REALIZACIJA POSLOVNOG PROJEKTA:
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
ZA GRAD NOVI SAD
Segmenti
• Uvod
• Tehnički segment
• Model finansiranja
• Zaključci
Uvod
• Razlog razvoja projekta
• U skladu novih zakonskih odredbi Republike Srbije, obavezno je
izdavanje energetskih posoša za sve poslovne i stambene objekte koji
ima zapravo zadatak da nas stimuliše na racionalno i štedljivo korišćenje
energije. U tom smislu posebno su interesantni objekti kolektivnog
stanovanja starije, a i novije građevinske izvedbe.
• Naš cilj je ponuditi:
• Izradu elaborata energetske efikasnosti za objekat uz korišćenje
najsavremenijih tehnologija
• Ponuditi brzo i kvalitetno otklanjanje uočenih neefikasnosti, izvođenjem
građevinskih radova na fasadi i otvorima za svaki objekat specifično
• Finansiranje izvođenih radova iz tačke 1 i 2 na duži vremenski period
• Izdavanje energetskih pasoša kroz saradnju sa licenciranim subjektom.
Tehnički segment
• PRIMER ELABOTATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
• OPIS POSTOJEĆIH ENERGETSKIH SVOJSTAVA
• Samostalni masivno zidani objekat Su+Pr+T. Izgrađen 1951 godine. Korisna
površina je је 1350 m2. Potrošnja toplotne energije u 2011. godini iznosila
136.760 kWh. Svedeno po m2 iznosi 101 kWh. Ovaj pokazatelj svrstava objekat
u kategoriju D (energetski neefikasni razred).
• Na spoljnim zidovima uočljivi su „termo mostovi“ na vezama međuspratnim
pločama. Na osnovu proračuna prolaza toplote kroz spoljni omotač (parapeti i
zidovi) dobijeni su koeficijenti prolaza toplote Uk = 1,21 W/m2K što ne
zadovoljava zahtev da je Ukmax = 0,4 W/m2K;
• Takođe se značajni gubici toplote odvijaju preko tavanske ploče;
Tehnički segment
•TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI OPIS SANACIJE
GUBITAKA ENERGIJE U OBJEKTU SA
PROCENOM UŠTEDE ENERGIJE
•U cilju poboljšanja EE objekta i privođenja klasi A do C najpre bi
trebalo učiniti sledeće:
1.Spoljne zidove obraditi sa termoizolujućom fasadom ne manjom od
7 cm. „Špaletne“ uraditi sa debljinom termoizolacije onom koju
dopušta širina štoka od prozora;
2.Uraditi termoizolaciju tavanske ploče minimalne debljine 14 cm;
3.Sanaciju termomostova između suterena i trotoara ne tretirati
obzirom na veliki troškove. Termoizolaciju zidova spustiti do
trotoara;
Tehnički segment
•
OPRAVDANOST:
•
Ostvarenjem navedenih radova sanacije smanjile bi se toplotne
potrebe u odnosu na postojeće za oko 50 %.
•
Velika zainteresovanost građana za manjom potrošnjom energenata jer
poskupljuju svaki dan i propisana zakonska obaveza.
•
Visina rate izvedenih radova je u okvirima mesečne uštede energenata
MODEL FINANSIRANJA
Primer
• Zakon > grejna sezona 2014/2015 = plaćanje po utrošku
• Mesečni račun 2013 > stan 50m2 x 105,85 din = 5.292,50 din
• Zgrada starosti 30 godina.... ENERGETSKI NEEFIKASNA....
2014/2015 + MINIMUM 50% veći račun = 7.938,75 din
PROBLEM
REŠENJE?
Rešenje problema
• Utvrđivanje stepena energetske efikasnosti izradom elaborata
• Predlog sanacije za podizanje razreda energetske efikasnosti bez
naknade
• Izvođenje radova sa rokovima i garancijom sertifikovanih
proizvođača sa rokom od 90 dana
• Naplata preko JKP Informatika sa rokom od 1-7 godina
• Energetski pasoš
Prednosti
• Nakon energetske sanacije plaćanje po utrošku umanjeno je za
50% računa za energiju, što će iznositi 2.646,25 RSD
• Vrednost sanacije na mesečnom nivou 3.000,00 RSD na 1 – 7
godina
MESEČNO: 5.646,25 RSD
FINANSIRANJE SANACIJE IZ UŠTEDA
NA DOBITKU 2.292,50 RSD
Prednosti
Finansiranje iz uštede 3.000,00
5.292,50
Bez sanacije
7.938,75
GESG benefit
+50%
2.292,50
Račun 2014/15
Račun 2013/14
GESG
5.292,50
SANACIJA
5.646,25
2.646,25
3.000,00
Račun 2014/15
SANACIJA
- 50%
Račun 2013/14
Račun od
2014/15
Dodatne prednosti
•
•
•
•
•
•
Nivo i kvalitet kolektivnog stanovanja raste
Tržišna vrednost stanova je veća
Potrošnja energije je manja
Očuvanje životne sredine
Zapošljavanje značajnog broja radnika
Podsticaj građevinske operative
...za unapređenje estetski lepšeg grada Novog Sada...
Model finansiranja
Energetska sanacija
BANKA
Kreditna linija
GESG
STANARI
STAMBENE ZGRADE
Fakturisanje
Naplata
1-7 godina
PLAĆANJE DOBAVLJAČA I
IZVOĐAČA RADOVA
Uplata na depozitni račun GESG kod banke kreditora
JKP INFORMATIKA
Projektni tim
•
RAJKO BOJČIĆ, prof. - VOĐA TIMA
•
MARINKA KOLUNDŽIJA, dipl. ekon. - EKONOMIJA I FINANSIJE
•
VEDRAN BOJČIĆ, Dipl. inž. menadžm. - ELEKTRONSKA PODRŠKA
•
NEBOJŠA GAJIĆ, dipl. inž. građ. - GRAĐEVINSKA PODRŠKA
•
DRAGANA KRAGULJAC, dipl. inž. građ. – ENERGETSKO - GRAĐEVINSKI NADZOR
•
BRANIMIR VUJČIĆ, dipl. inž. elektr. - ENERGETSKA PODRŠKA
•
SLAVIŠA NEGOVANOVIĆ, dipl. inž. građ. - OVLAŠĆENI SUDSKI VEŠTAK
•
DEJAN KLJAIĆ, dipl. prav. ADVOKAT -PRAVNA PODRSKA
PITANJA?
HVALA NA PAŽNJI...
Download

Prezentacija i opis GESG projekta