
Član 23
Ugostiteljski objekat vrste soba razvrstava se u kategorije na sledeći način:
1) kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata;
2) kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 20 bodova po osnovu izbornih elemenata;
3) kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene
znakom "M" i ima najmanje 10 bodova po osnovu izbornih elemenata.
Oznaka vrste i kategorije ugostiteljskog objekta
Član 24
Vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta označava se tablom petougaonog oblika sa
zaobljenim uglovima.
Tabla iz stava 1. ovog člana sadrži u gornjem delu ucrtane šestokrake zvezde, čiji broj
označava kategoriju objekta, u donjem delu ispisan naziv objekta na srpskom jeziku,
ćiriličkim pismom i naziv vrste objekta (hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion)
ispisan na engleskom jeziku.
Tabla za označavanje kategorije za hotel, garni hotel, apart hotel, motel, depandans,
turističko naselje, apartmansko naselje i kamp ima dimenzije širine 30 centimetara i
visine 28 centimetara.
Nalepnica za označavanje kategorije za pansion, kuću, apartman i sobu ima dimenzije
širine 16 centimetara i visine 15 centimetara.
Specijalizacija hotela označava se na pravougaonoj tabli sa zaobljenim uglovima. U
gornjem delu table ispisana je vrsta specijalizacije hotela na srpskom jeziku, ćiriličkim
pismom, a u donjem delu na engleskom jeziku.
Specijalizacija vrste SPA - WELLNESS hotela ispisana na sredini table samo na
engleskom jeziku.
Tabla za označavanje vrste specijalizacije ima dimenzije širine 30 centimetara i visine 15
centimetara.
Podloga oznake vrste i kategorije ugostiteljskog objekta je tamno plave boje, a okvirna
linija, zvezde, slova i simboli su žute boje.
Oznaka kategorije za hotel, garni hotel, apart hotel, motel, depandans, kamp, pansion,
turističko naselje, apartmansko naselje postavlja se sa spoljne strane na glavnom ulazu
u objekat, osim u slučaju kada se objekat nalazi u zgradi pod zaštitom kao kulturno
dobro, gde se oznaka može postaviti unutar glavnog ulaza u objekat.
Oznaka specijalizacije hotela postavlja se neposredno ispod oznake kategorije hotela.
Oznaka za kuću, apartman i sobu postavlja se na vratima sa spoljne strane vrata ili na
drugom vidnom mestu unutar objekata.
Izgled oznake vrste i kategorije ugostiteljskog objekta sadržani su u Prilogu 12 Izgled
oznake vrste i kategorije ugostiteljskih objekata koji je sastavni deo ovog pravilnika.
Izgled oznake specijalizacije hotela sadržani su u Prilogu 13 Izgled oznake
specijalizacije hotela koji je sastavni deo ovog pravilnika.
Član 25
Oznaku kategorije hotela, garni hotela, apart hotela, motela, turističkog naselja, kampa i
specijalizacije hotela, izdaje ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu:
ministarstvo).
Oznaku kategorije pansiona, kuće, apartmana i sobe izdaje nadležni organ jedinice
lokalne samouprave.
Troškove izdavanja oznake snosi podnosilac zahteva za odreñivanje kategorije objekta.
Izbor proizvoñača oznaka za kategoriju ugostiteljskog objekta i specijalizaciju hotela vrši
ministarstvo.
V NAČIN STICANJA I PROMENE KATEGORIJE
UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
Član 26
Ugostitelj podnosi zahtev za odreñivanje kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj.
Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) podatke o ugostitelju (poslovno ime odnosno naziv za pravna lica - ime i prezime za
fizička lica, skraćeno poslovno ime, odnosno naziv - samo za pravna lica, adresu
sedišta, poslovne jedinice ili ogranka, matični broj - za pravna lica, jedinstveni matični
broj - za fizička lica, PIB, registracioni broj, podatke o direktoru, podatke o licu
ovlašćenom za zastupanje, podatke o kontaktu);
2) podatke o ugostiteljskom objektu (naziv ugostiteljskog objekta, vrsta ugostiteljskog
objekta, vrsta specijalizacije za hotel, godina izgradnje, podaci o grañevinskoj i
upotrebnoj dozvoli, godina poslednje adaptacije odnosno rekonstrukcije, vremenski okvir
poslovanja - tokom cele godine ili sezonski, kapacitet objekta, vrsta i broj smeštajnih
jedinica).
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se dokazi kojima se potvrñuju odreñeni podaci
sadržani u zahtevu, kao i izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za
odreñenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekata i izjava o ispunjenosti minimalnotehničkih i sanitarno-higijenskih uslova.
Član 27
Zahtev za odreñivanje kategorije hotela, motela, turističkog naselja i kampa kao i za
odreñivanje specijalizacije hotela (u daljem tekstu: zahtev) ugostitelj podnosi
ministarstvu nadležnom za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo), u skladu sa
Zakonom.
Zahtev za odreñivanje kategorije pansiona, kuća, apartmana i soba ugostitelj odnosno
fizičko lice podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, za svaki objekat
pojedinačno, u skladu sa Zakonom.
Član 28
Ako u toku perioda za koji je izdato rešenje o razvrstavanju ugostiteljskog objekta za
smeštaj u odreñenu kategoriju, ugostiteljski objekat ispuni uslove za višu kategoriju ili
odstupi od propisanih standarda za kategoriju koja mu je odreñena, ministarstvo
odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na zahtev ugostitelja donosi
rešenje o promeni kategorije, u skladu sa Zakonom.
Postupak promene kategorije isti je kao i za njeno odreñivanje.
Ugostitelj 60 dana pre isteka roka utvrñenog rešenjem iz stava 1. ovog člana podnesi
zahtev za ponovno odreñivanje kategorije.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja
ministarstvu i Agenciji za privredne registre - Registru turizma u roku od 15 dana od
dana donošenja rešenja, u skladu sa Zakonom.
VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 29
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o razvrstavanju,
minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni glasnik RS", br.
66/94, 3/95 i 31/05).
Član 30
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije", s tim što će se odredbe ovog pravilnika za ugostiteljske objekte za
koje je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika izdat akt o kategorizaciji primenjivati
od dana isteka roka važnosti akta o odreñivanju kategorizacije.
Prilog 1
STANDARDI ZA RAZVRSTAVANJE HOTELA U KATEGORIJE
1
Obavezni
elementi po
Bodovi za
kategorijama2
Oblast
Red.
Kriterijum
izborne
znak "M"3 znak
Elementi
br.
elemente
"/"4
1* 2* 3* 4* 5*
SPOLJNI IZGLED OBJEKTA I HORTIKULTURNO UREĐENJE
Ureñene i održavane zelene
Hortikulturno
parkovske površine sa ureñenim
1
1
M M M M
ureñenje
pešačkim komunikacijama i
platoima od čvrstog materijala
Materijali korišćeni u jednostavan
M / / / /
izgled
obradi površina
Standardan
2 standardnog
dobar izgled
1
M / / /
izgled
kvaliteta, opšti utisak izgled višeg
2
M / /
odaje:
kvaliteta
Materijali korišćeni u obradi
Prvoklasan
površina visokog kvaliteta, opšti
3
3
M /
izgled
utisak odaje usklañenost u obliku,
boji i materijalu
Ekskluzivan
izgled
4
Materijali korišćeni u obradi
površina najvišeg kvaliteta, opšti
utisak odaje ekskluzivnost
4
M
PARKING I GARAŽE5
1:5
1:4
Odnos broja parking mesta uz
5
hotel i broja smeštajnih jedinica 1:3
1:2
1:1
do
300 m od hotela
Odnos broja garažnih mesta i
6
broja smeštajnih jedinica 1:5
uz hotel
7 Uslužna služba parkiranja sa obezbeñenim čuvanjem vozila
/
Natkriven pristup za vozila
Uključujući mogućnost pristupa i
8
ispred glavnog ulaza za goste6 turističkim autobusima do glavnog
ulaza objekta
ULAZI
9 Glavni ulaz za goste odvojen od ulaza za robu i osoblje7
10 Natkriven glavni ulaz za goste ili ulaz sa vetrobranom8
PRIJEMNI HOL
11 Garnitura za sedenje
Vidno istaknute oznake za komunikacije i sadržaje hotela (ulaz,
12
recepcija, restoran, toaleti, informacije…)
13 Vidno istaknuto vreme usluživanja obroka i službi u hotelu
14 Usluga pića u prijemnom holu - lobiju
15 Prostorija za privremeno odlaganje prtljaga
16 Kišobran na recepciji
1 M / / /
2
M / /
3
M /
4
M
5
3
4
2
M
2
M
3
1
1
MMMM
MM
1
MMMM
- MMMMM
1
2
2
1
MMMM
MM
RECEPCIJA
Deo prostora prijemnog hola (sto je prihvatljiv umesto
recepcijskog pulta)
Odvojen, nezavisan prostor recepcije sa recepcijskim
18
pultom
19 Kompjuterizovano recepcijsko poslovanje
12 sati
20 Recepcija radi
18 sati
24 sata
jedan strani jezik
21 Osoblje u smeni govori
dva strana jezika
više od dva strana jezika
17
Usluge
recepcije
- MM / / /
1
MMM
2 MMMM
- MM / / /
1
MM /
2
M
- MM / / /
1
MM /
2
M
22 Faks na raspolaganju gostima
23 Fotokopir aparat ili skener na raspolaganju gostima
24 Prihvatanje kreditnih kartica
25 Mogućnost zamene strane valute9
Mogućnost rezervacije putem elektronskih
26
rezervacionih sistema10
1
1
1
3
MMMM
MMM
MMMM
M
3
LIFT11
27
28
29
30
5 nivoa13 i više
4 nivoa
Lift za goste12 za:
3 nivoa
2 nivoa
Dodatni lift za goste iznad minimuma
Lift za osoblje ili teretni lift za više od 3 nivoa
Lift za hranu14 za više od 3 nivoa
- M M / / /
1
M / /
2
M M
3
5
4
M
4
RESTORAN SALA
2 sata
3 sata
na zahtev gosta
31 Vreme usluživanja obroka
- MM / / /
1
MMM
2
MM
- MM / / /
1
M / /
32 Prošireni doručak15
Usluživanje
doručka
33 Švedski sto16
sa room service
uslugom
16 sati
24 sata
34 Jela u room service ponudi
Usluživanje
pića
2
35 Najmanje dva meni-a po izboru
36 Najmanje tri meni-a po izboru i jela po porudžbini
Ponuda jela pripremljenih po posebnim standardima
37
(internacionalni, verski, dijetalni, vegetarijanski i dr.)
38 Dečji meni
16 sati
39 Ponuda pića u restoran sali
24 sata
Pića i napitaka u room service 16 sati
40
ponudi
24 sata
12 sati
41 Aperitiv bar17: radno vreme
16 sati
24 sata
SMEŠTAJNA JEDINICA18
Minimalna
42 sobe20
jednokrevetne
-
10
MM
1
M /
2
M
- MM
1
MMM
2
M
2
M
- MMMMM
1
1
MM /
2
M
1
M / /
2
MM
3
12 14 16m2 18m2
m2
dvokrevetne
-
površina19
43 porodične sobe21
Opremljenost
smeštajne
jedinice
2 boda za svaku
porodičnu sobu, a
najviše 8
m2 m2
16 18
14m2 2
20m2 22m2
m m2
18
m2
2 boda za
svaki
"studio"23
apartman, a
najviše 8
3 boda za
bez
svaki
44 apartmana22 tipa apartman
apartman, a
kuhinje24
najviše 9
4 boda za
apartman sa
svaki
kuhinjom25
apartman, a
najviše 12
Krevet minimalnih dimenzija
100x200cm ili francuski krevet
45
1
minimalnih dimenzija 140x200cm
za jednu osobu
Francuski krevet26 minimalnih
46 dimenzija 180x200cm za dve
1
osobe27
Krevet minimalnih dimenzija
100x240 cm za jednu osobu ili
47 dodatak za produženje kreveta
1
na zahtev gosta za 5% ukupnog
broja kreveta
Higijenski umetak za zaštitu
48
1
madraca
49 Dečji krevet na zahtev gosta
2
50 Dodatni jastuk na zahtev gosta
1
Dva jastuka za svaki krevet
51
2
odnosno gosta
Izbor jastuka od različitih
52
3
materijala
53 Dodatni pokrivač na zahtev gosta
54 Prekrivač za svaki krevet
1
55 Usluga buñenja
1
Budilnik u svim smeštajnim
56
1
jedinicama
Dodatno pospremanje smeštajne
57
1
jedinice uveče
20 22
24m2 26m2
m2 m2
18 20 22
24m2 26m2
m2 m2 m2
18 20 22
24m2 26m2
m2 m2 m2
21 23 25
27m2 29m2
m2 m2 m2
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M M
M
M
M
M
M
M
M M M
M
M
M
M
M
M
M
M
Promena posteljine na zahtev
gosta
59 Čiviluk za garderobu
60 Stalak za kofere
61 Garnitura za sedenje u sobi
Broj slobodnih
jedan
62 utikača u
smeštajnoj jedinici dva
Najmanje jedan slobodan utikač
sa stalnim napajanjem koji nije
63
povezan sa električnim sistemom
u smeštajnoj jedinici28
Prekidač pored kreveta za
64 regulisanje kompletnog
osvetljenja u smeštajnoj jedinici
Dodatno osvetljenje nad sobnim
65
stolom
66 Ogledalo za celu figuru
67 Dekoracija zidova
Inventarska lista, cenovnik
usluga i kućni red ispisani na
68
srpskom i najmanje jednom
stranom jeziku
Štampana obaveštenja na
srpskom i najmanje jednom
69
stranom jeziku o sadržajima i
uslugama koje se nude gostu29
70 Prospekt hotela
Informacije o turističkim
71
sadržajima regiona
Štampana obaveštenja "Ne
uznemiravati"
72 "Molimo, pospremite" ispisana na
srpskom i najmanje jednom
stranom jeziku
na zahtev
gosta
73 Pribor za pisanje u svakoj
smeštajnoj
jedinici
na zahtev
gosta
74 Pribor za šivenje u svakoj
smeštajnoj
jedinici
75 Pribor za čišćenje
na zahtev
58
1
M
M
1
1
2
-
M
M
M
/
M
M
M
/
M
M
M
M M M
1
1
M
2
M
1
M
M
1
1
M
M M
M
M
M
M
-
M M M
M
M
1
M M
M
M
1
M
M
M
1
M
M
M
1
M M
/
/
M
M
/
/
M
M
/
/
1
2
1
M M
2
1
M M
gosta
obuće i kašika za u svakoj
cipele
smeštajnoj
jedinici
76 Dnevne novine na zahtev gosta
77 Časopisi na zahtev gosta
78 Oprema za peglanje
79 Vreća za veš
Električni aparat za grejanje vode
80 (za pravljenje kafe, čaja) sa
priborom
Bešumni minibar 50% soba
81
u:
svakoj sobi
Vrata sa zvučnom
82 izolacijom ili dupla
vrata u:
M
2
1
2
2
1
M
M
M
M
M
/
M
/
M
2
2
3
50% smeštajnih
jedinica
svakoj smeštajnoj
jedinici
83 Špijunka
84 Dodatna oprema za zaključavanje vrata
50% smeštajnih
jedinica
Prozori sa zvučnom
85
izolacijom u:
svakoj smeštajnoj
jedinici
25% smeštajnih
jedinica
Klimatizacija sa
mogućnošću
50% smeštajnih
Klimatizacija30
86
individualnog
jedinica
podešavanja u:
svakoj smeštajnoj
jedinici
u sobi
sa mogućnošću
uspostavljanja
87 Telefon31
direktnih telefonskih
veza iz svake
Telekomunikacije u
smeštajne jedinice
smeštajnoj jedinici
88 Pristup internetu
na zahtev gosta
89 Računar
u svakoj smeštajnoj
jedinici
32
Audio i video sistem 90 Radio
u smeštajnoj
91 CD-Plejer
M
3
4
2
2
3
4
1
M / / /
2
MM /
3
M
- MM / / /
1
MMM
2
3
MM
M
4
1
2
MM
M
jedinici
92 DVD-Plejer
25% soba
Televizor sa daljinskim
50% soba
upravljačem u:
svakoj sobi
94 Uputstvo za programe i aktuelni TV program
95 Satelitska antena33
96 Kablovska antena34
Plaćeni kanali uz mogućnost blokiranja kanala
97
sa cenovnikom usluga
SOS poziv ili telefon u kupatilu smeštajne
98
jedinice
Protivpožarni plan na vratima ili u blizini vrata
99
smeštajne jedinice
Odnos broja smeštajnih 1:20
jedinica sa terasom
1:10
100 (balkonom) u odnosu
na ukupan broj
1:5
smeštajnih jedinica
Najmanje 30% smeštajnih jedinica vidno
101
obeleženih za nepušače
93
Sigurnosni
standardi u
smeštajnoj jedinici
2
1
2
3
1
2
2
M
M / / /
M / /
MM
MM
MM
MM
2
- MMMMM
- MMMMM
1
2
3
2
KUPATILO U SASTAVU SMEŠTAJNE JEDINICE
Najmanje 30% smeštajnih jedinica
102
3
opremljeno odvojenim toaletom
103 Površina 80% kupatila ≥ 5 m2
2
104 Tuš kabina ili kada sa paravanom
2
MM
105 Prostirka za noge
1
MMM
106 Bide
2
107 Adapter za struju 220/110V
1
MM
108 Kozmetičko ogledalo
1
M
109 Sušači peškira
2
Opremljenost 110 Pena za kupanje ili gel za tuširanje
1
MMMM
kupatila
111 Šampon
1
MMMM
Kozmetički artikli (npr. kapa za tuširanje,
1 bod za
112 turpija za nokte, pribor za brijanje, četkica svaki artikal,
MM
za zube, pasta za zube, vlažne maramice) a najviše 3
113 Sredstvo za neutralisanje mirisa
1
MMM
114 Rezervni toalet papir
1
MM
115 Higijenske vrećice
1
MMM
116 Dodatni peškir
1
MM
117 Dnevna promena peškira na zahtev gosta
1
M
na zahtev gosta
2
M /
118 Bade mantil
u svakoj smeštajnoj
3
M
119 Papuče
120 Fen za kosu
jedinici
na zahtev gosta
u svakoj smeštajnoj
jedinici
na zahtev gosta
u svakoj sobi ili kupatilu
121 Vaga
122 Stolica u kupatilu
123 Radio ozvučenje u kupatilu
2
M /
3
M
1
2
1
2
2
M / / /
MMM
KVALITET UREĐENJA I OPREME
jednostavnog kvaliteta - M / / / /
srednjeg kvaliteta
1 M / / /
višeg kvaliteta i komfora 2
M / /
Prvoklasno ureñenje
Nameštaj iz manjih serija visokog kvaliteta
125
3
M /
i oprema
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Nameštaj jedinstvenog dizajna (stilski ili
Ekskluzivno
moderan) najvišeg kvaliteta (luksuzan) i
126
4
M
ureñenje i oprema
komfora
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Standardno
ureñenje i tipska
oprema
Nameštaj iz velikih
124
serija
ČUVANJE VREDNOSTI
127 Mogućnost čuvanja vrednosti gostiju u hotelskom sefu
Centralni sef sa pojedinačnim kasetama za čuvanje vrednosti gostiju
128
za najmanje 30% smeštajnih jedinica35
najmanje 20% smeštajnih
jedinica36
Pojedinačni sef za čuvanje
129
najmanje 30% smeštajnih
vrednosti u:
jedinica37
svakoj smeštajnoj jedinici
1 M
2
MMM
2
M / /
3
M /
4
M
POGODNOSTI ZA OSOBE SA UMANJENIM TELESNIM SPOSOBNOSTIMA38
130
Bez prepreka
Kategorija
A39
Kategorija
B40
Kategorija
C41
Kategorija
D42
Kategorija
E43
5
6
5
5
5
OSTALI SADRŽAJI, USLUGE I POGODNOSTI
131 Klimatizacija44 u zajedničkim prostorijama za goste
2
MMM
Internet u najmanje jednoj pristupnoj tački u objektu u
2
132
MMM
okviru javnih prostorija
Širokopojasni internet u najmanje jednoj pristupnoj
133
3
tački u objektu u okviru javnih prostorija
Dodatni televizor sa daljinskim upravljačem u
134
2
apartmanu
135 Vratar
2
M
136 Domaćin hotela
3
M
137 Nošenje prtljaga gosta
2
MMM
Aparat za čišćenje obuće u prijemnom holu ili u
138
MMM
2
okviru smeštajnog dela objekta
139 Čišćenje obuće gostiju
3
M
140 Pranje i peglanje rublja gostiju
3
MM
141 Hemijsko čišćenje
3
142 Usluge šivenja
2
143 Prevoz gostiju
3
Prodaja karata ili biletarnica na recepciji (za
144
2
pozorište, koncerte, javni prevoz, itd)
Prostorija u hotelu opremljen TV-om sa daljinskim
145
MMMMM
upravljačem
Dodatni ugostiteljski sadržaji (salon, nacionalni
2 boda za svaki
146 restoran, specijalizovani restoran, picerija,
sadržaj, a
poslastičarnica, snek bar, pivnica, internet kafe i sl.)
najviše 6
2 boda za svaki
147 Bašta ili terasa
sadržaj, a
najviše 6
148 Sala za sastanke (poslovni salon)
3
149 Prostorija za banket
3
150 Sala za konferencije
5
3 boda za svaki
Animacija i zabava (diskoteka, noćni klub, kazino i
151
sadržaj, a
sl.)
najviše 6
152 Butici i trgovine
153 Biblioteka (izdvojena prostorija)
154 Turistička agencija
155 Banka
156 Pošta
157 Prostorija za igru dece
158 Igralište za decu45
2 boda za svaki sadržaj,
a najviše 6
3
3
3
3
3
3
Obezbeñeno profesionalno osoblje za čuvanje
2
dece
160 Animator
2
161 Obezbeñene lekarske usluge
2
Sportsko-rekreativni sadržaji (bilijar, stoni tenis,
2 boda za svaki sadržaj,
162
kuglana,...)
a najviše 6
46
Kapaciteti za sport i rekreaciju (tereni, sportske
3 boda za svaki sadržaj,
163
sale i sl.)
a najviše 9
164 Fitnes prostorija sa najmanje četiri različite sprave
4
165 Solarijum
3
166 Masaža
2
167 Bazen za masažu (ñakuzi)
3
168 Parno kupatilo
4
169 Sauna
4
170 Kozmetički salon
3
171 Frizerski salon
3
172 Odeljenje za vodenu terapiju
5
otvoren
8
173 Bazen za plivanje
zatvoren
10
otvoren
4
174 Bazen za plivanje za decu
zatvoren
6
Iznajmljivanje sportske opreme (npr. ski oprema,
175
2
bicikl, kajak i dr.)
176 Ureñena plaža ili travnjak (park) za goste hotela
3
177 Mogućnost smeštaja kućnih ljubimaca
3
178 Poseban ulaz za prtljag
2
179 Sistematično anketiranje gostiju47
2
48
180 Sistematično upravljanje žalbama
2
dobar
1
181 Pristup i saobraćajna povezanost
odličan
2
dobar
1
182 Položaj objekta na lokaciji
odličan
2
ekskluzivan
3
159
Obaveze po osnovu izbornih elemenata
Hotel
Minimalni broj bodova
30 50 70 90
110
_______________
1
Hotel je ugostiteljski objekat za smeštaj u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i
pića i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu, sa najmanje 10 smeštajnih jedinica.
Hotel je funkcionalna celina koju čini jedna grañevina, deo grañevine sa odvojenim
pristupom i posebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama ili više
prostorno odvojenih, ali funkcionalno povezanih grañevina. Depandans je odvojeni deo
hotela, koji nije spojen toplom vezom sa osnovnim objektom u kojem se pružaju usluge
smeštaja, a usluge ishrane i druge usluge pružaju se u hotelu kao osnovnom objektu.
2
Kategorije izražene brojem zvezdica.
3
Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju.
4
Znak " / " - element se ne odnosi na naznačenu kategoriju.
5
Obaveza postojanja parkinga i garaža, kao i natkrivenog pristupa za vozila ne odnosi se
na objekte locirane na području užeg gradskog jezgra ili u okviru prirodnog dobra ili
nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline.
6
Kod hotela koji posluje na području užeg gradskog jezgra ili u okviru nepokretnog
kulturnog dobra, može da doñe do odstupanja u odnosu na propisani standard.
7
Kod hotela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisani standard.
8
Kod hotela koji posluje na području užeg gradskog jezgra ili u okviru nepokretnog
kulturnog dobra, može da doñe do odstupanja u odnosu na propisani standard.
9
Služba menjačkih poslova ili elektronska menjačnica sa vidno istaknutom kursnom
listom.
10
Jednostavan e-mail kontakt nije dovoljan.
11
Kod hotela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisane standarde za liftove.
12
Najmanje jedan lift, a za hotele kapaciteta više od 60 smeštajnih jedinica najmanje dva
lifta za goste.
13
Lift za goste ima stanicu na svakom nivou koji koriste gosti. Pod nivoom se
podrazumevaju: podrum, suteren, prizemlje, polusprat, sprat i potkrovlje-mansarda.
Meñusprat (mezanin) se ne uzima u obzir. Ukoliko tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju
(premala svetla visina prostorije u kojoj bi trebala da bude stanica lifta), ne uzima se u
obzir ni potkrovlje (mansarda). Ako se podrum sastoji od više nivoa, uzimaju se u obzir
svi nivoi koje koriste gosti. Dva polusprata smatraju se jednim spratom (nivoom). Na
svakom drugom poluspratu je neophodna stanica lifta.
14
Lift za hranu je namenjen usluživanju jela u room service ponudi i povezuje kuhinju i
spratove na kojima se nalaze smeštajne jedinice.
15
Izbor mlečnih i suhomesnatih proizvoda i jela od jaja, žitarica, napitak (kafa, čaj i sl.),
voćni sok, voće ili voćna salata. Doručak poslužuje konobar.
16
Samoposluživanje sa najmanje istim izborom proizvoda kao i prošireni doručak.
17
Aperitiv bar je izdvojen od restoran sale.
18
U hotelu postojanje smeštajne jedinice "porodična soba" i "apartman" nije obaveza.
19
Minimalna površina smeštajne jedinice obuhvata površine svih prostorija u okviru
smeštajne jedinice. Najmanje 80% od ukupnog broja soba ima minimalnu površinu za
odreñenu kategoriju. 20% soba može da ima površinu propisanu za jednu kategoriju
niže (osim sobe u hotelu sa jednom zvezdicom), o čemu gost mora da bude obavešten.
Kod hotela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisane standarde za minimalne površine smeštajnih
jedinica.
20
Soba: spavaća soba sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo.
21
Porodična soba: dve spavaće sobe sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo
(kupatila).
22
Apartman je opremljen garniturom za sedenje, televizorom, telefonom i bešumnim mini
barom. Apartman tipa "studio" kao i apartman sa kuhinjom ne moraju da imaju bešumni
mini bar.
23
Apartman tipa "studio": jedna prostorija za dnevni boravak, spavanje i pripremanje
hrane i ručavanje i kupatilo. Oprema radne celine za pripremanje hrane i ručavanje:
termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom vodom, frižider,
kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem za pripremanje
i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev gosta.
24
Apartman bez kuhinje: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba) i kupatilo (kupatila). Za svaku dodatnu spavaću sobu,
minimalna površina apartmana se povećava za 5 m2.
25
Apartman sa kuhinjom: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba), prostorija ili deo prostorije u okviru dnevnog boravka za
pripremanje hrane i ručavanje i kupatilo (kupatila). Oprema radne celine za pripremanje
hrane i ručavanje: termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom
vodom, frižider, kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem
za pripremanje i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev
gosta. Za svaku dodatnu spavaću sobu, minimalna površina apartmana se povećava za
5 m2.
26
Pristup francuskom krevetu je omogućen sa obe strane kreveta.
27
Smeštajna jedinica ima površinu dvokrevetne sobe.
28
Ako se isti aktivira karticom.
29
Obaveštenja se odnose na radno vreme službi u hotelu, cenovnik usluga i sl.
30
Centralna klimatizacija ili klima ureñaji. U objektima koji su zaštićena kulturna dobra, a
ne postoji mogućnost postavljanja klima ureñaja sa individualnim podešavanjem,
smeštajna jedinica ima ventilator.
31
Uz telefon se nalazi uputstvo za korišćenje telefona, imenik usluga i SOS brojevi
telefona u slučaju opasnosti na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku
32
Prijem radio programa može biti organizovan i putem TV prijemnika ili hotelskog
centralnog telekomunikacionog sistema.
33
Ili kablovska antena
34
Ili satelitska antena
35
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u smeštajnoj jedinici.
36
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 20% smeštajnih jedinica.
37
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 30% smeštajnih jedinica.
38
Pravila su bazirana na sporazumu sa nacionalnim udruženjem za zaštitu osoba sa
invaliditetom.
39
Osobe sa invaliditetom koje su delimično zavisne od motorizovanih invalidskih kolica ili
pratioca.
40
Osobe sa otežanim kretanjem kojima su stalno potrebna invalidskih kolica.
41
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim vidom.
42
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim sluhom.
43
Ispunjava uslove B, C, i D.
44
Centralna klimatizacija ili pojedinačni klima ureñaji.
45
Opremljeno sa najmanje 4 različite vrste sprava za igranje (klackalice, ljuljaške,
tobogani, vrteške i sl.) i zaštićeno od saobraćaja.
46
Raznovrsnost sportskih i rekreacionih kapaciteta i usluga zavisi od lokacije hotela i
pretežne vrste sporta (teniski, golf, mini golf, skvoš, odbojkaški, fudbalski, skijaški, tereni
za jahanje, biciklističke staze itd.).
47
Aktivno i sistematično praćenje mišljenja gostiju u vezi sa kvalitetom usluga
podrazumeva analizu nedostataka i unapreñenje usluga.
48
Sistematično upravljanje žalbama uključuje strukturisan prijam žalbi, evaluaciju i
adekvatan odgovor.
Prilog 2
STANDARDI ZA RAZVRSTAVANJE GARNI HOTELA U
KATEGORIJE
1
Obavezni
elementi po
Bodovi za
kategorijama2
Oblast
Red.
Kriterijum
izborne
znak "M"3 znak
Elementi
br.
elemente
"/"4
1* 2* 3* 4* 5*
SPOLJNI IZGLED OBJEKTA I HORTIKULTURNO UREĐENJE
Ureñene i održavane zelene
Hortikulturno
parkovske površine sa ureñenim
1
1
M M M M
ureñenje
pešačkim komunikacijama i
platoima od čvrstog materijala
Materijali korišćeni u jednostavan
M / / / /
izgled
obradi površina
Standardan
2 standardnog
dobar izgled
1
M / / /
izgled
kvaliteta, opšti utisak izgled višeg
2
M / /
odaje:
kvaliteta
Prvoklasan
izgled
Ekskluzivan
izgled
Materijali korišćeni u obradi površina visokog kvaliteta,
opšti utisak odaje usklañenost u obliku, boji i materijalu
Materijali korišćeni u obradi površina najvišeg kvaliteta,
4
opšti utisak odaje ekskluzivnost
3
3
M /
4
M
PARKING I GARAŽE5
1:5
1:4
Odnos broja parking mesta uz
5
hotel i broja smeštajnih jedinica 1:3
1:2
1:1
Odnos broja garažnih mesta i do 300m od hotela
6
broja smeštajnih jedinica 1:5
uz hotel
7 Uslužna služba parkiranja sa obezbeñenim čuvanjem vozila
/
Natkriven pristup za vozila
Uključujući mogućnost pristupa i
8
ispred glavnog ulaza za goste6 turističkim autobusima do glavnog
ulaza objekta
1 M / / /
2
M / /
3
M /
4
M
5
3
4
2
M
2
M
3
ULAZI
9 Glavni ulaz za goste odvojen od ulaza za robu i osoblje7 1
10 Natkriven glavni ulaz za goste ili ulaz sa vetrobranom8
1
PRIJEMNI HOL
MMMM
MM
11 Garnitura za sedenje
Vidno istaknute oznake za komunikacije i sadržaje
12
hotela (ulaz, recepcija, restoran, toaleti, informacije…)
Vidno istaknuto vreme usluživanja obroka i službi u
13
hotelu
14 Usluga pića u prijemnom holu _ lobiju
15 Prostorija za privremeno odlaganje prtljaga
16 Kišobran na recepciji
1
MMMM
- MMMMM
1
MMMM
2
2
1
MM
RECEPCIJA
Deo prostora prijemnog hola (sto je prihvatljiv umesto
recepcijskog pulta)
Odvojen, nezavisan prostor recepcije sa recepcijskim
18
pultom
19 Kompjuterizovano recepcijsko poslovanje
12 sati
20 Recepcija radi
18 sati
24 sata
jedan strani jezik
21 Osoblje u smeni govori
dva strana jezika
više od dva strana jezika
22 Faks na raspolaganju gostima
23 Fotokopir aparat ili skener na raspolaganju gostima
24 Prihvatanje kreditnih kartica
25 Mogućnost zamene strane valute9
Mogućnost rezervacije putem elektronskih rezervacionih
26
sistema10
17
Usluge
recepcije
- MM / / /
1
MMM
2 MMMM
- MM / / /
1
MM /
2
M
- MM / / /
1
MM /
2
M
1 MMMM
1
MMM
1 MMMM
3
M
3
LIFT11
27
28
29
30
5 nivoa13 i više
4 nivoa
Lift za goste12 za:
3 nivoa
2 nivoa
Dodatni lift za goste iznad minimuma
Lift za osoblje ili teretni lift za više od 3 nivoa
Lift za hranu14 za više od 3 nivoa
- M M / / /
1
M / /
2
M M
3
5
4
M
4
RESTORAN SALA
31 Vreme usluživanja doručka
Usluživanje
32 Prošireni doručak15
2 sata
3 sata
na zahtev gosta
- M M / / /
1
M M M
2
M M
- MM / / /
doručka
Usluživanje
pića
33 Švedski sto16
sa room service uslugom
35 Najmanje dva meni-a po izboru
36 Najmanje tri meni-a po izboru i jela po porudžbini
Ponuda jela pripremljenih po posebnim standardima
37
(internacionalni, verski, dijetalni, vegetarijanski i dr.)
16 sati
Ponuda pića u
39
restoran sali
24 sata
16 sati
Pića i napitaka u
40
room service ponudi 24 sata
12 sati
Aperitiv bar17: radno
41
16 sati
vreme
24 sata
1
M / /
2
MM
- MM
1
MMM
2
M
- MMMMM
1
1
MM /
2
M
1
M / /
2
MM
3
SMEŠTAJNA JEDINICA18
jednokrevetne
-
dvokrevetne
-
42 sobe20
43 porodične sobe21
Minimalna
površina19
"studio"23
44
apartmana22
tipa
apartman bez
kuhinje24
apartman sa
kuhinjom25
Krevet minimalnih dimenzija
Opremljenost
100x200cm ili francuski krevet
smeštajne
45
minimalnih dimenzija
jedinice
140x200cm za jednu osobu
Francuski krevet26 minimalnih
46 dimenzija 180x200cm za dve
osobe27
47 Krevet minimalnih dimenzija
100x240 cm za jednu osobu ili
2 boda za
svaku
porodičnu
sobu, a
najviše 8
2 boda za
svaki
apartman, a
najviše 8
3 boda za
svaki
apartman, a
najviše 9
4 boda za
svaki
apartman, a
najviše 12
10 12 14
16m2 18m2
m2 m2 m2
16 18
14m2 2 2 20m2 22m2
m m
18 20 22
24m2 26m2
m2 m2 m2
18 20 22
24m2 26m2
m2 m2 m2
18 20 22
24m2 26m2
m2 m2 m2
21 23 25
27m2 29m2
m2 m2 m2
1
M
M
1
M
M
1
M
dodatak za produženje kreveta
na zahtev gosta za 5% ukupnog
broja kreveta
Higijenski umetak za zaštitu
48
madraca
49 Dečji krevet na zahtev gosta
50 Dodatni jastuk na zahtev gosta
Dva jastuka za svaki krevet
51
odnosno gosta
Izbor jastuka od različitih
52
materijala
Dodatni pokrivač na zahtev
53
gosta
54 Prekrivač za svaki krevet
55 Usluga buñenja
Budilnik u svim smeštajnim
56
jedinicama
Dodatno pospremanje
57
smeštajne jedinice uveče
Promena posteljine na zahtev
58
gosta
59 Čiviluk za garderobu
60 Stalak za kofere
61 Garnitura za sedenje u sobi
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
1
M
M
M
2
1
M
M M
M
M
M
M
2
M
3
M
-
M
M M
M
M
M
M
M
M
M
1
1
1
M
1
1
M
M
1
1
2
M
M
M
M
M
M
jedan
dva
Najmanje jedan slobodan utikač sa stalnim
napajanjem koji nije povezan sa električnim
sistemom u smeštajnoj jedinici28
Prekidač pored kreveta za regulisanje
kompletnog osvetljenje u smeštajnoj jedinici
Dodatno osvetljenje nad sobnim stolom
Ogledalo za celu figuru
Dekoracija zidova
Inventarska lista, cenovnik usluga i kućni red
ispisani na srpskom i najmanje jednom
stranom jeziku
Štampana obaveštenja na srpskom i najmanje
jednom stranom jeziku o sadržajima i
uslugama koje se nude gostu29
Prospekt hotela
Informacije o turističkim sadržajima regiona
Broj slobodnih utikača
u smeštajnoj jedinici
72 Štampana obaveštenja "Ne uznemiravati"
M
- MMM / /
1
MM
1
M
2
M
1
1
1
MM
MMM
MMMM
- MMMMM
1
MMMM
1
1
MMM
1
MMM
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Klimatizacija30
86
87
Telekomunikacije u
smeštajnoj jedinici
88
89
"Molimo, pospremite" ispisana na srpskom i
najmanje jednom stranom jeziku
na zahtev gosta
Pribor za pisanje
u svakoj smeštajnoj
jedinici
na zahtev gosta
Pribor za šivenje
u svakoj smeštajnoj
jedinici
na zahtev gosta
Pribor za čišćenje
obuće i kašika za
u svakoj smeštajnoj
cipele
jedinici
Dnevne novine na zahtev gosta
Časopisi na zahtev gosta
Oprema za peglanje
Vreća za veš
Električni aparat za grejanje vode (za
pravljenje kafe, čaja) sa priborom
50% soba
Bešumni minibar u:
svakoj sobi
50% smeštajnih
Vrata sa zvučnom
jedinica
izolacijom ili dupla
svakoj smeštajnoj
vrata u:
jedinici
Špijunka
Dodatna oprema za zaključavanje vrata
50% smeštajnih
jedinica
Prozori sa zvučnom
izolacijom u:
svakoj smeštajnoj
jedinici
25% smeštajnih
jedinica
Klimatizacija sa
mogućnošću
50% smeštajnih
individualnog
jedinica
podešavanja u:
svakoj smeštajnoj
jedinici
u sobi
sa mogućnošću
uspostavljanja
Telefon31
direktnih telefonskih
veza iz svake
smeštajne jedinice
Pristup internetu
na zahtev gosta
Računar
u svakoj smeštajnoj
1
MM / /
2
MM
1
MM / /
2
MM
1
MM / /
2
MM
1
2
2
1
M
M
MM
2
2
3
M / /
MM
3
4
2
2
3
4
1
M / / /
2
MM /
3
M
- MM / / /
1
MMM
2
3
4
MM
M
jedinici
90 Radio
91 CD-Plejer
92 DVD-Plejer
32
25% soba
Televizor sa daljinskim
50% soba
Audio i video sistem 93 upravljačem u:
u smeštajnoj
svakoj sobi
jedinici
94 Uputstvo za programe i aktuelni TV program
95 Satelitska antena33
96 Kablovska antena34
Plaćeni kanali uz mogućnost blokiranja kanala
97
sa cenovnikom usluga
SOS poziv ili telefon u kupatilu smeštajne
98
Sigurnosni
jedinice
standardi u
smeštajnoj jedinici 99 Protivpožarni plan na vratima ili u blizini vrata
smeštajne jedinice
Odnos broja smeštajnih 1:20
jedinica sa terasom
1: 10
100 (balkonom) u odnosu
na ukupan broj
1: 5
smeštajnih jedinica
Najmanje 30 % smeštajnih jedinica vidno
101
obeleženih za nepušače
KUPATILO U SASTAVU SMEŠTAJNE JEDINICE
102 Najmanje 30% smeštajnih jedinica opremljeno odvojenim toaletom
103 Površina 80% kupatila ≥ 5 m2
Opremljenost
kupatila
1
2
2
1
2
3
1
2
2
MM
M
M
M / / /
M / /
MM
MM
MM
MM
2
- MMMMM
- MMMMM
1
2
3
2
3
2
104 Tuš kabina ili kada sa paravanom
2
MM
105 Prostirka za noge
1
MMM
106 Bide
2
107 Adapter za struju 220/110V
1
MM
108 Kozmetičko ogledalo
1
M
109 Sušači peškira
2
110 Pena za kupanje ili gel za tuširanje
1
MMMM
111 Šampon
1
MMMM
Kozmetički artikli (npr. kapa za tuširanje,
1 bod za
112 turpija za nokte, pribor za brijanje, četkica svaki artikal,
MM
za zube, pasta za zube, vlažne maramice) a najviše 3
113 Sredstvo za neutralisanje mirisa
1
MMM
114 Rezervni toalet papir
1
MM
115 Higijenske vrećice
1
MMM
116 Dodatni peškir
1
MM
117 Dnevna promena peškira na zahtev gosta
na zahtev gosta
118 Bade mantil u svakoj smeštajnoj
jedinici
na zahtev gosta
119 Papuče
u svakoj smeštajnoj
jedinici
na zahtev gosta
120 Fen za kosu
u svakoj sobi ili kupatilu
121 Vaga
122 Stolica u kupatilu
123 Radio ozvučenje u kupatilu
1
2
M
M /
3
M
2
M /
3
M
1
2
1
2
2
M / / /
MMM
KVALITET UREĐENJA I OPREME
jednostavnog kvaliteta - M / / / /
srednjeg kvaliteta
1 M / / /
višeg kvaliteta i komfora 2
M / /
Prvoklasno ureñenje
Nameštaj iz manjih serija visokog kvaliteta
125
3
M /
i oprema
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Nameštaj jedinstvenog dizajna (stilski ili
Ekskluzivno
moderan) najvišeg kvaliteta (luksuzan) i
126
4
M
ureñenje i oprema
komfora
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Standardno
ureñenje i tipska
oprema
Nameštaj iz velikih
124
serija
ČUVANJE VREDNOSTI
127 Mogućnost čuvanja vrednosti gostiju u hotelskom sefu
Centralni sef sa pojedinačnim kasetama za čuvanje vrednosti gostiju
128
za najmanje 30% smeštajnih jedinica35
najmanje 20% smeštajnih
jedinica36
Pojedinačni sef za čuvanje
129
najmanje 30% smeštajnih
vrednosti u:
jedinica37
svakoj smeštajnoj jedinici
1 M
2
MMM
2
M / /
3
M /
4
M
POGODNOSTI ZA OSOBE SA UMANJENIM TELESNIM SPOSOBNOSTIMA38
130
Bez prepreka
Kategorija
A39
Kategorija
B40
Kategorija
C41
Kategorija
D42
5
6
5
5
Kategorija
5
E43
OSTALI SADRŽAJI, USLUGE I POGODNOSTI
131 Klimatizacija44 u zajedničkim prostorijama za goste
Internet u najmanje jednoj pristupnoj tački u objektu u okviru javnih
132
prostorija
Širokopojasni internet u najmanje jednoj pristupnoj tački u objektu u
133
okviru javnih prostorija
Dodatni televizor sa daljinskim upravljačem u
apartmanu
135 Vratar
136 Domaćin hotela
137 Nošenje prtljaga gosta
Aparat za čišćenje obuće u prijemnom holu ili u
138
okviru smeštajnog dela objekta
139 Čišćenje obuće gostiju
140 Pranje i peglanje rublja gostiju
141 Hemijsko čišćenje
142 Usluge šivenja
143 Prevoz gostiju
Prodaja karata ili biletarnica na recepciji (za
144
pozorište, koncerte, javni prevoz, itd)
Prostorija u hotelu opremljen TV-om sa daljinskim
145
upravljačem
Dodatni ugostiteljski sadržaji
(salon, nacionalni restoran, specijalizovani restoran,
146
picerija, poslastičarnica, snek bar, pivnica, internet
kafe i sl.)
134
147 Bašta ili terasa
148 Sala za sastanke (poslovni salon)
149 Prostorija za banket
150 Sala za konferencije
151
Animacija i zabava (diskoteka, noćni klub, kazino i
sl.)
152 Butici i trgovine
153 Biblioteka (izdvojena prostorija)
154 Turistička agencija
2
MMM
2
MMM
3
2
2
3
2
M
M
MMM
2
MMM
3
3
3
2
3
M
MM
2
2 boda za svaki
sadržaj, a
najviše 6
2 boda za svaki
sadržaj, a
najviše 6
3
3
5
3 boda za svaki
sadržaj, a
najviše 6
2 boda za svaki
sadržaj, a
najviše 6
3
3
MMMMM
155 Banka
156 Pošta
157 Prostorija za igru dece
158 Igralište za decu45
159 Obezbeñeno profesionalno osoblje za čuvanje dece
160 Animator
161 Obezbeñene lekarske usluge
3
3
3
3
2
2
2
2 boda za svaki
Sportsko-rekreativni sadržaji (bilijar, stoni tenis,
162
sadržaj, a
kuglana,...)
najviše 6
3 boda za svaki
Kapaciteti za sport i rekreaciju46 (tereni, sportske sale
163
sadržaj, a
i sl.)
najviše 9
164 Fitnes prostorija sa najmanje četiri različite sprave
4
165 Solarijum
3
166 Masaža
2
167 Bazen za masažu (ñakuzi)
3
168 Parno kupatilo
4
169 Sauna
4
170 Kozmetički salon
3
171 Frizerski salon
3
172 Odeljenje za vodenu terapiju
5
otvoren
8
173 Bazen za plivanje
zatvoren
10
otvoren
4
174 Bazen za plivanje za decu
zatvoren
6
Iznajmljivanje sportske opreme (npr. ski oprema,
175
2
bicikl, kajak i dr.)
176 Ureñena plaža ili travnjak (park) za goste hotela
3
177 Mogućnost smeštaja kućnih ljubimaca
3
178 Poseban ulaz za prtljag
2
47
179 Sistematično anketiranje gostiju
2
48
180 Sistematično upravljanje žalbama
2
dobar
1
181 Pristup i saobraćajna povezanost
odličan
2
dobar
1
182 Položaj objekta na lokaciji
odličan
2
ekskluzivan
3
Obaveze po osnovu izbornih elemenata
Garni hotel
Minimalni broj bodova
25 45 60 80
100
________________
1
Garni hotel je podvrsta hotela minimalnog kapaciteta 7 smeštajnih jedinica u kojem se
pružaju usluge noćenja i doručka.
2
Kategorije izražene brojem zvezdica.
3
Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju.
4
Znak " / " - element se ne odnosi na naznačenu kategoriju.
5
Obaveza postojanja parkinga i garaža, kao i natkrivenog pristupa za vozila ne odnosi
se na objekte locirane na području užeg gradskog jezgra ili u okviru prirodnog dobra ili
nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline.
6
Kod hotela koji posluje na području užeg gradskog jezgra ili u okviru nepokretnog
kulturnog dobra, može da doñe do odstupanja u odnosu na propisani standard.
7
Kod hotela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisani standard.
8
Kod hotela koji posluje na području užeg gradskog jezgra ili u okviru nepokretnog
kulturnog dobra, može da doñe do odstupanja u odnosu na propisani standard.
9
Služba menjačkih poslova ili elektronska menjačnica sa vidno istaknutom kursnom
listom.
10
Jednostavan e-mail kontakt nije dovoljan.
11
Kod hotela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisane standarde za liftove.
12
Najmanje jedan lift, a za hotele i hotele kapaciteta više od 60 smeštajnih jedinica
najmanje dva lifta za goste.
13
Lift za goste ima stanicu na svakom nivou koji koriste gosti. Pod nivoom se
podrazumevaju: podrum, suteren, prizemlje, polusprat, sprat i potkrovlje-mansarda.
Meñusprat (mezanin) se ne uzima u obzir. Ukoliko tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju
(premala svetla visina prostorije u kojoj bi trebala da bude stanica lifta), ne uzima se u
obzir ni potkrovlje (mansarda). Ako se podrum sastoji od više nivoa, uzimaju se u obzir
svi nivoi koje koriste gosti. Dva polusprata smatraju se jednim spratom (nivoom). Na
svakom drugom poluspratu je neophodna stanica lifta.
14
Lift za hranu je namenjen usluživanju jela u room service ponudi i povezuje kuhinju i
spratove na kojima se nalaze smeštajne jedinice.
15
Izbor mlečnih i suhomesnatih proizvoda i jela od jaja, žitarica, napitak (kafa, čaj i sl.),
voćni sok, voće ili voćna salata. Doručak poslužuje konobar.
16
Samoposluživanje sa najmanje istim izborom proizvoda kao i prošireni doručak.
17
Aperitiv bar je izdvojen od restoran sale. Hotel može da koristi prostoriju za usluživanje
doručka za pružanje usluga pića.
18
U hotelu postojanje smeštajne jedinice "porodična soba" i "apartman" nije obaveza.
19
Minimalna površina smeštajne jedinice obuhvata površine svih prostorija u okviru
smeštajne jedinice. Najmanje 80% od ukupnog broja soba ima minimalnu površinu za
odreñenu kategoriju. 20% soba može da ima površinu propisanu za jednu kategoriju
niže (osim sobe u hotelu sa jednom zvezdicom), o čemu gost mora da bude obavešten.
Kod hotela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisane standarde za minimalne površine smeštajnih
jedinica.
20
Soba: spavaća soba sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo.
21
Porodična soba: dve spavaće sobe sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo
(kupatila).
22
Apartman je opremljen garniturom za sedenje, televizorom, telefonom i bešumnim mini
barom. Apartman tipa "studio" kao i apartman sa kuhinjom ne moraju da imaju bešumni
mini bar.
23
Apartman tipa "studio": jedna prostorija za dnevni boravak, spavanje i pripremanje
hrane i ručavanje i kupatilo. Oprema radne celine za pripremanje hrane i ručavanje:
termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom vodom, frižider,
kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem za pripremanje
i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev gosta.
24
Apartman bez kuhinje: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba) i kupatilo (kupatila). Za svaku dodatnu spavaću sobu,
minimalna površina apartmana se povećava za 5 m2.
25
Apartman sa kuhinjom: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba), prostorija ili deo prostorije u okviru dnevnog boravka za
pripremanje hrane i ručavanje i kupatilo (kupatila). Oprema radne celine za pripremanje
hrane i ručavanje: termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom
vodom, frižider, kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem
za pripremanje i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev
gosta. Za svaku dodatnu spavaću sobu, minimalna površina apartmana se povećava za
5 m2.
26
Pristup francuskom krevetu je omogućen sa obe strane kreveta.
27
Smeštajna jedinica ima površinu dvokrevetne sobe.
28
Ako se isti aktivira karticom.
29
Obaveštenja se odnose na radno vreme službi u hotelu, cenovnik usluga i sl.
30
Centralna klimatizacija ili klima ureñaji. U objektima koji su zaštićena kulturna dobra, a
ne postoji mogućnost postavljanja klima ureñaja sa individualnim podešavanjem,
smeštajna jedinica ima ventilator.
31
Uz telefon se nalazi uputstvo za korišćenje telefona, imenik usluga i SOS brojevi
telefona u slučaju opasnosti na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku.
32
Prijem radio programa može biti organizovan i putem TV prijemnika ili hotelskog
centralnog telekomunikacionog sistema.
33
Ili kablovska antena.
34
Ili satelitska antena.
35
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u smeštajnoj jedinici.
36
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 20% smeštajnih jedinica.
37
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 30% smeštajnih jedinica.
38
Pravila su bazirana na sporazumu sa nacionalnim udruženjem za zaštitu osoba sa
invaliditetom.
39
Osobe sa invaliditetom koje su delimično zavisne od motorizovanih invalidskih kolica ili
pratioca.
40
Osobe sa otežanim kretanjem kojima su stalno potrebna invalidskih kolica.
41
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim vidom.
42
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim sluhom.
43
Ispunjava uslove B, C, i D.
44
Centralna klimatizacija ili pojedinačni klima ureñaji.
45
Opremljeno sa najmanje 4 različite vrste sprava za igranje (klackalice, ljuljaške,
tobogani, vrteške i sl.) i zaštićeno od saobraćaja.
46
Raznovrsnost sportskih i rekreacionih kapaciteta i usluga zavisi od lokacije hotela i
pretežne vrste sporta (teniski, golf, mini golf, skvoš, odbojkaški, fudbalski, skijaški, tereni
za jahanje, biciklističke staze itd.).
47
Aktivno i sistematično praćenje mišljenja gostiju u vezi sa kvalitetom usluga
podrazumeva analizu nedostataka i unapreñenje usluga.
48
Sistematično upravljanje žalbama uključuje strukturisan prijam žalbi, evaluaciju i
adekvatan odgovor.
Prilog 3
STANDARDI ZA RAZVRSTAVANJE APART HOTELA U
KATEGORIJE
1
Obavezni
elementi po
Bodovi za
kategorijama2
Oblast
Red.
Kriterijum
izborne
znak "M"3 znak
Elementi
br.
elemente
"/"4
1* 2* 3* 4* 5*
SPOLJNI IZGLED OBJEKTA I HORTIKULTURNO UREĐENJE
Ureñene i održavane zelene
Hortikulturno
parkovske površine sa ureñenim
1
1
M M M M
ureñenje
pešačkim komunikacijama i platoima
od čvrstog materijala
Materijali
jednostavan
M / / / /
korišćeni u obradi izgled
Standardan
dobar izgled
1
M / / /
2 površina
izgled
standardnog
izgled višeg
kvaliteta, opšti
2
M / /
kvaliteta
utisak odaje:
Materijali korišćeni u obradi površina
3 visokog kvaliteta, opšti utisak odaje
usklañenost u obliku, boji i materijalu
Materijali korišćeni u obradi površina
Ekskluzivan
4 najvišeg kvaliteta, opšti utisak odaje
izgled
ekskluzivnost
PARKING I GARAŽE5
1:5
Odnos broja
parking mesta uz 1:4
5 hotel i broja
1:3
smeštajnih
1:2
jedinica
1:1
Odnos broja
do 300m od
garažnih
mesta
i
hotela
6
broja smeštajnih
uz hotel
jedinica 1:5
Uslužna služba parkiranja sa
7
obezbeñenim čuvanjem vozila
Prvoklasan
izgled
8
Natkriven pristup
za vozila ispred
glavnog ulaza za
goste6
Uključujući
mogućnost
pristupa i
turističkim
autobusima do
3
M
4
1
2
3
4
5
/
M
M
/
M
/
/
M
/
/
/
M
3
4
2
M
2
M
3
glavnog ulaza
objekta
ULAZI
9 Glavni ulaz za goste odvojen od ulaza za robu i osoblje7
10 Natkriven glavni ulaz za goste ili ulaz sa vetrobranom8
1
1
PRIJEMNI HOL
11 Garnitura za sedenje
Vidno istaknute oznake za komunikacije i sadržaje hotela (ulaz,
12
recepcija, restoran, toaleti, informacije…)
13 Vidno istaknuto vreme usluživanja obroka i službi u hotelu
14 Usluga pića u prijemnom holu - lobiju
15 Prostorija za privremeno odlaganje prtljaga
16 Kišobran na recepciji
1
MMMM
- MMMMM
1
2
2
1
RECEPCIJA
Deo prostora prijemnog hola (sto je prihvatljiv umesto recepcijskog
17
pulta)
18 Odvojen, nezavisan prostor recepcije sa recepcijskim pultom
19 Kompjuterizovano recepcijsko poslovanje
Usluge
recepcije
M M M M
M M
12 sati
20 Recepcija radi
18 sati
24 sata
jedan strani jezik
21 Osoblje u smeni govori
dva strana jezika
više od dva strana jezika
22 Faks na raspolaganju gostima
23 Fotokopir aparat ili skener na raspolaganju gostima
24 Prihvatanje kreditnih kartica
25 Mogućnost zamene strane valute9
Mogućnost rezervacije putem elektronskih
26
rezervacionih sistema10
MMMM
MM
- MM / / /
1
2
MMM
MMMM
- MM / / /
1
MM /
2
M
- MM / / /
1
MM /
2
M
1 MMMM
1
MMM
1 MMMM
3
M
3
LIFT11
5 nivoa13 i više
4 nivoa
27 Lift za goste12 za:
3 nivoa
2 nivoa
28 Dodatni lift za goste iznad minimuma
- M M / / /
1
M / /
2
M M
3
5
29 Lift za osoblje ili teretni lift za više od 3 nivoa
30 Lift za hranu 14 za više od 3 nivoa
4
4
M
RESTORAN SALA
31 Vreme usluživanja obroka
2 sata
3 sata
na zahtev gosta
- MM / / /
1
MMM
2
MM
- MM / / /
1M M / /
32 Prošireni doručak15
Usluživanje
doručka
33 Švedski sto16
34 Jela u room service ponudi
Usluživanje
pića
sa room service
uslugom
16 sati
24 sata
2
35 Najmanje dva meni-a po izboru
36 Najmanje tri meni-a po izboru i jela po porudžbini
Ponuda jela pripremljenih po posebnim standardima
37
(internacionalni, verski, dijetalni, vegetarijanski i dr.)
38 Dečji meni
16 sati
39 Ponuda pića u restoran sali
24 sata
16 sati
Pića i napici u room service
40
ponudi
24 sata
12 sati
17
41 Aperitiv bar : radno vreme
16 sati
24 sata
MM
1
M /
2
M
- MM
1
MMM
2
M
2
M
- MMMMM
1
1
MM /
2
M
1
M / /
2
MM
3
SMEŠTAJNA JEDINICA18
"studio"21
Minimalna
površina19
42
apartmana20
tipa
apartman bez
kuhinje22
apartman sa
kuhinjom23
jednokrevetne
43 sobe24
dvokrevetne
44 porodične sobe25
18
m2
18
m2
21
m2
-
20
m2
20
m2
23
m2
22
m2
22
m2
25
m2
24
m2
24
m2
27
m2
10 12 14
m2 m2 m2
16 18
- 14m2 2 2
m m
18 20 22
m2 m2 m2
-
Krevet minimalnih dimenzija 100x200cm
Opremljenost
45
ili francuski krevet minimalnih dimenzija 1
smeštajne jedinice
140x200cm za jednu osobu
26
m2
26
m2
27
m2
16
m2
20
m2
24
m2
18
m2
22
m2
26
m2
M M M
Francuski krevet26 minimalnih dimenzija
180x200cm za dve osobe27
Krevet minimalnih dimenzija 100x240 cm
za jednu osobu ili dodatak za produženje
47
kreveta na zahtev gosta za 5% ukupnog
broja kreveta
48 Higijenski umetak za zaštitu madraca
49 Dečji krevet na zahtev gosta
50 Dodatni jastuk na zahtev gosta
Dva jastuka za svaki krevet odnosno
51
gosta
52 Izbor jastuka od različitih materijala
53 Dodatni pokrivač na zahtev gosta
54 Prekrivač za svaki krevet
55 Usluga buñenja
56 Budilnik u svim smeštajnim jedinicama
Dodatno pospremanje smeštajne jedinice
57
uveče
58 Promena posteljine na zahtev gosta
59 Čiviluk za garderobu
60 Stalak za kofere
61 Garnitura za sedenje u sobi
Broj slobodnih
jedan
62 utikača u
smeštajnoj jedinici dva
Najmanje jedan slobodan utikač sa
stalnim napajanjem koji nije povezan sa
63
električnim sistemom u smeštajnoj
jedinici28
Prekidač pored kreveta za regulisanje
64 kompletnog osvetljenje u smeštajnoj
jedinici
65 Dodatno osvetljenje nad sobnim stolom
66 Ogledalo za celu figuru
67 Dekoracija zidova
Inventarska lista, cenovnik usluga i kućni
68 red ispisani na srpskom i najmanje
jednom stranom jeziku
Štampana obaveštenja na srpskom i
najmanje jednom stranom jeziku o
69
sadržajima i uslugama koje se nude
gostu29
70 Prospekt hotela
46
71 Informacije o turističkim sadržajima
1
M M M
1
M
1
2
1
M M M
M M M
M M M M
2
M
3
- M
1
1
1
M
M M M M
M M M
M M
1
M
1
1
1
2
- M
M
M
M M
M
M M /
M
M
M
M
/
1
M M
1
M
2
M
1
1
1
M M
M M M
M M M M
-
M
M M M M
1
M M M M
1
M M M
1
regiona
Štampana obaveštenja "Ne uznemiravati"
"Molimo, pospremite" ispisana na
72
srpskom i najmanje jednom stranom
jeziku
na zahtev gosta
73 Pribor za pisanje u svakoj smeštajnoj
jedinici
na zahtev gosta
74 Pribor za šivenje u svakoj smeštajnoj
jedinici
Pribor za čišćenje na zahtev gosta
75 obuće i kašika za u svakoj smeštajnoj
cipele
jedinici
76 Dnevne novine na zahtev gosta
77 Časopisi na zahtev gosta
78 Oprema za peglanje
79 Vreća za veš
Električni aparat za grejanje vode (za
80
pravljenje kafe, čaja) sa priborom
Bešumni minibar 50% soba
81
u:
svakoj sobi
50% smeštajnih
Vrata sa zvučnom
jedinica
82 izolacijom ili dupla
svakoj smeštajnoj
vrata u:
jedinici
83 Špijunka
84 Dodatna oprema za zaključavanje vrata
50% smeštajnih
Prozori sa
jedinica
85 zvučnom
svakoj smeštajnoj
izolacijom u:
jedinici
25% smeštajnih
jedinica
Klimatizacija sa
mogućnošću
50% smeštajnih
Klimatizacija30
86
individualnog
jedinica
podešavanja u:
svakoj smeštajnoj
jedinici
u sobi
sa mogućnošću
Telekomunikacije u
uspostavljanja
31
87 Telefon
smeštajnoj jedinici
direktnih telefonskih
veza iz svake
smeštajne jedinice
1
M M M
1
M M /
2
/
M M
1
M M /
2
/
M M
1
M M /
/
2
M M
1
2
2
1
M
M
M M
2
2
3
M / /
M M
3
4
2
2
3
4
1
M /
/
/
2
M M /
3
M
-
1
M
M /
/
/
M M M
88 Pristup internetu
89 Računar
na zahtev
gosta
u svakoj
smeštajnoj
jedinici
Sigurnosni
standardi u
smeštajnoj
jedinici
MM
3
M
4
90 Radio32
91 CD-Plejer
92 DVD-Plejer
Audio i video
sistem u
smeštajnoj
jedinici
2
1
2
2
1
2
3
1
2
2
MM
M
M
M / / /
M / /
MM
MM
MM
MM
25% soba
50% soba
svakoj sobi
94 Uputstvo za programe i aktuelni TV program
95 Satelitska antena33
96 Kablovska antena34
Plaćeni kanali uz mogućnost blokiranja kanala sa
2
97
cenovnikom usluga
SOS poziv ili telefon u kupatilu smeštajne
98
- MMMMM
jedinice
Protivpožarni plan na vratima ili u blizini vrata
99
- MMMMM
smeštajne jedinice
Odnos broja smeštajnih jedinica 1:20
1
sa terasom (balkonom) u odnosu 1: 10
2
100
na ukupan broj smeštajnih
1: 5
3
jedinica
Najmanje 30 % smeštajnih jedinica vidno
101
2
obeleženih za nepušače
Televizor sa daljinskim
93
upravljačem u:
KUPATILO U SASTAVU SMEŠTAJNE JEDINICE
Najmanje 30% smeštajnih jedinica
102
opremljeno odvojenim toaletom
103 Površina 80% kupatila ≥ 5 m2
Opremljenost 104 Tuš kabina ili kada sa paravanom
kupatila
105 Prostirka za noge
106 Bide
107 Adapter za struju 220/110V
108 Kozmetičko ogledalo
109 Sušači peškira
110 Pena za kupanje ili gel za tuširanje
111 Šampon
3
2
2
1
2
1
1
2
1
1
112 Kozmetički artikli (npr. kapa za tuširanje,
1 bod za
turpija za nokte, pribor za brijanje, četkica svaki artikal,
MM
MMM
MM
M
MMMM
MMMM
MM
za zube, pasta za zube, vlažne maramice) a najviše 3
113 Sredstvo za neutralisanje mirisa
1
114 Rezervni toalet papir
1
115 Higijenske vrećice
1
116 Dodatni peškir
1
117 Dnevna promena peškira na zahtev gosta
1
na zahtev gosta
2
118 Bade mantil u svakoj smeštajnoj
3
jedinici
na zahtev gosta
2
119 Papuče
u svakoj smeštajnoj
3
jedinici
na zahtev gosta
1
120 Fen za kosu
u svakoj sobi ili kupatilu
2
121 Vaga
1
122 Stolica u kupatilu
2
123 Radio ozvučenje u kupatilu
2
MMM
MM
MMM
MM
M
M /
M
M /
M
M / / /
MMM
KVALITET UREĐENJA I OPREME
jednostavnog kvaliteta - M / / / /
srednjeg kvaliteta
1 M / / /
višeg kvaliteta i komfora 2
M / /
Prvoklasno ureñenje
Nameštaj iz manjih serija visokog kvaliteta
125
3
M /
i oprema
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Nameštaj jedinstvenog dizajna (stilski ili
Ekskluzivno
moderan) najvišeg kvaliteta (luksuzan) i
126
4
M
ureñenje i oprema
komfora
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Standardno
ureñenje i tipska
oprema
124
Nameštaj iz velikih
serija
ČUVANJE VREDNOSTI (alternativno)
127 Mogućnost čuvanja vrednosti gostiju u hotelskom sefu
Centralni sef sa pojedinačnim kasetama za čuvanje vrednosti gostiju
128
za najmanje 30% smeštajnih jedinica35
najmanje 20% smeštajnih
jedinica36
Pojedinačni sef za čuvanje
129
najmanje 30% smeštajnih
vrednosti u:
jedinica37
svakoj smeštajnoj jedinici
1 M
2
MMM
2
M / /
3
M /
4
M
POGODNOSTI ZA OSOBE SA UMANJENIM TELESNIM SPOSOBNOSTIMA38
130 Bez prepreka
Kategorija A39
5
40
Kategorija B
6
Kategorija C41
Kategorija D42
Kategorija E43
5
5
5
OSTALI SADRŽAJI, USLUGE I POGODNOSTI
131 Klimatizacija44 u zajedničkim prostorijama za goste
2
MMM
Internet u najmanje jednoj pristupnoj tački u objektu u
132
2
MMM
okviru javnih prostorija
Širokopojasni internet u najmanje jednoj pristupnoj
133
3
tački u objektu u okviru javnih prostorija
Dodatni televizor sa daljinskim upravljačem u
2
134
apartmanu
135 Vratar
2
M
136 Domaćin hotela
3
M
137 Nošenje prtljaga gosta
2
MMM
Aparat za čišćenje obuće u prijemnom holu ili u
138
2
MMM
okviru smeštajnog dela objekta
139 Čišćenje obuće gostiju
3
M
140 Pranje i peglanje rublja gostiju
3
MM
141 Hemijsko čišćenje
3
142 Usluge šivenja
2
143 Prevoz gostiju
3
Prodaja karata ili biletarnica na recepciji (za
144
2
pozorište, koncerte, javni prevoz, itd)
Prostorija u hotelu opremljen TV-om sa daljinskim
145
MMMMM
upravljačem
Dodatni ugostiteljski sadržaji (salon, nacionalni
2 boda za svaki
146 restoran, i specijalizovani restoran, picerija,
sadržaj, a
poslastičarnica, snek bar, pivnica, internet kafe i sl.)
najviše 6
2 boda za svaki
147 Bašta ili terasa
sadržaj, a
najviše 6
148 Sala za sastanke (poslovni salon)
3
149 Prostorija za banket
3
150 Sala za konferencije
5
3 boda za svaki
Animacija i zabava (diskoteka, noćni klub, kazino i
151
sadržaj, a
sl.)
najviše 6
2 boda za svaki
152 Butici i trgovine
sadržaj, a
najviše 6
153 Biblioteka (izdvojena prostorija)
3
154 Turistička agencija
3
155 Banka
156 Pošta
157 Prostorija za igru dece
158 Igralište za decu45
159 Obezbeñeno profesionalno osoblje za čuvanje dece
160 Animator
161 Obezbeñene lekarske usluge
3
3
3
3
2
2
2
2 boda za svaki
Sportsko-rekreativni sadržaji (bilijar, stoni tenis,
162
sadržaj, a
kuglana,...)
najviše 6
3 boda za svaki
Kapaciteti za sport i rekreaciju46 (tereni, sportske sale
163
sadržaj, a
i sl.)
najviše 9
164 Fitnes prostorija sa najmanje četiri različite sprave
4
165 Solarijum
3
166 Masaža
2
167 Bazen za masažu (ñakuzi)
3
168 Parno kupatilo
4
169
170
171
172
Sauna
Kozmetički salon
Frizerski salon
Odeljenje za vodenu terapiju
otvoren
zatvoren
otvoren
Bazen za plivanje za decu
zatvoren
Iznajmljivanje sportske opreme (npr. ski oprema, bicikl, kajak i dr.)
Ureñena plaža ili travnjak (park) za goste hotela
Mogućnost smeštaja kućnih ljubimaca
Mogućnost pristupa za autobus do glavnog ulaza u objekat
Poseban ulaz za prtljag
Sistematično anketiranje gostiju47
Sistematično upravljanje žalbama48
dobar
Pristup i saobraćajna povezanost
odličan
dobar
Položaj objekta na lokaciji
odličan
ekskluzivan
173 Bazen za plivanje
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Obaveze po osnovu izbornih elemenata
4
3
3
5
8
10
4
6
2
3
3
2
2
2
2
1
2
1
2
3
Minimalni broj bodova
Apart hotel
25
45
60
70
90
________________
1
Apart hotel je podvrsta hotela minimalnog kapaciteta 7 smeštajnih jedinica od kojih
najmanje 80% čine smeštajne jedinice vrste apartman.
2
Kategorije izražene brojem zvezdica
3
Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju
4
Znak " / " - element se ne odnosi na naznačenu kategoriju
5
Obaveza postojanja parkinga i garaža, kao i natkrivenog pristupa za vozila ne odnosi
se na objekte locirane na području užeg gradskog jezgra ili na prostoru zaštićenog
prirodnog dobra ili nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline.
6
Kod apart hotela koji posluje na području užeg gradskog jezgra ili u okviru nepokretnog
kulturnog dobra, može da doñe do odstupanja u odnosu na propisani standard.
7
Kod apart hotela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisani standard.
8
Kod apart hotela koji posluje na području užeg gradskog jezgra ili u okviru nepokretnog
kulturnog dobra, može da doñe do odstupanja u odnosu na propisani standard.
9
Služba menjačkih poslova ili elektronska menjačnica sa vidno istaknutom kursnom
listom
10
Jednostavan e-mail kontakt nije dovoljan.
11
Kod apart hotela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisane standarde za liftove.
12
Najmanje jedan lift, a za apart hotele kapaciteta više od 60 smeštajnih jedinica
najmanje dva lifta za goste.
13
Lift za goste ima stanicu na svakom nivou koji koriste gosti. Pod nivoom se
podrazumevaju: podrum, suteren, prizemlje, polusprat, sprat i potkrovlje-mansarda.
Meñusprat (mezanin) se ne uzima u obzir. Ukoliko tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju
(premala svetla visina prostorije u kojoj bi trebala da bude stanica lifta), ne uzima se u
obzir ni potkrovlje (mansarda). Ako se podrum sastoji od više nivoa, uzimaju se u obzir
svi nivoi koje koriste gosti. Dva polusprata smatraju se jednim spratom (nivoom). Na
svakom drugom poluspratu je neophodna stanica lifta.
14
Lift za hranu je namenjen usluživanju jela u room service ponudi i povezuje kuhinju i
spratove na kojima se nalaze smeštajne jedinice.
15
Izbor mlečnih i suhomesnatih proizvoda i jela od jaja, žitarica, napitak (kafa, čaj i sl.),
voćni sok, voće ili voćna salata. Doručak poslužuje konobar.
16
Samoposluživanje sa najmanje istim izborom proizvoda kao i prošireni doručak.
17
Aperitiv bar je izdvojen od restoran sale.
18
U apart hotelu postojanje smeštajne jedinice "porodična soba" i "apartman" nije
obaveza.
19
Minimalna površina smeštajne jedinice obuhvata površine svih prostorija u okviru
smeštajne jedinice. Najmanje 80% od ukupnog broja soba ima minimalnu površinu za
odreñenu kategoriju. 20% soba može da ima površinu propisanu za jednu kategoriju
niže (osim sobe u apart hotelu sa jednom zvezdicom), o čemu gost mora da bude
obavešten. Kod apart hotela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da
doñe do odstupanja u odnosu na propisane standarde za minimalne površine smeštajnih
jedinica.
20
Apartman je opremljen garniturom za sedenje, televizorom, telefonom i bešumnim mini
barom. Apartman tipa "studio" kao i apartman sa kuhinjom ne moraju da imaju bešumni
mini bar.
21
Apartman tipa "studio": jedna prostorija za dnevni boravak, spavanje i pripremanje
hrane i ručavanje i kupatilo. Oprema radne celine za pripremanje hrane i ručavanje:
termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom vodom, frižider,
kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem za pripremanje
i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev gosta.
22
Apartman bez kuhinje: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba) i kupatilo (kupatila). Za svaku dodatnu spavaću sobu,
minimalna površina apartmana se povećava za 5m2.
23
Apartman sa kuhinjom: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba), prostorija ili deo prostorije u okviru dnevnog boravka za
pripremanje hrane i ručavanje i kupatilo (kupatila). Oprema radne celine za pripremanje
hrane i ručavanje: termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom
vodom, frižider, kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem
za pripremanje i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev
gosta. Za svaku dodatnu spavaću sobu, minimalna površina apartmana se povećava za
5m2.
24
Soba: spavaća soba sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo.
25
Porodična soba: dve spavaće sobe sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo
(kupatila).
26
Pristup francuskom krevetu je omogućen sa obe strane kreveta
27
Smeštajna jedinica ima površinu dvokrevetne sobe.
28
Ako se isti aktivira karticom
29
Obaveštenja se odnose na radno vreme službi u hotelu, cenovnik usluga i sl.
30
Centralna klimatizacija ili klima ureñaji. U objektima koji su zaštićena kulturna dobra, a
ne postoji mogućnost postavljanja klima ureñaja sa individualnim podešavanjem,
smeštajna jedinica ima ventilator.
31
Uz telefon se nalazi uputstvo za korišćenje telefona, imenik usluga i SOS brojevi
telefona u slučaju opasnosti na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku
32
Prijem radio programa može biti organizovan i putem TV prijemnika ili hotelskog
centralnog telekomunikacionog sistema.
33
Ili kablovska antena
34
Ili satelitska antena
35
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u smeštajnoj jedinici.
36
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 20% smeštajnih jedinica.
37
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 30% smeštajnih jedinica.
38
Pravila su bazirana na sporazumu sa nacionalnim udruženjem za zaštitu osoba sa
invaliditetom.
39
Osobe sa invaliditetom koje su delimično zavisne od motorizovanih invalidskih kolica ili
pratioca.
40
Osobe sa otežanim kretanjem kojima su stalno potrebna invalidskih kolica.
41
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim vidom.
42
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim sluhom.
43
Ispunjava uslove B, C, i D.
44
Centralna klimatizacija ili pojedinačni klima ureñaji
45
Opremljeno sa najmanje 4 različite vrste sprava za igranje (klackalice, ljuljaške,
tobogani, vrteške i sl.) i zaštićeno od saobraćaja.
46
Raznovrsnost sportskih i rekreacionih kapaciteta i usluga zavisi od lokacije hotela i
pretežne vrste sporta (teniski, golf, mini golf, skvoš, odbojkaški, fudbal- ski, skijaški,
tereni za jahanje, biciklističke staze itd.).
47
Aktivno i sistematično praćenje mišljenja gostiju u vezi sa kvalitetom usluga
podrazumeva analizu nedostataka i unapreñenje usluga
Sistematično upravljanje žalbama uključuje strukturisan prijam žalbi, evaluaciju i
adekvatan odgovor
48
Prilog 4
STANDARDI ZA RAZVRSTAVANJE MOTELA U KATEGORIJE
1
Oblast
Elementi
Red.
br.
Kriterijum
Bodovi za
izborne
elemente
SPOLJNI IZGLED OBJEKTA I HORTIKULTURNO UREĐENJE
Ureñene i održavane zelene
Hortikulturno
parkovske površine sa ureñenim
1
1
ureñenje
pešačkim komunikacijama i
platoima od čvrstog materijala
Materijali korišćeni u jednostavan
izgled
obradi površina
Standardan
2 standardnog
dobar izgled
1
izgled
kvaliteta, opšti utisak izgled višeg
2
odaje:
kvaliteta
Materijali korišćeni u obradi
Prvoklasan
površina visokog kvaliteta, opšti
3
3
izgled
utisak odaje usklañenost u obliku,
boji i materijalu
Obavezni
elementi po
kategorijama2
znak "M"3 znak
"/"4
1* 2* 3* 4*
M
M
M
M
/
/
/
M
/
/
M
/
M
PARKING I GARAŽE
4 Odnos broja parking mesta i broja soba
5
Odnos broja posebnih parking mesta za autobuse i teretna vozila u
odnosu na broj smeštajnih jedinica
1:1 - M M / /
2:1 1
MM
1:5 - M M / /
1:3 1
MM
Natkrivena parking mesta za putnička vozila gostiju koji koriste usluge
smeštaja
7 Obezbeñeno čuvanje vozila (čuvar ili video nadzor)
8 Odnos broja garažnih mesta i broja smeštajnih jedinica 1:5
6
ULAZI5
9 Glavni ulaz za goste odvojen od ulaza za robu i osoblje
10 Natkriven glavni ulaz za goste ili ulaz sa vetrobranom
PRIJEMNI HOL
11 Garnitura za sedenje
12 Vidno istaknute oznake za komunikacije i sadržaje motela (ulaz,
2
M
1
2
MM
M
1
1
M M M
M
1
MMM
- MMMM
recepcija, restoran, toaleti, informacije…)
13 Vidno istaknuto radno vreme restorana i drugih službi u motelu
1
MMM
RECEPCIJA
Deo prostora prijemnog hola (sto je prihvatljiv umesto
recepcijskog pulta)
Odvojen, nezavisan prostor recepcije sa recepcijskim
15
pultom
16 Kompjuterizovano recepcijsko poslovanje
17 Recepcija radi 24 sata
jedan strani
jezik
dva strana
18 Osoblje u smeni govori:
jezika
više od dva
strana jezika
19 Faks na raspolaganju gostima
20 Fotokopir aparat ili skener na raspolaganju gostima
21 Prihvatanje kreditnih kartica
22 Mogućnost zamene strane valute6
Mogućnost rezervacije putem elektronskih rezervacionih
23
sistema7
14
Usluge
recepcije
- MM / /
1
MM
2 MMM
- MMMM
- MM / /
1
M /
2
M
1 MMM
1
MM
- MMMM
3 MMM
3
LIFT8
5 nivoa10 i više
4 nivoa
24 Lift za goste9 za:
3 nivoa
2 nivoa
25 Lift za osoblje ili teretni lift za više od 3 nivoa
- M M / /
1
M /
2
M
3
4
M
RESTORAN SALA
Usluživanje
jela
Usluživanje
pića
18 sati
24 sata
Ponuda jela pripremljenih po posebnim standardima
27
(internacionalni, verski, dijetalni, vegetarijanski i dr.)
18 sati
28 Ponuda pića u restoran sali
24 sata
12 sati
29 Pića i napici u room service ponudi
16 sati
18 sati
30 Aperitiv bar11: radno vreme
24 sata
26 Vreme usluživanja jela
- MM / /
1
MM
2
M
- MMM /
1
M
1
M /
2
M
1
M /
2
M
SMEŠTAJNA JEDINICA12
jednokrevetne
31 sobe14
dvokrevetne
32 porodične sobe15
Minimalna
površina13
"studio"17
33
apartmana16 apartman bez
tipa
kuhinje18
apartman sa
kuhinjom19
Opremljenost
smeštajne jedinice
12
m2
16
14m2 2
m
18 20
2 boda za svaku
m2 m2
sobu, a najviše 8
2 boda za svaki
18 20
apartman, a najviše
m2 m2
8
3 boda za svaki
18 20
apartman, a najviše
m2 m2
9
4 boda za svaki
21 23
apartman, a najviše
m2 m2
12
-
Krevet minimalnih dimenzija 100x200cm ili
34 francuski krevet minimalnih dimenzija
140x200cm za jednu osobu
Francuski krevet20 minimalnih dimenzija
35
180x200cm za dve osobe21
36 Higijenski umetak za zaštitu madraca
37 Dečji krevet na zahtev gosta
38 Dodatni jastuk na zahtev gosta
39 Dva jastuka za svaki krevet odnosno gosta
40 Izbor jastuka od različitih materijala
41 Dodatni pokrivač na zahtev gosta
42 Prekrivač za svaki krevet
43 Služba buñenja
44 Budilnik u svim smeštajnim jedinicama
45 Čiviluk za garderobu
u delu ormana
46 Odlaganje kofera:
stalak za kofere
47 Garnitura za sedenje u sobi
Broj slobodnih
jedan
48 utikača u smeštajnoj
dva
jedinici
Najmanje jedan slobodan utikač sa stalnim
49 napajanjem koji nije povezan sa električnim
sistemom u smeštajnoj jedinici 22
Prekidač pored kreveta za regulisanje
50
kompletnog osvetljenje u smeštajnoj jedinici
51 Dodatno osvetljenje nad sobnim stolom
10
m2
14
m2
18
m2
22
m2
16
m2
20
m2
24
m2
22 24
m2 m2
22 24
m2 m2
25 27
m2 m2
1
M
1
M
1
MM
2
MM
1 MMM
2
3
- MMMM
1
MM
1
MM
1
1
M
- MM / /
1
MM
2
M
- MMM /
1
M
1
M
2
1
M
Klimatizacija24
Telekomunikacije u
smeštajnoj jedinici
52 Ogledalo za celu figuru
1
M
53 Dekoracija zidova
1 MMM
Inventarska lista, cenovnik usluga i kućni red
54 ispisani na srpskom i najmanje jednom stranom - M M M M
jeziku
Štampana obaveštenja na srpskom i najmanje
55 jednom stranom jeziku o sadržajima i uslugama 1 M M M
koje se nude gostu23
56 Prospekt motela
1
MM
57 Informacije o turističkim sadržajima regiona
1
Štampana obaveštenja "Ne uznemiravati"
58 "Molimo, pospremite" ispisana na srpskom i
1
MM
najmanje jednom stranom jeziku
na zahtev gosta
1 MM /
59 Pribor za pisanje
u svakoj smeštajnoj jedinici 2
M
na zahtev gosta
1 MM /
60 Pribor za šivenje
u svakoj smeštajnoj jedinici 2
M
Pribor za čišćenje
na zahtev gosta
1 MM /
61 obuće i kašika za
u svakoj smeštajnoj jedinici 2
M
cipele
62 Oprema za peglanje
2
63 Vreća za veš
1
M
Električni aparat za grejanje vode (za pravljenje
64
2
kafe, čaja) sa priborom
50% soba
2
M /
65 Bešumni minibar u:
svakoj sobi
3
M
Vrata sa zvučnom
50% smeštajnih jedinica
3
66 izolacijom ili dupla
svakoj smeštajnoj jedinici 4
vrata u:
67 Špijunka
2
68 Dodatna oprema za zaključavanje vrata
2
69 Elektronska brava
3
3
Prozori sa zvučnom 50% smeštajnih jedinica
70
izolacijom u:
svakoj smeštajnoj jedinici 4
Klimatizacija sa
25% smeštajnih jedinica
1 M / /
mogućnošću
50% smeštajnih jedinica
2
M /
71
individualnog
M
svakoj smeštajnoj jedinici 3
podešavanja u:
u sobi
- MM / /
sa mogućnošću
72 Telefon25
uspostavljanja direktnih
1
MM
telefonskih veza iz svake
smeštajne jedinice
73 Pristup internetu
2
M
74 Računar na zahtev gosta
75 Radio26
76 CD-Plejer
Audio i video sistem 77 DVD-Plejer
u smeštajnoj jedinici
25% soba
Televizor sa
78 daljinskim
50% soba
upravljačem u:
svakoj sobi
3
1
2
2
1
2
3
M
M / /
M /
M
79 Uputstvo za programe i aktuelni TV program
1
M
27
80 Satelitska antena
2
M
28
81 Kablovski priključak
2
M
SOS poziv ili telefon u kupatilu smeštajne
- MMMM
82
jedinice
Sigurnosni standardi
u smeštajnoj jedinici
Protivpožarni plan na vratima ili u blizini vrata
83
- MMMM
smeštajne jedinice
Odnos broja smeštajnih jedinica sa terasom 1:20 1
84 (balkonom) u odnosu na ukupan broj
1:10 2
smeštajnih jedinica
1: 5 3
Najmanje 30 % smeštajnih jedinica vidno
85
2
obeleženih za nepušače
KUPATILO U SASTAVU SMEŠTAJNE JEDINICE
86 Tuš kabina ili kada sa paravanom
87 Prostirka za noge
88 Bide
89 Adapter za struju 220/110V
90 Kozmetičko ogledalo
91 Sušači peškira
92 Pena za kupanje ili gel za tuširanje
93 Šampon
Opremljenost
Kozmetički artikli (npr. kapa za tuširanje,
kupatila
94 turpija za nokte, pribor za brijanje, četkica
za zube, pasta za zube, vlažne maramice)
95 Sredstvo za neutralisanje mirisa
96 Rezervni toalet papir
97 Higijenske vrećice
98 Dodatni peškir
99 Dnevna promena peškira na zahtev gosta
na zahtev gosta
100 Fen za kosu
u svakoj sobi ili kupatilu
KVALITET UREĐENJA I OPREME
2
1
2
1
1
2
1
1
1 bod za
svaki artikal,
a najviše 3
1
1
1
1
1
1
2
M
MM
MM
MMM
MMM
M
MM
MM
M
M / /
MM
jednostavnog kvaliteta
srednjeg kvaliteta
višeg kvaliteta i komfora
Prvoklasno ureñenje
Nameštaj iz manjih serija visokog kvaliteta.
102
i oprema
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Standardno ureñenje
Nameštaj iz velikih
101
i tipska oprema
serija
ČUVANJE VREDNOSTI (alternativno)
103 Mogućnost čuvanja vrednosti gostiju u motelskom sefu
Centralni sef sa pojedinačnim kasetama za čuvanje vrednosti gostiju
104
za najmanje 30% smeštajnih jedinica29
najmanje 20% smeštajnih
jedinica30
Pojedinačni sef za čuvanje vrednosti
105
najmanje 30% smeštajnih
u:
jedinica
svakoj smeštajnoj jedinici
-M / / /
1 M / /
2
M /
3
M
- MMM
2
M
2
M
3
4
POGODNOSTI ZA OSOBE SA UMANJENIM TELESNIM SPOSOBNOSTIMA31
Kategorija A32
5
Kategorija B33
6
34
106 Bez prepreka
Kategorija C
5
35
Kategorija D
5
36
Kategorija E
5
OSTALI SADRŽAJI, USLUGE I POGODNOSTI
107 Klimatizacija37 u zajedničkim prostorijama za goste
Internet u najmanje jednoj pristupnoj tački u objektu u okviru javnih
108
prostorija
Širokopojasni internet u najmanje jednoj pristupnoj tački u objektu u
109
okviru javnih prostorija
110 Dodatni televizor sa daljinskim upravljačem u apartmanu
111 Nošenje prtljaga gostiju
Aparat za čišćenje obuće u prijemnom holu ili u okviru
smeštajnog dela objekta
113 Čišćenje obuće gostiju
114 Prodavnica mešovite robe u blizini motela (do 1km)
112
115 Tuš kabina za goste koji ne koriste usluge smeštaja
116 Dnevne novine i časopisi na zahtev gosta
Prostorija u motelu opremljena TV-om sa daljinskim
117
upravljačem
118 Dodatni ugostiteljski sadržaji (nacionalni restoran, i
2 MMM
2
MM
3
2
2
M
MM
3
2
2 boda za svaku
tuš kabinu a
najviše 10
1
2 boda za svaki
M
MMM
MM
M
MMMM
specijalizovani restoran, picerija, poslastičarnica, snek
bar, pivnica, internet kafe i sl.)
119 Bašta ili terasa
120 Sala za sastanke (poslovni salon)
121 Turistička agencija
122 Banka
123 Pošta
124 Igralište za decu38
125 Fitnes prostorija sa najmanje četiri različite sprave
126 Solarijum
127 Masaža
128 Frizerski salon
otvoren
129 Bazen za plivanje
zatvoren
na udaljenosti do 2 km od
motela
130 Benzinska pumpa
uz motel
na udaljenosti do 5 km od
motela
131 Servis za pranje vozila
uz motel
na udaljenosti do 5 km od
Servis za popravku
motela
132
motornih vozila
uz motel
133 Mogućnost smeštaja kućnih ljubimaca
134 Sistematično anketiranje gostiju39
135 Sistematično upravljanje žalbama40
dobar
Pristup i saobraćajna
136
povezanost
odličan
dobar
137 Položaj objekta na lokaciji
odličan
Obaveze po osnovu izbornih elemenata
Motel
sadržaj, a
najviše 6
2 boda za svaki
sadržaj, a
najviše 6
3
3
3
3
3
4
3
2
3
8
10
-
M
MM
5
2
MM
MM
5
5
3
2
2
1
2
1
2
M
MM
MM
Minimalni broj bodova
30
50
70
90
________________
1
Motel je ugostiteljski objekat za smeštaj u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i
pića, lociran uz saobraćajnicu izvan naseljenog mesta namenjen kraćem zadržavanju
gostiju, sa najmanje 7 smeštajnih jedinica. Motel je funkcionalna celina koju čini jedna
grañevina, deo grañevine sa odvojenim pristupom i posebnim ulazom, horizontalnim i
vertikalnim komunikacijama ili više prostorno odvojenih, ali funkcionalno povezanih
grañevina. Motel nudi najmanje jedno parking mesto po smeštajnoj jedinici, informacije o
putevima i saobraćaju kao i servis automobila u okviru motela ili u neposrednoj blizini.
Kategorije izražene brojem zvezdica
Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju
4
Znak " / " - element se ne odnosi na naznačenu kategoriju
5
Kod motela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisane standarde za ulaze.
6
Služba menjačkih poslova ili elektronska menjačnica sa vidno istaknutom kursnom
listom
7
Jednostavan e-mail kontakt nije dovoljan.
8
Kod motela koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisane standarde za liftove.
9
Najmanje jedan lift, a za motele kapaciteta više od 60 smeštajnih jedinica najmanje dva
lifta za goste.
10
Lift za goste ima stanicu na svakom nivou koji koriste gosti. Pod nivoom se
podrazumevaju: podrum, suteren, prizemlje, polusprat, sprat i potkrovlje-mansarda.
Meñusprat (mezanin) se ne uzima u obzir. Ukoliko tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju
(premala svetla visina prostorije u kojoj bi trebala da bude stanica lifta), ne uzima se u
obzir ni potkrovlje (mansarda). Ako se podrum sastoji od više nivoa, uzimaju se u obzir
svi nivoi koje koriste gosti. Dva polusprata smatraju se jednim spratom (nivoom). Na
svakom drugom poluspratu je neophodna stanica lifta.
11
Aperitiv bar je izdvojen od restoran sale. Motel sa 1 i 2 zvezdice može da koristi
restoran salu za pružanje usluga pića.
12
U motelu postojanje smeštajne jedinice "porodična soba" i "apartman" nije obaveza.
13
Minimalna površina smeštajne jedinice obuhvata površine svih prostorija u okviru
smeštajne jedinice. Najmanje 80% od ukupnog broja soba ima minimalnu površinu za
odreñenu kategoriju. 20% soba može da ima površinu propisanu za jednu kategoriju
niže (osim sobe u motelu sa jednom zvezdicom), o čemu gost mora da bude obavešten.
14
Soba: spavaća soba sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo.
15
Porodična soba: dve spavaće sobe sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo
(kupatila).
16
Apartman je opremljen garniturom za sedenje, televizorom, telefonom i bešumnim mini
barom. Apartman tipa "studio" kao i apartman sa kuhinjom ne moraju da imaju bešumni
mini bar.
17
Apartman tipa "studio": jedna prostorija za dnevni boravak, spavanje i pripremanje
hrane i ručavanje i kupatilo. Oprema radne celine za pripremanje hrane i ručavanje:
termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom vodom, frižider,
kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem za pripremanje
i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev gosta.
18
Apartman bez kuhinje: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba) i kupatilo (kupatila). Za svaku dodatnu spavaću sobu,
minimalna površina apartmana se povećava za 5m2.
19
Apartman sa kuhinjom: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba), prostorija ili deo prostorije u okviru dnevnog boravka za
pripremanje hrane i ručavanje i kupatilo (kupatila). Oprema radne celine za pripremanje
hrane i ručavanje: termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom
vodom, frižider, kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem
za pripremanje i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev
gosta. Za svaku dodatnu spavaću sobu, minimalna površina apartmana se povećava za
5m2.
20
Pristup francuskom krevetu je omogućen sa obe strane kreveta
21
Smeštajna jedinica ima površinu dvokrevetne sobe.
22
Ako se isti aktivira karticom
2
3
Obaveštenja se odnose na radno vreme službi u motelu, cenovnik usluga i sl.
Centralna klimatizacija ili klima ureñaji. U objektima koji su zaštićena kulturna dobra, a
ne postoji mogućnost postavljanja klima ureñaja sa individualnim podešavanjem,
smeštajna jedinica ima ventilator.
25
Uz telefon se nalazi uputstvo za korišćenje telefona, imenik usluga i SOS brojevi
telefona u slučaju opasnosti na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku
26
Prijem radio programa može biti organizovan i putem TV prijemnika ili motelskog
centralnog telekomunikacionog sistema.
27
Ili kablovski priključak
28
Ili satelitska antena
29
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 20% smeštajnih jedinica
30
Ili centralni sef na recepciji sa pojedinačnim kasetama za čuvanje vrednosti u najmanje
30% smeštajnih jedinica
31
Pravila su bazirana na sporazumu sa nacionalnim udruženjem za zaštitu osoba sa
invaliditetom.
32
Osobe sa invaliditetom koje su delimično zavisne od motorizovanih invalidskih kolica ili
pratioca.
33
Osobe sa otežanim kretanjem kojima su stalno potrebna invalidskih kolica.
34
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim vidom.
35
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim sluhom.
36
Ispunjava uslove B, C, i D.
37
Centralna klimatizacija ili pojedinačni klima ureñaji
38
Opremljeno sa najmanje 4 različite vrste sprava za igranje (klackalice, ljuljaške,
tobogani, vrteške i sl.) i zaštićeno od saobraćaja.
39
Aktivno i sistematično praćenje mišljenja gostiju u vezi sa kvalitetom usluga
podrazumeva analizu nedostataka i unapreñenje usluga
40
Sistematično upravljanje žalbama uključuje strukturisan prijam žalbi, evaluaciju i
adekvatan odgovor
23
24
Prilog 5
STANDARDI ZA RAZVRSTAVANJE TURISTIČKOG NASELJA
U KATEGORIJE
1
Obavezni
elementi po
Bodovi za
kategorijama2
Oblast
Red.
Kriterijum
izborne
znak "M"3 znak
Elementi
br.
elemente
"/"4
1* 2* 3* 4* 5*
SPOLJNI IZGLED OBJEKTA I HORTIKULTURNO UREĐENJE
Ureñene i održavane zelene
Hortikulturno
parkovske površine sa ureñenim
1
1
M M M M
ureñenje
pešačkim komunikacijama i
platoima od čvrstog materijala
Standardan
Materijali korišćeni u jednostavan
2
M / / / /
izgled
obradi površina
izgled
standardnog
dobar izgled
kvaliteta, opšti utisak izgled višeg
odaje:
kvaliteta
Prvoklasan izgled
Ekskluzivan izgled
1
M
2
/
/
/
M
/
/
Materijali korišćeni u obradi površina visokog
3 kvaliteta, opšti utisak odaje usklañenost u obliku, 3
boji i materijalu
Materijali korišćeni u obradi površina najvišeg
4
4
kvaliteta, opšti utisak odaje ekskluzivnost
Spoljni izgled
Usklañeno sa ambijentalnim okruženjem i
objekata i organizacija 5
grañevinskim nasleñem podneblja
TN
2
M /
M
MMM
PARKING I GARAŽE5
1:5
1:4
6 Odnos broja parking mesta uz TN i broja smeštajnih jedinica 1:3
1:2
1:1
1:5
Odnos broja parking mesta u okviru TN i broja smeštajnih
7
jedinica6
1:4
8 Parking mesto uz objekat za smeštaj
Odnos broja natkrivenih parking mesta i broja parking mesta 1:2
9
uz TN
1:1
Odnos broja natkrivenih parking mesta i broja parking mesta 1:2
10
u okviru TN7
1:2
u blizini
11 Odnos broja garažnih mesta i broja smeštajnih jedinica 1:5 TN
uz TN
12 Uslužna služba parkiranja sa obezbeñenim čuvanjem vozila
1 M / / /
2
M / /
3
M /
4
M
5
4
M /
5
M
6
2
MM
3
3
M
4
3
4
2
M
ULAZI
13 Ulaz u TN odvojen za vozila i pešake8
1
MMM
9
14 Fizička prepreka (rampa) na ulazu za vozila
1
MM
Na ulazu u TN vidno istaknute oznake za komunikacije, objekte i
15 sadržaje u TN (ulaz, recepcija, smeštajne jedinice, restoran, sportski - M M M M M
tereni i objekti, prodavnica i sl.)
Na ulazu u TN vidno istaknut orijentacioni plan turističkog naselja
16 osvetljen noću, sa ucrtanim internim komunikacijama, objektima i
- MMMMM
ostalim sadržajima
INTERNE KOMUNIKACIJE10
17 Širina interne komunikacije za pristup vozilima do Jednosmerne
2,5
- MM / / /
objekata TN
Dvosmerne
m
3,0
m
6,0
m
18 Natkriven pristup11 za vozila ispred ulaza u prijemni hol TN
PRIJEM GOSTIJU
19 Glavni ulaz za goste odvojen od ulaza za robu i osoblje
Natkriven glavni ulaz za goste ili ulaz sa vetrobranom u
20
prijemni hol
21 Garnitura za sedenje
Orijentacioni plan TN sa ucrtanim internim
22
komunikacijama, objektima i ostalim sadržajima
Prijemni
Vidno istaknute informacije o sadržajima i uslugama koje
hol
se nude gostu sa istaknutim radnim vremenom službi u
23
TN i u okolini, red vožnje javnih sredstava prevoza
ispisane na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku,
24 Usluga pića u prijemnom holu - lobiju
25 Prostorija za privremeno odlaganje prtljaga
26 Kišobran na recepciji
Deo prostora prijemnog hola (sto je prihvatljiv umesto
27
recepcijskog pulta)
Recepcija
Odvojen, nezavisan prostor recepcije sa recepcijskim
28
pultom
29 Kompjuterizovano recepcijsko poslovanje
12 sati
30 Recepcija radi
18 sati
24 sata
jedan strani jezik
31 Osoblje u smeni govori
dva strana jezika
Usluge
više od dva strana jezika
recepcije 32 Faks na raspolaganju gostima
33 Fotokopir aparat ili skener na raspolaganju gostima
34 Prihvatanje kreditnih kartica
35 Mogućnost zamene strane valute12
Mogućnost rezervacije putem elektronskih rezervacionih
36
sistema13
1
MMM
2
2
M
1
MMMM
1
MM
1
MMMM
1
MMM
- MMMMM
2
2
1
MM
- MM
1
MMM
2 MMMM
- MM / / /
1
MM /
2
M
- MM / / /
1
MM /
2
M
1 MMMM
1
MMM
1 MMMM
3
M
3
LIFT14
37 Lift za goste15 za:
5 nivoa16 i više
4 nivoa
3 nivoa
- MM / / /
1
M / /
2
MM
2 nivoa
38 Dodatni lift za goste iznad minimuma
39 Lift za osoblje ili teretni lift za više od 3 nivoa
RESTORAN SALA17
2 sata
18
40 Vreme usluživanja obroka
3 sata
na zahtev gosta
19
41 Prošireni doručak
Usluživanje
doručka
42 Švedski sto20
43 Najmanje dva meni-a po izboru
44 Najmanje tri meni-a po izboru i jela po porudžbini
Ponuda jela pripremljenih po posebnim standardima
45
(internacionalni, verski, dijetalni, vegetarijanski i dr.)
16 sati
46 Ponuda pića u restoran sali
24 sata
Usluživanje
12 sati
pića
47 Aperitiv bar21: radno vreme
16 sati
24 sata
3
5
4
MM
- MM / / /
1
MMM
2
MM
- MM / / /
1
M / /
- MM
1
MMM
2
M
- MMMMM
1
1
M / /
2
MM
3
SMEŠTAJNA JEDINICA22
jednokrevetne
-
dvokrevetne
-
48 sobe24
Minimalna
površina23
49 porodične sobe25
50 apartmana26 tipa
Opremljenost
smeštajne
jedinice
"studio"27
-
apartman bez kuhinje28
-
apartman sa kuhinjom29
-
Krevet minimalnih dimenzija 100x200cm ili
51 francuski krevet minimalnih dimenzija
140x200cm za jednu osobu
Francuski krevet30 minimalnih dimenzija
52
180x200cm za dve osobe31
Krevet minimalnih dimenzija 100x240 cm za
jednu osobu ili dodatak za produženje
53
kreveta na zahtev gosta za 5% ukupnog
broja kreveta
54 Higijenski umetak za zaštitu madraca
55 Dečji krevet na zahtev gosta
10
m2
14
m2
18
m2
18
m2
18
m2
21
m2
12
m2
16
m2
20
m2
20
m2
20
m2
23
m2
14
m2
18
m2
22
m2
22
m2
22
m2
25
m2
16
m2
20
m2
24
m2
24
m2
24
m2
27
m2
18
m2
22
m2
26m2
26
m2
26
m2
29
m2
1
M
M
1
M
M
1
1
2
M
M M
M M
M
M
56 Dodatni jastuk na zahtev gosta
57 Dva jastuka za svaki krevet odnosno gosta
58 Izbor jastuka od različitih materijala
59 Dodatni pokrivač na zahtev gosta
60 Prekrivač za svaki krevet
61 Usluge buñenja
62 Budilnik u svim smeštajnim jedinicama
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
1
M M M
2
3
- M M M M
1
M M
1
M
1
Dodatno pospremanje smeštajne jedinice
uveče
Promena posteljine na zahtev gosta
Čiviluk za garderobu
Stalak za kofere
Garnitura za sedenje u sobi
Broj slobodnih utikača jedan
u smeštajnoj jedinici
dva
Najmanje jedan slobodan utikač sa stalnim
napajanjem koji nije povezan sa električnim
sistemom u smeštajnoj jedinici32
Prekidač pored kreveta za regulisanje
kompletnog osvetljenje u smeštajnoj jedinici
Dodatno osvetljenje nad sobnim stolom
Ogledalo za celu figuru
Dekoracija zidova
Inventarska lista, cenovnik usluga i kućni red
ispisani na srpskom i najmanje jednom
stranom jeziku
Štampana obaveštenja na srpskom i najmanje
jednom stranom jeziku o sadržajima i
uslugama koje se nude gostu33
Prospekt TN
Informacije o turističkim sadržajima regiona
Štampana obaveštenja "Ne uznemiravati"
"Molimo, pospremite" ispisana na srpskom i
najmanje jednom stranom jeziku
na zahtev gosta
Pribor za pisanje
u svakoj smeštajnoj
jedinici
na zahtev gosta
Pribor za šivenje
u svakoj smeštajnoj
jedinici
na zahtev gosta
Pribor za čišćenje
obuće i kašika za
u svakoj smeštajnoj
1
M
M
M
M
M
M
M
1
MM
1
MM
1
MMM
2
MM
- MMM / /
1
MM
1
M
2
M
1
1
1
MM
MMM
MMMM
- MMMMM
1
MMMM
1
1
MMM
M
1
MMM
1
MM / /
2
MM
1
MM / /
2
MM
1
MM / /
2
MM
cipele
jedinici
82 Dnevne novine na zahtev gosta
83 Časopisi na zahtev gosta
84 Oprema za peglanje
85 Vreća za veš
Električni aparat za grejanje vode (za
86
pravljenje kafe, čaja) sa priborom
50% soba
87 Bešumni minibar u:
svakoj sobi
50% smeštajnih
Vrata sa zvučnom
jedinica
88 izolacijom ili dupla
svakoj smeštajnoj
vrata u:
jedinici
89 Špijunka
90 Dodatna oprema za zaključavanje vrata
50% smeštajnih
jedinica
Prozori sa zvučnom
91
izolacijom u:
svakoj smeštajnoj
jedinici
25% smeštajnih
jedinica
Klimatizacija sa
mogućnošću
50% smeštajnih
Klimatizacija34
92
individualnog
jedinica
podešavanja u:
svakoj smeštajnoj
jedinici
u sobi
sa mogućnošću
uspostavljanja
93 Telefon35
direktnih telefonskih
veza iz svake
Telekomunikacije u
smeštajne jedinice
smeštajnoj jedinici
94 Pristup internetu
na zahtev gosta
95 Računar
u svakoj smeštajnoj
jedinici
36
Audio i video sistem 96 Radio
u smeštajnoj
97 CD-Plejer
jedinici
98 DVD-Plejer
25% soba
Televizor sa daljinskim
99
50% soba
upravljačem u:
svakoj sobi
100 Uputstvo za programe i aktuelni TV program
101 Satelitska antena37
1
2
2
1
M
M
MM
2
2
3
M / /
MM
3
4
2
2
3
4
1
M / / /
2
MM /
3
M
- MM / / /
1
MMM
2
3
MM
M
4
1
2
2
1
2
3
1
2
MM
M
M
M / / /
M / /
MM
MM
MM
Sigurnosni
standardi u
smeštajnoj jedinici
102 Kablovska antena38
Plaćeni kanali uz mogućnost blokiranja kanala
103
sa cenovnikom usluga
SOS poziv ili telefon u kupatilu smeštajne
104
jedinice
Protivpožarni plan na vratima ili u blizini vrata
105
smeštajne jedinice
Odnos broja smeštajnih 1:20
jedinica sa terasom
1:10
106 (balkonom) u odnosu
na ukupan broj
1: 5
smeštajnih jedinica
Najmanje 30 % smeštajnih jedinica vidno
107
obeleženih za nepušače
2
MM
2
- MMMMM
- MMMMM
1
2
3
2
KUPATILO U SASTAVU SMEŠTAJNE JEDINICE
Najmanje 30% smeštajnih jedinica
108
3
opremljeno odvojenim toaletom
Opremljenost 109 Tuš kabina ili kada sa paravanom
2
MM
kupatila
110 Prostirka za noge
MMM
111 Bide
2
112 Adapter za struju 220/110V
1
MM
113 Kozmetičko ogledalo
1
M
114 Sušači peškira
2
115 Pena za kupanje ili gel za tuširanje
1
MMMM
116 Šampon
1
MMMM
Kozmetički artikli (npr. kapa za tuširanje,
1 bod za
117 turpija za nokte, pribor za brijanje, četkica svaki artikal,
MM
za zube, pasta za zube, vlažne maramice) a najviše 3
118 Sredstvo za neutralisanje mirisa
1
MMM
119 Rezervni toalet papir
1
MM
120 Higijenske vrećice
1
MMM
121 Dodatni peškir
1
MM
122 Dnevna promena peškira na zahtev gosta
1
M
na zahtev gosta
2
M /
123 Bade mantil u svakoj smeštajnoj
3
M
jedinici
na zahtev gosta
2
M /
124 Papuče
u svakoj smeštajnoj
3
M
jedinici
na zahtev gosta
1
M / / /
125 Fen za kosu
u svakoj sobi ili kupatilu
2
MMM
126 Vaga
1
127 Stolica u kupatilu
128 Radio ozvučenje u kupatilu
2
2
KVALITET UREĐENJA I OPREME
jednostavnog kvaliteta - M / / / /
srednjeg kvaliteta
1 M / / /
višeg kvaliteta i komfora 2
M / /
Prvoklasno ureñenje
Nameštaj iz manjih serija visokog kvaliteta.
130
3
M /
i oprema
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Nameštaj jedinstvenog dizajna (stilski ili
Ekskluzivno
moderan) najvišeg kvaliteta (luksuzan) i
131
4
M
ureñenje i oprema
komfora.
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Standardno
ureñenje i tipska
oprema
Nameštaj iz velikih
129
serija
ČUVANJE VREDNOSTI (alternativno)
132 Mogućnost čuvanja vrednosti gostiju u recepcijskom sefu
Centralni sef sa pojedinačnim kasetama za čuvanje vrednosti gostiju
133
za najmanje 30% smeštajnih jedinica39
najmanje 20% smeštajnih
jedinica40
Pojedinačni sef za čuvanje
134
najmanje 30% smeštajnih
vrednosti u:
jedinica41
svakoj smeštajnoj jedinici
1 M
2
MMM
2
M / /
3
M /
4
M
POGODNOSTI ZA OSOBE SA UMANJENIM TELESNIM SPOSOBNOSTIMA42
Kategorija A43
5
44
Kategorija B
6
45
135 Bez prepreka
Kategorija C
5
46
Kategorija D
5
Kategorija E47
5
OSTALI SADRŽAJI, USLUGE I POGODNOSTI
136 Klimatizacija u zajedničkim prostorijama za goste
Internet u najmanje jednoj pristupnoj tački u objektu u okviru javnih
137
prostorija
Širokopojasni internet u najmanje jednoj pristupnoj tački u objektu u
138
okviru javnih prostorija
139 Dodatni televizor sa daljinskim upravljačem u apartmanu
140 Vratar
141 Domaćin TN
142 Nošenje prtljaga gosta
2
2
MMM
2
MMM
3
2
2
3
M
M
MMM
Aparat za čišćenje obuće u prijemnom holu ili u okviru
2
MMM
smeštajnog dela objekta
144 Čišćenje obuće gostiju
3
M
145 Pranje i peglanje rublja gostiju
3
MM
146 Hemijsko čišćenje
3
M
147 Usluge šivenja
2
148 Prevoz gostiju
3
Prodaja karata ili biletarnica na recepciji (za pozorište,
149
2
koncerte, javni prevoz, itd)
Prostorija u hotelu opremljen TV-om sa daljinskim
150
MMMMM
upravljačem
Dodatni ugostiteljski sadržaji (nacionalni restoran,
2 boda za
151 specijalizovani restoran, picerija, poslastičarnica, snek svaki sadržaj,
bar, pivnica, internet kafe i sl.)
a najviše 6
2 boda za
152 Bašta ili terasa
svaki sadržaj,
a najviše 6
153 Sala za sastanke (poslovni salon)
3
154 Prostorija za banket
3
155 Sala za konferencije
5
3 boda za
156 Animacija i zabava (diskoteka, noćni klub, kazino i sl.) svaki sadržaj,
a najviše 6
2 boda za
157 Butici i trgovine
svaki sadržaj,
a najviše 6
158 Biblioteka (izdvojena prostorija)
3
159 Turistička agencija
3
160 Banka
3
161 Pošta
3
162 Prostorija za igru dece
3
48
163 Igralište za decu
3
164 Obezbeñeno profesionalno osoblje za čuvanje dece
2
165 Animator
2
166 Obezbeñene lekarske usluge
2
2 bod za svaki
Sportsko-rekreativni sadržaji (bilijar, stoni tenis,
167
sadržaj, a
kuglana,...)
najviše 6
3 boda za
Kapaciteti za sport i rekreaciju49 (tereni, sportske sale i
168
svaki sadržaj,
sl.)
a najviše 9
169 Fitnes prostorija sa najmanje četiri različite sprave
4
170 Solarijum
3
171 Masaža
2
143
172 Bazen za masažu (ñakuzi)
173 Parno kupatilo
174 Sauna
175 Kozmetički salon
176 Frizerski salon
177 Odeljenje za vodenu terapiju
otvoren
zatvoren
otvoren
179 Bazen za plivanje za decu
zatvoren
Iznajmljivanje sportske opreme (npr. ski oprema,
180
bicikl, kajak i dr.)
181 Ureñena plaža ili travnjak (park) za goste TN
182 Mogućnost smeštaja kućnih ljubimaca
183 Mogućnost pristupa za autobus do ulaza u TN
184 Mogućnost pristupa za autobus u TN
185 Sistematično anketiranje gostiju50
186 Sistematično upravljanje žalbama51
dobar
187 Pristup i saobraćajna povezanost
odličan
dobar
188 Položaj objekta na lokaciji
odličan
ekskluzivan
178 Bazen za plivanje
Obaveze po osnovu izbornih elemenata
Turističko naselje
3
4
4
3
3
5
8
10
4
6
2
3
3
2
3
2
2
1
2
1
2
3
Minimalni broj bodova
30 50 70 90
110
Turističko naselje (u daljem tekstu TN) je ugostiteljski objekat predstavljen skupom
grañevinski izdvojenih objekata za smeštaj i ishranu minimalnog kapaciteta od 25
smeštajnih jedinica.
U sastavu turističkog naselja se nalazi više odvojenih funkcionalno i grañevinski
povezanih celina.
Turističko naselje, pored smeštajnih jedinica mora da ima centralnu recepciju,
ugostiteljske, sportsko-rekreativne, zabavne i druge objekte i sadržaje koji su prilagoñeni
uslovima destinacije.
Turističkim naseljem kao celinom upravlja ugostitelj.
U okviru turističkog naselja u samostalnim poslovnim objektima i prostorijama mogu da
posluju i drugi privredni subjekti i fizička lica, koja obavljaju razne vrste delatnosti
(ugostiteljske, turističke, trgovačke, zanatske), uz obaveznu saglasnost ugostitelja koji
upravlja turističkim naseljem.
Turističko naselje koje u svom sastavu ima preko 80% smeštajnih jedinica vrste
apartman može da nosi naziv "apartmansko naselje".
2
Kategorije izražene brojem zvezdica
3
Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju
4
Znak " / " - element se ne odnosi na naznačenu kategoriju
1
Obaveza postojanja parkinga i garaža ne odnosi se na objekte locirane na prostoru
zaštićenog prirodnog dobra ili nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline.
6
Odnosi se na TN u koje je dozvoljen ulaz motornim vozilom
7
Odnosi se na TN u koje je dozvoljen ulaz motornim vozilom
8
Odnosi se na TN u koje je dozvoljen ulaz motornim vozilom
9
Odnosi se na TN u koje je dozvoljen ulaz motornim vozilom
10
Širina interne komunikacije i obaveza natkrivenog pristupa za vozila ispred ulaza u
prijemni hol odnosi se na TN u koje je dozvoljen pristup vozilima
11
Obaveza natkrivenog pristupa za vozila ispred ulaza u prijemni hol ne odnosi se na
objekte locirane na prostoru zaštićenog prirodnog dobra ili nepokretnog kulturnog dobra i
njegove zaštićene okoline.
12
Služba menjačkih poslova ili elektronska menjačnica sa vidno istaknutom kursnom
listom
13
Jednostavan e-mail kontakt nije dovoljan.
14
Kod TN koje posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisane standarde za liftove.
15
Najmanje jedan lift, a za TN kapaciteta više od 50 smeštajnih jedinica najmanje dva
lifta za goste.
16
Lift za goste ima stanicu na svakom nivou koji koriste gosti. Pod nivoom se
podrazumevaju: podrum, suteren, prizemlje, polusprat, sprat i potkrovlje-mansarda.
Meñusprat (mezanin) se ne uzima u obzir. Ukoliko tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju
(premala svetla visina prostorije u kojoj bi trebala da bude stanica lifta), ne uzima se u
obzir ni potkrovlje (mansarda). Ako se podrum sastoji od više nivoa, uzimaju se u obzir
svi nivoi koje koriste gosti. Dva polusprata smatraju se jednim spratom (nivoom). Na
svakom drugom poluspratu je neophodna stanica lifta.
17
Obaveza postojanja restoran sale odnosi se na TN u kojima uz usluge smeštaja,
ugostitelj pruža i usluge ishrane i pića
18
Za TN u kojima se pružaju samo usluge doručka: vreme usluživanja doručka
19
Izbor mlečnih i suhomesnatih proizvoda i jela od jaja, žitarica, napitak (kafa, čaj i sl.),
voćni sok, voće ili voćna salata. Doručak poslužuje konobar.
20
Samoposluživanje sa najmanje istim izborom proizvoda kao i prošireni doručak.
21
Aperitiv bar je izdvojen od restoran sale. TN u kojem se pružaju samo usluge doručka
može da koristi prostoriju za usluživanje doručka za pružanje usluga pića.
22
U TN postojanje smeštajne jedinice "porodična soba" i "apartman" nije obaveza.
Ukoliko TN nosi naziv "apartmansko naselje", postojanje smeštajne jedinice "soba" i
"porodična soba" nije obaveza.
23
Minimalna površina smeštajne jedinice obuhvata površine svih prostorija u okviru
smeštajne jedinice. Najmanje 80% od ukupnog broja soba ima minimalnu površinu za
odreñenu kategoriju. 20% soba može da ima površinu propisanu za jednu kategoriju
niže (osim sobe u hotelu sa jednom zvezdicom), o čemu gost mora da bude obavešten.
Kod TN koje posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do odstupanja
u odnosu na propisane standarde za minimalne površine smeštajnih jedinica.
24
Soba: spavaća soba sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo.
25
Porodična soba: dve spavaće sobe sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo
(kupatila).
26
Apartman je opremljen garniturom za sedenje, televizorom, telefonom i bešumnim mini
barom. Apartman tipa "studio" kao i apartman sa kuhinjom ne moraju da imaju bešumni
mini bar.
27
Apartman tipa "studio": jedna prostorija za dnevni boravak, spavanje i pripremanje
hrane i ručavanje i kupatilo. Oprema radne celine za pripremanje hrane i ručavanje:
termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom vodom, frižider,
5
kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem za pripremanje
i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev gosta.
28
Apartman bez kuhinje: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba) i kupatilo (kupatila). Za svaku dodatnu spavaću sobu,
minimalna površina apartmana se povećava za 5m2.
29
Apartman sa kuhinjom: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba), prostorija ili deo prostorije u okviru dnevnog boravka za
pripremanje hrane i ručavanje i kupatilo (kupatila). Oprema radne celine za pripremanje
hrane i ručavanje: termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom
vodom, frižider, kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem
za pripremanje i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev
gosta. Za svaku dodatnu spavaću sobu, minimalna površina apartmana se povećava za
5m2.
30
Pristup francuskom krevetu je omogućen sa obe strane kreveta
31
Smeštajna jedinica ima površinu dvokrevetne sobe.
32
Ako se isti aktivira karticom
33
Obaveštenja se odnose na radno vreme službi u TN, cenovnik usluga i sl.
34
Centralna klimatizacija ili klima ureñaji. U objektima koji su zaštićena kulturna dobra, a
ne postoji mogućnost postavljanja klima ureñaja sa individualnim podešavanjem,
smeštajna jedinica ima ventilator.
35
Uz telefon se nalazi uputstvo za korišćenje telefona, imenik usluga i SOS brojevi
telefona u slučaju opasnosti na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku
36
Prijem radio programa može biti organizovan i putem TV prijemnika ili centralnog
telekomunikacionog sistema u TN.
37
Ili kablovska antena
38
Ili satelitska antena
39
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u smeštajnoj jedinici
40
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 20% smeštajnih jedinica
41
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 30% smeštajnih jedinica
42
Pravila su bazirana na sporazumu sa nacionalnim udruženjem za zaštitu osoba sa
invaliditetom.
43
Osobe sa invaliditetom koje su delimično zavisne od motorizovanih invalidskih kolica ili
pratioca.
44
Osobe sa otežanim kretanjem kojima su stalno potrebna invalidskih kolica.
45
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim vidom.
46
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim sluhom.
47
Ispunjava uslove B, C, i D.
48
Opremljeno sa najmanje 4 različite vrste sprava za igranje (klackalice, ljuljaške,
tobogani, vrteške i sl.) i zaštićeno od saobraćaja.
49
Raznovrsnost sportskih i rekreacionih kapaciteta i usluga zavisi od lokacije TN i
pretežne vrste sporta (teniski, golf, mini golf, skvoš, odbojkaški, fudbalski, skijaški, tereni
za jahanje, biciklističke staze itd.).
50
Aktivno i sistematično praćenje mišljenja gostiju u vezi sa kvalitetom usluga
podrazumeva analizu nedostataka i unapreñenje usluga
51
Sistematično upravljanje žalbama uključuje strukturisan prijam žalbi, evaluaciju i
adekvatan odgovor
Prilog 6
STANDARDI ZA RAZVRSTAVANJE KAMPA U KATEGORIJE
1
Oblast Red.
Elementi br.
Kriterijum
Bodovi za
izborne
elemente
Obavezni elementi po
kategorijama2 znak "M"3
znak "/"4
1*
2*
3*
4*
PARKING
1
2
3
4
5
1:4
Odnos broja parking mesta
1:3 1
uz kamp i broja kamp
1:2 2
parcela 5
1:1 3
Odnos broja parking mesta 1:5 4
u okviru kampa i broja kamp
1:4 5
parcela
Jedno parking mesto uz kamp
6
mesto za 1/10 broja kamp
parcela
1:2 2
Odnos broja natkrivenih
parking mesta i broja
1:1 3
parking mesta uz kamp
Odnos broja natkrivenih
1:2 3
parking mesta i broja
parking mesta u okviru
1:1 4
kampa
M
/
M
ULAZI
6 Ulaz u kamp odvojen za vozila i pešake
7 Fizička prepreka (rampa) na ulazu za vozila
Prilagoñen pristup za osobe sa umanjenim telesnim sposobnostima
8
kampu i kamp parceli
Na ulazu u kamp vidno istaknute oznake za komunikacije, objekte i
9 sadržaje u kampu (ulaz, recepcija, kamp parcele, toalete, restoran,
sportsko-rekreativni i zabavni sadržaji, maloprodajni objekti, i sl.)
PRIJEM GOSTIJU
Prostorija za prijem gostiju (sto je prihvatljiv umesto
10
recepcijskog pulta)
Prostorija za prijem gostiju opremljena garniturom za
11
sedenje (sto je prihvatljiv umesto recepcijskog pulta)
Prostorija za prijem gostiju opremljena recepcijskim pultom i
12
garniturom za sedenje
Recepcija
Vidno istaknute informacije o sadržajima i uslugama koje se
13 nude gostu u kampu i u okolini ispisane na srpskom i
najmanje jednom stranom jeziku
14 Informacije o turističkim sadržajima regiona
Usluge
15 Recepcija radi
12 sati
/
/
M
/
/
/
M
M
M
1
1
MM
M
2
MM
- MMMM
1
M / /
2
M /
3
M
- MMMM
1
- MM / /
recepcije
18 sati
24 sata
jedan strani jezik
16 Osoblje govori
dva strana jezika
17 PTT usluge (poštansko sanduče i sl.)
18 Faks na raspolaganju gostima
19 Usluge primanja i slanja elektronske pošte
20 Usluge interneta
Mogućnost korišćenja recepcijskog sefa za čuvanje
21
vrednosti gostiju
22 Prihvatanje kreditnih kartica
23 Mogućnost zamene strane valute6
Mogućnost rezervacije putem elektronskih rezervacionih
24
sistema7
1
M /
2
M
- MM / /
1
MM
1
M
1
M
1
2
M
1
M
1
3
MM
3
KAMP PARCELA
25 Minimalna površina8
26
-
50
m2
60
m2
65
m2
70
m2
Odnos broja kamp kućica (bungalova) u odnosu na broj 1:20 1
kamp parcela
1:10 2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
27 Mogućnost priključka na struju za:
30% kamp parcela
50% kamp parcela
75% kamp parcela
svaka kamp parcela
- M / / /
1
M / /
2
M /
3
M
SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE I ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE9
Snabdevanje vodom za
40 kamp
piće i za održavanje
Jedna pumpa ili česma10 za vodu parcela
28
higijene na otvorenom
za piće na:
20 kamp
prostoru
parcela
20 kamp
parcela
15 kamp
Jedna slavina nad umivaonikom11 parcela
29
na:
10 kamp
parcela
5 kamp
parcela
30 Svi umivaonici natkriveni
75 kamp
31 Jedan tuš 12 na:
parcela
- MM / /
1
MM
-M / / /
1
M / /
2
M /
3
M
4
M
-M / / /
50 kamp
parcela
30 kamp
parcela
20 kamp
parcela
40 kamp
Jedna slavina nad praonikom za parcela
32
noge13 na:
20 kamp
parcela
Toaleti za žene i toaleti za
50 kamp
muškarce
parcela
40 kamp
Po jedna slavina nad
umivaonikom sa toplom vodom14 u parcela
33
toaletu za žene i u toaletu za
30 kamp
muškarce na:
parcela
20 kamp
parcela
50 kamp
parcela
40 kamp
Jedna utičnica za električne
parcela
34 aparate (sa naznakom napona
30 kamp
struje) uz umivaonik na:
parcela
20 kamp
parcela
30 kamp
parcela
20 kamp
Po jedna WC kabina15 u toaletu za parcela
35
žene i u toaletu za muškarce na: 15 kamp
parcela
10 kamp
parcela
100
kamp
parcela
Jedan pisoar 16 u toaletu za
36
50 kamp
muškarce na:
parcela
40 kamp
parcela
tuš kabina sa toplom
50 kamp
37 Po jedna
vodom17 u toaletu za žene i u
parcela
toaletu za muškarce na:
40 kamp
parcela
1
M / /
2
M /
3
M
1
M /
2
M
-M / / /
1
M / /
2
M /
3
M
-M / / /
1
M / /
2
M /
3
M
-M / / /
1
M / /
2
M /
3
M
- MM / /
1
M /
2
M
-M / / /
1
M / /
Toaleti za bebe i decu18
Toaleti za osobe sa
umanjenim telesnim
sposobnostima19
30 kamp
parcela
20 kamp
parcela
500
kamp
parcela
Jedan umivaonik, jedna WC šolja
400
za decu prikladne visine i veličine,
38
mesto za tuširanje dece i prostor kamp
parcela
za presvlačenje beba na:
300
kamp
parcela
200
kamp
parcela
Jedan umivaonik, jedna WC
39
kabina i jedna tuš kabina na
100
kamp
parcela
2
M /
3
M
1
2
M /
3
M
1
M /
2
M
PRAONICI ZA POSUĐE20
40 Jedna slavina nad praonikom za posuñe na:
41
Jedna slavina nad praonikom za posuñe sa toplom
vodom na:
25 kamp
parcela
20 kamp
parcela
15 kamp
parcela
10 kamp
parcela
75 kamp
parcela
50 kamp
parcela
30 kamp
parcela
20 kamp
parcela
42 Svi praonici za posuñe natkriveni
PROSTOR ZA ČUVANJE, PRIPREMANJE I KONZUMIRANJE HRANE
Jedan
75 kamp parcela
43 rashladni
50 kamp parcela
ureñaj 21 na:
pripremanje hrane opremljen stolovima za pripremu
44 Natkriven
prostor22 za:
hrane i posudama za otpatke sa poklopcem
-M / / /
1
M / /
2
M /
3
M
-M / / /
1
M / /
2
M /
3
M
4
MM
- MM / /
1
MM
1
M / /
45
Jedan šporet
ili rešo23 na:
pripremanje i konzumiranje hrane opremljen stolovima
za pripremu hrane, stolicama ili klupama uz sto za
konzumiranje hrane i posudama za otpatke sa
poklopcem
40 kamp parcela
20 kamp parcela
PRANJE I PEGLANJE RUBLJA I ODEĆE GOSTIJU
50 kamp parcela
40 kamp parcela
Jedna slavina nad
46
praonikom za rublje na:
30 kamp parcela
20 kamp parcela
Praonici za
100 kamp parcela
rublje24
Jedna slavina nad
75 kamp parcela
47 praonikom za rublje sa
50 kamp parcela
toplom vodom na:
25 kamp parcela
48 Svi praonici za rublje natkriveni
200 kamp parcela
150 kamp parcela
Mašina za pranje
Jedna mašina za pranje
49
rublja
rublja na:
100 kamp parcela
75 kamp parcela
na zahtev gosta
Oprema za
uz sto (dasku) za
50 Pegla
peglanje rublja
peglanje u natkrivenom
gostiju
prostoru
51 Usluge pranja i peglanja rublja gostiju
2
MM
1
2
M /
M
-M / / /
1 M / /
2
M /
3
M
-M / / /
1 M / /
2
M /
3
M
4
M
-M / / /
1 M / /
2
M /
3
M
1 M / /
2
MM
3
PRAŽNJENJE PRENOSIVIH HEMIJSKIH TOALETA
75 kamp
sa septičkom jamom na ispiranje preko
parcela
slavine s hladnom vodom i produžnim
50 kamp
fleksibilnim crevom za ispiranje na:
Kabina za pražnjenje
parcela
prenosivih hemijskih 52
75 kamp
toaleta 25
parcela
sa samočistećom septičkom jamom na:
50 kamp
parcela
-M / / /
1
M / /
2
M /
3
M
KVALITET UREĐENJA
Interne
komunikacije
Hortikulturno
2,5
- MM / /
m
3,0
1
MM
m
54 Ureñene i održavane zelene i parkovske površine sa 1 M M M
Jednosmerne interne komunikacije za pristup
53
vozilima do kamp parcele širine najmanje
ureñenje
ureñenim pešačkim komunikacijama i platoima od
čvrstog materijala
OSTALI SADRŽAJI, USLUGE I POGODNOSTI
Jedan protivpožarni aparat na svakih 50 kamp parcela
postavljeni na vidljivom i lako pristupačnom mestu sa vidno
55
istaknutim uputstvom za rukovanje na srpskom i najmanje
jednom stranom jeziku i plan evakuacije
56 Razglasni ureñaji za davanje obaveštenja gostima
1
Oprema za spasavanje u kampu lociranom uz vodene
57 površine sa vidno istaknutim uputstvom za pružanje
pomoći na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku
58 Dežurni spasilac u kampu lociranom uz vodene površine
59 Mogućnost punjenja plinskih boca
1
60 Zajednički prostor za boravak
1
Natkriven zajednički prostor ili prostorija za boravak
61
2
opremljena TV-om sa daljinskim upravljačem
Mogućnost iznajmljivanja kamp opreme (šatori, stolovi,
2
62
stolice, ležaljke, suncobrani)
63 Mogućnost iznajmljivanja sportske opreme i rekvizita
2
Obezbeñene usluge održavanja i popravke (servisiranja)
64
2
sportske i kamp opreme
65 Maloprodajni objekat
66 Otvoreni tržni centar
1
Ugostiteljski objekat
2 boda za
67 (nacionalni restoran, specijalizovani restoran, picerija,
svaki sadržaj,
poslastičarnica, snek bar, pivnica i sl.)
a najviše 6
68 Igralište za decu26u izdvojenom delu kampa
69
Kapaciteti za sport i rekreaciju27 (tereni, sportske sale i
sl.)
Sportsko-rekreativni sadržaji (bilijar, stoni tenis,
70 kuglana, automati za igru, zid za penjanje, tobogani,
skakaonice i dr.)
otvoren
71 Bazen za plivanje
zatvoren
otvoren
72 Bazen za decu
zatvoren
73 Ureñena plaža ili travnjak (park) za goste kampa
74 Škola sportova
Najmanje jedna osoba koja radi u kampu osposobljena
75
za pružanje prve pomoći
76 Zdravstveni radnik zaposlen na službi u kampu tokom 8
MMMM
M
MMMM
MMMM
MMM
MM
M
MM
MM
M
MMMM
MMM
3
3 boda za svaki
sadržaj, a najviše
9
2 boda za svaki
sadržaj, a najviše
8
4
6
2
3
2
1
2
M
MMM
M
sati u 24 sata
Posebno ureñena i opremljena prostorija za smeštaj
77
bolesnika
Betoniran prostor za pranje automobila sa tekućom
78 vodom, slavinom sa priključnim crevom i kanalom za
oticanje vode
Betoniran prostor za pranje kamp opreme sa tekućom
79 vodom, slavinom sa priključnim crevom i kanalom za
oticanje vode
80 Mogućnost smeštaja kućnih ljubimaca
81 Sistematično anketiranje gostiju28
82 Sistematično upravljanje žalbama29
dobar
83 Pristup i saobraćajna povezanost
odličan
dobar
84 Položaj objekta na lokaciji
odličan
Obaveze po osnovu izbornih elemenata
Kampovi
2
1
MM
1
M
2
2
2
1
2
1
2
M
Minimalni broj bodova
25
30
35
40
_______________
1
Kamp je ugostiteljski objekat za smeštaj na otvorenom prostoru, funkcionalno
organizovan, ograñen i obezbeñen, u kojem se pružaju usluge privremenog postavljanja
i korišćenja pokretne opreme za kampovanje potrebne za boravak gostiju na otvorenom
prostoru, usluge smeštaja u stacioniranom objektu za smeštaj, kao i usluge parkiranja
motornih vozila gostiju, sa najmanje 15 kamp parcela.
U kampu se obezbeñuje i korišćenje zajedničkih ureñaja, opreme i objekata potrebnih za
boravak gostiju u kampu.
2
Kategorije izražene brojem zvezdica
3
Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju
4
Znak " / " - element se ne odnosi na naznačenu kategoriju
5
Kamp parcela je prostor za kampovanje, označen brojem ili drugom oznakom, sa
ureñenim granicama (omeñen zelenilom), minimalne površina 50 m2, odnosno najmanje
5m širine.
6
Služba menjačkih poslova ili elektronska menjačnica sa vidno istaknutom kursnom
listom
7
Jednostavan e-mail kontakt nije dovoljan.
8
Najmanje 80% od ukupnog broja kamp parcela ima minimalnu površinu za odreñenu
kategoriju. 20% kamp parcela može da ima površinu propisanu za jednu kategoriju niže
(osim kamp parcela u kampu sa jednom zvezdicom), o čemu gost mora da bude
obavešten.
9
Prostor oko česme za vodu za piće, umivaonika, tuševa i praonika za noge je popločan.
10
Česme su ravnomerno rasporeñene po kampu. Broj česama za vodu za piće se odnosi
na kamp parcele koje nemaju mogućnost priključka na vodovod.
11
Umivaonik je korito sa jednom ili više slavina. Broj slavina nad umivaonicima se odnosi
na kamp parcele koje nemaju mogućnost priključka na vodovod.
12
Ne odnosi se na kamp kućice (bungalove) u kampu koje imaju sopstveno kupatilo
Praonik za noge je korito sa jednom ili više slavina. Broj slavina nad praonikom za
noge se odnosi na kamp parcele koje nemaju mogućnost priključka na vodovod.
14
Odnosi se na kamp parcele koje nemaju mogućnost priključka na vodovod.
15
Odnosi se na kamp parcele koje nemaju mogućnost korišćenja sopstvenog toaleta
16
Broj pisoara se odnosi na na kamp parcele koje nemaju mogućnost korišćenja
sopstvenog toaleta.
17
Ne odnosi se na kamp kućice (bungalove) u kampu koje imaju sopstveno kupatilo
18
Ne odnosi se na kamp kućice (bungalove) u kampu koje imaju sopstveno kupatilo
19
Ne odnosi se na kamp kućice (bungalove) u kampu koje imaju sopstveno kupatilo.
20
Praonik za posuñe je korito sa jednom ili više slavina. Broj slavina nad praonikom za
posuñe se odnosi na kamp parcele koje nemaju mogućnost priključka na vodovod.
Prostor oko praonika za posuñe je popločan.
21
Frižideri, odnosno rashladne komore sa odeljcima ili kasetama za čuvanje namirnica i
pića. Broj rashladnih ureñaja se ne odnosi na kamp kućice (bungalove) koje imaju "čajnu
kuhinju" opremljenu frižiderom.
22
Ne odnosi se na kućice (bungalove) koje imaju "čajnu kuhinju". Prostor za pripremanje
hrane ne podrazumeva roštilj, ognjište i sl.
23
Ne odnosi se na kućice (bungalove) koje imaju "čajnu kuhinju".
24
Praonik za rublje je korito sa jednom ili više slavina. Broj slavina nad praonicima za
rublje se ne odnosi na kamp kućice (bungalove) koje imaju sopstveno kupatilo. Prostor
oko praonika za rublje je popločan
25
U kabini za pražnjenje prenosivih hemijskih toaleta nalazi se septička jama koja može
biti samočisteća, (povezana sa kanalizacionim sistemom ili crpnom jamom) ili je na
ispiranje preko slavine s hladnom vodom i produžnim fleksibilnim crevom za ispiranje.
Ceo sistem je u obliku veće WS šolje ili trokadera sa pokretnom zaštitnom rešetkom.
26
Opremljeno sa najmanje 4 različite vrste sprava za igranje (klackalice, ljuljaške,
tobogani, vrteške, bazen sa peskom i sl.)
27
Raznovrsnost sportskih i rekreacionih kapaciteta i usluga zavisi od lokacije kampa i
pretežne vrste sporta (teniski, golf, mini golf, skvoš, odbojkaški, fudbalski, skijaški, tereni
za jahanje, biciklističke staze itd.).
28
Aktivno i sistematično praćenje mišljenja gostiju u vezi sa kvalitetom usluga
podrazumeva analizu nedostataka i unapreñenje usluga
29
Sistematično upravljanje žalbama uključuje strukturisan prijam žalbi, evaluaciju i
adekvatan odgovor
13
Prilog 7
STANDARDI ZA RAZVRSTAVANJE PANSIONA U
KATEGORIJE
1
Oblast
Elementi
Red.
br.
Kriterijum
Bodovi za
izborne
elemente
SPOLJNI IZGLED OBJEKTA I HORTIKULTURNO UREĐENJE
Obavezni
elementi po
kategorijama2
znak "M"3 znak
"/"4
1*
2*
3*
Hortikulturno
ureñenje
Standardan
izgled
Prvoklasan
izgled
1
2
3
Ureñene i održavane zelene
parkovske površine sa ureñenim
pešačkim komunikacijama i
platoima od čvrstog materijala
Materijali korišćeni u jednostavan
izgled
obradi površina
standardnog
dobar izgled
kvaliteta, opšti utisak izgled višeg
odaje:
kvaliteta
Materijali korišćeni u obradi
površina visokog kvaliteta, opšti
utisak odaje usklañenost u obliku,
boji i materijalu
1
-
M
1
M
M
/
/
M
/
2
M
3
PARKING I GARAŽE5
1:3
Odnos broja parking mesta uz pansion i broja smeštajnih
1:2
jedinica
1:1
do 300m od
Odnos broja garažnih mesta i broja smeštajnih jedinica
pansiona
5
1:5
uz pansion
1 M /
2
M
3
4
ULAZI
6 Glavni ulaz za goste odvojen od ulaza za robu i osoblje6
7 Natkriven glavni ulaz za goste ili ulaz sa vetrobranom7
PRIJEMNI HOL
8 Garnitura za sedenje
Vidno istaknute oznake za komunikacije i sadržaje pansiona (ulaz,
9
recepcija, restoran, toaleti, informacije…)
10 Vidno istaknuto vreme usluživanja obroka i službi u pansionu
3
4
1
1
M M
1
MM
- MMM
- MMM
RECEPCIJA
Deo prostora prijemnog hola (sto je prihvatljiv umesto
recepcijskog pulta)
Odvojen, nezavisan prostor recepcije sa recepcijskim
12
pultom
13 Kompjuterizovano recepcijsko poslovanje
12 sati
14 Recepcija radi
18 sati
24 sata
15 Osoblje u smeni govori
jedan strani jezik
dva strana jezika
11
Usluge
recepcije
- MM /
1
M
2 MM
- MM /
1
M
2
- MM /
1
M
više od dva strana jezika
16 Faks na raspolaganju gostima
17 Fotokopir aparat ili skener na raspolaganju gostima
18 Prihvatanje kreditnih kartica
19 Mogućnost zamene strane valute8
Mogućnost rezervacije putem elektronskih rezervacionih
20
sistema9
2
1
1
1
3
MM
M
MM
3
LIFT10
5 nivoa12 i više
4 nivoa
22 Lift za osoblje ili teretni lift za više od 3 nivoa
23 Lift za hranu 13 za više od 3 nivoa
- M M M
1
4
4
21 Lift za goste11 za:
RESTORAN SALA
1:2
Kapacitet
24 Odnos sedećih mesta u odnosu na broj kreveta
restoran sale
1:1
2 sata
25 Vreme usluživanja obroka
3 sata
4 sata
14
26 Prošireni doručak
Usluživanje
doručka
27 Švedski sto15
28 Jela u room service ponudi
12 sati
Ponuda jela pripremljenih po posebnim standardima
29
(internacionalni, verski, dijetalni, vegetarijanski i dr.)
30 Dečji meni
12 sati
31 Ponuda pića u restoran sali
Usluživanje pića
16 sata
32 Pića i napici u room service ponudi 12 sati
12 sati
33 Bar16: radno vreme
18 sati
M / /
1 MM
-M / /
1 M /
2
/
- MM /
1
M
1
2
M
2
M
- MMM
1
1
M
1
M
2
SMEŠTAJNA JEDINICA17
Minimalna površina18
34 sobe19
jednokrevetne
dvokrevetne
12 m2
14 m2
14 m2
16 m2
2 boda za
18 20 22
svaku sobu, 2 2 2
m m m
a najviše 8
35 porodične sobe20
36 apartmana 21 tipa
- 10 m2
- 12m2
"studio"22
2 boda za 18 20 22
svaki
m2 m2 m2
apartman, a
apartman bez
kuhinje23
apartman sa
kuhinjom24
Krevet minimalnih dimenzija
100x190cm ili francuski krevet
37
minimalnih dimenzija 140x190cm za
jednu osobu
Francuski krevet25 minimalnih dimenzija
38
180x190cm za dve osobe26
39 Umetak za zaštitu madraca
40 Dečji krevet na zahtev gosta
41 Dodatni jastuk na zahtev gosta
Dva jastuka za svaki krevet odnosno
42
gosta
43 Dodatni pokrivač na zahtev gosta
Opremljenost
smeštajne jedinice 44 Prekrivač za svaki krevet
45 Promena posteljine na zahtev gosta
46 Čiviluk za garderobu
47 Stalak za kofere
48 Garnitura za sedenje u sobi
Broj slobodnih
jedan
utikača u
49
smeštajnoj
dva
jedinici
50 Dodatno osvetljenje nad sobnim stolom
51 Ogledalo za celu figuru
52 Dekoracija zidova
Inventarska lista, cenovnik usluga i
53 kućni red ispisani na srpskom i
najmanje jednom stranom jeziku
Štampana obaveštenja na srpskom i
najmanje jednom stranom jeziku o
54
sadržajima i uslugama koje se nude
gostu27
55 Prospekt pansiona
56 Štampana obaveštenja "Ne
uznemiravati"
"Molimo, pospremite" ispisana na
srpskom i najmanje jednom stranom
najviše 8
3 boda za
svaki
apartman, a
najviše 9
4 boda za
svaki
apartman, a
najviše 12
18 20 22
m2 m2 m2
21 23 25
m2 m2 m2
1
M
1
M
1
2
1
M
M
M M
2
1
1
1
1
2
-
M M M
M
M
M
M M M
1
1
1
1
M
M M
-
M M M
1
M M
2
M
1
M
jeziku
na zahtev gosta
57 Pribor za pisanje u svakoj smeštajnoj
jedinici
na zahtev gosta
58 Pribor za šivenje u svakoj smeštajnoj
jedinici
na zahtev gosta
Pribor za
59 čišćenje obuće i u svakoj smeštajnoj
kašika za cipele jedinici
60 Dnevne novine na zahtev gosta
61 Časopisi na zahtev gosta
62 Oprema za peglanje
63 Vreća za veš
Električni aparat za grejanje vode (za
64
pravljenje kafe, čaja) sa priborom
Bešumni minibar 50% soba
65
u:
svakoj sobi
25% smeštajnih
Klimatizacija sa jedinica
mogućnošću
50% smeštajnih
Klimatizacija28
66
individualnog
jedinica
podešavanja u: svakoj smeštajnoj
jedinici
u sobi
sa mogućnošću
uspostavljanja
29
Telekomunikacije u 67 Telefon
direktnih telefonskih
smeštajnoj jedinici
veza iz svake
smeštajne jedinice
68 Pristup internetu
1
M M
2
1
M M
2
1
M M
2
1
2
2
1
M
2
2
3
M
1
M /
2
M
3
-
M M /
1
M
2
Audio i video sistem 69 Radio30
u smeštajnoj jedinici 70 CD-Plejer
71 DVD-Plejer
25%
soba
50%
72 Televizor sa daljinskim upravljačem u:
soba
svakoj
sobi
73 Uputstvo za programe i aktuelni TV program
74 Satelitska antena31
1
2
2
1
M /
2
M
3
1
2
M
75 Kablovska antena32
Plaćeni kanali uz mogućnost blokiranja kanala sa
76
cenovnikom usluga
77 SOS poziv ili telefon u kupatilu smeštajne jedinice
Sigurnosni standardi
u smeštajnoj jedinici 78 Protivpožarni plan na vratima ili u blizini vrata
smeštajne jedinice
1:20
Odnos broja smeštajnih jedinica sa
79 terasom (balkonom) u odnosu na ukupan 1: 10
broj smeštajnih jedinica
1: 5
KUPATILO U SASTAVU SMEŠTAJNE JEDINICE
80 Tuš kabina ili kada sa paravanom
81 Prostirka za noge
82 Bide
83 Adapter za struju 220/110V
84 Kozmetičko ogledalo
85 Sušači peškira
86 Pena za kupanje ili gel za tuširanje
87 Šampon
Kozmetički artikli (npr. kapa za tuširanje,
88 turpija za nokte, pribor za brijanje, četkica za
zube, pasta za zube, vlažne maramice)
Opremljenost
kupatila
89 Sredstvo za neutralisanje mirisa
90 Higijenske vrećice
91 Dodatni peškir
na zahtev gosta
92 Bade mantil
u svakoj smeštajnoj jedinici
na zahtev gosta
93 Papuče
u svakoj smeštajnoj jedinici
94 Vaga
na zahtev gosta
95 Fen za kosu u svakoj smeštajnoj jedinici ili
kupatilu
2
M
2
- MMM
- MMM
1
2
3
MMM
MMM
2
1
1
2
1
MM
1
MM
1 bod za
svaki artikal,
a najviše 3
1
M
1
M
1
2
3
2
3
1
1
M /
2
M
KVALITET UREĐENJA I OPREME
jednostavnog
kvaliteta
Standardno ureñenje i tipska
Nameštaj iz velikih
96
srednjeg kvaliteta
oprema
serija
višeg kvaliteta i
komfora
Nameštaj iz manjih serija visokog kvaliteta
Prvoklasno ureñenje i oprema 97
Enterijer usklañen u obliku, boji i
-M / /
1
M /
2
M
3
materijalu.
ČUVANJE VREDNOSTI (alternativno)
98 Mogućnost čuvanja vrednosti gostiju u pansionskom sefu
1 M
Centralni sef sa pojedinačnim kasetama za čuvanje vrednosti gostiju za
99
2
M
najmanje 30% smeštajnih jedinica33
100 Pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 20% smeštajnih jedinica34 2
M
POGODNOSTI ZA OSOBE SA UMANJENIM TELESNIM SPOSOBNOSTIMA35
Kategorija A36
5
Kategorija B37
6
38
101 Bez prepreka
Kategorija C
5
39
Kategorija D
5
40
Kategorija E
5
OSTALI SADRŽAJI, USLUGE I POGODNOSTI
102 Klimatizacija41 u zajedničkim prostorijama za goste
103 Internet u najmanje jednoj pristupnoj tački u objektu
104 Nošenje prtljaga gosta
Aparat za čišćenje obuće u prijemnom holu ili u okviru
105
smeštajnog dela objekta
106 Pranje i peglanje rublja gostiju
Prodaja karata ili biletarnica na recepciji (za pozorište,
107
koncerte, javni prevoz, itd)
108 Prostorija u pansionu opremljena TV-om
Dodatni ugostiteljski sadržaji
109 (nacionalni restoran, specijalizovani restoran, picerija,
poslastičarnica, snek bar, pivnica, internet kafe i sl.)
110
Bašta ili terasa
111
112 Butici i trgovine
113 Igralište za decu42
114
Sportsko-rekreativni sadržaji (bilijar, stoni tenis,
kuglana,...)
115
Kapaciteti za sport i rekreaciju43 (tereni, sportske sale i
sl.)
116 Fitnes prostorija sa najmanje četiri različite sprave
117 Solarijum
2
2
2
M
M
M
2
M
3
2
MMM
2 boda za svaki
sadržaj, a najviše
6
2 boda za svaki
sadržaj, a najviše
6
2 boda za svaki
sadržaj, a najviše
6
3
2 bod za svaki
sadržaj, a najviše
6
3 boda za svaki
sadržaj, a najviše
9
4
3
118 Masaža
119 Bazen za masažu (ñakuzi)
120 Parno kupatilo
121 Sauna
122 Kozmetički salon
123 Frizerski salon
otvoren
zatvoren
otvoren
125 Bazen za plivanje za decu
zatvoren
Iznajmljivanje sportske opreme (npr. ski oprema, bicikl,
126
kajak i dr.)
127 Ureñena plaža ili travnjak (park) za goste pansiona
128 Mogućnost smeštaja kućnih ljubimaca
129 Sistematično upravljanje žalbama44
dobar
130 Pristup i saobraćajna povezanost
odličan
dobar
131 Položaj objekta na lokaciji
odličan
124 Bazen za plivanje
Obaveze po osnovu izbornih elemenata
Pansion
2
3
4
4
3
3
8
10
4
6
2
3
3
2
1
2
1
2
Minimalni broj bodova
30
50
70
_______________
1
Pansion je ugostiteljski objekat za pružanje usluga smeštaja, ishrane i pića i druge
usluge uobičajene u ugostiteljstvu, sa najmanje 5 smeštajnih jedinica, recepcijom,
prostorijama za pružanje usluga ishrane i pića, kao i dodatnih usluga i sadržaja.
Pansion je funkcionalna celina koju čini jedna grañevina, deo grañevine sa odvojenim
pristupom i posebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama ili više
prostorno odvojenih, ali funkcionalno povezanih grañevina.
2
Kategorije izražene brojem zvezdica
3
Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju
4
Znak " / " - element se ne odnosi na naznačenu kategoriju
5
Obaveza postojanja parkinga i garaža ne odnosi se na objekte locirane na području
užeg gradskog jezgra ili na prostoru zaštićenog prirodnog dobra ili nepokretnog
kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline.
6
Kod pansiona koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisani standard.
7
Kod pansiona koji posluje na području užeg gradskog jezgra ili u okviru nepokretnog
kulturnog dobra, može da doñe do odstupanja u odnosu na propisani standard.
8
Služba menjačkih poslova ili elektronska menjačnica sa vidno istaknutom kursnom
listom
9
Jednostavan e-mail kontakt nije dovoljan.
10
Kod pansiona koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da doñe do
odstupanja u odnosu na propisane standarde za liftove.
Najmanje jedan lift, a za pansione kapaciteta više od 60 smeštajnih jedinica najmanje
dva lifta za goste.
12
Lift za goste ima stanicu na svakom nivou koji koriste gosti. Pod nivoom se
podrazumevaju: podrum, suteren, prizemlje, polusprat, sprat i potkrovlje-mansarda.
Meñusprat (mezanin) se ne uzima u obzir. Ukoliko tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju
(premala svetla visina prostorije u kojoj bi trebala da bude stanica lifta), ne uzima se u
obzir ni potkrovlje (mansarda). Ako se podrum sastoji od više nivoa, uzimaju se u obzir
svi nivoi koje koriste gosti. Dva polusprata smatraju se jednim spratom (nivoom). Na
svakom drugom poluspratu je neophodna stanica lifta.
13
Lift za hranu je namenjen usluživanju jela u room service ponudi i povezuje kuhinju i
spratove na kojima se nalaze smeštajne jedinice.
14
Izbor mlečnih i suhomesnatih proizvoda i jela od jaja, žitarica, napitak (kafa, čaj i sl.),
voćni sok, voće ili voćna salata. Doručak poslužuje konobar.
15
Samoposluživanje sa najmanje istim izborom proizvoda kao i prošireni doručak.
16
Bar je izdvojen od restoran sale.
17
U pansionu postojanje smeštajne jedinice "porodična soba" i "apartman" nije obaveza.
18
Minimalna površina smeštajne jedinice obuhvata površine svih prostorija u okviru
smeštajne jedinice. Najmanje 80% od ukupnog broja soba ima minimalnu površinu za
odreñenu kategoriju. 20% soba može da ima površinu propisanu za jednu kategoriju
niže (osim sobe u pansionu sa jednom zvezdicom), o čemu gost mora da bude
obavešten. Kod pansiona koji posluje u okviru nepokretnog kulturnog dobra, može da
doñe do odstupanja u odnosu na propisane standarde za minimalne površine smeštajnih
jedinica.
19
Soba: spavaća soba sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo.
20
Porodična soba: dve spavaće sobe sa ili bez predsoblja (predprostora) i kupatilo
(kupatila).
21
Apartman je opremljen garniturom za sedenje, televizorom, telefonom i bešumnim mini
barom. Apartman tipa "studio" kao i apartman sa kuhinjom ne moraju da imaju bešumni
mini bar.
22
Apartman tipa "studio": jedna prostorija za dnevni boravak, spavanje i pripremanje
hrane i ručavanje i kupatilo. Oprema radne celine za pripremanje hrane i ručavanje:
termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom vodom, frižider,
kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem za pripremanje
i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev gosta.
23
Apartman bez kuhinje: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba) i kupatilo (kupatila). Za svaku dodatnu spavaću sobu,
minimalna površina apartmana se povećava za 5m2.
24
Apartman sa kuhinjom: prostorija za dnevni boravak, jedna ili više prostorija za
spavanje (spavaća soba), prostorija ili deo prostorije u okviru dnevnog boravka za
pripremanje hrane i ručavanje i kupatilo (kupatila). Oprema radne celine za pripremanje
hrane i ručavanje: termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom
vodom, frižider, kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem
za pripremanje i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev
gosta. Za svaku dodatnu spavaću sobu, minimalna površina apartmana se povećava za
5m2.
25
Pristup francuskom krevetu je omogućen sa obe strane kreveta
26
Smeštajna jedinica ima površinu dvokrevetne sobe.
27
Obaveštenja se odnose na radno vreme službi u pansionu, cenovnik usluga i sl.
28
Centralna klimatizacija ili klima ureñaji. U objektima koji su zaštićena kulturna dobra, a
ne postoji mogućnost postavljanja klima ureñaja sa individualnim podešavanjem,
smeštajna jedinica ima ventilator.
11
Uz telefon se nalazi uputstvo za korišćenje telefona, imenik usluga i SOS brojevi
telefona u slučaju opasnosti na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku
30
Prijem radio programa može biti organizovan i putem TV prijemnika ili pansionskog
centralnog telekomunikacionog sistema.
31
Ili kablovska antena
32
Ili satelitska antena
33
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u smeštajnoj jedinici
34
Ili pojedinačni sef za čuvanje vrednosti u najmanje 20% smeštajnih jedinica
35
Pravila su bazirana na sporazumu sa nacionalnim udruženjem za zaštitu osoba sa
invaliditetom.
36
Osobe sa invaliditetom koje su delimično zavisne od motorizovanih invalidskih kolica ili
pratioca.
37
Osobe sa otežanim kretanjem kojima su stalno potrebna invalidskih kolica.
38
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim vidom.
39
Osobe sa delimično ili potpuno oštećenim sluhom.
40
Ispunjava uslove B, C, i D.
41
Centralna klimatizacija ili pojedinačni klima ureñaji
42
Opremljeno sa najmanje 4 različite vrste sprava za igranje (klackalice, ljuljaške,
tobogani, vrteške i sl.) i zaštićeno od saobraćaja.
43
Raznovrsnost sportskih i rekreacionih kapaciteta i usluga zavisi od lokacije pansiona i
pretežne vrste sporta (teniski, golf, mini golf, skvoš, odbojkaški, fudbalski, skijaški, tereni
za jahanje, biciklističke staze itd.).
44
Sistematično upravljanje žalbama uključuje strukturisan prijam žalbi, evaluaciju i
adekvatan odgovor
29
Prilog 8
STANDARDI ZA RAZVRSTAVANJE KUĆE U KATEGORIJE
1
Obavezni
elementi po
Bodovi za
Oblast
Red.
kategorijama2
izborne
Kriterijum
Elementi
br.
elemente znak "M"3 znak "/"4
1* 2* 3* 4*
SPOLJNI IZGLED OBJEKTA I HORTIKULTURNO UREĐENJE
Ureñeno i održavano dvorište
Hortikulturno
1 (okućnica) sa travnjakom i stazama
1
M M M
ureñenje
i platoima od čvrstog materijala
Materijali korišćeni u jednostavan
M
/
/
/
izgled
obradi površina
Standardan
2 standardnog
dobar izgled
1
M
/
/
izgled
kvaliteta, opšti utisak izgled višeg
2
M
/
odaje:
kvaliteta
Materijali korišćeni u obradi
Prvoklasan
površina visokog kvaliteta, opšti
3
3
M
izgled
utisak odaje usklañenost u obliku,
boji i materijalu
Ekskluzivan
Materijali korišćeni u obradi
4
4
izgled
površina najvišeg kvaliteta, opšti
utisak odaje ekskluzivnost
PARKING I GARAŽE5
5 Natkriveno parking mesto uz kuću
6 Mogućnost korišćenja garaže u blizini kuće
7 Garaža uz kuću
1
2
3
ULAZ
8 Ulazna kapija u dvorište kuće6
9 Natkriven glavni ulaz u kuću
10 Vrata sa zvučnom izolacijom ili dupla vrata
11 Dodatna oprema za zaključavanje vrata
12 Špijunka
M
- M M M M
1
M M
3
1
M
1
M
PRIJEM GOSTIJU
13 Osoba za prijem gosta obezbeñena po potrebi
14 Osoba za prijem gostiju govori jedan strani jezik
Inventarska lista, cenovnik usluga i kućni red ispisani na srpskom i
15
najmanje jednom stranom jeziku
Vidno istaknuta obaveštenja o sadržajima i uslugama koje se nude
16 gostu u kući i u okolini ispisane na srpskom i najmanje jednom stranom
jeziku
17 Prospekt kuće i druge turističke informacije
- MMMM
1
M
- MMMM
1
MMM
2
M
8
m2
10
m2
9 10
m2 m2
12
14m2
m2
OPREMLJENOST PROSTORIJA U KUĆI
Minimalna površina
18
spavaće sobe
Prostorija za
spavanje
(spavaća soba)
jednokrevetne
dvokrevetne
Krevet minimalnih dimenzija 100x190 cm ili
19 francuski krevet minimalnih dimenzija
140x190cm za jednu osobu
Francuski krevet7 minimalnih dimenzija
20
160x190cm za dve osobe8
21 Umetak za zaštitu madraca
22 Dečji krevet na zahtev gosta
23 Dodatni jastuk
24 Dva jastuka za svaki krevet odnosno gosta
25 Dodatni pokrivač
26 Prekrivač za svaki krevet
27 Garnitura za sedenje
28 Dodatno osvetljenje nad sobnim stolom
7
m2
8
- 2
m
-
1
M
M
1
M
M
1
M
2
M
1
M M
2
- M M M
1
M
2
1
M
M
M
M
M
M
M
Prekidač pored kreveta za regulisanje
kompletnog osvetljenje u kući
30 Ogledalo za celu figuru
31 Dekoracija zidova
29
Sudopera sa tekućom toplom i hladnom
vodom
33 Mašina za pranje posuña
34 Rashladni ureñaj za čuvanje hrane i pića
najmanje dve ploče
Termički ureñaj za
35
najmanje dve ploče i
kuvanje sa
rernom
Ureñaj za odvod dima, pare i mirisa iznad
36
termičkog ureñaja
Električni aparat za grejanje vode (za
37
pravljenje kafe, čaja) sa priborom
38 Toster
39 Roštilj
40 Mikrotalasna rerna
Kuhinjski elementi sa posebnim odeljcima i
policama za odlaganje namirnica, posuña i
41
pribora za pripremanje, serviranje i
konzumiranje hrane, pića i napitaka
Posuñe za pripremanje hrane, pića i
42
napitaka
Pribor za konzumiranje hrane, pića i
43
napitaka prema broju kreveta
44 Pribor za pranje i brisanje posuña
45 Higijenska posuda za otpatke
Trpezarijski sto i stolice prema broju
46
kreveta
Stolnjak ili pojedinačni podmetač, papirne
47
ili platnene salvete
48 Tuš kabina ili kada sa paravanom
49 Prostirka za noge
50 Bide
51 Kozmetičko ogledalo
52 Sušači peškira
53 Pena za kupanje ili gel za tuširanje
54 Šampon
32
Kuhinja za
samostalnu
pripremu hrane i
prostor za
ručavanje
Kupatilo
Kozmetički artikli (npr. kapa za tuširanje,
55 turpija za nokte, pribor za brijanje, četkica
za zube, pasta za zube, vlažne maramice)
2
1
1
M M
M
M
-
MMMM
2
-
MM
MMMM
MMMM
1
MM
-
MMMM
2
MM
2
2
3
-
MMMM
-
MMMM
-
MMMM
-
MMMM
MMMM
-
MMMM
-
MMMM
MMMM
MMMM
2
1
2
1
MMM
1
MMM
1 bod za
svaki
M
artikal, a
najviše 3
56 Sredstvo za neutralisanje mirisa
57 Higijenske vrećice
58 Dodatni peškir
59 Bade mantil
60 Vaga
WC šoljom
Odvojen toalet 9
61
WC šoljom i
opremljen
umivaonikom
1
1
1
2
1
2
MM
MM
M
2
M
M /
KVALITET UREĐENJA I OPREME
jednostavnog kvaliteta
srednjeg kvaliteta
višeg kvaliteta i komfora
Prvoklasno ureñenje i
Nameštaj iz manjih serija visokog kvaliteta
63
oprema
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Nameštaj jedinstvenog dizajna (stilski ili
Ekskluzivno ureñenje
64 moderan) najvišeg kvaliteta (luksuzan) i komfora
i oprema
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Standardno ureñenje
Nameštaj iz velikih
62
i tipska oprema
serija
OSTALA OPREMA, SADRŽAJI, USLUGE I POGODNOSTI U KUĆI
65 Prostorija sa izlazom na terasu ili balkon
66 Dvorište opremljeno baštenskom garniturom (sto, stolice, klupe)
67 Ležaljke, suncobrani i sl. na raspolaganju gostu
68 Ureñeno mesto za roštilj
69 Igralište za decu10u izdvojenom delu dvorišta
70 Prozori sa zvučnom izolacijom
71 Klima ureñaj
72 Mašina za pranje rublja
73 Oprema za peglanje rublja
74 Usluga pranja i peglanja rublja gostiju
75 Pribor i sredstva za održavanje higijene
76 Promena posteljine i peškira na zahtev gosta
na zahtev gosta
77 Usluga pospremanja kuće u toku boravka gosta
svakodnevno
78 Stalak za kofere
79 Pribor za čišćenje obuće i kašika za cipele
80 Papuče za jednokratnu upotrebu
81 Pribor za šivenje
82 Pribor za pisanje
83 Adapter za struju
84 Pribor za prvu pomoć
-M / / /
1 M / /
2
M /
3
M
4
1
MM
2
MM
1
MM
1
MMM
3
MM
3
2
MM
2
M
1
M
3
- MMMM
1
MM
1
MM
2
M
1
M
1
2
1
MMM
1
MMM
1
M
1
MM
85 Fen za kosu
Dodatni telefon sa imenikom usluga i SOS brojevima telefona u
86 slučaju opasnosti na srpskom i najmanje jednom stranom
jeziku.
87 Televizor sa daljinskim upravljačem
88 Dodatni televizor u kući sa dve spavaće sobe
89 Satelitska antena12
90 Kablovska antena13
91 CD-Plejer
92 DVD-Plejer
93 Pristup internetu
94 Računar na zahtev gosta
95 Ponuda dnevnih novina i časopisa
96 Mogućnost čuvanja vrednosti gostiju
97 Fitnes prostorija sa najmanje četiri različite sprave
98 Solarijum
99 Masaža
100 Bazen za masažu (ñakuzi)
101 Sauna
otvoren
102 Bazen za plivanje
zatvoren
103 Mogućnost smeštaja kućnih ljubimaca
Plan evakuacije i protivpožarni aparat postavljeni na vidljivom i
104 lako pristupačnom mestu sa vidno istaknutim uputstvom za
rukovanje na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku
Mogućnost rezervacije putem elektronskih rezervacionih
105
sistema14
dobar
106 Pristup i saobraćajna povezanost
odličan
dobar
107 Položaj objekta na lokaciji
odličan
Obaveze po osnovu izbornih elemenata
Kuća
1
M M
M
1
M
M
- M M M M11
2
M M
2
M M
2
M M
2
2
2
M
3
1
M M
1
M
4
3
2
3
3
4
6
3
M
- M M M
M
3
1
2
1
2
Minimalni broj
bodova
20 30 40 50
________________
1
Kuća je grañevinski i funkcionalno samostalan objekat sa sopstvenim dvorištem koju
ugostitelj ili fizičko lice izdaje gostu kao celinu.
Ugostitelj ili fizičko lice pruža gostu usluge smeštaja u kući, a može da pruža i usluge
ishrane. U kući je obezbeñena mogućnost da gost samostalno priprema hranu.
2
Kategorije izražene brojem zvezdica
3
Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju
4
Znak " / " - element se ne odnosi na naznačenu kategoriju
5
Obaveza postojanja parkinga i garaža ne odnosi se na kuću lociranu na mestu
nedostupnom za motorna vozila ili na mestu sa zabranom prometa motornih vozila,
odnosno na prostoru zaštićenog prirodnog dobra ili nepokretnog kulturnog dobra i
njegove zaštićene okoline.
6
Obaveza za kuće sa ograñenim dvorištem
7
Pristup francuskom krevetu je omogućen sa obe strane kreveta
8
Spavaća soba ima površinu dvokrevetne sobe.
9
Obaveza za kuću sa više od dve spavaće sobe.
10
Opremljeno sa najmanje 4 različite vrste sprava za igranje (klackalice, ljuljaške,
tobogani, vrteške, bazen sa peskom, i sl.)
11
LCD ili TV plazma
12
Ili kablovska antena
13
Ili satelitska antena
14
Jednostavan e-mail kontakt nije dovoljan.
Prilog 9
STANDARDI ZA RAZVRSTAVANJE APARTMANA U
KATEGORIJE
1
Obavezni elementi
Bodovi za
po kategorijama2
Oblast
Red.
Kriterijum
izborne
znak "M"3 znak "/"4
Elementi
br.
elemente
1* 2* 3* 4*
SPOLJNI IZGLED OBJEKTA I HORTIKULTURNO UREĐENJE
Ureñeno i održavano dvorište
Hortikulturno
1 (okućnica) sa travnjakom i stazama
1
M M M
ureñenje
i platoima od čvrstog materijala
jednostavan
/
/
/
M
Materijali korišćeni u izgled
Standardan
obradi površina
2
1
M
/
/
izgled
standardnog kvaliteta, dobar izgled
izgled višeg
opšti utisak odaje:
2
M
/
kvaliteta
Materijali korišćeni u obradi
Prvoklasan
površina visokog kvaliteta, opšti
3
3
M
izgled
utisak odaje usklañenost u obliku,
boji i materijalu
Materijali korišćeni u obradi
Ekskluzivan
4 površina najvišeg kvaliteta, opšti
4
izgled
utisak odaje ekskluzivnost
PARKING I GARAŽE5
5 Natkriveno parking mesto uz objekat u kojem se nalazi apartman
6 Mogućnost korišćenja garaže u blizini objekta u kojem se nalazi apartman
7 Garaža uz objekat u kojem se nalazi apartman
ULAZ
1
2
3
M
8 Prilazno stepenište6 i hodnici sa spoljnom rasvetom
hodnika ili predsoblja koje koristi i vlasnik objekta
9 Ulaz u apartman iz
zasebnog hodnika ili predsoblja
PRIJEM GOSTIJU
10 Osoba za prijem gosta obezbeñena po potrebi
11 Osoba za prijem gostiju govori jedan strani jezik
- MMMM
- M / / /
1
MMM
- M M M M
1
M
OPREMLJENOST APARTMANA
sa jednom prostorijom za
spavanje
Minimalna
površina
Opremljenost
apartmana9
26
m2
Apartman7
33
12
sa dve prostorije za spavanje 1 2
m
19
Apartman tipa "studio"8
2 2
m
Krevet minimalnih dimenzija 100x190cm ili
13 francuski krevet minimalnih dimenzija 140x190cm 1
za jednu osobu
Francuski krevet10 minimalnih dimenzija
14
1
160x190cm za dve osobe11
15 Umetak za zaštitu madraca
1
16 Dečji krevet na zahtev gosta
2
17 Dodatni jastuk na zahtev gosta
1
18 Dva jastuka za svaki krevet odnosno gosta
2
19 Mogućnost izbora jastuka od različitih materijala 3
20 Dodatni pokrivač
- M
21 Prekrivač za svaki krevet
1
22 Dodatno osvetljenje nad sobnim stolom
1
Prekidač pored kreveta za regulisanje kompletnog
23
2
osvetljenje u apartmanu
Broj slobodnih
jedan
- M
24 utikača u
dva
1
apartmanu
25 Čiviluk za garderobu
1
26 Stalak za kofere
1
27 Ogledalo za celu figuru
1
28 Dekoracija zidova
1
Inventarska lista, cenovnik usluga i kućni red
- M
29 ispisani na srpskom i najmanje jednom stranom
jeziku
Štampana obaveštenja na srpskom i najmanje
30 jednom stranom jeziku o sadržajima i uslugama
1
koje se nude gostu
-
28
m2
35
m2
21
m2
30
m2
37
m2
23
m2
32
m2
39
m2
25
m2
M M
M M
M M
M M
M M M
M M M
M M
M
M M
/
M
M
M M
M M
M M M
M M M
M M M
31 Prospekt objekta u kojem se nalazi apartman
Štampana obaveštenja "Ne uznemiravati"
32 "Molimo, pospremite" ispisana na srpskom i
najmanje jednom stranom jeziku
na zahtev gosta
33 Pribor za pisanje
u apartmanu
na zahtev gosta
34 Pribor za šivenje
u apartmanu
Pribor za čišćenje na zahtev gosta
35 obuće i kašika za
u apartmanu
cipele
36 Dnevne novine
37 Časopisi
na zahtev gosta
Oprema za
38
peglanje
u apartmanu
39 Vreća za veš
40 Klima ureñaj
Telefon sa uputstvom za korišćenje telefona,
imenikom usluga i SOS brojevima telefona u
41
slučaju opasnosti na srpskom i najmanje jednom
stranom jeziku
42 Pristup internetu
43 Računar na zahtev gosta
44 Radio
45 CD-Plejer
46 DVD-Plejer
47 Televizor sa daljinskim upravljačem
Dodatni televizor sa daljinskim upravljačem u
48
apartmanu sa dve spavaće sobe
Uputstvo za programe i aktuelni TV
program
50 Satelitska antena12
51 Kablovska antena13
52 Prostorija sa izlazom na terasu ili balkon
53 Prozori sa zvučnom izolacijom
54 Vrata sa zvučnom izolacijom ili dupla vrata
Plan evakuacije (protivpožarni plan na
55
vratima ili u blizini vrata apartmana
Sudopera sa tekućom toplom i hladnom
56
vodom
57 Mašina za pranje posuña
58 Rashladni ureñaj za čuvanje hrane i pića
49
Kuhinja za
samostalnu
pripremu hrane i
prostor za
2
M M
1
M M
1
2
1
2
1
M M
/
M
M M /
M
M M /
2
M
1
2
1
2
1
2
M
M
M M
1
M M
M
2
M
3
1
M
2
2
- M M M M
2
M M
1
M
2
2
1
3
3
M
M
M
-
MMMM
-
MMMM
2
-
MM
MMMM
ručavanje
najmanje dve ploče
najmanje dve ploče i
rernom
Ureñaj za odvod dima, pare i mirisa iznad
60
termičkog ureñaja
Električni aparat za grejanje vode (za
61
pravljenje kafe, čaja) sa priborom
62 Toster
63 Roštilj
64 Mikrotalasna rerna
Kuhinjski elementi sa posebnim odeljcima i
policama za odlaganje namirnica, posuña i
65
pribora za pripremanje, serviranje i
konzumiranje hrane, pića i napitaka
Posuñe za pripremanje hrane, pića i
66
napitaka
Pribor za konzumiranje hrane, pića i
67
napitaka prema broju kreveta
68 Pribor za pranje i brisanje posuña
69 Higijenska posuda za otpatke
Trpezarijski sto i stolice prema broju
70
kreveta
Stolnjak ili pojedinačni podmetač, papirne
71
ili platnene salvete
72 Tuš kabina ili kada sa paravanom
73 Prostirka za noge
74 Bide
75 Kozmetičko ogledalo
76 Fen za kosu
77 Adapter za struju
78 Sušači peškira
79 Pena za kupanje ili gel za tuširanje
80 Šampon
59
Kupatilo
Termički ureñaj za
kuvanje sa
Kozmetički artikli (npr. kapa za tuširanje,
81 turpija za nokte, pribor za brijanje, četkica
za zube, pasta za zube, vlažne maramice)
82 Sredstvo za neutralisanje mirisa
83 Higijenske vrećice
84 Dodatni peškir
85 Bade mantil
86 Papuče za jednokratnu upotrebu
87 Vaga
-
MMMM
1
MMM
-
MMMM
2
2
2
3
-
MMMM
-
MMMM
-
MMMM
-
MMMM
MMMM
-
MMMM
-
MMMM
MMMM
MMMM
2
1
1
MMM
1
M
2
1
MMM
1
MMM
1 bod za
svaki
M
artikal, a
najviše 3
1
MM
1
MM
1
M
2
2
1
88
Odvojen toalet 14
opremljen
WC šoljom
WC šoljom i
umivaonikom
2
M /
3
M
KVALITET UREĐENJA I OPREME
jednostavnog kvaliteta
srednjeg kvaliteta
višeg kvaliteta i komfora
Prvoklasno ureñenje i
Nameštaj iz manjih serija visokog kvaliteta
90
oprema
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Nameštaj jedinstvenog dizajna (stilski ili
Ekskluzivno ureñenje
91 moderan) najvišeg kvaliteta (luksuzan) i komfora
i oprema
Enterijer usklañen u obliku, boji i materijalu.
Standardno ureñenje
Nameštaj iz velikih
89
i tipska oprema
serija
OSTALA OPREMA, SADRŽAJI, USLUGE I POGODNOSTI
92 Oprema za peglanje rublja
93 Usluga pranja i peglanja rublja gostiju
94 Promena posteljine i peškira na zahtev gosta
95 Mogućnost čuvanja vrednosti gostiju
96 Pribor za prvu pomoć
97 Bazen za plivanje
otvoren
zatvoren
98 Mogućnost smeštaja kućnih ljubimaca
99 Mogućnost rezervacije putem elektronskih rezervacionih sistema15
dobar
100 Pristup i saobraćajna povezanost
odličan
dobar
101 Položaj objekta na lokaciji
odličan
Obaveze po osnovu izbornih elemenata
Apartman
-M / / /
1 M / /
2
M /
3
M
4
1
3
1
1
1
8
10
3
3
1
2
1
2
M
MM
M
MM
Minimalni broj bodova
15
25
35
45
________________
1
Apartman je deo stambene zgrade ili kuće u kojem ugostitelj ili fizičko lice pruža
turistima usluge smeštaja, a može da pruža i usluge ishrane. U apartmanu je
obezbeñena mogućnost da gost samostalno priprema hranu.
2
Kategorije izražene brojem zvezdica
3
Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju
4
Znak " / " - element se ne odnosi na naznačenu kategoriju
5
Obaveza postojanja parkinga i garaža ne odnosi se na kuću lociranu na mestu
nedostupnom za motorna vozila ili na mestu sa zabranom prometa motornih vozila,
odnosno na prostoru zaštićenog prirodnog dobra ili nepokretnog kulturnog dobra i
njegove zaštićene okoline.
6
Odnosi se na apartman lociran na spratu stambene zgrade ili kuće.
M
Apartman: prostorija za boravak, jedna ili više prostorija za spavanje, kuhinja ili čajna
kuhinja, prostorija ili deo prostorije za ručavanje i kupatilo. Oprema radne celine za
pripremanje hrane i ručavanje: termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa
hladnom i toplom vodom, frižider, kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta.
Opremanje posuñem za pripremanje i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka
vrši se na zahtev gosta. Za svaku dodatnu spavaću sobu, minimalna površina
apartmana se povećava za 5m2.
8
Apartman tipa "studio": jedna prostorija za dnevni boravak, spavanje i pripremanje
hrane i ručavanje i kupatilo. Oprema radne celine za pripremanje hrane i ručavanje:
termički ureñaj s najmanje dve ploče, sudopera sa hladnom i toplom vodom, frižider,
kuhinjski ormarić, sto i stolice prema broju kreveta. Opremanje posuñem za pripremanje
i priborom za konzumiranje hrane, pića i napitaka vrši se na zahtev gosta.
9
Apartman je opremljen garniturom za sedenje, televizorom i telefonom
10
Pristup francuskom krevetu mora da bude moguć sa obe strane
11
Smeštajna jedinica ima površinu dvokrevetne sobe.
12
Ili kablovska antena
13
Ili satelitska antena
14
Obaveza za apartman sa više od dve spavaće sobe.
15
Jednostavan e-mail kontakt nije dovoljan.
7
Prilog 10
STANDARDI ZA RAZVRSTAVANJE SOBA U KATEGORIJE
1
Obavezni
elementi po
Bodovi za
Oblast
Red.
kategorijama2
izborne
Kriterijum
br.
Elementi
elemente znak "M"3 znak "/"4
1*
2*
3*
SPOLJNI IZGLED OBJEKTA I HORTIKULTURNO UREĐENJE
Ureñeno i održavano dvorište
Hortikulturno
1 objekta sa travnjakom i stazama i
1
M
M
ureñenje
platoima od čvrstog materijala
Materijali korišćeni u jednostavan
M
/
/
izgled
obradi površina
Standardan
2 standardnog
dobar izgled
1
M
/
izgled
kvaliteta, opšti utisak izgled višeg
2
M
odaje:
kvaliteta
Materijali korišćeni u obradi
Prvoklasan
površina visokog kvaliteta, opšti
3
3
izgled
utisak odaje usklañenost u obliku,
boji i materijalu
PARKING I GARAŽE5
4 Natkriveno parking mesto
5 Mogućnost korišćenja garaže u blizini objekta u kojem se nalazi soba
1
2
6 Garaža uz objekat u kojem se nalazi soba
3
ULAZ
7 Prilazno stepenište6 i hodnici sa spoljnom rasvetom
hodnika ili predsoblja koje koristi i vlasnik objekta
8 Ulaz u sobu iz:
zasebnog hodnika ili predsoblja
- M M M
- M / /
1
M M
PRIJEM GOSTIJU
9 Osoba za prijem gosta obezbeñena po potrebi
10 Osoba za prijem gosta se služi jednim stranim jezikom
- M M M
-
OPREMLJENOST SMEŠTAJNE JEDINICE
bez kupatila
-
7 m2
sa kupatilom
2 boda
za 1* i
2*
11
m2
bez kupatila
-
10m2
sa kupatilom
2 boda
za 1* i
2*
12
m2
Jednokrevetna soba
Minimalna
površina sobe7
11
Dvokrevetna soba
Opremljenost
sobe8
Krevet minimalnih dimenzija 100x190cm ili
12 francuski krevet minimalnih dimenzija
140x190cm za jednu osobu
Francuski krevet9 minimalnih dimenzija
13
160x190cm za dve osobe10
14 Umetak za zaštitu madraca
15 Dečji krevet na zahtev gosta
16 Dodatni jastuk na zahtev gosta
17 Dva jastuka za svaki krevet odnosno gosta
8
m2
/
12 14
m2 m2
12
m2
/
14 16
m2 m2
1
M
1
M
1
2
1
2
M
M
M M
18 Dodatni pokrivač na zahtev gosta
19 Prekrivač za svaki krevet
20 Čiviluk za garderobu
21 Stalak za kofere
22 Garnitura za sedenje
23 Jedan slobodan utikač
24 Dodatno osvetljenje nad sobnim stolom
25 Ogledalo za celu figuru
26 Dekoracija zidova
1
1
1
2
1
1
1
MMM
M
27 Inventarska lista, cenovnik usluga i kućni red
ispisani na srpskom i najmanje jednom stranom
-
MMM
M
M
MMM
M
M
MM
Kupatilo u
sastavu
sobe
jeziku
Štampana obaveštenja na srpskom i najmanje
28 jednom stranom jeziku o sadržajima i uslugama
koje se nude gostu
29 Prospekt objekta u kojem se nalazi soba
na zahtev gosta
30 Pribor za pisanje
u sobi
na zahtev gosta
31 Pribor za šivenje
u sobi
na zahtev gosta
Pribor za čišćenje obuće i
32
kašika za cipele
u sobi
33 Dnevne novine
34 Časopisi
35 Oprema za peglanje
36 Vreća za veš
Električni aparat za grejanje vode (za pravljenje
37
kafe, čaja) sa priborom
38 Bešumni minibar
39 Klima ureñaj
Telefon sa uputstvom za korišćenje telefona,
imenikom usluga i SOS brojevima telefona u
40
slučaju opasnosti na srpskom i najmanje jednom
stranom jeziku
41 Pristup internetu
42 Adapter za struju na zahtev gosta
objektu u kojem se
soba nalazi
43 Radio u:
sobi
44 CD-Plejer na zahtev gosta
45 DVD-Plejer na zahtev gosta
objektu u kojem se
Televizor sa daljinskim
soba nalazi
46
upravljačem u
sobi
47 Uputstvo za programe i aktuelni TV program
48 Satelitska antena11
49 Kablovska antena12
50 Soba sa izlazom na terasu ili balkon
Plan evakuacije (protivpožarni plan na vratima ili u
51
blizini vrata sobe)
52 Tuš kabina ili kada sa paravanom
53 Prostirka za noge
54 Bide
55 Kozmetičko ogledalo
MM
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
MM
MM
MM
M
2
M
2
2
M
M
1
MM
2
1
1
2
2
2
1
M
2
1
2
2
1
MM
-
MMM
2
1
MMM
MMM
56 Sušači peškira
2
57 Vaga
1
58 Pena za kupanje ili gel za tuširanje
1
59 Šampon
1
Kozmetički artikli (npr. kapa za tuširanje, turpija za
1 bod za
60 nokte, pribor za brijanje, četkica za zube, pasta za svaki artikal,
zube, vlažne maramice)
a najviše 3
61 Sredstvo za neutralisanje mirisa
1
62 Higijenske vrećice
1
63 Dodatni peškir
1
64 Bade mantil
2
65 Papuče za jednokratnu upotrebu
2
na zahtev gosta
1
66 Fen za kosu
u kupatilu ili u sobi
2
MM
MM
M
M
M /
M
KVALITET UREĐENJA I OPREME
jednostavnog
kvaliteta
Standardno ureñenje i tipska
Nameštaj iz velikih
67
srednjeg kvaliteta
oprema
serija
višeg kvaliteta i
komfora
Nameštaj iz manjih serija visokog kvaliteta
Prvoklasno ureñenje i oprema 68 Enterijer usklañen u obliku, boji i
materijalu.
OSTALA OPREMA, SADRŽAJI, USLUGE I POGODNOSTI
69 Promena posteljine na zahtev gosta
70 Pranje i peglanje rublja gostiju
71 Pribor za prvu pomoć
72 Mogućnost čuvanja vrednosti gostiju
73 Pristup i saobraćajna povezanost
74 Položaj objekta na lokaciji
Obaveze po osnovu izbornih elemenata
Soba
dobar
odličan
dobar
odličan
-M / /
1
M /
2
M
3
1
3
1
1
1
2
1
2
Minimalni broj bodova
10
20
30
_______________
1
Soba je deo stambene zgrade, kuće ili stana u kojem ugostitelj ili fizičko lice pruža
turistima usluge smeštaja, a može da pruža i usluge ishrane.
2
Kategorije izražene brojem zvezdica
3
Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju
M
M
Znak " / " - element se ne odnosi na naznačenu kategoriju
Obaveza postojanja parkinga i garaža ne odnosi se na sobu u stambenoj zgradi ili kući
(u daljem tekstu: objektu) lociranoj na području užeg gradskog jezgra, na mestu
nedostupnom za motorna vozila ili na mestu sa zabranom prometa motornih vozila,
odnosno na prostoru zaštićenog prirodnog dobra ili nepokretnog kulturnog dobra i
njegove zaštićene okoline.
6
Odnosi se na sobu lociranu na spratu stambene zgrade ili kuće.
7
Minimalna površina sobe obuhvata i predsoblje (predprostor) u okviru sobe ukoliko ga
ima.
8
Soba koja u svom sastavu nema kupatilo oprema se dodatno opremom od 57-65
9
Pristup francuskom krevetu je omogućen sa obe strane kreveta
10
Smeštajna jedinica ima površinu dvokrevetne sobe.
11
Ili kablovska antena
12
Ili satelitska antena
4
5
Prilog 11
STANDARDI ZA SPECIJALIZACIJU HOTELA
1
POSLOVNI HOTEL2
1. Jedna prostorija za sastanke najmanje površine 30 m2
2. Najmanje dve prostorije za rad u grupama najmanje površine 20 m2 svaka
3. Prostorija za seminare najmanje površine 60 m2
4. Poslovni centar
5. Fotokopir ili skener
6. Usluge fotokopiranja 24 časa dnevno
7. Mogućnost korišćenja faksa 24 časa dnevno
8. Kompjuter
9. Štampač
10. Internet veza 24 časa dnevno
11. Pristup brzom internetu
12. Telefon sa direktnom linijom u svakoj prostoriji za sastanke i seminare
13. Grafoskop, projektor za slajdove ili LCD video projektor
14. TV, CD, DVD sa daljinskim upravljačem
15. Sistem ozvučenja (mikrofoni i sl.)
16. Mape za pisanje
17. Oprema za predavače (markeri, čiode, laserski pokazivač i sl.)
18. Obezbeñene prevodilačke usluge
19. Sekretarske usluge
20. Odgovarajući ugostiteljski sadržaji - posebno posluženje u pauzama ("konferencijski
ketering")
21. Jednodnevne usluge pranja i peglanja odeće
22. Potpuna zvučna izolacija prostorija za sastanke i seminare
23. Efikasna ventilacija i kontrola temperature u prostorijama za sastanke i seminare
24. Adekvatno radno osvetljenje prostorija za sastanke i seminare uz mogućnost
zamračenja
KONGRESNI HOTEL3
1. Uslužni pult skupa
2. Kongresni centar najmanje površine 500 m2
3. Konferencijska sala najmanje površine 300 m2
4. Jedna prostorija za sastanke
5. Najmanje dve prostorije za rad u grupama
6. Prostorija za seminare najmanje površine 60 m2
7. Odvojena banket sala
8. Fotokopir ili skener
9. Usluge fotokopiranja 24 časa dnevno
10. Mogućnost korišćenja faksa 24 časa dnevno
11. Kompjuter
12. Štampač
13. Internet veza 24 časa dnevno
14. Pristup brzom internetu
15. Telefon sa direktnom linijom u svakoj prostoriji za sastanke i seminare
16. Grafoskop, projektor za slajdove ili LCD video projektor
17. TV, CD, DVD sa daljinskim upravljačem
18. Sistem ozvučenja (mikrofoni i sl.)
19. Mape za pisanje
20. Oprema za predavače (markeri, čiode, laserski pokazivač i sl.)
21. Kabine za simultano prevoñenje
22. Sekretarske usluge
23. Odgovarajući ugostiteljski sadržaji - posebno posluženje u pauzama ("konferencijski
ketering")
24. Jednodnevne usluge pranja i peglanja odeće
25. Potpuna zvučna izolacija prostorija za sastanke i seminare
26. Efikasna ventilacija i kontrola temperature u prostorijama za sastanke i seminare
27. Adekvatno radno osvetljenje prostorija za sastanke i seminare uz mogućnost
zamračenja
PORODIČNI HOTEL4
1. Najmanje 30% smeštajnih jedinica s mogućnošću da se meñusobno povežu
2. Prostorija za igru dece sa prirodnim osvetljenjem najmanje površine 20 m2
3. Otvoreno igralište za decu opremljeno sa najmanje 4 različite vrste sprava za igranje
(klackalice, ljuljaške tobogani, vrteške i sl.) i zaštićeno od saobraćaja
4. Obezbeñene lekarske usluge
5. Kapaciteti za smeštaj, ishranu, zabavu i rekreaciju posebno dizajnirane za porodice
sa decom (npr. Posebne stolice za hranjenje dece u restoranu)
6. Posebni jelovnici za decu i bebe i ponuda dodatnih usluga ishrane i pića (užina) za
decu
7. Vreme usluživanja obroka prilagoñeno potrebama dece
8. Oprema za bebe i decu na raspolaganju gostima (igračke, društvene igre, noše,
cucle, grejači flašica, "baby" alarm i dr.)
9. Obezbeñena usluga čuvanja (stručnog nadzora) dece 8 sati u toku 24 časa prema
potrebama (zahtevima) gostiju
10. Obezbeñene "baby sitter" usluge na zahtev gosta
11. Posebne aktivnosti za decu (animatori, sportski instruktori, i sl.)
12. Kreveti za decu u najmanje 30% smeštajnih jedinica
SPORTSKI HOTEL5
1. Kapaciteti za smeštaj, ishranu, zabavu, sport i rekreaciju u sastavu ili neposrednoj
blizini hotela
2. Sportski ureñaji i oprema atestirani po meñunarodnim standardima
3. Sportska infrastruktura - tereni, sportske sale i sl. (najmanje 5 sportskih sadržaja: 3
sportska sadržaja na otvorenom i 2 u zatvorenom prostoru)6
4. Sportski animator za svaki sport
5. Toaleti s tuševima i garderobnim ormarićima uz sportske sadržaje u zatvorenom
prostoru, odvojeno za žene i muškarce
6. Zelene površine
7. Mogućnost iznajmljivanja sportske opreme
8. Prostorija za odlaganje sportske opreme
9. Posebni jelovnici i vreme usluživanja obroka prilagoñeno potrebama sportista
10. Dodatni ugostiteljski sadržaji uz sportske terene i objekte (klub, bar, restoran)
11. Najmanje 50% smeštajnih jedinica opremljeno krevetima većih dimenzija
12. Mogućnost postavljanja dodataka za produženje kreveta na zahtev gosta
SPA - WELLNESS HOTEL7
1. Kapaciteti za smeštaj, ishranu, zabavu, sport i rekreaciju locirani su na mestima
udaljenim o saobraćaja, zaštićeni od buke
2. Ureñene prostorije i prostori namenjene zdravlju i SPA - Wellness tretmanima
3. Posebni zdravstveni programi i paketi
4. Toaleti s tuševima i garderobnim ormarićima uz sportske sadržaje u zatvorenom
prostoru, odvojeno za žene i muškarce
5. Zelene površine
6. Sauna ili tursko kupatilo
7. Solarijum
8. Prostorija za opuštanje
9. Prostorija za različite tretmane tela
10. Bazen za hidromasažu
11. Zatvoreni i/ili otvoreni bazen
12. Gimnastička (fitnes) sala sa profesionalnim instruktorima i najmanje 5 raznovrsnih
fitnes sprava
13. Posebna kardio-sportska oprema
14. Masaža (tradicionalna, istočnjačka)
15. Usluge manikira i pedikira
16. Frizerske usluge
17. Bade mantil za svakog gosta
18. Licencirani nutricionista
19. Pružanje usluga ishrane po posebnim zahtevima gosta
__________________
1
Ugostiteljski objekat vrste hotel koji je kategorisan sa 3 i više zvezdica može se
razvrstati i po posebnim standardima za specijalizaciju hotela u zavisnosti od usluga
koje pruža.
2
Poslovni hotel pruža usluge prilagoñene potrebama poslovnih ljudi. Raspolaže
poslovnim prostorijama opremljenim za održavanje sastanaka / seminara, poslovnom
bibliotekom, i obezbeñuje posebne telekomunikacione i prevodilačke usluge.
3
Kongresni hotel pruža posebne usluge za kongrese i sajmove, kao i izložbene usluge.
Poseduje posebnu opremu, telekomunikacione usluge, poslovnu biblioteku i obezbeñuje
simultane prevodilačke usluge. Raspolaže potpuno opremljenim pres centrom, kao i
prostorom za odlaganje opreme.
4
Porodični hotel sadrži kapacitete za smeštaj, ishranu, zabavu i rekreaciju, posebno
dizajnirane za porodice sa decom. Smeštajne jedinice sastoje se od dve spavaće sobe
za smeštaj roditelja sa decom i kupatila. Na zahtev gosta može se postaviti dečji krevet
u sobi i dečja stolica za ručavanje. Uključuju usluge animacije, zabave, igre, čuvanja
dece, posebne menije za decu i bebe, uz obezbeñeno vreme usluživanja obroka
prilagoñeno potrebama dece. Gostima su na raspolaganju otvorena igrališta za decu i
sobe za igranje pod nadzorom, prodavnice, lekarske usluge.
5
Sportski hotel sadrži kapacitete za smeštaj, ishranu, zabavu i rekreaciju koji se graniče
sa sportskim terenima / objektima ureñenim i opremljenim za odreñene sportove
(skijanje, golf hotel, tenis hotel), osvetljenim za noćne igre, uz mogućnost korišćenja
vozila do terena / objekata. Dodatni sadržaji podrazumevaju klub / bar sa restoranom,
svlačionice, tuševe, prostorije za odlaganje sportskih rekvizita, mogućnost iznajmljivanja
i popravke sportske opreme, specijalizovane prodavnice sportske opreme, centre za
obuku početnika sa profesionalnim instruktorima i slično.
6
Sportska infrastruktura - tereni na otvorenom i zatvorenom prostoru, sportske sale i sl.
(teniski, golf, skvoš, odbojkaški, fudbalski, skijaški, tereni za jahanje, biciklističke staze i
dr.) moraju da budu u saglasnosti sa odredbama relevantne meñunarodne federacije.
7
Spa-Wellness hotel pruža usluge rekreacije i tretmana od strane profesionalno
obučenog osoblja - instruktora, masera, kozmetičara. Raspolaže kapacitetima za
podizanje nivoa kondicije i opšteg zdravlja (gimnastičke sale, fitnes, velnes). Uključuje i
centre za lepotu, saune, solarijume, hidromasažne bazene, masaže, personalizovane
usluge, kao i posebne jelovnike.
Prilog 12
IZGLED OZNAKE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH
OBJEKATA
1 HOTEL
2 GARNI HOTEL
3 APART HOTEL
4 MOTEL
5 TURISTIČKO NASELJE
6 KAMP
7 PANSION
8 KUĆA
9 APARTMAN
10 SOBA
Prilog 13
IZGLED OZNAKE SPECIJALIZACIJE HOTELA
1. POSLOVNI HOTEL
2. KONGRESNI HOTEL
3. PORODIČNI HOTEL
4. SPORTSKI HOTEL
5. SPA - WELLNESS
Download

PRAVILNIK